МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.03.2016 N 149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2016 р. за N 460/28590

Про затвердження Порядку
виїзду військовослужбовців Державної прикордонної
служби України в особистих справах за
межі гарнізонів, ділянок відповідальності,
де дислоковано орган, навчальний заклад,
науково-дослідну установу,
підрозділ (спеціального призначення)
Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", статті 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та з метою правового врегулювання порядку виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах у позаслужбовий час НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України в особистих справах за межі гарнізонів, ділянок відповідальності, де дислоковано орган, навчальний заклад, науково-дослідну установу, підрозділ (спеціального призначення) Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Бондар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В.О.

Міністр А.Б. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02.03.2016 N 149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2016 р. за N 460/28590

Порядок
виїзду військовослужбовців Державної прикордонної служби України
в особистих справах за межі гарнізонів, ділянок відповідальності,
де дислоковано орган, навчальний заклад, науково-дослідну установу,
підрозділ (спеціального призначення) Державної прикордонної служби України

1. Цей Порядок регламентує послідовність здійснення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України (далі -військовослужбовці) виїзду в особистих справах за межі гарнізонів, де дислоковано Адміністрацію Держприкордонслужби, навчальний заклад, науково-дослідну установу, розвідувальний орган, орган забезпечення, та за межі ділянок відповідальності, де дислоковано регіональне управління, органи, загони морської охорони, підрозділи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - органи, підрозділи Держприкордонслужби), у позаслужбовий час, у вихідні (святкові, неробочі) дні та алгоритм його документального оформлення.

2. Виїзд у межах відповідної області згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, де дислоковано органи, підрозділи Держприкордонслужби, в позаслужбовий час, вихідні, святкові та неробочі дні відбувається без подання керівнику письмового рапорту військовослужбовця (далі - рапорт), а лише на підставі здійснення йому (особі, яка виконує його обов’язки) усної доповіді, якщо інше не встановлено цим керівником, виходячи з обстановки, яка склалась на період виїзду в межах адміністративно-територіальних одиниць, та покладених на орган, підрозділ Держприкордонслужби завдань.

3. Виїзд військовослужбовців за межі відповідної області згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, де дислоковано органи, підрозділи Держприкордонслужби, у позаслужбовий час, вихідні, святкові та неробочі дні в межах території України здійснюється:

на підставі рапорту військовослужбовця з резолюцією керівника про дозвіл на виїзд, якщо інше не встановлено цим керівником, виходячи з особливостей обстановки, яка склалась на період виїзду в межах адміністративно-територіальних одиниць, та покладених на структурний підрозділ завдань;

у разі потреби термінового виїзду в межах України, крім випадків виїзду до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України (через сімейні обставини або з інших поважних причин), якщо неможливо подати рапорт, - на підставі усного дозволу керівника структурного підрозділу.

4. Виїзд військовослужбовців, пов’язаний з виїздом за межі відповідної області згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, де дислоковано органи, підрозділи Держприкордонслужби, до місця постійного проживання здійснюється на підставі рапорту військовослужбовця на відповідний період (тиждень, місяць, квартал). Період установлюється керівником органу (командиром військової частини), підрозділу Держприкордонслужби України.

5. Виїзд військовослужбовців, пов'язаний з виїздом до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, відбувається тільки на підставі рапорту військовослужбовця. Для осіб, які мають допуск та доступ до державної таємниці та виїжджають до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, є обов’язковим інформування посадових осіб режимно-секретного органу та підрозділів внутрішньої і власної безпеки.

6. За рішенням керівника (командира військової частини) дозвіл на виїзд, не пов’язаний з виїздом за межі України, військовослужбовцям, підрозділи яких дислоковано за межами адміністративно-територіальної одиниці, де дислоковано орган Держприкордонслужби України, може надаватися керівниками цих підрозділів з обов’язковим повідомленням вищого керівника (командира військової частини).

7. У рапортах обов’язково зазначають період виїзду, місце і точну адресу перебування військовослужбовця під час виїзду, а також способи зв’язку з ним.

8. Рапорти в обов’язковому порядку реєструють в:

Адміністрації Держприкордонслужби - у внутрішньому діловодстві структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби;

органах, підрозділах - у групах (відділеннях, відділах) контролю та документального забезпечення.

9. Виїзд військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби, керівників регіональних управлінь (командирів військових частин) та керівників органів центрального підпорядкування (командирів військових частин), визначений пунктом 3 цього Порядку, відбувається з дозволу Голови Державної прикордонної служби України (особи, яка виконує його обов’язки) або його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

10. Виїзд військовослужбовців структурних підрозділів регіонального управління, керівників органів (військових частин) регіонального управління, визначений пунктом 3 цього Порядку, здійснюється з дозволу керівника регіонального управління (командира військової частини (особи, яка виконує його обов’язки)).

11. Виїзд військовослужбовців органів регіонального управління, визначений пунктом 3 цього Порядку, здійснюється з дозволу керівника цього органу (командира військової частини (особи, яка виконує його обов’язки)).

12. Керівники органів (командири військових частин), підрозділів (особи, які виконують їх обов’язки або діють за їх дорученням), які надають дозвіл на виїзд до тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, зобов’язані проводити інструктажі про дотримання правил особистої безпеки, дорожнього руху (якщо виїзд здійснюється власним автотранспортом), визначати способи екстреного зв’язку з військовослужбовцями, які виїжджають, у разі персонального їх виклику на службу у зв’язку зі зміною обстановки в межах адміністративно-територіальної одиниці. Посадові особи підрозділів внутрішньої та власної безпеки, режимно-секретного органу також зобов’язані проводять інструктажі за напрямом діяльності.

13. Виїзд в особистих справах за межі адміністративно-територіальних одиниць, де дислоковано науково-дослідну установу, навчальний заклад, військовослужбовців, курсантів та слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України, Навчального центру та Кінологічного навчального центру (далі - заклад) відбувається з дозволу керівника цього закладу (командира військової частини (особи, яка виконує його обов’язки)) з дотриманням вимог пунктів 2, 3 цього Порядку.

14. Військовослужбовці, які мають допуск та доступ до державної таємниці і які повернулися з тимчасово окупованої (неконтрольованої) території України, зобов’язані протягом двох робочих днів після прибуття до місця проходження військової служби чи навчання письмовим рапортом поінформувати керівника структурного підрозділу та режимно-секретний орган за місцем проходження військової служби або навчання про наявність чи відсутність спроб сторонніх осіб отримати від них інформацію з обмеженим доступом, а також про інші обставини, що можуть зашкодити збереженню державної таємниці.

Директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх
справ України В.Є. Бондар