Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.11.2003 N 1433

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2004 р. за N 627/9226

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Мiнiстерства внутрiшнiх справ України
N 577 від 07.07.20
17)

Про організацію службової діяльності міліції
охорони Державної служби охорони при МВС України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 879 від 13.10.20
05
N 656 від 09.12.20
08 )

З метою вдосконалення організації службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України та оптимізації її організаційно-штатної структури наказую:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про організацію діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України (додається).

1.2. Інструкцію про порядок організації захисту та реагування силами добових нарядів міськ-, райорганів внутрішніх справ на сигнали тривоги з об'єктів, розташованих на автошляхах або поблизу них (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й., керівника Апарату Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Шаповала В.І.

Міністр генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

Затверджено
Наказ МВС України
25.11.2003 N 1433

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2004 р. за N 627/9226

Інструкція
про організацію діяльності міліції охорони
Державної служби охорони при МВС України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає завдання підрозділів міліції охорони та порядок організації їх служби.

1.2. Підрозділи міліції охорони Державної служби охорони при МВС України (далі - підрозділ охорони) створюються для охорони об'єктів та іншого майна, в тому числі вантажів, а також грошових знаків, цінних паперів, інших цінностей, що перевозяться, інкасації в місцях, не охоплених централізованою службою інкасації і перевезень цінностей Національного банку України, забезпечення особистої та майнової безпеки громадян на договірних засадах.

1.3. Діяльність міліції охорони здійснюється за напрямками:

- охорона об'єктів;

- інкасація та охорона грошових коштів, що перевозяться;

- забезпечення безпеки фізичних осіб;

- забезпечення перевезень та охорони вантажів;

- охорона об'єктів (квартир) за допомогою нарядів груп затримання пунктів централізованого спостереження (далі - ГЗ ПЦС).

1.4. Крім основних обов'язків міліція охорони згідно із Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ) та Положенням про Державну службу охорони при МВС України (постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 615 запобігає правопорушенням та припиняє їх у місцях несення служби.

1.5. Міліція охорони здійснює діяльність на засадах госпрозрахунку за кошти, отримані за послуги охорони та інших надходжень.

1.6. Правовою основою діяльності міліції охорони є Конституція України, Закон України "Про міліцію" ( 565-12 ), укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення органів влади, накази МВС України та Департаменту Державної служби охорони при МВС України (далі - ДДСО).

1.7. Керівництво міліцією охорони, організація її службової діяльності, організаційно-штатне та кадрове забезпечення здійснюються в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України. З питань запобігання правопорушенням у місцях несення служби міліція охорони оперативно підпорядковується керівникам територіальних органів внутрішніх справ.

1.8. Працівники міліції охорони не можуть використовуватися не за призначенням, а також залучатися до виконання завдань, що не належать до компетенції Державної служби охорони (розкриття злочинів у складі карного розшуку, участь в оперативно-слідчих групах, реагування на сімейно-побутові конфлікти, конвоювання заарештованих, кураторство територіальних органів внутрішніх справ, чергування в чергових частинах міськ-, райорганів).

1.9. Наряди міліції охорони поділяються:

- за складом на: одинарні (одиночне несення служби на обхідних маршрутах дозволяється лише міліціонером-кінологом із службовим собакою), парні, змішані (міліція та цивільна охорона);

- за терміном охорони: восьмигодинне, дванадцятигодинне, шістнадцятигодинне, ін.;

- за способом несення служби: пости, маршрути (закриті, відкриті), автопатруль (група затримання ПЦС та інші мобільні групи).

2. Організація охорони об'єктів
підрозділами міліції охорони

2.1. Охорона об'єктів нарядами міліції охорони організовується керівниками відділів (відділень) охорони та командирами стройових підрозділів міліції охорони.

2.2. Порядок організації охорони, дислокація постів визначаються під час обстеження технічної укріпленості об'єкта.

2.2.1. При прийманні об'єкта під охорону уповноваженими представниками власника та Державної служби охорони при МВС України у 2-х примірниках згідно з вимогами інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів, що підлягають фізичній охороні та з допомогою пультів централізованого спостереження ДСО (ГСТУ 78.11.001-1998, ГСТУ 78.11.004-2000), складається акт обстеження технічної укріпленості (додаток 1), з яких один надається власнику об'єкта, другий - підрозділу міліції охорони.

2.2.2. Після виконання вимог з технічної укріпленості об'єкта та забезпечення умов для несення служби нарядами міліції, в т.ч. засобами охоронно-пожежної сигналізації та зв'язку, укладається договір.

2.2.3. З часу виставлення поста об'єкт вважається прийнятим під охорону. Прийняття під охорону, зняття з охорони об'єкта оформляються двостороннім актом приймання під охорону (зняття з-під охорони) міліції охорони (додаток 2), про що видається наказ, копія якого передається в бухгалтерію для проведення відповідних розрахунків.

2.2.4. Зміна чисельності охорони здійснюється в установленому порядку після виконання вимог, передбачених п. 2.2.1-2.2.3 Інструкції.

2.2.5. За напрямками діяльності ведуться облікові картки об'єкта, що охороняється постом (маршрутом) міліції охорони ДСО (додаток 3), наряду міліції групи затримання ПЦС (додаток 4), чергової частини підрозділу ДСО (додаток 5), які додаються до літерних справ, які ведуться згідно зі складом літерних справ на об'єкти, що охороняються підрозділами міліції охорони (додаток 6). Копії карток протягом 10 діб надсилаються до ДДСО за вертикалями службової діяльності.

2.2.6. Пост (маршрут) міліції охорони має бути забезпечений медичною аптечкою, засобами індивідуального захисту, ручною системою тривожної сигналізації, план-схемою об'єктів (приміщень), що охороняються, переліком функціональних обов'язків, випискою із плану оборони, інструкцією з охорони праці та техніки безпеки, атестатом безпеки, інструкцією про внутрішньооб'єктовий та перепускний режим з відповідними зразками (за наявності), адресами та службовими телефонами територіальних органів виконавчої влади, міськ-, райорганів внутрішніх справ, найближчих пунктів дільничних інспекторів міліції, лікарень та інших медичних закладів, аварійних служб (газ, вода, опалення, енергозабезпечення).

2.3. На особливо важливі об'єкти, що охороняються працівниками міліції охорони, у разі потреби, розробляються плани оборони, які складаються працівниками територіальних міськ-, райорганів внутрішніх справ за участю начальника (командира) підрозділу ДСО. План затверджується начальником міськ-, райоргану внутрішніх справ і зберігається в черговій частині територіального органу внутрішніх справ, а витяги з нього про порядок дій працівників міліції охорони та персоналу об'єкта - у чергових частинах підрозділів ДСО на постах охорони та в керівників об'єктів.

До категорії особливо важливих об'єктів належать:

а) об'єкти життєзабезпечення населення;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків і цінних паперів;

в) об'єкти Державного комітету з телебачення та радіомовлення;

г) державні центральні статистичні управління;

ґ) сховища державних архівів;

д) особливо важливі приміщення, де зберігаються (виготовляються):

- грошові кошти незалежно від дозволеного залишку їх зберігання (поштові відділення та вузли зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні каси торговельних підприємств, обмінні пункти валют тощо);

- зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї, підприємства з їх виробництва тощо);

- наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, бази мобрезерву, наукові, медичні та інші установи, у практичній та виробничій діяльності яких використовуються ці речовини);

- дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ, організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі металів і каміння тощо);

- історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки тощо);

- вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;

е) інші об'єкти державного значення.

2.4. Залежно від специфіки об'єктів, їх розташування, інших особливостей охорона може бути організована:

2.4.1. На контрольно-пропускних пунктах.

2.4.2. По периметру об'єкта та на окремих ділянках.

2.5. З метою недопущення несанкціонованого доступу (проходу, проїзду) на об'єкт власником встановлюється пропускний режим.

2.6. Порядок здійснення пропускного режиму та забезпечення охорони узгоджується з власником об'єкта.

2.7. Розрахунок необхідної чисельності нарядів міліції охорони та вартості їх послуг проводиться згідно з Методикою, затвердженою спільним наказом МВС України та Міністерством економіки України від 02.03.2001 N 171/51, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за N 346/5537.

2.7.1. При організації охорони за вартовим розрахунком на цілодобовий пост одночасно призначаються два працівники, які несуть службу по черзі через 4 години.

2.7.2. Залежно від важливості об'єктів та кількості постів при організації охорони за вартовим розрахунком начальниками варти призначаються особи середнього або молодшого начальницького складу.

2.7.3. Вільні від служби працівники складають резерв і перебувають у вартовому приміщенні. Резерв складається з двох змін (перша - перебуває в стані готовності, друга - відпочиває після служби). Зміна, що відпочиває, має право спати, знімаючи лише кітель і галстук. Начальнику варти дозволяється відпочивати (спати) не більше 4 годин на добу. Час, визначений для відпочинку та приймання їжі, у службу не зараховується.

2.7.4. Після добового несення служби за вартовим розрахунком особовому складу надається дві доби відпочинку.

2.8. При організації охорони власності працівники міліції охорони несуть службу в одну зміну. Тривалість служби встановлюється залежно від часу охорони об'єктів, визначеного договором, але не більше 16 годин за зміну, в т.ч. у святкові та вихідні дні.

Враховуючи регіональні особливості підрозділів охорони, значну віддаленість об'єктів охорони від місць постійного проживання особового складу, за проханням працівників міліції охорони, за умов дотримання вимог трудового законодавства та під особисту відповідальність керівників підрозділів охорони, тривалість несення служби нарядами міліції охорони може бути продовжена до 24 годин.

2.9. У разі підключення об'єктів, що охороняються нарядами міліції, до ПЦС начальник підрозділу охорони вносить пропозиції про переведення їх у режим роботи ГЗ ПЦС з відповідними змінами у штатному розписі.

2.10. Для управління нарядами міліції охорони, реагування на зміну ситуації, обліку (збереження) зброї, боєприпасів до неї у підрозділах охорони створюються чергові частини. Організація їх роботи здійснюється у відповідності до вимог наказів МВС України та штатів чергових частин ДДСО при МВС України, управлінь-відділів ДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, містах Севастополі та Кривому Розі, відділів ДСО при міськ-, райорганах внутрішніх справ (додаток 7).

3. Підготовка нарядів міліції
охорони до несення служби

3.1. Особовий склад міліції охорони прибуває на службу за графіком.

3.2. При заступанні в наряд працівники міліції прибувають за 30 хвилин до інструктажу до місця його проведення у встановленій формі одягу, маючи при собі службове посвідчення, свисток, ліхтарик, блокнот, авторучку, водій - посвідчення водія та інші документи, що дозволяють керування службовим транспортом. Командний склад підрозділів міліції охорони забезпечує наряди ГЗ ПЦС оперативними паспортами нарядів міліції груп затримання пунктів централізованого спостереження Державної служби охорони (додаток 8).

3.3. Згідно із функціональними обов'язками особового складу полку (батальйону, роти, взводу) міліції управління (відділу, відділення) Державної служби охорони при МВС України (додаток 9) командний склад міліції охорони забезпечує своєчасне прибуття нарядів на інструктаж, перевіряє їх готовність, зовнішній вигляд, справність транспорту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Перед інструктажем проводиться медичний огляд міліціонерів-водіїв.

3.4. Щодо кожного працівника міліції приймається рішення про видачу (невидачу) йому зброї, яке заноситься до книги нарядів (додаток 10).

3.5. Працівники, які заступають на службу, до проведення інструктажу отримують табельну зброю, службові книжки, маршрутні картки, бортові журнали, засоби зв'язку, контролю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони.

Командир (відповідальний або посадова особа, яка перебуває на добовому чергуванні) підрозділу охорони, з дозволу якого працівники міліції отримали табельну зброю, несе персональну відповідальність за її збереження та повернення до чергової частини після закінчення служби.

3.6. Інструктаж нарядів проводиться керівним складом або відповідальним по підрозділу охорони згідно із планом проведення інструктажу з особовим складом, що заступає на службу (додаток 11). В його проведенні можуть брати участь працівники МВС, ГУМВС, УМВС, УДСО (ВДСО) та міськ-, райорганів внутрішніх справ.

3.7. Особа, яка проводить інструктаж, доповідає особовому складу оперативну ситуацію, ставить завдання кожному наряду на весь період служби та визначає порядок їх виконання, перевіряє знання ними прав та обов'язків, окремих положень нормативних актів, що регламентують діяльність міліції охорони та органів внутрішніх справ, правил застосування зброї, спеціальних засобів, відпрацьовує ввідні завдання з охорони конкретних об'єктів.

3.8. Інструктаж закінчується відданням наказу про заступання на службу.

4. Обов'язки нарядів міліції
охорони з охорони об'єктів

4.1. Працівник міліції охорони, призначений у наряд, підпорядковується командирові відділення (старшому наряду), черговому (відповідальному) по підрозділу охорони. Під час охорони об'єктів працівник зобов'язаний:

4.1.1. Знати функціональні обов'язки, порядок несення служби, розташування об'єктів, що охороняються, їх особливості, вразливі для нападу місця та дислокацію суміжних нарядів охорони.

Суворо дотримуватись вимог чинного законодавства, проявляти культуру та чемність у спілкуванні з громадянами.

4.1.2. Прибути після інструктажу на пост, прийняти майно та службову документацію згідно з описом, оглянути об'єкт, переконатися у справності системи сигналізації, наявності замків на дверях, освітлення, цілісності печаток (пломб), вікон, люків та пожежного інвентарю. Прийняти об'єкт під охорону в порядку, визначеному договором, із записом в журналі приймання (здавання) поста (маршруту) й перевірок несення служби з охорони (додаток 12), про що доповісти черговому по підрозділу охорони.

4.1.3. У разі несправності систем сигналізації поінформувати чергового підрозділу охорони.

При пошкодженні огорожі, дверей, замків, печаток та пломб, виявленні слідів проникнення на об'єкт (приміщення з особистим майном громадян) негайно доповісти черговому підрозділу охорони. Відповідальний підрозділу охорони в присутності наряду міліції, власника об'єкта (приміщення з особистим майном громадян) або його довіреної особи здійснює їх перезакриття. Про відчинення об'єкта (квартири) у двох примірниках складається акт перезакриття об'єкта (квартири) (додаток 13), один примірник якого залишається власнику об'єкта (приміщення з особистим майном громадян).

4.1.4. Пильно охороняти об'єкт, здійснювати перепускний режим, допускаючи на територію об'єкта осіб тільки за наявності перепусток, перевіряти їх документи на право виносу (вивозу) матеріальних цінностей. Вести відповідний облік у журналі обліку разових перепусток (додаток 14).

4.1.5. Здійснювати приймання (здавання) об'єкта охорони матеріально-відповідальними особами згідно із записами у журналі приймання-здавання приміщень об'єкта охорони матеріально відповідальними особами (додаток 15).

4.1.6. Доповідати згідно з затвердженим командиром підрозділу міліції охорони графіком черговому по підрозділу охорони або відповідальному черговому про результати несення служби.

4.1.7. Дотримуватися графіка руху по маршруту з відміткою технічного контролю або контрольних жетонів.

4.1.8. У разі виявлення на об'єкті охорони сторонніх осіб доповісти черговому підрозділу міліції охорони і вжити заходів щодо їх затримання.

4.1.9. При виявленні загорання на об'єкті негайно повідомити пожежну охорону, доповісти черговому по підрозділу охорони і, дотримуючись особистої безпеки, вжити заходів щодо евакуації людей та цінностей, ліквідації пожежі, не послаблюючи спостереження за іншими об'єктами охорони.

4.1.10. У разі вчинення в межах маршруту порушення громадського порядку доповісти черговому (відповідальному) по підрозділу міліції охорони, вжити заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у їх скоєнні. У разі потреби відхилення від маршруту для вирішення службових питань доповісти черговому (відповідальному) по підрозділу міліції охорони на ПЦС.

4.1.11. Сприяти нарядам цивільної охорони. У нічний час перевіряти несення служби зазначеними працівниками охорони в межах маршруту.

4.1.12. Дотримуватися правил радіообміну і дорожнього руху.

4.2. Працівнику міліції охорони під час несення служби забороняється:

4.2.1. Приймати під охорону об'єкти (приміщення), не вказані в дислокації поста.

4.2.2. Допускати на об'єкт сторонніх осіб, знайомих, у т.ч. колишніх та вільних від служби працівників органів внутрішніх справ.

4.2.3. Залишати без нагляду, передавати або показувати зброю та спеціальні засоби. Без потреби діставати зброю із кобури та досилати патрон у патронник, розбирати її, направляти у бік людей, транспорту та будівель.

4.2.4. Самовільно залишати місце служби, змінювати порядок її несення, відволікатись від виконання обов'язків та послаблювати пильність (спати, читати, приймати їжу в невстановлений час), одержувати від сторонніх осіб будь-які предмети (пакунки, пакети, конверти тощо).

4.2.5. Заходити без службової потреби в житлові будинки, їдальні, магазини, клуби, ресторани, кафе та інші приміщення.

4.2.6. Порушувати правила радіообміну, викликати центральну радіостанцію під час її переговорів з іншими станціями, вести особисті (приватні) розмови по радіозв'язку та відключати радіостанцію.

5. Організація служби міліції охорони по охороні
об'єктів (приміщень з особистим майном громадян),
підключених на пункти централізованого спостереження

5.1. Охорона об'єктів, підключених на ПЦС, та реагування на спрацювання сигналізації забезпечуються нарядами груп затримання підрозділів міліції охорони у взаємодії з підрозділами господарювання в області охорони згідно із взятими на себе зобов'язаннями.

5.2. Кількість нарядів ГЗ ПЦС визначається підрозділом міліції ДСО з урахуванням надійності перекриття ними території з об'єктами, що підключені до ПЦС, їх концентрації, інтенсивності спрацювань засобів сигналізації, своєчасного їх прибуття на сигнали тривоги та самоокупності цих нарядів.

5.3. Наряди ГЗ ПЦС:

5.3.1. Реагують на сигнал "Тривога", що надійшов з об'єктів (приміщень з особистим майном громадян), здійснюють їх огляд та блокування. У разі проникнення на об'єкт доповідають черговому підрозділу охорони, виявляють та затримують правопорушників. Пересування наряду фіксується у бортовому журналі службового автомобіля відділу (відділення) ДСО при міськ-, райвідділі внутрішніх справ (додаток 16).

5.3.2. Здійснюють охорону місць скоєння надзвичайних подій, встановлення очевидців до прибуття оперативної групи міськ-, райоргану.

5.3.3. Беруть участь у перезакритті об'єктів після спрацювання ОПС спільно з уповноваженими представниками суб'єктів господарювання у галузі охорони, з якими укладені відповідні цивільно-правові угоди. Здійснюють охорону об'єктів, які після спрацювання з технічних причин не прийняті під спостереження ПЦС.

5.3.4. Вживають заходів для ліквідації пожежі у разі виявлення загорання, попередньо повідомивши про це пожежну охорону та власника об'єкта.

