КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 серпня 2017 р. N 657
Київ

Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо оплати праці працівників прокуратури

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
щодо оплати праці працівників прокуратури

1. Пункт 3-2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118; 2006 р., N 10, ст. 634; 2007 р., N 79, ст. 2959; 2008 р., N 21, ст. 601) виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2008 р., N 21, ст. 601, N 34, ст. 1139; 2010 р., N 86, ст. 3024; 2011 р., N 28, ст. 1193):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "та класний чин" виключити, а цифри "59" замінити цифрами "58";

2) в абзаці другому підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 слова "класний чин," виключити;

3) додаток 59 до постанови виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 505 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 44, ст. 1697; 2015 р., N 80, ст. 2668):

1) у підпункті 1 пункту 2:

в абзаці п’ятому слова "надбавки за ранг державного службовця та" виключити;

в абзаці шостому слова "(ранг державного службовця)" виключити;

2) доповнити постанову пунктом 4-2 такого змісту:

"42. Установити, що оплата праці (грошове забезпечення) прокурорів, відряджених відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про прокуратуру" на роботу до державних органів, установ та організацій, проводиться виходячи із розмірів посадових окладів та інших складових заробітної плати (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги) за посадами, які зазначені працівники займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені.

Якщо нарахована заробітна плата (грошове забезпечення) відрядженого працівника є меншою від розміру заробітної плати (грошового забезпечення) без урахування виплат, які мають одноразовий характер, і премії за посадою в органах прокуратури, з якої його відряджено, йому проводиться відповідна доплата.

Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженим прокурорам проводиться за рахунок коштів державних органів, установ та організацій, до яких вони відряджені.";

3) додатки 1, 2 і 7 до постанови викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657)

Схема
посадових окладів працівників
Генеральної прокуратури України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Генеральний прокурор  37 000 
Перший заступник Генерального прокурора  34 000 
Заступник Генерального прокурора  32 000 
Начальник департаменту  10 000 
Перший заступник Головного військового прокурора  9 840 
Заступник Головного військового прокурора, заступник начальника департаменту  9 700 
Начальник самостійного управління  9 570 
Заступник начальника самостійного управління  9 500 
Начальник управління у складі департаменту  9 340 
Заступник начальника управління у складі департаменту  9 280 
Начальник самостійного відділу  9 140 
Заступник начальника самостійного відділу  9 070 
Начальник відділу у складі управління  8 940 
Заступник начальника відділу у складі управління  8 870 
Старший слідчий в особливо важливих справах  7 490 
Слідчий в особливо важливих справах, прокурор прокуратури  7 140 

_______

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657)

Схема
посадових окладів працівників прокуратур
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва
та Севастополя, військових прокуратур регіонів
і прирівняних до них прокуратур

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Автономна Республіка Крим  за групами областей 
поза групою, м. Київ  II,
м. Севастополь 
Прокурор  9 410  9 370  8 970  8 670 
Перший заступник прокурора  9 040  8 870  8 520  8 340 
Заступник прокурора  8 670  8 500  8 170  8 000 
Начальник управління  7 930  7 930  7 370  7 180 
Заступник начальника управління  7 840  7 840  7 290  7 110 
Начальник відділу  7 750  7 750  7 210  7 030 
Заступник начальника відділу  7 660  7 660  7 120  6 940 
Старший слідчий в особливо важливих справах  5 880  5 880  5 880  5 880 
Слідчий в особливо важливих справах  5 780  5 780  5 780  5 780 
Старший слідчий, прокурор прокуратури  5 730  5 730  5 730  5 730 
Слідчий  5 660  5 660  5 660  5 660 

_________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.";

"Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657)

Схема
посадових окладів працівників місцевих
прокуратур, військових прокуратур гарнізонів
та прирівняних до них прокуратур

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник місцевої прокуратури, військовий прокурор гарнізону  8 000 
Перший заступник керівника місцевої прокуратури, перший заступник військового прокурора гарнізону  7 760 
Заступник керівника місцевої прокуратури, заступник військового прокурора гарнізону  7 460 
Начальник відділу  6 000 
Заступник начальника відділу  5 880 
Старший слідчий, прокурор прокуратури  5 660 
Слідчий  5 520 

________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.";

4) доповнити постанову додатком 8 такого змісту:

"Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

Розмір
надбавок до посадових окладів працівників
органів прокуратури за класні чини

Класні чини  Розмір надбавки, гривень 
Державний радник юстиції України  3 200 
Державний радник юстиції 1 класу  3 000 
Державний радник юстиції 2 класу  2 800 
Державний радник юстиції 3 класу  2 600 
Старший радник юстиції  2 400 
Радник юстиції  2 200 
Молодший радник юстиції  2 000 
Юрист 1 класу  1 800 
Юрист 2 класу  1 600 
Юрист 3 класу  1 400 ". 

4. Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. N 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 100, ст. 3436; 2016 р., N 16, ст. 645, N 30, ст. 1211, N 61, ст. 2093) виключити.