Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Митного тарифу України

1. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, із змінами, внесеними Законом України від 10 січня 2002 року N 2952-III, такі зміни:

1. У розділі II
1) цифри і слова  
"0604 91 21 00

 
- - - - ялиця
Нордманна
[Abies nordmanniana
(Stev.) Spach] та
ялиця благородна
(Abies procera
Rehd.) 
2 євро
за 1 шт
 
4 євро
за 1 шт"
 
замінити цифрами і словами  
"0604 91 21 00

 
- - - - ялиця
Нордманна
[Abies nordmanniana
(Stev.) Spach] та
ялиця благородна
(Abies procera
Rehd.) 
20

 
20";

 
2) цифри іслова  
"0604 91 29 00
 
- - - - інші
 
2 євро
за 1 шт 
4 євро
за 1 шт" 
замінити цифрами і словами  
"0604 91 29 00  - - - - інші  20  20"; 
3) цифри іслова  
"0604 91 41 00
 
- - - - ялиці
Нордманна [Abies
nordmanniana (Stev.)
Spach] та ялиці
благородної (Abies
procera Rehd.) 
2 євро
за 1 шт 
4 євро
за 1 шт" 
замінити цифрами і словами     
"0604 91 41 00
 
- - - - ялиці
Нордманна [Abies
nordmanniana (Stev.)
Spach] та ялиці
благородної (Abies
procera Rehd.) 
20
 
20";
 
4) цифри іслова  
"0604 91 49 00
 
- - - - інші
 
2 євро
за 1 шт 
4 євро
за 1 шт" 
замінити ц  ифрами і словами     
"0604 91 49 00  - - - - інші  20  20"; 
5) цифри іслова     
"0604 91 90 00
 
- - - інші
 
2 євро
за 1 шт 
4 євро
за 1 шт" 
замінити цифрами і словами     
"0604 91 90 00  - - - інші  20  20"; 
2. У розділі IV  
1) після цифр і слів     
"2207 10 00 00


 
- спирт етиловий
неденатурований, з
концентрацією спирту
не менш як 80 об. % 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту" 
доповнити цифрами і словами     
"2207 10 00 10 
- спирт етиловий
неденатурований
медичний, з
концентрацією спирту
не менш як 80 об.% 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту
 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту";
 
2) після слів і цифр     
"
 
- - спирт етиловий
неденатурований, з
фактичною
концентрацією спирту
менш як 80 об. %, у
посудинах місткістю: 

 

 
2208 90 91 00


 
- - - не більш
як 2 л

 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту 
2208 90 99 00


 
- - - понад 2 л


 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту" 
доповнитисловами і цифрами     
"

 
- - спирт етиловий
неденатурований
медичний , з
фактичною
концентрацією спирту
менш як 80 об. %, у
посудинах місткістю: 


 


 
2208 90 91 10


 
- - - не більш
як 2 л

 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту 
2208 90 99 10


 
- - - понад 2 л


 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту 
7,5 євро
за 1 л
100 %
спирту". 

3. У розділі VI:

 
   
1) цифри іслова     
"2828 10 00 00

 
- гіпохлорит кальцію
технічний та інші
гіпохлорити кальцію 
5

 
10"

 
замінити цифрами і словами     
"2828 10 00 00

 
- гіпохлорит кальцію
технічний та інші
гіпохлорити кальцію 
15

 
20".

