Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 березня 2006 р. N 268
Київ

(Постанова втратила чинність стосовно осіб
рядового і начальницького складу
податкової міліції на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 704 від 30 серпня 2017
р.)

(Постанова втратила чинність стосовно працівників,
розміри посадових окладів яких затверджені Постановами КМ
N 268 від 6 квітня 2016
р. та
N 292 від 6 квітня 2016
р.,
на підставі Постанови КМ
N 521 від 23.08.20
16)

(Постанова втратила чинність стосовно представника
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
на підставі Постанови КМ
N 304 від 20.04.20
16)

(Постанова втратила чинність
стосовно працівників, розміри посадових окладів
яких затверджені постановою КМ
N 323 від 5 травня 2016 р.,
на підставі Постанови КМ
N 323 від 05.05.20
16)

Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 361 від 25.03.20
06
N 467 від 10.04.20
06
N 710 від 24.05.20
06
N 855 від 24.06.20
06
N 984 від 19.07.20
06
N 1344 від 21.09.20
06
N 1559 від 08.11.20
06
N 1839 від 27.12.20
06
N 72 від 31.01.20
07
N 149 від 07.02.20
07
N 328 від 01.03.20
07
N 700 від 12.05.20
07
N 1052 від 15.08.20
07
N 1099 від 05.09.20
07
N 1177 від 26.09.20
07
N 1335 від 21.11.20
07
N 1341 від 21.11.20
07
N 2 від 09.01.20
08)

(Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 34 від 06.02.20
08)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 63 від 22.02.20
08
N 187 від 12.03.20
08
N 290 від 02.04.20
08
N 426 від 07.05.20
08
N 448 від 14.05.20
08
N 538 від 11.06.20
08
N 663 від 23.07.20
08
N 664 від 23.07.20
08
N 829 від 17.09.20
08
N 869 від 01.10.20
08
N 965 від 05.11.20
08
N 74 від 11.02.20
09
N 453 від 13.05.20
09
N 504 від 27.05.20
09
N 669 від 01.07.20
09
N 999 від 23.09.20
09
N 1064 від 30.09.20
09
N 6 від 06.01.20
10
N 41 від 13.01.20
10
N 270 від 17.03.20
10
N 310 від 14.04.20
10
N 404 від 09.06.20
10
N 416 від 09.06.20
10
N 545 від 30.06.20
10
N 995 від 03.11.20
10
N 1023 від 10.11.20
10
N 1030 від 10.11.20
10
N 1031 від 10.11.20
10
N 1084 від 01.12.20
10
N 1097 від 01.12.20
10
N 20 від 17.01.20
11
N 60 від 02.02.20
11
N 215 від 09.03.20
11
N 380 від 04.04.20
11
N 394 від 13.04.20
11
N 395 від 13.04.20
11
N 409 від 13.04.20
11
N 487 від 11.05.20
11
N 511 від 18.05.20
11
N 534 від 25.05.20
11
N 613 від 09.06.20
11
N 759 від 20.07.20
11
N 918 від 31.08.20
11
N 1020 від 05.10.20
11
N 1035 від 12.10.20
11
N 1084 від 26.10.20
11
N 1118 від 02.11.20
11
N 11 від 11.01.20
12
N 12 від 11.01.20
12
N 35 від 25.01.20
12
N 39 від 18.01.20
12
N 67 від 08.02.20
12
N 215 від 21.03.20
12
N 229 від 21.03.20
12
N 379 від 17.05.20
12
N 505 від 31.05.20
12
N 601 від 04.07.20
12
N 646 від 18.07.20
12
N 665 від 25.07.20
12
N 728 від 08.08.20
12
N 868 від 19.09.20
12
N 263 від 15.04.20
13
N 325 від 24.04.20
13
N 525 від 01.08.20
13
N 597 від 07.08.20
13
N 914 від 27.11.20
13
N 116 від 23.04.20
14
N 351 від 13.08.20
14
N 367 від 20.08.20
14
N 425 від 10.09.20
14
N 571 від 22.10.20
14
N 40 від 04.02.20
15
N 153 від 31.03.20
15
N 261 від 05.05.20
15
N 642 від 02.09.20
15
N 644 від 02.09.20
15
N 947 від 18.11.20
15
N 949 від 11.11.20
15
N 1030 від 09.12.20
15
N 1043 від 30.09.20
15
N 1044 від 09.12.20
15
N 1055 від 16.12.20
15
N 1089 від 23.12.20
15
N 99 від 11.02.20
16
N 123 від 24.02.20
16
N 125 від 24.02.20
16
N 193 від 10.03.20
16
N 386 від 24.06.20
16
N 353 від 24.05.20
17)

(Про підвищення з 01.12.2015
на 25 відсотків посадових окладів,
розміри яких затверджено додатками
1-37, 43-1, 43-2, 48-55, додатково
див. Постанову КМ N 1013 від 09.12.2015)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Рахункової палати України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, виборчої комісії Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів прокуратури, судів та інших органів державної влади, згідно з додатками 1-47, 55, а також розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, спеціальне звання та класний чин, та окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання згідно з додатками 56-59.

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 187 від 12.03.2008, N 426 від 07.05.2008, N 1023 від 10.11.2010, N 409 від 13.04.2011, N 646 від 18.07.2012)

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.

Установити, що посадові оклади керівних працівників, спеціалістів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, які є структурними підрозділами апарату центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, установлюються на рівні відповідних категорій працівників інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів.

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 263 від 15.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125 від 24.02.2016)

(Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 467 від 10.04.2006, N 984 від 19.07.2006, N 187 від 12.03.2008, N 310 від 14.04.2010, N 597 від 07.08.2013)

2. Надати право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи); керівним працівникам і спеціалістам структурних підрозділів органів Державної фіскальної служби, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, протидію контрабанді та порушенню митних правил, особам начальницького складу податкової міліції, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень; керівним працівникам і слідчим органів Національної поліції, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років.

(Абзац другий підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1559 від 08.11.2006, N 700 від 12.05.2007, N 538 від 11.06.2008, N 505 від 31.05.2012, N 868 від 19.09.2012; в редакції Постанови КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015, N 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015)

(Абзац третій підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

(Абзац підпункту 1 "в" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006)

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

(Пункт 2 доповнено підпунктом 1 "ґ" згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006)

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу).

(Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006)

2-1. Надати право керівникам центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів та Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати:

(Абзац перший пункту 2-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1118 від 02.11.2011)

директорам департаментів (начальникам головних управлінь, управлінь податкової міліції), чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, та директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 70 одиниць, - посадові оклади, підвищені відповідно не більше ніж на 10 відсотків та не більше ніж на 20 відсотків посадового окладу, передбаченого схемою, затвердженою цією постановою;

(Абзац другий пункту 2-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380 від 04.04.2011)

керівникам патронатних служб - посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 70 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 20 відсотків;

помічникам Міністра - посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 40 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 10 відсотків.

(Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 20 від 17.01.2011)

3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

(Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006)

4) надбавку за вислугу років:

державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціальне звання) і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

особам рядового та начальницького складу податкової міліції органів Державної фіскальної служби у відсотках до окладу грошового утримання з урахуванням доплат за спеціальне звання і залежно від вислуги років у таких розмірах: понад 1 рік - 5, понад 2 роки - 10, понад 5 років - 20, понад 10 років - 25, понад 15 років - 30, понад 20 років - 35, понад 25 років - 40 відсотків.

(Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 700 від 12.05.2007; в редакції Постанови КМ N 153 від 31.03.2015)

3-1. Виплачувати працівникам Державної фіскальної служби та її територіальних органів у межах затвердженого фонду оплати праці доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22-ї години до 6-ї години наступного дня.

(Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

3-2. Виплачувати працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, посадові оклади з підвищенням за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, у таких розмірах:

у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки - до 65 відсотків;

у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки, в яких тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, - до 60 відсотків;

в інших установах виконання покарань - до 50 відсотків;

у слідчих ізоляторах - до 30 відсотків.

Порядок підвищення посадових окладів працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, установлюється Міністерством юстиції.

(Постанову доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 261 від 05.05.2015)

3-3. Установити надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці керівнику Секретаріату Конституційного Суду України, керівнику апарату Верховного Суду України, керівнику апарату вищого спеціалізованого суду у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Рішення про зазначені виплати керівнику Секретаріату Конституційного Суду України приймається Головою Конституційного Суду України, керівнику апарату Верховного Суду України та керівнику апарату вищого спеціалізованого суду - Головою Державної судової адміністрації.

(Постанову доповнено пунктом 3-3 згідно з Постановою КМ N 644 від 02.09.2015)

3-4. Виплачувати працівникам територіальних органів Держпраці посадові оклади з підвищенням у таких розмірах:

державним гірничотехнічним iнспекторам, якi здiйснюють нагляд за охороною працi на вугiльних шахтах і рудниках із пiдземними роботами, за перебування у пiдземних гiрничих виробках не менше нiж 12 разiв на мiсяць - на 25 вiдсоткiв;

державним гiрничотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на вугільних шахтах, небезпечних за раптовими викидами, надкатегорiйних i 3-ї категорiї з газу, - на 20 вiдсоткiв;

державним газотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на пiдприємствах iз газопостачання населення, - на 15 відсотків;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi в хiмiчнiй промисловостi з виробництва вибухових речовин i виробництв на їх основi, - на 12 вiдсоткiв;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на пiдприємствах із розвiдки, видобутку та переробки уранових руд, атомних електростанцiях і дослiдних ядерних реакторах, - на 10 вiдсоткiв.

При цьому застосовується одне з передбачених пiдвищень посадового окладу.

(Постанову доповнено пунктом 3-4 згідно з Постановою КМ N 193 від 10.03.2016)

3-5. Виплачувати державним гірничотехнічним інспекторам, які здійснюють державний нагляд за охороною праці на виробництвах та об’єктах підвищеної небезпеки вугiльної галузi, надбавку за особливий характер роботи в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця.

(Постанову доповнено пунктом 3-5 згідно з Постановою КМ N 193 від 10.03.2016)

(Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 646 від 18.07.2012)

5. Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу, відряджених до органів державної влади та місцевого самоврядування складається з посадового окладу, інших виплат (крім надбавки за ранг та надбавки за вислугу років), установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірі і порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. На зазначених осіб не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981), крім абзаців третього, п'ятого і шостого пункту 1.

(Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 984 від 19.07.2006, N 74 від 11.02.2009)

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за ранг застосовується розмір окладу за військовим званням.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 від 31.05.2012)

6. Преміювання керівників органів виконавчої влади та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

(Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006)

Преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

(Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 505 від 31.05.2012, N 646 від 18.07.2012)

7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів місцевих державних адміністрацій та їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, судів визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 3308).

