Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43-44, ст. 493), такі зміни:

   1. У розділі I:

1) цифри і слова:

"0202 Яловичина, морожена:
0202 30 - обвалені:
0202 30 90 00 - - інші 1 євро 2 євро
за 1 кг за 1 кг"

замінити цифрами і словами:

"0202 |Яловичина, морожена: | | |
0202 30 |- обвалені: | | |
0202 30 90 00 |- - інші | 20 | 40"; |

   2) цифри і слова:

"0303 74 - - скумбрія
(макрель) (Scomber
scombrus, Scomber
australasicus,
Scomber japonicus):
- - - видів Scomber
scombrus та Scomber
japonicus:
0303 74 10 00 - - - - з 1 січня по 5 5 -
14 лютого
0303 74 11 00 - - - - з 15 лютого 5 5 -
по 15 червня
0303 74 20 00 - - - - з 16 червня 5 5 -"
по 31 грудня

   замінити цифрами і словами:

"0303 74 |- - скумбрія | | |
|(макрель) (Scomber | | |
|scombrus, Scomber | | |
|australasicus, | | |
|Scomber japonicus): | | |
|- - - видів Scomber | | |
|scombrus та Scomber | | |
|japonicus: | | |
0303 74 10 |- - - - з 1 січня по | | |
|14 лютого: | | |
0303 74 10 10 |- - - - - виду Scomber | 5 | 5 | -
|scombrus | | |
0303 74 10 20 |- - - - - виду Scomber | | |
|japonicus | 5 | 5 | -
0303 74 11 |- - - - з 15 лютого по | | |
|15 червня: | | |
0303 74 11 10 |- - - - - виду Scomber | 5 | 5 | -
|scombrus | | |
0303 74 11 20 |- - - - - виду Scomber | 5 | 5 | -
|japonicus | | |
0303 74 20 |- - - - з 16 червня по | | |
|31 грудня: | | |
0303 74 20 10 |- - - - - виду Scomber | 5 | 5 | -
|scombrus | | |
0303 74 20 20 |- - - - - виду Scomber | 5 | 5 | -";
|japonicus | | |

   3) цифри і слова:

"0304 20 53 00 - - - інших 10 10 -"

замінити цифрами і словами:

"0304 20 53  |- - - інших:        |     |     |
0304 20 53 10 |- - - - виду Scomber | 10 | 10 | -
|scombrus | | |
0304 20 53 90 |- - - - інших | 10 | 10 | -".

   2. У розділі IV:

цифри і слова:

"1802 00 00 Шкаралупи, шкірки
(лушпайки)та інші
відходи з какао:
1802 00 00 10 - в первинних 0,05 євро 0,1 євро -
упаковках масою за 1 кг за 1 кг
нетто 10 кг і більше
1802 00 00 90 - інші 0,6 євро 1,2 євро -
за 1 кг за 1 кг
1803 Какао-паста,
знежирена або
незнежирена:
1803 10 00 - незнежирена:
1803 10 00 10 - - в первинних 5 %, 10 %, -
упаковках масою але не але не
нетто 10 кг і більше менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг
1803 10 00 90 - - інша 30 %, 60 %, -
але не але не
менш як менш як
0,6 євро 1,2 євро
за 1 кг за 1 кг
1803 20 00 - повністю або
частково знежирена:
1803 20 00 10 - - в первинних 5 %, 10 %, -
упаковках масою але не але не
нетто 10 кг і більше менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг
1803 20 00 90 - - інша 30 %, 60 %, -
але не але не
менш як менш як
0,6 євро 1,2 євро
за 1 кг за 1 кг
1804 00 00 Какао-масло,
какао-жир:
1804 00 00 10 - в первинних 5 %, 10 %, -
упаковках масою але не але не
нетто 10 кг і більше менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг
1804 00 00 90 - інше 30 %, 60 %, -
але не але не
менш як менш як
0,6 євро 1,2 євро
за 1 кг за 1 кг
1805 00 00 Какао-порошок, без
додання цукру чи
інших
підсолоджувальних
речовин:
1805 00 00 10 - в первинних 0,05 євро 0,1 євро -"
упаковках масою за 1 кг за 1 кг
нетто 10 кг і більше

   замінити цифрами і словами:

"1802 00 00 00|Шкаралупи, шкірки |0,05 євро|0,1 євро | -
|(лушпайки) та інші |за 1 кг |за 1 кг |
|відходи з какао | | |
1803 |Какао-паста, | | |
|знежирена або | | |
|незнежирена: | | |
1803 10 00 00 |- незнежирена |5 %, |10 %, | -
| |але не |але не |
| |менш як |менш як |
| |0,05 євро|0,1 євро |
| |за 1 кг |за 1 кг |
1803 20 00 00 |- повністю або |5 %, |10 %, | -
|частково знежирена |але не |але не |
| |менш як |менш як |
| |0,05 євро|0,1 євро |
| |за 1 кг |за 1 кг |
1804 00 00 00 |Какао-масло, |5 %, |10 %, | -
|какао-жир |але не |але не |
| |менш як |менш як |
| |0,05 євро|0,1 євро |
| |за 1 кг |за 1 кг |
1805 00 00 |Какао-порошок, без | | |
|додання цукру чи | | |
|інших | | |
|підсолоджувальних | | |
|речовин: | | |
1805 00 00 10 |- в упаковках |0,05 євро|0,1 євро | -
|масою нетто 10 кг і більше |за 1 кг |за 1 кг |
1805 00 00 90 |- інший |0,6 євро |1,2 євро | -".
| |за 1 кг |за 1 кг |

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 грудня 2004 року
N 2269-IV