Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Митному тарифі України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125, N 45, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст.781 із наступними змінами):

1) частину "Основні правила інтерпретації класифікації товарів" ( 2371а-14 ) доповнити абзацом такого змісту:

"Особливості застосування специфічних та комбінованих ставок ввізного мита

При нарахуванні сум ввізного мита, стягнених за специфічними ставками, встановленими у грошовому розмірі за кілограм маси товару або комбінованими ставками зі специфічною складовою у грошовому розмірі за кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу";

2) частину "Одиниці виміру та обліку (ОВО)", "Додаткові одиниці виміру та обліку" ( 2371а-14 ) доповнити абзацом такого змісту:

"квар кіловольт-ампер реактивний (кіловар)";

3) з Приміток до частини "Одиниці виміру та обліку (ОВО)" ( 2371а-14 ) виключити слова:

"б/кг - Бруто-кілограм (з урахуванням розчинів, соусів та інших речовин, в яких містяться товари, зазначені в групі 20)";

4) групи 01-05 розділу I ( 2371а-14 ) викласти у такій редакції:

"Група 01
Живі тварини

Примітка:

1. Ця група включає усі живі тварини, крім:

а) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306 або 0307;

б) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002;

в) тварин товарної позиції 9508.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0101 |Коні, віслюки, мули | | | |
|та лошаки, живі: | | | |
|- коні: | | | |
0101 11 00 00 |- - чистопородні | | 0 | 0 | шт
|[чистокровні] | | | |
|племінні тварини | | | |
0101 19 |- - інші: | | | |
0101 19 10 00 |- - - для забою | | 5 | 5 | шт
0101 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
0101 20 |- віслюки, мули та | | | |
|лошаки: | | | |
0101 20 10 00 |- - віслюки | | 5 | 5 | шт
0101 20 90 00 |- - мули та лошаки | | 5 | 5 | шт
0102 |Велика рогата | | | |
|худоба жива: | | | |
0102 10 |- чистопородні | | | |
|[чистокровні] | | | |
|племінні тварини: | | | |
0102 10 10 00 |- - нетелі (самки | | 0 | 0 | шт
|великої рогатої | | | |
|худоби до першого | | | |
|отелення) | | | |
0102 10 30 00 |- - корови | | 0 | 0 | шт
0102 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт
0102 90 |- інші: | | | |
|- - свійські види: | | | |
0102 90 05 00 |- - - масою не | | 5 | 5 | шт
|більш як 80 кг | | | |
|- - - масою понад | | | |
|80 кг, але не більш | | | |
|як 160 кг: | | | |
0102 90 21 00 |- - - - для забою | | 5 | 5 | шт
0102 90 29 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - масою понад | | | |
|160 кг, але не більш| | | |
|як 300 кг: | | | |
0102 90 41 00 |- - - - для забою | | 5 | 5 | шт
0102 90 49 00 |- - - - інші | | 15 | 15 | шт
|- - - масою понад | | | |
|300 кг: | | | |
|- - - - нетелі | | | |
|(самки великої | | | |
|рогатої худоби до | | | |
|першого отелення): | | | |
0102 90 51 00 |- - - - - для забою | | 5 | 5 | шт
0102 90 59 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - - корови: | | | |
0102 90 61 00 |- - - - - для забою | | 5 | 5 | шт
0102 90 69 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - - інші: | | | |
0102 90 71 00 |- - - - - для забою | | 5 | 5 | шт
0102 90 79 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт
0102 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
0103 |Свині живі: | | | |
0103 10 00 00 |- чистопородні | | 0 | 0 | шт
|[чистокровні] | | | |
|племінні тварини | | | |
|- інші: | | | |

0103 91    |- - масою менше   |   |     |     |
|50 кг: | | | |
0103 91 10 00 |- - - свійські види | | 5 | 5 | шт
0103 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
0103 92 |- - масою 50 кг або | | | |
|більше: | | | |
|- - - свійські види:| | | |
0103 92 11 00 |- - - - свиноматки, | | 8 | 8 | шт
|що опоросилися | | | |
|принаймні один раз,| | | |
|і мінімальною масою | | | |
|160 кг | | | |
0103 92 19 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт
0103 92 90 00 |- - - інші | | 8 | 8 | шт
0104 |Вівці або кози живі:| | | |
0104 10 |- вівці: | | | |
0104 10 10 00 |- - чистопородні | | 0 | 0 | шт
|[чистокровні] | | | |
|племінні тварини | | | |
|- - інші: | | | |
0104 10 30 00 |- - - ягнята (віком | | 2 | 2 | шт
|до одного року) | | | |
0104 10 80 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт
0104 20 |- кози: | | | |
0104 20 10 00 |- - чистопородні | | 2 | 2 | шт
|[чистокровні] | | | |
|племінні тварини | | | |
0104 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт
0105 |Свійська птиця жива | | | |
|(півні, кури, качки,| | | |
|гуси, індики, | | | |
|індички та цесарки):| | | |
|- масою не більш як | | | |
|185 г: | | | |
0105 11 |- - півні та кури: | | | |
|- - - курчата | | | |
|племінного виведення| | | |
|(прабатьківські і | | | |
|материнські лінії): | | | |
0105 11 11 00 |- - - - яєчних порід| | 0 | 0 |шт
0105 11 19 00 |- - - - інші | | 0 | 0 |шт
|- - - інші: | | | |
0105 11 91 00 |- - - - яєчних порід| | 0 | 0 |шт
0105 11 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 |шт
0105 12 00 00 |- - індики та | | 2 | 2 | шт
|індички | | | |
0105 19 |- - інші: | | | |
0105 19 20 00 |- - - гуси | | 2 | 2 | шт
0105 19 90 00 |- - - качки та | | 2 | 2 | шт
|цесарки | | | |
|- інші: | | | |
0105 92 00 |- - півні та кури | | | |
|масою не більш як | | | |
|2 000 г: | | | |
0105 92 00 10 |- - - курчата | | 0 | 0 | шт
|племінні | | | |
|90-120-денні | | | |
0105 92 00 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт
0105 93 00 00 |- - півні та кури | | 10 | 10 | шт
|масою понад 2 000 г | | | |
0105 99 |- - інші: | | | |
0105 99 10 00 |- - - качки | | 10 | 10 | шт
0105 99 20 00 |- - - гуси | | 10 | 10 | шт
0105 99 30 00 |- - - індики та | | 10 | 10 | шт
|індички | | | |
0105 99 50 00 |- - - цесарки | | 10 | 10 | шт
0106 00 |Інші тварини живі: | | | |
0106 00 10 00 |- кролі свійські | | 10 | 10 | шт
0106 00 20 00 |- голуби | | 10 | 10 | шт
0106 00 90 |- інші: | | | |
0106 00 90 10 |- - тварини, що | | 0 | 0 | шт
|поставляються для | | | |
|зоопарків | | | |
0106 00 90 90 |- - інші | | 10 | 10 |шт

Група 02
М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти)

Примітка:

1. Ця група не включає:

а) продукти товарних позицій 0201-0208 і 0210, непридатні для вживання людиною;

б) кишки, сечові міхури і шлунки тварин (товарна позиція 0504), а також кров тварин (товарна позиція 0511 або 3002);

в) тваринні жири, крім продуктів, зазначених у товарній позиції 0209 (група 15).

Додаткові примітки:

1А. Наведені нижче терміни означають:

а) "туші яловичі (великої рогатої худоби)" у підпозиціях 0201 10 і 0202 10 - цілі туші забитої тварини після знекровлення, нутрення, знешкурення, імпортовані з головою або без голови, з ногами або без них, з невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, вона повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба (на рівні з'єднання потиличної кістки і шийного хребця). Якщо туші імпортуються без ніг, останні повинні бути відрубані на рівні зап'ястно-п'ястного з'єднання або в ділянці з'єднання плесни і передплесни; "тушею" слід вважати передню частину туші, яка містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять пар ребер;

б) "напівтуші яловичі (великої рогатої худоби)" у підпозиціях 0201 10 і 0202 10 - продукт, отриманий внаслідок симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребця та по центру грудини і сіднично-лобкового з'єднання; "напівтушею" слід вважати передню частину напівтуші, яка містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять ребер;

в) "компенсовані чвертки" у підкатегоріях 0201 20 20 00 і 0202 20 10 00 - сукупність, що складається:

- або з передньої чвертки, що містить усі кістки та заріз, з шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні десятого ребра, і задньої чвертки, що містить усі кістки, а також стегно та поперекову частину, відрубану на рівні третього ребра;

- або з передньої чвертки, що містить усі кістки та заріз, з шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні п'ятого ребра з усією грудиною і пахвиною, і задньої чвертки, що містить усі кістки, а також стегно та поперекову частину, відрубану на рівні восьмого ребра.

Передні і задні чвертки, які становлять "компенсовані чвертки", повинні бути подані на митницю одночасно та у рівній кількості, причому загальна маса передніх чверток повинна дорівнювати загальній масі задніх чверток; проте припустима різниця між масами двох частин партії товару, за умови, що вона не перевищує 5 % від маси найважчої частини партії (передніх або задніх чверток);

г) "нерозділені передні чвертки" у підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 - передня частина туші, що містить усі кістки і заріз, з шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири пари ребер як мінімум і десять пар ребер як максимум (чотири перші пари ребер повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

ґ) "розділені передні чвертки" у підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 - передня частина напівтуші, що містить усі кістки і заріз, з шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири ребра як мінімум і десять ребер як максимум (перші чотири ребра повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

д) "нерозділені задні чвертки" у підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 - задня частина туші, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, включаючи філейну частину, і яка містить як мінімум три пари цілих або розрубаних ребер, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

е) "розділені задні чвертки" у підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 - задня частина напівтуші, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, включаючи філейну частину, і яка містить як мінімум три цілих або розрубаних ребра, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

є) 11. "відруби від передніх чверток", так звані "австралійки" у підкатегорії 0202 30 50 00 означають спинну (дорсальну) частину передньої чвертки, яка містить верхню частину хребтового краю лопаткової частини, отриманої з передньої чвертки, разом з чотирма (мінімально) або десятьма (максимально) ребрами, шляхом розрубування туші по прямій лінії через точку з'єднання першого ребра з першим сегментом грудини до точки згину діафрагми на десятому ребрі;

22. "відруб від грудини", так звана "австралійка" (відруб "челишко і грудинка"), у підкатегорії 0202 30 50 00 означає нижню частину передньої чвертки туші, яка містить передній край грудинки ("завиток") і задній край грудинки.

1Б. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер відповідно до додаткової примітки 1А беруться до уваги тільки ті ребра, які не відокремлені від хребта.

2А. Наведені нижче терміни означають:

а) "туші або напівтуші" у підкатегоріях 0203 11 10 00 ]і 0203 21 10 00 - туші свійських свиней після знекровлення, нутрення і вилучення щетини і ратиць. Напівтуші отримують розрубуванням цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців і по лінії центру грудини та сіднично-лобкового з'єднання. Ці туші або напівтуші можуть бути з головою або без голови, з ногами, нирковим жиром, нирками, хвостом, діафрагмою або без них. Напівтуші можуть бути з спинним мозком, головним мозком, язиком або без них. Туші і напівтуші свиноматок можуть бути з молочними залозами або без них;

б) "окіст" (задній окіст) у підкатегоріях 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 і 0210 11 31 00 - задня (хвостова) частина напівтуші, включаючи кістки, з ногами, гомілкою, шкіркою і салом або без них.

Окіст (задній окіст) відокремлюється від решти маси напівтуші по лінії, яка проходить не далі останнього поперекового хребця;

в) "передній край" у підкатегоріях 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 і 0210 19 60 00 - передня (головна) частина напівтуші без голови, включаючи кістки, з ногами, гомілкою, шкіркою і салом або без них.

Передній край відокремлюється від решти маси напівтуші по лінії, яка включає максимум п'ятий грудний хребець.

Верхня (спинна) частина переднього краю, яка включає або не включає лопаткову кістку і прилеглу м'якоть, розглядається як відруб філейної частини (корейки), якщо вона відокремлюється від нижньої (черевної) частини переднього краю шляхом відрубування якнайбільше по лінії, яка проходить безпосередньо під хребтовим стовпом;

г) "лопатка" (передній окіст) у підкатегоріях 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 і 0210 11 39 00 - нижня частина переднього краю, що містить або не містить лопаткову кістку і прилеглу м'якоть, включаючи кістки, з ногами, гомілкою, шкіркою чи салом або без них.

Лопаткова кістка з прилеглою м'якоттю, яка імпортується окремо, розглядається у цій підкатегорії як частина переднього окосту;

ґ) "корейка" у підкатегоріях 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 і 0210 19 70 00 - верхня частина напівтуші, яка починається з першого шийного хребця до хвостових хребців, включаючи кістки, з вирізкою, лопатковою кісткою, салом, шкіркою або без них. Корейка відокремлюється від нижньої частини напівтуші відрубуванням по лінії, яка проходить безпосередньо під хребтом;

д) "грудинка" у підкатегоріях 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 11 00 і 0210 12 19 00 - нижня частина напівтуші, яка називається "нашпигованою" - грудна частина беконної половини (з прошарком сала), розташована між заднім окостом з гомілкою і переднім окостом (лопатковою частиною), з кістками або без них, але з шкіркою і салом;

е) "беконна половина" у підкатегорії 0210 19 10 00 - свиняча напівтуша без голови, щоковини, баків, ніг, хвоста, ниркового жиру, нирок, вирізки, лопаткової кістки, грудини, хребта, тазової кістки і діафрагми;

є) "три чверті переднього краю" у підкатегорії 0210 19 10 00 - беконна половинка без окосту, з кістками або без них (обвалена або необвалена);

ж) "три чверті заднього краю" у підкатегорії 0210 19 20 00 - беконна половинка без передньої частини, з кістками або без них (обвалена або необвалена);

з) "серединка" у підкатегорії 0210 19 20 00 - беконна половинка без окосту і переднього краю, з кістками або без них (обвалена або необвалена).

Ця товарна позиція включає також відруби свинячої серединки, що містять тканини корейки і грудинки пропорційно до їхнього природного вмісту у свинячій серединці у цілому.

Б. Частини відрубів, розглянутих у додатковій примітці 2А е), включаються до одних і тих самих підкатегорій тільки тоді, якщо вони мають шкірку і сало.

Якщо відруби, що належать до підкатегорій 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 19 30 00, 0210 19 60 00, отримані з беконних половинок, з яких вже були вилучені кістки, зазначені у додатковій примітці 2А ж), то розріз повинен проходити тими самими лініями, які були визначені відповідно до додаткової примітки 2А б), в) і г); у будь-якому разі ці відруби або частини відрубів повинні містити кістки.

В. Підкатегорії 0206 30 31 00, 0206 49 91 00 і 0210 90 39 00 включають, зокрема, голови або половини голів свійських свиней, з головним мозком або без нього, щоковиною або язиком, а також їх частини.

Голова відокремлюється від решти частини напівтуші прямим відрубуванням, паралельним черепу. Щоковини, свинячі п'ятачки і вуха, а також прилеглі до голови м'якоть, зокрема, м'якоть позаду черепа, і частина горла, яка називається "баки", розглядаються як частина голови. Однак м'ясо без кісток переднього краю (включаючи горло, лопаткову частину), буде відображено у підкатегоріях 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 51 00 або 0210 19 81 00 залежно від конкретних випадків.

Г. "Сало" у підкатегоріях 0209 00 11 00 і 0209 00 19 00 - жирова тканина, розташована під шкіркою і зв'язана з останньою, незалежно від частини туші, з якої вона отримана; у будь-якому випадку маса жирової тканини повинна перевищувати масу шкірки.

Ці підкатегорії включають також сало зі знятою шкіркою.

Ґ. "Сушені або копчені" у підкатегоріях 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 і з 0210 19 60 00 по 0210 19 89 00 означає продукти, у яких співвідношення вода/білок (вміст азоту 6,25) в м'ясі дорівнює або менш як 2,8. Вміст азоту повинен визначатися за методом ISO 937-1978.

3А. Наведені нижче терміни означають:

а) "туші" у категоріях 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00 та підкатегоріях 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 - цілі туші забитої тварини, якою вона є після знекровлення, нутрення, знешкурення, які імпортуються з головою або без неї, з ногами або без них, а також з невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, то остання повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба (на рівні з'єднання потиличної кістки і шийного хребця). Якщо туші імпортуються без ніг, останні повинні бути відрубані в ділянці зап'ястно-п'ястного або передплесно-плеснового суглобів;

б) "напівтуші" у категоріях 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00 та підкатегоріях 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 - продукт, одержаний внаслідок симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців і по центру грудини та сіднично-лобкового з'єднання;

в) "каска" (передні чвертки короткого розрубу) у підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 - передня частина туші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки, а також лопатки, гомілку, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребтовому стовпу і яка містить мінімум п'ять і максимум сім пар ребер, цілих або розрубаних;

г) "напівкаска" (передні чвертки короткого розрубу) у підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 - передня частина напівтуші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки, а також лопатку, гомілку, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребтовому стовпу і яка містить мінімум п'ять і максимум сім ребер, цілих або розрубаних;

ґ) "каре і сідло" у підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 і 0204 50 55 00 - частина, яка залишається від туші після вилучення кюлота і каски (передньої чвертки короткого розрублення) з нирками або без них; сідло (хребтовий край спинної частини), відділене каре містять мінімум п'ять поперекових хребців; каре (ниркова частина), відокремлена від сідла (хребтового краю), містить мінімум п'ять пар ребер, цілих або розрубаних;

д) "напівкаре і напівсідло" у підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 та 0204 50 55 00 - частина, яка залишається від напівтуші після вилучення напівкюлота та напівкаски з нирками або без них; під час відділення від ниркової частини хребтовий край спинної частини може мати мінімум п'ять поперекових хребців; ниркова частина після відділення від хребтового краю повинна мати мінімум п'ять ребер цілих або розрубаних;

е) "кюлот" у підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 - задня частина туші, включаючи усі кістки та гомілки, відрубана під прямим кутом до хребтового стовпа на рівні шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку у напрямі до сіднично-лобкового з'єднання;

є) "напівкюлот" у підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 - задня частина напівтуші, включаючи усі кістки та задню гомілку, відрубана під прямим кутом до хребтового стовпа на рівні шостого поперекового хребця під піддихальною кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через піддихальну кістку у напрямі до сіднично-лобкового з'єднання.

3Б. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер, які розглядаються у додатковій примітці 3А, до уваги беруться лише ребра, прикріплені до хребтового стовпа, цілі або розрубані.

4. Наведені нижче терміни означають:

а) "частини птиці з кістками (необвалені)" у підкатегоріях 0207 13 20 00 - 0207 13 60 00, 0207 26 20 00 - 0207 26 70 00, 0207 35 21 00 - 0207 35 63 00, 0207 14 20 00 - 0207 14 60 00, 0207 27 20 00 - 0207 27 70 00 і 0207 36 21 00 - 0207 36 63 00 - вищеназвані частини, що містять усі кістки.

Частини птиці, розглянуті у пункті а), але з частково вилученими кістками, включаються до підкатегорій 0207 13 70 00, 0207 26 80 00, 0207 35 79 00, 0207 14 70 00 або 0207 36 79 00;

б) "половинки" у підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 26 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 14 20 00, 0207 27 20 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 і 0207 36 25 00 - половинки тушок свійської птиці, отримані розрубуванням уздовж грудинного і спинного хребта;

в) "чвертка" у підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 26 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 14 20 00, 0207 27 20 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 і 0207 36 25 00 - задні чи передні чвертки, отримані внаслідок поперечного розрубування половинки;

г) "крила цілі, з кінчиками або без кінчиків" у підкатегоріях 0207 13 30 00, 0207 26 30 00, 0207 35 31 00, 0207 14 30 00, 0207 27 30 00, 0207 36 31 00 - частини птиці, які складаються з плечової, ліктьової і променевої кісток, разом з м'язами. Тонкий кінець разом з кісткою зап'ястя може бути вилучений або залишений. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

ґ) "грудинка" у підкатегоріях 0207 13 50 00, 0207 26 50 00, 0207 35 51 00, 0207 35 53 00, 0207 14 50 00, 0207 27 50 00, 0207 36 51 00 і 0207 36 53 00 - частини тушок птиці, які складаються з грудини і ребер, розташованих з кожного боку, разом з м'язами;

д) "ніжки" у підкатегоріях 0207 13 60 00, 0207 35 61 00, 0207 35 63 00, 0207 14 60 00, 0207 36 61 00, 0207 36 63 00 - частини тушок птиці, які складаються з стегнової кістки і великої та малої гомілкових кісток, разом з м'язами. Обидва розруби повинні бути зроблені по суглобах;

е) "пілони (нижня частина ніжок) індиків або індичок" у підкатегоріях 0207 26 60 00, 0207 27 60 00 - шматки тушок індиків або індичок, які складаються з великої та малої гомілкових кісток, разом з м'язами. Обидва розруби повинні бути зроблені по суглобах;

є) "ніжки індиків та індичок, крім пілонів" у підкатегоріях 0207 26 70 00 і 0207 27 70 00 - частини індиків та індичок, які складаються з стегнової кістки, разом з м'язами, або зі стегна і великої та малої гомілкових кісток, разом з м'язами. Обидва розруби повинні бути зроблені по суглобах;

ж) "палетоти гусей або качок" у підкатегоріях 0207 35 71 00 і 0207 36 71 00 - продукти, які складаються з тушок гусей або качок, поданих обскубаними, повністю випотрошеними, без голови і лапок та з вилученими кістками (грудна кістка, ребра, хребтовий стовп і крижі), але із залишеними стегновою кісткою, великою гомілковою кісткою та плечовою кісткою.

5. Ввізне мито, що застосовується до сумішей цієї групи, розраховується таким способом:

а) коли одна з складових суміші дає щонайменше 90 мас. %, митний збір, який застосовується до сукупності, відповідає миту, яке стосується цієї складової;

б) в інших випадках ставка відповідає ставці мита складової, яка підлягає найбільшому оподаткуванню.

6. а) м'ясо з приправами, яке не пройшло теплової кулінарної обробки, включається до групи 16. Під терміном "м'ясо з приправами" мається на увазі м'ясо, яке не пройшло теплової кулінарної обробки, приправа повинна бути внесена всередину або по всій поверхні продукту і яку видно неозброєним оком або можна визначити на смак;

б) продукти товарної позиції 0210, до яких було додано приправи у процесі їх приготування, також включаються до цієї товарної позиції, за умови, що додання приправи не змінює їх характерної ознаки.

