Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
21.04.2016 N 277

Про затвердження Положення про основи
процентної політики Національного банку України

Відповідно до статей 6, 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою удосконалення засобів та методів грошово-кредитної політики Національного банку України в частині встановлення Національним банком України порядку визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про основи процентної політики Національного банку України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року N 389 "Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2004 року за N 1092/9691;

постанову Правління Національного банку України від 08 червня 2006 року N 210 "Про внесення змін до Положення про процентну політику Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за N 710/12584;

постанову Правління Національного банку України від 21 липня 2009 року N 415 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2009 року за N 752/16768;

постанову Правління Національного банку України від 27 серпня 2009 року N 511 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2009 року за N 846/16862;

пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року N 327 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за N 540/17835.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова В.О. Гонтарева

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
21.04.2016 N 277

Положення
про основи процентної політики
Національного банку України

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і встановлює порядок визначення Національним банком України (далі - Національний банк) облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.

2. Процентна політика Національного банку - регулювання Національним банком попиту та пропозиції на грошові кошти через зміну процентних ставок за своїми операціями з метою впливу на процентні ставки суб'єктів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових операцій.

3. Головною метою процентної політики Національного банку як основного інструмента впливу на грошово-кредитний ринок є забезпечення цінової стабільності в середньостроковій перспективі.

4. З метою реалізації процентної політики Національний банк установлює такі процентні ставки:

1) облікову;

2) за інструментами постійного доступу Національного банку;

3) за депозитними сертифікатами Національного банку (далі - за депозитними сертифікатами);

4) за кредитами рефінансування.

5. Процентна ставка за інструментами з підтримання ліквідності, що є відмінними від стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, визначається згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, який регулює відповідний інструмент з підтримання ліквідності.

II. Облікова ставка Національного банку

6. Облікова ставка Національного банку (далі - облікова ставка) - ключова процентна ставка Національного банку, яка є основним індикатором змін у грошово-кредитній політиці та орієнтиром вартості залучених та розміщених грошових коштів для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку.

7. Облікова ставка встановлюється на основі комплексного аналізу та прогнозу макроекономічного, монетарного та фінансового розвитку, підготовленого Національним банком.

8. Рішення щодо розміру облікової ставки затверджується Правлінням Національного банку України на засіданні з питань монетарної політики на підставі пропозицій Департаменту монетарної політики та економічного аналізу після обговорення на засіданні Комітету з монетарної політики.

9. Національний банк оприлюднює розмір облікової ставки на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

III. Процентні ставки за інструментами
постійного доступу Національного банку

10. Національний банк установлює коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу з надання та вилучення ліквідності на термін овернайт (за кредитами овернайт та депозитними сертифікатами овернайт) з метою управління короткостроковими процентними ставками на міжбанківському ринку шляхом обмеження їх коливань навколо облікової ставки. Межі коридору процентних ставок симетричні щодо облікової ставки і в разі її зміни змінюються на аналогічну величину.

11. Національний банк установлює розмір процентної ставки за кредитами овернайт на рівні облікової ставки плюс два процентних пункти.

12. Національний банк установлює розмір процентної ставки за депозитними сертифікатами овернайт на рівні облікової ставки мінус два процентних пункти.

IV. Процентні ставки за депозитними
сертифікатами та кредитами рефінансування

13. Національний банк установлює на рівні облікової ставки процентну ставку за операціями з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів (крім овернайт), які в умовах профіциту ліквідності в банківській системі мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку, що забезпечує роль облікової ставки як орієнтира вартості залучених та розміщених грошових коштів для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку.

14. Національний банк під час проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів на строк понад 14 днів установлює процентну ставку за депозитними сертифікатами залежно від пропозицій, що надходять від банків. Рішення щодо граничної процентної ставки приймається заступником Голови Національного банку України, який згідно з розподілом функціональних обов'язків координує проведення операцій Національного банку з регулювання ліквідності банківської системи на підставі пропозицій Департаменту відкритих ринків. Рівень граничної процентної ставки не може перевищувати ставки за кредитами овернайт.

15. Національний банк установлює процентну ставку за кредитами рефінансування, наданими шляхом проведення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків, та граничну процентну ставку за кредитами рефінансування, наданими шляхом проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків, на рівні ставки за кредитами овернайт.

Директор Департаменту відкритих ринків С.В. Пономаренко

Директор Департаменту монетарної політики
та економічного аналізу С.А. Ніколайчук

Погоджено

Заступник Голови Національного банку України О.Є. Чурій