Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.10.2014 N 731

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2014 р. за N 1373/26150

Про затвердження Порядку
реєстрації та допуску аеродромів
та злітно-посадкових майданчиків
державної авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, з метою реєстрації та допуску до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України (далі - Порядок), що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, окрім пункту 1.6 розділу І Порядку, який набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

Міністр оборони України генерал-полковник В.В. Гелетей

Затверджено
Наказ Міністерства
оборони України
13.10.2014 N 731

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2014 р. за N 1373/26150

Порядок
реєстрації та допуску аеродромів
та злітно-посадкових майданчиків
державної авіації України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, Положення про регулювання діяльності державної авіації України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 10 січня 2014 року N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 149/24926, та регулює питання реєстрації та надання допуску до експлуатації аеродромів, вертодромів (далі - аеродроми) та постійних злітно-посадкових майданчиків державної авіації України.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів державної авіації України, яким належать аеродроми або постійні злітно-посадкові майданчики.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

власник посвідчення - експлуатант аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика, який отримав посвідчення про допуск до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України відповідно до цього Порядку;

власник свідоцтва - експлуатант аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика, який отримав свідоцтво про реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України відповідно до цього Порядку;

заявка на допуск до експлуатації - звернення заявника до Уповноваженого підрозділу на отримання допуску до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика та отримання чи продовження строку дії посвідчення про допуск до експлуатації;

заявка на реєстрацію - звернення заявника до уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації (далі - Уповноважений підрозділ) щодо проведення реєстрації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика та одержання свідоцтва про реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика;

заявник - суб'єкт державної авіації, який є експлуатантом аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика і подав заявку на реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика чи на отримання посвідчення про допуск до експлуатації.

1.4. Терміни: "аеродром", "аеродром державної авіації", "безпека польотів", "вертодром", "державна авіація", "експлуатант аеродрому", "засоби радіотехнічного забезпечення", "злітно-посадковий майданчик", "організація повітряного руху", "повітряне судно", "приаеродромна територія", "смуга повітряних підходів" вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України. Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у нормативно-правових актах з питань діяльності державної авіації України.

1.5. Реєстрацію та допуск аеродромів, злітно-посадкових майданчиків державної авіації України здійснює Уповноважений підрозділ.

1.6. Експлуатацію аеродромів та постійних злітно-посадкових майданчиків державної авіації України без наявності свідоцтва про реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України та посвідчення про допуск до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України заборонено.

II. Реєстрація аеродромів та злітно-посадкових майданчиків

2.1. Усі аеродроми та постійні злітно-посадкові майданчики державної авіації України підлягають реєстрації в Уповноваженому підрозділі та внесенню їх до Державного реєстру аеродромів державної авіації України (далі - Реєстр) (додаток 1).

Тимчасові злітно-посадкові майданчики реєстрації не підлягають.

2.2. Заявник за клопотанням органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого перебуває експлуатант аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика, подає до Уповноваженого підрозділу заявку на реєстрацію (додаток 2).

До заявки на реєстрацію додаються такі документи:

основні дані про аеродром (вертодром або постійний злітно-посадковий майданчик) (додаток 3);

зональна схема району аеродрому на топографічній карті масштабу 1:100000 або зональна схема постійного злітно-посадкового майданчика на топографічній карті масштабу 1:50000 з нанесенням злітно-посадкової смуги, смуг повітряних підходів, зазначенням географічних координат контрольної точки аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика та торців злітно-посадкових смуг за системою координат 1942 року (СК-42) або за Світовою геодезичною системою 1984 року (WGS-84), курсу зльоту-посадки та секторів підходу;

інформація (крокі) постійного злітно-посадкового майданчика (додаток 4) з нанесенням магнітного курсу посадки та дальності до характерних орієнтирів і перешкод у довільному масштабі;

схема генерального плану аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика з експлікацією, підписана керівником заявника;

засвідчена копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

засвідчена копія договору із суб'єктами цивільної авіації про використання аеродрому державної авіації (за наявності).

2.3. Заявка на реєстрацію розглядається Уповноваженим підрозділом протягом 10 робочих днів з дня її одержання.