7. Термін "солоні або у розсолі" у товарній позиції 0210 означає м'ясо та харчові нутрощі (субпродукти), які були піддані солінню, що проникає у глибину і насичує усі частини продукту, і мають загальний вміст солі 1,2 мас. % або більше.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0201 |Яловичина, свіжа або| | | |
|охолоджена: | | | |
| | | | |
0201 10 00 00 |- туші та напівтуші | | 10 %, | 10 %, | -
| | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0201 20 |- інші відруби | | | |
| необвалені: | | | |
0201 20 20 00 |- - "компенсовані" | | 10 %, | 10 %, | -
|чвертки | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0201 20 30 00 |- - нерозділені або | | 10 %, | 10 %, | -
|розділені передні | | але не | але не |
|чвертки | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0201 20 50 00 |- - нерозділені або | | 10 %, | 10 %, | -
|розділені задні | | але не | але не |
|чвертки | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0201 20 90 00 | - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0201 30 00 00 |- обвалені | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0202 |Яловичина, морожена:| | | |
0202 10 00 00 |- туші та напівтуші | | 10 %, | 10 %, | -
| | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0202 20 |- інші відруби | | | |
|необвалені: | | | |
0202 20 10 00 |- - "компенсовані" | | 10 %, | 10 %, | -
|чвертки | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0202 20 30 00 |- - нерозділені або | | 10 %, | 10 %, | -
|розділені передні | | але не | але не |
|чвертки | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
| | | | |
0202 20 50 00 |- - нерозділені або | | 10 %, | 10 %, | -
|розділені задні | | але не | але не |
|чвертки | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
| | | | |

0202 20 90 00 |- - інші      |   |1 євро  |1 євро  | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0202 30 |- обвалені: | | | |
0202 30 10 00 |- - передні чвертки | |1 євро |1 євро | -
|цілі або розрубані | |за 1 кг |за 1 кг |
|максимум на п'ять | | | |
|відрубів, кожна | | | |
|чвертка подається | | | |
|лише в одному | | | |
|морозильному блоці; | | | |
|"компенсовані | | | |
|чвертки" подаються в| | | |
|двох морозильних | | | |
|блоках, при цьому | | | |
|один вміщує передню | | | |
|чвертку цілком або | | | |
|розрубану максимум | | | |
|на п'ять відрубів, | | | |
|а другий - задню | | | |
|чвертку, за | | | |
|винятком філе, | | | |
|одним відрубом | | | |
0202 30 50 00 |- - відруби від | |1 євро |1 євро | -
|грудини, | |за 1 кг |за 1 кг |
|"австралійки" | | | |
0202 30 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
0203 |Свинина свіжа, | | | |
|охолоджена або | | | |
|морожена: | | | |
|- свіжа або | | | |
|охолоджена: | | | |
0203 11 |- - туші та | | | |
|напівтуші: | | | |
0203 11 10 00 |- - - свійських | | 10 %, | 10 %, | -
|свиней | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро
| | | за 1 кг | за 1 кг
0203 11 90 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 12 |- - окіст, лопатки | | | |
|та їх відруби, | | | |
|необвалені: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
0203 12 11 00 |- - - - окіст та | | 10 %, | 10 %, | -
|його відруби | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0203 12 19 00 |- - - - лопатки та | | 10 %, | 10 %, | -
|їх відруби | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0203 12 90 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 19 |- - інша: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
0203 19 11 00 |- - - - передній | | 10 %, | 10 %, | -
|край та його відруби| | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |

0203 19 13 00 |- - - - корейка та |   |1 євро  |1 євро  | -
|її відруби, | |за 1 кг |за 1 кг |
|необвалені | | | |
0203 19 15 00 |- - - - грудинка | |1 євро |1 євро | -
|(нашпигована) та її | |за 1 кг |за 1 кг |
|відруби | | | |
|- - - - інші: | | | |
0203 19 55 00 |- - - - - обвалені | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 19 59 00 |- - - - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 19 90 00 |- - - інша | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- морожена: | | | |
0203 21 |- - туші та | | | |
|напівтуші: | | | |
0203 21 10 00 |- - - свійських | | 10 %, | 10 %, | -
|свиней | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0203 21 90 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 22 |- - окіст, лопатки | | | |
|та їх відруби, | | | |
|необвалені: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
0203 22 11 00 |- - - - окіст та | | 10 %, | 10 %, | -
|його відруби | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0203 22 19 00 |- - - - лопатки та | | 10 %, | 10 %, | -
|їх відруби | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0203 22 90 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 29 |- - інша: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
0203 29 11 00 |- - - - передній | | 10 %, | 10 %, | -
|край та його відруби| | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0203 29 13 00 |- - - - корейка та | |1 євро |1 євро | -
|її відруби | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 29 15 00 |- - - - грудинка | |1 євро |1 євро | -
|(нашпигована) та її | |за 1 кг |за 1 кг |
|відруби | | | |
|- - - - інші: | | | |
0203 29 55 00 |- - - - - обвалені | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 29 59 00 |- - - - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0203 29 90 00 |- - - інша | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0204 |Баранина або | | | |
|козлятина, свіжа, | | | |
|охолоджена або | | | |
|морожена: | | | |

0204 10 00 00 |- туші та напівтуші |   |  10 %, |  10 %, | -
|ягнят, свіжі або | | але не | але не |
|охолоджені | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
|- інша баранина | | | |
|свіжа або | | | |
|охолоджена: | | | |
0204 21 00 00 |- - туші та | | 10 %, | 10 %, | -
|напівтуші | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 22 |- - інші відруби | | | |
|необвалені: | | | |
0204 22 10 00 |- - - каска або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкаска (передні | | але не | але не |
|чвертки короткого | | менш як | менш як |
|розрубу) | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 22 30 00 |- - - каре і/або | | 10 %, | 10 %, | -
|сідло чи напівкаре | | але не | але не |
|і/або напівсідло | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 22 50 00 |- - - кюлот або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкюлот | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 22 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0204 23 00 00 |- - обвалена | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0204 30 00 00 |- туші та напівтуші | | 10 %, | 10 %, | -
|ягнят, морожені | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
|- інша баранина | | | |
|морожена : | | | |
0204 41 00 00 |- - туші та | | 10 %, | 10 %, | -
|напівтуші | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 42 |- - інші відруби | | | |
|необвалені: | | | |
0204 42 10 00 |- - - каска або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкаска (передні | | але не | але не |
|чвертки короткого | | менш як | менш як |
|розрубу) | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 42 30 00 |- - - каре і/або | | 10 %, | 10 %, | -
|сідло чи напівкаре | | але не | але не |
|і/або напівсідло | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 42 50 00 |- - - кюлот або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкюлот | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |

0204 42 90 00 |- - - інші     |   |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0204 43 |- - обвалені: | | | |
0204 43 10 00 |- - - ягнят | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0204 43 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0204 50 |- козлятина: | | | |
|- - свіжа або | | | |
|охолоджена: | | | |
0204 50 11 00 |- - - туші та | | 10 %, | 10 %, | -
|напівтуші | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 50 13 00 |- - - каска або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкаска (передні | | але не | але не |
|чвертки короткого | | менш як | менш як |
|розрубу) | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 50 15 00 |- - - каре і/або | | 10 %, | 10 %, | -
|сідло чи напівкаре | | але не | але не |
|і/або напівсідло | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 50 19 00 |- - - кюлот або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкюлот | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
0204 50 31 00 |- - - - відруби | | 10 %, | 10 %, | -
|необвалені | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 50 39 00 |- - - - відруби | |0,5 євро |0,5 євро | -
|обвалені | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - морожена: | | | |
0204 50 51 00 |- - - туші та | | 10 %, | 10 %, | -
|напівтуші | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 50 53 00 |- - - каска або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкаска (передні | | але не | але не |
|четвертини короткого| | менш як | менш як |
|розрубу) | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 50 55 00 |- - - каре і/або | | 10 %, | 10 %, | -
|сідло чи напівкаре | | але не | але не |
|і/або напівсідло | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0204 50 59 00 |- - - кюлот або | | 10 %, | 10 %, | -
|напівкюлот | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
0204 50 71 00 |- - - - відруби | | 10 %, | 10 %, | -
|необвалені | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |

0204 50 79 00 |- - - - відруби   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
|обвалені | |за 1 кг |за 1 кг |
0205 00 |М'ясо коней | | | |
|(конина), віслюків, | | | |
|мулів або лошаків, | | | |
|свіже, охолоджене | | | |
|або морожене: | | | |
|- конина: | | | |
0205 00 11 00 |- - свіжа або | | 10 %, | 10 %, |-
|охолоджена | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0205 00 19 00 |- - морожена | | 10 %, | 10 %, |-
| | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0205 00 90 00 |- м'ясо віслюків, | | 10 %, | 10 %, |-
|мулів або лошаків | | але не | але не |
| | | менш як | менш як |
| | |0,6 євро |0,6 євро |
| | | за 1 кг | за 1 кг |
0206 |Субпродукти харчові | | | |
|великої рогатої | | | |
|худоби, свиней, | | | |
|овець, кіз, коней, | | | |
|віслюків, мулів або | | | |
|лошаків, свіжі, | | | |
|охолоджені або | | | |
|морожені: | | | |
0206 10 |- великої рогатої | | | |
|худоби, свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0206 10 10 00 |- - для виробництва | |0,5 євро |0,5 євро | -
|фармацевтичних | |за 1 кг |за 1 кг |
|продуктів | | | |
|- - інші: | | | |
0206 10 91 00 |- - - печінка | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 10 95 00 |- - - товста | |0,5 євро |0,5 євро | -
|діафрагма і тонка | |за 1 кг |за 1 кг |
|діафрагма | | | |
0206 10 99 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- великої рогатої | | | |
|худоби, морожені: | | | |
0206 21 00 00 |- - язики | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 22 |- - печінка: | | | |
0206 22 10 00 |- - - для | |0,5 євро |0,5 євро | -
|виробництва | |за 1 кг |за 1 кг |
|фармацевтичних | | | |
|продуктів | | | |
0206 22 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 29 |- - інші: | | | |
0206 29 10 00 |- - - для | |0,5 євро |0,5 євро | -
|виробництва | |за 1 кг |за 1 кг |
|фармацевтичних | | | |
|продуктів | | | |
|- - - інші: | | | |

0206 29 91 00 |- - - - товста   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
|діафрагма і тонка | |за 1 кг |за 1 кг |
|діафрагма | | | |
0206 29 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 30 |- свинячі, свіжі або| | | |
|охолоджені: | | | |
0206 30 10 00 |- - для виробництва | |0,5 євро |0,5 євро | -
|фармацевтичних | |за 1 кг |за 1 кг |
|продуктів | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
0206 30 21 00 |- - - - печінка | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 30 31 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 30 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- свинячі, морожені:| | | |
0206 41 |- - печінка: | | | |
0206 41 10 00 |- - - для | |0,5 євро |0,5 євро | -
|виробництва | |за 1 кг |за 1 кг |
|фармацевтичних | | | |
|продуктів | | | |
|- - - інші: | | | |
0206 41 91 00 |- - - - свійських | |0,5 євро |0,5 євро | -
|свиней | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 41 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 49 |- - інші: | | | |
0206 49 10 00 |- - - для | |0,5 євро |0,5 євро | -
|виробництва | |за 1 кг |за 1 кг |
|фармацевтичних | | | |
|продуктів | | | |
|- - - інші: | | | |
0206 49 91 00 |- - - - свійських | |0,5 євро |0,5 євро | -
|свиней | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 49 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 80 |- інші, свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0206 80 10 00 |- - для виробництва | |0,5 євро |0,5 євро | -
|фармацевтичних | |за 1 кг |за 1 кг |
|продуктів | | | |
|- - інші: | | | |
0206 80 91 00 |- - - коней, | |0,5 євро |0,5 євро | -
|віслюків, мулів або | |за 1 кг |за 1 кг |
|лошаків | | | |
0206 80 99 00 |- - - овець та кіз | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0206 90 |- інші, морожені: | | | |
0206 90 10 00 |- - для виробництва | |0,5 євро |0,5 євро | -
|фармацевтичних | |за 1 кг |за 1 кг |
|продуктів | | | |
|- - інші: | | | |

0206 90 91 00 |- - - коней,    |   |0,5 євро |0,5 євро | -
|віслюків, мулів або | |за 1 кг |за 1 кг |
|лошаків | | | |
0206 90 99 00 |- - - овець та кіз | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 |М'ясо та харчові | | | |
|субпродукти | | | |
|свійської птиці | | | |
|товарної позиції | | | |
|0105, свіжі, | | | |
|охолоджені або | | | |
|морожені: | | | |
|- півнів та курей: | | | |
0207 11 |- - не розрізані на | | | |
|частини, свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0207 11 10 00 |- - - обскубані, | | 10 %, | 10 %, | -
|потрошені, з головою| |але не |але не |
|та лапами, так звані| |менш як |менш як |
|"курчата 83 %" | |0,4 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 11 30 00 |- - - обскубані, | |10%, |10%, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок, | |менш як |менш як |
|але з шиєю, серцем, | |0,4 євро |0,4 євро |
|печінкою та шлунком,| |за 1 кг |за 1 кг |
|так звані | | | |
|"курчата 70 %" | | | |
0207 11 90 00 |- - - обскубані, | | 10 %, | 10 %, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок і | |менш як |менш як |
|без шиї, серця, | |0,4 євро |0,4 євро |
|печінки та шлунка, | |за 1 кг |за 1 кг |
|так звані | | | |
|"курчата 65 %" або | | | |
|подані інакше | | | |
0207 12 |- не розрізані на | | | |
|частини, морожені: | | | |
0207 12 10 00 |- - - обскубані, | |10 %, |10 %, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок, але| |менш як |менш як |
|з шиєю, серцем, | |0,4 євро |0,4 євро |
|печінкою та шлунком,| |за 1 кг |за 1 кг |
|так звані | | | |
|"курчата 70 %" | | | |
0207 12 90 00 |- - - обскубані, | |10 %, |10 %, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок і | |менш як |менш як |
|шиї, серця, печінки | |0,4 євро |0,4 євро |
|та шлунка, так звані| |за 1 кг |за 1 кг |
|"курчата 65 %" або | | | |
|подані інакше | | | |
0207 13 |- - частини та | | | |
|субпродукти, свіжі | | | |
|або охолоджені: | | | |
|- - - частини: | | | |
0207 13 10 00 |- - - - обвалені | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - необвалені: | | | |

0207 13 20 00 |- - - - - половинки |   |0,7 євро |0,7 євро | -
|та чвертки | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 13 30 00 |- - - - - крила цілі| |30%, |30%, | -
|з кінчиками або без | |але не |але не |
|кінчиків | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 13 40 00 |- - - - - спини, | |30 %, |30 %, | -
|шиї, спини з шиями, | |але не |але не |
|гузки, кінчики крил | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 13 50 00 |- - - - - грудинки | |30 %, |30 %, | -
|та їх частини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 13 60 00 |- - - - - ніжки та | |0,7 євро |0,7 євро | -
|їх частини | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 13 70 00 |- - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - субпродукти: | | | |
0207 13 91 00 |- - - - печінка | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 13 99 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 14 |- - частини та | | | |
|субпродукти, | | | |
|морожені: | | | |
|- - - частини тушок:| | | |
0207 14 10 00 |- - - - обвалені | |10 %, |10 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,4 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - необвалені: | | | |
0207 14 20 00 |- - - - - половинки | |10 %, |10 %, | -
|та чвертки | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,4 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 14 30 00 |- - - - - крила | |10 %, |10 %, | -
|цілі, з кінчиками | |але не |але не |
|або без кінчиків | |менш як |менш як |
| | |0,4 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 14 40 00 |- - - - - спини, | |10 %, |10 %, | -
|шиї, спини з шиями, | |але не |але не |
|гузки, кінчики крил | |менш як |менш як |
| | |0,4 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 14 50 00 |- - - - - грудинки | |10 %, |10 %, | -
|та їх частини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,4 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |

0207 14 60 00 |- - - - - ніжки та |   |10 %,  |10 %,  | -
|їх частини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,4 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 14 70 00 |- - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - субпродукти: | | | |
0207 14 91 00 |- - - - печінка | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0207 14 99 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|-індиків та індичок:| | | |
0207 24 |- - не розділені на | | | |
|частини, свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0207 24 10 00 |- - - обскубані, | |10 %, |10 %, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок, але| |менш як |менш як |
|з шиєю, серцем, | |0,4 євро |0,4 євро |
|печінкою та шлунком,| |за 1 кг |за 1 кг |
|так звані | | | |
|"індики 80 %" | | | |
0207 24 90 00 |- - - обскубані, | |10 %, |10 %, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок і | |менш як |менш як |
|без шиї, серця, | |0,4 євро |0,4 євро |
|печінки та шлунка, | |за 1 кг |за 1 кг |
|так звані | | | |
|"індики 73 %" або | | | |
|подані інакше | | | |
0207 25 |- - не розрізані на | | | |
|частини, морожені: | | | |
0207 25 10 00 |- - - обскубані, | |10 %, |10 %, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок, але| |менш як |менш як |
|з шиєю, серцем та | |0,4 євро |0,4 євро |
|шлунком, так звані | |за 1 кг |за 1 кг |
|"індики 80 %" | | | |
0207 25 90 00 |- - - обскубані і | |10 %, |10 %, | -
|потрошені, без | |але не |але не |
|голови та лапок, без| |менш як |менш як |
|шиї, серця, печінки | |0,4 євро |0,4 євро |
|і шлунка, так звані | |за 1 кг |за 1 кг |
|"індики 73 %" або | | | |
|подані інакше | | | |
0207 26 |- - частини та | | | |
|субпродукти, свіжі | | | |
|або охолоджені: | | | |
|- - - частини тушок:| | | |
0207 26 10 00 |- - - - обвалені | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |1,5 євро |1,5 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - необвалені: | | | |

0207 26 20 00 |- - - - - половинки |   |30 %,  |30 %,  | -
       |та чвертки     |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 26 30 00 |- - - - - крила   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цілі, з кінчиками  |   |але не  |але не  |
       |або без кінчиків  |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 26 40 00 |- - - - - спини,  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |шиї, спини з шиями, |   |але не  |але не  |
       |гузки, кінчики крил |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 26 50 00 |- - - - - грудинки |   |30 %,  |30 %,  | -
       |та їх частини    |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - - ніжки та |   |     |     |
       |їх частини:     |   |     |     |
0207 26 60 00 |- - - - - - пілони |   |30 %,  |30 %,  | -
       |(нижня частина   |   |але не  |але не  |
       |ніжок) та їх частини|   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 26 70 00 |- - - - - - інші  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 26 80 00 |- - - - - інші   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - субпродукти: |   |     |     |
0207 26 91 00 |- - - - печінка   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 26 99 00 |- - - - інші    |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 27    |- - частини та   |   |     |     |
       |субпродукти,    |   |     |     |
       |морожені:      |   |     |     |
       |- - - частини:   |   |     |     |
0207 27 10 00 |- - - - обвалені  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - необвалені: |   |     |     |
0207 27 20 00 |- - - - - половинки |   |30 %,  |30 %,  | -
       |та чвертки     |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

0207 27 30 00 |- - - - - крила   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цілі,з кінчиками або|   |але не  |але не  |
       |без кінчиків    |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 27 40 00 |- - - - - спини,  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |шиї, спини з шиями, |   |але не  |але не  |
       |гузки, кінчики крил |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 27 50 00 |- - - - - грудинки |   |30 %,  |30 %,  | -
       |та їх частини    |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - - ніжки та |   |     |     |
       |їх частини:     |   |     |     |
0207 27 60 00 |- - - - - - пілони |   |30 %,  |30 %,  | -
       |(нижня частина   |   |але не  |але не  |
       |ніжок) та їх частини|   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 27 70 00 |- - - - - - інші  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 27 80 00 |- - - - - інші   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - субпродукти: |   |     |     |
0207 27 91 00 |- - - - печінка   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 27 99 00 |- - - - інші    |   |30%,   |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- качок, гусей або |   |     |     |
       |цесарок:      |   |     |     |
0207 32    |- - не розрізані на |   |     |     |
       |частини, свіжі або |   |     |     |
       |охолоджені:     |   |     |     |
       |- - - качок:    |   |     |     |
0207 32 11 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |знекровлені або без |   |але не  |але не  |
       |кишок, непотрошені, |   |менш як |менш як |
       |з головою і лапками,|   |0,4 євро |0,4 євро |
       |так звані      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |"качки 85 %"    |   |     |     |
0207 32 15 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |потрошені, без   |   |але не  |але не  |
       |голови і лапок, з  |   |менш як |менш як |
       |шиєю, серцем,    |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |печінкою та     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |шлунком, так    |   |     |     |
       |звані "качки 70 %" |   |     |     |
0207 32 19 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |потрошені, без   |   |але не  |але не  |
       |голови і лапок,   |   |менш як |менш як |
       |без шиї, серця,   |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |печінки та шлунка, |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |так звані      |   |     |     |
       |"качки 63 %" або  |   |     |     |
       |подані інакше    |   |     |     |
       |- - - гусей:    |   |     |     |

0207 32 51 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |знекровлені,    |   |але не  |але не  |
       |непотрошені, з   |   |менш як |менш як |
       |головою і лапками, |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |так звані      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |"гуси 82 %"     |   |     |     |
0207 32 59 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |потрошені, без   |   |але не  |але не  |
       |голови і лапок, з  |   |менш як |менш як |
       |серцем та шлунком  |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |або без них, так  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |звані "гуси 75 %"  |   |     |     |
       |або подані інакше  |   |     |     |
0207 32 90 00 |- - - цесарок    |   |10 %,  |10 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 33    |- - не розрізані на |   |     |     |
       |частини, морожені: |   |     |     |
       |- - - качок:    |   |     |     |
0207 33 11 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |потрошені, без   |   |але не  |але не  |
       |голови і лапок, з  |   |менш як |менш як |
       |шиєю, серцем,    |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |печінкою та шлунком,|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |так звані      |   |     |     |
       |"качки 70 %"    |   |     |     |
0207 33 19 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |потрошені, без   |   |але не  |але не  |
       |голови і лапок, без |   |менш як |менш як |
       |шиї, серця, печінки |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |та шлунка, так звані|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |"качки 63 %" або  |   |     |     |
       |подані інакше    |   |     |     |
       |- - - гусей:    |   |     |     |
0207 33 51 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |знекровлені,    |   |але не  |але не  |
       |непотрошені, з   |   |менш як |менш як |
       |головою і лапками, |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |так звані      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |"гуси 82 %"     |   |     |     |
0207 33 59 00 |- - - - обскубані, |   |10 %,  |10 %,  | -
       |потрошені, без   |   |але не  |але не  |
       |голови і лапок, з  |   |менш як |менш як |
       |серцем та шлунком  |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |або без них, так  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |звані "гуси 75 %"  |   |     |     |
       |або подані інакше  |   |     |     |
0207 33 90 00 |- - - цесарок    |   |10 %,  |10 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |0,4 євро |0,4 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 34    |- - жирна печінка, |   |     |     |
       |свіжа або      |   |     |     |
       |охолоджена:     |   |     |     |
0207 34 10 00 |- - - гусей     |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

0207 34 90 00 |- - - качок     |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35    |- - інші, свіжі або |   |     |     |
       |охолоджені:     |   |     |     |
       |- - - частини:   |   |     |     |
       |- - - - обвалені:  |   |     |     |
0207 35 11 00 |- - - - - гусей   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 15 00 |- - - - - качок та |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цесарок       |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - необвалені: |   |     |     |
       |- - - - - половинки |   |     |     |
       |або чвертки:    |   |     |     |
0207 35 21 00 |- - - - - - качок  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 23 00 |- - - - - - гусей  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 25 00 |- - - - - - цесарок |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 31 00 |- - - - - крила   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цілі, з кінчиками  |   |але не  |але не  |
       |або без кінчиків  |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 41 00 |- - - - - спини,  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |шиї, спини з шиями, |   |але не  |але не  |
       |гузки, кінчики крил |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - - грудинки |   |     |     |
       |та їх частини:   |   |     |     |
0207 35 51 00 |- - - - - - гусей  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 53 00 |- - - - - - качок і |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цесарок       |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - - ніжки та |   |     |     |
       |їх частини:     |   |     |     |
0207 35 61 00 |- - - - - - гусей  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

0207 35 63 00 |- - - - - - качок і |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цесарок       |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 71 00 |- - - - - палетоти |   |30 %,  |30 %,  | -
       |гусей або качок   |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 79 00 |- - - - - інші   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - субпродукти: |   |     |     |
0207 35 91 00 |- - - - печінка,  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |крім жирної печінки |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 35 99 00 |- - - - інші    |   |30 %,  |30 %,  |  -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36    |- - інші, морожені: |   |     |     |
       |- - - частини:   |   |     |     |
       |- - - - обвалені:  |   |     |     |
0207 36 11 00 |- - - - - гусей   |   |30 %,  |30 %,  |  -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 15 00 |- - - - - качок і  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цесарок       |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - необвалені: |   |     |     |
       |- - - - - половинки |   |     |     |
       |і чвертки:     |   |     |     |
0207 36 21 00 |- - - - - - качок  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 23 00 |- - - - - - гусей  |   |30%,   |30%,   | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 25 00 |- - - - - - цесарок |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 31 00 |- - - - - крила   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цілі, з кінчиками  |   |але не  |але не  |
       |або без кінчиків  |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

0207 36 41 00 |- - - - - спини,  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |шиї, гузки, кінчики |   |але не  |але не  |
       |крил        |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - - грудинки |   |     |     |
       |та їх частини:   |   |     |     |
0207 36 51 00 |- - - - - - гусей  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 53 00 |- - - - - - качок і |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цесарок       |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - - ніжки та |   |     |     |
       |їх частини:     |   |     |     |
0207 36 61 00 |- - - - - - гусей  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 63 00 |- - - - - - качок і |   |30 %,  |30 %,  | -
       |цесарок       |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 71 00 |- - - - - палетоти |   |30 %,  |30 %,  | -
       |гусей або качок   |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 79 00 |- - - - - інші   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - субпродукти: |   |     |     |
       |- - - - печінка:  |   |     |     |
0207 36 81 00 |- - - - - печінка  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |жирна гусяча    |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 85 00 |- - - - - печінка  |   |30 %,  |30 %,  | -
       |жирна качина    |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 89 00 |- - - - - інша   |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0207 36 90 00 |- - - - інші    |   |30 %,  |30 %,  | -
       |          |   |але не  |але не  |
       |          |   |менш як |менш як |
       |          |   |1,5 євро |1,5 євро |
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0208     |Інші, м'ясо та   |   |     |     |
       |харчові субпродукти,|   |     |     |
       |свіжі, охолоджені  |   |     |     |
       |або морожені:    |   |     |     |

0208 10    |- крольчатина або  |   |     |     |
       |зайчатина:     |   |     |     |
       |- - свійські кролики|   |     |     |
0208 10 11 00 |- - - свіжі або   |   |  10  |  10  | -
       |охолоджені     |   |     |     |
0208 10 19 00 |- - - морожені   |   |  10  |  10  | -
0208 10 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
0208 20 00 00 |- жаб'ячі лапки   |   |  10  |  10  | -
0208 90    |- інші:       |   |     |     |
0208 90 10 00 |- - свійських    |   |  10  |  10  | -
       |голубів       |   |     |     |
       |- - дичини, крім  |   |     |     |
       |крольчатини або   |   |     |     |
       |зайчатини:     |   |     |     |
0208 90 20 00 |- - - перепілок   |   |  10  |  10  | -
0208 90 40 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
0208 90 50 00 |- - м'ясо китів і  |   |  10  |  10  | -
       |тюленів       |   |     |     |
0208 90 60 00 |- - північних оленів|   |  10  |  10  | -
0208 90 80 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
0209 00    |Сало без пісних   |   |     |     |
       |частин, свинячий жир|   |     |     |
       |та жир свійської  |   |     |     |
       |птиці, не витоплені |   |     |     |
       |і не виділені іншим |   |     |     |
       |способом, свіжі або |   |     |     |
       |охолоджені,     |   |     |     |
       |морожені, солоні або|   |     |     |
       |у розсолі, сушені  |   |     |     |
       |або копчені:    |   |     |     |
       |- сало:       |   |     |     |
0209 00 11 00 |- - свіже,     |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |охолоджене,     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |морожене, солоне або|   |     |     |
       |у розсолі      |   |     |     |
0209 00 19 00 |- - сушене або   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |копчене       |   |за 1 кг |за 1 кг |
0209 00 30 00 |- жир свинячий   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0209 00 90 00 |- жир свійської   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |птиці        |   |за 1 кг |за 1 кг |
0210     |М'ясо та харчові  |   |     |     |
       |субпродукти, солоні |   |     |     |
       |або у розсолі,   |   |     |     |
       |сушені або копчені; |   |     |     |
       |харчове борошно з  |   |     |     |
       |м'яса або      |   |     |     |
       |субпродуктів:    |   |     |     |
       |- свинина:     |   |     |     |
0210 11    |- - окіст, лопатки |   |     |     |
       |та їх відруби,   |   |     |     |
       |необвалені:     |   |     |     |
       |- - - свійських   |   |     |     |
       |свиней:       |   |     |     |
       |- - - - солоне або |   |     |     |
       |у розсолі:     |   |     |     |
0210 11 11 00 |- - - - - окости та |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |їх відруби     |   |за 1 кг |за 1 кг |
0210 11 19 00 |- - - - - лопатки та|   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |їх відруби     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - сушені або |   |     |     |
       |копчені:      |   |     |     |