5.4. ГЗ ПЦС комплектуються з трьох працівників (молодший інспектор, міліціонер або міліціонер-кінолог із службовим собакою, міліціонер-водій). Допускається змішаний наряд - у разі заміни міліціонера-водія водієм цивільної охорони.

ГЗ ПЦС можуть комплектуватися у складі двох працівників міліції охорони: молодший інспектор-кінолог або міліціонер-кінолог зі службовим собакою та міліціонер-водій, за письмовим розпорядженням керівника підрозділу ДСО з урахуванням особливостей та оперативної обстановки на його території: молодший інспектор або міліціонер і міліціонер-водій. ( Пункт 5.4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 656 від 09.12.2008 )

5.5. При надходженні сигналу "Тривога" черговий ПЦС негайно передає його наряду ГЗ ПЦС та черговому по підрозділу міліції охорони, який у разі потреби інформує чергового ОВС.

5.6. Після прибуття до об'єкта наряд ГЗ ПЦС:

5.6.1. Оцінює ситуацію, дотримуючись заходів безпеки, обстежує об'єкт, визначає причину надходження сигналу, про що інформує чергового підрозділу охорони. Під час обстеження особовий склад ГЗ ПЦС підтримує між собою постійний зв'язок та страхує один одного.

5.6.2. У разі проникнення на об'єкт старший групи затримання доповідає про це черговому підрозділу охорони, блокує об'єкт силами наряду та вживає заходів щодо затримання порушників.

5.7. У разі вчинення на об'єкт, що охороняється, розбійного нападу з використанням зброї, захопленням заручників керівництвом ГУМВС, УМВС вводяться спеціальні оперативні плани. Знешкодження озброєних злочинців проводиться спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ.

5.8. Охорона об'єктів, що з технічних причин тимчасово не можуть охоронятись ПЦС (після спрацювання сигналізації, обезструмлення, пошкодження телефонних ліній тощо), здійснюється за рахунок передислокації маршрутів та резервними нарядами підрозділу охорони.

5.9. З метою забезпечення надійної охорони об'єктів та оперативного прибуття до них нарядів ГЗ ПЦС розробляються маршрути їх руху з визначенням центрів зони, до яких ГЗ ПЦС повертаються після відпрацювання "Тривоги".

5.10. Працівники міліції охорони, які задіяні в нарядах ГЗ ПЦС, несуть службу в одну зміну. Тривалість несення служби встановлюється залежно від часу охорони об'єктів, визначеного договорами, але не більше 16 годин за зміну, в т.ч. у святкові та вихідні дні.

5.11. Як виняток, тривалість несення служби працівниками нарядів ГЗ ПЦС може бути продовжена до 24 годин згідно з вимогами п. 2.8 цієї Інструкції.

5.12. Після зміни нарядів відповідальний по підрозділу спільно з керівництвом ПЦС підводить підсумки служби, вживає заходів до усунення недоліків та доповідає керівнику про стан охорони об'єктів. До заступання на службу нового наряду зміна попереднього наряду забороняється.

6. Організація оперативно-тактичних навчань
та усічених тренувань

6.1. З метою забезпечення взаємодії між нарядами органу внутрішніх справ, постійної боєздатності груп затримання ПЦС, своєчасного їх прибуття та кваліфікованих дій на об'єктах, координації дій нарядів черговими частинами підрозділів охорони (або ПЦС) організовуються оперативно-тактичні навчання.

6.2. Метою навчань має бути:

6.2.1. Набуття та вдосконалення працівниками навиків правильних дій в екстремальних умовах, перевірка боєготовності сил і засобів.

6.2.2. Поєднання теоретичних знань з практичними діями працівників.

6.2.3. Розвиток у працівників ініціативи, самостійності, вміння оцінювати ситуацію, приймати рішення та швидко його реалізовувати.

6.2.4. Удосконалення взаємодії всіх нарядів міліції.

6.2.5. Перевірка технічного стану транспортних засобів, оперативної техніки, засобів зв'язку та сигналізації.

6.3. Зміст, масштаб і прийоми навчань можуть бути різноманітними, але в усіх випадках повинні проводитися з наближенням до реальних умов.

6.4. У ході підготовки навчань визначаються тема та порядок їх проведення, складається план. У плані зазначаються час і місце проведення, навчальні питання, склад і обов'язки керівників, посередників та умовних злочинців, дії учасників та матеріальне забезпечення навчань. До плану додаються ввідні завдання.

6.5. Керівництво навчанням покладається на командира підрозділу охорони або одного із його заступників, а безпосередня організація (проведення) та документування - на одного із командирів.

6.6. У період проведення навчань і тренувань вживаються вичерпні заходи безпеки їх учасників, а також оперативне реагування на реальні сигнали засобів сигналізації, що надходять з об'єктів, які охороняються. Особлива увага приділяється відпрацюванню чітких і професійних дій нарядів міліції для припинення швидкоплинних (ривкових) крадіжок.

6.7. Оперативно-тактичні навчання є відпрацюванням на місцевості нарядами міліції, вільними від служби, сигналу "Тривога", що надходить з об'єктів, які підключені на ПЦС. Навчання починаються зі схематичним ознайомленням порядку його проведення та послідовності дій нарядів.

6.8. Практичне відпрацювання дій за сигналом "Тривога" передбачає подання сигналу тривоги з об'єкта, спостереження за діями нарядів ГЗ ПЦС за допомогою відео-, фото-, кіноапаратури.

6.9. Сигнали тривоги про проникнення та пожежу можуть бути дані з будь-яких об'єктів і на різні ПЦС. Імітація проникнення на об'єкт, що охороняється, проводиться в присутності представника Власника шляхом відчинення дверей, вікон. Якщо ж спрацювання сигналізації можливо викликати іншим способом, представник Власника не запрошується. Імітація проникнення в квартиру проводиться лише в присутності її власника. Пожежа імітується увімкненням сигналізації або по телефону.

6.10. Після прибуття груп і нарядів на місце події керівником навчання або посередниками ускладнюється ситуація шляхом подання ввідних завдань, що забезпечують імітацію оперативної ситуації, максимально наближеної до реальної, з швидкоплинністю її розвитку.

6.11. Рекомендується відпрацювати питання, пов'язані не тільки з визначенням меж місця події та його охороною, але й затриманням злочинців, поданням допомоги потерпілим, виявленням очевидців події.

6.12. Поряд з цим оцінюються дії особового складу. До критеріїв їх дій належать оперативність реагування на сигнал тривоги; укомплектованість та екіпіровка груп затримання, наявність службових собак; блокування об'єкта, вміння діяти (керувати нарядами) на місці події; справність автотранспорту, засобів зв'язку, іншої спеціальної техніки, взаємодія між нарядами ГЗ ПЦС, черговою частиною та оператором ПЦС.

6.13. На заключному етапі проводиться обговорення (розгляд) навчань, у ході якого оцінюються дії наряду, позитивні та негативні сторони, дається оцінка готовності особового складу до практичного вирішення завдань у складних умовах, відзначається активність та ініціатива окремих працівників. Особлива увага зосереджується на роз'ясненні учасникам допущених ними помилок, їм надається можливість брати активну участь в обговоренні навчань, аналізувати та оцінювати свої дії.

6.14. Посередники рапортом доповідають керівникові навчання про дії нарядів і служб, що брали участь в оперативно-тактичному навчанні. Підсумки розглядаються на оперативній нараді.

6.15. Оперативно-тактичні навчання проводяться:

6.15.1. УДСО (ВДСО) у взаємодії з територіальними підрозділами ОВС в регіонах щорічно під час проведення МНС України комплексних навчань на об'єктах життєзабезпечення з питань протидії терористичним проявам і посяганням.

6.15.2. Підрозділами охорони щоквартально з кожним нарядом ГЗ ПЦС, Служби інкасації, СПМО "Титан".

Представниками апаратів УДСО (ВДСО) спільно з керівниками підрозділів - щомісяця.

6.16. Організація проведення усічених тренувань.

6.16.1. Усічені тренування проводяться для перевірки правильних дій нарядів міліції ДСО при реагуванні їх на сигнали "Тривоги" з об'єктів, які нещодавно прийняті під охорону.

6.16.2. Начальники підрозділів охорони та їх заступники проводять тренування не менше одного разу на місяць. Інші керівники - на розгляд начальника підрозділу охорони.

6.16.3. Навчальні тривоги реєструються в журналі, що зберігається на ПЦС, та в бортових журналах ГЗ ПЦС. Результати їх проведення доповідаються окремим рапортом.

6.16.4. Відпрацювання дій для вирішення завдань особовим складом ГЗ ПЦС на місцях подій здійснюється за спеціально розробленим графіком. Графік складається керівником підрозділу ДСО. Особи, відповідальні за їх проведення, визначаються наказом.

6.16.5. Згідно з графіком на відпрацювання практичних дій складається план-завдання усічених тренувань з відпрацювання практичних дій груп затримання підрозділу ДСО при надходженні сигналу "Тривога" з об'єктів (квартир), які охороняються (додаток 17).

6.17. Відповідальність за проведення штабних, оперативно-тактичних навчань, усічених тренувань покласти на одного із заступників начальника УДСО-ВДСО.

7. Контроль за організацією та несенням
служби нарядами міліції охорони

7.1. Контроль за несенням служби нарядами міліції охорони є дієвим засобом зміцнення дисципліни та надання їм практичної допомоги.

7.2. Контроль здійснюється шляхом проведення гласних і негласних перевірок несення служби нарядами міліції охорони. Перевірки проводяться згідно з графіком (графіки негласних перевірок складаються окремо).

7.3. Фізичні перевірки плануються (проводяться) у кількості, що забезпечує на професійному рівні виконання нарядами міліції охорони службових завдань з надання послуг охорони, але не менше одного разу на зміну.

7.4. Перевірки несення служби мають бути раптовими, дієвими, без сталого порядку (послідовності) їх проведення.

7.5. Поряд з фізичними перевірками несення служби нарядами проводиться контроль з використанням телефонного та радіозв'язку, технічних засобів (далі - КНС), контрольних приладів та систем визначення місцезнаходження нарядів міліції, напрямку їх руху тощо.

7.6. Про час та результати здійснених перевірок працівник міліції охорони невідкладно інформує чергового підрозділу охорони.

7.7. Контроль за несенням служби нарядами міліції охорони здійснюють:

7.7.1 Керівний склад ДДСО при МВС України, УДСО (ВДСО).

7.7.2. Начальницький (керівний) склад районних (міжрайонних) відділів (відділень), відповідальні чергові ДСО.

7.7.3. Працівники ДДСО при МВС України, УДСО (ВДСО), в т.ч. особи цивільного складу цих підрозділів, які не віднесені до п. 7.7.1 Настанови, мають право на перевірку несення служби нарядами охорони (за напрямками), за наявності службових посвідчень та приписів на право перевірки несення служби нарядами міліції Державної служби охорони при МВС України (додаток 18).

7.7.4. Право на перевірку нарядів міліції за посвідченнями мають Міністр внутрішніх справ України, його заступники, начальник ДДСО при МВС України та його заступники, начальники ГУМВС, УМВС, начальники УДСО (ВДСО), їх заступники та відповідальні чергові підрозділів ДСО.

7.7.5. На постах міліції охорони, де відсутні підрозділи ДСО, для здійснення контролю за несенням служби за мотивованим поданням начальників обласних управлінь (відділів) ДСО згідно з нормативними вимогами МВС України за окремими розпорядженнями залучаються працівники територіальних органів внутрішніх справ.

7.7.6. Особи, які перевіряють несення служби нарядами міліції охорони, зобов'язані знати оперативну ситуацію в районі, на об'єктах, що охороняються, об'єктивно оцінювати несення служби, навчати працівників міліції прийомам несення служби та надавати їм практичну допомогу.

7.7.7. У разі надходження під час перевірки сигналу про спрацювання засобів ОПС, вчинення правопорушень перевірка припиняється, а наряди направляються на відпрацювання вказаних сигналів.

7.7.8. При виявленні недоліків особа, яка здійснює перевірку, припиняє її та вживає заходів для їх усунення.

7.7.9. У разі відсутності інформації від наряду міліції (фізична перевірка, радіотелефонний зв'язок, засоби технічного контролю тощо) більше двох годин, вживаються заходи щодо встановлення місця його знаходження.

7.7.10. Забороняється перевіряти несення служби шляхом спроб відібрати зброю та способами, що можуть призвести до нещасних випадків, здійснювати перевірку нарядів Служби інкасації, СПМО "Титан" під час завантаження (розвантаження), супроводження грошових коштів, цінних паперів, вантажів та нарядів, які забезпечують безпеку фізичних осіб.

7.8. При перевірках організації та несення служби вивчаються:

7.8.1. Підстави здійснення охоронних заходів.

7.8.2. Використання сил та засобів підрозділу міліції охорони.

7.8.3. Підготовка, порядок допуску до служби особового складу, якість проведення їх інструктажів.

7.8.4. Управління нарядами, своєчасність доведення інформації про зміни в оперативній ситуації.

7.8.5. Порядок взаємодії з міськ-, райорганами внутрішніх справ.

7.8.6. Дотримання системи контролю та її ефективність.

7.8.7. Наявність наряду на маршруті (посту), його озброєння, наявність спецзасобів та засобів зв'язку. Забезпечення перепускного режиму та охорони об'єкта. Знання оперативної ситуації.

7.8.8. Зовнішній вигляд, форма одягу та наявність службових посвідчень.

7.8.9. Збереження службової документації, зброї, спеціальних засобів, засобів зв'язку, службового автотранспорту та іншого майна.

7.8.10. Якість виконання особовим складом службових завдань, знання функціональних обов'язків, нормативних актів, що регламентують охоронну діяльність, дотримання дисципліни, законності та культури в роботі.

7.8.11. Реагування нарядів міліції охорони на повідомлення громадян про порушення громадського порядку та злочини.

7.8.12. Реагування нарядів міліції охорони на сигнали "Тривога".

7.8.13. Технічний стан службового автотранспорту, його укомплектованість та відповідність записів про його експлуатацію.

7.8.14. Робота засобів зв'язку, підтримання зв'язку з черговим підрозділу міліції охорони, ПЦС та періодичність ведення радіообміну.

7.8.15. Наявність та працездатність охоронно-пожежної сигналізації.

7.8.16. Наявність на посту (маршруті) атестата безпеки та відповідність умов несення служби вимогам безпеки.

7.8.17. Наявність та якість ведення документації на посту охорони.

7.9. Під час перевірки вивчається знання нарядами міліції охорони:

7.9.1. Порядку несення служби, обов'язків з охорони об'єктів та запобігання правопорушенням і припинення їх у місцях несення служби.

7.9.2. Особливостей перепускного режиму на об'єкті (за наявності).

7.9.3. Оперативної ситуації в місті (районі) та місцях несення служби.

7.9.4. Особливостей об'єктів охорони, стан їх технічної укріпленості.

7.9.5. Особливостей служби із службовим собакою.

7.9.6. Правил і порядку застосування зброї та спеціальних засобів.

7.9.7. Заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

7.9.8. Вимог статутів, настанов, інших документів, що регламентують діяльність міліції охорони під час надання охоронних послуг.

7.9.9. Правил дорожнього руху (водіями) та найкоротших маршрутів до об'єктів (для Служби інкасації - маршрути руху до об'єктів, де виконуються договори з інкасації, дії інкасаторів при вчиненні ДТП).

7.9.10. Основних принципів дії приладів та датчиків, уміння визначати їх працездатність, розподіл сигнальних ламп на об'єктах, що охороняються, місця розташування енерговводів, засобів пожежогасіння.

7.10. Негласна перевірка

7.10.1. Негласна перевірка - таємне спостереження за несенням служби працівниками міліції охорони на постах (маршрутах), де для цього є можливості (визначається командиром підрозділу).

7.10.2. Негласні перевірки плануються кожного місяця, з них 50 відсотків - у нічний час. Їх кількість визначається керівником підрозділу ДСО.

7.10.3. Негласна перевірка триває не менше години і завершується гласною.

7.10.4. Під час негласної перевірки перевіряється:

7.10.4.1. Наявність наряду міліції охорони на маршруті (посту), місці його постійної дислокації (центрі зони) та порядок несення служби.

7.10.4.2. Дотримання графіка огляду об'єктів та Правил дорожнього руху.

7.10.4.3. Реагування на порушення громадського порядку.

7.10.4.4. Дотримання нарядом пильності, послідовність його дій та реагування. Виявлення сторонніх осіб та підозрілих (небезпечних) предметів.

7.10.4.5. Дотримання дисципліни, законності та культури в роботі.

7.10.5. Для негласного контролю можуть використовуватись прилади нічного бачення, відеокамери, біноклі, радіостанції тощо.

7.10.6. У разі виявлення грубих порушень несення служби негласна перевірка припиняється та вживаються заходи до їх усунення.

7.11. Транспортні витрати для перевезення працівників на пости та проведення перевірок вносяться до тарифів послуг охорони. Умовою охорони цих об'єктів може бути виділення транспорту власником. Віддалені пости забезпечуються додатково сигналізацією, радіотелефонним зв'язком.

7.12. Облік результатів контролю за несенням служби:

7.12.1. За результатами проведених перевірок несення служби особа, яка їх здійснила, вносить відповідний запис у службову (постову) книжку, бортовий журнал ГЗ ПЦС, журнал приймання (здавання) поста (маршруту) й перевірок несення служби з охорони.

7.12.2. Особа, яка здійснила негласну перевірку, доповідає її результати рапортом керівнику, який призначив перевірку, із зазначенням часу, місця та хронометражу дій (поведінки) нарядів під час перевірки.

7.13. Форма реалізації результатів перевірок:

7.13.1. Заслуховування звітів начальників (командирів) та міліціонерів.

7.13.2. Видання наказів про усунення недоліків і покарання винних.

7.13.3. Розроблення заходів щодо вдосконалення служби.

7.13.4. Надання практичної допомоги в організації служби, перегляд порядку несення служби, дислокацій, графіків та маршрутів руху тощо.

7.13.5. Перегляд тактики несення служби.

7.14. Результати перевірок організації (несення) служби розглядаються:

7.14.1. Командним складом підрозділів міліції охорони - щоденно з черговою зміною та щомісяця - на службових нарадах.

7.14.2. Керівництвом УДСО (ВДСО) - щоквартально.

7.15. Підведення підсумків несення служби нарядами міліції проводиться лише після її закінчення.

8. Організація контролю за несенням служби нарядами
Служби інкасації Державної служби охорони при МВС
України під час їх виїздів за межі регіону дислокації

8.1. Наряди підрозділів Служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться (далі - Служба інкасації) під час надання послуг охорони, здійснюють виїзди за межі регіонів дислокації.

8.2. УДСО (ВДСО) Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей для виїзду нарядів Служби інкасації за межі регіону оформляють за добу необхідні документи, надсилають інформацію про відрядження спеціальним повідомленням про надання охоронних послуг, пов'язаних з виїздом наряду служби інкасації за межі регіону дислокації підрозділу охорони (додаток 19), до Департаменту ДСО (при терміновому виїзді - інформація передається негайно після підготовки документів).