У разі відмови в реєстрації заявнику письмово повідомляються причини цієї відмови.

У разі позитивного розгляду заявки на реєстрацію Уповноваженим підрозділом оформляється свідоцтво про реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України (далі - Свідоцтво) (додаток 5), що засвідчує реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика в Реєстрі, та робиться відповідний запис у Реєстрі.

2.4. Свідоцтво оформляється у двох примірниках. Перший примірник видається заявнику, другий - зберігається в Уповноваженому підрозділі.

2.5. Реєстраційний номер Свідоцтва повинен відповідати порядковому номеру реєстрації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика в Реєстрі. Реєстраційний номер Свідоцтва складається з трьох частин:

літер АДА (аеродром державної авіації) або ПЗПМДА (постійний злітно-посадковий майданчик державної авіації);

абревіатури державного органу, у підпорядкуванні якого знаходяться аеродроми та постійні злітно-посадкові майданчики;

реєстраційного номера аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика в Реєстрі.

2.6. У разі втрати Свідоцтва власник Свідоцтва за клопотанням органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого він перебуває, подає заявку на видачу дубліката Свідоцтва з необхідним поясненням та матеріалами службового розслідування.

Уповноважений підрозділ на підставі наданої заявки видає власнику Свідоцтва дублікат Свідоцтва.

2.7. За потреби здійснення зміни характеристик аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика (несучої спроможності та лінійних розмірів штучних покриттів, курсу зльоту - посадки, радіонавігаційних систем) власник Свідоцтва зобов'язаний за згодою з органом управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого знаходиться аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, подати до Уповноваженого підрозділу заявку про зміну характеристик (додаток 6).

2.8. Власник Свідоцтва зобов'язаний:

утримувати аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик та його наземне обладнання в готовності до роботи відповідно до вимог документів, які регламентують порядок його утримання та експлуатації;

одержувати від Уповноваженого підрозділу рішення про узгодження змін характеристик аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика;

за 30 днів до завершення експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика інформувати про це Уповноважений підрозділ;

у разі припинення діяльності власника Свідоцтва в 30-денний строк інформувати про це Уповноважений підрозділ.

2.9. У разі зміни характеристик аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика власник Свідоцтва звертається до Уповноваженого підрозділу в порядку, визначеному в пункті 2.2 цього розділу, із заявкою щодо перереєстрації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика. Видане раніше Свідоцтво підлягає поверненню до Уповноваженого підрозділу для знищення.

У разі зміни власника Свідоцтва правонаступник експлуатанта аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика звертається до Уповноваженого підрозділу в порядку, визначеному в пункті 2.2 цього розділу, із заявкою щодо перереєстрації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика. При цьому власник Свідоцтва, який раніше отримав Свідоцтво, повертає його до Уповноваженого підрозділу для знищення.

Після знищення Свідоцтва Уповноважений підрозділ робить відповідний запис у Реєстрі.

2.10. Аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик виключається з Реєстру в разі його ліквідації або завершення експлуатації.

Виключення з Реєстру здійснюється Уповноваженим підрозділом на підставі клопотань органів управління суб'єктів державної авіації, у підпорядкуванні яких знаходиться аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик.

2.11. У разі виключення аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика з Реєстру Уповноважений підрозділ надсилає керівнику органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого знаходиться аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, та власнику Свідоцтва офіційне повідомлення.

Після отримання офіційного повідомлення про виключення з Реєстру аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика власник Свідоцтва повертає Свідоцтво до Уповноваженого підрозділу для знищення протягом п'яти днів.

2.12. Свідоцтво дає його власнику підставу для порушення клопотання про допуск аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика до експлуатації.

III. Допуск аеродромів та злітно-посадкових
майданчиків до експлуатації

3.1. Допуску до експлуатації підлягають тільки зареєстровані в Реєстрі аеродроми та постійні злітно-посадкові майданчики.

3.2. Допуск до експлуатації засвідчується видачею Уповноваженим підрозділом Посвідчення про допуск до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України (далі - Посвідчення) (додаток 7), яке засвідчує допуск до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика, підтверджує відповідність його чинним нормам і правилам та дає його власнику право на експлуатацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика.

