[10.01.2020]

Придбання періодичних видань на наступний рік. Відображення витрат в поточному та наступному році.

Для обліку й узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі тощо) відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, застосовується субрахунок 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів».

За дебетом рахунку відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - списання (розподіл) витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду.

Відображення у бухгалтерському обліку витрати майбутніх періодів здійснюється відповідно до вимог Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Так, здійснення витрат у звітному періоді для придбання періодичних видань на наступний рік відображається за дебетом субрахунку 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів» та кредитом субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Списання витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду, тобто, при отримані у наступному році періодичних видань, здійснюється за дебетом субрахунку 8013 або 8113 «Матеріальні витрати» та кредитом субрахунку 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів».

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/prydbannya-periodychnyh-vydan

Отримуйте безкоштовні онлайн консультації від професійного спеціаліста з бюджетного обліку! Реєструйтесь на сайті: https://pfa.com.ua