МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.06.2018 N 549/477

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2018 р. за N 757/32209

Про внесення змін до Порядку взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної
служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією,
необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів
через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон
вільної економічної зони "Крим"

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, підпункту 18 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою посилення контролю за ввезенням товарів громадянами на митну територію України наказуємо:

1. Внести до Порядку взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим", затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2017 року N 746/759, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2017 року за N 1207/31075, такі зміни:

1) доповнити пункт 1 розділу I після слів та цифр "відповідно до підпункту 19-1.1.27 пункту 19-1.1 статті 19-1" словами та цифрами ", підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191 та підпункту 196.1.18 пункту 196.1 статті 196";

2) у розділі III:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "на першому / ДФС та митниць на другому рівнях" замінити словами " / ДФС на першому/другому рівнях";

доповнити абзац третій після слів "номер паспортного документа" словами ", дата та час останнього перетину державного кордону для в'їзду в Україну / виїзду з України".

2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра фінансів України Данилюка О. О. та заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

Міністр фінансів України О. Данилюк

Міністр внутрішніх справ України А. Аваков