СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.05.2018 N 183

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2018 р. за N 722/32174

Про затвердження Порядку
виплати винагороди військовослужбовцям
Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь
у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції,
інших заходах в умовах особливого періоду

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року N 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських" наказую:

1. Затвердити Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т. в. о. Голови Служби А. Алєксєєнко

Погоджено:

Заступник Міністра фінансів України А. Граділь

Перший заступник Міністра соціальної політики України О. Крентовська

Затверджено
Наказ Служби
зовнішньої розвідки України
31.05.2018 N 183

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2018 р. за N 722/32174

Порядок
виплати винагороди військовослужбовцям
Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню
участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції,
інших заходах в умовах особливого періоду

1. Цей Порядок визначає механізм та умови виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (далі - заходи в умовах особливого періоду).

2. Військовослужбовцям в особливий період або під час проведення антитерористичної операції за безпосередню участь у заходах в умовах особливого періоду виплачується винагорода у розмірі до 100 відсотків місячного грошового забезпечення.

3. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь у заходах в умовах особливого періоду, якщо вони одночасно:

залучені до проведення антитерористичної операції, інших заходів в умовах особливого періоду або беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах;

перебувають у районі проведення антитерористичної операції, воєнного конфлікту.

4. Підтвердженням участі у заходах в умовах особливого періоду є:

документи, що підтверджують призначення та перебування на штатних посадах у підрозділах з місцем дислокації в районі воєнних конфліктів, проведення антитерористичної операції;

накази (розпорядження) Голови СЗРУ та заступників Голови СЗРУ щодо відрядження до району воєнних конфліктів, проведення антитерористичної операції для здійснення оперативно-службової діяльності;

витяг (копія) з наказу штабу антитерористичної операції про прибуття/вибуття військовослужбовця до/з району проведення антитерористичної операції.

5. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється на підставі наказу Голови СЗРУ.

Розміри винагороди у наказах зазначаються в національній валюті.

6. Розмір винагороди визначається пропорційно дням участі.

Винагорода виплачується за час, обрахований з дня фактичного початку безпосередньої участі військовослужбовців у заходах в умовах особливого періоду до дня завершення такої участі.

7. Конкретний розмір винагороди у відсотках визначається Головою СЗРУ в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених для СЗРУ у Державному бюджеті України на відповідний рік.

До рапорту (доповідної записки) додаються списки військовослужбовців із зазначенням термінів їх перебування у зонах проведення заходів в умовах особливого періоду.

8. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання завдань загинули, захоплені в полон, є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

При цьому винагорода виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (особам з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

9. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я після отриманих поранень (контузії, травми, каліцтва) під час безпосередньої участі у заходах в умовах особливого періоду.

Т. в. п. начальника Юридичного управління Служби
зовнішньої розвідки України К. Сляднєва