МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.07.2017 N 628/1022

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 958/30826

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства фінансів України, Міністерства освіти
і науки України від 01 червня 2010 року N 298/519

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади" НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року N 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2010 року за N 413/17708.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України та заступника Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр фінансів України О. Данилюк

Міністр освіти і науки України Л. Гриневич