Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.12.2011 N 772

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2012 р. за N 510/20823

Про затвердження Розрахунку частки
сільськогосподарського товаровиробництва

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства аграрної політики та продовольства
N 205 від 22.03.20
13
N 461 від 02.12.20
15
N 108 від 29.03.20
16)

Відповідно до абзацу четвертого пункту 308.1 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України для визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік з метою набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників цього податку наказую:

1. Затвердити Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, що додається.

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (річна) (зі змінами від 29.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Розрахунок із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства N 205 від 22.03.2013, N 461 від 02.12.2015, N 108 від 29.03.2016)

2. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення забезпечити:

2.1. Подання наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Доведення наказу до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, галузевих формувань, державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, та забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті міністерства.

3. Управлінню взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та публічної інформації після державної реєстрації наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мельника С.І.

Міністр М.В. Присяжнюк

Погоджено:

Голова Державної податкової служби України О.В. Клименко

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України -
керівник апарату В.П. Павленко