Огляд поновлення бази  
 01.09.2017 
Огляд нових надходжень від 01 вересня 2017 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 635
Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість

Постанова затверджує:
- Порядок ввезення на митну територію України товарів суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість, який визначає механізм ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів суб’єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", що звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість до 1 січня 2025 р. за умови дотримання вимог щодо обсягів їх ввезення та цільового використання. При цьому відчуження таких товарів третім особам, крім відчуження у складі авіаційної техніки, створеної (виготовленої) на момент затвердження їх обсягів, вважається використанням товарів не за призначенням;
- обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.
 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 634
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв".  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648
Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Постанова вносить зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246.  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 646
Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Постановою утворено в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України Директорат координації державних політик та стратегічного планування, Директорат публічної адміністрації, Директорат цифрового розвитку Уряду, Директорат моніторингу та контролю, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, відділ з питань дотримання антикорупційного законодавства, внесши щміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України"
- структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 564.
 
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 657
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів"
- постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
- постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 505 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури"
- постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів".
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 842/516
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 953/30821
Про затвердження Змін до Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату


Наказ затверджує Зміни до Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 305/392 та постановою правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2016 року № 6-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 607/28737.  
2.2. Наказ Міністерства фінансів України від 30.06.2017 № 610
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 р. за № 902/30770
Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

Порядок визначає механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових вимог контролюючими органами.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 576 "Про затвердження Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1840/24372.
 
2.3. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 628/1022
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 958/30826
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2010 року за № 413/17708.  
2.4. Наказ Міністерства фінансів України від 13.07.2017 № 629
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 р. за № 931/30799
Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" та Вимог до його (її) складення

Наказом затверджено:
- форму акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки";
- Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

Також визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 912 "Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1396/27841.
 
2.5. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.07.2017 № 275
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. за № 994/30862
Про затвердження Положення про вахтовий метод організації робітна підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження

Положення визначає економічні, правові та організаційні засади застосування вахтового методу роботи у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, на об'єктах і територіях, де виникли радіаційні аварії і ліквідація наслідків яких потребує тривалого часу.  
2.6. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.07.2017 № 396
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 р. за № 1026/30894
Про затвердження форм документів із підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Наказ затверджує:
- Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- Свідоцтво про проходження навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- Витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Та вносить зміни до Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 року № 116, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2007 року за № 1051/14318.
 
2.7. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.07.2017 № 969
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 р. за № 934/30802
Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів

Наказом установлено метрологічні вимоги до фасованих товарів:
до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення відповідно до ДСТУ OIML R 87 "Кількість фасованого товару в упаковках";
до задекларованої кількості нетто фасованих товарів відповідно до розділу 5 ДСТУ OIML R 79 "Товари фасовані. Вимоги до марковання".
 
2.8. Постанова Правління Пенсійного фонду України від 22.05.2017 № 10-2
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 953/30821
Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2016 року № 6-1

Постанова вносить зміни до постанови правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2016 року № 6-1 "Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 607/28737.

Та затверджує Зміни до Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 305/392 та постановою правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2016 року № 6-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 607/28737.
 
2.9. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 273
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 р. за № 943/30811
Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Рішення вносить зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089.  
2.10. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 285
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 р. за № 944/30812
Про внесення змін до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Рішенням внесено зміни до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609.  
2.11. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 № 522
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. за № 993/30861
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817

Рішення вносить зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386.  
3. Цікаво всім  
3.1. Постанова Правління Національного банку України від 29.08.2017 № 82
Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410

Постанова вносить зміни до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".