Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України постановляє:

1. У розділі VI Митного тарифу України ( 2371б-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237), цифри і слова:

   "3004 31 10  |- - - розфасовані  |   |     |     |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі: | | | |
3004 31 10 10 |- - - - інсуліни | | 30 | 30 |
|короткої дії | | | |
3004 31 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0" |

замінити цифрами і словами:

   "3004 31 10  |- - - розфасовані  |   |     |     |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі: | | | |
3004 31 10 11 |- - - - інсуліни | | | |
|короткої дії у | | | |
|флаконах | | 20 | 20 |
3004 31 10 90 |- - - інші | | 0 | 0". |

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 25 грудня 2002 року
N 370-IV