ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
22.05.2017 N 10-2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 953/30821

Про внесення змін до постанови
правління Пенсійного фонду України
від 28 березня 2016 року N 6-1

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України постановляє:

1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2016 року N 6-1 "Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за N 607/28737, такі зміни:

у назві та пункті 1 слово "обчислення" замінити словом "призначення".

2. Затвердити Зміни до Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року N 305/392 та постановою правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2016 року N 6-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за N 607/28737, що додаються.

3. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) разом з юридичним департаментом (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г.

Голова правління О. Зарудний

Затверджено
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства фінансів України
22.05.2017 N 842/5
16,

постанова правління Пенсійного фонду України
22.05.2017 N 10-2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 953/30821

Зміни
до Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків даних про заробітну плату (дохід)
для призначення пенсії у разі втрати документів
про її нарахування та виплату

1. Назву розділу II після слова "фондом" доповнити словом "України".

2. У пункті 2 розділу III:

абзац третій викласти в такій редакції:

"реєстраційний номер облікової картки платника податків із Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначається також реєстраційний номер облікової картки платника податків із Державного реєстру, який використовувався для обліку доходів, отриманих у період, визначений у пункті 1 розділу I цього Порядку;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"реєстраційний номер облікової картки платника податків із Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, яка сформувала запит.".

3. У розділі IV:

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"реєстраційний номер облікової картки платника податків із Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);";

у пункті 4:

абзаци третій, четвертий після слова "серією" доповнити словами "(за наявності)";

абзац шостий після слова "серія" доповнити словами "(за наявності)";

абзаци дев'ятий - одинадцятий після слова "серією" доповнити словами "(за наявності)";

пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

"5. Відповідь, що надійшла від ДФС до Пенсійного фонду України, перевіряється на відповідність встановленому формату на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML). Якщо відповідь, що надійшла від ДФС до Пенсійного фонду України, не пройшла перевірку цілісності та відповідності структурі, затвердженій протоколом, Пенсійний фонд України в електронній формі інформує про це ДФС. ДФС протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення від Пенсійного фонду України, зобов'язана надати коректно сформовану відповідь замість раніше наданої.

6. Запит вважається неприйнятим та не обробляється, якщо такий запит не пройшов перевірку на відповідність встановленому формату на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) або якщо запит надіслано повторно. Про це ДФС протягом одного робочого дня в електронній формі інформує Пенсійний фонд України. Пенсійний фонд України протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення від ДФС, надає коректно сформований файл замість раніше наданого.".

4. Пункт 2 розділу V доповнити словами ", не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом".

5. У тексті Порядку слово "ДРФО" замінити словами "Державний реєстр" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту пенсійного забезпечення
Міністерства соціальної політики України В. А. Кудін

Директор Департаменту моніторингу баз даних та верифікації
виплат Міністерства фінансів України Д. М. Серебрянський

Директор Департаменту інформаційних систем та електронних
реєстрів Пенсійного фонду України О. М. Малецький