УДСО (ВДСО) міст Києва та Севастополя надсилають інформацію про відрядження спеціальним повідомленням про надання охоронних послуг, пов'язаних з виїздом наряду служби інкасації за межі регіону дислокації підрозділу охорони до Департаменту ДСО при виїздах нарядів Служби інкасації відповідно за межі Київської області та Автономної Республіки Крим. У зазначених підрозділах охорони ведуться журнали обліку виїздів нарядів Служби інкасації в межах указаних регіонів.

8.3. Для здійснення контролю за нарядами Служби інкасації, що виїжджають у відрядження, інформація окремим повідомленням (додаток 20) надсилається до підрозділів охорони, територією яких проходить маршрут руху.

8.4. Інформація, що надійшла до підрозділу міліції охорони про перебування на їх території нарядів Служби інкасації іншого регіону, підлягає передаванню до чергової частини УДСО (ВДСО) та до Департаменту ДСО.

8.5. Інформація про укладення чи розірвання договорів підрозділами Служби інкасації на здійснення інкасації грошових коштів у триденний термін надсилається до Департаменту ДСО за встановленою формою: інформаційне повідомлення про укладення (розірвання) договорів на здійснення інкасації грошових коштів (додаток 21).

Інформація про виїзди нарядів за межі дислокації підрозділів вноситься Департаментом ДСО до бази даних. Дані про перебування на території регіону нарядів Служби інкасації фіксуються в Журналі обліку інформації перебування нарядів на території області (району, міста) (додаток 22), який ведеться в черговій частині підрозділу охорони.

8.6. Обов'язки нарядів Служби інкасації:

8.6.1. Наряд Служби інкасації, який прибув до пункту призначення іншого регіону, зобов'язаний повідомити територіальний підрозділ охорони про прибуття, результати несення служби, місцезнаходження, орієнтовний час перебування, склад наряду, озброєння та автотранспорт.

8.6.2. У разі непередбаченої зупинки наряду на період більше 8 годин старший наряду зобов'язаний повідомити про місцезнаходження та причину затримки територіальний підрозділ охорони і підрозділ підпорядкування. У разі потреби зброя та спеціальні засоби здаються на тимчасове зберігання до кімнати зберігання зброї територіального органу внутрішніх справ.

8.6.3. Після виконання охоронних заходів, у разі неможливості повернення до місця дислокації або до вирішення питання про від'їзд, старший наряду Служби інкасації організовує здавання до чергової частини підрозділу міліції охорони вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

8.6.4. У разі відсутності за місцем виконання охоронних функцій підрозділу охорони старший наряду зобов'язаний інформувати чергову частину регіонального управління (відділу) охорони регіону.

8.6.5. Під час перевірки служби старший наряду має пересвідчитись про наявність у особи, яка перевіряє, припису, службового посвідчення, та надати відповіді на поставлені питання.

8.7. Порядок здійснення контролю за несенням служби нарядами при виїздах за межі дислокації підрозділу охорони:

8.7.1. Після отримання інформації (п. 8.3) підрозділи охорони проводять обов'язкову фізичну перевірку нарядів Служби інкасації, які перебувають на їх території більше 8 годин, та технічну перевірку нарядів, які прибули в кінцевий пункт.

8.7.2. Для контролю за несенням служби залучаються працівники обласних та районних підрозділів охорони згідно з приписом.

8.7.3. Результати перевірок відображаються у книгах наряду, доповідаються рапортом, який розглядається керівництвом підрозділу охорони регіону. При виявленні недоліків під час перевірки рапорти надсилаються до відділення з організації інкасації та охорони грошових коштів, що перевозяться, Департаменту ДСО. Інформація про невихід на зв'язок наряду Служби інкасації передається до Департаменту ДСО.

8.7.4. Про прибуття наряду Служби інкасації з відрядження протягом доби інформується відділення з організації інкасації та охорони грошових коштів, що перевозяться, Департаменту ДСО.

8.8. Під час перевірок служби нарядів Служби інкасації вивчається:

8.8.1. Екіпірування наряду та його зовнішній вигляд.

8.8.2. Наявність та умови зберігання зброї, спецзасобів і засобів зв'язку.

8.8.3. Знання правил та порядку застосування зброї і спецзасобів.

8.8.4. Якість виконання обов'язків, дотримання законності і дисципліни.

8.8.5. Знання нормативних документів, що регламентують діяльність Служби інкасації, та порядок несення служби.

8.8.6. Стан здоров'я особового складу.

8.8.7. Стан транспорту. Знання водіями Правил дорожнього руху.

8.9. У разі потреби перевіряльник надає наряду практичну допомогу.

8.10. У разі виявлення порушень під час несення служби перевіряльник вживає вичерпних заходів щодо їх усунення.

9. Забезпечення умов особистої безпеки
працівників міліції під час несення служби

9.1. З метою забезпечення особистої безпеки працівників міліції під час виконання службових обов'язків з надання послуг охорони, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку обов'язковою умовою має бути складений для конкретного наряду міліції (поста, маршруту) безпосереднім командиром та затверджений керівником підрозділу атестат безпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій (додаток 23).

9.2. Атестат безпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій складається у двох примірниках, один з яких додається до літерної справи, другий - зберігається на посту (маршруті).

9.3. Атестат безпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій готується до укладення договору, згідно з вимогами, внесеними власнику актом обстеження технічної укріпленості об'єкта, та згідно з вимогами Переліку умов безпеки працівників органів внутрішніх справ під час виконання охоронних функцій (додаток 24).

9.4. У подальшому атестат безпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій складається у разі внесення змін до укладеної угоди чи зміни обставин її виконання.

9.5. За кожним постом (маршрутом) міліції наказом начальника підрозділу закріплюються посадові особи, на яких покладається персональна відповідальність за підготовку атестата безпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій та організацію роботи щодо приведення місць несення служби у відповідність до вимог Інструкції.

9.6. Відповідальність умов несення служби вимогам атестату безпеки маршруту (поста) зі здійснення охоронних функцій перевіряється керівниками (командирами) підрозділів охорони не рідше одного разу на півріччя.

9.7. У разі виявлення порушень інформується керівник (командир) підрозділу охорони та вживаються заходи для усунення недоліків.

10. Про залучення працівників міліції до
охорони власності за сумісництвом

10.1. Установити, що працівники міліції є основними виконавцями за договорами охорони, при наявності вакантних посад та у вільний від основної роботи час можуть працювати за сумісництвом у тому ж або іншому підрозділі охорони.

10.2. Тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу в розмірі, визначеному в розрахунку до договору за надані охоронні послуги, в межах фонду оплати праці. ( Абзац другий пункту 10.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 879 від 13.10.2005 )

Ці вимоги не поширюються на виконання обов'язків за договорами, які носять разовий характер, із забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів комерційного характеру.

10.3. Залучення до охоронної діяльності за сумісництвом вважається несення служби у вільний від служби час з охорони об'єктів, цінних вантажів, грошових коштів та інших цінностей, що перевозяться, за договорами у складі варти, екіпажу, патруля, на контрольно-пропускному пункті, а також виконання організаційних заходів щодо обліку роботи та контролю за несенням служби працівниками, залученими до охорони, згідно з договором.

10.4. В охоронній діяльності за сумісництвом можуть брати участь особи рядового і начальницького складу Державної служби охорони, органів та підрозділів внутрішніх справ України, до досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ та які подали відповідні рапорти про бажання здійснювати охоронну діяльність за сумісництвом, відповідають за станом здоров'я вимогам несення служби, пройшли повний курс початкової підготовки і допущені до самостійного несення служби.

10.5. Працівникам органів внутрішніх справ карного розшуку, слідства, дізнання, внутрішньої безпеки, дільничним інспекторам, підрозділів боротьби з організованою злочинністю, служби з боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, оперативно-технічної та експертно-криміналістичної служби працювати за сумісництвом з охорони власності забороняється.

10.6. Підставою для вирішення питання про прийняття на роботу за сумісництвом осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів внутрішніх справ є рапорт працівника, погоджений з безпосереднім командиром (начальником).

10.7. Особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів внутрішніх справ, які залучаються до виконання охоронних функцій за сумісництвом, здають керівництву підрозділу ДСО заліки зі знання нормативно-правових актів, що регламентують надання послуг охорони.

10.8. Розрахунок витрат часу, чисельності працівників, необхідних для закриття постів (маршрутів) охорони, проводиться згідно з нормативними вимогами МВС України, що регламентують діяльність підрозділів Державної служби охорони при МВС України.

11. Організація охорони власності
з використанням службових собак

11.1. Використання службових собак підрозділами охорони регламентується Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), Статутом патрульно-постової служби міліції України. Службові собаки розміщуються у племінних центрах службового собаківництва (далі - ПЦСС), розплідниках ДДСО при МВС України, спеціальних школах міліції та у спеціально обладнаних приміщеннях при підприємствах, що охороняються підрозділами охорони.

11.2. Службові собаки поділяються на караульних, сторожових та розшукових, на яких складається облікова картка службового собаки (додаток 25).

11.2.1. Караульні собаки застосовуються для підвищення надійності охорони об'єктів і прилеглої території. При використанні караульних собак застосовуються блок-пости, зони вільного караулу і пости глухої прив'язі.

11.2.2. Сторожові собаки призначені для своєчасного сповіщення про появу сторонніх осіб, для їх затримання, конвоювання, обшуку місцевості і приміщень, а також для розшуку людей. Сторожові собаки надаються на допомогу нарядам міліції, що несуть патрульну службу на постах та обхідних маршрутах.

11.2.3. Розшукові собаки застосовуються для розшуку людей, затримання і конвоювання затриманих. Вони використовуються для обшуку місцевості і приміщень з метою виявлення людей, речей, а також для проведення вибірки людей і речей. Собаки можуть використовуватись для охорони внутрішніх приміщень у нічний час за згодою із Власником.

11.3. Штатна належність сторожових і розшукових собак визначається із розрахунку забезпечення ними кожної зміни нарядів міліції охорони.

11.4. Кількість і дислокація постів караульних собак визначаються підрозділом охорони спільно з власником об'єкта, виходячи з його важливості.

11.5. Планова кількість і маршрути патрулювання службових собак, що виставляються на пости, визначаються командиром підрозділу міліції охорони, старшим інспектором охорони (кінологом) і вносяться до книги служби нарядів (добової відомості).

11.6. Відбір на посаду міліціонера-кінолога проводиться з урахуванням досвіду роботи з собаками, що має кандидат. Закріплення службової собаки оформляється наказом начальника підрозділу охорони. За міліціонером-кінологом може бути закріплений один службовий собака (у виключних випадках - 2).

11.7. Під час несення служби у складі наряду ГЗ ПЦС, автопатруля міліції охорони собака розміщується у спеціальному відсіку автомобіля. Транспортування службових собак у багажному відсіку автомобіля заборонено.

11.8. Під час несення патрульно-постової служби ГЗ ПЦС, автопатрульним нарядом, якщо дозволяє оперативна ситуація, у разі потреби службовий собака вигулюється в районі знаходження наряду міліції охорони.

11.9. Як спеціальний засіб службові собаки використовуються особовим складом підрозділів охорони у таких випадках:

- для захисту громадян і самозахисту працівника міліції охорони при нападі та інших діях, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

- для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;

- для відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, інші будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби незалежно від їх належності або для їх визволення в разі захоплення;

- для затримання і доставлення до ОВС або іншого службового приміщення осіб, що скоїли правопорушення, якщо вищеназвані особи чинять опір працівникам міліції охорони або є підстави вважати, що вони можуть втекти або нанести шкоду оточуючим чи собі;

- для припинення опору працівнику міліції охорони та іншим особам, що виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю.

11.10. У всіх випадках, крім відбиття раптового нападу на працівника міліції та звільнення заручників, перед застосуванням службового собаки повинно бути зроблене попередження українською (російською) мовою не менше 2 разів: "Стій! (Виходь!) Пускаю собаку!" Рішення про застосування службового собаки приймає міліціонер-кінолог після інформування, якщо дозволить ситуація, старшого наряду.

11.11. Не можна пускати собаку на затримання злочинця, якщо в той час між нею і злочинцем є особа, що непричетна до скоєння злочину, а також якщо злочинні дії з боку правопорушника припинені.

11.12. При проведенні затримання злочинця в жилому чи нежилому приміщенні після його відмови здатися застосовується собака з метою забезпечення безпеки особового складу наряду, якщо є впевненість, що у приміщенні немає непричетної до злочину особи.

11.13. Особи, затримані за допомогою службового собаки, ретельно обшукуються. Під час обшуку вживаються заходи попередження нападу з боку затриманого. З цією метою собака повинен за командою "Охороняти" бути на відстані 2-3 метрів від нього.

11.14. Під час конвоювання злочинця у пішому порядку міліціонер-кінолог із собакою йде слідом на відстані трьох метрів, тримаючи собаку на короткому повідку без намордника, при цьому поміж працівником із собакою і тим, хто конвоюється, не повинні бути сторонні особи.

11.15. При проведенні затримань особливо небезпечних злочинців необхідно застосовувати декілька добре натренованих собак, що не бояться пострілів, мають сильну хватку.

11.16. Забороняється застосування службових собак:

11.16.1. До жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

11.16.2. У приміщеннях та земельних ділянках, закріплених за дипломатичними, консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком випадків, коли від їх представників надійде прохання застосувати собак проти правопорушників.

11.16.3. У дитячих і лікувальних закладах.

11.17. Після застосування службових собак проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення потерпілих, складається акт про застосування службового собаки (додаток 26) та довідка про наслідки застосування службового собаки (додаток 27).

11.18. Особи, які не пройшли навчання в спеціальному навчальному закладі міліції, до роботи з використання собак не допускаються.

11.19. За догляд (тренування, годування) службових собак, які залучаються до несення служби, міліціонерам-кінологам, які несуть службу зі службовими собаками, проводиться доплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу.

11.20. Оплата за використання собак, що є в особистій власності, здійснюється згідно з договором, укладеним із власником.

11.21. Комплектування посад працівників службового собаківництва здійснюється у відповідності до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України та інших нормативних документів МВС України.

На початкову підготовку направляються (з собаками) міліціонери-кінологи, що не мають спеціальної підготовки зі службового собаківництва.

Для підвищення кваліфікації направляються (з собаками):

- кінологи, які одержали підготовку зі службового собаківництва у Збройних Силах, прикордонних чи внутрішніх військах, клубах службового собаківництва або на учбових зборах при МВС, УВС;

- співробітники, які пройшли свого часу початкову підготовку зі службового собаківництва у спеціальних училищах міліції або раніше працювали зі службовими собаками у підрозділах органів внутрішніх справ і потребують підвищення підготовки або підготовки закріплених за ними собак, або підвищення ступеня їх тренованості.

Спеціалісти-кінологи проходять стажування за місцем служби під контролем керівництва підрозділу охорони чи інших досвідчених співробітників у тих умовах і ситуації, в яких мають нести службу.

Обсяг та зміст стажування за місцем служби визначаються начальником центру, начальником розплідника собаківництва, старшим інспектором-кінологом. Вожаті та провідники службових собак одержують необхідні знання з професії в ході роботи шляхом проведення з ними занять зі службової підготовки.

11.22. Посадові особи службового собаківництва забезпечуються спеціальним одягом згідно з додатком 4 Настанови з організації службового собаківництва у підрозділах охорони і застосування собак у практичній діяльності, затвердженої наказом МВС України від 10.09.1992 N 569 та нормами із забезпечення спецобмундируванням спеціалістів службового собаківництва підрозділів охорони при міськорганах внутрішніх справ, УВС навчальних закладів УВС, МВС з підготовки спеціалістів службового собаківництва (додаток 28). Для утримання собак використовується спеціальне спорядження згідно з переліком та строком експлуатації спорядження для службових собак (додаток 29).

11.23. Для перевезення службових собак використовуються усі види транспорту (крім метрополітену).

Супроводжувачі собак повинні мати проїзні документи на них, у тому числі ветеринарні свідоцтва про стан здоров'я собак, що перевозяться, а також про відсутність заразних хвороб собак у місцях вивезення.

11.24. Комплектування підрозділів службовими собаками здійснюється:

- шляхом придбання собак у клубах службового собаківництва;

- шляхом прийняття собак на баланс охорони від власника об'єкта, що охороняється;

- за рахунок собак, що безкоштовно передані громадянами;

- за рахунок закупівлі собак у населення;

- за рахунок вирощування молодняку у розплідниках і ПЦСС охорони;

- шляхом укладення договорів з громадянами про охорону об'єктів за допомогою собак, що їм належать.

11.24.1. Собаки, що придбані підрозділами охорони, повинні бути придатні до розшукової, караульної чи сторожової служби.

11.24.2. Про приймання собаки, що вирощений у розпліднику або що купується у громадянина чи передається безкоштовно, комісією складається у двох екземплярах акт обстеження та приймання собаки (додаток 30). Вартість одного собаки не повинна перевищувати одну тисячу гривень.

11.24.3. Договір про залучення собаки до несення сторожової або караульної служби укладається з фізичними особами у відповідності до чинного законодавства.

Договір про залучення службового собаки до несення служби в наряді ГЗ ПЦС укладається лише працівниками охорони, які працюють у складі наряду ГЗ ПЦС. Означені службові собаки залучаються до несення служби лише після проведення з ними відповідного курсу навчань у спеціальному навчальному закладі міліції.

До укладення договору про оренду службового собаки для використання у службовій діяльності та договору про утримання службового собаки собака оглядається комісією для з'ясування його придатності до служби. Примірні форми договорів наведені в додатках 31 та 32.

11.25. Вибракування собак, непридатних для використання в охороні за віком, станом здоров'я та іншими вадами, проводиться комісією, що призначається наказом начальника Управління, відділу охорони, яка діє згідно з переліком вад, хвороб та недоліків, що виключають використання собаки на службі, у племінній роботі, а також подальше вирощування цуценят (додаток 33).

Результати огляду оформляються актом про вибракування службового собаки (додаток 34), який затверджується начальником відповідного підрозділу охорони і є підставою для списання собаки з балансу підрозділу.

11.26. Чисельність службових собак визначається із розрахунку:

- на кожний добовий пост - 2 караульних;

- на кожний дванадцятигодинний пост - 1;

- резервні 2 собаки на кожні 10 службових собак.

11.27. Кінологічний центр УДСО при ГУМВС України в м. Києві та Рівненське УПППО є базовими учбово-показовими центрами для обміну досвідом організації службового собаківництва, племінної роботи, а також проведення семінарів і стажування працівників кінологічної служби ДДСО при МВС України.

11.28. У підрозділах ДСО рекомендується використовувати службових собак породи німецька вівчарка.

11.29. Ізоляцію та лікування хворих собак, вакцинацію проти інфекційних захворювань своєчасно проводити у ветеринарних закладах згідно з існуючими вимогами ветеринарної медицини.

