КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 серпня 2017 р. N 635
Київ

Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України
товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита
та податку на додану вартість

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України та пункту 4-1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок ввезення на митну територію України товарів суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість, що додається;

обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. N 635

Порядок
ввезення на митну територію України товарів суб’єктами
літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та
податку на додану вартість

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів суб’єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (далі - суб’єкти літакобудування), що звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість до 1 січня 2025 р. за умови дотримання вимог щодо обсягів їх ввезення та цільового використання. При цьому відчуження таких товарів третім особам, крім відчуження у складі авіаційної техніки, створеної (виготовленої) на момент затвердження їх обсягів, вважається використанням товарів не за призначенням.

Використання за призначенням зазначених товарів передбачає їх використання для розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів.

2. Мінекономрозвитку разом з ДФС здійснюють контроль за ввезенням товарів суб’єктами літакобудування на митну територію України та їх використанням за призначенням.

3. Суб’єкти літакобудування подають щомісяця до 20 числа місяця, що настає за наступним періодом, митниці ДФС, якою здійснено митне оформлення товарів за їх призначенням, звіт про їх цільове використання у трьох примірниках за формою згідно з додатком.

Один примірник зазначеного звіту з відміткою митниці ДФС, якою здійснено митне оформлення товарів, надсилається такою митницею щомісяця до 25 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем обліку суб’єкта літакобудування, другий примірник - щокварталу до 25 числа наступного періоду Мінекономрозвитку.

У разі виявлення фактів використання товарів не за призначенням, контролюючі органи за місцем обліку суб’єкта літакобудування вживають заходів, передбачених нормами розділу II Податкового кодексу України.

4. Мінекономрозвитку подає у разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо зміни обсягів товарів, які ввозяться на митну територію України суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Додаток
до Порядку

Звіт
про цільове використання товарів, увезених на
митну територію України із звільненням
від оподаткування відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. N 635
"Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на
митну територію України товарів суб’єктами
літакобудування із звільненням від сплати
ввізного мита та податку на додану вартість"

Звіт про цільове використання товарів, увезених на митну територію України... для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. N 635

Обсяги
товарів, які ввозяться на митну територію України суб’єктами
літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита
та податку на додану вартість
(частина 1)

Обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України суб’єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита... (частина 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".