0210 11 31 00 |- - - - - окости та |   |0,5 євро |0,5 євро | -
|їх відруби | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 11 39 00 |- - - - - лопатки та| |0,5 євро |0,5 євро | -
|їх відруби | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 11 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 12 |- - грудинка | | | |
|(нашпигована) та її | | | |
|відруби: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
0210 12 11 00 |- - - - солоні або у| |0,5 євро |0,5 євро | -
|розсолі | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 12 19 00 |- - - - сушені або | |0,5 євро |0,5 євро | -
|копчені | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 12 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 19 |- - інші: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
|- - - - солоні або у| | | |
|розсолі: | | | |
0210 19 10 00 |- - - - - беконні | |0,5 євро |0,5 євро | -
|половинки або три | |за 1 кг |за 1 кг |
|чверті переднього | | | |
|краю | | | |
0210 19 20 00 |- - - - - три чверті| |0,5 євро |0,5 євро | -
|заднього краю або | |за 1 кг |за 1 кг |
|серединка | | | |
0210 19 30 00 |- - - - - передній | |0,5 євро |0,5 євро | -
|край і відруби | |за 1 кг |за 1 кг |
|переднього краю | | | |
0210 19 40 00 |- - - - - корейка та| |0,5 євро |0,5 євро | -
|її відруби | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - - інші: | | | |
0210 19 51 00 |- - - - - - обвалені| |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 19 59 00 |- - - - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - сушені або | | | |
|копчені: | | | |
0210 19 60 00 |- - - - - передній | |0,5 євро |0,5 євро | -
|край і відруби | |за 1 кг |за 1 кг |
|переднього краю | | | |
0210 19 70 00 |- - - - - корейка та| |0,5 євро |0,5 євро | -
|її відруби | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - - інші: | | | |
0210 19 81 00 |- - - - - - обвалені| |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 19 89 00 |- - - - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 19 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 20 |- яловичина (м'ясо | | | |
|великої рогатої | | | |
|худоби): | | | |
0210 20 10 00 |- - необвалена | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 20 90 00 |- - обвалена | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 |- інші, включаючи | | | |
|харчове борошно з | | | |
|м'яса або | | | |
|субпродуктів: | | | |
|- - м'ясо: | | | |

0210 90 10 00 |- - - конина, солона|   |0,5 євро |0,5 євро | -
|або у розсолі чи | |за 1 кг |за 1 кг |
|добре висушена | | | |
|- - - баранина та | | | |
|козлятина: | | | |
0210 90 11 00 |- - - - необвалена | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 19 00 |- - - - обвалена | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 21 00 |- - - північних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|оленів | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 29 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - субпродукти: | | | |
|- - - свійських | | | |
|свиней: | | | |
0210 90 31 00 |- - - - печінка | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 39 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - великої | | | |
|рогатої худоби: | | | |
0210 90 41 00 |- - - - товста | |0,5 євро |0,5 євро | -
|діафрагма і тонка | |за 1 кг |за 1 кг |
|діафрагма | | | |
0210 90 49 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 60 00 |- - - овець і кіз | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
|- - - - печінка | | | |
|свійської птиці: | | | |
0210 90 71 00 |- - - - - жирна | |0,5 євро |0,5 євро | -
|печінка гусей чи | |за 1 кг |за 1 кг |
|качок, солона або | | | |
|у розсолі | | | |
0210 90 79 00 |- - - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 80 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0210 90 90 00 |- - харчове борошно | |0,5 євро |0,5 євро | -
|з м'яса і | |за 1 кг |за 1 кг |
|субпродуктів | | | |

Група 03
Риба і ракоподібні, молюски
та інші водяні безхребетні

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) морських ссавців (товарна позиція 0106) та їх м'ясо (товарна позиція 0208 або 0210);

б) рибу (а також її печінку, ікру та молочко) і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних мертвих, не придатних до їжі за своєю природою або через їх стан (група 05); борошно, порошки та гранули рибні або з ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних, не придатних до їжі (товарна позиція 2301);

в) ікру та її замінники, виготовлені з ікри риб (товарна позиція 1604).

2. У цій групі термін "гранули" означає продукти, агломеровані безпосередньо пресуванням або з доданням зв'язувальної речовини у невеликій кількості.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0301 |Жива риба: | | | |
0301 10 |- декоративна риба: | | | |
0301 10 10 00 |- - прісноводна | | 10 | 10 | -
0301 10 90 00 |- - морська | | 10 | 10 | -
|- інша жива риба: | | | |
0301 91 |- - форель (Salmo | | | |
|trutta, Oncorhynchus| | | |
|mykiss, Oncorhynchus| | | |
|clarki, Oncorhynchus| | | |
|aguabonita, | | | |
|Oncorhynchus gilae, | | | |
|Oncorhynchus apache | | | |
|та Oncorhynchus | | | |
|chrysogaster): | | | |
0301 91 10 00 |- - - видів | | 10 | 10 | -
|Oncorhynchus apache | | | |
|та Oncorhynchus | | | |
|chrysogaster | | | |
0301 91 90 00 |- - - інша | | 10 | 10 | -
0301 92 00 00 |- - вугор | | 10 | 10 | -
|(Anguilla spp.) | | | |
0301 93 00 00 |- - короп | | 10 | 10 | -
0301 99 |- - інша: | | | |
|- - - прісноводна: | | | |
0301 99 11 00 |- - - - лосось | | 10 | 10 | -
|тихоокеанський | | | |
|(Oncorhynchus nerka,| | | |
|Oncorhynchus | | | |
|gorbuscha, | | | |
|Oncorhynchus keta, | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|tschawytscha, | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|kisutch, | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|masou та | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|rhodurus), лосось | | | |
|атлантичний | | | |
|(Salmo salar) і | | | |
|лосось дунайський | | | |
|(Hucho hucho) | | | |
0301 99 19 |- - - - інша: | | | | -
|- - - - - | | | |
|осетроподібні | | | |
|(Acipenseriformes): | | | |
0301 99 19 11 |- - - - - - мальки | | 10 | 10 | -
|(молодь) масою | | | |
|не більше як 100 г | | | |
0301 99 19 12 |- - - - - - осетер | | 10 | 10 | -
|російський | | | |
|(Acipenser | | | |
|gueldenstaedtii) | | | |

0301 99 19 13 |- - - - - - севрюга |   |  10  |  10  | -
|(Acipenser | | | |
|stellatus) | | | |
0301 99 19 14 |- - - - - - білуга | | 10 | 10 | -
|(Huso huso) | | | |
0301 99 19 19 |- - - - - - інші | | 10 | 10 | -
0301 99 19 30 |- - - - - судак | | 10 | 10 | -
|(Stizostedion spp.) | | | |
0301 99 19 90 |- - - - - інша | | 10 | 10 | -
0301 99 90 |- - - морська: | | | |
0301 99 90 10 |- - - - калкан | | 10 | 10 | -
|(Psetta maxima) | | | |
0301 99 90 90 |- - - - інша | | 10 | 10 | -
0302 |Риба свіжа або | | | |
|охолоджена, крім | | | |
|рибного філе та | | | |
|іншого м'яса риб | | | |
|товарної позиції | | | |
|0304: | | | |
|- лососеві, крім | | | |
|печінки, ікри та | | | |
|молочка: | | | |
0302 11 |- - форель (Salmo | | | |
|trutta, Oncorhynchus| | | |
|mykiss, Oncorhynchus| | | |
|clarki, Oncorhynchus| | | |
|aguabonita, | | | |
|Oncorhynchus gilae, | | | |
|Oncorhynchus apache | | | |
|та Oncorhynchus | | | |
|chrysogaster): | | | |
0302 11 10 00 |- - - видів | | 0 | 0 | -
|Oncorhynchus apache | | | |
|та Oncorhynchus | | | |
|chrysogaster | | | |
0302 11 90 00 |- - - інша | | 0 | 0 | -
0302 12 00 00 |- - лосось | | 0 | 0 | -
|тихоокеанський | | | |
|(Oncorhynchus nerka,| | | |
|Oncorhynchus | | | |
|gorbuscha, | | | |
|Oncorhynchus keta, | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|tschawytscha, | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|kisutch, | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|masou та | | | |
|Oncorhynchus | | | |
|rhodurus), лосось | | | |
|атлантичний (Salmo | | | |
|salar) і лосось | | | |
|дунайський (Hucho | | | |
|hucho) | | | |
0302 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- камбалоподібні | | | |
|(Pleuronectidae, | | | |
|Bothidae, | | | |
|Cynoglossidae, | | | |
|Soleidae, | | | |
|Scophthalmidae оа | | | |
|Citaridae), крім | | | |
|печінки, ікри та | | | |
|молочка: | | | |

0302 21    |- - палтус     |   |     |     |
|(Reinhardtius | | | |
|hippoglossoides, | | | |
|Hippoglossus | | | |
|hippoglossus, | | | |
|Hippoglossus | | | |
|stenolepis): | | | |
0302 21 10 00 |- - - палтус чорний | | 0 | 0 | -
|[синьокорий] | | | |
|(Reinhardtius | | | |
|hippoglossoides) | | | |
0302 21 30 00 |- - - палтус | | 0 | 0 | -
|атлантичний | | | |
|(Hippoglossus | | | |
|hippoglossus) | | | |
0302 21 90 00 |- - - палтус | | 0 | 0 | -
|[білокорий] | | | |
|тихоокеанський | | | |
|(Hippoglossus | | | |
|stenolepis) | | | |
0302 22 00 00 |- - камбала морська | | 0 | 0 | -
|(Pleuronectes | | | |
|platessa) | | | |
0302 23 00 00 |- - язик морський | | 0 | 0 | -
|(Solea spp.) | | | |
0302 29 |- - інші: | | | |
0302 29 10 00 |- - - мегрім | | 0 | 0 | -
|(Lepidorhombus spp.)| | | |
0302 29 90 |- - - інші: | | | |
0302 29 90 10 |- - - - калкан | | 0 | 0 |
|(Psseta maxima) | | | |
0302 29 90 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
|- тунець (роду | | | |
|Thunnus), скіпджек | | | |
|або тунець смугастий| | | |
|[Euthynnus | | | |
|(Katsuwonus) | | | |
|pelamis], крім | | | |
|печінки, ікри та | | | |
|молочка: | | | |
0302 31 |- - тунець | | | |
|довгоперий або | | | |
|альбакор | | | |
|(Thunnus alalunga): | | | |
0302 31 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 1604 | | | |
0302 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
0302 32 |- - тунець | | | |
|жовтоперий | | | |
|(Thunnus albacares):| | | |

0302 32 10 00 |- - - для      |   |  0  |  0  | -
|промислового | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 1604 | | | |
0302 32 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
0302 33 |- - скіпджек або | | | |
|тунець смугастий: | | | |
0302 33 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 1604 | | | |
0302 33 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
0302 39 |- - інші: | | | |
|- - - для | | | |
|промислового | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 1604: | | | |
0302 39 11 00 |- - - - тунець | | 0 | 0 | -
|червоний (блакитний,| | | |
|звичайний) | | | |
|(Thunnus thynnus) | | | |
0302 39 19 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
|- - - інші: | | | |
0302 39 91 00 |- - - - тунець | | 0 | 0 | -
|червоний (блакитний,| | | |
|звичайний) | | | |
|(Thunnus thynnus) | | | |
0302 39 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
0302 40 |- оселедці | | | |
|(Clupea | | | |
|harengus, Clupea | | | |
|pallasii), крім | | | |
|печінки, ікри та | | | |
|молочка: | | | |
0302 40 05 00 |- - з 1 січня по | | 0 | 0 | -
|14 лютого | | | |
0302 40 10 00 |- - з 15 лютого по | | 0 | 0 | -
|15 червня | | | |
0302 40 98 00 |- - з 16 червня по | | 0 | 0 | -
|31 грудня | | | |
0302 50 |- тріска (Gadus | | | |
|morhua, Gadus ogac, | | | |
|Gadus | | | |
|macrocephalus), | | | |
|крім печінки, ікри | | | |
|та молочка: | | | |
0302 50 10 00 |- - виду Gadus | | 0 | 0 | -
|morhua | | | |
0302 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- інша риба, крім | | | |
|ікри, молочка та | | | |
|печінки: | | | |
0302 61 |- - сардини | | | |
|(Sardina pilchardus,| | | |
|Sardinops spp.), | | | |
|сардинела | | | |
|(Sardinella spp.), | | | |
|кілька або шпроти | | | |
|(Sprattus | | | |
|sprattus): | | | |

0302 61 10 00 |- - - сардини виду |   |  0  |  0  | -
|Sardina pilchardus | | | |
0302 61 30 00 |- - - сардини роду | | 0 | 0 | -
|Sardinops; сардинела| | | |
|(Sardinella spp.) | | | |
|- - - кілька або | | | |
|шпроти (Sprattus | | | |
|sprattus): | | | |
0302 61 90 00 |- - - - з 1 січня | | 5 | 5 | -
|по 14 лютого | | | |
0302 61 91 00 |- - - - з 15 лютого | | 5 | 5 | -
|по 15 червня | | | |
0302 61 98 00 |- - - - з 16 червня | | 5 | 5 | -
|по 31 грудня | | | |
0302 62 00 00 |- - пікша | | 0 | 0 | -
|(Melanogrammus | | | |
|aeglefinus) | | | |
0302 63 00 00 |- - сайда | | 0 | 0 | -
|(Pollachius virens) | | | |
0302 64 |- - скумбрія | | | |
|(макрель) (Scomber | | | |
|scombrus, Scomber | | | |
|ausralasicus, | | | |
|Scomber japonicus): | | | |
0302 64 05 00 |- - - з 1 січня по | | 0 | 0 | -
|14 лютого | | | |
0302 64 10 00 |- - - з 15 лютого по| | 0 | 0 | -
|15 червня | | | |
0302 64 98 00 |- - - з 16 червня по| | 0 | 0 | -
|31 грудня | | | |
0302 65 |- - акули: | | | |
0302 65 20 00 |- - - колюча | | 10 | 10 | -
|(Squalus acanthias) | | | |
0302 65 50 00 |- - - котяча | | 0 | 0 | -
|(Scyliorhinus spp.) | | | |
0302 65 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
0302 66 00 00 |- - вугор (Anguilla | | 0 | 0 | -
| spp.) | | | |
0302 69 |- - інша: | | | |
|- - - прісноводна: | | | |
0302 69 11 00 |- - - - короп | | 10 | 10 | -
0302 69 19 |- - - - інша: | | | |
|- - - - - | | | |
|осетроподібні | | | |
|(Acipenseriformes): | | | |
0302 69 19 11 |- - - - - - осетер | | 0 | 0 | -
|російський | | | |
|(Acipenser | | | |
|gueldenstaedtii) | | | |
0302 69 19 12 |- - - - - - севрюга | | 0 | 0 | -
|(Acipenser | | | |
|stellatus) | | | |

0302 69 19 13 |- - - - - - білуга |   |  0  |  0  | -
       |(Huso huso)     |   |     |     |
0302 69 19 19 |- - - - - - інші  |   |  0  |  0  | -
0302 69 19 30 |- - - - - судак   |   |  0  |  0  | -
       |(Stizostedion spp.) |   |     |     |
0302 69 19 90 |- - - - - інша   |   |  0  |  0  | -
       |- - - морська риба: |   |     |     |
       |- - - - риба роду  |   |     |     |
       |Euthynnus, крім   |   |     |     |
       |скіпджека або тунця |   |     |     |
       |смугастого     |   |     |     |
       |[Eunthynnus     |   |     |     |
       |(Katsuwonus)    |   |     |     |
       |pelamis], що    |   |     |     |
       |розглядаються у   |   |     |     |
       |підпозиції 0302 33: |   |     |     |
0302 69 21 00 |- - - - - для    |   |  0  |  0  | -
       |промислового    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів товарної |   |     |     |
       |позиції 1604    |   |     |     |
0302 69 25 00 |- - - - - інші   |   |  0  |  0  | -
       |- - - - окунь    |   |     |     |
       |морський      |   |     |     |
       |(Sebastes spp.):  |   |     |     |
0302 69 31 00 |- - - - - виду   |   |  0  |  0  | -
       |Sebastes marinus  |   |     |     |
0302 69 33 00 |- - - - - інші   |   |  0  |  0  | -
0302 69 35 00 |- - - - риба виду  |   |  0  |  0  | -
       |Boreogadus saida  |   |     |     |
0302 69 41 00 |- - - - мерланг   |   |  0  |  0  | -
       |(Merlangus     |   |     |     |
       |merlangus)     |   |     |     |
0302 69 45 00 |- - - - щука морська|   |  0  |  0  | -
       |(Molva spp.)    |   |     |     |
0302 69 51 00 |- - - - мінтай   |   |  0  |  0  | -
       |(Theragra      |   |     |     |
       |chalcogramma) і   |   |     |     |
       |сайда срібляста   |   |     |     |
       |(Pollachius     |   |     |     |
       |pollachius)     |   |     |     |
0302 69 55 00 |- - - - анчоуси   |   |  10  |  10  | -
       |(Engraulis spp.)  |   |     |     |
0302 69 61 00 |- - - - морські   |   |  0  |  0  | -
       |карасі видів    |   |     |     |
       |Dentex dentex та  |   |     |     |
       |Pagellus spp.    |   |     |     |
       |- - - - мерлуза   |   |     |     |
       |(Merluccius spp.)  |   |     |     |
       |і морський минь   |   |     |     |
       |(Urophycis spp.):  |   |     |     |
       |- - - - - мерлуза  |   |  0  |  0  |
       |роду Merluccius:  |   |     |     |
0302 69 66 00 |- - - - - - мерлузи |   |     |     | -
       |мілководні     |   |     |     |
       |(Merluccius     |   |     |     |
       |capensis) та    |   |     |     |
       |глибоководні    |   |     |     |
       |(Merluccius     |   |     |     |
       |paradoxus)     |   |     |     |

0302 69 67 00 |- - - - - - мерлузи |   |  0  |  0  | -
       |південні      |   |     |     |
       |(Merluccius     |   |     |     |
       |australis)     |   |     |     |
0302 69 68 00 |- - - - - - інші  |   |  0  |  0  | -
0302 69 69 00 |- - - - морський  |   |  0  |  0  | -
       |минь Urophycis   |   |     |     |
0302 69 75 00 |- - - - лящ морський|   |  0  |  0  | -
       |звичайний      |   |     |     |
       |(Brama spp.)    |   |     |     |
0302 69 81 00 |- - - - вудильник  |   |  0  |  0  | -
       |(Lophius spp.)   |   |     |     |
0302 69 85 00 |- - - - путасу   |   |  0  |  0  | -
       |(Micromesistius   |   |     |     |
       |poutassou або Gadus |   |     |     |
       |poutassou)     |   |     |     |
0302 69 86 00 |- - - - південна  |   |  0  |  0  | -
       |путасу       |   |     |     |
       |(Micromesistius   |   |     |     |
       |australis)     |   |     |     |
0302 69 87 00 |- - - - меч-риба  |   |  0  |  0  | -
       |(Xiphias gladius)  |   |     |     |
0302 69 91 00 |- - - - ставрида  |   |  0  |  0  | -
       |(Caranx trachurus, |   |     |     |
       |Trachurus trachurus)|   |     |     |
0302 69 92 00 |- - - - конгріо   |   |  0  |  0  | -
       |чорний (Genypterus |   |     |     |
       |blacodes)      |   |     |     |
0302 69 93 00 |- - - - риба виду  |   |  0  |  0  | -
       |Kathetostoma    |   |     |     |
       |giganteum      |   |     |     |
0302 69 94 00 |- - - - лаврак   |   |  0  |  0  | -
       |(Dicentrarchus   |   |     |     |
       |labrax)       |   |     |     |
0302 69 95 00 |- - - - аурата   |   |  0  |  0  | -
       |(Sparus aurata)   |   |     |     |
0302 69 99 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
0302 70 00 00 |- печінка, ікра та |   |  0  |  0  | -
       |молочко       |   |     |     |
0303     |Риба морожена, крім |   |     |     |
       |рибного філе та   |   |     |     |
       |іншого м'яса    |   |     |     |
       |риб товарної позиції|   |     |     |
       |0304:        |   |     |     |
0303 10 00 00 |- лосось      |   |  0  |  0  | -
       |тихоокеанський   |   |     |     |
       |(Oncorhynchus    |   |     |     |
       |nerka, Oncorhynchus |   |     |     |
       |gorbuscha,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus keta, |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |tschawytscha,    |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |kisutch,      |   |     |     |
       |Oncorhynchus masou |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |rhodurus), крім   |   |     |     |
       |печінки, ікри та  |   |     |     |
       |молочка       |   |     |     |
       |- лососеві інші,  |   |     |     |
       |крім печінки, ікри |   |     |     |
       |та молочка:     |   |     |     |

0303 21    |- - форель (Salmo  |   |     |     |
       |trutta, Oncorhynchus|   |     |     |
       |mykiss, Oncorhynchus|   |     |     |
       |clarki, Oncorhynchus|   |     |     |
       |aguabonita,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus gilae, |   |     |     |
       |Oncorhynchus apache |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |chrysogaster):   |   |     |     |
0303 21 10 00 |- - - видів     |   |  5  |  5  | -
       |Oncorhynchus apache |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |chrysogaster    |   |     |     |
0303 21 90 00 |- - - інша     |   |  2  |  2  | -
0303 22 00 00 |- - лосось     |   |  0  |  0  | -
       |атлантичний (Salmo |   |     |     |
       |salar) і лосось   |   |     |     |
       |дунайський     |   |     |     |
       |(Hucho hucho)    |   |     |     |
0303 29 00 00 |- - інші      |   |  0  |  0  | -
       |- камбалоподібні  |   |     |     |
       |(Pleuronectidae,  |   |     |     |
       |Bothidae,      |   |     |     |
       |Cynoglossidae,   |   |     |     |
       |Soleidae,      |   |     |     |
       |Scophthalmidae та  |   |     |     |
       |Citaridae), крім  |   |     |     |
       |печінки, ікри та  |   |     |     |
       |молочка:      |   |     |     |
0303 31    |- - палтус     |   |     |     |
       |(Reinhardtius    |   |     |     |
       |hippoglossoides,  |   |     |     |
       |Hippoglossus    |   |     |     |
       |hippoglossus,    |   |     |     |
       |Hippoglossus    |   |     |     |
       |stenolepis):    |   |     |     |
0303 31 10 00 |- - - палтус чорний |   |  0  |  0  | -
       |[синьокорий]    |   |     |     |
       |(Reinhardtius    |   |     |     |
       |hippoglossoides)  |   |     |     |
0303 31 30 00 |- - - палтус    |   |  0  |  0  | -
       |атлантичний     |   |     |     |
       |(Hippoglossus    |   |     |     |
       |hippoglossus)    |   |     |     |
0303 31 90 00 |- - - палтус    |   |  0  |  0  | -
       |[білокорий]     |   |     |     |
       |тихоокеанський   |   |     |     |
       |(Hippoglossus    |   |     |     |
       |stenolepis)     |   |     |     |
0303 32 00 00 |- - камбала морська |   |  0  |  0  | -
       |(Pleuronectes    |   |     |     |
       |platessa)      |   |     |     |
0303 33 00 00 |- - язик морський |   |  0  |  0  | -
       |(Solea spp.)    |   |     |     |
0303 39    |- - інші:      |   |     |     |
0303 39 10 00 |- - - камбала    |   |  0  |  0  | -
       |річкова (Platichthys|   |     |     |
       |flesus)       |   |     |     |

