СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ
04.06.2018 N 923

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2018 р. за N 720/32172

Про внесення змін до наказу Служби безпеки України
від 20 лютого 2009 року N
95

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року N 854 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" наказую:

1. Внести зміну до наказу Служби безпеки України від 20 лютого 2009 року N 95 "Про затвердження Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2009 року за N 270/16286, доповнивши його новим пунктом такого змісту:

"5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби безпеки України згідно з розподілом функціональних обов'язків.".

2. Внести до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України, затверджених наказом Служби безпеки України від 20 лютого 2009 року N 95, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 березня 2009 року за N 270/16286, такі зміни:

у пункті 3.2 глави 3:

абзац третій підпункту 3 після слів "старшого наукового співробітника" доповнити словами ", старшого дослідника";

абзац третій підпункту 4 після слів "кандидата наук" доповнити словами ", доктора філософії".

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Фінансово-економічного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби генерал армії України В. Грицак

Погоджено:

Голова Об'єднаного комітету Профспілок Служби безпеки України В. І. Шатілов

Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні Р. Іллічов

Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок О. О. Шубін

Міністр соціальної політики України А. Рева

Т. в. о. Міністра освіти і науки України В. Ковтунець

Заступник Міністра фінансів А. Граділь