МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.09.2018 N 732

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2018 р. за N 1067/32519

Про затвердження Змін до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України

Відповідно до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (із змінами), наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2016 року N 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за N 1553/29683, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

В. о. Міністра О. Маркарова

Погоджено:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. Продан

Перший заступник Голови Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції І. В. Мальцев

Міністр соціальної політики України А. Рева

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
03.09.2018 N 732

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2018 р. за N 1067/32519

Зміни до Положення
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій у Державній фіскальній службі України

1. У пункті 1 розділу I слова "надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" замінити словами "надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення".

2. У розділі II:

1) у пункті 1 слова "в районах проведення антитерористичної операції" замінити словами "в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів";

2) у пункті 2:

абзац другий після слів та цифри "додатком 1 до Порядку," доповнити словами та цифрою "довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, форма яких встановлена додатком 4 до Порядку,";

абзац третій після слів "територіальної цілісності України" доповнити словами "чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення";

3) у пункті 7:

в абзаці другому слова "у районах її проведення" замінити словами "чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення";

абзац четвертий після слів "у забезпеченні її проведення" доповнити словами "чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення";

абзац п'ятий після слів "антитерористичній операції" доповнити словами "чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях";

4) у пункті 8:

абзац другий після слів "антитерористичній операції" доповнити словами "чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях";

абзац третій після слів "у забезпеченні її проведення" доповнити словами "чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення".

В. о. директора Департаменту податкової політики В. Овчаренко