Огляд поновлення бази  
 26.04.2016 
Огляд нових надходжень від 26 квітня 2016 року
1. Укази Президента України  
1.1. Указ Президента України від 22 квітня 2016 року № 166/2016
Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указ вносить зміни до Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України".  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України 18 квітня 2016 р. № 296
Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України

Постановою визначено питання, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України.

Також визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 697 "Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України".
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства оборони України від 23.02.2016 № 100
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 р. за № 418/28548
Про затвердження Правил штурманського забезпечення польотів державної авіації України

Правила визначають завдання, порядок організації та здійснення проведення штурманського забезпечення польотів державної авіації України (ДА) і є обов'язковими для керівництва і виконання всіма суб'єктами авіаційної діяльності ( САД) ДА України.
Штурманська служба САД ДА є льотною службою та призначена для вирішення питань:
теорії і практики повітряної навігації та бойового (спеціального) застосування;
організації та проведення штурманської підготовки;
штурманського забезпечення бойової готовності (готовності до дії за призначенням) СДА;
штурманського забезпечення польотів;
штурманського забезпечення БзП.
 
3.2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 12.03.2016 № 102
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 р. за № 502/28632
Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті

Положення визначає склад, завдання та організацію роботи функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.
Завданнями функціональної підсистеми є:
здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що можуть статися на залізничному транспорті;
здійснення заходів цивільного захисту, спрямованих на захист від надзвичайних ситуацій працівників залізничного транспорту, а також пасажирів під час їх перевезення рухомим складом залізничного транспорту;
забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації;
забезпечення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення та розвитку;
своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
забезпечення планування заходів цивільного захисту;
організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;
розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування Підприємств в особливий період;
інформування пасажирів та інших осіб на об'єктах залізничного транспорту щодо поведінки та дій на місці (у районі) виникнення надзвичайної ситуації;
здійснення заходів щодо укриття працівників Підприємств та пасажирів у наявних захисних спорудах цивільного захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації;
розроблення та забезпечення виконання галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;
створення, збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
інші завдання, визначені законодавством.
 
3.3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.03.2016 № 189
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 р. за № 491/28621
Про організацію роботи фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством)

Наказ затверджує:
- Умови зайняття народною медициною (цілительством), що поширюються на всіх фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством) та отримали в установленому законом порядку спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) для надання медичної допомоги пацієнтам методами народної медицини, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і та не потребують державної реєстрації ;
- Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством),.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 лютого 1998 року № 36 "Про затвердження Положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 січня 1999 року за № 4/3297.
 
3.4. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 № 278
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 р. за № 486/28616
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

Рішення затверджує Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року № 235, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 328/20641.  
3.5. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2016 № 282
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2016 р. за № 522/28652
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності

Рішенням затверджені Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Лист Державної фіскальної служби України від 14.04.2016 № 630/10/19-00-12-02-28/3669
Щодо сплати земельного податку юридичною особою - платником єдиного податку третьої групи

Згiдно наведених у
листi роз'яснень, за земельні ділянки, що не використовуються платником єдиного податку третьої групи для провадження господарської діяльності податок на майно в частині земельного податку сплачується на загальних підставах.  
4.2. Лист Державної фіскальної служби України від 15.04.2016 № 726/10/02-32-12-03
Щодо окремих норм податкового законодавства в частині оподаткування отриманої фінансової допомоги

Щодо наведеного у
листі роз'яснення, зазначені операції відображаються починаючи з 2015 року згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначені фінансового результату до оподаткування.  
4.3. Лист Державної фіскальної служби України від 22.04.2016 № 869/10/15-32-12-01-14
Щодо відображення в обліку операцій з отримання коштів від поручителя за зобов’язаннями боржника у якості розрахунку за раніше поставлені боржнику товари

Листом
наводяться роз'яснення, що за результатами операції з відвантаження у 2015 році продукції без отримання оплати за таке відвантаження, у бухгалтерському обліку відображається одночасно дохід і витрати, для отримання якого вони здійснені. А отже результат цієї операції повинен був бути оподатковуваний податком на прибуток за підсумками діяльності у 2015 році.
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.
На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом термін.
 
4.3. Лист Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 31-11410-06-5/11705
Щодо особливостей відображення в бухгалтерському обліку витрат

Відповідно до
наведених у листi роз'яснень, витрати, щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, визнаються в періоді отримання доходу, для отримання якого вони здійснені, або їх фактичного понесення, якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходом.
При цьому достатнім до моменту отримання первинних документів від контрагента є застосування первинних документів, створених підприємством самостійно у довільній формі з дотриманням вимог Закону щодо обов’язкових реквізитів первинного документа.
При отриманні первинних документів після складання та затвердження фінансової звітності фактична сума витрат, зазначена у таких документах, може відрізнятися від розрахункової суми, попередньо визнаної у періоді їх виникнення. Зазначені розбіжності не є підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат, крім випадку, якщо така різниця є помилкою та суттєво впливає на фінансову звітність попередніх звітних періодів.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС “Консультант”
 
5.1. Кодекс Верховної Ради України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII
Кодекс законів про працю України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 289-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
5.2. Кодекс Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII
Господарський процесуальний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 289-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
5.3. Кодекс Верховної Ради України від 16 січня 2003 року № 436-IV
Господарський кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 289-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
5.4. Закон Верховної Ради України від 22 квітня 1993 року № 3125-XII
Про аудиторську діяльність

Останні зміни до Закону були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 289-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
5.5. Закон Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

Останні зміни до Закону були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 289-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
5.6. Закон Верховної Ради України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV
Про цінні папери та фондовий ринок

Останні зміни до Закону були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 289-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
5.7. Закон Верховної Ради України від 17 вересня 2008 року № 514-VI
Про акціонерні товариства

Останні зміни до Закону були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 289-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
6. Цікаво всім  
6.1. Постанова Правління Національного банку України від 19.04.2016 № 269
Про внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металів

Постанова вносить зміни до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (зі змінами), який викладено в новій редакції.