Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 липня 1999 р. N 1228
Київ

Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2042 від 04.11.
99
N 990 від 20.06.20
00
N 72 від 31.01.20
01
N 1774 від 16.11.20
02
N 65 від 18.01.20
03
N 1395 від 04.09.20
03
N 1535 від 02.10.20
03
N 1431 від 28.10.20
04
N 451 від 05.04.20
06
N 898 від 03.07.20
06
N 1373 від 28.09.20
06
N 829 від 13.06.20
07
N 895 від 11.07.20
07 -
дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 707/2007 від 13.08.20
07
N 896 від 11.07.20
07
N 1283 від 31.10.20
07
N 1403 від 24.12.20
07
N 816 від 10.09.20
08 -
дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 1148/2008 від 08.12.20
08 -
втратив чинність на підставі Указу Президента
N 101/2009 від 25.02.20
09;
дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 124/2009 від 06.03.20
09
N 859 від 24.09.20
08
N 820 від 05.08.20
09
N 878 від 19.08.20
09 -
дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 716/2009 від 08.09.20
09
N 1075 від 14.10.20
09
N 1218 від 18.11.20
09
N 432 від 16.06.20
10
N 1091 від 01.12.20
10
N 891 від 22.08.20
11
N 675 від 25.07.20
12
N 871 від 19.09.20
12
N 913 від 10.10.20
12
N 1047 від 15.10.20
12
N 93 від 06.02.20
13
N 144 від 06.03.20
13
N 238 від 02.07.20
14
N 1032 від 28.12.20
16
N 1068 від 28.12.20
16
N 12 від 11.01.20
17
N 795 від 18.10.20
17
N 1033 від 20.12.20
17
N 1034 від 20.12.20
17
N 405 від 23.05.20
18
N 485 від 13.06.20
18
N 486 від 13.06.20
18 )

Відповідно до статті 20 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати до 1 жовтня 2009 р. повноваження на право здійснення: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1774 від 16.11.2002, N 1535 від 02.10.2003, N 1373 від 28.09.2006 )

експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, - дочірнім підприємствам Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення - державному підприємству "Укроборонсервіс" (м. Київ), державному підприємству "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" (м. Київ), Державній госпрозрахунковій зовнішньоторговельній та інвестиційній фірмі "Укрінмаш" (м. Київ), державному зовнішньоторговельному та інвестиційному підприємству "Промоборонекспорт" (м. Київ), державному госпрозрахунковому зовнішньоторговельному підприємству "Спецтехноекспорт" (м. Київ);

експорту та імпорту товарів військового призначення за позиціями ML1, ML2, ML3, ML4a, ML5, ML6, ML8b, ML9, ML10, ML14, Ml16, ML18 списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, що додається до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 51, ст. 3359; 2005 р., N 30, ст. 1805), у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну таємницю, - дочірньому підприємству Державної компанії "Укрспецекспорт", державному підприємству "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" (м. Київ); ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанов КМ N 898 від 03.07.2006, N 895 від 11.07.2007 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 707/2007 від 13.08.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1403 від 24.12.2007, N 816 від 10.09.2008 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 1148/2008 від 08.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 878 від 19.08.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 716/2009 від 08.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 від 01.12.2010 )

експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва, в тому числі експорту та імпорту товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, - Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем" (м. Київ), Державному підприємству "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків); ( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2042 від 04.11.99, N 72 від 31.01.2001, N 65 від 18.01.2003 )

( Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 65 від 18.01.2003 )

експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва, а також експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення - державному підприємству "АНТОНОВ" (м. Київ); ( Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 432 від 16.06.2010 )

експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення - державному підприємству Міністерства оборони "Українська авіаційна транспортна компанія" (м. Київ), а також експорту військової техніки, переданої йому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1997 р. N 1197 "Про Українську авіаційну транспортну компанію", та імпорту товарів військового призначення для ремонту авіаційної техніки, яка належить зазначеному підприємству. Експорт товарів військового призначення повинен здійснюватися у взаємодії з Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення;

( Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 65 від 18.01.2003 )

експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва, у тому числі експорту та імпорту товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, а також експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення - публічному акціонерному товариству "МОТОР СІЧ" (м. Запоріжжя); ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 72 від 31.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891 від 22.08.2011 )

експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення - виробничому об'єднанню "Південний машинобудівний завод" (м. Дніпропетровськ). ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 72 від 31.01.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1535 від 02.10.2003 )

1-1. Надати державному підприємству "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (м. Миколаїв)" повноваження до 1 жовтня 2009 р. на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва. ( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 1395 від 04.09.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1373 від 28.09.2006 )

1-2. Надати до 1 вересня 2007 р. повноваження на право здійснення:

експорту послуг з ремонту та обслуговування військових літаків типу АН, двигунів та складових частин до них, а також імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва (ремонту авіаційної техніки) - державному підприємству "ЗАВОД 410 ЦА" (м. Київ); ( Абзац другий пункту 1-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 432 від 16.06.2010 )

експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва - Харківському державному авіаційному виробничому підприємству; ( Абзац третій пункту 1-2 в редакції Постанови КМ N 829 від 13.06.2007 )

