Огляд поновлення бази  
 10.10.2018 
Огляд нових надходжень від 10 жовтня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 4 вересня 2018 року № 2515-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва

Закон вносить зміни до:
- Закону України "Про транскордонне співробітництво"
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 18 вересня 2018 року № 2542-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій

Законом вносяться зміни до:
- Кодексу законів про працю України
- Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"
- Закону України "Про відпустки"
- Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"
- Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"
- Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
 
1.3. Закон Верховної Ради України від 19 вересня 2018 року № 2554-VIII
Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

Закон ратифіковує Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001), підписану 7 та 8 грудня 2017 року у м. Брюсселі та 15 грудня 2017 року у м. Будапешті.  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 805
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 і від 12 липня 1999 р. № 1228

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 "Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю"
- постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 "Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю".
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.06.2018 № 288
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1039/32491
Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю

Методи відбору встановлюють загальні процедури, за якими відбираються зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст свинцю, кадмію, ртуті, олова (неорганічного) та арсену (неорганічного), 3-монохлорпропан-1,2-діолу (3-MCDP) та бенз(а)пірену (поліциклічних ароматичних вуглеводнів).  
3.2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2018 № 220
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1044/32496
Про затвердження Вимог до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет

Вимоги визначають структуру і формат оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет.  
3.3. Наказ Міністерства оборони України від 22.08.2018 № 422
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2018 р. за № 1059/32511
Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Наказ затверджує Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454.  
3.4. Наказ Міністерства оборони України від 23.08.2018 № 433
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2018 р. за № 1048/32500
Про затвердження Зміни до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад

Наказом затверджено Зміну до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 27 травня 2014 року № 337, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 червня 2014 року за № 600/25377.  
3.5. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.08.2018 № 448
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за № 1076/32528
Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії

Правила визначають:
1) мінімальні критерії безпеки постачання електричної енергії;
2) вимоги щодо організації та проведення моніторингу безпеки постачання електричної енергії;
3) критерії / види порушень безпеки постачання електричної енергії;
4) заходи із забезпечення безпеки постачання електричної енергії;
5) заходи, що вживатимуть у разі виникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії;
6) заходи, що вживатимуть у разі порушень безпеки постачання електричної енергії;
7) процедуру ініціювання та інформування про вжиття необхідних заходів;
8) порядок застосування необхідних заходів та строк їх дії;
9) обов'язки суб'єктів владних повноважень та учасників ринку електричної енергії щодо забезпечення безпеки постачання електричної енергії.
 
3.6. Наказ Міністерства оборони України від 29.08.2018 № 436
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2018 р. за № 1050/32502
Про внесення зміни до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Наказ вносить зміни до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, затверджений наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 785/28915.  
3.7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.08.2018 № 4000
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2018 р. за № 1066/32518
Про затвердження Критеріїв пріоритетності неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні

Критерії встановлюються з урахуванням результату виступів спортсменів національних збірних команд України на офіційних міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту.  
3.8. Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.08.2018 № 393
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2018 р. за № 1065/32517
Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України

Наказ затверджує Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15 січня 2013 року № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2013 року за № 207/22739.  
3.9. Наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 732
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2018 р. за № 1067/32519
Про затвердження Змін до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України

Наказом затверджено Зміни до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2016 року № 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за № 1553/29683.  
3.10. Наказ Міністерства інфраструктури України від 05.09.2018 № 402
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2018 р. за № 1086/32538
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 196

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 196 "Про затвердження форм звітності у сфері дорожнього господарства та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 640/23172.  
3.11. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 240
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2018 р. за № 1093/32545
Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Правила містять сукупність принципів та стандартів етичної поведінки працівників апарату Мінрегіону, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх посадових обов'язків, поширюються на працівників апарату Мінрегіону.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.09.2018 № 4199/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо згідно з договором замовником (отримувачем) послуги з розробки містобудівної документації є Сторона 1, то відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ Державне підприємство (Сторона 3), яке є виконавцем послуги, на дату отримання попередньої оплати зобов'язане скласти податкову накладну саме на такого замовника послуги (незалежно від того, що згідно з умовами договору оплату таких послуг здійснює інша особа (Сторона 2))  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.09.2018 № 4227/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у консультації роз'яснення, на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ складається податкова накладна та реєструється в ЄРПН продавцем (постачальником) товарів/послуг на покупця (отримувача) таких товарів/послуг у встановлені ПКУ терміни. Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є для покупця (отримувача) товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Закон Верховної Ради України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР
Про видавничу справу

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.2. Закон Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР
Про відходи

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.  
5.3. Закон Верховної Ради України від 22 грудня 1998 року № 331-XIV
Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.4. Закон Верховної Ради України від 22 грудня 1998 року № 330-XIV
Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.5. Закон Верховної Ради України від 22 грудня 1998 року № 332-XIV
Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.6. Закон Верховної Ради України від 9 квітня 1999 року № 591-XIV
Про рослинний світ

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.7. Закон Верховної Ради України від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV
Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.8. Закон Верховної Ради України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV
Про гуманітарну допомогу

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.9. Закон Верховної Ради України від 6 квітня 2000 року № 1644-III
Про перевезення небезпечних вантажів

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
5.10. Закон Верховної Ради України від 6 квітня 2000 року № 1645-III
Про захист населення від інфекційних хвороб

Останні зміни до Закону були внесені 06.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2530-VIII, який набирає чинності з 04.10.2018 р.
 
6. Цікаво всім  
6.1. Постанова Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 101
Про внесення змін до Інструкції про організацію розгляду звернень та особистого прийому громадян у Національному банку України

Постанова вносить зміни до Інструкції про організацію розгляду звернень та особистого прийому громадян у Національному банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2018 року № 18.