НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.05.2018 N 314

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 697/32149

Про затвердження порядку зміни
виду інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про інститути спільного інвестування" та пункту 12 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Встановити такий порядок зміни виду інституту спільного інвестування:

1) прийняття рішення про зміну виду інституту спільного інвестування.

Зміна виду інституту спільного інвестування на спеціалізований може здійснюватись виключно щодо інститутів спільного інвестування диверсифікованого виду.

Зміна типу інституту спільного інвестування забороняється.

Зміна виду інституту спільного інвестування може здійснюватись виключно щодо інститутів спільного інвестування, яким було зареєстровано регламент інституту спільного інвестування, та якщо інформацію про такий інститут спільного інвестування внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Рішення про зміну виду пайового фонду приймається уповноваженим органом компанії з управління активами, що здійснює управління його активами.

Рішення про зміну виду корпоративного фонду приймається загальними зборами учасників / одноосібним учасником такого інституту спільного інвестування.

Рішення про зміну виду інституту спільного інвестування оформлюється протоколом уповноваженого органу / рішенням (наказом тощо) одноосібного учасника такого інституту спільного інвестування, що прийняв таке рішення відповідно до вимог законодавства України;

2) затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування.

Затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду інституту спільного інвестування, для корпоративного фонду здійснюється наглядовою радою / одноосібним учасником такого фонду, для пайового фонду - уповноваженим органом компанії з управління активами, яка здійснює управління активами такого пайового фонду;

3) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) документів для реєстрації змін до регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду інституту спільного інвестування.

Документи для реєстрації змін до регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду такого корпоративного або пайового фонду, подаються до Комісії в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Комісії, які визначають порядок реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів та регламенту інститутів спільного інвестування.

Подання до Комісії документів для реєстрації зміни виду інституту спільного інвестування здійснюється не пізніш як за 30 робочих днів до 31 грудня 2018 року;

4) реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Комісії.

2. Компанія з управління активами зобов'язана привести склад та структуру активів інституту спільного інвестування у відповідність до законодавства України протягом 6 місяців з дати реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 15 травня 2018 р. N 28