Огляд поновлення бази  
 25.04.2016 
Огляд нових надходжень від 25 квітня 2016 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 29 березня 2016 року № 1052-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про контррозвідувальну діяльність"

Закон вносить зміни до Закону України "Про контррозвідувальну діяльність".
Виключно з метою проведення контррозвідувальних заходів, систематизації і документальної фіксації отриманих результатів, їх аналізу та оперативної оцінки у межах визначених законом прав і завдань, що стосуються охорони (захисту) державного кордону України, за погодженням із Службою безпеки України та у взаємодії з нею контррозвідувальні справи можуть вести підрозділи прикордонної розвідки з дозволу начальника розвідувального органу та підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України з дозволу керівника підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або їх заступників, а у випадках, що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків, контррозвідувальні справи можуть вести розвідувальні органи України з дозволу їх керівників або їх заступників.
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 29 березня 2016 року № 1046-VIII
Про внесення зміни до статті 15-1 Закону України "Про кінематографію"

Законом вносяться зміни до Закону України "Про кінематографію".
Передбачена заборона розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни походження, вироблених після 1 серпня 1991 року. Заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року.
 
1.3. Закон Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1066-VIII
Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень

Закон вносить зміни до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці".  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 293
Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських технологій

Постанова затверджує перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських технологій, що звільняються від ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість.  
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2016 р. № 295
Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 213 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України".  
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301
Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків

Порядок визначає механізм списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності.
Списання з балансу багатоквартирного будинку міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, державним підприємством або органом місцевого самоврядування, на балансі яких перебувають багатоквартирні будинки, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності, здійснюється на підставі прийнятого ними рішення про списання багатоквартирного будинку.
 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 299
Питання діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
- схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
- постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".
 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304
Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Постановою затверджено розміри посадових окладів окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
Установлено, що керівним працівникам виплачується:
надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України "Про державну службу", але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;
премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;
матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.12.2015 № 905
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 р. за № 379/28509
Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації

Наказ затверджує критерії, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації, для подання звітів до мережі держав - членів Співтовариства згідно з Рішенням № 2119/ЄС Європейського Парламенту та Ради.  
2.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2016 № 149
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2016 р. за № 460/28590
Про затвердження Порядку виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах за межі гарнізонів, ділянок відповідальності, де дислоковано орган, навчальний заклад, науково-дослідну установу, підрозділ (спеціального призначення) Державної прикордонної служби України

Порядок регламентує послідовність здійснення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України виїзду в особистих справах за межі гарнізонів, де дислоковано Адміністрацію Держприкордонслужби, навчальний заклад, науково-дослідну установу, розвідувальний орган, орган забезпечення, та за межі ділянок відповідальності, де дислоковано регіональне управління, органи, загони морської охорони, підрозділи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, у позаслужбовий час, у вихідні (святкові, неробочі) дні та алгоритм його документального оформлення.  
2.3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України від 02.03.2016 № 151/89
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 р. за № 421/28551
Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України

Наказ затверджує Перелік маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ МВС та Мінінфраструктури від 24 вересня 2015 року № 1164/383 "Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2015 року за № 1231/27676.
 
2.4. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2016 № 101
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2016 р. за № 512/28642
Про внесення змін до Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства

Наказ вносить зміни до Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року № 464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 року за № 18/16034.  
2.5. Наказ Державної служби статистики України від 18.03.2016 № 41
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2016 р. за № 505/28635
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України

Наказ визнає такими, що втратили чинність, наказ Державного комітету статистики України від 13 липня 2006 року № 318 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 липня 2006 року за № 874/12748, та наказ від 20 липня 2009 року № 271 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про фінансові результати", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 року за № 731/16747.  
2.6. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.03.2016 № 104
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 р. за № 527/28657
Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики України від 03 листопада 2005 року № 602

Наказом внесені зміни до наказу Міністерства аграрної політики України від 03 листопада 2005 року № 602 "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2005 року за № 1367/11647.  
2.7. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.03.2016 № 105
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 р. за № 528/28658
Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року № 546

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року № 546 "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду Держлісагентства України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2011 року за № 1262/20000.  
2.8. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.03.2016 № 108
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2016 р. за № 539/28669
Про внесення зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Наказом вносяться зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823.  
2.9. Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 11.04.2016 № 1080/5/263
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 р. за № 547/28677
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 11 серпня 2014 року № 1312/5/377

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 11 серпня 2014 року № 1312/5/377 "Про затвердження Тимчасового порядку спрощеної ідентифікації юридичних осіб акредитованими центрами сертифікації ключів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2014 року за № 947/25724.  
2.10. Наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2016 № 370
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2016 р. за № 521/28651
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

Наказом затверджені Зміни до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 року за № 928/25705.  
2.11. Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2016 № 387
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 р. за № 530/28660
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Наказ вносить зміни до:
- Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732;
- Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.
 
2.12. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 № 296
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2016 р. за № 508/28638
Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 1999 року № 212

Рішення визнає таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 1999 року № 212 "Про питання депозитних сертифікатів Національного банку України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 1999 року за № 735/4028.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС “Консультант”
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 13 січня 1998 року № 9/98-ВР
Про кінематографію

Останні зміни до Закону були внесені 29.03.2016 р. Законом Верховної Ради України № 1046-VIII, який набирає чинності з 22.04.2016 р.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 26 грудня 2002 року № 374-IV
Про контррозвідувальну діяльність

Останні зміни до Закону були внесені 29.03.2016 р. Законом Верховної Ради України № 1052-VIII, який набирає чинності з 22.04.2016 р.
 
4. Цікаво всім  
4.1. Постанова Правління Національного банку України від 21.04.2016 № 277
Про затвердження Положення про основи процентної політики Національного банку України

Постанова затверджує Положення про основи процентної політики Національного банку України.
Головною метою процентної політики Національного банку як основного інструмента впливу на грошово-кредитний ринок є забезпечення цінової стабільності в середньостроковій перспективі.
З метою реалізації процентної політики Національний банк установлює такі процентні ставки:
1) облікову;
2) за інструментами постійного доступу Національного банку;
3) за депозитними сертифікатами Національного банку (далі - за депозитними сертифікатами);
4) за кредитами рефінансування.

Також визнає такими, що втратили чинність:
- постанову Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року № 389 "Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2004 року за № 1092/9691;
- постанову Правління Національного банку України від 08 червня 2006 року № 210 "Про внесення змін до Положення про процентну політику Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 710/12584;
- постанову Правління Національного банку України від 21 липня 2009 року № 415 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2009 року за № 752/16768;
- постанову Правління Національного банку України від 27 серпня 2009 року № 511 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2009 року за № 846/16862;
- пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835.