[05.11.2018]

Яким чином нарахувати заробітну плату охоронцю, який працює згідно графіку "доба через три"

Питання: Яким чином нарахувати заробітну плату охоронцю, який працює згідно графіку "доба через три" (підсумований облік робочого часу), якщо згідно наказу відбулося підвищення посадового окладу з 03.09.2018 року, а працівник відпрацював 7 годин 01.09.2018 року, а решту після 03.09.2018 року.

Відповідь: Для працівників, яким установлений підсумований облік робочого часу, як і іншим працівникам, заробітну плату нараховують згідно з діючими умовами оплати праці. Відповідно, у випадку зміні розміру посадового окладу, час, відпрацьований до та після такого підвищення, розраховується окремо із застосуванням розміру окладу діючого в певному проміжку часу.
Тобто, за даними прикладу, відпрацьований час за 01.09.2018 оплачується виходячи з розміру окладу до підвищення, решта відпрацьованого часу, починаючи з 03.09.2018, оплачується виходячи з розміру нового окладу.