КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2016 р. N 299
Київ

Питання діяльності Міністерства
з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, реорганізувавши шляхом злиття Державне агентство з питань відновлення Донбасу і Державну службу з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у місячний строк подати Кабінетові Міністрів України проект Положення про зазначене Міністерство.

4. Міністерству фінансів підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", передбачивши видатки, необхідні для утримання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

5. Фонду державного майна разом з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Міністерства.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 299

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882):

1) після позиції

"МЗС  600  592  20  20" 

доповнити такою позицією:

"Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб  105  105";     

2) виключити такі позиції:

"Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  30  30  5"; 
"Державне агентство з питань відновлення Донбасу  70  70".     

2. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 p., N 74, ст. 2105, N 93, ст. 2685; 2015 р., N 6, ст. 124, N 24, ст. 664, N 30, ст. 873, N 46, ст. 1486, N 63, ст. 2092, N 72, ст. 2363, N 87, ст. 2907, N 88, ст. 2927, N 93, ст. 3170; 2016 р., N 18, ст. 722, ст. 743):

1) розділ I доповнити абзацом такого змісту:

"Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України";

2) абзаци двадцять перший і двадцять восьмий розділу II виключити;

3) у розділі III:

абзац десятий пункту 1 виключити;

абзац четвертий пункту 2 виключити.

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 246; 2014 р., N 28, ст. 793; 2016 р., N 23, ст. 910):

1) виключити таку позицію:

"Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  1";   

2) доповнити додаток такою позицією:

"Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб  1".