Огляд поновлення бази  
 12.09.2017 
Огляд нових надходжень від 12 вересня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 7 вересня 2017 року № 2146-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України.
Законом уточнюється перелік операцій з державними цінними паперами, доходи від яких, отримані нерезидентами, не підглядають оподаткуванню. Зокрема, це стосується доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 670
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства внутрiшнiх справ України від 07.07.2017 № 577
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. за № 989/30857
Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об’єктів

Наказ затверджує:
- Інструкцію про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об’єктів, яка визначає основні засади службової діяльності органів і підрозділів поліції охорони (далі - ОППО), спрямовані на організацію та виконання заходів з фізичної охорони об’єктів і майна усіх форм власності, фізичних осіб, прийнятих під охорону на договірних засадах;
- Порядок взаємодії органів та підрозділів поліції під час організації та виконання органами поліції охорони заходів з фізичної охорони об’єктів, який визначає механізм взаємодії територіальних органів і підрозділів Національної поліції України під час організації та виконання органами та підрозділами поліції охорони заходів з фізичної охорони об’єктів..

Також визнає такими, що втратили чинність:
1) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1430 "Про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 762/9361;
2) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1432 "Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 липня 2004 року за № 943/9542 (зі змінами);
3) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1433 "Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2004 року за № 627/9226 (зі змінами);
4) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2005 року № 700 "Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 року за № 859/12733 (зі змінами);
5) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08 листопада 2016 року № 1175 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів та підрозділів Національної поліції України під час організації охорони об’єктів органами поліції охорони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2016 року за № 1574/29704.
 
3.2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1029
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2017 р. за № 965/30833
Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

Інструкція встановлює порядок організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України (МОН) з метою забезпечення порядку пропуску до службових приміщень працівників МОН, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які прибули до МОН за службовою необхідністю.
Працівники МОН зобов’язані:
підтримувати службові приміщення та майно, що в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;
дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;
сприяти охороні службових приміщень і майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.
 
3.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1031
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 р. за № 973/30841
Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Порядок визначає процедуру погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби в установі.
Погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби установи, юрисконсульта відповідної категорії, який виконує функції юридичної служби в установі, здійснює департамент правового забезпечення Міністерства освіти і науки України.
 
3.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України выд 17.07.2017 № 591
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2017 р. за № 1024/30892
Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України

Інструкція встановлює організаційно-управлінські засади діяльності Експертної служби МВС (Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ДНДЕКЦ) та науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ)) з приймання, реєстрації, обліку, зберігання, дослідження та повернення ініціатору матеріалів, що надходять для проведення судової експертизи, експертних досліджень, та оформлення їх результатів.
Організація діловодства, проведення судової експертизи, експертного дослідження та оформлення їх результатів регламентуються вимогами процесуального законодавства та нормативно-правовими актами у сфері судово-експертної діяльності та діловодства.
 
3.5. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.07.2017 № 375
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 р. за № 971/30839
Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості

Положення встановлює вимоги до облаштування місць базування суден флоту рибної промисловості та організації їх безпечної експлуатації.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року № 27 "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за № 254/25031.
 
3.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24.07.2017 № 621
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. за № 998/30866
Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами

Порядок визначає завдання, функції, права та обов’язки посадових осіб Національної поліції України, ДСНС, Експертної служби МВС під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами.
Організація взаємодії щодо виявлення, попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами, має на меті:
захист прав, інтересів і свобод, життя і здоров'я людини та громадянина, суспільства та держави від протиправних посягань;
установлення причин виникнення пожеж, а також винних у цьому осіб та притягнення їх до відповідальності;
забезпечення охорони соціальних та майнових прав осіб;
запобігання кримінальним правопорушенням.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30 листопада 2012 року № 1106/1377 "Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2220/22532.
 
3.7. Наказ Міністерства оборони України від 26.07.2017 № 388
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 р. за № 1029/30897
Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України

Наказ затверджує Зміни до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 13 жовтня 2014 року № 731, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 року за № 1373/26150.  
3.8. Наказ Міністерства оборони України від 31.07.2017 № 399
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2017 р. за № 1035/30903
Про затвердження Змін до Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Наказ затверджує Зміни до Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18 січня 2016 року № 23, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за № 206/28336.  
3.9. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.08.2017 № 664/294
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2017 р. за № 1037/30905
Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором

Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між ДСНС та Держводагентством в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором.  
3.10. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.08.2017 № 196
Зареєстровно в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2017 р. за № 1073/30941
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінрегіону

Наказ визнає такими, що втратили чинність, накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2015 року № 125 "Про затвердження форм документів із підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2015 року за № 734/27179, та від 01 березня 2016 року № 46 "Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за № 423/28553.  
3.11. Наказ Міністерства юстиції України від 17.08.2017 № 2634/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2017 р. за № 1038/30906
Про внесення змін до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

Наказом внесено зміни до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3505/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1431/20169.  
3.12. Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 р. за № 1030/30898
Про затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної пробації

Наказ затверджує:
- Типове положення про уповноважений орган з питань пробації;
- Типове положення про сектор ювенальної пробації.
 
3.13. Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2648/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 р. за № 1032/30900
Про внесення зміни до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

Наказом вносяться зміни до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3361/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за № 1372/20110.  
3.14. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.08.2017 № 665
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2017 р. за № 1034/30902
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України

Наказ вносить зміни до:
- Положення про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року № 130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року за № 309/15000.
- Інструкції про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року N 130, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року за N 310/15001
 
3.15. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 № 520
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. за № 991/30859
Про внесення змін до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення

Рішення вносить зміни до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1853, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 159/22691.  
3.16. Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.07.2017 № 3116
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. за № 1000/30868
Про внесення змін до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

Рішення вносить зміни до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30 березня 2017 року № 1302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2017 року за № 544/30412.  
3.17. Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.07.2017 № 3117
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. за № 999/30867
Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції

Рішенням запроваджено пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Кодекс Верховної Ради України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI
Податковий кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.09.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2146-VIII, який набирає чинності з 10.09.2017 р.