3.3. Рішення про видачу відповідного Посвідчення приймає перший заступник Міністра оборони України (у разі його відсутності - особа, яка виконує його обов'язки) за клопотанням керівника Уповноваженого підрозділу.

3.4. Під час надання аеродромам та постійним злітно-посадковим майданчикам допуску до експлуатації встановлюється їх відповідність нормативним вимогам щодо класу аеродрому, фізичних характеристик, маркування аеродромних покриттів, розташування, висоти та маркування перешкод на приаеродромній території, радіосвітлотехнічного обладнання, метеорологічного обладнання, електропостачання, наявності пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних засобів, а також якість відпрацювання інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика.

3.5. Заявка на допуск до експлуатації (додаток 8) надається власником Свідоцтва за клопотанням органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого перебуває експлуатант аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика, до Уповноваженого підрозділу в таких випадках:

первинного допуску до експлуатації аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика;

у разі відновлення після анулювання дії Посвідчення;

після реконструкції (модернізації, технічного переоснащення) аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика;

допуску до експлуатації на аеродромі повітряного судна нового типу, вищого класу, з більшою польотною вагою;

у разі закінчення строку дії виданого Посвідчення.

3.6. До заявки на допуск до експлуатації додаються:

зобов'язання заявника на допуск до експлуатації (додаток 9);

витяг з наказу керівника експлуатанта аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика про створення комісії щодо підготовки аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика до допуску до експлуатації;

акт перевірки фізичних характеристик (аеродрому, вертодрому або постійного злітно-посадкового майданчика), маркування його аеродромних покриттів та перешкод (додаток 10);

висновки про міцність штучних покриттів аеродрому (класифікаційне число PCN) у разі допуску до експлуатації на аеродромі повітряного судна нового типу, вищого класу, з більшою польотною вагою;

акт перевірки засобів зв'язку, радіосвітлотехнічного та метеорологічного обладнання та електропостачання (на аеродромі, вертодромі або постійному злітно-посадковому майданчику) (додаток 11);

засвідчені копії актів льотних перевірок засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів (у разі обладнання ними злітно-посадкових майданчиків);

схеми організації авіаційного електрозв'язку та розміщення засобів радіотехнічного забезпечення польотів, світлосигнального обладнання аеродрому відносно злітно-посадкової смуги;

акт відповідності пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних засобів та протипожежного забезпечення (аеродрому, вертодрому або постійного злітно-посадкового майданчика) (додаток 12);

засвідчена копія інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика;

висновки про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів за наявності відхилень від нормативних вимог, у разі необхідності.

3.7. Розгляд заявки на допуск до експлуатації проводиться Уповноваженим підрозділом протягом 30 днів з дня її одержання.

3.8. Під час розгляду заявки перевіряються:

комплектність наданих документів згідно з пунктом 3.6 цього розділу;

наявність інформації про стан аеродрому та приаеродромної території та відповідність їх встановленим нормативним вимогам;

інформація про наявність обладнання, необхідного для експлуатації аеродрому, та відповідність його встановленим нормативним вимогам.

3.9. Допускається відхилення від нормативних вимог за умови, що ці відхилення компенсуються введенням заходів, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів.

У таких випадках заявник готує висновок про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів (далі - Висновок) (додаток 13), узгоджує його з органами управління суб'єктів державної авіації, у підпорядкуванні яких знаходиться аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик.

Після узгодження Висновок затверджується керівником Уповноваженого підрозділу.

Для підготовки Висновку можуть залучатися науково-дослідні та спеціалізовані організації.

3.10. У разі позитивного результату розгляду заявки органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого знаходиться аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, повідомляється рішення на проведення комплексного обстеження комісією аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика та графік проведення обстежень.

У разі негативного результату розгляду заявки заявнику повертається заявка з поясненням причин повернення, про що також повідомляється орган управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого перебуває аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик.

3.11. Комплексне обстеження аеродромів або постійних злітно-посадкових майданчиків проводиться комісією, яка призначається наказами керівників органів управління суб'єктів державної авіації, у підпорядкуванні яких перебувають аеродроми або постійні злітно-посадкові майданчики.