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 від 31.05.2012)

8. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для реалізації її норм здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.

9. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України, розміру заробітної плати (без премії), грошового забезпечення (без премії) в окремих працівників державних та інших органів, умови оплати праці яких визначені цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006)

10. Нові умови оплати праці зазначених працівників визначаються за займаною посадою у відповідному державному органі згідно з цією постановою або окремим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України чи Міністерства соціальної політики.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у відповідність із цією постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

12. Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування вносить Кабінетові Міністрів України Міністерство соціальної політики.

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012)

13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної служби проаналізувати за підсумками першого півріччя 2006 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, - з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. N 351)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Адміністрації Президента України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник Головного департаменту, керівник Служби Президента України  2440 
Перший заступник керівника Головного департаменту, Служби Президента України, помічник Президента України  2397 
Заступник керівника Головного департаменту, Служби Президента України  2370 
Керівник Приймальні Президента України, керівник Офісу Глави Адміністрації, керівник департаменту, керівник департаменту у складі Головного департаменту, Служби Президента України  2333 
Заступник керівника департаменту, Приймальні Президента України, Офісу Глави Адміністрації  2236 
Завідувач самостійного відділу  2226 
Завідувач відділу у складі Головного департаменту, Служби Президента України, Офісу Глави Адміністрації, Приймальні Президента України, департаменту, завідувач відділу - головний інспектор, заступник завідувача самостійного відділу  2156 
Заступник завідувача відділу у складі Головного департаменту, департаменту, Приймальні Президента України  2129 
Завідувач сектору, групи  2113 
Радник Глави Адміністрації  2060 
Референт  2050 
Помічники: Глави Адміністрації, першого заступника Глави Адміністрації, заступника Глави Адміністрації  2045 
Головний консультант, головний консультант - заступник головного інспектора, головний консультант - інспектор  2033 
Старший консультант  1605 
Консультант  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

__________
Примітка.
 


Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище, ніж посадовий оклад відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбачений цією схемою.
 

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1341 від 21.11.2007; в редакції Постанови КМ N 310 від 14.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1031 від 10.11.2010, N 534 від 25.05.2011, N 379 від 17.05.2012; в редакції Постанови КМ N 351 від 13.08.2014)

Додаток 2
до постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Державного управління справами

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник секретаріату  2397 
Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату  2333 
Заступник керівника (начальника) управління  2236 
Завідувач самостійного відділу  2226 
Завідувач відділу в складі управління  2156 
Заступник завідувача відділу в складі управління  2129 
Завідувач сектору, групи  2113 
Радник керівника  2060 
Головний консультант, помічник Президента України, строк повноважень якого закінчився  1819 
Старший консультант  1605 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

(Додаток 2 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 215 від 21.03.2012)

Додаток 2-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів працівників апарату
Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник апарату  2397 
Заступник керівника апарату  2354 
Начальник управління  2290 
Завідувач самостійного відділу  2226 
Завідувач відділу у складі управління, заступник завідувача самостійного відділу  2156 
Завідувач сектору  2087 
Головний консультант  1766 
Старший консультант  1605 

(Постанову доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ N 467 від 10.04.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник групи в Апараті Прем'єр-міністра України, перший помічник Прем'єр-міністра  2354 
Заступник Урядового уповноваженого; директор департаменту, бюро, Урядового офісу; начальник управління, начальник управління у складі департаменту, бюро, Урядового офісу  2333 
Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, прес-секретар Прем'єр-міністра  2295 
Заступник керівника Секретаріату - завідуючий сектором в Апараті Прем'єр-міністра  2279 
Завідуючий самостійним відділом, керівник служби Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем'єр-міністра, прес-секретар Першого віце-прем’єр-міністра  2226 
Завідуючий відділом у складі департаменту, бюро, управління, керівник апарату Постійного Представника у Конституційному Суді України, керівник апарату Урядового уповноваженого, завідуючий відділом в Апараті Прем’єр-міністра  2156 
Радник Прем'єр-міністра, помічник Прем'єр-міністра  2119 
Завідуючий сектором у складі департаменту, бюро, управління, завідуючий сектором у відділі, що перебуває у складі департаменту, бюро, управління  2092 
Завідуючий сектором у складі самостійного відділу  2054 
Помічник, радник Першого віце-прем'єр-міністра, науковий консультант Прем'єр-міністра, референт Прем'єр-міністра  2045 
Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра, перший помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра  2033 
Помічник, радник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, помічник першого заступника Міністра  2033 
Головний спеціаліст, консультант, експерт  2033 
Провідний спеціаліст  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

__________
Примітка. 


Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою. 

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 855 від 24.06.2006, N 72 від 31.01.2007; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2 від 09.01.2008, N 63 від 22.02.2008; в редакції Постанови КМ N 829 від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 965 від 05.11.2008, N 453 від 13.05.2009, N 270 від 17.03.2010, N 116 від 23.04.2014, N 425 від 10.09.2014, N 571 від 22.10.2014)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Апарату та секретаріатів комітетів Верховної Ради України,
а також помічників-консультантів народних
депутатів України, на яких поширюється дія
Зако
ну України "Про державну службу"

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Перший заступник Керуючого справами  2568 
Заступник Керуючого справами  2461 
Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України  2440 
Керівник головного управління, керівник самостійного управління  2333 
Прес-секретар Голови Верховної Ради  2295 
Перший помічник Голови Верховної Ради  2258 
Керівник управління у складі головного управління  2247 
Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби  2226 
Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради  2156 
Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції  2092-2333 
Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради  2226 
Радник, помічник Голови Верховної Ради  2119 
Завідувач сектору  2092 
Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету  2087 
Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради  2033 
Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату  2060 
Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант  2033 
Головний: консультант, спеціаліст  2033 
Старший: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант  1659 
Старший консультант  1605 
Провідний спеціаліст  1311 
Консультант; помічник-консультант народного депутата України  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

__________
Примітка. 


Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою. 

(Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1341 від 21.11.2007)

Додаток 4-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
секретаріату Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини  2675 
Керівник служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради  2354 
Керівник департаменту  2333 
Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник - прессекретар Уповноваженого  2295 
Начальник самостійного управління  2290 
Керівник самостійного відділу  2226 
Завідувач відділу у складі департаменту, управління  2156 
Радник, помічник Уповноваженого  2119 
Завідувач сектору у складі департаменту, управління  2092 
Завідувач сектору у складі самостійного відділу  2054 
Головний консультант, головний спеціаліст, помічник  1819 
Провідний спеціаліст, консультант  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 

(Постанову доповнено Додатком 4-1 згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Управління адміністративними будинками
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними
будинками Державного управління справами,
Головного управління санаторно-курортних закладів
в Автономній Республіці Крим Державного управління
справами та Управління адміністративними будинками
Управління справами Апарату Верховної Ради України,
начальника Управління житловими будинками
Управління справами Верховної Ради України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник Головного управління, управління  1926-2033 
Перший заступник начальника Головного управління, управління  1873-1980 
Заступник начальника Головного управління, управління  1830-1878 
Завідувач відділу  1605-1712 
Завідувач сектору  1445-1498 
Головний спеціаліст  1177-1231 
Провідний спеціаліст  936-963 
Спеціаліст I категорії  829-856 
Спеціаліст II категорії  733-760 
Спеціаліст  669-696 

(Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 995 від 03.11.2010, N 613 від 09.06.2011)

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Представництва Президента
України в Автономній Республіці Крим

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник служби, радник Представництва  1685-1712 
Головний консультант, помічник Постійного Представника, прессекретар  883 
Провідний спеціаліст  722 
Керівник секретаріату Ради представників кримськотатарського народу, спеціаліст I категорії  642 

(Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1839 від 27.12.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Апарату Ради національної
безпеки і оборони України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник Апарату Ради  2490 
Заступник керівника Апарату Ради  2390 
Керівник служби Секретаря Ради  2440 
Перший заступник керівника Служби Секретаря Ради  2365 
Заступник керівника Служби Секретаря Ради  2268 
Керівник департаменту, керівник самостійного управління  2333 
Керівник служби  2397 
Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління  2236 
Керівник управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу  2226 
Заступник керівника управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу  2156 
Завідувач відділу у складі департаменту, служби, управління  2156 
Заступник завідувача відділу в складі департаменту, служби, управління  2129 
Завідувач сектору  2113 
Керівник групи радників Секретаря Ради  2226 
Головний радник Секретаря Ради  2119 
Радник Секретаря Ради  2060 
Помічник Секретаря Ради  2054 
Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради, помічник керівника Апарату Ради  1873-1926 
Державний експерт  1873 
Головний консультант  1819 
Головний спеціаліст  1766 
Прес-секретар  2295 

(Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 759 від 20.07.2011, N 367 від 20.08.2014)

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Національного інституту
стратегічних досліджень

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор  2568 
Перший заступник директора - керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України, заступник директора, керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації  2440 
Завідувач самостійного відділу  2226 
Перший заступник, заступник керівника Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України  2070-2159 
Завідувач сектору  2060-2087 
Радник директора, вчений секретар  2033-2060 
Головний: консультант, спеціаліст  1605-1659 
Старший консультант  1552-1605 
Провідний спеціаліст, консультант  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

(Додаток 8 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 290 від 02.04.2008, N 123 від 24.02.2016)

Додаток 8-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор  2568 
Перший заступник директора  2440 
Заступник директора  2268 
Вчений секретар  2033-2060 
Завідувач відділу  2226 
Радник, помічник директора  1873-1926 
Державний експерт  1873 
Головний: консультант, спеціаліст  1605-1659 
Старший консультант  1552-1605 
Провідний спеціаліст, консультант  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Старший референт  888 

(Постанову доповнено Додатком 8-1 згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 999 від 23.09.2009)

Додаток 8-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Національної академії державного управління
при Президентові України та регіональних інститутів
державного управління Академії

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Національна академія   
Президент  2568 
Перший віце-президент  2440 
Віце-президент  2388-2440 
Заступник директора Інституту, начальник самостійного управління  1980-2033 
Начальник самостійного відділу, декан факультету, вчений секретар  1873-1926 
Начальник відділу в складі самостійного управління, у складі Інституту, помічник президента  1659-1712 
Завідувач самостійного сектору  1472-1498 
Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу  1392-1445 
Головний спеціаліст, радник президента  1204-1231 
Провідний спеціаліст  950-963 
Спеціаліст I категорії  843-856 
Спеціаліст II категорії  747-760 
Спеціаліст  683-696 
Регіональні інститути   
Заступник директора Інституту  2096-2220 
Начальник самостійного управління  1926-1980 
Начальник самостійного відділу, декан факультету  1819-1873 
Начальник відділу в складі самостійного управління  1605-1659 
Завідувач самостійного сектору  1445-1472 
Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу  1338-1392 
Головний спеціаліст  1177-1204 
Провідний спеціаліст  936-950 
Спеціаліст I категорії  829-843 
Спеціаліст II категорії  733-747 
Спеціаліст  669-683 

