Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.09.2017 N 746/759

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2017 р. за N 1207/31075

Про затвердження Порядку взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної
служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну
інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні
осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України
та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим"

Відповідно до частини другої статті 374 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, підпункту 18 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою посилення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим" у контрольних пунктах в’їзду-виїзду та удосконалення інформаційної взаємодії між Державною фіскальною службою України та Державною прикордонною службою України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим", що додається.

2. Державній фіскальній службі України та Державній прикордонній службі України з дня набрання чинності цим наказом забезпечити:

розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом шести місяців;

реалізацію пілотного проекту щодо взаємодії інформаційних систем у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Нові Яриловичі" та "Краківець" протягом 2017 року.

3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра фінансів України Данилюка О.О. та заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр фінансів України О. Данилюк

Міністр внутрішніх справ України А. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України,
Міністерства внутрішніх
справ України
07.09.2017 N 746/759

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2017 р. за N 1207/31075

Порядок
взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та
Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією,
необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та
транспортних засобів через державний (митний) кордон України
та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим"

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою посилення контролю за переміщенням осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та удосконалення взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) щодо обміну інформацією, необхідною для здійснення митного та прикордонного контролю за переміщенням осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим" (далі - ВЕЗ "Крим") у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, відповідно до підпункту 19-1.1.27 пункту 19-1.1 статті 19-1 Податкового кодексу України, частини другої статті 374 та пункту 15 частини другої статті 544 Митного кодексу України, статті 3 та пункту 6 статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", Законів України "Про прикордонний контроль", "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про захист персональних даних", підпункту 37 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, пункту 8 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 533.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Митному кодексі України, Законах України "Про Державну прикордонну службу України", "Про прикордонний контроль", "Про інформацію".

3. До інформаційної взаємодії залучені інформаційні системи:

Держприкордонслужби - інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю "Гарт-1";

ДФС - Єдина автоматизована інформаційна система ДФС;

інтегрована міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан").

4. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є:

ДФС, Адміністрація Держприкордонслужби, органи охорони державного кордону, регіональні управління Держприкордонслужби, митниці, у тому числі структурні підрозділи територіальних органів ДФС та Держприкордонслужби, які безпосередньо здійснюють митний та прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, та контрольні пункти в’їзду-виїзду на адміністративному кордоні ВЕЗ "Крим".

5. Взаємодія інформаційних систем ДФС та Держприкордонслужби здійснюється на двох рівнях:

перший рівень - територіальний (митниці та їх структурні підрозділи, структурні підрозділи Держприкордонслужби, які безпосередньо здійснюють митний та прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний (митний) кордон України, та контрольні пункти в’їзду-виїзду на адміністративному кордоні ВЕЗ "Крим");

другий рівень - центральний (ДФС, митниці, Адміністрація Держприкордонслужби, регіональні управління Держприкордонслужби, органи охорони державного кордону).

6. Структура та формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, строк їх передачі, процедури взаємодії інформаційних систем та порядок внесення змін до них, форми журналів обліку запитів та відповідей визначаються спільно ДФС та Адміністрацією Держприкордонслужби і оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

7. Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасну та в повному обсязі передачу достовірної інформації у межах компетенції згідно із законодавством.

ІІ. Вимоги щодо організації інформаційної взаємодії

1. Взаємодія інформаційних систем суб’єктів інформаційного обміну здійснюється в електронному вигляді на центральному та територіальному рівнях шляхом:

обміну інформацією у режимі реального часу;

подання суб’єктами інформаційного обміну запитів на отримання інформації (у разі відсутності можливості обміну інформацією у режимі реального часу).

2. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані невідкладно інформувати про це один одного.

3. Перевірка отриманої інформації щодо відповідності встановленим формату і структурі, повноти заповнення обов’язкових полів здійснюється за допомогою відповідного програмного забезпечення.

ІІІ. Дані, що передаються до інформаційних систем

1. Інформація, яка передається підрозділами Держприкордонслужби/Адміністрацією Держприкордонслужби до митниць та їх структурних підрозділів на першому/ДФС та митниць на другому рівнях:

відомості про транспортні засоби, які перетинають державний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (державний реєстраційний номер, державна належність, тип, марка, номер кузова транспортного засобу (за наявності), кількість пасажирів (за наявності));

відомості про фізичних осіб, які перетинають державний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (громадянство, прізвище, ім’я, стать, серія, номер паспортного документа).

2. Інформація, яка передається митницями та їх структурними підрозділами/ДФС до підрозділів Держприкордонслужби/Адміністрації Держприкордонслужби на першому/другому рівнях:

інформація про транспортні засоби, що перетинають митний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (державний реєстраційний номер, державна належність, тип, марка, номер кузова транспортного засобу (за наявності));

інформація про фізичних осіб, які перетинають митний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серія (за наявності), номер паспортного документа);

відомості щодо уповноважених економічних операторів, які відповідно до митного законодавства можуть використовувати спеціально визначені смуги руху в автомобільних пунктах пропуску через митний кордон України (найменування уповноваженого економічного оператора (УЕО), код за ЄДРПОУ, вид сертифіката УЕО, відомості про спрощені митні процедури щодо переміщення УЕО через митний кордон України).

IV. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. При інформаційній взаємодії згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

3. Обробка інформації здійснюється виключно з метою виконання суб’єктами інформаційного обміну повноважень відповідно до законодавства.

4. Передача інформації третій стороні забороняється, якщо інше не передбачено законом.

5. Не підлягає передачі інформація, яка становить державну таємницю, а також службова інформація, матеріальним носіям якої у суб’єктів інформаційного обміну надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

Директор Департаменту моніторингу баз даних
та верифікації виплат Міністерства фінансів України Д.М. Серебрянський

Директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України В.Є. Боднар