Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.03.2013 N 196

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 640/23172

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури України
N 402 від 05.09.20
18)

Про затвердження форм звітності
у сфері дорожнього господарства та
інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до пункту 16 статті 11 Закону України "Про автомобільні дороги", підпункту 4.5.8 підпункту 4.5 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та з метою удосконалення звітності у сфері дорожнього господарства і ефективного контролю за використанням бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності N 1-ДГ "Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій" (річна - поштова).

1.2. Форму звітності N Д-1 "Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування" (квартальна - поштова).

1.3. Інструкцію зі складання звітності за формою N 1-ДГ "Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій" (річна - поштова).

1.4. Інструкцію зі складання звітності за формою N Д-1 "Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування" (квартальна - поштова).

2. Державному агентству автомобільних доріг України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби автомобільних доріг України від 19 липня 2006 року N 284 "Про затвердження форм звітності у сфері дорожнього господарства та Інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 року за N 930/12804.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр В.В. Козак

Затверджено
Наказ Міністерства
інфраструктури України
27.03.2013 N 196

Звітність
Звіт про наявність автомобільних доріг
загального користування та їх благоустрій
за січень - ________ 201__ року

З Формою № 1-ДГ (річна - поштова) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за IV квартал 2013 р.".

Директор Департаменту стратегічного
розвитку автомобільних доріг Д.О. Котлубей

Затверджено
Наказ Міністерства
інфраструктури України
27.03.2013 N 196

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 640/23172

Інструкція
зі складання звітності за формою N 1-ДГ
"Звіт про наявність автомобільних доріг
загального користування та їх благоустрій"
(річна-поштова)

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок складання звітності про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій з метою отримання інформації для проведення аналізу виконання раціонального планування робіт щодо організації розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, їх ремонту та утримання за встановленими для них державними стандартами і нормами.

1.2. Ця Інструкція поширюється на служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, на балансі яких знаходяться автомобільні дороги загального користування.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

Закону України "Про автомобільні дороги";

ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";

ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт";

ВБН Г.1-218-530:2006 "Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування";

П Г.1-218-113:2009 "Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України".

1.4. Документами первинного обліку автомобільних доріг загального користування і дорожніх споруд є:

паспорт автомобільної дороги;

картка на трубу та інші дорожні споруди;

акти приймання робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг;

акти приймання виконаних будівельно-монтажних робіт;

акти передачі-приймання доріг з балансу на баланс;

титульний список автомобільних доріг;

реєстр змін стану доріг і дорожніх споруд;

картка обліку дорожньо-транспортних пригод.

1.5. Основні терміни, які застосовуються в цій Інструкції, наведені в Законі України "Про автомобільні дороги", інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

ІІ. Порядок складання звіту

2.1. Звітність за формою N 1-ДГ "Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій" (річна-поштова) (далі - звіт за формою N 1-ДГ) складається один раз на рік службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

2.2. Обліку підлягають автомобільні дороги загального користування за категоріями і значеннями, дорожні споруди, захисні та декоративні насадження, снігозахисні засоби, елементи благоустрою доріг і технічні засоби організації дорожнього руху.

2.3. Звіт за формою N 1-ДГ складається окремо по всіх автомобільних дорогах (міжнародних, національних, регіональних, територіальних, обласних, районних) за мережею доріг державного і місцевого значення та в цілому за регіонами.

2.4. При складанні звіту за формою N 1-ДГ необхідним є контроль:

даних звіту за варіантом заповнення 01-Всього повинні дорівнювати сумі відповідних даних за варіантами заповнення 02 і 07;

даних звіту 02-дороги державного значення повинні дорівнювати сумі відповідних даних за варіантами заповнення 03, 04, 05, 06;

даних звіту 07-дороги місцевого значення повинні дорівнювати сумі відповідних даних за варіантами заповнення 08 і 09.

ІІІ. Заповнення форми

3.1. При складанні звіту за формою N 1-ДГ використовуються такі одиниці виміру:

довжина автомобільних доріг - кілометри (км), з точністю до однієї десятої;

довжина штучних споруд - погонні метри (пог.м), з точністю до цілих одиниць;

одиниці мостів - їх кількість (шт.).

3.2. Розділ I "Довжина автомобільних доріг загального користування" звіту за формою N 1-ДГ заповнюється у такому порядку:

3.2.1. Графа 1 "Наявність на 1 січня 201__року" за всіма рядками заповнюється на підставі технічного паспорта дороги і повинна відповідати даним графи 12 за всіма рядками минулорічного звіту.

3.2.2. Графи 3-6 і 8-11 - "(збільшення, зменшення)" - заповнюються на підставі даних зведених актів виконаних робіт з будівництва і ремонтів, актів приймання та передавання, актів списання, інвентаризації.

3.2.3. Зміни загальної довжини автомобільних доріг за звітний рік можуть відбуватися через уточнення при технічному обліку, паспортизації, інвентаризації автомобільних доріг, зміні меж населених пунктів, переведенні доріг з місцевого значення у державне або навпаки, передачі доріг з балансу на баланс.

3.2.4. Зміни довжини автомобільних доріг за типами покриття можуть відбуватися внаслідок будівництва нових і реконструкції діючих доріг за рахунок капітальних вкладень, капітального і поточного ремонту та уточнення при технічному обліку і паспортизації автомобільних доріг.

3.2.5. Контроль даних розділу I вираховується шляхом суми даних рядків 111 - 116 за всіма графами, яка повинна дорівнювати даним рядка 110;

сума даних рядків 110 та 120 повинна дорівнювати даним рядка 100;

сума даних рядків 141 та 142 повинна дорівнювати даним рядка 110;

дані графи 2 повинні дорівнювати сумі граф 3, 4, 5, 6 за всіма рядками;

дані графи 7 повинні дорівнювати сумі даних граф 8, 9, 10, 11 за всіма рядками;

графа 12 визначається відніманням даних графи 7 від суми даних граф 1 і 2 за всіма рядками.

3.2.6. До розділу I як довідка включається інформація про кількість місць (одиниць) концентрації дорожньо-транспортних пригод, які взяті на облік (рядок 143), і про загальну протяжність (кілометрів) місць та ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод (рядок 144), де сталося 4 і більше ДТП за останні три роки.

Дані рядків 143 і 144 заповнюють на підставі картки обліку дорожньо-транспортної пригоди.

3.3. Розділ II "Розподіл автомобільних доріг загального користування за категоріями" звіту за формою N 1-ДГ заповнюється у такому порядку:

3.3.1. Підставою для заповнення даних про довжину доріг з твердим покриттям за категоріями і значеннями (графи 2-6 рядки 201, 206) є технічний паспорт дороги.

3.3.2. Контроль даних розділу II вираховується шляхом: рядок 201 за всіма графами повинен дорівнювати сумі даних рядків 202, 203, 204, 205, а рядок 206 дорівнювати сумі даних рядків 207, 208.

3.3.3. Дані про довжину доріг з твердим покриттям - усього, рядок 200 графи 1 повинні відповідати даним рядка 110 графи 12 розділу I.

3.4. Розділ III "Мости, шляхопроводи і труби" звіту за формою N 1-ДГ заповнюється у такому порядку:

3.4.1. Підставою для заповнення даних про наявність і протяжність мостів та шляхопроводів, у тому числі за видами матеріалів, а також труб, є технічний паспорт дороги та акти прийому робіт.

3.4.2. Контроль даних розділу III - дані рядка 300 повинні дорівнювати сумі даних рядків 311, 312 та 313.

3.5. Розділ IV "Захисні та декоративні насадження, снігозахисні засоби" звіту за формою N 1-ДГ заповнюється у такому порядку:

3.5.1. Підставою для заповнення даних про протяжність доріг з придорожніми насадженнями і снігозахисними засобами (рядки 410, 420, 430, 431, 440, 441, 450, 470) та про площу снігозахисних, декоративних і протиерозійних насаджень (рядки 430, 431, 440, 441, 450) є технічний паспорт дороги та акти приймання робіт.

3.5.2. До розділу IV включається інформація про наявність розсадників (одиниць) за рядком 480 та їх площу (га) за рядком 490.

Протяжність снігозахисних та декоративних насаджень - рядки 430, 431, 440, 441, 470 зазначається в односторонньому обчисленні.

3.6. Розділ V "Благоустрій автомобільних доріг загального користування" звіту за формою N 1-ДГ заповнюється на підставі даних про кількість автопавільйонів, майданчиків, туалетів, придорожніх криниць та джерел питної води (рядки 510, 521, 522, 530, 540 граф 1 і 2 та рядок 522 графи 3) та паспорта автомобільної дороги, акти виконаних робіт та інвентаризації.

3.7. Розділ VI "Технічні засоби організації дорожнього руху" звіту за формою N 1-ДГ заповнюється у такому порядку:

3.7.1. Підставою для заповнення даних про наявність дорожніх знаків, направляючих стовпчиків, світлофорних об'єктів тощо (рядок 600 - 740) є:

технічний паспорт дороги та акти приймання робіт. Одиниці вимірювання протяжності доріг з горизонтальною поздовжньою розміткою (км), огородження (пог.м) заповнюються з точністю до цілих одиниць;

довжина тротуарів і пішохідних доріжок (км) зі штучним освітленням зазначається в односторонньому обчисленні з точністю до однієї десятої.

3.7.2. Контроль даних розділу VІ вираховується шляхом суми даних рядків 651, 652, 653, 654, 655, яка повинна дорівнювати даним рядка 650, а рядок 660 має дорівнювати сумі рядків 661 та 662.

ІV. Порядок подання звіту

4.1. Звіт за формою N 1-ДГ підписується керівником служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, які відповідають за повноту і достовірність даних згідно з чинним законодавством.

4.1.1. Службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі звіт за формою N 1-ДГ подається в термін та на адресу, що вказані на бланку форми.

4.2. Державне агентство автомобільних доріг України після одержання звітів за формою N 1-ДГ від служб автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі готує зведений звіт і подає його Державній службі статистики України до 15 березня відповідного року, наступного за звітним.

Директор Департаменту стратегічного
розвитку автомобільних доріг Д.О. Котлубей