Для своєчасного виявлення, ізоляції та лікування хворих собак раз на рік провадиться диспансеризація усього поголів'я службових собак.

Під час диспансеризації здійснюється:

- загальний клінічний огляд кожного собаки;

- заповнення відомостей про стан здоров'я, годування та умови утримання собак;

- визначення загального стану, апетиту, стану слизових оболонок, лімфовузлів, шкіри, шерстного покриву;

- ретельна перевірка серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, сечостатевих органів, органів руху, чуттів, нервової системи, а також лабораторні дослідження.

Результати диспансеризації оформляються актом і подаються на розгляд керівництву вищого органу охорони.

11.30. Дезінсекція, дезакаризація місць утримань службових собак провадиться у плановому порядку. Терміни проведення визначаються фахівцями, враховуючи кліматичні умови та епізоотичну ситуацію.

11.31. У разі загибелі службового собаки складається акт списання службового собаки (цуценяти), що загинув (додаток 35).

Начальник ДДСО при МВС України полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 1
до п. 2.2.1 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

    ЗАТВЕРДЖУЮ               ПОГОДЖЕНО
Начальник Керівник
_________________________________ ____________________________
(найменування підрозділу охорони) (найменування об'єкта)
_________________________________ ___________________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

 м.п. "__" __________ 200_ р.     м.п. "__" ________ 200_ р.

                АКТ
обстеження технічної укріпленості
"___" ______________ 200 __ р. місто (смт) _______________

   Міжвідомча комісія у складі _________________________________
(посади, прізвища та ініціали
членів комісії)

провела обстеження _______________________________________________
(найменування об'єкта, який належить прийняти
__________________________________________________________________
під охорону (охороняється), його відомча належність та адреса)

           Обстеженням установлено:

   1. Загальна характеристика та технічний стан об'єкта, його
будівель та приміщень:

   1.1. Опис місцевості, що прилягає до об'єкта ________________
__________________________________________________________________

   1.2. Найбільш уразливі місця (двері, вікна, балкон, підвал,
горище, вентиляційні люки, інше) та вірогідні шляхи можливого
проникнення на об'єкт сторонніх осіб _____________________________
__________________________________________________________________

   1.3. Опис наявної охорони, її вид та кількість (пожежна,
воєнізована, цивільна, інше). Підстава та необхідність введення
міліції охорони __________________________________________________
__________________________________________________________________

   1.4. Наявність  службового  приміщення  охорони,  його
характеристика ___________________________________________________

   2. Технічні засоби охорони та зв'язку:

   2.1. Характеристика технічних і захисних засобів охорони
(освітлення, охоронна, охоронно-пожежна і тривожна сигналізації,
відеоспостереження, контролю доступу тощо) та їх працездатність.

   2.2. Вимоги  щодо обладнання об'єкта технічними засобами
охорони (огорожа, обладнання освітлення об'єкта та підступів до
нього, використання телевізійних пристроїв, пожежної сигналізації,
телефонного зв'язку, обладнання вікон та дверей металевими
гратами, ставнями та інше).

   2.3. Кількість телефонних ліній, виділених для підключення
засобів сигналізації на ПЦС, чергової частини підрозділу ДСО.

   3. Відстань від об'єкта до чергової частини територіального
органу внутрішніх справ ______ км, територіального підрозділу
охорони ______ км.

   4. Пропозиції комісії про підготовку об'єкта для введення
міліції охорони. Запровадження на об'єкті перепускного режиму.
Забезпечення міліції службовими приміщеннями, транспортом та
житлом.

   5. Визначення  кількості  постів  охорони  та необхідної
чисельності особового складу, у тому числі:

   5.1. Постів міліції охорони.

   5.2. Постів цивільної охорони ДСО.

   5.3. Постів відомчої охорони.

   6. Характеристика перепускного  режиму  та  роботи  бюро
перепусток. Зміни, які до них необхідно внести.

   7. У  разі  охорони об'єкта службовими собаками вказати
необхідну їх кількість, визначити вимоги до блокпостів та
приміщень для їх утримання.

   8. Для прийняття об'єкта під охорону необхідно виконати
заходи:
__________________________________________________________________
(вказати найменування заходів, терміни їх виконання та
__________________________________________________________________
посадових осіб, відповідальних за їх виконання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Підписи членів міжвідомчої комісії: _________________________
__________________________________
__________________________________

Додаток 2
до п. 2.2.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

    ЗАТВЕРДЖУЮ               ПОГОДЖЕНО
Начальник Керівник
______________________________ ____________________________
(територіального органу (регіонального підрозділу
внутрішніх справ) ДСО)
_________________________________ ___________________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

 м.п. "__" __________ 200_ р.     м.п. "__" ________ 200_ р.

                АКТ
приймання під охорону
(зняття з-під охорони) міліції охорони
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)

"__" _________ 200__ р. місто (селище) ______________

Начальник _____________________________________________________ та
(найменування підрозділу охорони)
керівник _________________________________________________________
(найменування об'єкта)
склали цей акт про те, що з ___ год. _______________ 200__ р. ____
(число, місяць)
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу міліції охорони)

приймає під охорону (знімає з-під охорони) ______________________,
(найменування об'єкта)

розташований за адресою: ______________________________________, і
приймає (здає) під спостереження та реагування встановлені на
об'єкті засоби охоронно-пожежного та тривожного сповіщення.

Від підрозділу охорони      Від об'єкта охорони
_______________________________ ________________________________
(посада керівника, прізвище, (посада керівника, прізвище,
ініціали, підпис) ініціали, підпис)

м.п.               м.п.

Додаток 3
до п. 2.2.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

             ОБЛІКОВА КАРТКА
об'єкта, що охороняється постом (маршрутом)
міліції охорони ДСО

Область (місто) ____________________ район _______________________
Населений пункт __________________________________________________
Адреса (вулиця) __________________________________________________
Назва об'єкта та його підпорядкованість (відомча належність) _____
__________________________________________________________________
Віддаленість об'єкта (км) від підрозділу охорони _____, ОВС ______
Джерело фінансування послуг охорони:
Бюджет: державний ________________, місцевий _____________________
Госпрозрахунок ________________, приватна власність ______________
Номер договору _________, дата укладення _________, термін дії ___
Дата виставлення охорони ________ . Наказ ДДСО при МВС України про
введення штатів від "___" ________ 200 __ р. N _________
Вид охорони: міліція, цивільна, ПЦС
Кількість постів ________ ________
Чисельність ________ ________
Кількість приміщень,
що охороняються ________ ________ ________
період охорони за добу (вказати за кожним постом окремо з __ до __
год.)
у робочі дні ________ ________ ________
у вихідні дні ________ ________ ________
у передсвяткові дні ________ ________ ________
у святкові ________ ________ ________
Вартість договору в рік ________ ________ ________
Вартість 1 год. охорони ________ ________ ________
Наявність:
телефонного зв'язку ______________________________________________
радіозв'язку _____________________________________________________
приладів технічного контролю за несенням служби (КНС) ____________
засобів індивідуального захисту (вказати) ________________________
ручної системи тривожної сигналізації ____________________________
радіоканальної системи тривожної сигналізації типу "брелок" ______
Службових собак: вартових ______________ , розшукових ____________
Дата зняття з охорони ____________________________________________
Наказ ДДСО при МВС України про скорочення штатів від "__"_________
200_ р. N ___
Облікову картку підготував ______________, службовий тел. ________
Дата складання картки та підпис __________________________________

Додаток 4
до п. 2.2.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

             ОБЛІКОВА КАРТКА
наряду міліції групи затримання ПЦС N ___________

Область (місто) ____________________ район _______________________
Населений пункт __________________________________________________
Зона дії наряду ГЗ ПЦС (межі маршруту) ___________________________
__________________________________________________________________
Протяжність маршруту _______ кілометрів.
Задіяна ємність пункту централізованого спостереження ___________,
у т.ч. кнопок ручних систем тривожного сповіщення (РСТС) _________
Джерело фінансування ГЗ ПЦС:
ПЦС ______________, ДЗАТ "Охорона-Комплекс" ________________,
(інше вказати) ___________________________________________________
Наказ ДДСО при МВС України від "__"_____________ 200 _ р. N __ про
введення штатів.
Задіяна чисельність: молодший інспектор _________________________,
міліціонер-кінолог __________, міліціонер-водій _______, цивільний
водій _________
Час несення служби ГЗ ПЦС (вказати з__ до__ год.):
у робочі дні ________
у вихідні дні ________
у передсвяткові дні ________
у святкові ________
Валовий дохід наряду ГЗ ПЦС у місяць ______________ грн.
Забезпеченість наряду ГЗ ПЦС та наявність:
автомобіля _______________________________________________________
засобів індивідуального захисту (вказати найменування та їх
кількість) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
радіозв'язку, радіостанцій: мобільних _______ , переносних _______
засобів технічного контролю за несенням служби (кількість КНС) ___
ручної системи тривожного сповіщення _____________________________
службового собаки ________________________________________________
Наказ ДДСО при МВС України про скорочення штатів групи затримання
ПЦС від "___" _______ 200__ р. N ___
Облікову картку підготував відповідальний за діяльність ГЗ ПЦС __,
службовий тел. ____________________
Дата складання картки та підпис посадової особи
______________________ ________

Додаток 5
до п. 2.2.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

             ОБЛІКОВА КАРТКА
чергової частини підрозділу ДСО

Область(місто) ___________________________________________________
Район ____________________________________________________________
Населений пункт __________________________________________________
Назва підрозділу _________________________________________________
__________________________________________________________________
Наявність кімнат зберігання зброї та їх кількість у підрозділі ___
Затрати в середньому на утримання чергової частини в місяць ______
Наказ ДДСО при МВС України від "__" ___________ 200 __ р. N __ про
введення штатів.
Задіяна чисельність:

Начальник Ст.інспектор -  Інспектор - Помічник  Водій
чергової черговий черговий чергового черг. част.
частини чергової чергової
частини частини
________ _________ _________ _________ ___________
забезпеченість наряду чергової частини та наявність:
автомобіля _______________________________________________________
радіозв'язку, радіостанцій: стаціонарних _________________________
ручної системи тривожного сповіщення _____________________________

Наказ ДДСО при МВС України про скорочення штатів чергової частини
від "__" ________ 200__ р. N ____

Облікову картку підготував відповідальний за діяльність чергової
частини ______________________________, службовий тел. ___________

Дата складання картки та підпис посадової особи __________________

Додаток 6
до п. 2.2.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Склад
літерних справ на об'єкти, що охороняються
підрозділами міліції охорони

1. Відповідальність за ведення літерних справ покладається на одного із працівників УДСО (ВДСО) та його безбалансових філій, які призначаються наказом по підрозділу охорони. До літерної справи на період її зберігання у філії додається копія договору та його додатків. У разі передавання літерної справи на виконання від однієї філії до іншої здійснюється обов'язкова реєстрація.

2. Літерна справа з оригіналами договірної документації реєструється в канцелярії підрозділу охорони, що є стороною договору. Оригінали договорів зберігаються в канцелярії.

3. У разі припинення договірних відносин літерна справа передається на зберігання до архіву підрозділу, що є стороною договору. Передавання літерної справи фіксується в журналі обліку літерних справ.

4. Літерна справа складається з розділів:

4.1. Перший розділ

4.1.1. Характеристика об'єкта (місце розташування, короткий опис, вид власності та вид користування, функції охорони).

4.1.2. Гарантійний лист власника.

4.1.3. Договір з необхідними додатками.

4.1.4. Копія наказу про виставлення (зняття) охорони.

4.1.5. Схема охорони та план оборони об'єкта.

4.1.6. Акт про виставлення (зняття) охорони.

4.1.7. Атестат безпеки поста (маршруту) охорони.

4.1.8. Облікова картка поста (маршруту) охорони.

4.1.9. Копія наказу власника про об'єктовий режим.

4.1.10. Інструкція щодо організації служби чергового наряду.

4.1.11. Інструкції з протипожежної безпеки та долікарняної допомоги (залежно від специфіки об'єкта, що охороняється) з необхідними додатками.

4.2. Другий розділ

4.2.1. Матеріали щодо перевірки технічного стану об'єкта (перший акт обслідування, наступні акти).

4.2.2. План об'єкта, його приміщень та схеми блокування засобами ОПС.

4.2.3. Документація, що надається при здаванні засобів ОПС в експлуатацію відповідно до технічних умов (акти обстеження, проектна документація, акт прийняття технічних засобів охорони в експлуатацію, паспорт, формуляри та сертифікати відповідно на встановлення обладнання тощо).

4.2.4. Список осіб, відповідальних за технічний стан об'єкта.

4.3. Третій розділ

4.3.1. Листування із замовником з питань укладеного договору.

Додаток 7
до п. 2.10 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

             ПРИМІРНІ ШТАТИ
чергових частин ДДСО при МВС України,
управлінь-відділів ДСО при ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим, м. Києві,
Київській області, УМВС України в областях,
містах Севастополі та Кривому Розі, відділів
ДСО при міськ-, райорганах внутрішніх справ

-------------------------------------------------------------------------
| Посада | Спеціальне | ДДСО при |УДСО (ВДСО)|ВСО при |Стройові |
| | звання | МВС | при ГУМВС,|міськ-, |підрозділи |
| | | України | УМВС в |рай- |міліції |
| | | | Автономній|управліннях|охорони |
| | | | Республіці|(відділах) |(окремі |
| | | | Крим, | |роти, |
| | | |областей, і| |батальйони |
| | | |мм. Києва | |полки) |
| | | | та | | |
| | | |Севастополя| | |
|-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Начальник |Підполковник| 1 | 1- за | - | - |
|чергової |міліції | |наявності | | |
|частини | | |10 і більше| | |
| | | | чергових | | |
| | | | частин у | | |
| | | | складі | | |
| | | | УДСО-ВДСО | | |
|-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Старший |Майор | 1 | 1 | - | - |
|інспектор- |міліції | | | | |
|черговий | | | | | |
|-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Інспектор- |Капітан | 3 | 3 | - | - |
|черговий |міліції | | | | |
| | | | | | |
|-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Старший |Капітан | - | - | 1 | 1 |
|інспектор- |міліції | | | | |
|черговий | | | | | |
|-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Інспектор- |Ст. | - | - | 3 | 3 |
|черговий |лейтенант | | | | |
| |міліції | | | | |
|-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Помічник |Прапорщик |4 - за |4 - за |4 - за |4 - за |
|чергового |міліції |наявності |наявності |наявності |наявності |
| | |кімнати |кімнати |кімнати |кімнати |
| | |зберігання|зберігання |зберігання |зберігання |
| | |зброї |зброї |зброї |зброї |
|-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
|Міліціонер-|Ст. сержант |за |за |за |за |
|водій |міліції |наявності |наявності |наявності |наявності |
| | |автомобіля|автомобілів|автомобілів|автомобілів|
| | |у черговій|у черговій |у черговій |у черговій |
| | |частині |частині |частині |частині |
-------------------------------------------------------------------------

   Посади вводяться в чергових частинах управлінь відділів ДСО
при ГУМВС України в АР Крим, областях, містах Києві, Севастополі
та Кривому Розі за рахунок чисельності
адміністративно-управлінського персоналу, відділів (відділень) ДСО
при міськ-, райорганах внутрішніх справ - за рахунок чисельності
міліції охорони за договорами - в стройові підрозділи.
Посади міліціонерів-водіїв вводяться за наявності автомобілів
у черговій частині. За умови цілодобового режиму роботи автомобіля
чергової частини вводиться 4 посади міліціонера-водія.

Додаток 8
до п. 3.2 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Оперативний паспорт
нарядів міліції груп затримання пунктів
централізованого спостереження
Державної служби охорони

1. Інформація про осіб, що підозрюються у скоєнні злочинів, та місця їх скупчення (факси, фотороботи) періодично поновлюється командирами.

2. Адреси та службові телефони розміщених у зоні несення служби:

- держадміністрацій;

- підрозділів Служби безпеки України;

- органів (підрозділів) внутрішніх справ, військових частин;

- пунктів дільничних інспекторів міліції;

- лікарень, амбулаторій та інших медичних закладів;

- аварійних служб (газ, вода, опалення, електрозабезпечення).

3. Таблиця номерних знаків транспортних засобів областей України.

4. Карта території маршруту з особливо важливими об'єктами, визначеним центром зони тощо.

Додаток 9
до п. 3.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Затверджую
Начальник УДСО (ВДСО) при
ГУМВС, УМВС України в ______
__________ міліції _________
"__" ____________ 200__ року

Примірні функціональні обов'язки
особового складу полку (батальйону, роти,
взводу) міліції управління (відділу, відділення)
Державної служби охорони при МВС України

1. Загальні положення

1.1. Полк (батальйон, рота, взвод) міліції охорони (далі - міліція охорони) є структурним підрозділом УДСО (ВДСО) при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УДСО (ВДСО) при УМВС України областях, містах Севастополі та Кривому Розі.

1.2. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС України та ДДСО.

1.3. Робота міліції охорони здійснюється за планами МВС України, ДДСО.

1.4. Міліція охорони забезпечує виконання вимог нормативних документів, що регламентують службову діяльність підрозділів міліції охорони в областях, районах (містах).

2. Завдання, що покладаються на
підрозділ міліції охорони:

2.1. Організація службової діяльності щодо забезпечення охорони об'єктів, вантажів, грошових коштів, що перевозяться, безпеки фізичних осіб, надання інших видів охоронних послуг.

2.2. Вивчення ринку та попиту на охоронні послуги, реагування на його зміни. Пошук замовників та нарощення обсягу (видів) послуг охорони. Забезпечення контакту з клієнтами та задоволення їх запитів з послуг охорони.

2.3. Організація боротьби зі злочинністю, запобігання правопорушенням і припинення їх у місцях несення служби.

2.4. Удосконалення діяльності, досягнення позитивних кінцевих результатів у фінансово-господарській діяльності.

2.5. Організація заходів щодо профілактики порушень дисципліни, законності серед особового складу. Визначення конкретних працівників, які відповідають за стан дисципліни та законності. Напрацювання комплексу питань для ефективності профілактичної роботи серед працівників.

2.6. Аналіз службової діяльності підрозділу міліції охорони.

2.7. Організація діяльності чергових частин та контроль за станом зберігання зброї у підрозділі.

2.8. Взаємодія зі службами ОВС, ДЗАТ "Охорона-комплекс", відомствами, організаціями та підприємствами з питань надання послуг охорони, підтримання громадського порядку в місцях несення служби. Узагальнення заходів реформування міліції охорони.

2.9. Пропаганда та висвітлення діяльності міліції охорони.

2.10. Організація та забезпечення дієвого контролю за службою нарядів, дотриманням безпечних умов та заходів особистої безпеки під час служби.

2.11. Забезпечення згідно з Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) заходів з охорони праці, дотримання правил поводження з механізмами, устаткуванням, користування засобами індивідуального захисту.

Дотримання зобов'язань щодо охорони праці, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку підрозділу міліції охорони.

