ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ
17.05.2018 N 1418

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 713/32165

Про внесення змін до пункту 2 розділу I
Положення про оренду майна неплатоспроможних банків

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п'ятої статті 12, частини п'ятої статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Внести зміни до пункту 2 розділу I Положення про оренду майна неплатоспроможних банків, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15 лютого 2018 року N 465, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2018 року за N 313/31765, виклавши його в такій редакції:

"2. Це Положення визначає порядок передавання в оренду майна банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію або здійснюється процедура ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - неплатоспроможний банк).

Дія цього Положення не поширюється на майно неплатоспроможного банку:

передане третім особам за договорами управління;

що передається Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у користування відповідно до частини дев'ятої статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".".

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рекрут С. В.

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін