Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про Митний тариф України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.125 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III від 12.07.20
01, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 2779-III від 15.11.20
01, ВВР, 2002, N 9, ст. 68
N 2952-III від 10.01.20
02, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133
N 3113-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 33, ст.237
N 3114-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 32, ст.233
N 370-IV від 25.12.20
02, ВВР, 2003, N 7, ст. 64
N 420-IV від 26.12.20
02, ВВР, 2003, N 8-9, ст.85
N 651-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 26, ст.187
N 652-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 26, ст.188
N 745-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 29, ст.235
N 916-IV від 05.06.20
03, ВВР, 2003, N 39, ст.335
N 981-IV від 19.06.20
03, ВВР, 2004, N 2, ст.7
N 1043-IV від 09.07.20
03, ВВР, 2004, N 5, ст. 24
N 1624-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 26, ст.360 -
зміни втратили чинність на підставі Закону
N 2740-IV від 06.07.20
05
N 1637-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 29, ст.368
N 1691-IV від 20.04.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.402
N 1801-IV від 17.06.20
04, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 1820-IV від 18.06.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.408
N 1893-IV від 24.06.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.409
N 2188-IV від 18.11.20
04, ВВР, 2005, N 5, ст.110
N 2269-IV від 21.12.20
04, ВВР, 2005, N 5, ст.123
N 2470-IV від 15.03.20
05, ВВР, 2005, N 14, ст.242
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2565-IV від 17.05.20
05, ВВР, 2005, N 21, ст.304
N 2715-IV від 23.06.20
05, ВВР, 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463
N 2775-IV від 07.07.20
05, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468
N 3455-IV від 21.02.20
06, ВВР, 2006, N 27, ст.233 )

( Закон в редакції Закону
N 1109-V від 31.05.20
07, ВВР, 2007, N 36-37,
N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 676-VI від 17.12.20
08
N 923-VI від 04.02.20
09, ВВР, 2009, N 27, ст.349
N 1016-VI від 19.02.20
09, ВВР, 2009, N 26, ст.327 )

( Додатково див. Лист Державної митної служби
N 11/1-10.21/2619-ЕП від 24.03.20
09 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 15-рп/2009 від 23.06.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1391-VI від 21.05.20
09 -
набирає чинності з 19.06.2009 р. )

( Запроваджується тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита,
діючих напередодні набрання чинності Закону N 923-VI від 04.02.2009,
у розмірі 13 відсотків митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію
України в режимі імпорту, крім товарів критичного імпорту на строк,
визначений пунктом 3.6 цього Закону.

До товарів критичного імпорту відносяться будь-які товари, за винятком таких
(за групами чи кодами УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):
0202, 0203, 0206-0210, 0504-0506, 0509, 0511 (крім товарної позиції 0511 10 00 00),
0808, 1601-1605, 1701, 1702 (крім патоки крохмальної у товарній позиції 1702 30 99 00),
2204-2208, 2701, 4203, 4303, 57, 60-65, 6806, 6901, 7201, 7301, 7321, 8401, 8414,
8418, 8501, 8516, 8702, 8703, 8704 зідно з Законом
N 923-VI від 04.02.2009 )

Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Стаття 1. Затвердити Митний тариф України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) згідно з додатком.

Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюються Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.

Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити спеціальне видання тексту цього Закону та додатка до нього.

3. У випадку досягнення платіжним балансом України критичного стану застосовується, як виняток, процедура запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари (далі - тимчасова процедура).

3.1. Тимчасова процедура спирається на норми відповідних статей XII - XIII, XV, XVIII ГАТТ 1994, а також на "Тлумачення заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів і торгівлі 1994 року (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу".

3.2. Для визначення стану критичності платіжного балансу України застосовується міжнародна методологія щодо оцінки стану і перспектив платіжного балансу та альтернативних заходів для відновлення рівноваги, а також значного зменшення валютних резервів чи досягнення їх критичного рівня.

3.3. Перелік товарів, на які запроваджується тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита, розмір цієї надбавки, зміни до зазначеного переліку та розміру тимчасової надбавки встановлюються та вносяться Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Законопроекти про запровадження, зміну та скасування тимчасової процедури, внесені Кабінетом Міністрів України, розглядаються Верховною Радою України як невідкладні. Законопроекти про запровадження, зміну та скасування тимчасової процедури, подані іншими суб'єктами законодавчої ініціативи, розглядаються Верховною Радою України за наявності висновку Кабінету Міністрів України.

Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу та не може застосовуватись як протекціоністський захід для окремої галузі або товару (групи товарів).

Тимчасова надбавка до діючої ставки ввізного мита вважається ввізним митом у розумінні Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

3.4. Протягом 30 днів після набрання чинності законом про запровадження тимчасової процедури, або на його підставі - постановою про продовження строку дії такої тимчасової процедури, Кабінет Міністрів України нотифікує Комітет з питань обмежень платіжного балансу СОТ за процедурою, встановленою розділами 5-13 "Тлумачення заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів і торгівлі 1994 року (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу".

( Підпункт 3.5 пункту 3 статті 3 "Прикінцеві положення" втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2009 від 23.06.2009 )

3.5. Якщо внаслідок консультацій, проведених за встановленими правилами у межах Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ, виникає потреба у зменшенні розміру тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита або її скасування, Кабінет Міністрів України має право здійснити таке зменшення (скасування) шляхом видання відповідної постанови, яка набирає чинності на десятий календарний день після офіційного оприлюднення та втрачає чинність у день закінчення дії тимчасової процедури.

( Положення підпункту 3.6 пункту 3 статті 3 "Прикінцеві положення" у частині делегування повноважень Кабінету Міністрів України щодо продовження тимчасової процедури (процедури запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари) втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2009 від 23.06.2009 )

3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком до шести календарних місяців, наступних за місяцем, в якому вона набирає чинності. Якщо оцінка стану і перспектив платіжного балансу свідчить про подальшу наявність підстав для продовження тимчасової процедури (стан платіжного балансу України надалі залишається критичним), то Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про таке продовження, але не більш як на наступні шість місяців. Таке рішення оформлюється відповідною постановою, яка має бути офіційно оприлюдненою не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня закінчення першого шестимісячного періоду. У цьому випадку відновлюється порядок нотифікації Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ та консультацій у його межах, якщо інше рішення не було прийняте під час попередніх консультацій з цим Комітетом.

3.7. Незалежно від положень підпункту 3.6 цього пункту Верховна Рада України має право у будь-який час прийняти рішення про зупинку дії тимчасової процедури шляхом скасування закону про її запровадження з урахуванням того, що таке рішення набирає чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення відповідного закону. ( Статтю 3 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 923-VI від 04.02.2009 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2371-III