ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.03.2016 N 41

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2016 р. за N 505/28635

Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів Державного
комітету статистики України

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, та з метою приведення нормативно-правових актів Державної служби статистики України у відповідність із чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державного комітету статистики України від 13 липня 2006 року N 318 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 липня 2006 року за N 874/12748, та наказ від 20 липня 2009 року N 271 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про фінансові результати", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 року за N 731/16747.

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М.С.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І.М. Жук