МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.03.2016 N 305/392

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2016 р. за N 607/28737

Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід)
для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423, пунктів 7 та 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2006 року N 919 "Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами законодавства наказуємо:

1. Затвердити Порядок отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 18 жовтня 2006 року N 385/626 "Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів даних про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2006 року за N 1169/13043.

3. Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України (Матюх Т.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр соціальної політики України П. Розенко

Міністр фінансів України Н. Яресько