Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2016 р. N 304
Київ

Про умови оплати праці окремих керівних
працівників державних органів, на яких не
поширюється дія Закону України
"Про державну службу"

Відповідно до пункту 7 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри посадових окладів окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі - керівні працівники), згідно з додатком.

2. Установити, що керівним працівникам виплачується:

надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України "Про державну службу", але не більше 50 відсотків посадового окладу;

надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;

матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в установленому порядку органом вищого рівня.

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу".

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

Розміри
посадових окладів окремих керівних працівників державних
органів, на яких не поширюється дія
Закону України "Про державну службу"

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Глава Адміністрації Президента України  18 000 
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України  16 000 
Заступник Глави Адміністрації Президента України  15 000 
Секретар Ради національної безпеки і оборони України  18 000 
Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України  16 000 
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України  15 000 
Голова Центральної виборчої комісії  15 000 
Заступник Голови Центральної виборчої комісії, секретар Центральної виборчої комісії  13 500 
Член Центральної виборчої комісії  12 500 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  15 000 
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  12 100 
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим  13 100 
Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим  12 900 
Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим  12 500 
Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення  13 500 
Перший заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення  13 100 
3аступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення  13 000 
Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  12 900 
Голова Антимонопольного комітету  13 300 
Член Антимонопольного комітету  12 800 
Голова Фонду державного майна  13 300 
Перший заступник Голови Фонду державного майна  12 900 
Заступник Голови Фонду державного майна  12 800 
Голова іншого державного колегіального органу  13 300 
Член іншого державного колегіального органу  12 800 
Голова Держкомтелерадіо  13 000 
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо  12 500 
Заступник Голови Держкомтелерадіо  12 300 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

Перелік
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 414 стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 304.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 304.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. N 786 "Про умови оплати праці працівників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 825).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. N 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1627) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 304.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 304.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 521 "Про оплату праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1556).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 522 "Про оплату праці Голови, заступників Голови, секретаря та членів Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1557).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 524 "Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1559).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632) стосовно представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 660 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 521" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1290).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 764 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 522" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 38, ст. 1524).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. N 16 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 522" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 5, ст. 123).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. N 1118 "Деякі питання працівників державних колегіальних органів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3105).