(Постанову доповнено Додатком 8-2 згідно з Постановою КМ N 918 від 31.08.2011)

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів працівників Секретаріату
Центральної виборчої комісії, Служби
розпорядника Державного реєстру виборців

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник Секретаріату, керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців  2461 
Керівник служби Голови, перший помічник Голови, заступник керівника Секретаріату, заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців  2354 
Радник Голови, помічник Голови  2092-2119 
Прес-секретар Голови, керівник прес-служби  2295 
Начальник управління, завідувач самостійного відділу  2226-2290 
Завідувач відділу в складі управління  2129-2156 
Завідувач сектору  2060-2087 
Помічник: заступника Голови, секретаря Комісії, члена Комісії  1846-1873 
Головний консультант  1819 
Головний спеціаліст  1605-1659 
Провідний спеціаліст  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

(Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 710 від 24.05.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007, N 1052 від 15.08.2007)

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. N 1030)

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Рахункової палати

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Секретар Рахункової палати - керівник апарату Рахункової палати  4213 
Директор департаменту  2855 
Заступник директора департаменту  2771 
Начальник управління, керівник служби, прес-секретар  2643 
Начальник самостійного відділу  2504 
Радник члена Рахункової палати  2156 
Начальник відділу у складі департаменту, управління, служби  2087-2226 
Завідувач самостійного сектору  2075 
Завідувач сектору у складі департаменту, управління, служби, відділу  2054 
Помічник секретаря Рахункової палати - керівника апарату  2033 
Головний спеціаліст  1530-1600 
Провідний спеціаліст  1220-1252 
Спеціалісти Рахункової палати, що виконують контрольні функції та проводять перевірки:   
головний спеціаліст  2033 
провідний спеціаліст  1311 

(Додаток 10 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1099 від 05.09.2007, N 1084 від 01.12.2010, N 525 від 01.08.2013; в редакції Постанови КМ N 1030 від 09.12.2015)

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Вищої ради юстиції України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник секретаріату  2461 
Начальник: управління, самостійного відділу  2226-2290 
Керівник служби - головний радник Голови  2226 
Завідувач відділу в складі управління, керівник прес-служби  2129-2156 
Завідувач сектору в складі самостійного відділу  2087-2113 
Помічник, радник Голови  2033-2060 
Головний: консультант, спеціаліст; помічник: заступника Голови, секретаря секції; радник заступника Голови  1605-1659 
Старший консультант  1552-1605 
Консультант  1204-1311 
Провідний спеціаліст  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Секретар засідання  888 

(Додаток 11 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 914 від 27.11.2013)

Додаток 11-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників, спеціалістів секретаріату
та інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник секретаріату  2461 
Керівник служби інспекторів; директор департаменту; начальник самостійного управління  2226-2290 
Начальник відділу в складі департаменту, управління; радник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; помічник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; інспектор  2033-2060 
Начальник самостійного відділу  2135 
Завідувач сектору у складі департаменту, управління, відділу  2097 
Завідувач самостійного сектору  2087-2113 
Головний консультант, головний спеціаліст; помічник-консультант  1605-1659 
Провідний спеціаліст; старший консультант  1552-1605 
Спеціаліст 1 категорії; консультант  1204-1311 

(Постанову доповнено додатком 11-1 згідно з Постановою КМ N 1023 від 10.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 644 від 02.09.2015)

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник апарату Національної ради  2461 
Директор департаменту  2333 
Прес-секретар Голови  2295 
Керівник секретаріату, начальник: управління, самостійного відділу  2226-2290 
Начальник відділу в складі управління, керівник прес-служби  2129-2156 
Представник Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі  2087-2119 
Завідувач сектору  2087-2113 
Помічник голови Національної ради  2033-2060 
Керівник секретаріату представника Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі  1685-1712 
Радник, головний спеціаліст, помічник-консультант члена Національної ради  1605-1659 
Провідний спеціаліст  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

(Додаток 12 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату міністерств

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор департаменту  2140-2290 
Начальник самостійного управління, управління  1926-2033 
Начальник самостійного відділу, головний державний виконавець  1819-1926 
Посол з особливих доручень МЗС, дипломатичний радник  1926 
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник Міністра  1605-1712 
Завідувач самостійного сектору, помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС  1445-1498 
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу, головний державний виконавець  1338-1445 
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, перший секретар МЗС, старший державний виконавець  1177-1231 
Другий секретар МЗС  1091-1107 
Третій секретар МЗС  1027-1054 
Аташе МЗС  974-1000 
Провідний спеціаліст, державний виконавець  936-963 
Спеціаліст I категорії  829-856 
Спеціаліст II категорії  733-760 
Спеціаліст  669-696 

(Розділ "Керівні працівники та спеціалісти, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та порушенням митних правил Міндоходів" виключено на підставі Постанови КМ N 153 від 31.03.2015)

__________
Примітка. 


Головному спеціалісту Мінфіну, який виконує функції фінансиста, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу головного спеціаліста, передбаченого цією схемою. Керівним працівникам структурних підрозділів, головному та провідному спеціалісту Мін'юсту, який виконує функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.
Посадові оклади державних службовців розвідувального органу Міноборони встановлюються відповідно до цієї схеми. 

(Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 984 від 19.07.2006, N 149 від 07.02.2007; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 869 від 01.10.2008, N 20 від 17.01.2011, N 60 від 02.02.2011, N 487 від 11.05.2011, N 597 від 07.08.2013, N 40 від 04.02.2015, N 153 від 31.03.2015)

Додаток 13-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і слідчих апарату
Національної поліції, що здійснюють досудове розслідування
кримінальних правопорушень, посади яких належать до
відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Перший заступник, заступник начальника Головного слідчого управління  2140-2290 
Начальник управління Головного слідчого управління  1926-2033 
Начальник відділу у складі управління Головного слідчого управління  1819-1926 
Начальник відділення Головного слідчого управління  1712-1766 
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління  1605-1712 
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління  1498-1605 
Старший слідчий Головного слідчого управління  1391-1471 
Слідчий Головного слідчого управління  1311-1338 

(Постанову доповнено додатком 13-1 згідно з Постановою КМ N 1559 від 08.11.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868 від 19.09.2012, N 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015)

Додаток 13-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1118)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних колегіальних органів

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор департаменту  2118-2267 
Начальник самостійного управління, управління  1906-2013 
Начальник самостійного відділу  1801-1907 
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління; помічник, радник голови  1599-1695 
Завідувач самостійного сектору; помічник, радник члена державного колегіального органу  1403-1483 
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу, прес-секретар голови, помічник керівника апарату  1324-1430 
Головний державний інспектор  1175-1241 
Головний спеціаліст  1165-1219 
Старший державний інспектор  967-1004 
Провідний спеціаліст  927-954 
Державний інспектор  841-897 
Спеціаліст I категорії  821-847 
Спеціаліст II категорії  726-752 
Спеціаліст  662-689 

(Постанову доповнено Додатком 13-2 згідно з Постановою КМ N 1118 від 02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 728 від 08.08.2012, N 263 від 15.04.2013)

Додаток 13-3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1118)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
територіальних органів державних колегіальних органів

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Автономна Республіка Крим  поза групою, м. Київ  за групами областей 
II, м. Севастополь 
Керівник територіального органу  2194  1926  1819  1712 
Начальник самостійного управління, відділення  1210-1320  1100-1210  1045-1155  990-1100 
Начальник самостійного відділу, головний бухгалтер  1012-1122  990-1100  935-1045  880-990 
Начальник відділу у складі самостійного управління, відділення  985-1012  968-1001  924-990  913-979 
Завідувач самостійного сектору  764-794  764-794  718-747  700-729 
Завідувач сектору у складі управління, відділення, відділу  724-753  724-753  712-741  689-724 
Головний державний інспектор  729-759  729-759  706-735  683-712 
Головний спеціаліст  700-729  694-724  671-700  648-677 
Старший державний інспектор  630-659  630-659  607-636  584-613 
Державний інспектор  601-630  601-630  578-607  554-584 
Провідний спеціаліст  607-636  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  537-566  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  513  513  508  508 

(Постанову доповнено Додатком 13-3 згідно з Постановою КМ N 1118 від 02.11.2011)

(Додаток 13-4 виключено на підставі Постанови КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 13-5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників та спеціалістів
міжрегіонального та регіональних територіальних органів МВС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
міжрегіональний територіальний орган  регіональні органи 
поза групою,
м. Київ 
за групами областей 
II 
Керівник (начальник, директор) органу  1926-2055  1712-1819  1605-1712  1498-1605 
Начальник управління  1513-1622       
Начальник відділу  1298-1406  990-1100  935-1045  880-990 
Завідувач сектору  1031-1099  724-753  712-741  689-724 
Адміністратор  984-1039  709-739  692-721  669-701 
Головний спеціаліст  936-978  694-724  671-700  684-677 
Провідний спеціаліст; помічник, радник керівника  769-797  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  680-708  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  623-637  513  508  508 
Спеціаліст  574-587  478  476  476 

(Постанову доповнено Додатком 13-5 згідно з Постановою КМ N 947 від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015)

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату центральних органів виконавчої влади
(крім міністерств), Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,
Управління державної охорони, Адміністрації
Державної спеціальної служби транспорту

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор департаменту, начальник Апарату Голови Служби безпеки  2087-2194 
Начальник самостійного управління, управління, Головного управління ДФС  1873-1980 
Дипломатичний радник  1873 
Начальник самостійного відділу  1766-1873 
Начальник відділу у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління; помічник керівника  1605-1659 
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника  1445-1471 
Завідувач сектору у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління, самостійного відділу; помічник керівника апарату, головний державний виконавець  1338-1364 
Головний казначей  1070-1177 
Головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду  1080-1189 
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, старший державний виконавець  1070-1177 
Провідний казначей  1033-1059 
Провідний державний інспектор  1020-1087 
Старший державний інспектор  959-985 
Провідний спеціаліст, державний виконавець  910-936 
Спеціаліст I категорії  819-845 
Державний інспектор  833-860 
Спеціаліст II категорії  733-760 
Спеціаліст  669-696 

Керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції,
які здійснюють державний фінансовий контроль, керівні
працівники і спеціалісти ДФС, які забезпечують
адміністрування податків, зборів, митних платежів,
єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та
досудове розслідування кримінальних правопорушень,
протидію контрабанді та порушенням митних правил

