Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
27.08.2009 N 511

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2009 р. за N 846/16862

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 277 від 21.04.20
16)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 47 від 04.02.20
10 )

Відповідно до статей 25 та 27 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою підвищення ролі процентної політики Національного банку України в управлінні грошово-кредитним ринком Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 N 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2004 за N 1092/9691 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 доповнити словами "який визначається схваленими Кабінетом Міністрів України основними прогнозними макроекономічними показниками на відповідний рік та враховується під час складання державного бюджету з наступними змінами".

1.2. У пункті 4.4 глави 4:

в абзаці першому слова "на тендерній основі" виключити, слова "п'ять процентних пунктів" замінити словами "три процентних пункти";

в абзаці другому слова "три процентних пункти" замінити словами "один процентний пункт".

1.3. Пункт 5.4 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.4. Процентна ставка за кредитами, які надаються банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи, установлюється в розмірі, не нижчому, ніж облікова ставка плюс два процентних пункти.

У разі надання банком у забезпечення такого кредиту державних облігацій України процентна ставка встановлюється в розмірі, не нижчому, ніж облікова ставка плюс 0,5 процентного пункту".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 47 від 04.02.2010 )

3. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови довести її зміст до відома Дирекції з банківського регулювання та нагляду, Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2009 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.В.Шаповалова.

В.о. Голови А.В.Шаповалов