0303 39 20 00 |- - - мегрім    |   |  5  |  5  | -
       |(Lepidorhombus spp.)|   |     |     |
0303 39 30 00 |- - - риба роду   |   |  5  |  5  | -
       |(Rhombosolea)    |   |     |     |
0303 39 80  |- - - інші     |   |     |     |
0303 39 80 10 |- - - - калкан   |   |  0  |  0  | -
       |(Psetta maxima)   |   |     |     |
0303 39 80 90 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
       |- тунець (роду   |   |     |     |
       |Thunnus), скіпджек |   |     |     |
       |або тунець смугастий|   |     |     |
       |[Euthynnus     |   |     |     |
       |(Katsuwonus)    |   |     |     |
       |pelamis], крім   |   |     |     |
       |печінки, ікри та  |   |     |     |
       |молочка:      |   |     |     |
0303 41    |- - тунець     |   |     |     |
       |довгоперий або   |   |     |     |
       |альбакор (Thunnus  |   |     |     |
       |alalunga):     |   |     |     |
       |- - - для      |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів товарної |   |     |     |
       |позиції 1604:    |   |     |     |
0303 41 11 00 |- - - - цілий    |   |  0  |  0  | -
0303 41 13 00 |- - - - без зябер і |   |  0  |  0  | -
       | нутрощів      |   |     |     |
0303 41 19 00 |- - - - інший    |   |  0  |  0  | -
       |(наприклад     |   |     |     |
       |"знеголовлений")  |   |     |     |
0303 41 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0303 42    |- - тунець     |   |     |     |
       |жовтоперий (Thunnus |   |     |     |
       |albacares):     |   |     |     |
       |- - - для      |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продукції товарної |   |     |     |
       |позиції 1604:    |   |     |     |
       |- - - - цілий:   |   |     |     |
0303 42 12 00 |- - - - - масою   |   |  0  |  0  | -
       |понад 10 кг штука |   |     |     |
0303 42 18 00 |- - - - - інший   |   |  0  |  0  | -
       |- - - - без зябер і |   |     |     |
       |нутрощів:      |   |     |     |
0303 42 32 00 |- - - - - масою   |   |  0  |  0  | -
       |понад 10 кг штука |   |     |     |
0303 42 38 00 |- - - - - інший   |   |  0  |  0  | -
       |- - - - інший    |   |     |     |
       |(наприклад     |   |     |     |
       |"знеголовлений"):  |   |     |     |
0303 42 52 00 |- - - - - масою   |   |  0  |  0  | -
       |понад 10 кг штука |   |     |     |
0303 42 58 00 |- - - - - інші   |   |  0  |  0  | -
0303 42 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0303 43    |- - скіпджек або  |   |     |     |
       |тунець смугастий:  |   |     |     |
       |- - - для      |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продукції товарної |   |     |     |
       |позиції 1604:    |   |     |     |

0303 43 11 00 |- - - - цілий    |   |  0  |  0  | -
0303 43 13 00 |- - - - без зябер і |   |  0  |  0  | -
       |нутрощів      |   |     |     |
0303 43 19 00 |- - - - інший    |   |  0  |  0  | -
       |(наприклад     |   |     |     |
       |"знеголовлений")  |   |     |     |
0303 43 90 00 |- - - інший     |   |  0  |  0  | -
0303 49    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - для      |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продукції товарної |   |     |     |
       |позиції 1604:    |   |     |     |
       |- - - - тунець   |   |     |     |
       |червоний (блакитний,|   |     |     |
       |звичайний) (Thunnus |   |     |     |
       |thunnus):      |   |     |     |
0303 49 21 00 |- - - - - цілий   |   |  0  |  0  | -
0303 49 23 00 |- - - - - без зябер |   |  0  |  0  | -
       |і нутрощів     |   |     |     |
0303 49 29 00 |- - - - - інший   |   |  0  |  0  | -
       |(наприклад     |   |     |     |
       |"знеголовлений")  |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
0303 49 41 00 |- - - - - цілі   |   |  0  |  0  | -
0303 49 43 00 |- - - - - без зябер |   |  0  |  0  | -
       |і нутрощів     |   |     |     |
0303 49 49 00 |- - - - - інші   |   |  0  |  0  | -
       |(наприклад     |   |     |     |
       |"знеголовлені")   |   |     |     |
0303 49 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0303 50    |- оселедці     |   |     |     |
       |(Clupea harengus,  |   |     |     |
       |Clupea pallasii),  |   |     |     |
       |крім печінки, ікри |   |     |     |
       |та молочка:     |   |     |     |
0303 50 05 00 |- - з 1 січня по  |   |  0  |  0  | -
       |14 лютого      |   |     |     |
0303 50 10 00 |- - з 15 лютого по |   |  0  |  0  | -
       |15 червня      |   |     |     |
0303 50 98 00 |- - з 16 червня по |   |  0  |  0  | -
       |31 грудня      |   |     |     |
0303 60    |- тріска (Gadus   |   |     |     |
       |morhua, Gadus ogac, |   |     |     |
       |Gadus        |   |     |     |
       |macrocephalus),   |   |     |     |
       |крім печінки, ікри |   |     |     |
       |та молочка:     |   |     |     |
0303 60 11 00 |- - виду Gadus   |   |  0  |  0  | -
       |morhua       |   |     |     |
0303 60 19 00 |- - виду Gadus ogas |   |  0  |  0  | -
0303 60 90 00 |- - виду Gadus   |   |  0  |  0  | -
       |macrocephalus    |   |     |     |
       |- інша риба, крім  |   |     |     |
       |печінки, ікри та  |   |     |     |
       |молочка:      |   |     |     |
0303 71    |- - сардини     |   |     |     |
       |(Sardina pilchardus,|   |     |     |
       |Sardinops spp.),  |   |     |     |
       |сардинела(Sardinella|   |     |     |
       |spp.), кілька або  |   |     |     |
       |шпроти (Sprattus  |   |     |     |
       |sprattus):     |   |     |     |

0303 71 10 00 |- - - сардини виду |   |  0  |  0  | -
       |Sardina pilchardus |   |     |     |
0303 71 30 00 |- - - сардини роду |   |  0  |  0  | -
       |Sardinops; сардинела|   |     |     |
       |(Sardinella spp.)  |   |     |     |
       |- - - кілька або  |   |     |     |
       |шпроти (Sprattus  |   |     |     |
       |sprattus):     |   |     |     |
0303 71 90 00 |- - - - з 1 січня  |   |  5  |  5  | -
       |по 14 лютого    |   |     |     |
0303 71 91 00 |- - - - з 15 лютого |   |  5  |  5  | -
       |по 15 червня    |   |     |     |
0303 71 98 00 |- - - - з 16 червня |   |  5  |  5  | -
       |по 31 грудня    |   |     |     |
0303 72 00 00 |- - пікша      |   |  0  |  0  | -
       |(Melanogrammus   |   |     |     |
       |aeglefinus)     |   |     |     |
0303 73 00 00 |- - сайда      |   |  0  |  0  | -
       |(Pollachius virens) |   |     |     |
0303 74    |- - скумбрія    |   |     |     |
       |(макрель) (Scomber |   |     |     |
       |scombrus, Scomber  |   |     |     |
       |australasicus,   |   |     |     |
       |Scomber japonicus): |   |     |     |
       |- - - видів Scomber |   |     |     |
       |scombrus та Scomber |   |     |     |
       |japonicus:     |   |     |     |
0303 74 10  |- - - - з 1 січня по|   |     |     |
       |14 лютого:     |   |     |     |
0303 74 10 10 |- - - - - виду   |   |  2  |  2  | -
       |Scomber scombrus  |   |     |     |
0303 74 10 20 |- - - - - виду   |   |     |     |
       |Scomber japonicus  |   |  2  |  2  | -
0303 74 11  |- - - - з 15 лютого |   |     |     |
       |по 15 червня:    |   |     |     |
0303 74 11 10 |- - - - - виду   |   |  2  |  2  | -
       |Scomber scombrus  |   |     |     |
0303 74 11 20 |- - - - - виду   |   |  2  |  2  | -
       |Scomber japonicus  |   |     |     |
0303 74 20  |- - - - з 16 червня |   |     |     |
       |по 31 грудня:    |   |     |     |
0303 74 20 10 |- - - - - виду   |   |  2  |  2  | -
       |Scomber scombrus  |   |     |     |
0303 74 20 20 |- - - - - виду   |   |  2  |  2  | -
       |Scomber japonicus  |   |     |     |
0303 74 90 00 |- - - виду Scomber |   |  2  |  2  | -
       |australasicus    |   |     |     |
0303 75    |- - акули:     |   |     |     |
0303 75 20 00 |- - - колюча    |   |  2  |  2  | -
       |(Squalus acanthias) |   |     |     |
0303 75 50 00 |- - котяча     |   |  0  |  0  | -
       |(Scyliorhinus spp.) |   |     |     |
0303 75 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0303 76 00 00 |- вугор       |   |  0  |  0  | -
       |(Anguilla spp.)   |   |     |     |
0303 77 00 00 |- - лаврак     |   |  0  |  0  | -
       |(Dicentrarchus   |   |     |     |
       |labrax,       |   |     |     |
       |Dicentrarchus    |   |     |     |
       |punctatus)     |   |     |     |
0303 78    |- - мерлуза     |   |     |     |
       |(Merluccius spp.) і |   |     |     |
       |морський минь    |   |     |     |
       |(Urophycis spp.):  |   |     |     |
       |- - - мерлуза роду |   |     |     |
       |Merluccius:     |   |     |     |

0303 78 11 00 |- - - - мерлузи   |   |  0  |  0  | -
       |мілководні     |   |     |     |
       |(Merluccius     |   |     |     |
       |capensis) та    |   |     |     |
       |глибоководні    |   |     |     |
       |(Merluccius     |   |     |     |
       |paradoxus)     |   |     |     |
0303 78 12 00 |- - - - мерлузи   |   |  0  |  0  | -
       |південно-західної  |   |     |     |
       |частини Атлантичного|   |     |     |
       |океану (Merluccius |   |     |     |
       |hubbsi)       |   |     |     |
0303 78 13 00 |- - - - мерлузи   |   |  0  |  0  | -
       |південні (Merluccius|   |     |     |
       |australis)     |   |     |     |
0303 78 19 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
0303 78 90 00 |- - - морський минь |   |  0  |  0  | -
       |роду Urophycis   |   |     |     |
0303 79    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - прісноводна: |   |     |     |
0303 79 11 00 |- - - - короп    |   |  2  |  2  | -
0303 79 19  |- - - - інша:    |   |     |     |
       |- - - - -      |   |     |     |
       |осетроподібні    |   |     |     |
       |(Acipenseriformes): |   |     |     |
0303 79 19 11 |- - - - - - осетер |   |  0  |  0  | -
       |російський     |   |     |     |
       |(Acipenser     |   |     |     |
       |gueldenstaedtii)  |   |     |     |
0303 79 19 12 |- - - - - - севрюга |   |  0  |  0  | -
       |(Acipenser     |   |     |     |
       |stellatus)     |   |     |     |
0303 79 19 13 |- - - - - - білуга |   |  0  |  0  | -
       |(Huso huso)     |   |     |     |
0303 79 19 19 |- - - - - - інші  |   |  0  |  0  | -
0303 79 19 30 |- - - - - судак   |   |  0  |  0  | -
       |(Stizostedion spp.) |   |     |     |
0303 79 19 90 |- - - - - інша   |   |  0  |  0  | -
       |- - - морська:   |   |     |     |
       |- - - - риба роду  |   |     |     |
       |Euthynnus, крім   |   |     |     |
       |скіпджека або тунця |   |     |     |
       |смугастого     |   |     |     |
       |[Euthynnus     |   |     |     |
       |(Katsuwonus)    |   |     |     |
       |pelamis] підпозиції |   |     |     |
       |0303 43:      |   |     |     |
       |- - - - - для    |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів товарної |   |     |     |
       |позиції 1604:    |   |     |     |
0303 79 21 00 |- - - - - - ціла  |   |  0  |  0  | -
0303 79 23 00 |- - - - - - без   |   |  0  |  0  | -
       |зябер і нутрощів  |   |     |     |
0303 79 29 00 |- - - - - - інша  |   |  0  |  0  | -
       |(наприклад     |   |     |     |
       |"знеголовлена")   |   |     |     |
0303 79 31 00 |- - - - - інша   |   |  0  |  0  | -
       |- - - - окунь    |   |     |     |
       |морський      |   |     |     |
       |(Sebastes spp.):  |   |     |     |

0303 79 35 00 |- - - - - виду   |   |  2  |  2  | -
       |Sebastes marinus  |   |     |     |
0303 79 37 00 |- - - - - інші   |   |  2  |  2  | -
0303 79 41 00 |- - - - риба виду  |   |  0  |  0  | -
       |Boreogadus saida  |   |     |     |
0303 79 45 00 |- - - - мерланг   |   |  0  |  0  | -
       |(Merlangus     |   |     |     |
       |merlangus)     |   |     |     |
0303 79 51 00 |- - - - щука морська|   |  0  |  0  | -
       |(Molva spp.)    |   |     |     |
0303 79 55 00 |- - - - мінтай   |   |  0  |  0  | -
       |(Theragra      |   |     |     |
       |chalcogramma)    |   |     |     |
       |і сайда (Pollachius |   |     |     |
       |pollachius)     |   |     |     |
       | - - - - риба виду |   |     |     |
       |Orcynopsis unicolor:|   |     |     |
0303 79 60 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |1 січня по     |   |     |     |
       |14 лютого      |   |     |     |
0303 79 61 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |15 лютого по    |   |     |     |
       |15 червня      |   |     |     |
0303 79 62 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |16 червня по    |   |     |     |
       |31 грудня      |   |     |     |
0303 79 65 00 |- - - - анчоуси   |   |  2  |  2  | -
       |(Engraulis spp.)  |   |     |     |
0303 79 71 00 |- - - - морські   |   |  0  |  0  | -
       |карасі (Dentex   |   |     |     |
       |dentex і      |   |     |     |
       |Pagellus spp.)   |   |     |     |
0303 79 75 00 |- - - - лящ     |   |  0  |  0  | -
       |морський звичайний |   |     |     |
       |(Brama, spp.)    |   |     |     |
0303 79 81 00 |- - - - вудильник  |   |  0  |  0  | -
       |(Lophius spp.)   |   |     |     |
0303 79 83 00 |- - - - путасу   |   |  0  |  0  | -
       |(Micromesistius   |   |     |     |
       |poutassou або Gadus |   |     |     |
       |poutassou):     |   |     |     |
0303 79 85 00 |- - - - південна  |   |  0  |  0  | -
       |путасу       |   |     |     |
       |(Micromesistius   |   |     |     |
       |australis)     |   |     |     |
0303 79 87 00 |- - - - меч-риба  |   |  0  |  0  | -
       |(Xiphias gladius)  |   |     |     |
0303 79 88  |- - - - риба видів |   |     |     |
       |Dissostichus spp.: |   |     |     |
0303 79 88 10 |- - - - - іклач   |   |  0  |  0  | -
       |патагонський    |   |     |     |
       |(Dissostichus    |   |     |     |
       |eleginoides)    |   |     |     |
       |[Chilean seabass,  |   |     |     |
       |Patagonian     |   |     |     |
       |toothfish,     |   |     |     |
       |Merlusa negra]   |   |     |     |
0303 79 88 20 |- - - - - іклач   |   |  0  |  0  | -
       |антарктичний    |   |     |     |
       |(Dissostichus    |   |     |     |
       |mawsoni)      |   |     |     |
       |[Antarctic toothfish|   |     |     |

0303 79 88 90 |- - - - - інші   |   |  0  |  0  | -
0303 79 91 00 |- - - - ставрида  |   |  5  |  5  | -
       |(Caranx trachurus, |   |     |     |
       |Trachurus trachurus)|   |     |     |
0303 79 92 00 |- - - - макруронус |   |  0  |  0  | -
       |новозеландський   |   |     |     |
       |(Macruronus     |   |     |     |
       |novaezealandiae)  |   |     |     |
0303 79 93 00 |- - - - конгріо   |   |  2  |  2  | -
       |чорний (Genypterus |   |     |     |
       |blacodes)      |   |     |     |
0303 79 94 00 |- - - - риба виду  |   |  2  |  2  | -
       |Pelotreis flavilatus|   |     |     |
       |та Peltorhamphus  |   |     |     |
       |novaezealandiae   |   |     |     |
0303 79 95 00 |- - - - риба виду  |   |  2  |  2  | -
       |Kathetostoma    |   |     |     |
       |giganteum      |   |     |     |
0303 79 96 00 |- - - - інші    |   |  2  |  2  | -
0303 80    |- печінка, ікра та |   |     |     |
       |молочко:      |   |     |     |
0303 80 10 00 |- - ікра та молочко |   |  0  |  0  | -
       |для виготовлення  |   |     |     |
       |дезоксирибонукле-  |   |     |     |
       |їнової кислоти або |   |     |     |
       |протаміну сульфату |   |     |     |
0303 80 90 00 |- - інші      |   |  5  |  5  | -
0304     |Філе рибне та інше |   |     |     |
       |м'ясо риб (включаючи|   |     |     |
       |фарш), свіже,    |   |     |     |
       |охолоджене або   |   |     |     |
       |морожене:      |   |     |     |
0304 10    |- свіжі або     |   |     |     |
       |охолоджені:     |   |     |     |
       |- - філе:      |   |     |     |
       |- - - прісноводної |   |     |     |
       |риби:        |   |     |     |
0304 10 11 00 |- - - - форелі   |   |  5  |  5  | -
       |видів Salmo trutta, |   |     |     |
       |Oncorhynchus mykiss,|   |     |     |
       |Oncorhynchus clarki,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |aguabonita і    |   |     |     |
       |Oncorhynchus gilae |   |     |     |
0304 10 13 00 |- - - - лосося   |   |  0  |  0  | -
       |тихоокеанського   |   |     |     |
       |(Oncorhynchus nerka,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |gorbuscha,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus keta, |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |tschawytscha,    |   |     |     |
       |Oncorhynchus kisutch,   |     |     |
       |Oncorhynchus masou |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |rhodurus), лосося  |   |     |     |
       |атлантичного    |   |     |     |
       |(Salmo salar) і   |   |     |     |
       |лосося дунайського |   |     |     |
       |(Hucho hucho)    |   |     |     |
0304 10 19  |- - - - інших    |   |     |     |
       |прісноводних риб  |   |     |     |
0304 10 19 10 |- - - - -      |   |  5  |  5  |
       |осетроподібних   |   |     |     |
       |(Acipenseriformes) |   |     |     |

0304 10 19 20 |- - - - - судака  |   |  5  |  5  |
       |(Stizostedion spp.) |   |     |     |
0304 10 19 90 |- - - - - інших   |   |  5  |  5  |
       |- - - інше:     |   |     |     |
0304 10 31 00 |- - - - тріски   |   |  0  |  0  | -
       |(Gadus morhua, Gadus|   |     |     |
       |ogac, Gadus     |   |     |     |
       |macrocephalus) та  |   |     |     |
       |риби виду      |   |     |     |
       |Boreogadus saida  |   |     |     |
0304 10 33 00 |- - - - сайди    |   |  0  |  0  | -
       |(Pollachius virens) |   |     |     |
0304 10 35 00 |- - - - окуня    |   |  0  |  0  | -
       |морського      |   |     |     |
       |(Sebactes spp.)   |   |     |     |
0304 10 38 00 |- - - - інших    |   |  0  |  0  | -
       |- - інше м'ясо риб |   |     |     |
       |(включаючи фарш):  |   |     |     |
0304 10 91  |- - - прісноводних |   |  0  |  0  | -
       |риб:        |   |     |     |
0304 10 91 10 |- - - -       |   |  5  |  5  | -
       |осетроподібних   |   |     |     |
       |(Acipenseriformes) |   |     |     |
0304 10 91 20 |- - - - судака   |   |  5  |  5  | -
       |(Stizostedion spp.) |   |     |     |
0304 10 91 90 |- - - - інших    |   |  5  |  5  | -
       |- - - інше:     |   |     |     |
       |- - - - боки    |   |     |     |
       |(спинки) оселедців: |   |     |     |
0304 10 94 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |1 січня по 14 лютого|   |     |     |
0304 10 95 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |15 лютого по    |   |     |     |
       |15 червня      |   |     |     |
0304 10 96 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |16 червня по    |   |     |     |
       |31 грудня      |   |     |     |
0304 10 98 00 |- - - - інше    |   |  0  |  0  | -
0304 20    |- філе морожене:  |   |     |     |
       |- - прісноводної  |   |     |     |
       |риби:        |   |     |     |
0304 20 11 00 |- - - форелі видів |   |  5  |  5  | -
       |Salmo trutta,    |   |     |     |
       |Oncorhynchus mykiss,|   |     |     |
       |Oncorhynchus clarki,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |aguabonita і    |   |     |     |
       |Oncorhynchus gilae |   |     |     |
0304 20 13 00 |- - - лосося    |   |  0  |  0  | -
       |тихоокеанського   |   |     |     |
       |(Oncorhynchus nerka,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |gorbuscha,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus keta, |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |tschawytscha,    |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |kisutch,      |   |     |     |
       |Oncorhynchus masou |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |rhodurus), лосося  |   |     |     |
       |атлантичного (Salmo |   |     |     |
       |salar) і лосося   |   |     |     |
       |дунайського (Hucho |   |     |     |
       |hucho)       |   |     |     |
0304 20 19  |- - - інших     |   |     |     |
       |прісноводних риб:  |   |     |     |
0304 20 19 10 |- - - -       |   |  5  |  5  | -
       |осетроподібних   |   |     |     |
       |(Acipenseriformes) |   |     |     |
0304 20 19 20 |- - - - судака   |   |  5  |  5  | -
       |(Stizostedion spp.) |   |     |     |

0304 20 19 90 |- - - - інших    |   |  5  |  5  | -
       |- - тріски (Gadus  |   |     |     |
       |morhua, Gadus ogac, |   |     |     |
       |Gadus macrocephalus)|   |     |     |
       |та риби виду    |   |     |     |
       |Boreogadus saida:  |   |     |     |
0304 20 21 00 |- - - тріски виду  |   |  0  |  0  | -
       |Gadus macrocephalus |   |     |     |
0304 20 29 00 |- - - інших     |   |  0  |  0  | -
0304 20 31 00 |- - сайди      |   |  0  |  0  | -
       |(Pollachius virens) |   |     |     |
0304 20 33 00 |- - пікші      |   |  0  |  0  | -
       |(Melanogrammus   |   |     |     |
       |aeglefinus)     |   |     |     |
       |- - окуня морського |   |     |     |
       |(Sebastes spp.):  |   |     |     |
0304 20 35 00 |- - - виду Sebastes |   |  0  |  0  | -
       |marinus       |   |     |     |
0304 20 37 00 |- - - інших     |   |  5  |  5  | -
0304 20 41 00 |- - мерланга    |   |  0  |  0  | -
       |(Merlangus     |   |     |     |
       |merlangus)     |   |     |     |
0304 20 43 00 |- - морської щуки  |   |  0  |  0  | -
       |(Molva spp.)    |   |     |     |
0304 20 45 00 |- - тунця (роду   |   |  0  |  0  | -
       |Thunnus) і риби роду|   |     |     |
       |Euthynnus      |   |     |     |
       |- - макрелі     |   |     |     |
       |(скумбрії) (Scomber |   |     |     |
       |scombrus, Scomber  |   |     |     |
       |australasicus,   |   |     |     |
       |Scomber japonicus) і|   |     |     |
       |риби виду      |   |     |     |
       |Orcynopsis unicolor:|   |     |     |
0304 20 51 00 |- - - виду Scomber |   |  5  |  5  | -
       |australasicus    |   |     |     |
0304 20 53  |- - - інших:    |   |     |     |
0304 20 53 10 |- - - - виду Scomber|   |  5  |  5  | -
       |scombrus      |   |     |     |
0304 20 53 90 |- - - - інших    |   |  5  |  5  | -
       |- - мерлузи     |   |     |     |
       |(Merluccius spp.) і |   |     |     |
       |морського миня   |   |     |     |
       |(Urophycis spp.):  |   |     |     |
       |- - - мерлузи роду |   |     |     |
       |Merluccius:     |   |     |     |
0304 20 55 00 |- - - - мерлузи   |   |  0  |  0  | -
       |мілководної     |   |     |     |
       |(Merluccius     |   |     |     |
       |capensis) та    |   |     |     |
       |глибоководної    |   |     |     |
       |(Merluccius     |   |     |     |
       |paradoxus)     |   |     |     |
0304 20 56 00 |- - - - мерлузи   |   |  0  |  0  | -
       |аргентинської    |   |     |     |
       |(південно-західної |   |     |     |
       |частини Атлантичного|   |     |     |
       |океану) (Merluccius |   |     |     |
       |hubbsi)       |   |     |     |
0304 20 58 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
0304 20 59 00 |- - - морського   |   |  0  |  0  | -
       |миня роду Urophycis |   |     |     |
       |- - акул:      |   |     |     |
0304 20 61 00 |- - - колючої та  |   |  0  |  0  | -
       |котячої (Squalus  |   |     |     |
       |acanthias і     |   |     |     |
       |Scyliorhinus spp.) |   |     |     |
0304 20 69 00 |- - - інших акул  |   |  0  |  0  | -
0304 20 71 00 |- - камбали     |   |  0  |  0  | -
       |морської      |   |     |     |
       |(Pleuronectes    |   |     |     |
       |platessa)      |   |     |     |