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор департаменту  2354-2461 
Начальник Головного управління ДФС; начальник самостійного управління, управління  2087-2247 
Начальник самостійного відділу  1980-2087 
Начальник відділу у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління  1766-1873 
Завідувач самостійного сектору  1589-1632 
Завідувач сектору у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління, самостійного відділу  1471-1525 
Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; головний державний ревізор-інспектор  1295-1348 
Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор  1177-1231 
Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; старший державний інспектор  1027-1059 
Державний фінансовий інспектор, державний аудитор, державний інспектор  910-942 

Керівні працівники і спеціалісти Адміністрації
Державної спеціальної служби транспорту

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник управління  1766-1819 
Начальник самостійного відділу  1659-1712 
Начальник відділу у складі управління, помічник Голови  1605-1632 
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника Голови  1391-1418 
Завідувач сектору у складі управління, самостійного відділу  1284-1311 
Головний спеціаліст  1033-1059 
Провідний спеціаліст  888-915 
Спеціаліст I категорії  797-824 
Спеціаліст II категорії  701-728 
Спеціаліст  637-663 

(Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006; в редакції Постанови КМ N 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою N 149 від 07.02.2007; в редакції Постанов КМ N 700 від 12.05.2007, N 664 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 869 від 01.10.2008, N 669 від 01.07.2009, N 416 від 09.06.2010, N 20 від 17.01.2011, N 395 від 13.04.2011, N 487 від 11.05.2011, N 613 від 09.06.2011, N 1118 від 02.11.2011, N 11 від 11.01.2012, N 646 від 18.07.2012, N 868 від 19.09.2012, N 325 від 24.04.2013, N 597 від 07.08.2013, N 40 від 04.02.2015; в редакції Постанови КМ N 153 від 31.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 642 від 02.09.2015, N 1043 від 30.09.2015)

Додаток 14-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
спеціалізованих департаментів та органів ДФС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор департаменту, начальник  2087-2194 
Начальник Головного управління, самостійного управління, управління  1873-1980 
Начальник самостійного відділу  1766-1873 
Начальник відділу в складі департаменту, Головного управління, самостійного управління, управління  1605-1659 
Завідувач самостійного сектору  1445-1471 
Завідувач сектору в складі департаменту, Головного управління, самостійного управління, управління, самостійного відділу  1338-1364 
Головний державний інспектор  1177-1230 
Головний спеціаліст  1017-1177 
Старший державний інспектор  1027-1059 
Провідний спеціаліст, державний інспектор  910-936 
Спеціаліст I категорії  819-845 
Спеціаліст II категорії  733-760 
Спеціаліст  669-696 

(Постанову доповнено додатком 14-1 згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

Схема
посадових окладів осіб рядового і начальницького
складу податкової міліції ДФС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник головного управління, начальник самостійного управління, директор (начальник) департаменту  2354-2461 
Перший заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, начальника самостійного управління  2247 
Заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, самостійного управління  2087-2247 
Начальник управління (самостійного відділу) у складі головного управління, департаменту, самостійного управління; начальник штабу управління  1980-2087 
Начальник відділу у складі управління головного управління, начальник відділу у складі управління департаменту  1766-1873 
Начальник відділення, завідувач сектору, старший слідчий з особливо важливих справ  1471-1525 
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ  1177-1231 
Старший: оперуповноважений, слідчий  1027-1059 
Старший інспектор; оперуповноважений  910-942 
Інспектор, помічник оперуповноваженого  856-877 

(Додаток 15 в редакції Постанов КМ N 1344 від 21.09.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 404 від 09.06.2010, N 380 від 04.04.2011, N 395 від 13.04.2011; в редакції Постанови КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центрального апарату Антимонопольного комітету,
Фонду державного майна

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор департаменту  2140-2290 
Начальник самостійного управління, управління  1926-2033 
Начальник самостійного відділу  1819-1926 
Дипломатичний радник  1926 
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник керівника  1605-1712 
Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника  1445-1498 
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу  1338-1391 
Головний експерт  1231-1284 
Головний спеціаліст, консультант, радник керівника  1177-1231 
Провідний спеціаліст  936-963 
Спеціаліст I категорії  829-856 
Спеціаліст II категорії  733-760 
Спеціаліст  669-696 
Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" 
Директор департаменту  2712 
Начальник самостійного управління, управління  2434 
Начальник самостійного відділу  2295 
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, управління  2087 
Головний експерт  1445-1584 
Головний спеціаліст  1391-1530 
Провідний спеціаліст  1182-1209 

(Додаток 16 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 869 від 01.10.2008, N 20 від 17.01.2011)

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центральних державних архівів, що належать
до категорій посад державних службовців

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор  2033 
Заступник директора  1926 
Заступник директора - головний зберігач фондів  1926 
Начальник відділу  1605-1632 
Завідувач сектору  1284-1311 
Головний спеціаліст  1033-1059 
Провідний спеціаліст  888-915 

(Додаток 17 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів працівників органів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
керівників і спеціалістів її апарату

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим  2461 
Перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим  2354 
Голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим  2247 
Заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим  2194 
Заступник керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим  2033 
Начальник управління  1210-1430 
Завідувач відділу  1045-1100 
Керівник прес-центру, помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим  928-957 
Завідувач сектору, радник  881-910 
Помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим  928-957 
Консультант  817 
Головний спеціаліст, помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим  741-770 
Провідний спеціаліст  648-677 
Спеціаліст I категорії  554-584 
Спеціаліст II категорії  508-537 
Спеціаліст  490 

(Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Рахункової палати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Голова  2461 
Перший заступник голови  2338 
Заступник голови  2215 
Секретар Рахункової палати  2097 
Головний контролер - завідувач відділу  1068-1097 
Головний контролер  1044-1074 
Контролер  951-980 
Головний спеціаліст, консультант, помічник голови  741-770 
Провідний спеціаліст  648-677 
Спеціаліст I категорії  554-584 

(Додаток 19 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів членів виборчої комісії
Автономної Республіки Крим та працівників її апарату

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Голова комісії  2354 
Заступник голови комісії  2247 
Секретар комісії  2033 
Головний бухгалтер  770 
Референт-консультант, головний спеціаліст  741 

(Додаток 20 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів
апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Керуючий справами Ради міністрів  2461 
Перший заступник керівника апарату Ради міністрів  2354 
Заступник керівника апарату Ради міністрів, Постійний Представник Автономної Республіки Крим у м. Києві  2194 
Начальник управління  1210-1430 
Завідувач самостійного відділу  1045-1155 
Завідувач відділу у складі управління  1007-1034 
Керівник прес-служби  928 
Завідувач сектору, радник  881-910 
Консультант  817 
Помічник: Голови Ради міністрів, першого заступника, заступника Голови Ради міністрів  928-957 
Головний спеціаліст, помічник керівника апарату Ради міністрів  741-770 
Провідний спеціаліст  648-677 
Спеціаліст I категорії  554-584 
Спеціаліст II категорії  508-537 
Спеціаліст  490 

(Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 394 від 13.04.2011, N 12 від 11.01.2012)

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату
міністерств, республіканських комітетів, комітетів
та інших республіканських органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади в
Автономній Республіці Крим

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
міністерство, республіканський комітет  комітет, інший республіканський орган виконавчої влади, територіальний орган центрального органу виконавчої влади 
Міністр, голова республіканського комітету  2461   
Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади    2354 
Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади  2354  2194 
Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади  2194  1926 
Начальник самостійного управління  1210-1320  1155-1265 
Начальник служби    1100-1210 
Начальник самостійного відділу  1012-1122  990-1100 
Начальник відділу у складі самостійного управління, служби, державний реєстратор  985-1012  968-1001 
Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника  764-794  741-770 
Державний адміністратор  753-754   
Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу, служби  724-753  700-729 
Головний казначей    759-794 
Головний державний інспектор  735-764  729-759 
Головний спеціаліст  700-729  694-724 
Провідний казначей    665-694 
Провідний державний інспектор  636-665  630-659 
Провідний спеціаліст  607-636  601-630 
Старший державний інспектор  608-637  601-630 
Спеціаліст I категорії  537-566  531-560 
Спеціаліст II категорії  513  513 
Спеціаліст  478  478 

__________
Примітка. 


Посада державного адміністратора вводиться в уповноваженому Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерстві або республіканському комітеті. 

(Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 613 від 09.06.2011, N 1020 від 05.10.2011, N 39 від 18.01.2012, N 646 від 18.07.2012, N 325 від 24.04.2013)

Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
поза групою, м. Київ  II, м. Севастополь 
Заступник керівника апарату держадміністрації  2033  1980  1926 
Начальник управління  1100-1210  1045-1155  990-1100 
Начальник відділу  990-1100  935-1045  880-990 
Начальник відділу у складі управління  968-1001  924-990  913-979 
Завідувач самостійного сектору  764-794  718-747  700-729 
Державний адміністратор, адміністратор  724-764  715-745  677-700 
Завідувач сектору у складі управління, відділу  724-753  712-741  689-724 
Помічник голови держадміністрації, радник, консультант  706-735  683-712  659-689 
Головний спеціаліст, помічник заступника голови  694-724  671-700  648-677 
Провідний спеціаліст  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  513  508  508 
Спеціаліст  478  467  467 

__________
Примітка. 

Посада адміністратора вводиться в Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях. 

(Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1030 від 10.11.2010, N 39 від 18.01.2012, N 325 від 24.04.2013)

Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. N 193)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів в областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
поза групою, м. Київ  за групами областей 
II, м. Севастополь 
Директор департаменту обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, начальник головного управління в області, мм. Києві та Севастополі центрального органу виконавчої влади  1926  1819  1712 
Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, керівник державної інспекції  1712-1819  1605-1712  1498-1605 
Начальник управління у складі департаменту, служби у складі головного управління, начальник управління державної податкової служби, начальник управління окружної державної податкової служби  1100-1210  1045-1155  990-1100 
Начальник відділу у складі департаменту, у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, територіального органу центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, головний бухгалтер, головний державний експерт з умов праці  990-1100  935-1045  880-990 
Начальник відділу у складі управління, служби, державний реєстратор  968-1001  924-990  913-979 
Завідувач самостійного сектору  764-794  718-747  700-729 
Державний адміністратор, адміністратор  724-764  715-745  677-700 
Завідувач сектору у складі управління, відділу, служби  724-753  712-741  689-724 
Головний казначей, головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, головний державний соціальний інспектор  729-759  706-735  683-712 
Головний спеціаліст  694-724  671-700  648-677 
Провідний казначей, провідний державний інспектор  630-659  607-636  584-613 
Провідний спеціаліст, старший державний інспектор  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  513  508  508 
Спеціаліст  478  467  467 

Спеціалісти територіальних органів Держпраці,
які здійснюють нагляд за охороною праці

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Головний державний гiрничотехнiчний iнспектор:   
на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами  969-992 
на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами  922-957 
на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi  899-934 
Провiдний державний гiрничотехнiчний iнспектор:   
на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами  829-864 
на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами  794-829 
на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi  770-805 
Державний гiрничотехнiчний iнспектор:   
на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами  747-782 
на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами  712-747 
на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi  677-712 
Головний державний газотехнічний інспектор  899-934 
Провідний державний газотехнічний інспектор  770-805 
Державний газотехнічний інспектор  677-712 
Головний державний iнспектор з охорони праці  729-759 
Провiдний державний iнспектор з охорони праці  630-659 
Державний iнспектор з охорони праці  578-607 

__________
Примітка. 


Посада адміністратора вводиться у структурних підрозділах Київської та Севастопольської міських держадміністраціях.

Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів центральних органів виконавчої влади встановлюються за групою за оплатою праці з урахуванням загальної чисельності населення областей, на територію яких поширюється юрисдикція міжрегіонального територіального органу. 

(Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 984 від 19.07.2006, N 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 від 23.07.2008, N 669 від 01.07.2009, N 1030 від 10.11.2010, N 511 від 18.05.2011, N 39 від 18.01.2012, N 229 від 21.03.2012, N 646 від 18.07.2012, N 665 від 25.07.2012, N 325 від 24.04.2013, N 642 від 02.09.2015, N 1089 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ N 193 від 10.03.2016)

Додаток 24-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і слідчих головних
управлінь Національної поліції в областях, м. Києві,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які
здійснюють досудове розслідування кримінальних
правопорушень і посади яких належать до
відповідних категорій посад
державних службовців

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
поза групою, м. Київ  за групами областей 
II 
Начальник слідчого управління, слідчого відділу - заступник начальника  1878  1782  1712 
Перший заступник, заступник начальника слідчого управління, слідчого відділу  1749-1819  1653-1728  1594-1659 
Начальник відділу, начальник слідчої частини (на правах відділу) слідчого управління, слідчого відділу  1605-1712  1498-1552  1445-1498 
Начальник відділення, начальник слідчої частини (на правах відділення) слідчого управління, слідчого відділу  1445-1498  1338-1391  1231-1284 
Старший слідчий в особливо важливих справах  1095-1122  1089-1111  1078-1100 
Слідчий в особливо важливих справах  1051-1078  1051-1078  1051-1078 
Старший слідчий  1007-1034  1007-1034  1007-1034 
Слідчий  963-990  963-990  963-990 

(Постанову доповнено додатком 24-1 згідно з Постановою КМ N 1559 від 08.11.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868 від 19.09.2012, N 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015)

Додаток 24-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників та спеціалістів управлінь державної виконавчої
служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
поза групою, м. Київ  за групами областей 
II, м. Севастополь 
Начальник управління державної виконавчої служби  1301-1543  1241-1483  1180-1301 
Начальник відділу  1054-1081  1037-1070  1026-1059 
Завідувач сектору, головний державний виконавець  939-962  892-927  869-904 
Старший державний виконавець  799-834  764-799  740-775 
Державний виконавець  717-752  717-752  682-717 
Головний спеціаліст  694-724  671-700  648-677 
Провідний спеціаліст  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  513  508  508 
Спеціаліст  478  467  467 

(Постанову доповнено додатком 24-2 згідно з Постановою КМ N 663 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 487 від 11.05.2011, N 99 від 11.02.2016)

Додаток 24-3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників та спеціалістів
міжрегіональних територіальних органів Національної поліції

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
апарат  територіальні органи 
поза групою,
м. Київ 
за групами областей 
II 
Начальник (директор) департаменту  2087-2194       
Начальник управління з обслуговування декількох регіонів  1980-2087       
Начальник управління  1873-1980  1712-1819  1605-1712  1498-1605 
Начальник відділу з обслуговування Автономної Республіки Крим  1766-1873       
Начальник відділу  1605-1659  990-1100  935-1045  880-990 
Завідувач сектору  1338-1364  764-794  718-747  700-729 
Головний спеціаліст  1070-1177  694-724  671-700  684-677 
Провідний спеціаліст, помічник начальника (директора)  910-936  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  819-845  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  733-760  513  508  508 
Спеціаліст  669-969  478  476  476 

(Постанову доповнено додатком 24-3 згідно з Постановою КМ N 947 від 18.11.2015 - застосовується з 07.11.2015)

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які здійснюють контроль за справлянням податків та
інших платежів, організовують роботу з контролю за
надходженням платежів до бюджетів та примусового їх
стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та
конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову
діяльність та розслідування кримінальних правопорушень,
митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та
порушенням митних правил головних управлінь в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, міжрегіональних головних управлінь,
митниць, спеціалізованих державних податкових інспекцій
ДФС та керівних працівників і спеціалістів, державних
фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, які здійснюють
державний фінансовий контроль

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Автономна Республіка Крим, поза групою,
м. Київ 
за групами областей 
II,
м. Севастополь 
Начальник державної фінансової інспекції  2119  2001  1883 
Перший заступник начальника державної фінансової інспекції  2012  1899  1787 
Заступник начальника державної фінансової інспекції  1905  1798  1696 
Начальник управління, самостійного відділу  1331-1573  1271-1513  1210-1331 
Начальник відділу у складі управління  1084-1111  1067-1100  1056-1089 
Помічник начальника державної фінансової інспекції  922-957  887-922  864-899 
Завідувач самостійного сектору  1004-1039  957-992  934-969 
Завідувач сектору у складі управління, відділу  974-1008  929-962  906-940 
Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  969-992  922-957  899-934 
Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  829-864  794-829  770-805 
Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  747-782  747-782  712-747 
Державний фінансовий інспектор, державний аудитор  677-712  677-706  677-706 

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за
справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з
контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх
стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та
конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність
та досудове розслідування кримінальних правопорушень,
митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та
порушенням митних правил, ДФС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці  1883-2119 
Перший заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці  1787-2012 
Заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці, заступник начальника Головного управління (міжрегіонального головного управління, митниці) -начальник управління, начальник спеціалізованої податкової інспекції  1696-1905 
Заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції - начальник відділення  1611-1810 
Начальник управління, самостійного відділу  1210-1573 
Начальник митного посту  1175-1200 
Начальник відділу: у складі управління, митного посту  1056-1150 
Помічник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці  864-957 
Завідувач самостійного сектору  934-1039 
Завідувач сектору у складі управління, відділу  906-1008 
Головний державний ревізор-інспектор  899-992 
Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор  805-864 
Старший державний інспектор  712-782 
Державний інспектор  677-712 

(Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006; в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 448 від 14.05.2008, N 1084 від 26.10.2011, N 11 від 11.01.2012, N 665 від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

Схема
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу
податкової міліції головних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
міжрегіональних головних управлінь, митниць,
спеціалізованих державних податкових інспекцій ДФС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Перший заступник: начальника головного управління, начальника міжрегіонального головного управління, начальника митниці  1787-2012 
Начальник управління, штабу, самостійного відділу  1210-1573 
Перший заступник начальника управління, заступник начальника управління  1122-1524 
Начальник відділу у складі управління; начальник відділу у складі спеціалізованої державної податкової інспекції  1056-1111 
Завідувач сектору  934-1039 
Начальник відділення у складі управління, відділу, старший слідчий з особливо важливих справ  899-992 
Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ  770-864 
Старший: оперуповноважений, слідчий  712-782 
Старший інспектор, оперуповноважений, слідчий  677-712 
Інспектор  665-700 

(Додаток 26 в редакції Постанови КМ N 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 6 від 06.01.2010, N 545 від 30.06.2010, N 395 від 13.04.2011, N 1084 від 26.10.2011, N 665 від 25.07.2012; в редакції Постанови КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
територіального відділення Антимонопольного
комітету та Фонду державного майна в
Автономній Республіці Крим

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник територіального відділення Фонду державного майна  1926 
Начальник відділу  990-1100 
Завідувач самостійного сектору  780-810 
Помічник голови територіального відділення  764-794 
Головний експерт  735-759 
Головний спеціаліст  694-724 
Провідний спеціаліст  601-630 
Спеціаліст I категорії  531-560 
Спеціаліст II категорії  513 
Спеціаліст  478 
Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" 
Голова територіального відділення  2504 
Заступник голови територіального відділення  2252-2327 
Начальник відділу  1287-1430 
Завідувач самостійного сектору  1004-1033 
Головний експерт  957-986 
Головний спеціаліст  910-939 
Провідний спеціаліст  788-817 

(Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
територіальних відділень Антимонопольного
комітету, Фонду державного майна

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
поза групою, м. Київ  за групами областей 
II, м. Севастополь 
Начальник територіального відділення Фонду державного майна  1926  1819  1712 
Начальник відділу  990-1100  935-1045  880-990 
Завідувач самостійного сектору  764-794  718-747  700-729 
Головний експерт  729-759  700-718  683-700 
Головний спеціаліст  694-724  671-700  648-677 
Провідний спеціаліст  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  513  508  508 
Спеціаліст  478  467  467 
Керівні працівники і спеціалісти територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" 
Керівник (голова, начальник) територіального відділення  2504  2365  2226 
Заступник керівника (голови, начальника) територіального відділення  2247  2129  2001 
Начальник відділу  1287-1430  1216-1359  1144-1287 
Завідувач самостійного сектору  998-1033  957-992  922-957 
Головний експерт  951-986  910-957  887-922 
Головний спеціаліст  904-939  875-910  846-881 
Провідний спеціаліст  782-817  753-788  724-759 

(Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Казначейства,
керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських управлінь
(відділів) Держземагентства, міських управлінь, відділів та інших територіальних
органів центральних органів виконавчої влади у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, міських
(міст обласного значення), міськрайонних (у разі їх утворення) відділів
державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь
юстиції, керівних працівників і спеціалістів об’єднаних управлінь Пенсійного
фонду України (у разі утворення), спеціалістів: державних фінансових інспекцій,
державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця
у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій,
об'єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік  за групами міст 
поза групою  I, об'єднана державна податкова інспекція, об'єднана у районі та місті державна фінансова інспекція, об’єднане управління Пенсійного фонду України  II  III 
Начальник управління, відділу, відділення  1012-1040  1007-1034  990-1018  985-1012  979-1007 
Начальник служби  895-926  890-920  883-914  878-908  726-757 
Начальник управління державної податкової інспекції (об'єднаної)  913-946  902-935  891-924  858-891  825-858 
Начальник самостійного відділу державної податкової інспекції (об'єднаної), головний бухгалтер державної податкової інспекції (об'єднаної)  891-924  880-913  869-902  836-869  803-836 
Начальник відділу у складі управління, служби, відділення; головний бухгалтер; державний реєстратор  814-842  809-836  803-831  798-825  660-688 
Завідувач самостійного сектору  700-729  689-718  677-706  665-694  642-671 
Завідувач сектору у складі служби  693-725  686-719  655-686  636-668  584-616 
Головний казначей, головний державний інспектор  665-694  659-689  624-654  607-636  584-613 
Головний спеціаліст, провідний казначей, провідний державний інспектор  630-659  624-654  595-624  578-607  531-560 
Провідний спеціаліст, старший державний інспектор  566-595  554-584  543-572  531-560  496-525 
Спеціаліст I категорії  519-548  508-537  502-531  490-513  478-508 
Спеціаліст II категорії  496  496  490  467  467 
Спеціаліст  478  478  467  443  443 

(Додаток 29 в редакції Постанови КМ N 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 від 23.07.2008, N 1064 від 30.09.2009, N 1020 від 05.10.2011, N 11 від 11.01.2012, N 67 від 08.02.2012, N 646 від 18.07.2012, N 325 від 24.04.2013, N 1055 від 16.12.2015, N 99 від 11.02.2016)

(Додаток 29-1 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015)

Додаток 29-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників та спеціалістів
міських (міст обласного значення),міськрайонних
(у разі їх утворення) відділів державної виконавчої служби
головних територіальних управлінь юстиції

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік  за групами міст 
поза групою  II  III 
Начальник відділу державної виконавчої служби  850-883  828-861  817-850  801-834  773-806 
Головний державний виконавець  787-822  764-799  764-799  729-764  694-729 
Старший державний виконавець  729-764  705-740  705-740  670-705  659-694 
Державний виконавець  659-694  659-694  659-694  653-688  653-688 
Головний спеціаліст  630-659  624-654  595-624  578-607  531-560 
Провідний спеціаліст  566-595  554-584  543-572  531-560  496-525 
Спеціаліст I категорії  519-548  508-537  502-531  490-513  478-508 
Спеціаліст II категорії  496  496  490  467  467 
Спеціаліст  478  478  467  443  443 

(Постанову доповнено додатком 29-2 згідно з Постановою КМ N 663 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 99 від 11.02.2016)

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних фінансових
інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя), які здійснюють державний
фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у містах,
об’єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій та керівних
працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та
інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів
до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій
у містах (крім мм. Києва та Севастополя) та державних
податкових інспекцій (об’єднаних) ДФС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік  поза групою  I,
об’єднана у районі та місті державна фінансова інспекція 
II  III 
Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у місті  1241  1156  1145  1070  1011 
Заступник начальника державної фінансової інспекції  1115  1128  1117  1045  990 
Начальник відділу у складі управління  880-913  858-891  847-880  831-864  803-836 
Завідувач сектору  836-869  825-858  814-847  792-825  770-803 
Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  817-852  794-829  794-829  759-794  724-759 
Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  759-794  735-770  735-770  700-735  689-724 
Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  689-724  689-724  689-724  683-718  683-718 
Державний фінансовий інспектор, державний аудитор  677  677  677  677  677 

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють
контроль за справлянням податків та інших платежів,
організовують роботу з контролю за надходженням
платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, ДФС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник державної податкової інспекції  1011-1241 
Заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної), заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної) - начальник управління (відділення)  990-1155 
Начальник управління  979-1040 
Начальник самостійного відділу, начальник самостійного відділення  825-946 
Начальник відділу у складі управління  803-913 
Завідувач сектору  770-869 
Головний: державний ревізор-інспектор  724-852 
Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор  689-794 
Старший: державний інспектор  683-724 
Державний інспектор  677 

(Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006; в редакції Постанови КМ N 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1084 від 26.10.2011, N 11 від 11.01.2012; в редакції Постанови КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)

Схема
посадових окладів рядового і начальницького складу податкової міліції державних
податкових інспекцій у містах, об’єднаних державних податкових інспекцій

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Перший заступник начальника державної податкової інспекції  1117-1155 
Начальник управління, самостійного відділу  989 
Заступник начальника управління (відділу)  920-959 
Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору  882-920 
Старший слідчий  794-829 
Старший оперуповноважений, слідчий  735-770 
Оперуповноважений, старший інспектор  689-724 
Інспектор  677 

(Додаток 31 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007, N 597 від 07.08.2013, N 153 від 31.03.2015)

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу підрозділів податкової міліції

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Помічник оперуповноваженого податкової міліції, помічник слідчого  548-595 
Начальник канцелярії податкової міліції  537 
Міліціонер-водій  443 
Старший інспектор канцелярії  467-490 

(Додаток 32 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007)

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
район у м. Києві  район, район у м. Севастополі 
Голова держадміністрації  2247  2140 
Перший заступник голови держадміністрації  2135  2033 
Заступник голови держадміністрації  2022  1926 
Керівник апарату держадміністрації  1873  1659-1712 
Заступник керівника апарату  1776  1541-1659 
Начальник відділу  764-794  718-747 
Завідувач сектору  671-700  624-654 
Державний адміністратор, адміністратор  654-671  607-624 
Головний спеціаліст  624-654  578-607 
Провідний спеціаліст  554-584  531-560 
Спеціаліст I категорії  508-537  490-513 
Спеціаліст II категорії  496  490 
Спеціаліст  467  467 

__________
Примітка. 


Посада державного адміністратора вводиться у районних, районних у м. Києві держадміністраціях. 

(Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1030 від 10.11.2010, N 39 від 18.01.2012, N 325 від 24.04.2013)

Додаток 34
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади
в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних управлінь юстиції,
районних, районних у місті, міжрайонних відділів державної реєстрації актів
цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції, керівних працівників
і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у
мм. Києві та Севастополі, які мають ранг державного службовця, спеціалістів
районних, міжрайонних державних фінансових інспекцій, керівних працівників
і спеціалістів у районах в містах та об'єднаних (міських та районних) відділень
Казначейства, керівних працівників і спеціалістів
міжрайонних управлінь (відділів) Держземагентства

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
район у м. Києві  район, район у місті, міжрайонні (об'єднані) підрозділи 
Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу держадміністрації, відділення, головний архітектор  985-1012  941-968 
Начальник служби  864-894  818-847 
Начальник відділу, головний бухгалтер, державний реєстратор  764-794  718-747 
Завідувач сектору  671-700  624-654 
Державний адміністратор, адміністратор  654-671  607-624 
Головний казначей, головний державний соціальний інспектор, головний державний інспектор  654-683  607-636 
Головний спеціаліст  624-654  578-607 
Провідний казначей, державний соціальний інспектор, провідний державний інспектор  584-613  554-584 
Провідний спеціаліст, старший державний інспектор  554-584  531-560 
Спеціаліст I категорії  508-537  496-513 
Спеціаліст II категорії  496  490 
Спеціаліст  467  467 

__________
Примітка. 


Посада державного адміністратора вводиться у структурних підрозділах районних, районних у м. Києві держадміністраціях. 
  Посада адміністратора вводиться у структурних підрозділах районних, районних у м. Києві держадміністрацій. 

(Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 663 від 23.07.2008, N 1064 від 30.09.2009, N 1030 від 10.11.2010, N 511 від 18.05.2011, N 11 від 11.01.2012, N 39 від 18.01.2012, N 646 від 18.07.2012, N 325 від 24.04.2013, N 597 від 07.08.2013, N 99 від 11.02.2016)

Додаток 34-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 700)

Схема
посадових окладів керівних працівників і слідчих управлінь,
відділів (відділень) поліції головних управлінь
Національної поліції в областях, м. Києві, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі, що здійснюють досудове
розслідування кримінальних правопорушень, посади яких
належать до відповідних категорій посад державних службовців

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник слідчого відділу, слідчого відділення  1311-1541 
Заступник начальника слідчого відділу, слідчого відділення  1220-1493 
Начальник відділення у складі слідчого відділу  1070-1124 
Старший слідчий  963-990 
Слідчий  919-946 

(Постанову доповнено додатком 34-1 згідно з Постановою КМ N 1559 від 08.11.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868 від 19.09.2012, N 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015)

Додаток 34-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників та спеціалістів
районних, районних у місті, міжрайонних відділів державної
виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
район у м. Києві  район, район у місті 
Начальник відділу державної виконавчої служби  850-894  817-861 
Головний державний виконавець  799-834  764-799 
Старший державний виконавець  717-752  705-740 
Державний виконавець  670-705  659-694 
Головний спеціаліст  624-654  578-607 
Провідний спеціаліст  554-584  531-560 
Спеціаліст I категорії  508-537  496-513 
Спеціаліст II категорії  496  490 
Спеціаліст  467  467 

(Постанову доповнено додатком 34-2 згідно з Постановою КМ N 663 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 99 від 11.02.2016)

Додаток 35
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів,
організовують роботу з контролю за надходженням платежів
до бюджетів та примусового їх стягнення державних
податкових інспекцій у районах, районах у мм. Києві та
Севастополі ДФС, керівних працівників і спеціалістів
державних фінансових інспекцій у районах, які здійснюють
державний фінансовий контроль, головних державних фінансових
інспекторів у районах, міжрайонних державних фінансових інспекцій

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
район у м. Києві  район, район у м. Севастополі 
Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у районі  1166  1124 
Заступник начальника державної фінансової інспекції  1124  1081 
Начальник самостійного відділу  924-957  891-924 
Завідувач сектору  875-910  829-864 
Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  829-864  794-829 
Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  747-782  735-770 
Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор  700-735  689-724 
Державний фінансовий інспектор, державний аудитор  689  677 

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють
контроль за справлянням податків та інших платежів,
організовують роботу з контролю за надходженням платежів
до бюджетів та примусового їх стягнення, ДФС

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник державної податкової інспекції  1124-1166 
Заступник начальника державної податкової інспекції  1081-1124 
Начальник управління  941-1012 
Начальник самостійного відділу  891-957 
Начальник відділу у складі управління  847-924 
Завідувач сектору  829-910 
Головний: державний ревізор-інспектор  794-864 
Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор  735-782 
Старший державний інспектор  689-735 
Державний інспектор  677-689 

(Додаток 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006; в редакції Постанови КМ N 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1084 від 26.10.2011, N 11 від 11.01.2012; в редакції Постанови КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)

Схема
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової
міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Перший заступник начальника державної податкової інспекції  1081 
Начальник управління, самостійного відділу  977 
Заступник начальника управління (відділу)  909-948 
Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору  891-924 
Старший слідчий  794-829 
Старший оперуповноважений, слідчий  735-770 
Оперуповноважений, старший інспектор  689-724 
Інспектор  677 

(Додаток 36 в редакції Постанови КМ N 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанов КМ N 700 від 12.05.2007, N 597 від 07.08.2013, N 153 від 31.03.2015)

Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)

Схема
посадових окладів осіб рядового і начальницького
складу податкової міліції державних податкових
інспекцій у районах м. Києва

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Перший заступник начальника державної податкової інспекції  1124 
Начальник управління, самостійного відділу  1045-1090 
Заступник начальника управління (відділу)  972-1057 
Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору  902-935 
Старший слідчий  829-864 
Старший оперуповноважений, слідчий  747-782 
Оперуповноважений, старший інспектор  700-735 
Інспектор  689 

(Додаток 37 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007, N 597 від 07.08.2013, N 153 від 31.03.2015)

(Додаток 38 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 31.05.2012)

(Додаток 39 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 31.05.2012)

(Додаток 40 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 31.05.2012)

(Додаток 41 виключено на підставі Постанови КМ N 505 від 31.05.2012)

Додаток 42
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. N 125)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Секретаріату Конституційного Суду України

Категорія  Найменування посади  Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду) 
Керівник Секретаріату  1,2 
Перший заступник керівника Секретаріату  1,1 
Заступник керівника Секретаріату  0,9 
Керівник Служби Голови Конституційного Суду України  0,9 
Керівник управління  0,9 
Завідувач самостійного відділу, служби  0,9 
Завідувач відділу у складі управління, служби  0,7 
Завідувач сектору  0,7 
Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби  0,7 
Радник, помічник Голови  0,7 
Науковий консультант судді  0,7 
Помічник керівника Секретаріату  0,7 
Помічник судді  0,7 
Головний спеціаліст, головний консультант  0,7 
Старший консультант  0,7 
Провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії  0,5 

(Додаток 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 984 від 19.07.2006, N 328 від 01.03.2007; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1097 від 01.12.2010, N 215 від 09.03.2011, N 613 від 09.06.2011; в редакції Постанов КМ N 644 від 02.09.2015, N 125 від 24.02.2016)

Додаток 43
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. N 644)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Апарату Верховного Суду України

Категорія  Найменування посади  Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду) 
Керівник Апарату  1,2 
Заступник керівника Апарату  0,9 
Начальник управління  0,9 
Начальник самостійного відділу, іншого самостійного структурного підрозділу  0,9 
Начальник відділу у складі управління  0,7 
Завідувач сектору, керівник прес-служби  0,7 
Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати  0,7 
Помічник: секретаря пленуму, судді  0,7 
Науковий консультант  0,7 
Головний: спеціаліст, консультант  0,7 
Старший консультант  0,7 
Спеціаліст, консультант  0,5 
Старший судовий розпорядник  0,5 
Судовий розпорядник  0,5 

(Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1335 від 21.11.2007, N 1097 від 01.12.2010, N 215 від 09.03.2011, N 601 від 04.07.2012; в редакції Постанови КМ N 644 від 02.09.2015)

Додаток 43-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату Державної судової адміністрації

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Директор департаменту  2333 
Начальник самостійного управління  2290 
Начальник самостійного відділу  2226 
Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління  2156 
Завідувач самостійного сектору  2092 
Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу  2054 
Радник, помічник Голови  2060 
Помічник першого заступника Голови, заступника Голови  2033 
Головний спеціаліст  2033 
Провідний спеціаліст  1311 
Спеціаліст I категорії  1204 
Спеціаліст II категорії  1027 
Спеціаліст  888 

(Постанову доповнено додатком 43-1 згідно з Постановою КМ N 409 від 13.04.2011)

Додаток 43-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
територіальних управлінь Державної судової адміністрації

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ  за групами областей 
II, м. Севастополь 
Начальник територіального управління  2033  1980  1926 
Начальник відділу, головний бухгалтер  990-1100  935-1045  880-990 
Завідувач сектору  764-794  718-747  700-729 
Головний спеціаліст  694-724  671-700  648-677 
Провідний спеціаліст  601-630  578-607  554-584 
Спеціаліст I категорії  531-560  531-560  508-537 
Спеціаліст II категорії  513  508  508 
Спеціаліст  478  467  467 

(Постанову доповнено додатком 43-2 згідно з Постановою КМ N 409 від 13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1035 від 12.10.2011)

Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. N 644)

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів

Категорія  Найменування посади  Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду) 
Керівник апарату  1,2 
Заступник керівника апарату  0,9 
Начальник управління  0,9 
Начальник самостійного відділу  0,9 
Начальник відділу у складі управління  0,7 
Помічник: голови суду, заступника голови  0,7 
Завідувач сектору, керівник прес-служби  0,7 
Помічник: секретаря пленуму, судді  0,7 
Науковий консультант  0,7 
Головний: спеціаліст, консультант  0,7 
Старший консультант  0,7 
Провідний спеціаліст, консультант  0,5 
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник  0,5 
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник  0,5 
Спеціаліст, секретар суду  0,5 

(Додаток 44 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097 від 01.12.2010; в редакції Постанов КМ N 215 від 09.03.2011, N 644 від 02.09.2015)

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. N 644)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату апеляційних судів

Категорія  Найменування посади  Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду) 
Керівник апарату  0,7 
Заступник керівника апарату  0,5 
Начальник відділу  0,5 
Помічник голови суду  0,5 
Помічник заступника голови суду  0,5 
Головний бухгалтер  0,4 
Помічник судді  0,4 
Головний спеціаліст  0,4 
Старший консультант  0,4 
Провідний спеціаліст, консультант  0,3 
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник  0,3 
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник  0,3 
Спеціаліст, секретар суду  0,3 

__________
Примітка. 

У 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду. 

(Додаток 45 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1097 від 01.12.2010, N 215 від 09.03.2011; в редакції Постанови КМ N 644 від 02.09.2015)

(Додаток 46 виключено на підставі Постанови КМ N 644 від 02.09.2015)

Додаток 47
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. N 644)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих (загальних, спеціалізованих) судів

Категорія  Найменування посади  Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду) 
Керівник апарату  0,5 
Заступник керівника апарату  0,4 
Начальник відділу  0,4 
Головний бухгалтер  0,4 
Помічник голови суду  0,4 
Помічник: судді, заступника голови суду  0,4 
Головний спеціаліст, старший консультант  0,4 
Провідний спеціаліст, консультант  0,3 
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник  0,3 
Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник  0,3 
Секретар суду, перекладач, спеціаліст  0,3 

__________
Примітка. 

У 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду. 

(Додаток 47 в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1097 від 01.12.2010, N 215 від 09.03.2011; в редакції Постанови КМ N 644 від 02.09.2015)

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
(секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Голова ради, Київський міський голова  11 000 
Перший заступник голови ради, заступник міського голови - секретар Київської міської ради  9850 
Заступник голови ради  8850 
Голова постійної комісії з питань бюджету  7100 
Керуючий справами  7000 
Начальник управління  6800 
Начальник відділу  6500 
Начальник відділу у складі управління  4500 
Завідувач самостійного сектору  5600 
Завідувач сектору у складі управління, відділу  4100 
Помічник голови ради, радник, консультант  3900 
Головний спеціаліст, помічник заступника голови  3800 
Провідний спеціаліст  3350 
Спеціаліст I категорії  3100 
Спеціаліст II категорії  2800 
Спеціаліст  2750 

(Додаток 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1030 від 10.11.2010; в редакції Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
район у м. Києві  район, район у м. Севастополі 
Голова ради  8100  7900 
Заступник голови ради  7150  7100 
Керуючий справами  5850  5800 
Начальник відділу, головний бухгалтер  3550  3500 
Завідувач сектору  3350  3300 
Радник, консультант голови ради  3250  3250 
Головний спеціаліст  3200  3200 
Провідний спеціаліст  2650  2640 
Спеціаліст I категорії  2600  2590 
Спеціаліст II категорії  2550  2540 
Спеціаліст  2500  2500 

(Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанов КМ N 700 від 12.05.2007, N 353 від 24.05.2017)

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що
представляють інтереси об’єднаних територіальних громад,
та їх виконавчих комітетів

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб  за групами міст  у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб 
поза групою  II  III 
понад 15  до 15 
Міський голова, сільський голова, селищний голова  8700  8500  8300  8000  7000  5300  5100 
Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови  8000  7500  7300  7000  6000  4900  4800 
Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  7000  6500  6300  6000  5000  4800  4700 
Староста  7000  6500  6300  6000  5000  4800  4700 
Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради  6100  6000  5900  5800  4800     
Начальник відділу, головний бухгалтер  4500  4400  4300  4200  3500  3400  3300 
Завідувач сектору  4100  4000  3900  3805  3400     
Державний реєстратор, адміністратор  3800  3800  3800  3800  3350  3350  3350 
Радник, консультант голови ради  3805  3805  3805  3805  3355     
Помічник голови ради  3800  3800  3800         
Головний спеціаліст  3800  3800  3800  3800  3350  3350  3350 
Провідний спеціаліст  3350  3350  3300  3250  3200  3200  3200 
Спеціаліст I категорії  3300  3300  3200  3150  3100  3100  3100 
Спеціаліст II категорії  3000  3000  2900  2850  2800  2800  2700 
Спеціаліст  2600  2600  2500  2400  2300  2200  2200 

__________
Примітка. 

Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги". 

(Додаток 50 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1030 від 10.11.2010, N 325 від 24.04.2013, N 1044 від 09.12.2015, N 99 від 11.02.2016; в редакції Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів,
управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських
(крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів
сільських, селищних рад, що представляють
інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб  за групами міст  у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад 
поза групою  II  III 
Директор департаменту  6100  6000  5900  5800  4800   
Начальник самостійного управління, відділу  5900  5700  5600  5500  4700  4600 
Начальник управління, відділу у складі департаменту  5500  5400  5300  5200  3900   
Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер  4500  4400  4300  4200  3500   
Завідувач сектору  4100  4000  3900  3805  3400  3400 
Державний реєстратор, адміністратор  3800  3800  3800  3800  3350  3350 
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст  3800  3800  3800  3800  3350  3350 
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст  3350  3350  3300  3250  3200  3200 
Спеціаліст I категорії  3300  3300  3200  3150  3100  3100 
Спеціаліст II категорії  3000  3000  2900  2850  2800  2800 
Спеціаліст  2500  2500  2400  2300  2200  2200 

__________
Примітка. 

Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги". 