3.12. До складу комісії включаються фахівці з:

безпеки польотів;

льотної підготовки;

організації повітряного руху в районі аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика;

штурманського та аеронавігаційного забезпечення;

зв'язку та радіотехнічного забезпечення;

метеорологічного та орнітологічного забезпечення;

пошуково-рятувального забезпечення;

охорони і оборони аеродромів та постійних злітно-посадкових майданчиків;

інженерно-аеродромного забезпечення;

електропостачання об'єктів аеродромів;

пожежної безпеки (в області авіації).

До складу комісії також включаються представники Уповноваженого підрозділу за згодою з його керівником.

3.13. За результатами роботи комісії протягом 10 діб оформлюється акт обстеження (аеродрому, вертодрому або постійного злітно-посадкового майданчика) (додаток 14). Акт затверджується особою, яка призначила комісію з комплексного обстеження аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика.

3.14. Акт обстеження (аеродрому, вертодрому або постійного злітно-посадкового майданчика) складається в трьох примірниках. Один примірник акта надається заявнику, другий примірник залишається керівнику органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого перебуває аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, третій примірник надається до Уповноваженого підрозділу.

3.15. Якщо під час комплексного обстеження аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика виявлені недоліки, які можуть бути усунені заявником без повторної перевірки, він усуває виявлені недоліки на місці до закінчення обстеження.

3.16. У разі позитивного результату комплексного обстеження аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика Уповноважений підрозділ протягом 10 діб з дня отримання затвердженого Акта обстеження (аеродрому, вертодрому або постійного злітно-посадкового майданчика) готує Посвідчення.

3.17. Посвідчення видається на строк до п'яти років.

Строк дії Посвідчення визначається керівником Уповноваженого підрозділу з урахуванням рекомендацій, викладених в Акті обстеження (аеродрому, вертодрому або постійного злітно-посадкового майданчика).

3.18. Реєстраційний номер Посвідчення складається з трьох частин:

літер АД (аеродром допущений) або МД (майданчик допущений);

абревіатури державних органів, у користуванні яких перебувають аеродроми та постійні злітно-посадкові майданчики;

реєстраційного номера аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика в Реєстрі.

3.19. Реєстраційний номер Посвідчення заноситься до Реєстру.

У разі продовження строку дії Посвідчення його реєстраційний номер не змінюється.

3.20. Посвідчення оформлюється в двох примірниках та підписується першим заступником Міністра оборони України (у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки).

Один примірник Посвідчення надається заявнику, другий примірник залишається в Уповноваженому підрозділі.

3.21. Продовження строку Посвідчення здійснюється за процедурою, аналогічною видачі первинного Посвідчення. Посвідчення, строк дії якого закінчився, здається власником Посвідчення під час отримання нового Посвідчення.

3.22. У разі зміни власника Посвідчення видане раніше Посвідчення втрачає чинність та підлягає поверненню до Уповноваженого підрозділу.

3.23. Дія Посвідчення може бути призупинена або анульована в разі:

виявлення невідповідності стану елементів аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика або їх обладнання вимогам чинного законодавства України;

невиконання всіх або окремих заходів, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів.

3.24. Рішення про призупинення або анулювання дії Посвідчення приймає перший заступник Міністра оборони України (у разі його відсутності - особа, яка виконує його обов'язки) за клопотанням керівника Уповноваженого підрозділу на підставі висновків та рекомендацій, викладених в акті комісії, яка здійснювала перевірку аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика.

Рішення доводиться відповідному керівнику органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого перебуває аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, та власнику Посвідчення.

3.25. У разі призупинення або анулювання дії Посвідчення експлуатація аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика забороняється.

3.26. Відновлення призупиненого Посвідчення здійснюється посадовою особою, яка його призупинила, на підставі повторної перевірки аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика або в разі надання експлуатантом аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика документів, що підтверджують усунення причин, за якими дія Посвідчення була призупинена.

Рішення про відновлення дії Посвідчення доводиться відповідному органу управління суб'єкта державної авіації, у підпорядкуванні якого перебуває аеродром або постійний злітно-посадковий майданчик, та власнику Посвідчення.

Неусунення недоліків протягом трьох місяців, за якими дія Посвідчення була призупинена, призводить до анулювання дії Посвідчення.

