Актуальнi новини  
02.10.2018

Згідно Закону України "Про охорону праці" працівники мають право:

- бути повідомлені роботодавцем під розписку про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах;
- отримати відшкодування у разі ушкодження здоров'я або у разі смерті працівників через Фонд соціального страхування;
- отримувати пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;
- на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг та взуття, засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, отримують:

- безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою;
- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
- скорочення тривалості робочого часу;
- додаткову оплачувану відпустку;
- пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації.
У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

Детальніше про регулювання зайнятості в шкідливих умовах праці читайте на сайті Департаменту соціальної політики.

Головний державним органом, що займається захистом прав працівників є Державна служба України з питань праці, яка здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, контролює якість проведення атестації робочих місць за умовами праці, організовує проведення державної експертизи умов праці тощо.

Джерело