3. Організаційна структура міліції охорони

3.1. Полк міліції охорони.

3.2. Батальйон міліції охорони.

3.3. Рота міліції охорони.

3.4. Взвод міліції охорони стаціонарних об'єктів.

3.5. Взвод міліції охорони об'єктів нарядами груп затримання ПЦС.

3.6. Взвод міліції охорони кредитно-фінансових установ.

3.7. Взвод міліції інкасації та супроводженню грошових коштів.

4. Функціональні обов'язки працівників міліції охорони

4.1. Командир полку (батальйону, роти) міліції охорони

Командир полку (батальйону, роти) міліції охорони підпорядковується начальникові УДСО (ВДСО) та його заступникам, є прямим начальником особового складу підрозділу. Здійснює керівництво діяльністю підрозділу міліції охорони, відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань і функцій, планів, доручень керівництва, розподіляє обов'язки працівників. Організовує підготовку і проведення нарад та семінарів.

Несе персональну відповідальність за:

- результати фінансової діяльності підрозділу міліції охорони, його рентабельність та нарощення валу (видів) послуг охорони;

- бойову готовність підрозділу міліції охорони, забезпечення надійної охорони за договорами, комплектування, підготовку та виховання особового складу;

- стан дисципліни й законності серед підлеглих співробітників, а також використання особового складу за призначенням;

- стан збереження зброї, технічних засобів, боєприпасів, пального та інших матеріальних засобів;

- матеріальне, технічне, медичне та побутове забезпечення;

- додержання працівниками вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).

Командир полку (батальйону, роти) зобов'язаний:

- керувати фінансовою і господарською діяльністю підрозділу охорони;

- керувати службовою підготовкою, вихованням особового складу;

- встановлювати розпорядок дня, підтримувати у підрозділах міліції охорони внутрішній порядок;

- проводити заняття з командирами рот, їх заступниками, командирами взводів, а також оперативно-тактичні навчання з особовим складом;

- проводити роботу щодо постійного впровадження та правильного використання нарядами службових собак;

- всебічно вивчати особовий склад, знати його ділові якості;

- вживати заходів щодо комплектування підрозділу грамотними й фізично здоровими працівниками, мати якісний резерв кандидатів на їх заміщення;

- контролювати проходження працівниками початкового навчання та стажування, приводити їх до присяги;

- вживати заходів щодо збереження, утримання у справному стані та використання техніки, озброєння, боєприпасів, пального, інших матеріальних засобів, перевіряти їх наявність та стан готовності;

- контролювати дотримання заходів безпеки при використанні зброї, боєприпасів, техніки під час проведення занять та стрільб;

- слідкувати за утриманням і правильною експлуатацією службових будівель і споруд та станом протипожежної безпеки в підрозділі;

- проводити перевірки наявності матеріальних та грошових коштів;

- знати розташування об'єктів, що охороняються, їх особливості, технічну укріпленість, оснащеність технічними засобами охорони, здійснювати заходи щодо раціонального використання сил і засобів їх охорони;

- аналізувати оперативну ситуацію, своєчасно вживати заходів щодо посилення охорони в районах, де склалася напружена ситуація, екстремальна ситуація, взаємодіяти з органами внутрішніх справ;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням;

- взаємодіяти з власниками об'єктів, що охороняються, у справі організації безпечних умов праці, вживати вичерпних заходів щодо усунення виробничих ситуацій, які створюють загрозу життю чи здоров'ю;

- готувати заходи на випадок виникнення надзвичайних обставин;

- своєчасно обстежувати укріпленість об'єктів, що охороняються;

- організовувати укладення договорів, контролювати їх виконання;

- використовувати особовий склад за призначенням;

- контролювати підготовку особового складу щодо несення служби, дотримання правил носіння форми одягу, брати участь в інструктажах нарядів, здійснювати перевірки несення служби;

- вносити пропозиції керівництву про призначення, звільнення, переміщення осіб начальницького складу;

- проводити атестування особового складу;

- визначати функціональні обов'язки для командного складу підрозділу;

- вживати вичерпних заходів до своєчасного реагування на подання прокурорів, ухвали судів, критичні виступи в пресі, на радіо і телебаченні про дії працівників міліції охорони. Приймати рішення та брати участь у проведенні службових перевірок допущених крадіжок, втрат зброї, вчинення ДТП та інших подій серед підлеглих. Здійснювати профілактичні заходи;

- розслідувати події, зв'язані із загибеллю та пораненням працівників міліції охорони;

- здійснювати перспективне і поточне планування. Щоквартально заслуховувати на нарадах звіти своїх заступників про стан службової і фінансової діяльності, виконання планів та функціональних обов'язків;

- організовувати діловодство, перевіряти ведення службової документації, виконання підлеглими вимог наказів, вказівок, інструкцій і настанов;

- забезпечувати своєчасне вирішення скарг і заяв, розглядати та оперативно вирішувати пропозиції власників об'єктів з питань охорони;

- на час чергової відпустки, навчання, хвороби, службового відрядження призначати наказом виконуючого обов'язки керівника підрозділу міліції охорони з числа своїх заступників.

4.2. Заступник командира полку (батальйону) міліції охорони

Заступник командира полку (батальйону), він же начальник штабу, підпорядковується командирові полку (батальйону), є прямим начальником особового складу. Відповідає за стан організаційно-аналітичної роботи, планування й облік, організацію та проведення занять з бойової і службової підготовки, підготовку навчально-матеріальної бази, її вдосконалення, підтримання внутрішнього розпорядку, дисципліни і законності, режиму таємності, діяльність чергових частин, стан зберігання зброї, техніки, виконання режимних заходів на об'єктах охорони, службову документацію по лінії цивільного захисту, підготовку наказів, доведення їх вимог до підлеглих, виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ). У разі відсутності командира виконує його обов'язки.

Він зобов'язаний:

- готувати проекти планів службової діяльності, бойової та службової підготовки підрозділу та контролювати їх виконання;

- проводити розміщення підпорядкованих сил і засобів;

- забезпечувати взаємодію з територіальними органами внутрішніх справ з питань службової діяльності;

- організовувати діяльність працівників підрозділу міліції охорони щодо пошуку замовників та нарощення обсягу (видів) послуг охорони. Забезпечувати постійний контакт з клієнтами та задоволення їх запитів з послуг охорони;

- контролювати ведення обліку результатів роботи особового складу;

- перевіряти дотримання внутрішнього розпорядку, контролювати підготовку працівників до служби та брати участь в інструктажах нарядів;

- складати на місяць графіки роботи командного складу, контролю за несенням служби та особисто перевіряти несення служби;

- знати розташування об'єктів, що охороняються, їх особливості та вживати відповідних заходів для забезпечення їх надійної охорони;

- брати участь у підготовці договірних матеріалів, здійснювати контроль за їх виконанням та порядком ведення літерних справ;

- організовувати вивчення, узагальнення передових форм і методів, контролювати їх впровадження;

- проводити заняття з бойової та службової підготовки;

- перевіряти організацію і стан службової підготовки в підрозділах, надавати практичну допомогу з усунення недоліків;

- контролювати дотримання заходів безпеки під час стрільб та навчань;

- підтримувати навчальну базу, стежити за її використанням;

- контролювати стан збереження зброї, боєприпасів, техніки, проводити їх перевірки, контролювати порядок видачі зброї і боєприпасів;

- знати ділові якості підлеглих, вивчати їх запити;

- керувати підготовкою особового складу полку (батальйону);

- вести облік документів, що надходять, контролювати їх виконання;

- контролювати діловодство та дотримання режиму таємності в полку (батальйоні), особисто проводити з цих питань заняття з особовим складом;

- готувати питання для заслуховування на нарадах;

- вивчати кандидатів для роботи в органах внутрішніх справ;

- складати графіки відпусток, контролювати їх виконання;

- планувати (брати) участь у практичних тренуваннях та навчанні особового складу дій на об'єктах, що охороняються;

- щоквартально перевіряти стан ОПС на особливо важливих об'єктах, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;

- у разі потреби вносити пропозиції про внесення змін у дислокації постів і маршрутів на об'єктах, що охороняються;

- брати участь у заходах з впровадження засобів ОПС та їх ремонту;

- вести облік крадіжок, застосування зброї і спеціальних засобів, брати участь у проведенні службових розслідувань надзвичайних подій за участю міліції, аналізувати їх причини та вносити пропозиції з усунення недоліків;

- організовувати інспектування підпорядкованих підрозділів.

4.3. Заступник командира полку (батальйону, роти) міліції охорони щодо роботи з персоналом

Заступник командира полку (батальйону, роти) по роботі з персоналом підпорядкований командирові полку (батальйону, роти) є прямим начальником особового складу. Забезпечує організацію роботи з кадрами та профпідготовки. Зосереджує зусилля на формуванні в підрозділах морально-психологічного клімату, вихованні підлеглих у дусі вірності Присязі.

Несе персональну відповідальність за добір, розміщення й закріплення кадрів, стан дисципліни, дотримання особовим складом законності та виконання працівниками вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).

Він зобов'язаний:

- вносити пропозиції щодо вдосконалення структури міліції охорони, вести штатно-посадову книгу. Уживати заходів щодо комплектування стройових підрозділів грамотними й фізично здоровими працівниками, мати якісний резерв на заміщення, контролювати їх стажування;

- вивчати ділові й моральні якості працівників, готувати матеріали та вносити пропозиції про призначення (звільнення) командного складу;

- спільно з відділом кадрів організовувати перепідготовку працівників;

- вести облік і забезпечувати своєчасне направлення співробітників на початкову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

- вивчати передові форми й методи службової діяльності щодо роботи з кадрами, впроваджувати їх у діяльність підрозділу;

- щоквартально аналізувати стан дисципліни та дотримання законності особовим складом. Проводити розслідування з надзвичайних подій, а також подань прокурорів, ухвал судів, критичних виступів у пресі, на радіо та телебаченні про неправомірні дії особового складу, вживати вичерпних заходів щодо їх недопущення. Готувати висновки з цих фактів;

- контролювати роботу з листами, скаргами і заявами громадян;

- брати участь у підготовці проектів наказів, готувати подання про присвоєння чергових спеціальних звань, нагородження працівників, готувати атестації (характеристики), клопотати про дисциплінарні стягнення;

- організовувати роботу атестаційної комісії;

- вести звітність та узагальнювати дані про дисциплінарну практику, вносити пропозиції щодо зміцнення дисципліни;

- планувати індивідуально-виховну роботу, здійснювати контроль за веденням цієї роботи командним складом;

- брати участь у проведенні інструктажів нарядів міліції та контролі за несенням служби особовим складом;

- доповідати командирові полку про моральний стан особового складу, проведення заходів виховної роботи;

- проводити конкурси та культурно-масові заходи з особовим складом;

- приділяти увагу питанням надання допомоги сім'ям міліціонерів, які загинули під час виконання службового обов'язку, піклуванню про ветеранів міліції, воїнів-інтернаціоналістів та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС;

- готувати документи з організації професійної підготовки, забезпечувати розроблення тематичних планів занять з особовим складом та їх виконання, підготовку методичної бази. Контролювати проведення додаткових занять;

- щорічно підводити підсумки профпідготовки особового складу;

- брати особисту участь у роботі комісії з інспектування стройових підрозділів (контрольних перевірках) та усунення недоліків;

- вести облік службових відряджень;

- здійснювати контроль за складанням табелів обліку робочого часу;

- виходити з пропозиціями про внесення питань роботи з кадрами й професійної підготовки до порядку денного службових нарад, забезпечувати підготовку матеріалів та заслуховування посадових осіб;

- контролювати роботу громадських формувань для підвищення ефективності службової діяльності працівників, зміцнення дисципліни та законності, їх ролі у вихованні особового складу, організації відпочинку працівників міліції та членів їх сімей;

- вживати заходів щодо зміцнення зв'язків підрозділу з трудовими колективами, організовувати звіти перед населенням.

4.4. Заступник командира полку (батальйону, роти) міліції охорони з матеріально-технічного забезпечення

Заступник командира полку (батальйону, роти) з матеріально-технічного забезпечення підпорядкований командирові полку (батальйону, роти) і є прямим начальником особового складу. Несе персональну відповідальність за стан дисципліни та законності серед підлеглих.

Він відповідає за:

- справність, правильне використання транспорту, засобів зв'язку, сигналізації та своєчасне їх обслуговування і ремонт;

- технічну підготовку особового складу полку (батальйону, роти);

- виконання перспективних і поточних планів щодо впровадження засобів ОПС в охорону, організацію їх експлуатації та обслуговування;

- облік, стан озброєння і боєприпасів, виконання вимог режимних заходів на об'єктах, що охороняються.

Заступник командира полку (батальйону, роти) з матеріально-технічного забезпечення зобов'язаний:

- брати участь у розробці планів службової, фінансово-господарської діяльності, службової підготовки та контролювати їх виконання;

- підтримувати навчально-матеріальну базу полку (батальйону, роти), слідкувати за правильним її використанням;

- керувати технічною підготовкою і підвищенням кваліфікації співробітників;

- знати наявність, матеріальну частину бойової та іншої техніки, організовувати правильну її експлуатацію і ремонт, не рідше одного разу на місяць особисто перевіряти її технічний стан;

- спільно з командирами забезпечувати дбайливе ставлення особового складу до обмундирування, техніки та майна підрозділу;

- знати професійні та ділові якості водіїв, вносити пропозиції про їх розміщення та закріплення;

- організовувати проходження стажування щойно прийнятих водіїв;

- вести облік порушень правил дорожнього руху, вносити пропозиції щодо їх попередження, проводити розслідування транспортних порушень;

- брати участь у інструктажах нарядів та контролі за несенням служби;

- контролювати порядок видачі, носіння зброї та боєприпасів;

- проводити практичні тренування з навчання особового складу дій в умовах позаштатних ситуацій на об'єктах охорони;

- у разі відсутності в штаті підрозділу охорони інженера із спеціальної техніки й зв'язку здійснювати контроль за працездатністю засобів ОПС;

- організовувати виконання планових завдань щодо впровадження засобів сигналізації в охорону об'єктів, підключення їх на ПЦС, проведення капітального ремонту та інших планових завдань;

- визначати місця встановлення КНС та інших засобів технічного контролю за несенням служби, контролювати їх працездатність;

- перевіряти наявність, комплектність і справність закріплених за підрозділом міліції охорони засобів зв'язку, забезпечувати їх працездатність;

- забезпечувати впровадження передових форм і методів роботи інших підрозділів, розвивати раціоналізаторську роботу;

- проводити індивідуально-виховну роботу з особовим складом, відвідувати співробітників за місцем проживання;

- забезпечувати особовий склад речовим майном, вести його облік;

- здійснювати контроль за дотриманням правил збереження і видачі особовому складу зброї, боєприпасів, спецзасобів та майна. Розробляти графіки таких перевірок командним складом, контролювати їх виконання;

- проводити розрахунки потреби, вести облік автотранспорту, паливно-мастильних матеріалів, засобів зв'язку, обмундирування, спорядження, озброєння, боєприпасів, спецзасобів та іншого майна;

- керувати ремонтно-будівельними роботами, слідкувати за справністю опалення, освітлення, системи водопостачання;

- контролювати використання транспорту, здійснювати контроль за виїздом і своєчасним його поверненням, за веденням облікової документації, організовувати медичне обстеження водіїв перед службою. Не допускати використання транспорту і водіїв не за призначенням;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку в підрозділі;

- співробітничати з власниками об'єктів щодо забезпечення безпечних умов праці, вживати заходів для усунення умов, що створюють загрозу життю чи здоров'ю працівника міліції та інших громадян.

4.5. Командир взводу міліції охорони

Командир взводу підпорядковується командирові полку (батальйону, роти), його заступникам і є прямим начальником особового складу взводу.

Командир взводу відповідає за результати службової та фінансової діяльності взводу, стан озброєння та майна взводу, виховання і навчання підлеглих, дотримання ними внутрішнього порядку. Несе персональну відповідальність за стан дисципліни та законності серед особового складу.

Він зобов'язаний:

- вміло керувати взводом;

- бути організатором навчання та виховання підлеглих, постійно вдосконалювати методи керівництва підрозділом, працювати над розвитком своїх організаторських здібностей і вдосконаленням професійних навиків;

- знати дислокацію постів і оперативну ситуацію на об'єктах, що охороняються, вносити пропозиції щодо поліпшення служби;

- виставляти пости з охорони об'єктів згідно з дислокацією;

- забезпечувати цілодобовий контроль за несенням служби міліціонерами, навчати їх виконанню своїх обов'язків;

- організовувати розміщення особового складу й підтримувати внутрішній порядок та дисципліну у взводі;

- контролювати виконання підлеглими правил носіння форми одягу;

- проводити індивідуально-виховну роботу з особовим складом, не менше разу на рік відвідувати кожного співробітника за місцем проживання, вивчати їх ділові, моральні якості, соціально-побутові умови та проблеми;

- відвідувати співробітників, які навчаються в училищі професійної підготовки, цікавитися їх успішністю, дотриманням дисципліни;

- вести облік та аналізувати результати роботи взводу, щоденно підводити підсумки служби, перевіряти знання і навички особового складу;

- організовувати й проводити заняття з службової підготовки, вести особисті плани-конспекти;

- забезпечувати заходи безпеки під час проведення стрільб;

- знати матеріальну частину, правила користування, зберігання зброї, технічних засобів (майна) взводу, особисто перевіряти їх стан;

- пропагувати діяльність Державної служби охорони, узагальнювати й розповсюджувати позитивний досвід нарядів охорони;

- вивчати ринок охоронних послуг за напрямком діяльності взводу, забезпечувати постійний контакт із замовниками на попит послуг охорони;

- аналізувати стан дисципліни та дотримання законності особовим складом, за надзвичайною подією проводити службове розслідування і вживати заходів щодо усунення причин і умов, які сприяли її скоєнню;

- керувати роботою командирів відділень;

- вносити пропозиції до присвоєння чергових спеціальних звань;

- взаємодіяти з власниками об'єктів для гарантування безпечних умов праці, вживати заходів щодо усунення ситуацій, які загрожують життю чи здоров'ю працівників, повідомляти про небезпеку керівника;

- виявляти особисту ініціативу та організовувати співробітників взводу щодо планового нарощення обсягу (видів) послуг охорони.

Додаток 10
до п. 3.4 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

             КНИГА НАРЯДІВ

 _____________________________________________________________
(найменування підрозділу міліції охорони)

Розпочато "__" _______ 200_ р.   Закінчено "__" ________ 200_ р.

                 Затверджую:
Начальник відділу (відділення)
ДСО при ________________________
(звання, підпис, П.І.Б.)
"___" ______________ 200__ р.