0304 20 73 00 |- - камбали     |   |  0  |  0  | -
       |річкової      |   |     |     |
       |(Platichthys flesus)|   |     |     |
0304 20 75 00 |- - оселедця    |   |  0  |  0  | -
       |(Clupea harengus,  |   |     |     |
       |Clupea pallasii)  |   |     |     |
0304 20 79 00 |- мегріма      |   |  0  |  0  | -
       |(Lepidorhombus spp.)|   |     |     |
0304 20 81 00 |- - ляща морського |   |  0  |  0  | -
       |звичайного     |   |     |     |
       |(Brama spp.)    |   |     |     |
0304 20 83 00 |- вудильника    |   |  0  |  0  | -
       |(Lophius spp.)   |   |     |     |
0304 20 85 00 |- - мінтаю     |   |  0  |  0  | -
       |(Theragra      |   |     |     |
       |chalcogramma)    |   |     |     |
0304 20 87 00 |- - меч-риби    |   |  0  |  0  | -
       |(Xiphias gladius)  |   |     |     |
0304 20 88  |- - риби видів   |   |     |     |
       |Dissostichus spp.: |   |     |     |
0304 20 88 10 |- - - іклача    |   |  0  |  0  | -
       |патагонського    |   |     |     |
       |(Dissostichus    |   |     |     |
       |eleginoides)    |   |     |     |
       |[Chilean seabass,  |   |     |     |
       |Patagonian     |   |     |     |
       |toothfish,     |   |     |     |
       |Merlusa negra]   |   |     |     |
0304 20 88 20 |- - - іклача    |   |  0  |  0  | -
       |антарктичного    |   |     |     |
       |(Dissostichus    |   |     |     |
       |mawsony)      |   |     |     |
       |[Antarctic     |   |     |     |
       |toothfish]     |   |     |     |
0304 20 88 90 |- - - інших     |   |  0  |  0  | -
0304 20 91 00 |- - макруронуса   |   |  0  |  0  | -
       |новозеландського  |   |     |     |
       |(Macruronus     |   |     |     |
       |novaezealandiae)  |   |     |     |
0304 20 96 00 |- - інших      |   |  0  |  0  | -
0304 90    |- інші:       |   |     |     |
0304 90 05 00 |- - сурими     |   |  0  |  0  | -
       |- - інші:      |   |     |     |
0304 90 10 00 |- - - прісноводної |   |  5  |  5  | -
       |риби        |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - оселедця  |   |     |     |
       |(Clupea harengus,  |   |     |     |
       |Clupea pallasii):  |   |     |     |
0304 90 20 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |1 січня по 14 лютого|   |     |     |
0304 90 21 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |15 лютого по    |   |     |     |
       |15 червня      |   |     |     |
0304 90 27 00 |- - - - - з     |   |  0  |  0  | -
       |16 червня по    |   |     |     |
       |31 грудня      |   |     |     |
0304 90 31 00 |- - - - окуня    |   |  5  |  5  | -
       |морського      |   |     |     |
       |(Sebastes spp.)   |   |     |     |
       |- - - - тріски   |   |     |     |
       |(Gadus morhua, Gadus|   |     |     |
       |ogac, Gadus     |   |     |     |
       |macrocephalus) та  |   |     |     |
       |риби виду      |   |     |     |
       |Boreogadus saida:  |   |     |     |

0304 90 35 00 |- - - - - тріски  |   |  0  |  0  | -
       |виду Gadus     |   |     |     |
       |macrocephalus    |   |     |     |
0304 90 38 00 |- - - - - тріски  |   |  0  |  0  | -
       |виду Gadus morhua  |   |     |     |
0304 90 39 00 |- - - - - інших   |   |  0  |  0  | -
0304 90 41 00 |- - - - сайди    |   |  0  |  0  | -
       |(Pollachius virens) |   |     |     |
0304 90 45 00 |- - - - пікші    |   |  0  |  0  | -
       |(Melanogrammus   |   |     |     |
       |aeglefinus)     |   |     |     |
       |- - - - мерлузи   |   |     |     |
       |(Merluccius spp.) і |   |     |     |
       |морського миня   |   |     |     |
       |(Urophycis spp.):  |   |     |     |
0304 90 47 00 |- - - - - мерлузи  |   |  0  |  0  | -
       |роду Merluccius   |   |     |     |
0304 90 49 00 |- - - - - морського |   |  0  |  0  | -
       |миня роду Urophycis |   |     |     |
0304 90 51 00 |- - - - мегріма   |   |  0  |  0  | -
       |(Lepidorhombus spp.)|   |     |     |
0304 90 55 00 |- - - - ляща    |   |  5  |  5  | -
       |морського звичайного|   |     |     |
       |(Brama spp.)    |   |     |     |
0304 90 57 00 |- - - - вудильника |   |  0  |  0  | -
       |(Lophius spp.)   |   |     |     |
0304 90 59 00 |- - - - путасу   |   |  0  |  0  | -
       |(Micromesistius   |   |     |     |
       |poutassou або Gadus |   |     |     |
       |poutassou)     |   |     |     |
0304 90 61 00 |- - - - мінтаю   |   |  0  |  0  | -
       |(Theragra      |   |     |     |
       |chalcogramma)    |   |     |     |
0304 90 65 00 |- - - - меч-риби  |   |  0  |  0  | -
       |(Xiphias gladius)  |   |     |     |
0304 90 97 00 |- - - - інших    |   |  0  |  0  |-
0305     |Риба сушена, солона |   |     |     |
       |або у розсолі; риба |   |     |     |
       |гарячого або    |   |     |     |
       |холодного копчення; |   |     |     |
       |рибні борошно,   |   |     |     |
       |порошок та гранули, |   |     |     |
       |придатні для    |   |     |     |
       |харчування:     |   |     |     |
0305 10 00 00 |- рибні борошно,  |   |  2  |  2  | -
       |порошки та гранули, |   |     |     |
       |придатні для    |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
0305 20 00 00 |- печінка, ікра та |   |  0  |  0  | -
       |молочко риб, сушені,|   |     |     |
       |копчені, солоні   |   |     |     |
       |або у розсолі    |   |     |     |
0305 30    |- рибне філе,    |   |     |     |
       |сушене, солоне або у|   |     |     |
       |розсолі, але не   |   |     |     |
       |копчене:      |   |     |     |
       |- - тріски (Gadus  |   |     |     |
       |morhua, Gadus ogac, |   |     |     |
       |Gadus macrocephalus)|   |     |     |
       |та риби виду    |   |     |     |
       |Boreogadus saida:  |   |     |     |

0305 30 11 00 |- - - тріски виду  |   |  10  |  10  | -
       |Gadus macrocephalus |   |     |     |
0305 30 19 00 |- - - інших     |   |  10  |  10  | -
0305 30 30 00 |- - лосося     |   |  10  |  10  | -
       |тихоокеанського   |   |     |     |
       |(Oncorhynchus nerka,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |gorbuscha,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus keta, |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |tschawytscha,    |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |kisutch,      |   |     |     |
       |Oncorhynchus masou |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |rhodurus), лосося  |   |     |     |
       |атлантичного (Salmo |   |     |     |
       |salar) і лосося   |   |     |     |
       |дунайського (Hucho |   |     |     |
       |hucho), солоні або |   |     |     |
       |у розсолі      |   |     |     |
0305 30 50 00 |- - палтуса чорного |   |  10  |  10  | -
       |[синьокорого]    |   |     |     |
       |(Reinhardtius    |   |     |     |
       |hippoglossoides),  |   |     |     |
       |солоного або у   |   |     |     |
       |розсолі       |   |     |     |
0305 30 90  |- - інших:     |   |     |     |
0305 30 90 10 |- - - осетроподібних|   |  10  |  10  | -
       |(Acipenseriformes) |   |     |     |
0305 30 90 90 |- - - інших     |   |  10  |  10  | -
       |- риба копчена,   |   |     |     |
       |включаючи філе:   |   |     |     |
0305 41 00 00 |- - лосося     |   |  10  |  10  | -
       |тихоокеанського   |   |     |     |
       |(Oncorhynchus nerka,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |gorbuscha,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus keta, |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |tschawytscha,    |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |kisutch,      |   |     |     |
       |Oncorhynchus masou |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |rhodurus), лосося  |   |     |     |
       |атлантичного (Salmo |   |     |     |
       |salar) і лосося   |   |     |     |
       |дунайського (Hucho |   |     |     |
       |hucho)       |   |     |     |
0305 42 00 00 |- - оселедця (Clupea|   |  10  |  10  | -
       |harengus, Clupea  |   |     |     |
       |pallasii)      |   |     |     |
0305 49    |- - інша:      |   |     |     |
0305 49 10 00 |- - - палтус чорний |   |  10  |  10  | -
       |[синьокорий]    |   |     |     |
       |(Reinhardtius    |   |     |     |
       |hippoglossoides)  |   |     |     |
0305 49 20 00 |- - - палтус    |   |  10  |  10  | -
       |атлантичний     |   |     |     |
       |(Hippoglossus    |   |     |     |
       |hippoglossus)    |   |     |     |

0305 49 30 00 |- - - скумбрія   |   |  10  |  10  | -
       |(макрель) (Scomber |   |     |     |
       |scombrus, Scomber  |   |     |     |
       |australasicus,   |   |     |     |
       |Scomber japonicus) |   |     |     |
0305 49 45 00 |- - - форель    |   |  10  |  10  | -
       |(Salmo trutta,   |   |     |     |
       |Oncorhynchus clarki,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |aguabonita,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus gilae, |   |     |     |
       |Oncorhynchus apache |   |     |     |
       |та Oncorhynchus   |   |     |     |
       |chrysogaster)    |   |     |     |
0305 49 50 00 |- - - вугор     |   |  10  |  10  | -
       |(Anguilla spp.)   |   |     |     |
0305 49 80  |- - - інші:     |   |     |     |
0305 49 80 10 |- - - -       |   |  10  |  10  | -
       |осетроподібні    |   |     |     |
       |(Acipenseriformes) |   |     |     |
0305 49 80 90 |- - - - інші    |   |  10  |  10  | -
       |- риба сушена,   |   |     |     |
       |солона або несолона,|   |     |     |
       |але не копчена:   |   |     |     |
0305 51    |- - тріска (Gadus  |   |     |     |
       |morhua, Gadus ogac, |   |     |     |
       |Gadus        |   |     |     |
       |macrocephalus):   |   |     |     |
0305 51 10 00 |- - - сушена,    |   |  0  |  0  | -
       |несолона      |   |     |     |
0305 51 90 00 |- - - сушена і   |   |  0  |  0  | -
       |солона       |   |     |     |
0305 59    |- - інша:      |   |     |     |
       |- - - риба виду   |   |     |     |
       |Boreogadus saida:  |   |     |     |
0305 59 11 00 |- - - - сушена,   |   |  10  |  10  | -
       |несолона      |   |     |     |
0305 59 19 00 |- - - - сушена і  |   |  10  |  10  | -
       |солона       |   |     |     |
0305 59 30 00 |- - - оселедці   |   |  10  |  10  | -
       |(Clupea harengus,  |   |     |     |
       |Clupea pallasii)  |   |     |     |
0305 59 50 00 |- - - анчоуси    |   |  10  |  10  | -
       |(Engraulis spp.)  |   |     |     |
0305 59 60 00 |- - - палтус чорний |   |  10  |  10  | -
       |[синьокорий]    |   |     |     |
       |(Reinhardtius    |   |     |     |
       |hippoglossoides)  |   |     |     |
       |і палтус [білокорий]|   |     |     |
       |тихоокеанський   |   |     |     |
       |(Hippoglossus    |   |     |     |
       |stenolepis)     |   |     |     |
0305 59 70 00 |- - - палтус    |   |  10  |  10  | -
       |атлантичний     |   |     |     |
       |(Hippoglossus    |   |     |     |
       |hippoglossus)    |   |     |     |
0305 59 90  |- - - інша:     |   |     |     |
0305 59 90 10 |- - - -       |   |  10  |  10  | -
       |осетроподібні    |   |     |     |
       |(Acipenseriformes) |   |     |     |
0305 59 90 90 |- - - - інші    |   |  10  |  10  | -
       |- риба солона, але |   |     |     |
       |не сушена, не    |   |     |     |
       |копчена та риба у  |   |     |     |
       |розсолі:      |   |     |     |

0305 61 00 00 |- - оселедці (Clupea|   |  10  |  10  | -
       |harengus, Clupea  |   |     |     |
       |pallasii)      |   |     |     |
0305 62 00 00 |- - тріска (Gadus  |   |  10  |  10  | -
       |morhua, Gadus ogac, |   |     |     |
       |Gadus macrocephalus)|   |     |     |
0305 63 00 00 |- - анчоуси     |   |  10  |  10  | -
       |(Engraulis spp.)  |   |     |     |
0305 69    |- - інша:      |   |     |     |
0305 69 10 00 |- - - риба виду   |   |  10  |  10  | -
       |Boreogadus saida  |   |     |     |
0305 69 20 00 |- - - палтус чорний |   |  10  |  10  |-
       |[синьокорий]    |   |     |     |
       |(Reinhardtius    |   |     |     |
       |hippoglossoides) і |   |     |     |
       |палтус [білокорий] |   |     |     |
       |тихоокеанський   |   |     |     |
       |(Hippoglossus    |   |     |     |
       |stenolepis)     |   |     |     |
0305 69 30 00 |- - - палтус    |   |  10  |  10  | -
       |атлантичний     |   |     |     |
       |(Hippoglossus    |   |     |     |
       |hippoglossus)    |   |     |     |
0305 69 50 00 |- - - лосось    |   |  10  |  10  | -
       |тихоокеанський   |   |     |     |
       |(Oncorhynchus nerka,|   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |gorbuscha,     |   |     |     |
       |Oncorhynchus keta, |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |tschawytscha,    |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |kisutch,      |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |masou та      |   |     |     |
       |Oncorhynchus    |   |     |     |
       |rhodurus),     |   |     |     |
       |лосось атлантичний |   |     |     |
       |(Salmo salar) і   |   |     |     |
       |лосось дунайський  |   |     |     |
       |(Hucho hucho)    |   |     |     |
0305 69 90  |- - - інша:     |   |     |     |
0305 69 90 10 |- - - -       |   |  10  |  10  | -
       |осетроподібні    |   |     |     |
       |(Acipenseriformes) |   |     |     |
0305 69 90 90 |- - - - інша    |   |  10  |  10  | -
0306     |Ракоподібні з    |   |     |     |
       |панцирами або без  |   |     |     |
       |панцирів, живі,   |   |     |     |
       |свіжі, охолоджені, |   |     |     |
       |морожені, сушені,  |   |     |     |
       |солоні або у    |   |     |     |
       |розсолі;      |   |     |     |
       |ракоподібні у    |   |     |     |
       |панцирах, варені у |   |     |     |
       |воді або на парі,  |   |     |     |
       |охолоджені або   |   |     |     |
       |неохолоджені,    |   |     |     |
       |морожені, сушені,  |   |     |     |
       |солоні або у    |   |     |     |
       |розсолі; борошно,  |   |     |     |
       |порошок та гранули з|   |     |     |
       |ракоподібних,    |   |     |     |
       |придатні для    |   |     |     |
       |харчування:     |   |     |     |
       |- морожені:     |   |     |     |

0306 11    |- - лангусти    |   |     |     |
       |(Palinurus spp.,  |   |     |     |
       |Panulirus spp.,   |   |     |     |
       |Jasus spp.):    |   |     |     |
0306 11 10 00 |- - - хвости    |   |  0  |  0  | -
       |лангустів      |   |     |     |
0306 11 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0306 12    |- - омари      |   |     |     |
       |(Homarus spp.):   |   |     |     |
0306 12 10 00 |- - - цілі     |   |  0  |  0  | -
0306 12 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0306 13    |- - креветки:    |   |     |     |
0306 13 10 00 |- - - родини    |   |  0  |  0  | -
       |Pandalidae     |   |     |     |
0306 13 30 00 |- - - сірі роду   |   |  0  |  0  | -
       |Crangon       |   |     |     |
0306 13 40 00 |- - - рожеві великі |   |  0  |  0  | -
       |(Parapenalus    |   |     |     |
       |longirostris)    |   |     |     |
0306 13 50 00 |- - - роду Penalus |   |  0  |  0  | -
0306 13 80 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0306 14    |- - краби:     |   |     |     |
0306 14 10 00 |- - - видів     |   |  0  |  0  | -
       |Paralithodes    |   |     |     |
       |camchaticus,    |   |     |     |
       |Chionoecetes spp. і |   |     |     |
       |Callinectes sapidus |   |     |     |
0306 14 30 00 |- - - виду Cancer  |   |  0  |  0  | -
       |pagurus       |   |     |     |
0306 14 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0306 19    |- - інші, включаючи |   |     |     |
       |борошно, порошки та |   |     |     |
       |гранули з      |   |     |     |
       |ракоподібних,    |   |     |     |
       |придатні для    |   |     |     |
       |харчування:     |   |     |     |
0306 19 10 00 |- - - раки     |   |  0  |  0  | -
       |прісноводні     |   |     |     |
0306 19 30 00 |- - - омар     |   |  0  |  0  | -
       |норвезький (Nephrops|   |     |     |
       |norvegicus)     |   |     |     |
0306 19 90 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
       |- неморожені:    |   |     |     |
0306 21 00 00 |- - лангусти    |   |  0  |  0  | -
       |(Palinurus spp.,  |   |     |     |
       |Panulirus spp.,   |   |     |     |
       |Jasus spp.)     |   |     |     |
0306 22    |- - омари (Homarus |   |     |     |
       |spp.):       |   |     |     |
0306 22 10 00 |- - - живі     |   |  0  |  0  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
0306 22 91 00 |- - - - цілі    |   |  0  |  0  | -
0306 22 99 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
0306 23    |- - креветки:    |   |     |     |
0306 23 10 00 |- - - родини    |   |  0  |  0  | -
       |Pandalidae     |   |     |     |
       |- - - сірі роду   |   |     |     |
       |Crangon:      |   |     |     |
0306 23 31 00 |- - - - свіжі,   |   |  0  |  0  | -
       |охолоджені або   |   |     |     |
       |варені у воді чи на |   |     |     |
       |парі        |   |     |     |
0306 23 39 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
0306 23 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0306 24    |- - краби:     |   |     |     |
0306 24 10 00 |- - - видів     |   |  0  |  0  | -
       |Paralithodes    |   |     |     |
       |camchaticus,    |   |     |     |
       |Chionecetes spp. і |   |     |     |
       |Callinectes sapidus |   |     |     |

0306 24 30 00 |- - - виду Cancer  |   |  0  |  0  | -
       |pagurus       |   |     |     |
0306 24 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0306 29    |- - інші, включаючи |   |     |     |
       |борошно, порошок та |   |     |     |
       |гранули з      |   |     |     |
       |ракоподібних,    |   |     |     |
       |придатні для    |   |     |     |
       |харчування:     |   |     |     |
0306 29 10 00 |- - - раки     |   |  0  |  0  | -
       |прісноводні     |   |     |     |
0306 29 30 00 |- - - омар     |   |  0  |  0  | -
       |норвезький     |   |     |     |
       |(Nephrops      |   |     |     |
       |norvegicus)     |   |     |     |
0306 29 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
0307     |Молюски, відділені |   |     |     |
       |або не відділені від|   |     |     |
       |черепашок, живі,  |   |     |     |
       |свіжі, охолоджені, |   |     |     |
       |морожені, сушені,  |   |     |     |
       |солоні або у    |   |     |     |
       |розсолі; інші водяні|   |     |     |
       |безхребетні, крім  |   |     |     |
       |ракоподібних та   |   |     |     |
       |молюсків, живі,   |   |     |     |
       |свіжі, охолоджені, |   |     |     |
       |морожені, сушені,  |   |     |     |
       |солоні або у    |   |     |     |
       |розсолі; борошно,  |   |     |     |
       |порошок та гранули з|   |     |     |
       |інших водяних    |   |     |     |
       |безхребетних, крім |   |     |     |
       |ракоподібних,    |   |     |     |
       |придатні для    |   |     |     |
       |харчування:     |   |     |     |
0307 10    |- устриці:     |   |     |     |
0307 10 10 00 |- - устриці плоскі |   |  0  |  0  | -
       |(Ostrea spp.), живі,|   |     |     |
       |масою (включаючи  |   |     |     |
       |стулки) не більш як |   |     |     |
       |40 г кожна     |   |     |     |
0307 10 90 00 |- - інші      |   |  0  |  0  | -
       |- черепашки Святого |   |     |     |
       |Якова, або гребінці,|   |     |     |
       |морські гребінці чи |   |     |     |
       |петонкулюс, інші  |   |     |     |
       |молюски родів    |   |     |     |
       |Pecten, Chlamys або |   |     |     |
       |Placopecten:    |   |     |     |
0307 21 00 00 |- - живі, свіжі або |   |  5  |  5  | -
       |охолоджені     |   |     |     |
0307 29    |- - інші:      |   |     |     |
0307 29 10 00 |- - - черепашки   |   |  5  |  5  | -
       |Святого Якова, або |   |     |     |
       |гребінці (Pecten  |   |     |     |
       |maximus), морожені |   |     |     |
0307 29 90 00 |- - - інші     |   |  5  |  5  | -
       |- мідії (Mytilus  |   |     |     |
       |spp., Perna spp.): |   |     |     |
0307 31    |- - живі, свіжі або |   |     |     |
       | охолоджені:    |   |     |     |
0307 31 10 00 |- - - Mytilus spp. |   |  5  |  5  | -
0307 31 90 00 |- - - Perna spp.  |   |  5  |  5  | -
0307 39    |- - інші:      |   |     |     |
0307 39 10 00 |- - - Mytilus spp. |   |  5  |  5  | -
0307 39 90 00 |- - - Perna spp.  |   |  5  |  5  | -
       |- каракатиці (Sepia |   |     |     |
       |officinalis, Rossia |   |     |     |
       |macrosoma, Sepiola |   |     |     |
       |spp.) і кальмари  |   |     |     |
       |(Ommastrephes spp., |   |     |     |
       |Loligo spp.,    |   |     |     |
       |Nototodarus spp.,  |   |     |     |
       |Sepioteuthis spp.): |   |     |     |

0307 41    |- - живі, свіжі або |   |     |     |
|охолоджені: | | | |
0307 41 10 00 |- - - каракатиці | | 0 | 0 | -
|(Sepia officinalis, | | | |
|Rossia macrosoma, | | | |
|Sepiola spp.) | | | |
|- - - кальмари | | | |
|(Ommastrephes spp., | | | |
|Loligo spp., | | | |
|Nototodarus spp., | | | |
|Sepioteuthis spp.): | | | |
0307 41 91 00 |- - - - Loligo spp.,| | 0 | 0 | -
|Ommastrephes | | | |
|sagittatus | | | |
0307 44 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
0307 49 |- - інші: | | | |
|- - - морожені: | | | |
|- - - - каракатиці | | | |
|(Sepia officinalis, | | | |
|Rossia macrosoma, | | | |
|Sepiola spp.): | | | |
|- - - - - роду | | | |
|Sepiola: | | | |
0307 49 01 00 |- - - - - - | | 5 | 5 | -
|каракатиця мала | | | |
|(Sepiola rondeleti) | | | |
0307 49 11 00 |- - - - - - інші | | 5 | 5 | -
0307 49 18 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -
|- - - - кальмари | | | |
|(Ommastrephes spp., | | | |
|Loligo spp., | | | |
|Nototodarus spp., | | | |
|Sepioteuthis spp.): | | | |
|- - - - - Loligo | | | |
|spp.: | | | |
0307 49 31 00 |- - - - - - Loligo | | 2 | 2 | -
|vulgaris | | | |
0307 49 33 00 |- - - - - - Loligo | | 2 | 2 | -
|pealei | | | |
0307 49 35 00 |- - - - - - Loligo | | 2 | 2 | -
|patagonica | | | |
0307 49 38 00 |- - - - - - інші | | 2 | 2 | -
0307 49 51 00 |- - - - - Ommastr- | | 2 | 2 | -
|ephes sagittatus | | | |
0307 49 59 00 |- - - - - інші | | 2 | 2 | -
|- - - інші: | | | |
0307 49 71 00 |- - - - каракатиці | | 5 | 5 | -
|(Sepia officinalis, | | | |
|Rossia macrosoma, | | | |
|Sepiola spp.) | | | |
|- - - - кальмари | | | |
|(Ommastrephes spp., | | | |
|Loligo spp., | | | |
|Nototodarus spp., | | | |
|Sepioteuthis spp.): | | | |
0307 49 91 00 |- - - - - Loligo | | 5 | 5 | -
|spp., Ommastrephes | | | |
|sagittatus | | | |
0307 49 99 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -
|- спрути або | | | |
|восьминоги | | | |
|(Octopus spp.): | | | |
0307 51 00 00 |- - живі, свіжі або | | 0 | 0 | -
|охолоджені | | | |
0307 59 |- - інші: | | | |
0307 59 10 00 |- - - морожені | | 0 | 0 | -
0307 59 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
0307 60 00 00 |- равлики, крім | | 10 | 10 | -
|морських | | | |
|- інші, включаючи | | | |
|борошно, порошок і | | | |
|гранули з інших | | | |
|водяних | | | |
|безхребетних, | | | |
|крім ракоподібних, | | | |
|придатні для | | | |
|харчування: | | | |
0307 91 00 00 |- - живі, свіжі або | | 0 | 0 | -
|охолоджені | | | |
0307 99 |- - інші: | | | |
|- - - морожені: | | | |
0307 99 11 00 |- - - - Illex spp. | | 5 | 5 | -
0307 99 13 00 |- - - - смугастий | | 5 | 5 | -
|венус та інші види | | | |
|родини Veneridae | | | |
0307 99 15 00 |- - - - медузи | | 5 | 5 | -
|(Rhopilema spp.) | | | |
0307 99 18 00 |- - - - водяні | | 5 | 5 | -
|безхребетні інші | | | |
0307 99 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -

Група 04
Молоко та молочні продукти; яйця птахів;
натуральний мед; харчові продукти тваринного походження,
в іншому місці непойменовані

Примітки:

1. Термін "молоко" означає незбиране молоко або повністю чи частково знежирене.

