Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.10.2013 N 677

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 листопада 2013 р. за N 1893/24425

Про затвердження Положення
про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні

Відповідно до статті 7 та частини восьмої статті 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, з метою визначення рейтингу з олімпійських видів спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій визначати рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні згідно з цим Положенням.

3. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15 квітня 2009 року N 1216 "Про затвердження Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 року за N 390/16406.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

Міністр молоді та спорту України Р.С. Сафіуллін

Затверджено
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
21.10.2013 N 677

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 листопада 2013 р. за N 1893/24425

Положення
про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок визначення рейтингу з олімпійських видів спорту в Україні (далі - рейтинг) окремо серед:

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до розподілу за групами, наведеного у додатку 1 до цього Положення;

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, структурного підрозділу з фізичної культури і спорту центрального органу виконавчої влади у сфері оборони, Комітету з фізичного виховання та спорту центрального органу виконавчої влади у сфері освіти;

центрів олімпійської підготовки;

шкіл вищої спортивної майстерності;

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю відповідно до розподілу за групами, наведеного у додатку 2 до цього Положення;

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву;

дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

спортсменів;

тренерів.

2. Підсумкові інформаційні матеріали рейтингу надсилаються Мінмолодьспортом України керівництву Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Структурний підрозділ, до повноважень якого належить взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації, Мінмолодьспорту України за поданням структурного підрозділу, до повноважень якого належить координація розвитку олімпійських видів спорту, оприлюднює інформацію щодо підсумків рейтингу на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту України.

ІІ. Порядок визначення рейтингу

1. Рейтинг визначається за І півріччя та за рік у цілому.

Рейтинг серед центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначається один раз на рік.

2. Структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку олімпійських видів спорту, до 20 числа першого місяця наступного півріччя та щороку до 20 січня наступного року (з літніх олімпійських видів спорту) і до 20 травня наступного року (із зимових олімпійських видів спорту) подає матеріали рейтингу на розгляд керівництва Мінмолодьспорту України.

3. Рейтинг за рік затверджується наказом Мінмолодьспорту України за поданням структурного підрозділу, до повноважень якого належить координація розвитку олімпійських видів спорту.

ІІІ. Умови визначення рейтингу

1. Рейтинг визначається за найбільшою кількістю очок, що нараховані за результатами виступу спортсменів у спортивних змаганнях, згідно з таблицею визначення рейтингу з олімпійських видів спорту в Україні (додаток 3).

Серед спортсменів і тренерів рейтинг визначається в кожному окремому виді спорту.

У групових і командних номерах програми та ігрових видах спорту очки за виборене місце нараховуються кожному спортсмену.

У видах спорту, де не проводяться фінальні змагання Кубків світу і Європи серед дорослих, а також немає підрахунку загального заліку за підсумками етапів, враховується кращий результат спортсмена на одному із змагань Кубка світу та/або Кубка Європи.

Рейтинг дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву визначається серед:

трьох кращих спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та трьох кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл - для областей І групи;

двох кращих спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та трьох кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл - для областей ІІ групи;

однієї кращої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву та трьох кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл - для областей ІІІ групи.

2. У неолімпійських номерах програми олімпійських видів спорту та спортивних змаганнях, що проводяться в умовах, які не відповідають регламенту проведення Олімпійських ігор (з легкої атлетики і стрільби з лука в закритих приміщеннях, з плавання у 25-метровому басейні, з перегонів на лижеролерах тощо), очки нараховуються з коефіцієнтом 0,5.

3. Очки з коефіцієнтом 0,5 нараховуються:

дитячо-юнацьким спортивним школам - за результати виступів протягом двох років вихованців цих спортивних шкіл, направлених для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України вищих ліг;

школам вищої спортивної майстерності - за результати виступів спортсменів-учнів змінного складу;

спеціалізованим навчальним закладам спортивного профілю - за результати виступів учнів (студентів) додаткового контингенту.