 
4. У розділі VIII:     
1) цифри іслова     
"4303 10 10 00 
- - з шкурок більків
з білим "манто" або
більків
з "капюшоном"
(з голубою спинкою) 
60 євро
за 1 шт


 
120 євро
за 1 шт"


 
замінити цифрами і словами     
"4303 10 10 00 
- - з шкурок більків
з білим "манто" або
більків
з "капюшоном"
(з голубою спинкою) 
25 
40"; 
2) цифри іслова     
"4303 10 90 10
 
- - - одяг хутровий
з норки 
20 євро
за 1 шт 
20 євро
за 1 шт" 
замінити цифрами і словами     
"4303 10 90 10
 
- - - одяг хутровий
з норки 
25
 
40";
 
3) цифри іслова     
"4303 10 90 20

 
- - - одяг хутровий
з нутрії, песця або
лисиці 
15 євро
за 1 шт
 
15 євро
за 1 шт"
 
замінити цифрами і словами     
"4303 10 90 20

 
- - - одяг хутровий
з нутрії, песця або
лисиці 
25

 
40";

 
4) цифри іслова     
"4303 10 90 30 
- - - одяг хутровий
з кролика або зайця


 
25 
30 %,
але не
менш як
10 євро
за 1 шт" 
замінити цифрами і словами     
"4303 10 90 30
 
- - - одяг хутровий
з кролика або зайця 
25
 
40";
 
5) цифри іслова     
"4303 10 90 40 
- - - одяг хутровий
з овчини


 
25 
30 %,
але не
менш як
6 євро
за 1 шт" 
замінити цифрами і словами     
"4303 10 90 40
 
- - - одяг хутровий
з овчини 
25
 
40";
 
6) цифри іслова     
"4303 10 90 90  - - - інші  20  40" 
замінити цифрами і словами     
"4303 10 90 90  - - - інші  25  40". 
5. У розділі XVI:     
1) цифри іслова     
"8403 10 90 10


 
- - - котли
центрального
опалення потужністю
до 10 МВт 
25


 
50"


 
замінити цифрами і словами     
"8403 10 90 10 
- - - котли
центрального
опалення потужністю
понад 100 КВт, але
менш як 10 МВт 
25 
50 
8403 10 90 20


 
- - - котли
центрального
опалення потужністю
не більш як 100 КВт 
15


 
20";


 
2) цифри іслова     
"8421 39 98 00  - - - - - інші  5" 
замінити цифрами і словами     
"8421 39 98 00  - - - - - інші  0,5  10"; 
3) цифри іслова  
"8422 30 00 00


 
- машини та апарати
для наповнення
пляшок, пакетів,
мішків або іншої
тари, їх закривання,
коркування або
наклеювання на них
етикеток; машини та
апарати для
герметизування
пляшок, банок,
тюбиків та
аналогічних
ємностей; машини та
апарати для
газування напоїв 
2


 
30


 
8422 40 00 00
 
- інші машини та
апарати для
фасування та
пакування товарів
(включаючи машини та
апарати, що
загортають товар з
термоусадкою
пакувального
матеріалу) 
2
 
30"
 
замінити цифрами і словами     
"8422 30 00


 
- машини та апарати
для наповнення
пляшок, пакетів,
мішків або іншої
тари, їх закривання,
коркування або
наклеювання на них
етикеток; машини та
апарати для
герметизування
пляшок, банок,
тюбиків та
аналогічних
ємностей; машини та
апарати для
газування напоїв   
8422 30 00 10

 
-- обладнання для
наповнення пляшок,
їх закривання, кор
кування або наклею
вання на них етике
ток, використовуване
у харчовій промисло
вості, продуктивні
стю не більш як
12000 пляшок за
годину 
15

 
30

 
8422 30 00 90  --інші  30 
8422 40 00
 
-інші машини та
апарати для
фасування та
пакування товарів
(включаючи машини
та апарати, що
загортають товар з
термоусадкою
пакувального
матеріалу): 

 

 
8422 40 00 10
 
-- обладнання для
пакування пляшок
(включаючи
обладнання, що
загортає товар з
термоусадкою
пакувального
матеріалу),
використовуване у
харчовій
промисловості,
продуктивністю не
більш як 12 000
пляшок за годину 
15
 
30
 
8422 40 00 90  - - інші  30"; 
4) цифри іслова     
"8477 30 00 00
 
- машини для
видувного лиття 
10
 
20"
 
замінити цифрами і словами     
"8477 30 00 00
 
- машини для
видувного лиття 
15
 
30".
 

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3113-III