2. У товарній позиції 0405:

а) термін "вершкове масло" означає натуральне вершкове масло, сироваткове чи рекомбіноване (відновлене) вершкове масло (свіже, солоне або згіркле, в тому числі консервоване вершкове масло), виготовлене виключно з молока, в якому вміст молочного жиру є рівним або понад 80 мас. %, але не більш як 95 мас. %, максимальний вміст сухого знежиреного молочного залишку становить 2 мас. %, максимальний вміст води 16 мас. %. Вершкове масло не містить доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові барвники, нейтралізуючі солі та нешкідливі культури молочнокислих бактерій;

б) термін "молочні пасти" означає здатні намазуватись емульсії типу "вода в олії" та які містять молочний жир, як єдиний жир у продукті, у кількості 39 мас. % або більше, але менше 80 мас. %.

3. Продукти, отримані концентруванням молочної сироватки з доданням молока чи молочного жиру, включаються як сири до товарної позиції 0406, за умови, що вони мають такі три характеристики:

а) вміст молочного жиру, в перерахунку на суху речовину, 5 мас. % чи більше;

б) вміст сухої речовини не менш як 70 мас. %, але не більш як 85 мас. %;

в) сформовані або здатні формуватися.

4. Ця група не включає:

а) продукти, одержані з молочної сироватки, які містять понад 95 мас. % лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 1702);

б) альбуміни (включаючи концентрати двох або більше протеїнів молочної сироватки, що містять за масою сухих речовин понад 80 мас. % протеїнів молочної сироватки, в перерахунку на суху речовину) (товарна позиція 3502), або глобуліни (товарна позиція 3504).

Примітки до підпозицій:

1. У підпозиції 0404 10 термін "видозмінена молочна сироватка" означає продукти, які складаються з компонентів сироватки, тобто сироватку з повністю чи частково вилученими лактозою, протеїнами чи мінеральними речовинами, сироватку, до якої були додані натуральні компоненти молочної сироватки, а також продукти, одержані внаслідок змішування натуральних компонентів молочної сироватки.

2. У підпозиції 0405 10 термін "вершкове масло" не означає дегідроване вершкове масло і топлене масло (підпозиція 0405 90).

Додаткові примітки:

1. Мито на суміші, які входять до товарних позицій 0401-0406, стягується таким чином:

а) для сумішей, в яких один з компонентів становить мінімум 90 мас. %, розмір мита відповідає миту з цього компонента;

б) для інших сумішей визначається мито відповідно до компонента суміші, для якого мито найбільше.

2. "Цілими сирами" у підкатегоріях 0406 90 02 00 та 0406 90 03 00 вважаються круги сиру з відповідною масою нетто:

- ементальський: 60 кг або більше, але не більш як 130 кг,

- грюєр та збринц: 20 кг або більше, але не більш як 45 кг,

- бергкезе: 20 кг або більше, але не більш як 60 кг,

- апензель: 6 кг або більше, але не більш як 8 кг.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0401 |Молоко та вершки, | | | |
|незгущені і без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
0401 10 |- з вмістом жирів не| | | |
|більш як 1 мас. %: | | | |
0401 10 10 00 |- - у первинних | |0,1 євро |0,1 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш як | | | |
|2 л | | | |
0401 10 90 00 |- - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
0401 20 |- з вмістом жирів | | | |
|понад 1 мас. % , | | | |
|але не більш як | | | |
|6 мас. %: | | | |
|- - не більш як | | | |
|3 мас. %: | | | |
0401 20 11 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,1 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 20 19 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
|- понад 3 мас. %: | | | |
0401 20 91 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,1 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 20 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
0401 30 |- з вмістом жирів | | | |
|понад 6 мас. %: | | | |
|- - не більш | | | |
|як 21 мас. %: | | | |
0401 30 11 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,1 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш як | | | |
|2 л | | | |
0401 30 19 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
|- - понад 21 мас. %,| | | |
|але не більш | | | |
|як 45 мас. %: | | | |
0401 30 31 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,1 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 30 39 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
|- - понад 45 мас. %:| | | |

0401 30 91 00 |- - - у первинних  |   |0,1 євро |0,1 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 30 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
0402 |Молоко та вершки, | | | |
|згущені або з | | | |
|доданням цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
0402 10 |- у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах, з | | | |
|вмістом жирів не | | | |
|більш як 1,5 мас. %:| | | |
|- - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
0402 10 11 00 |- - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш як | | | |
|2,5 кг | | | |
0402 10 19 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
0402 10 91 00 |- - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш як | | | |
|2,5 кг | | | |
0402 10 99 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах, з | | | |
|вмістом жирів понад | | | |
|1,5 мас. %: | | | |
0402 21 |- - без додання | | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш як | | | |
|27 мас. %: | | | |
0402 21 11 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
|- - - - інші: | | | |
0402 21 17 00 |- - - - - з вмістом | |0,5 євро |0,5 євро | -
|жирів не більш як | |за 1 кг |за 1 кг |
|11 мас. % | | | |
0402 21 19 00 |- - - - - з вмістом | |0,5 євро |0,5 євро | -
|жирів понад | |за 1 кг |за 1 кг |
|11 мас. %, але не | | | |
|більш як 27 мас. % | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|27 мас. %: | | | |

0402 21 91 00 |- - - - у первинних |   |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 21 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0402 29 |- - інші: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш | | | |
|як 27 мас. %: | | | |
0402 29 11 00 |- - - - молоко | |0,5 євро |0,5 євро | -
|спеціального | |за 1 кг |за 1 кг |
|призначення для | | | |
|немовлят, у | | | |
|герметичній упаковці| | | |
|масою нетто не більш| | | |
|як 500 г, з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|10 мас.% | | | |
|- - - - інші: | | | |
0402 29 15 00 |- - - - - у | |0,5 євро |0,5 євро | -
|первинних упаковках | |за 1 кг |за 1 кг |
|масою нетто не більш| | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 29 19 00 |- - - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|27 мас. %: | | | |
0402 29 91 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 29 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші: | | | |
0402 91 |- - без додання | | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш як | | | |
|8 мас. %: | | | |
0402 91 11 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 19 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|8 мас. %, але не | | | |
|більш як 10 мас. %: | | | |
0402 91 31 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 39 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|10 мас. %, але не | | | |
|більш як 45 мас. %: | | | |

0402 91 51 00 |- - - - у первинних |   |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 59 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|45 мас. %: | | | |
0402 91 91 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0402 99 |- - інші: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш | | | |
|як 9,5 мас. %: | | | |
0402 99 11 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 99 19 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|9,5 мас. %, але не | | | |
|більш як 45 мас. %: | | | |
0402 99 31 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 99 39 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|45 мас. %: | | | |
0402 99 91 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |0,5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 99 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 |Маслянка, | | | |
|коагульовані молоко | | | |
|та вершки, йогурт, | | | |
|кефір та інші | | | |
|ферментовані або | | | |
|сквашені | | | |
|(бактеріальними | | | |
|заквасками) молоко | | | |
|і вершки, згущені | | | |
|або незгущені, з | | | |
|доданням або без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин, | | | |
|ароматизовані чи | | | |
|неароматизовані, з | | | |
|доданням або без | | | |
|додання фруктів, | | | |
|горіхів чи какао: | | | |

0403 10    |- йогурт:      |   |     |     |
|- - неароматизо- | | | |
|ваний, без додання | | | |
|фруктів, горіхів | | | |
|або какао: | | | |
|- - - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин з вмістом | | | |
|жирів: | | | |
0403 10 11 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |0,5 євро | -
|3 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 13 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|3 мас. %, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас. % | | | |
0403 10 19 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|6 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інший, з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0403 10 31 00 |- - - - не більш | |0,5 євро |0,5 євро | -
|як 3 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 33 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|3 мас. %, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас. % | | | |
0403 10 39 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|6 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - ароматизований | | | |
|або з доданням | | | |
|фруктів, горіхів чи | | | |
|какао: | | | |
|- - - у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах з | | | |
|вмістом молочних | | | |
|жирів: | | | |
0403 10 51 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |0,5 євро | -
|1,5 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 53 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|1,5 мас. %, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас. % | | | |
0403 10 59 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|27 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інший з | | | |
|вмістом молочних | | | |
|жирів: | | | |
0403 10 91 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |0,5 євро | -
|3 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 93 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|3 мас. %, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас. % | | | |
0403 10 99 00 |- - - - понад | |0,5 євро |0,5 євро | -
|6 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 |- інші: | | | |
|- - неароматизовані | | | |
|без додання фруктів,| | | |
|горіхів або какао: | | | |
|- - - у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах: | | | |
|- - - - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин з вмістом | | | |
|жирів: | | | |

0403 90 11 00 |- - - - - не більш |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |як 1,5 мас. %    |   |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 13 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0403 90 19 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - інші з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0403 90 31 00 |- - - - - не більш |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |як 1,5 мас. %    |   |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 33 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0403 90 39 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - без додання |   |     |     |
       |цукру або інших   |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин з вмістом  |   |     |     |
       |жирів:       |   |     |     |
0403 90 51 00 |- - - - - не більш |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |як 3 мас. %     |   |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 53 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |3 мас. %, але не  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 6 мас. %  |   |     |     |
0403 90 59 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |6 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - інші, з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0403 90 61 00 |- - - - - не більш |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |як 3 мас. %     |   |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 63 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |3 мас. %, але не  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 6 мас. %  |   |     |     |
0403 90 69 00 |- - - - - понад   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |6 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - ароматизовані  |   |     |     |
       |або з доданням   |   |     |     |
       |фруктів або какао: |   |     |     |
       |- - - у порошку,  |   |     |     |
       |гранулах або в інших|   |     |     |
       |твердих видах, з  |   |     |     |
       |вмістом молочних  |   |     |     |
       |жирів:       |   |     |     |
0403 90 71 00 |- - - - не більш як |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |1,5 мас. %     |   |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 73 00 |- - - - понад    |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0403 90 79 00 |- - - - понад    |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - інші, з   |   |     |     |
       |вмістом молочних  |   |     |     |
       |жирів:       |   |     |     |
0403 90 91 00 |- - - - не більш як |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |3 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 93 00 |- - - - понад    |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |3 мас. %, але не  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 6 мас. %  |   |     |     |
0403 90 99 00 |- - - - понад    |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |6 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404     |Молочна сироватка, |   |     |     |
       |згущена або     |   |     |     |
       |незгущена, з    |   |     |     |
       |доданням чи без   |   |     |     |
       |додання цукру чи  |   |     |     |
       |інших        |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин; продукти, |   |     |     |
       |які складаються з  |   |     |     |
       |натуральних     |   |     |     |
       |компонентів     |   |     |     |
       |молока, з доданням |   |     |     |
       |чи без додання цукру|   |     |     |
       |чи інших      |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин, в іншому  |   |     |     |
       |місці не зазначені: |   |     |     |

0404 10    |- молочна сироватка,|   |     |     |
       |видозмінена чи ні, |   |     |     |
       |згущена або     |   |     |     |
       |незгущена, з    |   |     |     |
       |доданням або без  |   |     |     |
       |додання цукру чи  |   |     |     |
       |інших        |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
       |- - у порошку,   |   |     |     |
       |гранулах чи інших  |   |     |     |
       |твердих видах:   |   |     |     |
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру або інших   |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин та вмістом |   |     |     |
       |протеїнів (вміст  |   |     |     |
       |азоту х 6,38):   |   |     |     |
       |- - - - не більш як |   |     |     |
       |15 мас. % та з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0404 10 02 00 |- - - - - не більш |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |як 1,5 мас. %   |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 04 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0404 10 06 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - понад    |   |     |     |
       |15 мас. % та з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0404 10 12 00 |- - - - - не більш |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |як 1,5 мас. %    |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 14 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %,     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |але не більш    |   |     |     |
       |як 27 мас. %    |   |     |     |
0404 10 16 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - інші, з    |   |     |     |
       |вмістом протеїнів  |   |     |     |
       |(вміст азоту    |   |     |     |
       |х 6,38):      |   |     |     |
       |- - - - не більш як |   |     |     |
       |15 мас. % з вмістом |   |     |     |
       |жирів:       |   |     |     |
0404 10 26 00 |- - - - - не більш |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |як 1,5 мас. %    |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 28 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0404 10 32 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - понад    |   |     |     |
       |15 мас. % та з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0404 10 34 00 |- - - - - не більш |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |як 1,5 мас. %    |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 36 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %,     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |але не більш    |   |     |     |
       |як 27 мас. %    |   |     |     |
0404 10 38 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру або інших   |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин та вмістом |   |     |     |
       |протеїнів (вміст  |   |     |     |
       |азоту х 6,38):   |   |     |     |
       |- - - - не більш як |   |     |     |
       |15 мас. % та з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |

0404 10 48 00 |- - - - - не більш |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |як 1,5 мас. %    |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 52 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0404 10 54 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - понад    |   |     |     |
       |15 мас. % та з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0404 10 56 00 |- - - - - не більш |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |як 1,5 мас. %   |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 58 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0404 10 62 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - інші, з    |   |     |     |
       |вмістом протеїнів  |   |     |     |
       |(вміст азоту    |   |     |     |
       |х 6,38):      |   |     |     |
       |- - - - не більш як |   |     |     |
       |15 мас. % та з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0404 10 72 00 |- - - - - не більш |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |як 1,5 мас. %   |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 74 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але   |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |не більш як     |   |     |     |
       |27 мас. %      |   |     |     |
0404 10 76 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - - понад    |   |     |     |
       |15 мас. % та з   |   |     |     |
       |вмістом жирів:   |   |     |     |
0404 10 78 00 |- - - - - не    |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |більш як 1,5 мас. % |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 82 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0404 10 84 00 |- - - - - понад   |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - без додання   |   |     |     |
       |цукру чи інших   |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин та з вмістом|   |     |     |
       |жирів:       |   |     |     |
0404 90 21 00 |- - - не більш як  |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %     |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 90 23 00 |- - - понад     |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0404 90 29 00 |- - - понад     |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - інші з вмістом |   |     |     |
       |жирів:       |   |     |     |
0404 90 81 00 |- - - не більш як  |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %     |   |за 1 кг |за 1 кг |
0404 90 83 00 |- - - понад     |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |1,5 мас. %, але не |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |більш як 27 мас. % |   |     |     |
0404 90 89 00 |- - - понад     |   |0,2 євро |0,2 євро | -
       |27 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0405     |Масло вершкове та  |   |     |     |
       |інші жири, вироблені|   |     |     |
       |з молока; молочні |   |     |     |
       |пасти:       |   |     |     |
0405 10    |- масло вершкове:  |   |     |     |
       |- - з вмістом жирів |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |85 мас. %:     |   |     |     |
       |- - - масло     |   |     |     |
       |вершкове      |   |     |     |
       |натуральне:     |   |     |     |

0405 10 11 00 |- - - - у первинних |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |упаковках масою   |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг       |   |     |     |
0405 10 19 00 |- - - - інші    |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0405 10 30 00 |- - - вершкове масло|   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |рекомбіноване    |   |за 1 кг |за 1 кг |
0405 10 50 00 |- - - вершкове масло|   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |сироваткове     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |(підсирне)     |   |     |     |
0405 10 90 00 |- - інші      |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0405 20    |- молочні пасти:  |   |     |     |
0405 20 10 00 |- - з вмістом жиру |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |понад 39 мас. %, але|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |не більш як     |   |     |     |
       |60 мас. %      |   |     |     |
0405 20 30 00 |- - з вмістом жиру |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |понад 60 мас. %, але|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |не більш      |   |     |     |
       |як 75 мас. %    |   |     |     |
0405 20 90 00 |- - з вмістом жиру |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |понад 75 мас. %, але|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |не більш як     |   |     |     |
       |80 мас. %      |   |     |     |
0405 90    |- інші:       |   |     |     |
0405 90 10 00 |- - з вмістом жиру |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |понад 99,3 мас. %  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |та вмістом води не |   |     |     |
       |більш як 0,5 мас. % |   |     |     |
0405 90 90 00 |- - інші      |   |1,5 євро |1,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406     |Сири всіх видів   |   |     |     |
       |та кисломолочний  |   |     |     |
       |сир:        |   |     |     |
0406 10    |- свіжий сир (без  |   |     |     |
       |визрівання),    |   |     |     |
       |включаючи сир з   |   |     |     |
       |молочної сироватки |   |     |     |
       |та кисломолочний  |   |     |     |
       |сир:        |   |     |     |
0406 10 20 00 |- - з вмістом    |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |жирів не більш як  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |40 мас. %      |   |     |     |
0406 10 80 00 |- - інші      |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 20    |- сири терті або у |   |     |     |
       |порошку, усіх    |   |     |     |
       |сортів:       |   |     |     |
0406 20 10 00 |- - сир зелений   |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |(гларнський цигер) з|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |травами (так званий |   |     |     |
       |"шабцигер"),    |   |     |     |
       |вироблений із    |   |     |     |
       |збираного молока з |   |     |     |
       |доданням дрібно   |   |     |     |
       |розтертих запашних |   |     |     |
       |трав        |   |     |     |
0406 20 90 00 |- - інші      |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 30    |- сири плавлені,  |   |     |     |
       |крім тертих або у  |   |     |     |
       |порошку:      |   |     |     |
0406 30 10 00 |- - під час     |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |виготовлення яких  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |використовувалися  |   |     |     |
       |тільки сири     |   |     |     |
       |ементальський, грюєр|   |     |     |
       |та апензель; і   |   |     |     |
       |можливо включають, |   |     |     |
       |як доповнення,   |   |     |     |
       |гларнський цигер з |   |     |     |
       |травами (так званий |   |     |     |
       |"шабцигер");    |   |     |     |
       |упаковані для    |   |     |     |
       |роздрібної торгівлі,|   |     |     |
       |з вмістом жиру не  |   |     |     |
       |більш як 56 мас. % |   |     |     |
       |у перерахунку на  |   |     |     |
       |суху речовину    |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - з вмістом   |   |     |     |
       |жиру не більш як  |   |     |     |
       |36 мас. % і з    |   |     |     |
       |вмістом жиру в сухій|   |     |     |
       |речовині:      |   |     |     |

0406 30 31 00 |- - - - не більш як |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |48 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 30 39 00 |- - - - понад    |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |48 мас. %      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 30 90 00 |- - - з вмістом   |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |жирів понад     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |36 мас. %      |   |     |     |
0406 40    |- блакитні сири:  |   |     |     |
0406 40 10 00 |- - рокфор     |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 40 50 00 |- - горгонсіла   |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 40 90 00 |- - інші      |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90    |- інші сири:    |   |     |     |
0406 90 01 00 |- - для виробництва |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |плавлених сирів   |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - ементальський,|   |     |     |
       |грюєр, збринц,   |   |     |     |
       |бергкезе та     |   |     |     |
       |апензель:      |   |     |     |
       |- - - - з вмістом  |   |     |     |
       |жирів 45 мас. %  |   |     |     |
       |або більше у    |   |     |     |
       |перерахунку на суху |   |     |     |
       |речовину, що    |   |     |     |
       |визрівали три    |   |     |     |
       |або більше місяців: |   |     |     |
0406 90 02 00 |- - - - - цілі сири|   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |вартістю за 100 кг |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |маси нетто на умовах|   |     |     |
       |франко-кордону   |   |     |     |
       |країни ввезення   |   |     |     |
       |понад 401,85 євро, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |430,62 євро     |   |     |     |
0406 90 03 00 |- - - - - цілі сири |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |вартістю за     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
       |на умовах франко-  |   |     |     |
       |кордону країни   |   |     |     |
       |ввезення понад   |   |     |     |
       |430,62 євро     |   |     |     |
0406 90 04 00 |- - - - - у     |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |шматках,      |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |розфасованих під  |   |     |     |
       |вакуумом чи інертним|   |     |     |
       |газом, які мають  |   |     |     |
       |скоринку хоча б на |   |     |     |
       |одному боці, масою |   |     |     |
       |нетто 1 кг і більше,|   |     |     |
       |але не більш як 5 кг|   |     |     |
       |масою нетто і    |   |     |     |
       |вартістю на умовах |   |     |     |
       |франко-кордону   |   |     |     |
       |країни ввезення за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
       |понад 430,62 євро, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |459,39 євро     |   |     |     |

0406 90 05 00 |- - - - - у шматках,|   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |розфасованих під  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |вакуумом чи інертним|   |     |     |
       |газом, які мають  |   |     |     |
       |скоринку хоча б на |   |     |     |
       |одному боці, масою |   |     |     |
       |нетто 1 кг і    |   |     |     |
       |більше, але не більш|   |     |     |
       |як 5 кг масою нетто |   |     |     |
       |і вартістю на умовах|   |     |     |
       |франко-кордону   |   |     |     |
       |країни ввезення за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
       |понад 459,39 євро  |   |     |     |
0406 90 06 00 |- - - - - у шматках |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |без скоринки масою |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |менш як 450 г і  |   |     |     |
       |вартістю на умовах |   |     |     |
       |франко-кордону   |   |     |     |
       |країни ввезення   |   |     |     |
       |понад 499,67 євро за|   |     |     |
       |100 кг маси нетто, |   |     |     |
       |розфасовані під   |   |     |     |
       |вакуумом чи інертним|   |     |     |
       |газом, на упаковці |   |     |     |
       |яких вказано як   |   |     |     |
       |мінімум назву сиру, |   |     |     |
       |вміст жирів,    |   |     |     |
       |прізвище      |   |     |     |
       |відповідального   |   |     |     |
       |пакувальника та   |   |     |     |
       |країну-виробника  |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
0406 90 13 00 |- - - - - емен-   |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |тальський      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 15 00 |- - - - - грюєр,  |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |збринц       |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 17 00 |- - - - - бергкезе, |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |апензель      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 18 00 |- - - фромат    |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |фрібурзький, вашеран|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |мон-д'ор та     |   |     |     |
       |тет-демуан     |   |     |     |
0406 90 19 00 |- - - гларнський  |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |цигер з травами (так|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |званий "шабцигер"), |   |     |     |
       |вироблений із    |   |     |     |
       |збираного молока з |   |     |     |
       |доданням дрібно   |   |     |     |
       |розтертих запашних |   |     |     |
       |трав        |   |     |     |
0406 90 21 00 |- - - чедер     |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 23 00 |- - - едемський   |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 25 00 |- - - тільзит    |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 27 00 |- - - бутеркезе   |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 29 00 |- - - кашкавал   |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - - фета:     |   |     |     |

0406 90 31 00 |- - - - з молока  |   |0,8 євро |0,8 євро | -
|вівці чи молока | |за 1 кг |за 1 кг |
|буйволиць у | | | |
|місткостях з | | | |
|розсолом чи у | | | |
|бурдюках зі шкури | | | |
|вівці чи кози | | | |
0406 90 33 00 |- - - - інші | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 35 00 |- - - кефало-тири | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 37 00 |- - - фінляндія | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 39 00 |- - - ярлсберг | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
0406 90 50 00 |- - - - сири з | |0,8 євро |0,8 євро | -
|молока вівці чи | |за 1 кг |за 1 кг |
|молока буйволиць у | | | |
|місткостях з | | | |
|розсолом чи у | | | |
|бурдюках зі шкури | | | |
|вівці чи кози | | | |
|- - - - інші: | | | |
|- - - - - з вмістом | | | |
|жиру не більш | | | |
|як 40 мас.% та з | | | |
|вмістом води у | | | |
|перерахунку на | | | |
|знежирені речовини: | | | |
|- - - - - - не більш| | | |
|як 47 мас. %: | | | |
0406 90 61 00 |- - - - - - - грана | |0,8 євро |0,8 євро | -
|падано, пармигіано, | |за 1 кг |за 1 кг |
|регіано | | | |
0406 90 63 00 |- - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|фіоре сардо, | |за 1 кг |за 1 кг |
|пекоріно | | | |
0406 90 69 00 |- - - - - - - інші | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - - - понад | | | |
|47 мас. %, але не | | | |
|більш як 72 мас. %: | | | |
0406 90 73 00 |- - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|проволоне | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 75 00 |- - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|ейшаго, качкавал, | |за 1 кг |за 1 кг |
|монтасіо, рагузано | | | |
0406 90 76 00 |- - - - - - - дайбо,| |0,8 євро |0,8 євро | -
|фонталь, фонтина, | |за 1 кг |за 1 кг |
|фінбо, гаварті, | | | |
|марібо, самсое | | | |
0406 90 78 00 |- - - - - - - гауда | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 79 00 |- - - - - - - есром,| |0,8 євро |0,8 євро | -
|італіко, кернгем, | |за 1 кг |за 1 кг |
|сен-нектер, | | | |
|сен-полен, талежіо | | | |
0406 90 81 00 |- - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|сантапь, чешир, | |за 1 кг |за 1 кг |
|уенслідейль, | | | |
|ланкашир, | | | |
|подвійний | | | |
|глостерський, | | | |
|бларней, колбі, | | | |
|монтерей | | | |

0406 90 82 00 |- - - - - - -    |   |0,8 євро |0,8 євро | -
|камамбер | |за 1 кг | за 1 кг |
0406 90 84 00 |- - - - - - - брі | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг | за 1 кг |
0406 90 85 00 |- - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|кефало-гравера, | |за 1 кг | за 1 кг |
|касері | | | |
|- - - - - - - інші | | | |
|сири з вмістом | | | |
|води у перерахунку | | | |
|на знежирені | | | |
|речовини: | | | |
0406 90 86 00 |- - - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|понад 47 мас. %, але| |за 1 кг |за 1 кг |
|не більш як | | | |
|52 мас. % | | | |
0406 90 87 00 |- - - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|понад 52 мас. %, | |за 1 кг |за 1 кг |
|але не більш як | | | |
|62 мас. % | | | |
0406 90 88 00 |- - - - - - - - | |0,8 євро |0,8 євро | -
|понад 62 мас. %, але| |за 1 кг |за 1 кг |
|не більш як | | | |
|72 мас. % | | | |
0406 90 93 00 |- - - - - - понад | |0,8 євро |0,8 євро | -
|72 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 99 00 |- - - - - інші | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0407 00 |Яйця птиці у | | | |
|шкаралупі, свіжі, | | | |
|консервовані або | | | |
|варені: | | | |
|- свійської птиці: | | | |
|- - для інкубації: | | | |
0407 00 11 00 |- - - індичі чи | | 0 | 0 | шт
|гусячі | | | |
0407 00 19 00 |- - - інші | |0,05 євро|0,05 євро| шт
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0407 00 30 00 |- - інші | |0,05 євро|0,05 євро| тис.
| | |за 1 кг |за 1 кг | шт
0407 00 90 00 |- інші | |0,05 євро|0,05 євро| шт
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0408 |Яйця птиці без | | | |
|шкаралупи та яєчні | | | |
|жовтки, свіжі, | | | |
|сушені, варені у | | | |
|воді або на парі, | | | |
|формовані, морожені | | | |
|або консервовані | | | |
|іншим способом, з | | | |
|доданням чи без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
|- яєчні жовтки: | | | |
0408 11 |- - сушені: | | | |
0408 11 20 00 |- - - непридатні | |1 євро |1 євро | -
|для вживання | |за 1 кг |за 1 кг |
0408 11 80 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0408 19 |- - інші: | | | |
0408 19 20 00 |- - - непридатні | |1 євро |1 євро | -
|для вживання | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
0408 19 81 00 |- - - - рідкі | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0408 19 89 00 |- - - - інші, | |1 євро |1 євро | -
|включаючи морожені | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші: | | | |
0408 91 |- - сушені: | | | |
0408 91 20 00 |- - - непридатні | |1 євро |1 євро | -
|для вживання | |за 1 кг |за 1 кг |
0408 91 80 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0408 99 |- - інші: | | | |
0408 99 20 00 |- - - непридатні | |1 євро |1 євро | -
|для вживання | |за 1 кг |за 1 кг |
0408 99 80 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0409 00 00 00 |Мед натуральний | |0,8 євро |0,8 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0410 00 00 00 |Харчові продукти | |0,2 євро |0,2 євро | -
|тваринного | |за 1 кг |за 1 кг |
|походження, в іншому| | | |
|місці не зазначені | | | |

Група 05
Інші продукти тваринного походження,
не включені до інших угруповань

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) харчові продукти (крім кишок, сечових міхурів, шлунків тварин, цілих чи у шматках, та крові тварин, рідкої чи сухої);

б) шкури і шкіри, включаючи хутро, крім продукції товарної позиції 0505, та обрізки і відходи невироблених шкур і шкір товарної позиції 0511 (групи 41 чи 43);

в) сировину тваринного походження для текстильної промисловості, крім кінського волосу та його відходів (розділ XI);

г) готові вузли та пучки для виробництва мітел та щіток (товарна позиція 9603).

