МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.05.2018 N 94

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 700/32152

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів
посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року N 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" (із змінами), від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (із змінами) наказую:

1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України, що додаються.

2. Сектору фінансово-економічному (Писарева Т. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Сектору управління персоналом (Дяденко А. Є.) в місячний строк внести зміни до контрактів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України, та довести цей наказ до їх відома.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства інформаційної політики України Біденка А. І.

Міністр Ю. Стець

Погоджено:

Перший заступник Міністра соціальної політики України О. Крентовська

Керівник Секретаріату СПО сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов

Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок О. О. Шубін

Затверджено
Наказ Міністерства
інформаційної політики України
16.05.2018 N 94

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 700/32152

Умови,
критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання
керівників державних підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства інформаційної політики України

I. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються під час:

обчислення посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України, оплата праці яких здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (зі змінами);

преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інформаційної політики України (далі - Міністерство).

2. Преміювання керівників здійснюється у межах фонду оплати праці, виділеного на зазначену мету.

II. Диференційований показник для обчислення розмірів
посадових окладів керівників державних підприємств

1. Розмір посадового окладу керівника державного підприємства визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, визначеної підприємством відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286 "Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722, з урахуванням такого диференційованого показника:

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік (одиниць)  Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівників основної професії 
Менше або дорівнює 50 
від 51 до 250 
від 251 до 500  10 
від 501 до 1000  15 

2. Якщо посадовий оклад керівника підприємства після перегляду згідно з цими Умовами виявиться меншим від зазначеного в контракті, укладеному з таким керівником, розмір його посадового окладу не змінюється.

III. Умови, критерії, показники
та розміри преміювання керівників державних підприємств

1. Преміювання керівників державних підприємств сфери управління Міністерства (далі - керівники підприємств) проводиться за погодженням з Міністерством щокварталу та щороку.

2. Премія керівникам підприємств нараховується за фактично відпрацьований час і не може перевищувати розміру трьох - за квартал, чотирьох - за рік посадових окладів керівника підприємства, зазначених у контракті.

3. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, премія нараховується за:

1) виконання державних замовлень та договорів, укладених із виконавцями робіт, послуг;

2) відсутність заборгованості з комунальних платежів;

3) відсутність дисциплінарного стягнення у звітному періоді;

4) відсутність нещасного випадку з вини підприємства;

5) збільшення кількості інформаційної продукції та кількості заходів з поширення суспільно важливої інформації;

6) збільшення глядацької аудиторії та зони покриття;

7) відсутність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства.

4. Премія знижується на:

1) 20 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з показників, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 3 цього розділу;

2) 40 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох з показників, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 3 цього розділу;

3) 60 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох з показників, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 3 цього розділу.

5. Премія не нараховується за звітний період, у якому виявлено:

1) невиконання будь-яких чотирьох показників, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 3 цього розділу;

2) заборгованість підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді;

3) погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни (за окремим рішенням).

6. Керівники підприємств із 25 до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, та із 01 до 20 березня, наступного за звітним роком, направляють подання про преміювання за відповідний період та детальну інформацію щодо виконання показників, зазначених у пункті 3 цього розділу.

7. Міністерство не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати надходження подання приймає рішення щодо погодження виплати премії керівнику підприємства або відмови в погодженні такої виплати.

Завідувач сектору фінансово-економічного Т. С. Писарева