1. Розрахунок сил та засобів на "__" ________ 200 __ року
За штатом / За списком
Командний склад ______________ ________________
Рядовий та молодший нач. склад ______________ ________________
Усього: ______________ ________________

2. На службі задіяно:
службових собак _______________, службових автомобілів ___________
інше (вказати) ___________________________________________________

3. Список працівників міліції, які перебувають поза службою

------------------------------------------------------------------
|Відпочинок |Хворі |Чергова |Навчання |З інших причин |
|після служби| |відпустка | |(вказати) |
|------------+--------+-------------+----------+-----------------|
|1.__________|1.______|1.___________|1.________|1._______________|
|------------+--------+-------------+----------+-----------------|
|2.__________|2.______|2.___________|2.________|2._______________|
------------------------------------------------------------------

4. Список працівників, які залучені до служби

------------------------------------------------------------------
|Вид |Номер|П.І.Б.|Час | Працівнику |Підпис про час|Допуск|
|на- |мар- |пра- |не- | міліції видано |отримання |до |
|ряду|шруту|цівни-|сення| |(повернення) |служби|
| | |ка |служ-| |зброї | |
| | | |би | | | |
|----+-----+------+-----+------------------+--------------+------|
|мі- |(пос-|мілі- |з ___|вид, |боєпри- |ін-|пра- |черго- |зі |
|лі- |та) |ції |до __|номер|паси, їх|ше |цівник|вий |зброєю|
|ції | | |годин|зброї|кіль- | |(отри-|(повер-|дозво-|
| | | | | |кість | |мання)|нення) |ляю |
|----+-----+------+-----+-----+--------+---+------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
(Підпис особи, яка перевірила забезпеченість
особового складу згідно з атестатом безпеки)

5. Тема інструктажу: _____________________________________________
(зазначається за кожним інструктажем окремо)
Час проведення ___________________________________________________
(посада, П.І.Б. та підпис того, хто проводив
інструктаж)

Додаток 11
до п. 3.6 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Затверджую
Начальник відділу ДСО ______
"___" ____________ 200 __ р.

                ПЛАН
проведення інструктажу з особовим складом,
що заступає на службу

   Після шикування особового складу на інструктаж необхідно:

   1. Перевірити  наявність особового складу, оглянути його
зовнішній вигляд, екіпіровку, визначити готовність працівників до
несення служби.

   2. Провести бесіду на тему __________________________________

   3. Ознайомити наряди з оперативною ситуацією в районі (місцях
несення служби) та визначити завдання кожному наряду.

   4. Оголосити результати роботи за минулу добу:
а) зауваження та результати роботи нарядів _________________;
б) спрацювання ОПС: 1-а зміна __________ 2-а зміна _________;
в) неперезакриті об'єкти ____________________________________

   5. Перевірити знання особовим складом: а) __________________,
б) _______________, в) рішення ввідних завдань ______________

   6. Оголосити варіант несення служби, тактику патрулювання ___

   7. Віддати наказ про заступання на службу.

   Відповідальний за проведення інструктажу ____________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
"___" ____________ 200__ р.

Додаток 12
до п. 4.1.2 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

               ЖУРНАЛ
приймання (здавання) поста (маршруту) й
перевірок несення служби з охорони

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)

------------------------------------------------------------------
|Дата|Пост, майно, |Зауваження |Час |Результати |
|і |документація за описом |щодо |перевірки|перевірки |
|час |і печатки на сховищах |прийому- |несення |(посада, |
| |згідно із відбитками |здавання |служби |звання, |
| |-----------------------|поста, | |П.І.Б. |
| | здав | прийняв |приміщень, | |перевірника,|
| |-----------+-----------|майна та | |відмітка про|
| |П.І.Б.|під-|П.І.Б.|під-|документації| |усунення |
| | |пис | |пис | | |недоліків) |
|----+------+----+------+----+------------+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до п. 4.1.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

              АКТ N ____
перезакриття об'єкта (квартири)

   Акт склав ___________________________________________________
(посада, звання, ім'я та по батькові представника
охорони)

у присутності понятих: 1. __________________ 2. __________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
домашня адреса)

про те, що "__" ____________________ 200 р. о ____ год. _____ хв.
проведено відкриття об'єкта (квартири) за адресою: _______________
через надходження на ПЦС "__" ___________ 200 р. о __ год. __ хв.
сигналу "Тривога".
При відкритті об'єкта (приміщення, квартири) встановлено:

   1. Зовнішні ознаки проникнення сторонніх осіб _______________
(вказати їх
наявність або
відсутність)

   2. Стан засобів охоронної сигналізації ______________________
(справні, обірвано
шлейф, незачинені
вікна, кватирки,
балконні двері
та інш.)

   3. Вжито заходів ____________________________________________

   4. Рекомендації та пропозиції власникам _____________________

   5. Об'єкт здано під охорону на ПЦС "__" ____________ 200__ р.
о __ год. ___ хв. черговому пульта управління ____________________

   Підпис представника охорони  ______________
Підписи понятих: ______________

Додаток 14
до п. 4.1.4 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

               ЖУРНАЛ
обліку разових перепусток

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)

------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище |Номер |Дата й час |Прізвище |Посада, |
|з/п|та |перепустки|пред'явлення|постового, |прізвище й |
| |ініціали |й дата |перепустки |який |підпис особи,|
| |особи, |видачі |постовому |дозволив |яка прийняла |
| |вказаної у| | |прохід, |перепустку |
| |перепустці| | |винесення |від |
| | | | |(вивезення)|постового |
| | | | |майна | |
|---+----------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до п. 4.1.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

               ЖУРНАЛ
приймання-здавання приміщень об'єкта охорони
матеріально відповідальними особами

------------------------------------------------------------------
| N |Дата і час|Найменування| Посада, | Посада, |Примітка|
|з/п|приймання-| приміщень |П.І.Б. особи,|П.І.Б. особи,| |
| | здавання | | яка здала |яка прийняла | |
| | | | приміщення, | приміщення, | |
| | | | її підпис | її підпис | |
|---+----------+------------+-------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до п. 5.3.1 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

             БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ

службового автомобіля _______________________ відділу (відділення)
(марка та державний
номер)

 ДСО при __________________ міськ-, райвідділі внутрішніх справ

"__" ______ 200__ р. Час несення служби з _____ год. до _____ год.

Показання спідометра: на початок служби ________, після закінчення
служби ___________
Екіпаж:
- молодший інспектор _____________________________________________
- міліціонер-водій _______________________________________________
- міліціонер-кінолог ___________ зі службовим собакою __________
Хто проводив інструктаж, його тема _______________________________

   1. Виїзди  за  сигналами "Тривога", вказівками чергового
охорони (ПЦС) для припинення правопорушень та виконання інших
завдань

------------------------------------------------------------------
|Початковий| Час | Кінцевий | Час | Відстань у | Мета |
| пункт | виїзду | пункт | прибуття | кілометрах | поїздки |
| | | | | | |
|----------+--------+----------+----------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------

   2. Охорона об'єктів, які не взялися на ПЦС

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Адреса | Час передання | Вжиті заходи з охорони |
| об'єкта | | під охорону | об'єкта |
|--------------+--------+---------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------

   3. Недоліки в технічній укріпленості об'єктів

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Адреса | Виявлені | Вжиті заходи |
| об'єкта | | недоліки | |
|-----------------+-----------+----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------

   4. Контроль за несенням служби

------------------------------------------------------------------
| Час | Місце | Результати перевірки | Хто перевірив, |
| перевірки | перевірки | (зауваження) | підпис |
|-----------+------------+----------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------

   5. Результати служби наряду:
Виїздів за сигналами "Тривога" ______________________________
Попереджено краж з охоронюваних об'єктів ____________________
Хибних спрацювань охоронної сигналізації ____________________
Затримано та доставлено правопорушників до територіального
органу внутрішніх справ __________________________________________
Загальний пробіг службового автомобіля за зміну _____________
Зауваження щодо технічного стану службового автомобіля та
радіостанції
__________________________________________________________________
Підсумковий результат: фіксована оцінка служби кожного
працівника міліції наряду групи затримання (реагування), яка є
підставою для визначення щомісячної премії та її величини ________
__________________________________________________________________
(запис здійснює відповідальний черговий, черговий ПЦС, командир
підрозділу міліції ДСО)

   Старший наряду ______________________________________________

   Відповідальний черговий (черговий ПЦС) ______________________

   У першому розділі записи заносяться в порядку (послідовності)
отриманих нарядом сигналів "Тривога" та завдань.

Додаток 17
до п. 6.16.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

 ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________________
____________________________
"___" ____________ 200 __ р.

 ПРИМІРНИЙ ПЛАН-ЗАВДАННЯ
усічених тренувань з відпрацювання практичних дій груп
затримання підрозділу ДСО "___" _______ 200 __ року
при надходженні сигналу "Тривога" з об'єктів
(квартир), які охороняються

Відповідальний за відпрацювання практичних дій груп
затримання підрозділу ДСО ________________________________________
Місце проведення практичних дій: об'єкт (квартира) _________,
обладнаний ОПС з виведенням на ПЦС N _______
Час проведення практичних дій з __ год. до __ год. "__" _____
200 _ р.
Спосіб подання сигналу "Тривога": порушення шлейфа,
передавання на ПЦС по телефону (радіозв'язку) та ін. _____________
Особи з числа начальницького складу, відповідальні за
проведення заходів для вирішення оперативно-тактичних завдань,
діють у суворій відповідності до розробленого плану. У зазначений
час прибувають на об'єкт і подають сигнал тривоги, фіксують час
його подання і спостерігають за своєчасністю прибуття,
правильністю дій нарядів та огляду місця події.
Результати оформляються довідкою. Оцінюються дії кожного
працівника, який брав участь у вирішенні завдань, та порядок дій
постових, які несуть службу з охорони об'єктів, а також його
працівників.
Під час підведення підсумків з відпрацювання практичних дій
за сигналом "Тривога" вказується на недоліки, у т.ч. озброєння,
забезпечення особового складу та правильного використання
транспорту, засобів зв'язку, індивідуального захисту та
спеціальних засобів. Аналізуються маршрути руху нарядів, що
забезпечують їх прибуття до об'єкта з різних напрямків у
найкоротші строки, організація управління нарядами, сигнали
взаєморозпізнання.
Зазначаються практичні заходи, які необхідно вжити.
Дії нарядів доповідаються керівництву підрозділу міліції
охорони.

Відповідальний за відпрацювання практичних дій
груп затримання підрозділу ДСО ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 18
до п. 7.7.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

 ПРИПИС
на право перевірки несення служби нарядами міліції
Державної служби охорони при МВС України

організації та несення служби нарядами ДСО, стану технічної
укріпленості та обладнання об'єктів засобами охоронно-пожежної
сигналізації, проведення учбових тривог, стану зберігання та
видачі табельної зброї, боєприпасів і спецзасобів, використання
автотранспорту, фінансово-господарської діяльності, а також
перевірок несення служби нарядами, які тимчасово перебувають на
території області (міста) та виконують охоронні функції за
укладеними договорами.

   Дійсний до "___" ______ 200 _ р. при пред'явленні службового
посвідчення.

__________________________________________________________________
(керівник департаменту (управління, відділу) ДСО)

______________________________________     __________________
(звання, прізвище та ініціали) (підпис)

   "___" ____________ 200 _ р.

   м. п.

 Перелік повноважень, зазначених у приписі, в кожному
конкретному випадку визначається керівником у залежності від мети
перевірки (відрядження).

Додаток 19
до п. 8.2 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

ПОВІДОМЛЕННЯ

про надання охоронних послуг, пов'язаних з виїздом
наряду служби інкасації ____________________________
(назва підрозділу охорони)
за межі регіону дислокації підрозділу охорони

1. Вид охоронного заходу та термін його виконання.

2. Склад наряду та старший наряду (вказати звання та
прізвище).

3. Наявність озброєння, засобів зв'язку та спеціальних
засобів.

4. Вид транспорту, яким перевозиться вантаж (наявність
автомобіля супроводження, його марка та державний номер).

5. Маршрут руху. Початковий та кінцевий пункти руху
(вказувати інформацію за кожною з областей, територіями яких
проходить маршрут руху згідно з територіально-інформаційним
довідником ДСО).

6. Проміжні пункти зупинок на період понад 8 годин.

7. Замовник (назва організації, адреса і місцезнаходження).

 Начальник управління (відділу)
ДСО ____________________ ____________________
(прізвище)

 "___" _____________ 200 __ р.

Додаток 20
до п. 8.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

                  Начальнику управління (відділу)
ДСО в ______________________
(області, місті)

              ПОВІДОМЛЕННЯ

   Прошу організувати  контроль за несенням служби особовим
складом наряду _______________ УДСО (ВДСО) _________________, який
(вид наряду) (області, міста)

направляється з __ до __ 200 __ р. для _______________________, що
(вид охоронного заходу)

здійснюється на службовому автомобілі ______. Старший наряду _____
Склад наряду - ____ чоловік. Наявність озброєння і спецзасобів: __

 Начальник управління (відділу)
ДСО ____________________ _____________
(назва підрозділу) (підпис)

Додаток 21
до п. 8.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Інформаційне повідомлення
про укладення (розірвання) договорів на
здійснення інкасації грошових коштів

1. Номер договору, дата укладення, термін дії.

2. Організація, відомча належність, юридична адреса.

3. Маршрут згідно з договором з___ до___ год., кількість точок інкасації.

4. Вартість охорони (за 1 годину або % від суми).

5. Причина розірвання договору.

6. Відповідальний за виконання договору (П.І.Б., посада, звання, службовий телефон).

Відомості надаються до відділення з організації інкасації та охорони грошових коштів, що перевозяться, Департаменту ДСО в триденний термін після укладення чи розірвання договору за підписом керівника підрозділу ДСО.

Додаток 22
до п. 8.5 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

               ЖУРНАЛ
обліку інформації перебування нарядів ___________
на території ____________ області (району, міста)

Розпочато "__" _______ 200_ р.   Закінчено "__" ________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
| N |Дата і час | Хто | З якого | Склад | Вид |Позначка |
|з/п|надходження |повідомив|підрозділу|наряду,|заходу | про |
| |повідомлення| | прибув |старший|охорони|перевірку |
| | | | наряд | наряду| |(фізичну, |
| | | | | | |технічну) |
|---+------------+---------+----------+-------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------

 Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------
|Наявність |Вид | Період |Організація,| Місце | Місце |
|озброєння, |транс-|перебування | до якої |відпочинку|несення|
|спецзасобів|порту |на території |прибув наряд| | служби|
| | | обл. | | | |
|-----------+------+-------------+------------+----------+-------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 23
до п. 9.1 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

                 ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ______________________
(назва підрозділу ДСО)
________________________________
(посада, спец. звання, прізвище,
ініціали, підпис)

                 "__" ______________ 200__ р.

             АТЕСТАТ БЕЗПЕКИ
маршруту (поста) здійснення охоронних функцій
_______________________________________________________________
(охорона об'єкта (об'єктів), вантажу, грошових
_______________________________________________________________
знаків і цінних паперів, що перевозяться,
________________________________________________________________
здійснення інкасації, забезпечення безпеки фізичних осіб)

   1. Загальний розділ

   1.1. Номер маршруту (поста) _________________________________
(згідно з єдиною дислокацією)

   1.2. Адреса об'єкта, координати маршруту інкасації грошових
коштів, охорони касирів, цінного вантажу _________________________

   1.3. Підстави виконання охоронних функцій ___________________
__________________________________________________________________
(номер договору, дата укладення)

   1.4. Зміст функцій охорони __________________________________
(інкасація, охорона грошових коштів
__________________________________________________________________
і цінних паперів, що перевозяться, вантажу, забезпечення безпеки
__________________________________________________________________
фізичної особи, охорона об'єкта (об'єктів)

   1.5. Склад наряду ___________________________________________
(задіяна кількість працівників в одну зміну
на маршруті)

   1.6. Відповідальний за забезпечення умов особистої безпеки на
посту (маршруті) _________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

   2. Матеріально-технічне забезпечення

   2.1. Озброєння ______________________________________________

   2.2. Засоби індивідуального захисту та активної оборони _____
__________________________________________________________________

   2.3. Наявність автотранспорту _______________________________
(належність автотранспорту,
марка, держ. номер тощо)

   2.4. Обладнання автотранспорту та його технічний стан _______
__________________________________________________________________
(наявність кольорографічних схем підрозділу, СГУ, маячки,
дверні замки тощо)

   3. Об'єкт обладнано _________________________________________

   4. На маршруті розташовані __________________________________
(місцезнаходження найближчих
медустанов, ОВС, пунктів
дільничних інспекторів, ДАІ, їх
телефони, пункти виходу на
зв'язок, місця зупинок тощо)

   5. Організаційні заходи безпеки

   5.1. Відомості  про  проходження початкової (спеціальної)
підготовки, складання заліків зі знання нормативних документів
працівниками, які залучаються до виконання охоронних функцій _____
__________________________________________________________________

   5.2. Відомості про порядок проведення інструктажу ___________
__________________________________________________________________
(проводиться перед заступанням на службу, додатково під час
__________________________________________________________________
несення служби, через засоби зв'язку, хто проводив інструктаж
тощо)

   5.3. Контроль за несенням служби здійснюється _______________
__________________________________________________________________
(періодичність, вид)

   5.4. Функціональні обов'язки працівника(ів) розроблені та
доведені під підпис.

   5.5. Підбиття підсумків роботи здійснюються після кожної
зміни несення служби (після закінчення виконання охоронних
функцій).

   6. Додаткові умови безпеки __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   7. Висновок _________________________________________________
(умови особистої безпеки особового складу на
__________________________________________________________________
маршруті (об'єкті) забезпечені (не забезпечені))

 Атестат безпеки склав __________________________________________
(посада, спеціальне звання, прізвище та
ініціали особи)

"___" ______ 200__ р. ____________________
(підпис)

   8. Відповідність умов несення служби на посту (маршруті)
вимогам атестата безпеки перевірив та підтверджую:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата, результати перевірки, висновок про відповідність умов
несення служби на об'єкті, посту (маршруті) вимогам атестата
безпеки, прізвище та підпис особи, яка здійснила перевірку)

Додаток 24
до п. 9.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Перелік
умов безпеки працівників органів внутрішніх справ
під час виконання охоронних функцій

1. Інструктаж особового складу перед заступанням на службу.

2. Озброєння, екіпірування, засоби індивідуального захисту та активної оборони:

- табельна зброя з двома спорядженими магазинами;

- бронежилет, шолом "Сфера";

- носильна радіостанція;

- засоби технічного контролю;

- балон зі сльозоточивою рідиною;

- гумовий кийок, наручники;

- електричний ліхтар;

- індивідуальний медичний пакет;

- свисток, блокнот, авторучка;

- службове посвідчення, міліціонеру-водію (мотоциклісту) - додатково ще й посвідчення на право керування автомототранспортом;

- службова книжка, маршрутна картка (на автомаршруті - додатково бортовий журнал та дорожній лист);

- службовий собака для міліціонера-кінолога (за наявності ветеринарного посвідчення, ошийника, повідця та намордника).

3. Наявність у наряду автоматичної зброї.

4. Парний наряд міліції або змішаного виду (міліція, цивільна охорона).

5. Парний наряд міліції.

