Огляд поновлення бази  
 13.07.2018 
Огляд нових надходжень від 13 липня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 513
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2018 рік, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199 і від 22 березня 2017 р. № 168

Постанова вносить зміни до:
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199;
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 168.
 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 533
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постановою затверджується Зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин"
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067
- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077
 
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 532
Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України

Посстанова вносить зміни до Порядку ведення Реєстру морських портів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 496.  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 531
Про внесення змін до пункту 16 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах
Постановою вносяться зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719.  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.06.2018 № 1179
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2018 р. за № 780/32232
Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах

Наказ вносить зміни до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 жовтня 2016 року № 1062, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1431/29561.  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.06.2018 № 2874/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо платник ПДВ складає розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені та зареєстровані в ЄРПН за формою, чинною на дату такої реєстрації, яка не передбачала зазначення коду пільги, або з моменту складання податкових накладних код пільги змінився, то у розрахунку коригування:
у рядку, яким сторнується рядок податкової накладної (шляхом виведення в "0"), у графі 12 "Код пільги" зазначається код пільги, який коригується "1401..." (вказано у графі 9 податкової накладної). При цьому така графа розрахунка коригування не заповнюється у разі, якщо розрахунок коригування складається до податкової накладної, складеної до 01.04.2016, оскільки її форма на той час не передбачала зазначення у табличній частині податкової накладної коду пільги;
додається із зазначенням нового чергового порядкового номера рядок, якого не було у податковій накладній, що коригується, у якому у графі 12 "Код пільги" зазначається код пільги, який діє на дату коригування та містить перші чотири цифри кодування "1406...".  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.07.2018 № 3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Щодо поняття "момент введення в експлуатації реєстратора розрахункових операцій"

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, датою введення в експлуатацію реєстратора є відповідна дата, що зазначається в паспорті (формулярі) реєстратора, акті введення реєстратора в експлуатацію, та від якої обчислюється гарантійний строк експлуатації реєстратора. Така дата вноситься до інформаційної системи ДФС при первинній реєстрації реєстратора та від цієї дати обчислюється строк служби реєстратора.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Кодекс Верховної Ради України від 7 грудня 1984 року № 8073-X
Кодекс України про адміністративні правопорушення

Останні зміни до Кодексу були внесені 22.06.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2118-VIII, який набирає чинності з 23.07.2018 р.
 
4.2. Закон Верховної Ради України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР
Про рекламу

Останні зміни до Закону були внесені 22.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2118-VIII, який набирає чинності з 23.07.2018 р.  
4.3. Закон Верховної Ради України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI
Про культуру

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2458-VIII, який набирає чинності з 13.07.2018 р.  
4.4. Закон Верховної Ради України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI
Про регулювання містобудівної діяльності

Останні зміни до Закону були внесені 22.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2118-VIII, який набирає чинності з 23.07.2018 р.  
5. Цікаво всім  
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75
Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України

Положення встановлює основні вимоги щодо бухгалтерського обліку та бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України.

Постанова наводить Перелік нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність.