Огляд поновлення бази  
 11.07.2018 
Огляд нових надходжень від 11 липня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 20 червня 2018 року № 2467-VIII
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією

Законом ратифіковано Фінансову угоду (Проект "Вища освіта України") між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією, підписану 19 грудня 2017 року в м. Києві.  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 534
Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

Постановою вносяться зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 278.  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 469
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2018 р. за № 645/32097
Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Наказ вносить зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 508/26953.  
3.2. Наказ Міністерства оборони України від 07.05.2018 № 202
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2018 р. за № 650/32102
Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття, спорядження та інших предметів речового майна військовослужбовців Державної прикордонної служби України

Наказ затверджує Зразки спеціального одягу, взуття, спорядження та інших предметів речового майна військовослужбовців Державної прикордонної служби України.  
3.3. Наказ Міністерства інформаційної політики України від 16.05.2018 № 94
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 700/32152
Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України

Наказом затверджено Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України.
Умови застосовуються під час:
обчислення посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України, оплата праці яких здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств";
преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України.
 
3.4. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.2018 № 529
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 р. за № 734/32186
Про затвердження Змін до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності

Наказ затверджує Зміни до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року № 1213, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1363/13237.  
3.5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.05.2018 № 1023
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2018 р. за № 742/32194
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 березня 2018 року № 503 "Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799.  
3.6. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2018 № 549/477
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 р. за № 757/32209
Про внесення змін до Порядку взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної
служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим"


Наказом вносяться зміни до Порядку взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим", затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2017 року № 746/759, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2017 року за № 1207/31075.  
3.7. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.05.2018 № 294
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 662/32114
Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Правила визначають порядок носіння військової форми одягу військовослужбовцями та курсантами Держспецзв’язку.  
3.8. Наказ Управління Державної охорони України від 16.05.2018 № 199
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. за № 683/32135
Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України

Положення визначає завдання, організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців УДО України.
Основним завданням речового забезпечення є забезпечення потреб військовослужбовців УДО України в обмундируванні, взутті, натільній і теплій білизні, теплих і постільних речах, спорядженні, спеціальному одязі для виконання спеціальних робіт, спеціальному одязі та спорядженні для виконання спеціальних завдань, предметах індивідуального захисту, знаках розрізнення, наметах та інших необхідних засобах, що сприяють виконанню обов’язків та завдань, покладених на УДО України, як у мирний час, так і в особливий період.
 
3.9. Наказ Фонду державного майна України від 22.05.2018 № 680
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 703/32155
Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства

Наказ затверджує форму плану розміщення акцій акціонерного товариства.

Та визнає такими, що втратили чинність:
- наказ Фонду державного майна України від 04 квітня 1994 року № 175 "Про затвердження Положення про типовий план розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 року за № 96/305 (із змінами);
- наказ Фонду державного майна України від 01 жовтня 1997 року № 1065 "Про затвердження Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 1997 року за № 490/2294.
 
3.10. Наказ Фонду державного майна України від 25.05.2018 № 686
Зареєстровано Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 711/32163
Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна

Порядок розроблено з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 03 жовтня 2006 року № 1523 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997.
 
3.11. Наказ Служби зовнішньої розвідки України від 31.05.2018 № 183
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2018 р. за № 722/32174
Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Порядок визначає механізм та умови виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду  
3.12. Наказ Служби безпеки України від 04.06.2018 № 923
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2018 р. за № 720/32172
Про внесення змін до наказу Служби безпеки України від 20 лютого 2009 року № 95

Наказ вносить зміни до наказу Служби безпеки України від 20 лютого 2009 року № 95 "Про затвердження Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2009 року за № 270/16286  
3.13. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 31.05.2018 № 10-рп
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2018 р. за № 737/32189
Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів

Розпорядження затверджує Зміни до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів, затвердженихрозпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 жовтня 2017 року № 10-рп, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2017 року за № 1364/31232.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 21.06.2018 № 2769/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо здійснення клієнтом банку (юридична особа), який є власником домінуючого пакету акцій, виплати доходу через ескроу-рахунки фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких осіб акції

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, у разі якщо клієнт банку (юридична особа), який є власником домінуючого пакету акцій, здійснює через ескроу-рахунки виплату доходу фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких осіб акції, то така юридична особа є податковим агентом.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.02.2018 № 569/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Консультацією наводяться роз'яснення щодо:
- визначення порядку формування податкового зобов'язання та податкового кредиту у
комітента та комісіонера при придбанні товарів у нерезидента у митному режимі імпорту

- визначення порядку поповнення обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) на умовах договорів комісії.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Закон Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII
Про оборону України

Останні зміни до Закону були внесені 21.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2469-VIII, який набирає чинності з 08.07.2018 р.
 
5.2. Закон Верховної Ради України від 25 березня 1992 року № 2229-XII
Про Службу безпеки України

Останні зміни до Закону були внесені 21.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2469-VIII, який набирає чинності з 08.07.2018 р.  
5.3. Закон Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР
Про Раду національної безпеки і оборони України

Останні зміни до Закону були внесені 21.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2469-VIII, який набирає чинності з 08.07.2018 р.