6. Склад наряду не менше трьох працівників охорони (у разі інкасування в одній із точок понад 500 тисяч гривень - склад наряду має бути з чотирьох працівників), які пройшли підготовку (перепідготовку) в училищах професійної підготовки охорони та успішно склали заліки.

7. Наявність автоматичної зброї у старшого наряду та охоронника.

8. У разі перевезення цінностей на суму понад 500 тисяч гривень за межі дислокації підрозділу - склад наряду не менше чотирьох озброєних (у т.ч. автоматичною зброєю) працівників охорони або трьох, де старший наряду - особа середнього або старшого начальницького складу.

9. Склад наряду не менше двох працівників, які пройшли перепідготовку в училищі професійної підготовки охорони та успішно склали заліки на знання нормативних актів, що регламентують діяльність СПМО "Титан".

10. Зміна наряду в присутності одного з командирів.

11. У разі використання нарядом автомобіля власника з водієм обов'язкова наявність медичної аптечки, вогнегасника, запасного колеса, інструменту, справність замків запирання дверей автомобіля. Склад наряду не менше двох озброєних (у т.ч. автоматичною зброєю) працівників охорони.

12. При супроводженні одного-двох касирів - склад наряду не менше двох озброєних працівників (у т.ч. водія); при супроводженні трьох і більше касирів - склад наряду не менше трьох озброєних працівників охорони.

13. Знання оперативної ситуації в місцях постійного чи тимчасового перебування, маршрутів руху, контактування з працівниками територіальних органів внутрішніх справ та знання номерів телефонів їх чергових частин.

14. Наявність інструкції з безпеки несення служби маршруту інкасації та охорони грошових знаків, цінних паперів, що перевозяться, якою передбачити місце інструктажу наряду, порядок виходу на зв'язок, адреси ОВС, пунктів дільничних інспекторів міліції, постів ДАІ тощо, їх телефони, місця можливого використання телефонів для службових цілей, запасні маршрути, місця ймовірного нападу на наряд, адреси найближчих медичних установ, дії наряду при ДТП, нападі, пошкодженнях автомобіля тощо.

15. Дотримання конфіденційності щодо маршруту руху та умов виконання договірних зобов'язань.

16. Наявність інструкції про пропускний режим на об'єкті.

17. Наявність функціональних обов'язків з урахуванням специфіки виду охоронної діяльності, місцевості, часу та інших обставин під час служби.

18. Наявність затвердженого графіка виходу на зв'язок з черговим підрозділу Державної служби охорони (ПЦС, черговим ОВС).

19. Вихід на радіозв'язок після інкасування кожної точки.

20. Постійне пильне стеження за ситуацією навколо автомобіля під час його руху або зупинки та запирання дверей автомобіля.

21. Вихід на зв'язок по телефону або радіостанції з кожного місця доставки касира.

22. У разі перевезення значних грошових сум за межами дислокації підрозділу - наявність супутникового сотового зв'язку.

23. Автоматична зброя (на розсуд командира підрозділу з урахуванням особливостей регіону та оперативної ситуації на її території).

24. Бронежилети потайного носіння не нижче 2-го класу захисту.

25. Бронежилети не нижче 2 - го класу захисту.

26. Шоломи типу "Сфера" або армійські.

27. Розшуковий службовий собака.

28. Службовий собака для пошуку вибухівки та вогнепальної зброї.

29. Вартовий службовий собака.

30. Наявність радіозв'язку з черговим міськ-, райвідділу.

31. Система відеоспостереження території (у т.ч. дистанційна).

32. Переговорний відеопристрій.

33. Механічний засув на вхідних дверях поста із внутрішнього боку.

34. Обладнання автомобіля засобами автоматичного блокування дверей під час зупинки двигуна.

35. Механічний засув на дверях автомобіля із внутрішнього боку.

36. Встановлення засобів тривожної сигналізації в місцях інкасування (доставки) грошових коштів.

37. Наявність спеціального броньованого автотранспорту.

38. Справні замки запирання дверей з середини автомобіля.

39. Додаткове зміцнення бокового та заднього скла автомобіля захисною затонованою плівкою. Обладнання лобового скла типу "сталініт" захисною прозорою плівкою згідно з вимогами ГОСТу 5727-88.

40. Система контролю доступу за допомогою кулезахисного прохідного шлюзу (при розташуванні поста охорони біля входу до установи банку з покладанням на охоронника функцій забезпечення пропускного режиму).

41. Грати на вікнах приміщень, які охороняються або ударотривке скло.

42. Забезпечення наряду автомобілем, зареєстрованим у ДАІ як спеціальний згідно з вимогами нормативних актів МВС України.

43. Обладнання технічно укріпленого приміщення для постового, що забезпечує захист працівника міліції від вогнепальної зброї.

44. Переговорний аудіопристрій.

45. Окреме ізольоване приміщення для постового, обладнане системою відеоспостереження за об'єктом охорони.

46. Здавання в неробочий час вхідних дверей на пункт централізованого спостереження без права відключення постовим.

47. Оптичне вічко на вхідних дверях.

48. Освітлення об'єкта, його периметра в нічний час.

49. Парольна система допуску на пост - цілодобово.

50. Парольна система допуску на пост - у неробочий час.

51. Наявність у службовому автомобілі радіостанції, СГУ, світлових маячків, кольорографічних схем встановленого зразка, бортового журналу, медичної аптечки, вогнегасника, запасного колеса, комплекту інструментів.

52. Наявність телефонного зв'язку.

53. Наявність радіозв'язку.

54. Прямий телефонний зв'язок з черговим ПЦС - ОВС.

55. Наявність засобів тривожної сигналізації.

56. Додаткові гратчасті двері (на основних та запасних виходах).

57. Кабіна для постового, обладнана склом із захисною та затонованою плівкою, що забезпечує захист працівника міліції від вогнепальної зброї.

58. Обладнання об'єкта засобами сигналізації, у т.ч. периметрової.

59. Укріпленість об'єкта згідно з будівельними нормами - ВБН-95.

60. Наявність у банках бокса розвантаження (завантаження) грошей.

61. Наявність вільних під'їзних шляхів, входів до місць отримання (здавання) грошових знаків і цінних паперів, їх освітлення у вечірній та нічний час доби.

62. Під час несення служби:

- дотримання конфіденційності щодо маршруту руху та умов виконання договірних зобов'язань;

- вихід на радіозв'язок з черговими частинами територіальних підрозділів ДСО та ПЦС у чітко визначених місцях на маршруті руху;

- у пункті призначення - обов'язкова відмітка наряду СПМО "Титан" у територіальному підрозділі ДСО про місцезнаходження.

63. Здійснення перевірки несення служби у неробочий час, що потребує входу до приміщення, тільки під наглядом групи затримання ПЦС або наряду міліції органу внутрішніх справ у присутності відповідального по підрозділу охорони або чергового органу внутрішніх справ.

64. Електромеханічний засув блокування вхідних дверей зсередини з пультом управління в постового.

65. Кодовий замок.

66. Радіоканальна система тривожної сигналізації типу "брелок", що є безпосередньо в працівника міліції.

67. Наявність периметрової сигналізації.

68. Наявність санітарної зони охорони.

69. Склад наряду - не менше трьох працівників.

70. Додаткове інформування наряду міліції через радіозв'язок черговим підрозділу або оператором пункту централізованої охорони про обов'язкове дотримання заходів особистої безпеки під час виїзду за сигналами тривоги або виклику на місце події.

71. Наявність міліціонера-кінолога зі службовим собакою (для нарядів у складі двох працівників).

Зазначений перелік може бути доповнений (розширений) керівником підрозділу виходячи із умов конкретного об'єкта охорони.

               ТАБЛИЦЯ
умов атестата безпеки працівників органів внутрішніх
справ під час виконання охоронних функцій

------------------------------------------------------------------
| N |Види об'єктів, | Обов'язкові умови безпеки |Факультативні|
|з/п|постів (маршрутів)| |умови безпеки|
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 |Банківські |1, 2, 3, 10, 16, 18, 24 або|26, 32, 40, |
| |установи |25, 33, 41, 44, 46, 47, 50,|43 або 57, |
| | |52, 54, 55, 56, 58, 59, 63,|48, 53, 64 |
| | |66, 67 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 2 |Інкасація грошової|1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 17,|22, 34, 35, |
| |готівки |19, 20, 25, 26, 38, 39, 42,|36, 37, 60 |
| | |51, 53, 61 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 3 |Охорона грошових |1,2, 3, 8, 11 або 42, 12, |22, 34, 35, |
| |коштів та інших |13, 14, 15, 17, 20, 21,25, |36, 37, 60 |
| |цінностей, що |26, 38, 39, 51, 53, 61 | |
| |перевозяться | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 4 |Ювелірні магазини |1, 2, 17, 18, 24 або 25, |23, 26, 31, |
| | |41, 43 або 45, або 57, 52, |64 |
| | |55, 58, 66 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 5 |Ресторани, бари, |1, 2, 4, 17, 18, 24 або 25,|66 |
| |казино тощо |52, 55 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 6 |Обмінні пункти |1, 2, 17, 18, 24 або 25, |23, 26, 32 |
| |валют |33, 41, 43 або 45, або 57, |або 44 |
| | |47, 52, 55, 56, 66 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 7 |Промислові |1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, |25, 29, 31, |
| |підприємства |47, 48, 52, 53, 66 |55, 58 |
| |(склади, бази) | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 8 |Ринки (речові та |1, 2, 4, 17, 18, 48, 53 |24, 52 |
| |продовольчі) | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 9 |Держустанови, |1, 2, 16, 17, 18, 48, 46, |23, 31, 33, |
| |адмінбудинки |50, 52, 55, 58, 66 |47, 54 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|10 |Гідротехнічні |1, 2, 4, 16, 17, 18, 23, |29, 31, 52, |
| |споруди, водойми |50, 53, 68 |55 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|11 |Установи освіти |1, 2, 18, 48, 52, 53, 66 | |
| |(школи) | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|12 |Музейні заклади |1, 2, 16, 17, 18, 41, 46, |31, 33, 44, |
| | |47, 48, 50, 52, 53, 55, 58,|54, 56 |
| | |66 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|13 |Житлові |1, 2, 17, 18, 53 |24 або 25, |
| |багатоквартирні | |44, 52, 48, |
| |будинки | |65 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|14 |Садово-дачні |1, 2, 4, 17, 18, 29, 48, 53|23, 25, 52 |
| |товариства | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|15 |Автостоянки |1, 2, 4, 16, 17,18, 23, 25,|27, 53 |
| |(гаражі) |48, 53, 55 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|16 |АЗС |1, 2, 4, 17, 18, 25, 48, |23, 26, 33, |
| | |53, 55 |43, 52 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|

|17 |Офіси комерційних |1, 2, 17, 18, 24 або 25,  |45 або 57  |
| |організацій, |47, або 44, або 32, 33, 46,| |
| |комерційні |50, 52, 53, 55, 58 | |
| |магазини тощо | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|18 |Віддалений пост |1, 2, 4, 17, 18, 23, 25, |16, 26, 47, |
| |(маршрут) |29, 53 |52, 55, 58 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|19 |Охорона фізичних |1, 2, 9, 13, 17, 23, 29, |36, 41 |
| |осіб |52, 61 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|20 |Охорона вантажів, |1, 2, 9, 13, 15, 17, 25, |22, 37 |
| |що перевозяться |26, 42, 53, 62 | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|21 |Склади вибухових, |1, 2, 10, 16, 17, 18, 42, |25, 26, 32 |
| |токсичних та |48, 49, 52, 53, 55, 56, 67 |або 44, 47 |
| |наркотичних | | |
| |речовин | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|22 |Кімната зберігання|1, 2, 10, 17, 18, 41, 46, | |
| |зброї, що |49, 54, 55, 56 | |
| |використовується | | |
| |ВОХОР | | |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|23 |Одинарний пост |1, 2, 17, 18, 29, 52, 53, |33 або 41, |
| | |55, 66 |44, 47, 49 |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
|24 |Наряд групи |1, 2, 69 або 5, 13, 17, 18,|27 або 29 |
| |затримання ПЦС |20, 23, 25, 26, 30, 51, 70,| |
| | |71 | |
------------------------------------------------------------------

   Умови безпеки є обов'язковими для виконання і можуть бути
розширені керівником (командиром) підрозділу виходячи зі специфіки
конкретного об'єкта. Перелік об'єктів, постів (маршрутів) та
послуг охорони не є вичерпним. У разі появи нового об'єкта охорони
чи виду послуг він прирівнюється за вимогами умов безпеки до
подібного за специфікою функцій охорони об'єкта, поста (маршруту),
виду послуг.

Додаток 25
до п. 11.2 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

        ОБЛІКОВА КАРТКА СЛУЖБОВОГО СОБАКИ

1. Кличка ________________________________________________________
2. Порода ________________________ 3. Масть ______________________
4. Стать ___________ 5. Дата народження __________________________
6. N родоводу ____________________________________________________
7. Ким проведена закупка та кому належить собака
__________________________________________________________________
(посада, звання, П.І.Б., назва підрозділу охорони)

8. Вартість собаки на день закупки _______________________________
9. Дата проведення випробування на придатність для використання на
службі, ким проводились випробування _____________________________
(число, місяць, рік, посада,
звання, П.І.Б.)
10. Закуплений для використання __________________________________
(вид служби)
11. Де та коли проходив курс дресирування або перепідготовку:

------------------------------------------------------------------
|Дата |Місце проходження|Вид підготовки|Прізвище дресирувальника,|
| | | | інструктора |
|-----+-----------------+--------------+-------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

12. Відмітки про перенесені хвороби та проведення вакцинацій:

------------------------------------------------------------------
| Дата | Вакцинація|N серії| Термін |Тривалість|Підпис та |
|проведення| проведена |вакцини|придатності|імунітету | посада |
|вакцинації| від | | | | особи, |
| | | | | | яка |
| | | | | | провела |
| | | | | |вакцинацію|
|----------+-----------+-------+-----------+----------+----------|
| |вірусного | | | | |
| |ентериту | | | | |
|----------+-----------+-------+-----------+----------+----------|
| |вірусного | | | | |
| |гепатиту | | | | |
|----------+-----------+-------+-----------+----------+----------|
| |чуми собак | | | | |
|----------+-----------+-------+-----------+----------+----------|
| |сказу | | | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 26
до п. 11.17 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

                АКТ
про застосування службового собаки

"___" _________ 200__ року
Міліціонер-кінолог _______________________________________________
_________________________________________________________________,
(найменування підрозділу охорони, звання, прізвище)

ознайомившись з ситуацією місця __________________________________
_________________________________________________________________,
(вказати вид скоєного злочину, найменування установи, адресу,
прізвище потерпілого)

застосував розшукового собаку ____________________________________
__________________________________________________________________
(за слідом, для вибирання, обшуку місцевості, затримання і
т.ін.; описати роботу собаки, вкрадене майно і на яку суму,
__________________________________________________________________
знаряддя злочину та інші речі, що мають значення для
розкриття злочину, вказати, хто затриманий)
__________________________________________________________________
(умови, в яких проходила робота собаки: погода, температура,
повітря, рух транспорту, пішоходів, інші обставини)

   Застосування собаки почалося о __ год. ___ хв. через ___ год.
___ хв. після скоєння злочину, закінчено о ___. год. ___ хв.

 Підписи: _______________________
(міліціонер-кінолог)

     _______________________
(член групи затримання)

Додаток 27
до п. 11.17 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

               ДОВІДКА
про наслідки застосування службового собаки

Застосування розшукового собаки ______ міліціонером-кінологом ____
(кличка)
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
(з розшуку, обшуку місцевості, приміщень і т. д.)

сприяло розкриттю ________________________________________________
(вказати вид злочину, де і коли було скоєно)

у справі (матеріалу) N ___________________________________________
__________________________________________________________________
(вказати затриманого, на яку суму за допомогою собаки вилучено
__________________________________________________________________
вкрадених речей, знайдені предмети, що мають
__________________________________________________________________
значення для розкриття злочину)

Підпис _____________________________________
(слідчий, керівник органу дізнання)

"___" ________ 200__ р.

Додаток 28
до п. 11.22 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

               НОРМА
із забезпечення спецобмундируванням
спеціалістів службового собаківництва підрозділів
охорони при міськорганах внутрішніх справ, УВС
навчальних закладів УВС, МВС з підготовки
спеціалістів службового собаківництва

------------------------------------------------------------------
| N | Назва категорії |Кількість| Строк | Примітки |
|з/п| особового складу та |предм. на|користування| |
| | предметів речового | 1 | | |
| | майна |чоловіка | | |
|---+-----------------------+---------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------------+---------+------------+-------------|
|1 |Керівному та | | | |
| |начальницькому складу | | | |
| |учбових центрів та з | | | |
| |розведення собак, | | | |
| |розплідників, дільниць | | | |
| |службового | | | |
| |собаківницта, | | | |
| |підрозділів та апаратів| | | |
| |охорони при УВС і | | | |
| |міськ-, райорганах | | | |
| |внутрішніх справ, що | | | |
| |займаються службовим | | | |
| |собаківництвом, особам,| | | |
| |що працюють зі | | | |
| |службовими собаками: | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Куртка зимова |1 шт. |3 роки |У районах з |
| | | | |жарким |
| | | | |кліматом |
| | | | |видається на |
| | | | |4 роки. |
| | | | |Брюки - на |
| | | | |6 років |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Брюки зимові |1 шт. |3 років |У районах з |
| | | | |жарким |
| | | | |кліматом |
| | | | |видається на |
| | | | |4 роки. |
| | | | |Брюки - на |
| | | | |6 років |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Костюм (куртка та |1 компл. |2 роки | |
| |брюки) | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Халат бавовняний |1 шт. |2 роки | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| | | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Плащ із прогумованої |1 шт. |3 роки | |
| |тканини | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Чоботи кирзові |1 пара |3 роки | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Рукавиці зимові |1 пара |1 рік | |
| |бавовняні | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Рукавиці брезентові |2 пари |1 рік | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Спорядження |1 |3 роки |Видається |
| |дресирувальника (щитки |компл. | |особам, що |
| |захисні, жилет та | | |несуть |
| |комбінезон) | | |службу з |
| | | | |рошкуковими, |
| | | | |караульними |
| | | | |та |
| | | | |сторожовими |
| | | | |(патрульними)|
| | | | |собаками. |
| | | | |Центрам, |
| | | | |дільницям та |
| | | | |розплідникам |
| | | | |службового |
| | | | |собаківництва|
| | | | |відпускається|
| | | | |із |
| | | | |розрахунку |
| | | | |на кожні 10 |
| | | | |собак, |
| | | | |закладам - |
| | | | |на учбову |
| | | | |підгрупу по 1|
| | | | |комплекту на |
| | | | |строк носіння|
| | | | |1 рік |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|

|  |Шапка-вушанка зі    |1 шт.  |3 роки   |       |
| |штучного хутра | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Напівчеревики шкіряні |1 пара |3 роки | |
|---+-----------------------+---------+------------+-------------|
|2 |Курсантам, слухачам | | | |
| |учбових закладів | | | |
| |службового | | | |
| |собаківництва з | | | |
| |підготовки спеціалістів| | | |
| |охорони: | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Плащ із прогумованої | |3 роки |Відпускається|
| |тканини | | |по 1 штуці на|
| | | | |учбову |
| | | | |підгрупу |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Рукавиці бавовняні |1 пара |1 рік | |
| |зимові | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Рукавиці брезентові |1 пара |1 рік | |
|---+-----------------------+---------+------------+-------------|
|3 |Курсантам, слухачам | | | |
| |учбових закладів та | | | |
| |учбових центрів | | | |
| |собаківництва (для | | | |
| |роботи у вольєрах та | | | |
| |смугах перешкод): | | | |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Халат бавовняний |1 шт. |1 рік |Курсантам та |
| | | | |слухачам |
| | | | |відпускається|
| | | | |на 50% |
| | | | |чисельності |
| |-----------------------+---------+------------+-------------|
| |Комбінезон бавовняний |1 шт. |2 роки |Відпускається|
| | | | |на 10% |
| | | | |чисельності |
| | | | |курсантів або|
| | | | |слухачів |
------------------------------------------------------------------

Додаток 29
до п. 11.22 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

               ПЕРЕЛІК
та строки експлуатації спорядження для службових собак

------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Одиниця | Норма | Строк |
| з/п | | виміру |відпуску на|експлуатації|
| | | | 1 голову | |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 1 |Нашийник шт. | шт. | 2 | 1 рік |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 2 |Повідець короткий | шт. | 1 | 1 рік |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 3 |Повідець довгий | шт. | 2 | 1 рік |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 4 |Намордник | шт. | 1 | 2 роки |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 5 |Шлея нагрудна | шт. | 1 | 2 роки |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 6 |Ланцюг | шт. | 1 | 2 роки |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 7 |Щітка | шт. | 1 | 1 рік |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 8 |Гребінь | шт. | 1 | 2 роки |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 9 |Скребниця | шт. | 1 | 2 роки |
|-----+---------------------+-----------+-----------+------------|
| 10 |Парфорс (металевий | шт. | 1 | 5 років |
| |нашийник з шипами) | | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 30
до п. 11.24.2 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВДСО при
________________________
"___" ____________ 200__ р.

