МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.05.2018 N 362/286

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2018 р. за N 623/32075

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України
і Держкомзв’язку України від 16 серпня 2000 року N 210/119

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 16 серпня 2000 року N 210/119 "Про затвердження Інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 березня 2001 року за N 207/5398.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр внутрішніх справ України А.Б. Аваков

Голова Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України Л.О. Євдоченко

Погоджено:

Голова Державної служби України з
надзвичайних ситуацій М. Чечоткін