4. У разі встановлення спортсмену консолідованого заліку в установленому порядку очки нараховуються з коефіцієнтом 0,5.

5. У разі набрання однакової кількості очок рейтинг визначається за кращими результатами спортсменів на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи.

ІV. Нагородження за підсумками рейтингу

1. За підсумками рейтингу за рік юридичні особи, що посіли 1-3 місця, нагороджуються пам’ятними кубками та дипломами Мінмолодьспорту України.

2. Нагородження переможців та призерів рейтингу серед Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та серед спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю проводиться окремо у групах.

Директор департаменту олімпійського спорту Н.Д. Уманець

Додаток 1
до Положення про рейтинг
з олімпійських видів спорту
в Україні
(пункт 1 розділу І)

Розподіл
за групами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя для визначення
рейтингу з олімпійських видів спорту

Літні олімпійські види спорту

Перша група

1. Автономна Республіка Крим

2. Дніпропетровська область

3. Донецька область

4. Запорізька область

5. Київська область

6. Луганська область

7. Львівська область

8. Одеська область

9. Харківська область

10. Місто Київ

Зимові олімпійські види спорту

Перша група

1. Івано-Франківська область

2. Київська область

3. Львівська область

4. Сумська область

5. Тернопільська область

6. Харківська область

7. Чернігівська область

8. Місто Київ

Друга група

1. Вінницька область

2. Дніпропетровська область

3. Донецька область

4. Закарпатська область

5. Миколаївська область

6. Одеська область

7. Полтавська область

8. Рівненська область

9. Херсонська область

10. Хмельницька область та інші області, що розвивають зимові олімпійські види спорту

Додаток 2
до Положення про рейтинг
з олімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу І)

Розподіл
за групами спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю

Перша група

1. Броварське вище училище фізичної культури

2. Дніпропетровське вище училище фізичної культури

3. Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С. Бубки

4. Кримське вище училище олімпійського резерву

5. Луганське обласне вище училище фізичної культури

6. Львівське державне училище фізичної культури

7. Миколаївське вище училище фізичної культури

8. Республіканське вище училище фізичної культури

9. Харківське державне вище училище фізичної культури N 1

10. Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту

11. Загальноосвітня школа-інтернат ІІ - ІІІ ступенів - вище училище фізичної культури Херсонської обласної ради

Друга група

1. Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю

2. Запорізька загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю

3. Київський спортивний ліцей-інтернат

4. Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту

5. Костопільський обласний ліцей-інтернат спортивного профілю

6. Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю

Додаток 3
до Положення про рейтинг
з олімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу ІІІ)

Таблиця
визначення рейтингу з олімпійських
видів спорту в Україні

Зайняте місце  Олімпійські ігри  Юнацькі олімпійські ігри  Чемпіонати  Чемпіонати серед молоді та юніорів  Чемпіонати серед юнаків  Кубки (дорослі, фінал) 
світу  Європи  України  світу  Європи  України  світу  Європи  України  світу  Європи  України 
5000  750  2000  1000  100  1000  500  50  500  250  25  1000  500  50 
4000  600  1600  800  80  800  400  40  400  200  20  800  400  40 
3500  500  1300  700  70  650  325  35  325  165  18  700  350  35 
3000  375  1000  600  60  500  250  25  250  125  13  600  300  30 
2500  300  800  500  50  400  200  20  200  100  10  500  250  25 
2000  250  700  400  40  350  175  18  175  85  400  200  20 
1500  225  600  300  30  300  150  15  150  75  300  150  15 
1000  200  500  250  25  250  125  13  125  65  200  100  10 
800  150  400  200  20  200  100  10  100  50  150  75 
10  600  100  300  150  15  150  75  75  35  100  50 
11  400  75  200  100  10  100  50  50  25  50  25 
12  200  50  100  50  50  25  25  15  25  10 

  Заохочувальні очки за встановлення рекорду 
світу  Європи  України 
дорослі  2000  1000  100 
молодь, юніори  1000  500  50 
юнаки  300  150  25