( Абзац четвертий пункту 1-2 виключено на підставі Постанови КМ N 432 від 16.06.2010 )

( Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ N 1431 від 28.10.2004 )

1-3. Надати до 1 травня 2008 р. державному підприємству "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка" повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб виробництва. ( Постанову доповнено пунктом 1-3 згідно з Постановою КМ N 451 від 05.04.2006 )

1-4. Надати до 1 березня 2010 р. казенному підприємству "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова" повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва. ( Постанову доповнено пунктом 1-4 згідно з Постановою КМ N 896 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1218 від 18.11.2009 )

1-5. Надати до 1 червня 2019 р. приватному акціонерному товариству "АвтоКрАЗ" повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва. ( Постанову доповнено пунктом 1-5 згідно з Постановою КМ N 1283 від 31.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 93 від 06.02.2013, N 1034 від 20.12.2017 )

1-6. Надати до 1 серпня 2011 р. повноваження казенному науково-виробничому об'єднанню "Форт" МВС України на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML 1, ML 2, ML 3, ML 13, ML 15, ML 22 та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML 1, ML 2, ML 3, ML 13, ML 15, ML 16, ML 18, ML 22 додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України 2003 р., N 48, ст. 2506; 2007 р., N 22, ст. 891). ( Постанову доповнено пунктом 1-6 згідно з Постановою КМ N 859 від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 871 від 19.09.2012, N 12 від 11.01.2017 )

( Пункт 1-7 виключено на підставі Постанови КМ N 1068 від 28.12.2016 )

1-8. Надати до 1 липня 2012 р. державному підприємству "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва, у тому числі експорту та імпорту товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. ( Постанову доповнено пунктом 1-8 згідно з Постановою КМ N 1075 від 14.10.2009 )

1-9. Надати до 1 листопада 2015 р. публічному акціонерному товариству "Топаз" (м. Донецьк) повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позицією ML11 та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позицією ML11 додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506). ( Постанову доповнено пунктом 1-9 згідно з Постановою КМ N 913 від 10.10.2012 )

1-10. Надати до 1 листопада 2015 р. приватному акціонерному товариству "Авіакомпанія "Україна-Аероальянс" повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення. ( Постанову доповнено пунктом 1-10 згідно з Постановою КМ N 1047 від 15.10.2012 )

1-11. Надати на період виконання Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1150, публічному акціонерному товариству "Чорноморський суднобудівний завод" повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення за позиціями ML2, ML4, ML9 для потреб власного виробництва, у тому числі товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, в рамках державного оборонного замовлення на будівництво кораблів класу "корвет" за проектом 58250. ( Постанову доповнено пунктом 1-11 згідно з Постановою КМ N 144 від 06.03.2013 )

1-12. Надати до 25 червня 2015 р. товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельній фірмі "Авіас" (м. Дніпропетровськ) повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення за підпозиціями ML13.c та ML13.d позиції ML13 додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), без автоматичного продовження терміну дії зазначених повноважень. ( Постанову доповнено пунктом 1-12 згідно з Постановою КМ N 238 від 02.07.2014 )

1-13. Надати до 1 січня 2021 р. приватному акціонерному товариству "Завод "Кузня на Рибальському" (м. Київ) повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва. ( Постанову доповнено пунктом 1-13 згідно з Постановою КМ N 1068 від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1033 від 20.12.2017 )

1-14. Надати до 1 серпня 2018 р. товариству з обмеженою відповідальністю "КАВОК ЕЙР" повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення. ( Постанову доповнено пунктом 1-14 згідно з Постановою КМ N 1032 від 28.12.2016 )

1-15. Надати до 1 грудня 2019 р. товариству з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Меридіан" повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення. ( Постанову доповнено пунктом 1-15 згідно з Постановою КМ N 795 від 18.10.2017 )

1-16. Надати до 1 липня 2020 р. повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення за позиціями ML1.a, ML1.d та ML3.a додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2017 р., N 67, ст. 2011), товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕКТОР-С" у рамках укладених дилерських договорів (угод) з виробниками товарів, що імпортуються. ( Постанову доповнено пунктом 1-16 згідно з Постановою КМ N 485 від 13.06.2018 )

1-17. Надати до 1 лютого 2021 р. повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення згідно з позиціями ML 1.а, ML 1.d, ML 2.a, ML 2.b, ML 3.a, ML 4.a, ML 5.b, ML 13.c, ML 13.d, ML 14, ML 15.d додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2017 р., N 67, ст. 2011), товариству з обмеженою відповідальністю "ТАКТИЧНІ СИСТЕМИ" у рамках укладених дилерських договорів (угод) з виробниками товарів, що імпортуються. ( Постанову доповнено пунктом 1-17 згідно з Постановою КМ N 486 від 13.06.2018 )

1-18. Надати до 1 серпня 2020 р. товариству з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "АероВіз" повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення. ( Постанову доповнено пунктом 1-18 згідно з Постановою КМ N 405 від 23.05.2018 )

2. Під час проведення зовнішньоторговельних операцій з товарами військового призначення уповноваженим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни за погодженням з Державним концерном "Укроборонпром". ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 675 від 25.07.2012 )

Перший віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО