admin@consultant.parus.ua
(044)565-55-44
(044)565-55-77

Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Стан бази
Кiлькiсть документiв491321
Останнє поновлення27.05.2016
Документiв додано164
Календар поновлень
Огляд поновлення бази вiд  < 2016-05-27 

1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства оборони України від 30.03.2016 № 172
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2016 р. за № 630/28760
Про затвердження Інструкції з організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Інструкція визначає порядок організації взаємодії між структурним підрозділом Міністерства оборони України, який здійснює функціональне управління державним підприємством, що належить до сфери управління Міністерства оборони України, та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, та порядок організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, підрозділами Служби правопорядку.
У разі надходження військового майна до державного підприємства його керівник негайно інформує про це керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України, який здійснює функціональне управління цим підприємством, щодо необхідності охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, силами Служби правопорядку.
Керівник структурного підрозділу Міністерства оборони України, який здійснює функціональне управління державним підприємством, готує доповідь до Міністра оборони України за підписом заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень) щодо прийняття рішення стосовно охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, силами Служби правопорядку і проект відповідного наказу організаційно-розпорядчого характеру Міністра оборони України. Доповідь та проект наказу погоджуються з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України та Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
 
1.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.04.2016 № 244
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 640/28770
Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та знищення таких бланків, а також журналу обліку їх використання

Наказ затверджує:
- заяви про отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;
- акта приймання-передачі невикористаних бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;
- акта знищення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;
- журналу обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 червня 2012 року № 572 "Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та про їх знищення, а також журналу обліку їх використання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1157/21469.
 
1.3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.04.2016 № 361
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 р. за № 690/28820
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1301/21613.  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Лист Державної фіскальної служби України від 23.05.2016 № 1039
Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з надання нерезидентом на митній території України послуги з відбору води і на території країни нерезидента послуги з аналізу цієї води, а також відображення даних операцій в декларації з податку на додану вартість

Згiдно наведених у
листi роз'яснень, якщо платником ПДВ постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, здійснюється на митній території України, то такі послуги підлягають оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою, у разі постачання даних послуг за межами митної території України - такі послуги не підпадають під об’єкт оподаткування. Операції з отримання послуг від нерезидента не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ за умови, що місце постачання таких послуг відповідно до статті 186 Податкового кодексу розташоване за межами митної території України та зазначені операції підтвердженні відповідними первинними документами (угода, акт виконаних робіт тощо).  
3. Цікаво всім  
3.1. Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2016 № 327
Про внесення змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

Постанова вносить зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2012 року № 213, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1044/21356.