МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.09.2018 N 402

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2018 р. за N 1086/32538

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
інфраструктури України від 27 березня 2013 року N 196

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про державну статистику" та з метою вдосконалення на державному рівні статистичних спостережень за автомобільними дорогами загального користування державного значення наказую:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року N 196 "Про затвердження форм звітності у сфері дорожнього господарства та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за N 640/23172.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра Ю. Лавренюк

Погоджено:

В. о. Голови Державної служби статистики України І. Жук

В. о. заступника Голови Державного агентства
автомобільних доріг України О. Харченко