Огляд поновлення бази  
 09.07.2018 
Огляд нових надходжень від 09 липня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 15 березня 2018 року № 2337-VIII
Про Дисциплінарний статут Національної поліції України

Законом затверджено Дисциплінарний статут Національної поліції України.

Та внесено зміни до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України".
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII
Про національну безпеку України

Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.

Також законом визнано такими, що втратили чинність:
- Закон України "Про основи національної безпеки України";
- Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави";
- Закон України "Про організацію оборонного планування"

Та вносяться зміни до:
- Закону України "Про Службу безпеки України"
- Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України"
- Закону України "Про Збройні Сили України"
- Закону України "Про оборону України"
- Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту"
- Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512
Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Постановою затверджуються:
- Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";
- Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Та вносяться зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету";
- постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.04.2018 № 295
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2018 р. за № 560/32012
Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Положення визначає повноваження та порядок роботи експертно-перевірної комісії галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  
3.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 № 350
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2018 р. за № 618/32070
Про затвердження Порядку роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді

Порядок визначає послідовність дій усіх ланок органів управління Держприкордонслужби із формування потреб, планування та організації оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді, визначеному чинним законодавством.  
3.3. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 02.05.2018 № 1946
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2018 р. за № 629/32081
Про затвердження Змін до Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні

Наказ затверджує Зміни до Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 21 жовтня 2013 року № 677, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1893/24425.  
3.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 03.05.2018 № 362/286
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 р. за № 623/32075
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України і Держкомзв’язку України від 16 серпня 2000 року № 210/119

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 16 серпня 2000 року № 210/119 "Про затвердження Інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 березня 2001 року за № 207/5398.  
3.5. Наказ Міністерства фінансів України від 10.05.2018 № 496
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 р. за № 678/32130
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Наказ затверджує Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі.

Також вносить зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 87/28217 та вносить зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 88/28218.
 
3.6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 502
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 710/32162
Про затвердження Змін до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Наказ затверджує Зміни до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2016 року № 537, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 793/28923.  
3.7. Наказ Фонду державного майна України від 21.05.2018 № 672
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. за № 687/32139
Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об'єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу

Порядок визначає процедуру надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації до органу приватизації власних коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації.  
3.8. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.05.2018 № 314
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 697/32149
Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування

Рішенням затверджено такий порядок зміни виду інституту спільного інвестування:
1) прийняття рішення про зміну виду інституту спільного інвестування.
Зміна виду інституту спільного інвестування на спеціалізований може здійснюватись виключно щодо інститутів спільного інвестування диверсифікованого виду.
Зміна типу інституту спільного інвестування забороняється.
Зміна виду інституту спільного інвестування може здійснюватись виключно щодо інститутів спільного інвестування, яким було зареєстровано регламент інституту спільного інвестування, та якщо інформацію про такий інститут спільного інвестування внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
Рішення про зміну виду пайового фонду приймається уповноваженим органом компанії з управління активами, що здійснює управління його активами.
Рішення про зміну виду корпоративного фонду приймається загальними зборами учасників / одноосібним учасником такого інституту спільного інвестування.
Рішення про зміну виду інституту спільного інвестування оформлюється протоколом уповноваженого органу / рішенням (наказом тощо) одноосібного учасника такого інституту спільного інвестування, що прийняв таке рішення відповідно до вимог законодавства України;
2) затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування.
Затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду інституту спільного інвестування, для корпоративного фонду здійснюється наглядовою радою / одноосібним учасником такого фонду, для пайового фонду - уповноваженим органом компанії з управління активами, яка здійснює управління активами такого пайового фонду;
3) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для реєстрації змін до регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду інституту спільного інвестування.
Документи для реєстрації змін до регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду такого корпоративного або пайового фонду, подаються до Комісії в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Комісії, які визначають порядок реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів та регламенту інститутів спільного інвестування.
Подання до Комісії документів для реєстрації зміни виду інституту спільного інвестування здійснюється не пізніш як за 30 робочих днів до 31 грудня 2018 року;
4) реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Комісії.
 
3.7. Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.05.2018 № 1418
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 713/32165
Про внесення змін до пункту 2 розділу I Положення про оренду майна неплатоспроможних банків

Рішення вносить зміни до Положення про оренду майна неплатоспроможних банків, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15 лютого 2018 року № 465, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2018 року за № 313/31765.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.04.2018 № 1740/ІПК/25-01-12-03-06
Про рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, суб'єкт господарювання, який отримав спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів, проте не проводив заготівлю деревини, рентну плату обчислює і сплачує повністю за всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в дозволі.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.04.2018 № 1450/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Консультацією наводяться роз'яснення щодо:
- складання податкової звітності з ПДВ
- впливу показника SПеревищ у Системі на обрахунок реєстраційної суми SНакл