                АКТ
обстеження та приймання собаки

   "___" _________ 200__ р. м. _______________
Комісія в складі голови _____________________________________
та членів ________________________________________________________
провела обстеження собаки, який належить _________________________
(П. І. Б., адреса
__________________________________________________________________
власника, посада, звання і прізвище працівника, який виростив
_________________________________________________________________,
собаку або вирішив працювати з ним)

для визначення його придатності для дресирування з сторожової,
вартової служби або племінної діяльності.
За результатами обстеження комісія встановила:
Кличка собаки _______________________ Порода _____________________
Стать ______________ Масть _______________________________________
Дата народження ___________________ N родоводу ___________________
Походження: батько ____________, вл. _____________________________
мати ____________, вл. _________________________________
Стан здоров'я і вгодованість: клінічно здоровий, доброї,
середньої вгодованості, жирний, виснажений (необхідне підкреслити,
конкретизувати)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Фізичні якості: статура - пропорційна, непропорційна; ріст в
межах стандарту, вище, нижче стандарту; конституція - міцна,
тендітна, суха, груба, сира; мускулатура - добре або недостатньо
розвинута; прикус - правильний, неправильний; постановка
кінцівок - правильна, неправильна (необхідне підкреслити,
конкретизувати) ______________________________
Особливості поведінки: рухомий, збуджений, врівноважений,
недовірливий до сторонніх, злобливий, боязливий, активний,
пасивний, зацікавлений, незацікавлений до розшуку, міцний, слабкий
контакт з власником (необхідне підкреслити, конкретизувати) ______
__________________________________________________________________
Гострота нюху: відмінна, добра, задовільна, погана (необхідне
підкреслити, конкретизувати) _____________________________________
Наявність родоводу: є, немає, повний, неповний (необхідне
підкреслити, конкретизувати) _____________________________________
Оцінка на виставках, іспитах, випробуваннях, змаганнях:
"відмінно", "дуже добре", "добре", "задовільно"; дипломи - З-го,
2-го, 1-го ступеня (необхідне підкреслити) _______________________

   ВИСНОВКИ КОМІСІЇ
__________________________________________________________________

   За станом здоров'я, службових і екстер'єрних якостей та
походженням собака придатний, непридатний до дресирування з
розшукової, патрульної, вартової служби для використання у
племінній роботі (необхідне підкреслити, конкретизувати) _________
Його закупна ціна та балансова вартість визначаються у
розмірі __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова ______________________________________________
Члени: ______________________________________________
______________________________________________________

   Собаку здав  ___________________________________
(власник собаки, кінолог)
Собаку отримав ___________________________________
(начальник розплідника, інструктор)

Додаток 31
до п. 11.24.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про оренду службового собаки для використання
у службовій діяльності

Місто ________________________ _____________________________ року
(число, місяць, рік)
__________________________________________________________________
(повна назва підрозділу охорони)

в особі начальника ______________________________________________,
що діє на підставі _______________________________________________
(назва документа, N наказу)

(надалі - "Орендар"), з одного боку, та
_________________________________________________________________,
(П.І.Б. громадянина, з яким укладається договір)

паспорт серія _____ N _____, виданий _____________, що проживає за
адресою___________________________________________________________
(надалі - "Орендодавець"), з іншого боку, уклали цей договір
(далі - договір) про наступне:

1. Предмет договору

"Орендодавець" передає, а "Орендар" приймає у користування
собаку з метою застосування при здійсненні заходів охорони. При
цьому "Орендодавець" при використанні собаки у поза службовий час
утримує її за рахунок додаткових коштів "Орендаря".

2. Умови передавання

2.1. "Орендар" залучає до несення служби собаку у термін,
вказаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього
договору.

2.2. Передавання собаки в оренду не тягне за собою виникнення
в "Орендаря" права власності на цього собаку.

3. Обов'язки сторін

3.1. З метою визначення балансової вартості та орендної плати
при укладенні договору-оренди собаки сторони проводять оцінку його
вартості незалежним експертом.

3.2. "Орендар" зобов'язується:
- здійснювати оплату в розмірі ___ грн. щомісяця за утримання
собаки до ____ числа кожного наступного місяця за фактичні дні
утримання собаки;
- забезпечувати собаку продуктами харчування в межах
установлених ним норм;
- нести витрати на медичне обслуговування службового собаки
(огляд у ветеринара, щеплення, лікування та інше);
- укласти договір обов'язкового страхування відповідальності
власника собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

3.3. "Орендодавець", що володіє собакою за кличкою _________,
породи _________, стать _______, дата народження _________, масть
_____, балансовою вартістю _______ грн., що придатний до несення
служби (вид служби) _______________________, зобов'язується:
- використовувати собаку на службі згідно із затвердженим
графіком або в разі службової необхідності брати участь у заходах,
які стосуються службової діяльності;
- щоденно з ____ до _____години виставляти собаку для охорони
_________________, що розташований за адресою: ___________та
знімати його.
- забезпечувати постійну працездатність та натренованість
службового собаки, для чого постійно прибувати на практичні
заняття, згідно з окремим графіком;
- надати "Орендарю" собаку, зареєстрованого у відповідній
ветеринарній установі, яка має реєстраційне посвідчення та
номерний знак, для його залучення працівниками "Орендаря" для
виконання договірних зобов'язань "Орендаря";
- на вимогу ветеринарної служби щорічно доставляти собаку для
огляду, імунізації і лікувально-профілактичних обробок та
проводити інші ветеринарно-профілактичні заходи;
- утримувати собаку в належних умовах, забезпечувати його
годування та догляд;
- у випадку загибелі або втрати собакою службових якостей
(якщо ці події сталися з вини "Орендодавця") "Орендодавець"
повертає "Орендарю" залишок коштів, що надані "Орендарем" на
утримання собаки.


4. Права сторін

4.1. Права "Орендодавця"
"Орендодавець" має право розірвати цей договір у
встановленому порядку у разі невиплати грошової компенсації на
утримання собаки.

4.2. Права "Орендаря"
"Орендар" має право розірвати договір у разі:
- втрати собакою службових якостей, загибелі (смерті) собаки;
- невиконання "Орендодавцем" пунктів 3.1 та 3.3 договору;
- відмови "Орендодавця" від виконання пунктів 1.2.1-1.2.3 та
1.3 договору;
- якщо "Орендодавець" утримує собаку в умовах, що можуть
погіршити його службові якості, або не використовує під час
служби.

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають між сторонами даного договору,
вирішуються у встановленому законом порядку.

5.2. У випадку наміру розірвання договору "Орендар"
зобов'язується сповістити "Орендодавця" про це за 20 діб до
розірвання договору.

6. Строк чинності, умови зміни та припинення договору

6.1. Цей договір укладено строком на _______, що діє з
"____" ________ 200_ р. до "___" __________ 200_ р. включно.

6.2. Зміни і доповнення або розторгнення цього договору
допускаються за взаємною згодою сторін.

6.3. Договір може бути розторгнений достроково в таких
випадках:
- при звільненні "Орендодавця" або переведенні на іншу
посаду, що не дозволяє використовувати під час служби собаку;
- за домовленістю сторін;
- втрати собакою службових якостей.

6.4. Цей договір укладений українською мовою у 2 (двох)
оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному примірнику для кожної із сторін.

         7. Реквізити та підписи сторін

   СТОРОНА 1                  СТОРОНА 2
Орендодавець Орендар

______________________________        Начальник У(В)ДСО при
______________________________ ГУ(У)МВС України в
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
(П.І.Б.)

серія паспорта ___, N ____, виданий
____________________________
Проживає за адресою ________
____________________________
Ідентифікаційний код________

Підпис ____________ Підпис _____________

Додаток 32
до п. 11.24.3 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про утримання службового собаки

У(В)ДСО при ГУ(У)МВС України в ___________________________________
в особі начальника ____________________________________________, з
однієї сторони, названого в подальшому "Охорона", та
міліціонера-кінолога ___________________________________, з іншого
боку, уклали цей договір.

1. Предмет договору

"Охорона" згідно з актом N __ від ________ р. передає
міліціонеру-кінологу _____________________________________ У(В)ДСО
при ГУ(У)МВС України в _______________________________________ на
утримання службового собаку, породи __________, кличка __________,
стать ____, _____ дати народження, балансовою вартістю _____ грн.,
відшкодовуючи витрати з утримання, в розмірі обумовленому
договором, а міліціонер-кінолог __________________________________
забезпечує належний догляд за собакою та можливість його
використання для несення служби.

2. Обов'язки сторін

2.1. Обов'язки міліціонера-кінолога
2.1.1. Здійснювати догляд за службовим собакою і слідкувати
за станом його здоров'я.
2.1.2. Годувати собаку не менше двох разів на день.
2.1.3. При захворюванні службового собаки негайно повідомляти
про це безпосередньому командиру, викликати ветлікаря, у
необхідних випадках надавати першу допомогу самостійно.
2.1.4. Надавати собаку для проведення ветеринарно-санітарних
заходів.
2.1.5. У громадських місцях утримувати собаку на короткому
повідці у наморднику, забезпечуючи безпеку оточуючих.
2.1.6. Нести матеріальну відповідальність у порядку і
розмірах, встановлених охороною, у випадку загибелі чи зникнення
закріпленого службового собаки з вини міліціонера-кінолога.
2.1.7. Заступати на службу тільки із закріпленим за ним
службовим собакою.
2.1.8. У будь-який час через службову потребу надавати
собаку:
- для охорони об'єктів;
- для проведення заходів на об'єктах, що охороняються, та
пошуку правопорушників за їх слідами;
- для використання службового собаки за сигналом "Тривога";
- для проведення заняття та тренування зі службовими
собаками.
2.1.9. Забезпечувати постійну працездатність та
натренованість собаки, удосконалювати його робочі якості.
2.1.10. Суворо дотримуватись законності при застосуванні
службового собаки в ході несення служби, добре знати правила
застосування службових собак.

2.2. Обов'язки "Охорони"
"Охорона" за утримання собаки виплачує міліціонеру-кінологу
суму з розрахунку ____ грн. на добу за годування собаки.

3. Порядок розрахунку

Оплата за утримання собаки проводиться до ____ числа кожного
наступного місяця за фактичні дні утримання собаки згідно з
п. 2.2.

4. Права сторін

4.1. Права кінолога
Міліціонер-кінолог має право розірвати цей договір у разі
невиплати грошової компенсації на утримання собаки.

4.2. Права "Охорони"
"Охорона" має право розірвати договір у разі:
- втрати собакою службових якостей, загибелі (смерті) собаки;
- невиконання міліціонером-кінологом пунктів 2.1.1-2.1.5,
2.1.7-2.1.10 зазначеного договору;
- відмови міліціонера від проходження навчання за програмами
перепідготовки (підвищення кваліфікації) та подальшого проходження
служби на посаді міліціонера-кінолога.

5. Прикінцеві положення

5.1. Усі спори, що виникають між сторонами даного договору,
вирішуються у встановленому законом порядку.

5.2. У разі розірвання договору сторони зобов'язуються
сповістити одна одну за ___ днів.

6. Строк чинності, умови зміни та припинення договору

6.1. Цей договір укладено строком на _____, що діє з
"__" _________ 200_ р. до "___" ___________ 200_ р. включно.

6.2. Зміни і доповнення або розірвання цього договору
допускається за згодою сторін.

6.3. Договір може бути розірваний достроково в таких
випадках:
- при звільненні міліціонера-кінолога або переведенні на іншу
посаду, що не дозволяє використовувати під час служби собаку;
- за домовленістю сторін;
- якщо міліціонер-кінолог утримує собаку в умовах, що можуть
погіршити її службові якості, або не використовує під час служби;
- втрати собакою службових якостей.

6.4. Цей договір укладений українською мовою у 2 (двох)
оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному примірнику для кожної із сторін.

         7. Реквізити та підписи сторін:

   СТОРОНА 1                 СТОРОНА 2
Міліціонер-кінолог МВДСО при Начальник У(В)ДСО при
ГУ(У)МВС України в ГУ(У)МВС України в
____________________________ _______________________________
____________________________ _______________________________
(П.І.Б.)

серія паспорта ___, N ____, виданий
____________________________
Проживає за адресою ________
____________________________
Ідентифікаційний код _______

   Підпис ____________          Підпис _____________

Додаток 33
до п. 11.25 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

Перелік
вад, хвороб та недоліків, що виключають
використання собаки на службі, у племінній
роботі, а також подальше вирощування цуценят

1. Загальна фізична недорозвиненість кістяка та м'язів, вкрай сира або полегшена конституція.

2. Основні вади екстер'єру:

2.1. Зуби з сильно зруйнованою емаллю, відсутність одного із зубів, будь-які відхилення від ножицеподібного прикусу (для племінних собак та цуценят).

2.2. Занадто прогнута чи горбата спина.

2.3. Прогнутий чи горбатий поперек.

2.4. Недорозвинута грудна клітка.

2.5. Сильні відхилення у постановці передніх та задніх кінцівок.

2.6. Крипторхизм (для племінних собак).

3. Порушення та ураження центральної нервової системи за наявності розладу руху.

4. Захворювання периферійної нервової системи, що спричинили невиліковні функціональні розлади тих чи інших органів.

5. Кульгавість, що викликана атрофією м'язів. Хронічне запалення сухожилок, зв'язок та суглобів.

6. Хронічний, що не піддається лікуванню, розлад травлення на грунті перенесених гострих захворювань, захворювань з хронічним перебігом, отруєнь, інтоксикацій.

7. Хронічні захворювання дихальних шляхів, легень, плеври з явними ознаками (задишка, кашель, хрипи, цианоз слизових оболонок).

8. Хронічні захворювання серця та великих кровоносних судин.

9. Хронічний ревматизм м'язів та суглобів, що супроводжується болісністю, кульгавістю та втратою рухальних функцій.

10. Деформація суглобів, сухожилок та м'яких тканин, що перешкоджає нормальному руху.

11. Хронічні ураження лімфатичних залоз з нагноєнням, утворенням фістул.

12. Переломи, що неправильно зрослися.

13. Неусувні пухлини, що утруднюють використання собак.

14. Злоякісні пухлини.

15. Грижі з випаданням кишечника та сальника.

16. Невиліковні захворювання лап, що утруднюють рух.

17. Суттєва втрата слуху, нюху та зору.

18. Старість (10 років).

19. Хронічні, що не піддаються лікуванню, паразитарні хвороби (екземи при значній площі ураження).

20. Травми, що спричиняють безповоротну втрату працездатності.

21. Переважання орієнтовної, орієнтовно-статевої та пасивно-оборонної реакції у поведінці собак.

22. Недоліки основних типологічних якостей нервової діяльності, занадто висока чи низька збудливість.

Додаток 34
до п. 11.25 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВДСО при
________________________
"___" ___________ 200__ р.

                АКТ
про вибракування службового собаки

Комісія у складі голови __________________________________________
(посада, звання, прізвище)

і членів _________________________________________________________
оглядом службового собаки: кличка ____________, порода __________,
стать ________________, дата народження _________________________,
масть ______, що підлягає ____________, встановила _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(докладно викласти недоліки та причини їх виникнення у собаки)

             ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

Собака _________________________ згідно з Порадником з організації
(кличка)

службового собаківництва у підрозділах охорони і застосування
собак у практичній діяльності вибраковується і підлягає __________
__________________________________________________________________
(утилізації, безкоштовному передаванню до науково-дослідницького
__________________________________________________________________
закладу або реалізації (позначити суму))

   Голова _____________________________________________________
Члени: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

   Акт складається  у  двох  примірниках  і  затверджується
начальником управління (відділу) охорони при УМВС.
Перший примірник акта здається до УДСО (ВДСО).
Другий примірник залишається в підрозділі охорони.

Додаток 35
до п. 11.31 Інструкції про
організацію діяльності
міліції охорони Державної
служби охорони при МВС
України

                   Затверджую
Начальник ВДСО при
________________________
"___" ____________ 200__ р.

                АКТ
списання службового собаки (цуценяти), що загинув

Комісія у складі голови __________________________________________
(посада та прізвище)
та членів ________________________________________________________
оглядом службового собаки: кличка _____, порода ______, стать ___,
дата народження _____________________, масть ____________________,
що належить _____________________________________________________,
встановила _______________________________________________________
(докладно викласти причини смерті службового собаки
(цуценяти)

             Висновки комісії

Труп собаки __________ списується і підлягає _____________________
(кличка)
__________________________________________________________________
(утилізації або передаванню до науково-дослідного інституту)
Голова ___________________________________
Члени: ___________________________________
_________________________________________

   Акт складається у 2 примірниках і затверджується начальником
підрозділу ДСО.
Перший примірник залишається у підрозділі охорони.
Другий примірник надсилається до УДСО, ВДСО при ГУ(У) МВС
України в області.