2. У товарній позиції 0501 волосся, сортоване за довжиною, не вважається обробленим (за умови, що основи та кінці волосся не розташовані за відповідним порядком).

3. В усій Класифікації товарів термін "слонова кістка" означає бивні та ікли слона, моржа, нарвала, дикого кабана, роги носорога, а також зуби усіх тварин.

4. В усій Класифікації товарів термін "кінський волос" означає волос гриви або хвоста коней чи великої рогатої худоби.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0501 00 00 00 |Людське волосся | | 20 | 20 | -
|необроблене, мите чи| | | |
|немите, або | | | |
|знежирене чи | | | |
|незнежирене; | | | |
|відходи волосся | | | |
0502 |Щетина свійських або| | | |
|диких свиней; | | | |
|барсучий волос та | | | |
|інший волос, | | | |
|використовувані | | | |
|для виробництва | | | |
|щіток; відходи | | | |
|щетини або волосу: | | | |
0502 10 00 00 |- щетина свійських | | 20 | 20 | -
|або диких свиней та | | | |
|відходи щетини | | | |
0502 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | -
0503 00 00 00 |Кінський волос та | | 20 | 20 | -
|його відходи, у тому| | | |
|числі у вигляді | | | |
|полотна, з | | | |
|підосновою чи без | | | |
|неї | | | |
0504 00 00 00 |Кишки, сечові | | 7 | 7 | -
|міхурі та шлунки | | | |
|тварин, цілі або | | | |
|шматками, крім | | | |
|риб'ячих, свіжі, | | | |
|охолоджені, | | | |
|морожені, солоні або| | | |
|у розсолі, сушені | | | |
|або копчені | | | |
0505 |Шкурки та інші | | | |
|частини птахів, | | | |
|вкриті пір'ям або | | | |
|пухом, пір'я та | | | |
|частини пір'я | | | |
|(обрізані чи | | | |
|необрізані) та пух, | | | |
|очищені або | | | |
|неочищені, | | | |
|дезінфіковані чи | | | |
|оброблені з метою | | | |
|їх збереження, | | | |
|але які не проходили| | | |
|подальшої обробки; | | | |
|порошок та відходи | | | |
|пір'я або частин | | | |
|пір'я: | | | |
0505 10 |- пір'я, придатне | | | |
|для набивання; пух: | | | |

0505 10 10 00 |- - необроблені   |   |  20  |  20  | -
0505 10 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
0505 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | -
0506 |Кістки та роговий | | | |
|стрижень, | | | |
|необроблені, | | | |
|знежирені, які | | | |
|пройшли первинну | | | |
|обробку (але без | | | |
|надання форми), | | | |
|оброблені кислотою | | | |
|або дежелатиновані; | | | |
|порошок та відходи | | | |
|цих продуктів: | | | |
0506 10 00 00 |- осеїн та кістки, | | 20 | 20 | -
|оброблені кислотою | | | |
0506 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | -
0507 |Слонова кістка, | | | |
|черепаховий панцир, | | | |
|вус китовий | | | |
|(включаючи бахрому) | | | |
|або інших морських | | | |
|ссавців, роги, | | | |
|роги оленя, копита, | | | |
|нігті, кігті та | | | |
|дзьоби, необроблені | | | |
|або піддані | | | |
|первинній обробці, | | | |
|але без надання | | | |
|форми; порошок та | | | |
|відходи цих | | | |
|матеріалів: | | | |
0507 10 00 00 |- слонова кістка; | | 20 | 20 | -
|порошок та відходи | | | |
|слонової кістки | | | |
0507 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | -
0508 00 00 00 |Корали та аналогічні| | 20 | 20 | -
|матеріали, | | | |
|необроблені або | | | |
|піддані первинній | | | |
|обробці; черепашки | | | |
|та панцирі молюсків,| | | |
|ракоподібних чи | | | |
|голкошкірих, кістки | | | |
|каракатиць, | | | |
|необроблені або | | | |
|піддані первинній | | | |
|обробці, але без | | | |
|надання форми, їх | | | |
|порошок та відходи | | | |
0509 00 |Губки натуральні | | | |
|тваринного | | | |
|походження: | | | |
0509 00 10 00 |- необроблені | | 5 | 5 | -
0509 00 90 00 |- інші | | 5 | 5 | -
0510 00 00 00 |Амбра сіра, | | 0 | 0 | -
|струмина боброва, | | | |
|цівета та мускус; | | | |
|шпанські мушки; | | | |
|жовч, у тому числі | | | |
|суха; залози та інші| | | |
|продукти тваринного | | | |
|походження, | | | |
|використовувані | | | |
|для виготовлення | | | |
|фармацевтичних | | | |
|засобів, свіжі, | | | |
|охолоджені, морожені| | | |
|або оброблені іншим | | | |
|способом, | | | |
|консервовані | | | |

0511     |Продукти тваринного |   |     |     |
|походження, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань; мертві | | | |
|тварини групи 01 | | | |
|або 03, непридатні | | | |
|для харчування: | | | |
0511 10 00 00 |- сперма биків | | 0 | 0 | -
|- інші: | | | |
0511 91 |- - продукти з риб | | | |
|або ракоподібних, | | | |
|молюсків чи інших | | | |
|водяних | | | |
|безхребетних; | | | |
|мертві тварини | | | |
|групи 03: | | | |
0511 91 10 00 |- - - відходи | | 0 | 0 | -
|рибні | | | |
0511 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
0511 99 |- - інші: | | | |
0511 99 10 |- - - сухожилля та | | | |
|жили, обрізи та | | | |
|аналогічні відходи | | | |
|необробленої шкіри: | | | |
0511 99 10 10 |- - - - жили та | | 0 | 0 | -
|сухожилля (для | | | |
|медичних цілей) | | | |
0511 99 10 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
0511 99 50 00 |- - - ембріони | | 0 | 0 | -
|великої рогатої | | | |
|худоби | | | |
0511 99 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -";
| | | | |

5) У розділі II ( 2371а-14 ):

а) групи 06 та 07 викласти у такій редакції:

"Група 06
Живі рослини та продукти квітництва

Примітки:

1. За умови дотримання винятків, що зазначені в другій частині товарної позиції 0601, до цієї групи відносяться тільки живі дерева та рослини, включаючи розсаду овочів, які поставляються з парників, оранжерей чи розсадників для висадки чи декоративних цілей. Однак у цю групу не включаються картопля, городня цибуля, цибуля-шалот, городній часник та інші продукти групи 07.

2. Будь-яке посилання, що зазначене у товарній позиції 0603 чи 0604, на будь-які товари слід розуміти як посилання на букети, корзини з квітів, вінки та аналогічні вироби, що виготовлені повністю або частково з товарів такого роду, за винятком аксесуарів з інших матеріалів.

До цих позицій не включаються колажі та аналогічні декоративні зображення товарної позиції 9701.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0601 |Цибулини, бульби, | | | |
|кореневі бульби, | | | |
|бульбоцибулини, | | | |
|розетки коренів та | | | |
|кореневища, | | | |
|включаючи | | | |
|розгалужені | | | |
|кореневища, у стані | | | |
|вегетативного | | | |
|спокою, у стані | | | |
|вегетації або | | | |
|цвітіння; саджанці, | | | |
|рослини та корені | | | |
|цикорію, крім | | | |
|коренів товарної | | | |
|позиції 1212: | | | |
0601 10 |- цибулини, бульби, | | | |
|кореневі бульби, | | | |
|бульбоцибулини, | | | |
|кореневища, | | | |
|включаючи | | | |
|розгалужені | | | |
|кореневища, у стані | | | |
|вегетативного | | | |
|спокою: | | | |
0601 10 10 00 |- - гіацинти | | 5 | 5 | шт
0601 10 20 00 |- - нарциси | | 5 | 5 | шт
0601 10 30 00 |- - тюльпани | | 5 | 5 | шт
0601 10 40 00 |- - гладіолуси | | 5 | 5 | шт
0601 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
0601 20 |- цибулини, бульби, | | | |
|кореневі бульби, | | | |
|бульбоцибулини, | | | |
|кореневища, | | | |
|включаючи | | | |
|розгалужені | | | |
|кореневища, у стані | | | |
|вегетації або | | | |
|цвітіння; саджанці, | | | |
|рослини та корені | | | |
|цикорію: | | | |
0601 20 10 00 |- - саджанці, | | 5 | 5 | шт
|рослини та корені | | | |
|цикорію | | | |
0601 20 30 00 |- - орхідеї, | | 5 | 5 | шт
|гіацинти, нарциси та| | | |
|тюльпани | | | |

0601 20 90 00 |- - інші      |   |  5  |  5  | шт
0602 |Інші живі рослини | | | |
|(включаючи їх | | | |
|коріння), живці та | | | |
|підщепи; міцелій | | | |
|грибів: | | | |
0602 10 |- невкорінені живці | | | |
|та підщепи: | | | |
0602 10 10 00 |- - винограду | | 5 | 5 | шт
0602 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
0602 20 |- дерева, кущі та | | | |
|чагарники з | | | |
|їстівними плодами, | | | |
|щеплені чи | | | |
|нещеплені: | | | |
0602 20 10 00 |- - живці винограду,| | 5 | 5 | шт
|щеплені чи укорінені| | | |
0602 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
0602 30 00 00 |- рододендрони та | | 20 | 20 | шт
|азалії, щеплені чи | | | |
|нещеплені | | | |
0602 40 |- троянди, щеплені | | | |
|чи нещеплені: | | | |
0602 40 10 00 |- - нещеплені | | 5 | 5 | шт
0602 40 90 00 |- - щеплені | | 5 | 5 | шт
0602 90 |- інші: | | | |
0602 90 10 00 |- - міцелій грибів | | 10 | 10 | -
0602 90 20 00 |- - рослини ананасу | | 10 | 10 | шт
0602 90 30 00 |- - рослини городні | | 10 | 10 | шт
|та полуниці | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - рослини для | | | |
|відкритого ґрунту: | | | |
|- - - - дерева, кущі| | | |
|та чагарники: | | | |
0602 90 41 00 |- - - - - дерева | | 15 | 15 | шт
|лісові | | | |
|- - - - - інші: | | | |
0602 90 45 00 |- - - - - - живці | | 15 | 15 | шт
|укорінені та молоді | | | |
|рослини | | | |
0602 90 49 00 |- - - - - - інші | | 15 | 15 | шт
|- - - - інші рослини| | | |
|для відкритого | | | |
|ґрунту: | | | |
0602 90 51 00 |- - - - - | | 15 | 15 | шт
|багаторічні рослини | | | |
0602 90 59 00 |- - - - - інші | | 15 | 15 | шт
|- - - рослини для | | | |
|закритого ґрунту: | | | |
0602 90 70 00 |- - - - живці | | 15 | 15 | шт
|укорінені та молоді | | | |
|рослини, за винятком| | | |
|кактусів | | | |
|- - - - інші: | | | |
0602 90 91 00 |- - - - - квіткові | | 15 | 15 | шт
|рослини з пуп'янками| | | |
|чи квітучі, за | | | |
|винятком кактусів | | | |

0602 90 99 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | шт
0603 |Зрізані квітки та | | | |
|пуп'янки, придатні | | | |
|для складання | | | |
|букетів або для | | | |
|декоративних цілей, | | | |
|свіжі, засушені, | | | |
|вибілені, | | | |
|пофарбовані, | | | |
|просочені або | | | |
|оброблені іншим | | | |
|способом: | | | |
0603 10 |- свіжі: | | | |
|- - з 1 червня до | | | |
|31 жовтня: | | | |
0603 10 11 00 |- - - троянди | | 10 | 10 | шт
0603 10 13 00 |- - - гвоздики | | 10 | 10 | шт
0603 10 15 00 |- - - орхідеї | | 10 | 10 | шт
0603 10 21 00 |- - - гладіолуси | | 10 | 10 | шт
0603 10 25 00 |- - - хризантеми | | 10 | 10 | шт
0603 10 29 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
|- - з 1 листопада | | | |
|до 31 травня: | | | |
0603 10 51 00 |- - - троянди | | 5 | 5 | шт
0603 10 53 00 |- - - гвоздики | | 5 | 5 | шт
0603 10 55 00 |- - - орхідеї | | 5 | 5 | шт
0603 10 61 00 |- - - гладіолуси | | 5 | 5 | шт
0603 10 65 00 |- - - хризантеми | | 5 | 5 | шт
0603 10 69 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
0603 90 00 00 |- інші | | 10 | 10 | -
0604 |Листя, гілки та інші| | | |
|частини рослин, без | | | |
|квіток або | | | |
|пуп'янків, трави, | | | |
|мохи та лишайники, | | | |
|для букетів або | | | |
|оздоблення, свіжі, | | | |
|засушені, вибілені, | | | |
|пофарбовані, | | | |
|просочені або | | | |
|оброблені іншим | | | |
|способом: | | | |
0604 10 |- мохи та лишайники:| | | |
0604 10 10 00 |- - ягель (оленячий | | 10 | 10 | -
|мох) | | | |
0604 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
|- інші: | | | |
0604 91 |- - свіжі: | | | |
|- - - різдвяні | | | |
|дерева: | | | |
0604 91 21 00 |- - - - ялиця | | 10 | 10 | шт
|Нордманна | | | |
|[Abies nordmanniana | | | |
|(Stev.) Spach] та | | | |
|ялиця благородна | | | |
|(Abies procera | | | |
|Rehd.) | | | |
0604 91 29 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
|- - - гілки хвойних | | | |
|дерев: | | | |
0604 91 41 00 |- - - - ялиці | | 10 | 10 | -
|Нордманна [Abies | | | |
|nordmanniana (Stev.)| | | |
|Spach] та ялиці | | | |
|благородної (Abies | | | |
|procera Rehd.) | | | |
0604 91 49 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
0604 91 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
0604 99 |- - інші: | | | |
0604 99 10 00 |- - - засушені без | | 10 | 10 | -
|подальшої обробки | | | |
0604 99 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -

Група 07
Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди

Примітки:

1. Ця група не включає кормові продукти, класифіковані у товарній позиції 1214.

2. У товарних позиціях 0709-0712 термін "овочі" також включає їстівні гриби, трюфелі, маслини (оливки), каперси, кабачки, гарбузи, баклажани, цукрову кукурудзу (Zea mays var. saccharata), перець роду Capsicum чи Pimenta, кріп (фенхель) та городні рослини, такі як: петрушка, естрагон, крес-салат, купир та майоран культурний (Majorana hortensis або Origanum majorana).

3. Товарна позиція 0712 включає сушені овочі всіх видів, перераховані у товарних позиціях 0701-0711, крім:

а) сушених бобових овочів, без стручків (товарна позиція 0713);

б) цукрової кукурудзи у вигляді, зазначеному у товарних позиціях 1102-1104;

в) борошна, крупи, порошків, гранул, пластівців із картоплі (товарна позиція 1105);

г) борошна, крупи, порошків із сушених бобових товарної позиції 0713 (товарна позиція 1106).

4. До цієї групи не включається перець роду Capsicum чи Pimenta сушений або мелений (товарна позиція 0904).

Додаткова примітка:

1. У підкатегорії 0714 10 10 00 термін "гранули з борошна чи крупи" означає гранули, які після замочування у воді проходять крізь сито з металевої сітки з розміром вічка 2 мм, у пропорції мінімум 95 мас. % сухої речовини.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0701 |Картопля свіжа або | | | |
|охолоджена: | | | |
0701 10 00 00 |- насіннєва | | 20 | 20 | -
| | | | |
0701 90 |- інша: | | | |
0701 90 10 00 |- - для виробництва | |0,2 євро |0,2 євро | -
|крохмалю | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інша: | | | |
|- - - молода: | | | |
0701 90 51 00 |- - - - з 1 січня | | 20 | 20 | -
|до 15 травня | | | |
0701 90 59 00 |- - - - з 16 травня | |0,2 євро |0,2 євро | -
|до 30 червня | |за 1 кг |за 1 кг |
0701 90 90 00 |- - - інша | |0,2 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0702 00 00 00 |Помідори свіжі або | |0,3 євро |0,3 євро |
|охолоджені | |за 1 кг |за 1 кг |
0703 |Цибуля, цибуля-шалот| | | |
|(шарлот), часник, | | | |
|цибуля-порей та інші| | | |
|цибулинні овочі, | | | |
|свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0703 10 |- цибуля та цибуля- | | | |
|шалот (шарлот): | | | |
|- - цибуля: | | | |
0703 10 11 00 |- - - насіннєва | |0,2 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0703 10 19 00 |- - - інша | |0,2 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0703 10 90 00 |- - цибуля-шалот | |0,2 євро |0,2 євро | -
|(шарлот) | |за 1 кг |за 1 кг |
0703 20 00 00 |- часник | |0,2 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0703 90 00 00 |- цибуля-порей та | |0,2 євро |0,2 євро | -
|інші цибулинні овочі| |за 1 кг |за 1 кг |
0704 |Капуста головчаста, | | | |
|капуста цвітна, | | | |
|капуста броколі, | | | |
|кольрабі та | | | |
|аналогічні їстівні | | | |
|овочі роду Brassica,| | | |
|свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0704 10 |- цвітна капуста та | | | |
|капуста броколі: | | | |
0704 10 05 00 |- - з 1 січня до | | 15 | 15 | -
|14 квітня | | | |
0704 10 10 00 |- - з 15 квітня до | |0,2 євро |0,2 євро | -
|30 листопада | |за 1 кг |за 1 кг |
0704 10 80 00 |- - з 1 грудня до | |0,2 євро |0,2 євро | -
|31 грудня | |за 1 кг |за 1 кг |
0704 20 00 00 |- брюссельська | |0,2 євро |0,2 євро | -
|капуста | |за 1 кг |за 1 кг |
0704 90 |- інші: | | | |
0704 90 10 00 |- - капуста | |0,2 євро |0,2 євро | -
|білоголова та | |за 1 кг |за 1 кг |
|червоноголова | | | |
0704 90 90 00 |- - інша | |0,2 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |

0705     |Салат-латук (Lactuca|   |     |     |
|sativa) та цикорій | | | |
|(Cichorium spp.), | | | |
|свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
|- салат-латук: | | | |
0705 11 |- - качанні сорти: | | | |
0705 11 05 00 |- - - з 1 січня до | | 20 | 20 | -
|31 березня | | | |
0705 11 10 00 |- - - з 1 квітня до | |0,2 євро |0,2 євро | -
|30 листопада | |за 1 кг |за 1 кг |
0705 11 80 00 |- - - з 1 грудня до | | 20 | 20 | -
|31 грудня | | | |
0705 19 00 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
|- цикорій: | | | |
0705 21 00 00 |- - цикорій | | 20 | 20 | -
|звичайний (витлуф) | | | |
|(Cichorium intybus | | | |
|var. foliosum) | | | |
0705 29 00 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
0706 |Морква, ріпа, | | | |
|столові буряки, | | | |
|солодкий корінь, | | | |
|редька, селера | | | |
|коренева та | | | |
|аналогічні їстівні | | | |
|коренеплоди, свіжі | | | |
|або охолоджені: | | | |
0706 10 00 00 |- морква та ріпа | |0,2 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0706 90 |- інші: | | | |
|- - селера коренева:| | | |
0706 90 05 00 |- - - з 1 січня до | | 20 | 20 | -
|30 квітня | | | |
0706 90 11 00 |- - - з 1 травня до | |0,2 євро |0,2 євро | -
|30 вересня | |за 1 кг |за 1 кг |
0706 90 17 00 |- - - з 1 жовтня до | |0,2 євро |0,2 євро | -
|31 грудня | |за 1 кг |за 1 кг |
0706 90 30 00 |- - хрін звичайний | |0,2 євро |0,2 євро | -
|(Cochlearia | |за 1 кг |за 1 кг |
|armoracia) | | | |
0706 90 90 00 |- - інші | |0,2 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0707 00 |Огірки та корнішони | | | |
|свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0707 00 05 00 |- огірки | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0707 00 90 00 |- корнішони | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0708 |Бобові овочі лущені | | | |
|або ні, свіжі або | | | |
|охолоджені: | | | |
0708 10 |- горох (Pisum | | | |
|sativum): | | | |
0708 10 20 00 |- - з 1 січня до | | 20 | 20 | -
|31 травня | | | |
0708 10 90 00 |- - з 1 червня до | |0,3 євро |0,3 євро | -
|31 серпня | |за 1 кг |за 1 кг |
0708 10 95 00 |- - з 1 вересня до | |0,3 євро |0,3 євро | -
|31 грудня | |за 1 кг |за 1 кг |
0708 20 |- квасоля (Vigna | | | |
|spp., Phaseolus | | | |
|spp.): | | | |

