МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.03.2016 N 108

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2016 р. за N 539/28669

Про внесення зміни до Розрахунку частки
сільськогосподарського товаровиробництва

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року N 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за N 510/20823 (зі змінами), зміну, виклавши колонку 3 пункту 3 таблиці в такій редакції:

"Розрахунково: р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6".

2. Департаменту фінансово-кредитної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Перший заступник Міністра Я.В. Краснопольський