(Додаток 51 в редакції Постанов КМ N 984 від 19.07.2006, N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1030 від 10.11.2010, N 325 від 24.04.2013, N 99 від 11.02.2016; в редакції Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних у містах (крім мм. Києва та
Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Голова ради  8000 
Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу  7000 
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  5800 
Завідувач відділу, головний бухгалтер  3500 
Завідувач сектору  3350 
Головний спеціаліст  3200 
Провідний спеціаліст  2640 
Спеціаліст I категорії  2590 
Спеціаліст II категорії  2540 
Спеціаліст  2500 

(Додаток 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанов КМ N 700 від 12.05.2007, N 353 від 24.05.2017)

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів самостійних управлінь, відділів
виконавчих органів районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник самостійного управління, відділу  5300 
Начальник відділу в складі управління  3500 
Завідувач сектору  3350 
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст  3200 
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст  2640 
Спеціаліст I категорії  2590 
Спеціаліст II категорії  2540 
Спеціаліст  2500 

(Додаток 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанов КМ N 700 від 12.05.2007, N 353 від 24.05.2017)

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
сільських і селищних рад та їх виконавчих органів
(крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що
представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
села, селища з чисельністю населення, тис. осіб 
понад 15  від 10 до 15  від 7,5 до 10  від 3 до 7,5  до 3 
Сільський, селищний голова  5200  5000  4800  4400  4300 
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів  4900  4800  4600  4300   
Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  4700  4600  4500  4200  4100 
Адміністратор, державний реєстратор  3300  3300  3250  3200  3200 
Головний бухгалтер  3300  3300  3250  3200  3200 
Спеціаліст I категорії  2400  2400  2300  2250   
Спеціаліст II категорії  2300  2300  2250  2200  2200 
Спеціаліст  2200  2250  2200  2000  2000 

________
Примітка. 

Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги". 

(Додаток 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 41 від 13.01.2010, N 325 від 24.04.2013, N 1044 від 09.12.2015, N 99 від 11.02.2016; в редакції Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 353)

Схема
посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів
місцевого самоврядування, органів прокуратури

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури  міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради 
Відповідальний черговий  2144  2089 
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв’ювання  2275  2118 
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро  2144  2089 
Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу  2275  2118 
Завідувач військово-облікового бюро    2118 
Секретар керівника  2144  2089 
Комендант, диспетчер  2049  2049 
Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин  2049  2049 
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи  1895  1895 
Друкарка II категорії, секретар-друкарка  1895  1895 
Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор  1895  1895 

(Додаток 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ N 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1177 від 26.09.2007, N 669 від 01.07.2009, N 310 від 14.04.2010, N 646 від 18.07.2012; в редакції Постанови КМ N 353 від 24.05.2017)

Додаток 56
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Розмір
надбавок до посадових окладів за
дипломатичні ранги України

Дипломатичний ранг  Розмір надбавки, гривень 
Надзвичайний і Повноважний Посол  160 
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу  150 
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу  145 
Радник першого класу  140 
Радник другого класу  130 
Перший секретар першого класу  120 
Перший секретар другого класу  110 
Другий секретар першого класу  100 
Другий секретар другого класу  90 
Третій секретар  80 
Аташе  70 

Додаток 57
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Розмір
надбавок до посадових окладів за ранги
державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування

Ранг державного службовця  Розмір надбавки, гривень 
160 
150 
145 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
10  80 
11  70 
12  60 
13  55 
14  50 
15  45 

Додаток 58
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

Розмір
надбавок до посадових окладів за спеціальні звання керівним
працівникам і спеціалістам ДФС та її територіальних органів та
окладів осіб рядового і начальницького складу
податкової міліції за спеціальні звання

Спеціальні звання  Розмір надбавки (окладу), гривень 
Головний державний радник податкової та митної справи  160 
Державний радник податкової та митної справи I рангу  150 
Державний радник податкової та митної справи II рангу  145 
Державний радник податкової та митної справи III рангу  140 
Радник податкової та митної справи I рангу  135 
Радник податкової та митної справи II рангу  130 
Радник податкової та митної справи III рангу  125 
Інспектор податкової та митної справи I рангу  120 
Інспектор податкової та митної справи II рангу  115 
Інспектор податкової та митної справи III рангу  110 
Інспектор податкової та митної справи IV рангу  105 
Молодший інспектор податкової та митної справи  65 
Генерал-полковник податкової міліції  150 
Генерал-лейтенант податкової міліції  145 
Генерал-майор податкової міліції  140 
Полковник податкової міліції  135 
Підполковник податкової міліції  130 
Майор податкової міліції  125 
Капітан податкової міліції  120 
Старший лейтенант податкової міліції  115 
Лейтенант податкової міліції  110 
Старший прапорщик податкової міліції  65 
Прапорщик податкової міліції  60 
Рядовий податкової міліції  30 

(Додаток 58 в редакції Постанови КМ N 426 від 07.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 6 від 06.01.2010; в редакції Постанови КМ N 597 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153 від 31.03.2015)

Додаток 59
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Розмір
надбавок до посадових окладів працівників
органів прокуратури за класні чини

Класні чини  Розмір надбавки, гривень 
Державний радник юстиції України  160 
Державний радник юстиції 1 класу  150 
Державний радник юстиції 2 класу  145 
Державний радник юстиції 3 класу  140 
Старший радник юстиції  135 
Радник юстиції  130 
Молодший радник юстиції  125 
Юрист першого класу  120 
Юрист другого класу  115 
Юрист третього класу  110 

(Постанову доповнено додатком 59 згідно з Постановою КМ N 187 від 12.03.2008)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Перелік
актів Кабінету Міністрів України з питань
оплати праці, що втратили чинність

1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 412 "Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 97) в частині прирівнення за умовами оплати праці.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 414 стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. N 297 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці працівників органів прокуратури" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

6. Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1295 "Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1286 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1232).

7. Пункт 13 постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. N 1350 "Про забезпечення діяльності Конституційного Суду України" в частині прирівнення за умовами оплати праці.

8. Підпункт 2 пункту 4 та підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1592 "Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби".

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144 "Питання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 243) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою, а також пункт 3 в частині прирівнення за умовами оплати праці.

10. Пункти 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 259 "Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 345).

11. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 960 "Про умови оплати праці Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 939) в частині встановлення надбавок секретарям секцій Вищої ради юстиції.

12. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. N 2075 "Про умови оплати праці працівників районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1935).

14. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1491 "Про умови оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1731).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2064 "Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого та працівників його секретаріату" (Офіційний вісник України, 1999, N 45, ст. 2239), крім абзацу четвертого пункту 1.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 р. N 2338 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2541).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2358 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2550).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1999 р. N 2376 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2358" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 52 ст. 2599).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 220 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 213).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 225 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 216).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 р. N 249 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 221).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2000 р. N 292 "Про матеріально-побутове забезпечення працівників колишнього апарату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 426) в частині умов оплати праці.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 497 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 11, ст. 426).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 579 "Про матеріально-побутове забезпечення керівників департаментів міністерств у зв'язку із змінами у структурі центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 13, ст. 527) в частині умов оплати праці.

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 849 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 901).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 853 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 905).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. N 1161 "Про нову редакцію додатків 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 30, ст. 1277).

29. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1309 "Про нову редакцію додатка 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та про віднесення до категорії посад державних службовців керівних працівників голових управлінь обласної, Київської міської державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1455).

30. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 1432 "Про Державну інспекцію з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 38, ст. 1621) в частині умов оплати праці.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1470 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39 ст. 1660).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2000 р. N 1638 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1924).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. N 1781 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2126).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 24 "Про надання головам обласних державних адміністрацій права збереження умов оплати праці за начальниками головних управлінь обласних державних адміністрацій у зв'язку із змінами у структурі місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 72).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 220 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 433).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 221 "Про нову редакцію додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 434).

37. Абзац перший пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 313 "Деякі питання Державного комітету ядерного регулювання" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 601).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 739 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1210) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

39. Абзаци перший та другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802 "Деякі питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 28, ст. 1259).

40. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1091 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1590).

41. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. N 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1627).

42. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2001 р. N 1122 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1628).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1142 "Деякі питання функціонування господарських судів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 36, ст. 1663).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1240 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1767).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1398 "Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1965).

46. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1087 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1479).

47. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1620 "Деякі питання центральних державних архівів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2026).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1880 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2310).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1886 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2315).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 53 "Про внесення змін у додатки 15, 16 і 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 114).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2003 р. N 298 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 10, ст. 443).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2003 р. N 346 "Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 12, ст. 533).

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 688 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 920).

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 741 "Про надбавку до посадового окладу працівників апарату Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 949).

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 817 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1051).

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1155 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1612).

57. Пункти 2 та 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1562 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2169).

58. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2003 р. N 1711 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2358).

59. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1804 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2443).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. N 1849 "Про внесення доповнення до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2530).

61. Пункти 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1892 "Деякі питання оплати праці працівників Рахункової палати" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2670).

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 240 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та до пункту 3 Державної програми організаційного забезпечення судів на 2003-2005 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 585).

63. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 263 "Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 535).

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 314 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 741" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 618).

65. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 136 "Деякі питання оплати праці працівників органів Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 623).

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 495 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1112).

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 569 "Про внесення змін у додатки 13 і 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1195).

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2004 р. N 580 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 18, ст. 1289).

69. Абзаци п'ятий-чотирнадцятий пункту 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 620 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1332).

70. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. N 724 "Про внесення змін у додатки 18 і 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 22, ст. 1500).

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2004 р. N 804 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1652), в частині прирівнення за умовами оплати праці.

72. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 834 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1774).

73. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 960 "Про внесення змін у додатки 41-45 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2013).

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1019 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2146).

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1184 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2406).

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1449 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2891).

77. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1460 "Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2899).

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1540 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3026).

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1541 "Про внесення зміни у додаток 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3027).

80. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1544 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3030).

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 1650 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 960" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50, ст. 3278).

82. Пункт 13 Положення про Державний департамент з питань адаптації законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447).

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2005 р. N 146 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 9, ст. 469).

84. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522) в частині умов оплати праці.

(Пункт 84 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006)

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 224 "Про нову редакцію додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 13, ст. 671).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 276 "Про внесення змін у додаток 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 766).

87. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 361 "Про доповнення додатка 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1075).

88. Пункт 1 змін, що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 433 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 24, ст. 1343).

89. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 434 "Про внесення змін та поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1398" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1288).

90. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 511 "Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1546).

91. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 531 "Деякі питання забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1563).

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2005 р. N 230 "Деякі питання оплати праці працівників Секретаріату Президента України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1576).

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 712 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1927).

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 953 "Про внесення змін у додатки 3 і 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2466).

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2005 р. N 1021 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 42, ст. 2658).

96. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2005 р. N 434 "Деякі питання оплати праці працівників Державного управління справами" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 43, ст. 2717).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2005 р. N 1055 "Про доповнення додатка 64 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 45, ст. 2838).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1131 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3008).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1211 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3199).

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 6 "Про доповнення пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 39).

101. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 5 "Питання оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 38).

102. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 88 "Про внесення зміни у додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 229).

103. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників Секретаріату Президента України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 89 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 230).

104. Пункт 2 змін, що вносяться у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 231).