3.27. На час реконструкції (модернізації, технічного переоснащення) аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика дія Посвідчення тимчасово призупиняється.

Під час поточного ремонту аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика та проведення профілактичного ремонту (регламентних робіт) його обладнання дія Посвідчення не призупиняється.

3.28. Після отримання офіційного повідомлення про анулювання дії Посвідчення власник Посвідчення повертає його до Уповноваженого підрозділу для знищення протягом п'яти днів.

3.29. Після усунення причин, за якими дія Посвідчення була анульована, повторний допуск аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика здійснюється в порядку, визначеному в цьому розділі.

3.30. Підставою для отримання права на експлуатацію тимчасових злітно-посадкових майданчиків є:

відповідність тимчасового злітно-посадкового майданчика нормативним вимогам;

наявність інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) на тимчасовому злітно-посадковому майданчику зі схемою, в якій визначені розміри злітно-посадкової смуги, льотної смуги, їх взаємне розташування, узгодженої з власником, постійним користувачем або орендарем земельної ділянки з метою використання тимчасового злітно-посадкового майданчика для польотів, затвердженої експлуатантом;

акт обстеження технічного стану тимчасового злітно-посадкового майданчика (додаток 15), затверджений експлуатантом.

3.31. Заявка експлуатантів повітряних суден на польоти з тимчасового злітно-посадкового майданчика вважається підставою для надання органом обслуговування повітряного руху дозволу на використання повітряного простору за наявності документів, зазначених у пункті 3.30 цього розділу.

Експлуатація тимчасового злітно-посадкового майданчика допускається протягом 3 місяців з дати затвердження акта обстеження технічного стану тимчасового злітно-посадкового майданчика.

3.32. Експлуатація тимчасового злітно-посадкового майданчика без документів, зазначених у пункті 3.30 цього розділу, забороняється.

Начальник Управління регулювання діяльності
державної авіації України М.Б. Кушнірук

Додаток 1
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 2.1)

Державний реєстр
аеродромів державної авіації України

З Державним реєстром аеродромів державної авіації України (Додатком 1) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 2.2)

Заявка на реєстрацію

Із Заявкою на реєстрацію (Додатком 2) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 2.2)

Основні дані

З Основними даними (Додатком 3) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 4
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 2.2)

Інформація
(крокі) постійного злітно-посадкового майданчика

З Інформацією (крокі) постійного злітно-посадкового майданчика (Додатком 4) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 5
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 2.3)

Свідоцтво
про реєстрацію

Із Свідоцтвом про реєстрацію (Додатком 5) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 6
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 2.7)

Заявка
про зміну характеристик

Із Заявкою про зміну характеристик (Додатком 6) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 7
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.2)

Посвідчення
про допуск до експлуатації

З Посвідченням про допуск до експлуатації (Додатком 7) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 8
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.5)

Заявка
на допуск до експлуатації

Із Заявкою на допуск до експлуатації (Додатком 8) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 9
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.6)

Зобов'язання
заявника на допуск до експлуатації

Із Зобов'язанням заявника на допуск до експлуатації (Додатком 9) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 10
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.6)

Акт
перевірки фізичних характеристик

З Актом перевірки фізичних характеристик (Додатком 10) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 11
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.6)

Акт
перевірки засобів зв'язку, радіосвітлотехнічного
та метеорологічного обладнання та електропостачання

З Актом перевірки засобів зв'язку... (Додатком 11) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 12
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.6)

Акт
відповідності пошуково-рятувальних
та аварійно-рятувальних засобів та
протипожежного забезпечення

З Актом відповідності пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних засобів... (Додатком 12) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 13
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.9)

Висновок
про забезпечення еквівалентного рівня
безпеки польотів

З Висновком про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів (Додатком 13) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 14
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.13)

Акт
обстеження

З Актом обстеження (Додатком 14) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 15
до Порядку реєстрації
та допуску аеродромів
та злітно-посадкових
майданчиків державної
авіації України
(пункт 3.30)

Акт
обстеження технічного стану тимчасового
злітно-посадкового майданчика

З Актом обстеження технічного стану тимчасового злітно-посадкового майданчика (Додатком 15) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".