Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
N 212 від 20.10.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 1999 р.за N 735/4028

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 296 від 15.03.20
16)

Про питання депозитних сертифікатів
Національного банку України

Розглянувши документи, якими запроваджено в обіг депозитні сертифікати Національного банку України, з урахуванням Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України, затвердженої Постановою Верховної Ради України N 342/95-ВР від 22.09.95, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України ВИРІШИЛА:

1. Віднести депозитні сертифікати Національного банку України до боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України.

2. Установити, що порядок випуску, обігу та погашення депозитних сертифікатів Національного банку України визначається нормативними актами Національного банку України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити начальнику управління регулювання випуску та обігу цінних паперів забезпечити здійснення заходів, необхідних для набрання чинності цим рішенням.

4. Установити, що це рішення набуває чинності в установленому законодавством порядку.

5. Доручити керівнику прес-центру Комісії забезпечити публікацію цього рішення в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Бойка.

Голова Комісії О.Мозговий