0708 20 20 00 |- - з 1 січня до  |   |0,3 євро |0,3 євро | -
|30 червня | |за 1 кг |за 1 кг |
0708 20 90 00 |- - з 1 липня до | |0,3 євро |0,3 євро | -
|30 вересня | |за 1 кг |за 1 кг |
0708 20 95 00 |- - з 1 жовтня до | |0,3 євро |0,3 євро | -
|31 грудня | |за 1 кг |за 1 кг |
0708 90 00 00 |- інші бобові овочі | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0709 |Інші овочі свіжі | | | |
|або охолоджені: | | | |
0709 10 00 00 |- артишоки | | 20 | 20 | -
0709 20 00 00 |- спаржа | | 20 | 20 |
0709 30 00 00 |- баклажани | | 20 | 20 | -
0709 40 00 00 |- інша селера, крім | | 20 | 20 | -
|селери кореневої | | | |
|- гриби та трюфелі: | | | |
0709 51 |- - гриби: | | | |
0709 51 10 00 |- - - роду Agaricus | | 20 | 20 | -
0709 51 30 00 |- - - лисички | | 20 | 20 | -
0709 51 50 00 |- - - білі гриби | | 20 | 20 | -
0709 51 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
0709 52 00 00 |- - трюфелі | | 20 | 20 | -
0709 60 |- перець роду | | | |
|Capsicum або роду | | | |
|Pimenta: | | | |
0709 60 10 00 |- - солодкий перець | | 20 | 20 | -
|- - інший: | | | |
0709 60 91 00 |- - - роду Capsicum,| | 20 | 20 | -
|для виробництва | | | |
|капсицину чи | | | |
|олійно-смолистих | | | |
|барвників | | | |
0709 60 95 00 |- - - для | | 20 | 20 | -
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій чи резиноїдів | | | |
0709 60 99 00 |- - - інший | | 15 | 15 | -
0709 70 00 00 |- шпинат, шпинат | | 15 | 15 | -
|новозеландський та | | | |
|лобода | | | |
0709 90 |- інші: | | | |
0709 90 10 00 |- - салат, крім | | 10 | 10 | -
|салату-латука | | | |
|(Lactuca sativa) та | | | |
|цикорію | | | |
|(Cichorium spp.) | | | |
0709 90 20 00 |- - мангольд (буряк | | 10 | 10 | -
|листовий) та артишок| | | |
|іспанський | | | |
|- - маслини | | | |
|(оливки): | | | |
0709 90 31 00 |- - - призначені | | 10 | 10 | -
|для вживання, крім | | | |
|виробництва олії | | | |
0709 90 39 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
0709 90 40 00 |- - каперси | | 10 | 10 | -
0709 90 50 00 |- - фенхель | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0709 90 60 00 |- - цукрова | |0,3 євро |0,3 євро | -
|кукурудза | |за 1 кг |за 1 кг |
0709 90 70 00 |- - кабачки | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |

0709 90 90 00 |- - інші      |   |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0710 |Овочі сирі або | | | |
|варені | | | |
|у воді чи на парі, | | | |
|морожені: | | | |
0710 10 00 00 |- картопля | | 15 | 15 | -
|- бобові овочі, | | | |
|лущені або нелущені:| | | |
0710 21 00 00 |- - горох (Pisum | | 10 | 10 | -
|sativum) | | | |
0710 22 00 00 |- - квасоля (Vigna | | 10 | 10 | -
|spp., Phaseolus | | | |
|spp.) | | | |
0710 29 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
0710 30 00 00 |- шпинат, шпинат | | 20 | 20 | -
|новозеландський та | | | |
|лобода | | | |
0710 40 00 00 |- цукрова кукурудза | | 20 | 20 | -
0710 80 |- інші овочі: | | | |
0710 80 10 00 |- - маслини (оливки)| | 10 | 10 | -
|- - перець роду | | | |
|Capsicum або роду | | | |
|Pimenta: | | | |
0710 80 51 00 |- - - перець | | 15 | 15 | -
|солодкий | | | |
0710 80 59 00 |- - - інший | | 15 | 15 | -
|- - гриби: | | | |
0710 80 61 00 |- - - роду Agaricus | | 15 | 15 | -
0710 80 69 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
0710 80 70 00 |- - помідори | | 15 | 15 | -
0710 80 80 00 |- - артишоки | | 15 | 15 | -
0710 80 85 00 |- - спаржа | | 15 | 15 | -
0710 80 95 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
0710 90 00 00 |- овочеві суміші | | 10 | 10 | -
0711 |Овочі, консервовані | | | |
|для тимчасового | | | |
|зберігання | | | |
|(наприклад, за | | | |
|допомогою сірчаного | | | |
|газу або у солоній | | | |
|воді, у воді з | | | |
|доданням сірки або | | | |
|інших речовин, що | | | |
|забезпечують їх тим-| | | |
|часову консервацію),| | | |
|але у такому вигляді| | | |
|не придатні для | | | |
|вживання: | | | |
0711 10 00 00 |- цибуля | | 20 | 20 | -
0711 20 |- маслини (оливки): | | | |
0711 20 10 00 |- - призначені для | | 5 | 5 | -
|вживання, крім | | | |
|виробництва олії | | | |
0711 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
0711 30 00 00 |- каперси | | 5 | 5 | -
0711 40 00 00 |- огірки та | | 20 | 20 | -
|корнішони | | | |
0711 90 |- інші овочі; | | | |
|овочеві суміші: | | | |
|- - овочі: | | | |

0711 90 10 00 |- - - перець роду  |   |  20  |  20  | -
|Capsicum або роду | | | |
|Pimenta, крім | | | |
|солодкого перцю | | | |
0711 90 30 00 |- - - цукрова | | 5 | 5 | -
|кукурудза | | | |
|- - - гриби: | | | |
0711 90 40 00 |- - - - роду | | 20 | 20 | -
|Agaricus | | | |
0711 90 60 00 |- - - - інші | | 20 | 20 | -
0711 90 70 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
0711 90 90 00 |- - овочеві суміші | | 20 | 20 | -
0712 |Овочі сушені, цілі, | | | |
|нарізані на шматки | | | |
|або на скибки, або | | | |
|добре подрібнені | | | |
|чи розмелені, але не| | | |
|піддані подальшій | | | |
|обробці: | | | |
0712 20 00 00 |- цибуля | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0712 30 00 00 |- гриби та трюфелі | | 5 | 5 | -
0712 90 |- інші овочі; | | | |
|овочеві суміші: | | | |
0712 90 05 00 |- - картопля, | |0,6 євро |0,6 євро | -
|включаючи порізану | |за 1 кг |за 1 кг |
|на шматки чи скибки,| | | |
|але без будь-якого | | | |
|подальшого | | | |
|оброблення | | | |
|- - цукрова | | | |
|кукурудза (Zea mays | | | |
|var. saccharata): | | | |
0712 90 11 00 |- - - гібрид для | |0,6 євро |0,6 євро | -
|сівби | |за 1 кг |за 1 кг |
0712 90 19 00 |- - - інші | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0712 90 30 00 |- - помідори | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0712 90 50 00 |- - морква | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0712 90 90 00 |- - інші | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0713 |Овочі бобові сушені,| | | |
|лущені, очищені або | | | |
|неочищені від | | | |
|насіннєвої оболонки,| | | |
|подрібнені або | | | |
|неподрібнені: | | | |
0713 10 |- горох (Pisum | | | |
|sativum): | | | |
0713 10 10 00 |- - для сівби | | 0 | 0 | -
| | | | |
0713 10 90 00 |- - інший | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0713 20 00 00 |- турецький горох | |0,6 євро |0,6 євро | -
|(нут) | |за 1 кг |за 1 кг |
|- квасоля (Vigna | | | |
|spp., Phaseolus | | | |
|spp.): | | | |
0713 31 00 00 |- - квасоля видів | |0,6 євро |0,6 євро | -
|Vigna mungo (L.) | |за 1 кг |за 1 кг |
|Hepper або Vigna | | | |
|radiata (L.) Wilczek| | | |

0713 32 00 00 |- - квасоля     |   |0,6 євро |0,6 євро | -
|"маленька червона" | |за 1 кг |за 1 кг |
|(адзукі) (Phaseolus | | | |
|або Vigna angularis)| | | |
0713 33 |- - квасоля | | | |
|звичайна, включаючи | | | |
|білу дрібну квасолю | | | |
|(Phaseolus | | | |
|vulgaris): | | | |
0713 33 10 00 |- - - для сівби | | 10 | 10 | -
0713 33 90 00 |- - - інша | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0713 39 00 00 |- - інші | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0713 40 00 00 |- сочевиця | |0,6 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0713 50 00 00 |- боби кормові | |0,6 євро |0,6 євро | -
|(кінські) | |за 1 кг |за 1 кг |
|великонасіннєві | | | |
|(Vicia faba var. | | | |
|major) та боби | | | |
|кормові (кінські) | | | |
|дрібнонасіннєві | | | |
|(Vicia faba var. | | | |
|equina, Vicia faba | | | |
|var. minor): | | | |
0713 90 |- інші: | | | |
0713 90 10 00 |- - для сівби | | 20 | 20 | -
0713 90 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
0714 |Маніок, маранта, | | | |
|салеп, топінамбур, | | | |
|солодка картопля | | | |
|(батат) та | | | |
|аналогічні | | | |
|коренеплоди чи | | | |
|бульби з високим | | | |
|вмістом крохмалю | | | |
|або інуліну, свіжі, | | | |
|охолоджені, морожені| | | |
|або сушені, цілі чи | | | |
|у шматках, або у | | | |
|вигляді гранул або | | | |
|скибок; серцевина | | | |
|сагової пальми: | | | |
0714 10 |- маніок (касава): | | | |
0714 10 10 00 |- - гранули з муки | | 20 | 20 | -
|чи крупи | | | |
|- - інші: | | | |
0714 10 91 00 |- - - які | | 20 | 20 | -
|використовуються в | | | |
|їжу, у первинних | | | |
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 28 кг або свіжі | | | |
|і цілі, або | | | |
|морожені, обчищені | | | |
|від шкірки, порізані| | | |
|на шматки або не | | | |
|порізані | | | |
0714 10 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
0714 20 |- картопля солодка | | | |
|(батат): | | | |
0714 20 10 00 |- - свіжа, ціла, | | 20 | 20 | -
|призначена в їжу | | | |
0714 20 90 00 |- - інша | | 20 | 20 | -
0714 90 |- інші: | | | |
|- - маранта, салеп | | | |
|та аналогічні | | | |
|коренеплоди та | | | |
|бульби з високим | | | |
|вмістом крохмалю: | | | |
0714 90 11 00 |- - - які | | 20 | 20 | -
|використовуються в | | | |
|їжу, у первинних | | | |
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 28 кг або свіжі | | | |
|і цілі, або | | | |
|морожені, обчищені | | | |
|від шкірки, порізані| | | |
|на шматки або не | | | |
|порізані | | | |
0714 90 19 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
0714 90 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -";

б) у групі 08 ( 2371а-14 ):

цифри і слова:

"       |- горіхи кокосові: |   |     |     |
0801 11 00 00 |- - висушені | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0801 19 00 00 |- - інші | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- горіхи | | | |
|бразильські: | | | |
0801 21 00 00 |- - у шкаралупі | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0801 22 00 00 |- - без шкаралупи | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- горіхи кеш'ю: | | | |
0801 31 00 |- - у шкаралупі: | | | |
0801 31 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0801 31 00 90 |- - - інші | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0801 32 00 |- - без шкаралупи: | | | |
0801 32 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0801 32 00 90 |- - - інші | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 |Інші горіхи, свіжі | | | |
|або сушені, очищені | | | |
|від шкаралупи або | | | |
|неочищені, з шкіркою| | | |
|або без шкірки: | | | |
|- мигдаль: | | | |
0802 11 |- - у шкірці: | | | |
0802 11 10 |- - - гіркий: | | | |
0802 11 10 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 11 10 90 |- - - - інший | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 11 90 |- - - інший: | | | |
0802 11 90 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 11 90 90 |- - - - інший | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 12 |- - без шкірки: | | | |
0802 12 10 |- - - гіркий: | | | |
0802 12 10 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 12 10 90 |- - - - інший | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 12 90 |- - - інший: | | | |
0802 12 90 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 12 90 90 |- - - - інший | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- горіхи лісові | | | |
|(Corylus spp.): | | | |

0802 21 00  |- - у шкаралупі:  |   |     |     |
0802 21 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 21 00 90 |- - - інший | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 22 00 |- - без шкаралупи: | | | |
0802 22 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 22 00 90 |- - - інші | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- горіхи волоські: | | | |
0802 31 00 00 |- - у шкаралупі | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 32 00 00 |- - без шкаралупи | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 40 00 00 |- їстівні каштани | |20 %, |40 %, | -
|(Castanea spp.) | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 50 00 00 |- фісташки | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 90 |- інші: | | | |
0802 90 10 00 |- - горіх пекан | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 90 30 00 |- - горіх ареки | |20 %, |40 %, | -
|(бетель) та горіх | |але не |але не |
|коли | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 90 50 00 |- - горішки кедрові | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 90 60 00 |- - горіх макадамії | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0802 90 85 |- - інші: | | | |
0802 90 85 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 90 85 90 |- - - інші | |20 %, |40 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |

замінити цифрами і слова:

"       - горіхи кокосові: |   |     |     |
0801 11 00 00 |- - висушені | | 0 | 0 | -
0801 19 00 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
|- горіхи | | | |
|бразильські: | | | |
0801 21 00 00 |- - у шкаралупі | | 10 | 10 | -
0801 22 00 00 |- - без шкаралупи | | 10 | 10 | -
|- горіхи кеш'ю: | | | |
0801 31 00 |- - у шкаралупі: | | | |
0801 31 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0801 31 00 90 |- - - інші | | 20 | 20 | -
0801 32 00 |- - без шкаралупи: | | | |
0801 32 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0801 32 00 90 |- - - інші | | 15 | 15 | -
0802 |Інші горіхи, свіжі | | | |
|або сушені, очищені | | | |
|від шкаралупи або | | | |
|неочищені, з шкіркою| | | |
|або без шкірки: | | | |
|- мигдаль: | | | |
0802 11 |- - у шкірці: | | | |
0802 11 10 |- - - гіркий: | | | |
0802 11 10 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 11 10 90 |- - - - інший | | 5 | 5 | -
0802 11 90 |- - - інший: | | | |
0802 11 90 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 11 90 90 |- - - - інший | | 5 | 5 | -
0802 12 |- - без шкірки: | | | |
0802 12 10 |- - - гіркий: | | | |
0802 12 10 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 12 10 90 |- - - - інший | | 5 | 5 | -
0802 12 90 |- - - інший: | | | |
0802 12 90 10 |- - - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 12 90 90 |- - - - інший | | 5 | 5 | -
|- горіхи лісові | | | |
|(Corylus spp.): | | | |
0802 21 00 |- - у шкаралупі: | | | |
0802 21 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 21 00 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -
0802 22 00 |- - без шкаралупи: | | | |
0802 22 00 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 22 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | -
|- горіхи волоські: | | | |
0802 31 00 00 |- - у шкаралупі | | 10 | 10 | -
0802 32 00 00 |- - без шкаралупи | | 10 | 10 | -
0802 40 00 00 |- їстівні каштани | | 5 | 5 | -
|(Castanea spp.) | | | |
0802 50 00 00 |- фісташки | | 5 | 5 | -
0802 90 |- інші: | | | |
0802 90 10 00 |- - горіх пекан | | 15 | 15 | -
0802 90 30 00 |- - горіх ареки | | 15 | 15 | -
|(бетель) та горіх | | | |
|коли | | | |
0802 90 50 00 |- - горішки кедрові | | 15 | 15 | -
0802 90 60 00 |- - горіх макадамії | | 15 | 15 | -
0802 90 85 |- - інші: | | | |
0802 90 85 10 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 10 кг | | | |
0802 90 85 90 |- - - інші | | 15 | 15 | -

цифри і слова:

"0806 20   |- сушений:     |   |     |     |
|- - у первинних | | | |
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш як | | | |
|2 кг: | | | |
0806 20 11 00 |- - - коринка | | 0 | 0 | -
0806 20 12 00 |- - - султана | | 0 | 0 | -
0806 20 18 00 |- - - інший | | 0 | 0 | -
|- - інший: | | | |
0806 20 91 00 |- - - коринка | | 0 | 0 | -
0806 20 92 00 |- - - султана | | 0 | 0 | -
0806 20 98 00 |- - - інший | | 0 | 0 | -
0807 |Дині (включаючи | | | |
|кавуни) та папайя, | | | |
|свіжі: | | | |
|- дині (включаючи | | | |
|кавуни): | | | |
0807 11 00 00 |- - кавуни | |0,3 євро |0,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0807 19 00 00 |- - інші | |0,3 євро |0,6 євро | -"
| | |за 1 кг |за 1 кг |

замінити цифрами і словами:

"0806 20   |- сушений:     |   |     |     |
       |- - у первинних   |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш як  |   |     |     |
       |2 кг:        |   |     |     |
0806 20 11 00 |- - - коринка    |   |  0  |  0  | -
0806 20 12 00 |- - - султана    |   |  0  |  0  | -
0806 20 18 00 |- - - інший     |   |  0  |  0  | -
       |- - інший:     |   |     |     |
0806 20 91 00 |- - - коринка    |   |  0  |  0  | -
0806 20 92 00 |- - - султана    |   |  0  |  0  | -
0806 20 98 00 |- - - інший     |   |  0  |  0  | -
0807     |Дині (включаючи   |   |     |     |
       |кавуни) та папайя, |   |     |     |
       |свіжі:       |   |     |     |
       |- дині (включаючи  |   |     |     |
       |кавуни):      |   |     |     |
0807 11 00  |- - кавуни:     |   |     |     | -
0807 11 00 10 |- - - з 1 грудня до |   |  5  |  5  |
       |31 березня     |   |     |     |
0807 11 00 30 |- - - з 1 квітня до |   |0,3 євро | 0,3 євро| -
       |30 листопада    |   | за 1 кг | за 1 кг |
0807 19 00  |- - інші:      |   |     |     |
0807 19 00 10 |- - - з 1 грудня до |   |  5  |  5  |
       |31 березня     |   |     |     |
0807 19 00 30 |- - - з 1 квітня до |   |0,3 євро | 0,3 євро| -";
       |30 листопада    |   | за 1 кг | за 1кг |

цифри і слова:

"0808 10   |- яблука:      |   |     |     |
0808 10 10 00 |- - для сидру,   |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |навалом, з 16    |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |вересня до 15    |   |     |     |
       |грудня       |   |     |     |
       | - - інші:     |   |     |     |
0808 10 20 00 |- - - сорти Голден |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |Делішес       |   |за 1 кг |за 1 кг |
0808 10 50 00 |- - - сорти Гранні |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |Сміт        |   |за 1 кг |за 1 кг |
0808 10 90 00 |- - - інші     |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0808 20    |- груші та айва:  |   |     |     |
       |- - груші:     |   |     |     |
0808 20 10 00 |- - - для грушевого |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |сидру, навалом, з  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |1 серпня до     |   |     |     |
       |31 грудня      |   |     |     |
0808 20 50 00 |- - - інші     |   |0,5 євро |1 євро  | -"
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

замінити цифрами і словами:

"0808 10   |- яблука:      |   |     |     |
0808 10 10 00 |- - для сидру,   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |навалом, з 16    |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |вересня до 15    |   |     |     |
       |грудня       |   |     |     |
       | - - інші:     |   |     |     |
0808 10 20  |- - - сорти Голден |   |     |     |
       |Делішес:      |   |     |     |
0808 10 20 10 |- - - - з 1 грудня |   |  5  |  5  | -
       |до 31 березня    |   |     |     |
0808 10 20 30 |- - - - з 1 квітня |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |до 30 листопада   |   |за 1 кг |за 1 кг |
0808 10 50  |- - - сорти Гранні |   |     |     |
       |Сміт:        |   |     |     |
0808 10 50 10 |- - - - з 1 грудня |   |  5  |  5  | -
       |до 31 березня    |   |     |     |
0808 10 50 30 |- - - - з 1 квітня |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |до 30 листопада   |   |за 1 кг |за 1 кг |
0808 10 90  |- - - інші:     |   |     |     |
0808 10 90 10 |- - - - з 1 грудня |   |  5  |  5  | -
       |до 31 березня    |   |     |     |
0808 10 90 30 |- - - - з 1 квітня |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |до 30 листопада   |   |за 1 кг |за 1 кг |
0808 20    |- груші та айва:  |   |     |     |
       |- - груші:     |   |     |     |
0808 20 10 00 |- - - для грушевого |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |сидру, навалом, з  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |1 серпня до     |   |     |     |
       |31 грудня      |   |     |     |
0808 20 50  |- - - інші:     |   |     |     |
0808 20 50 10 |- - - - з 1 грудня |   |  5  |  5  | -
       |до 31 березня    |   |     |     |
       |- - - - з 1 квітня |   |0,5 євро |0,5 євро | -";
       |до 30 листопада   |   |за 1 кг |за 1 кг |

цифри і слова:

"0809 10 00 00|- абрикоси     |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 20    |- вишні (черешні): |   |     |     |
0809 20 05 00 |- - вишня кисла   |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |(Prunus cerasus)  |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 20 95 00 |- - інші      |   |0,5 євро |1 євро  | -"
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

замінити цифрами і словами:

"0809 10 00 00|- абрикоси     |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 20    |- вишні (черешні): |   |     |     |
0809 20 05 00 |- - вишня кисла   |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |(Prunus cerasus)  |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 20 95 00 |- - інші      |   |0,5 євро |0,5 євро | -";
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

цифри і слова:

"0809 30 90 00|- - інші      |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 40    |- сливи і терен:  |   |     |     |
0809 40 05 00 |- - сливи      |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 40 90 00 |- - терен      |   |0,5 євро |1 євро  | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810     |Інші плоди, свіжі: |   |     |     |
0810 10    |- суниці (полуниці):|   |     |     |
0810 10 05 00 |- - з 1 січня до  |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |30 квітня      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 10 10 00 |- - з 1 травня до  |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |31 липня      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 10 80 00 |- - з 1 серпня до  |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |31 грудня      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 20    |- малина, ожина,  |   |     |     |
       |плоди шовковиці та |   |     |     |
       |гібрид ожини з   |   |     |     |
       |малиною (логанова  |   |     |     |
       |ягода):       |   |     |     |
0810 20 10 00 |- - малина     |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 20 90 00 |- - інші      |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 30    |- червона смородина |   |     |     |
       |(порічки), чорна  |   |     |     |
       |смородина та агрус: |   |     |     |
0810 30 10 00 |- - чорна смородина |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 30 30 00 |- - червона     |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |смородина (порічки) |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 30 90 00 |- - інші      |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 40    |- журавлина, чорниця|   |     |     |
       |та інші плоди з роду|   |     |     |
       |Vaccinium:     |   |     |     |
0810 40 10 00 |- - брусниця (плоди |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |рослини виду    |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |Vaccinium      |   |     |     |
       |vitis-idaea)    |   |     |     |
0810 40 30 00 |- - плоди рослини  |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |виду Vaccinium   |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |myrtillus      |   |     |     |
0810 40 50 00 |- - плоди рослини  |   |0,6 євро |1,2 євро | -
       |виду Vaccinium   |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |macrocarpon та   |   |     |     |
       |Vaccinium corymbosum|   |     |     |
0810 40 90 00 |- - інші      |   |0,6 євро |1,2 євро | -";
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

замінити цифрами і словами:

"0809 30 90 00|- - інші      |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 40    |- сливи і терен:  |   |     |     |
0809 40 05 00 |- - сливи      |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0809 40 90 00 |- - терен      |   |0,5 євро |0,5 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810     |Інші плоди, свіжі: |   |     |     |
0810 10    |- суниці і полуниці:|   |     |     |
0810 10 05 00 |- - з 1 січня до  |   |  20  |  20  | -
       |30 квітня      |   |     |     |
0810 10 10 00 |- - з 1 травня до  |   |0,6 євро |0,6 євро | -
       |31 липня      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 10 80 00 |- - з 1 серпня до  |   |  20  |  20  | -
       |31 грудня      |   |     |     |
0810 20    |- малина, ожина,  |   |     |     |
       |плоди шовковиці та |   |     |     |
       |гібрид ожини з   |   |     |     |
       |малиною (логанова  |   |     |     |
       |ягода):       |   |     |     |
0810 20 10 00 |- - малина     |   |0,6 євро |0,6 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 20 90 00 |- - інші      |   |0,6 євро |0,6 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0810 30    |- червона смородина |   |     |     |
       |(порічки), чорна  |   |     |     |
       |смородина та аґрус: |   |     |     |
0810 30 10 00 |- - чорна смородина |   |  20  |  20  | -
0810 30 30 00 |- - червона     |   |  20  |  20  | -
       |смородина (порічки) |   |     |     |
0810 30 90 00 |- - інші      |   |  20  |  20  | -
0810 40    |- журавлина, чорниця|   |     |     |
       |та інші плоди з роду|   |     |     |
       |Vaccinium:     |   |     |     |
0810 40 10 00 |- - брусниця (плоди |   |  20  |  20  | -
       |рослини виду    |   |     |     |
       |Vaccinium      |   |     |     |
       |vitis-idaea)    |   |     |     |
0810 40 30 00 |- - плоди рослини  |   |  20  |  20  | -
       |виду Vaccinium   |   |     |     |
       |myrtillus      |   |     |     |
0810 40 50 00 |- - плоди рослини  |   |  20  |  20  | -
       |виду Vaccinium   |   |     |     |
       |macrocarpon та   |   |     |     |
       |Vaccinium corymbosum|   |     |     |
0810 40 90 00 |- - інші      |   |  20  |  20  | -";

цифри і слова:

"0811 10   |- суниці (полуниці):|   |     |     |
       |- - з доданням цукру|   |     |     |
       |чи інших      |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
0811 10 11 00 |- - - з вмістом   |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |цукру понад     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |13 мас. %      |   |     |     |
0811 10 19 00 |- - - інші     |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0811 10 90 00 |- - інші      |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0811 20    |- малина, ожина,  |   |     |     |
       |плоди шовковиці та |   |     |     |
       |гібрид ожини з   |   |     |     |
       |малиною (логанова  |   |     |     |
       |ягода), червона   |   |     |     |
       |смородина (порічки),|   |     |     |
       |чорна смородина та |   |     |     |
       |агрус:       |   |     |     |
       |- - з доданням цукру|   |     |     |
       |чи інших      |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
0811 20 11 00 |- - - з вмістом   |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |цукру понад     |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |13 мас.%      |   |     |     |
0811 20 19 00 |- - - інші     |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |- - інші:      |   |     |     |
0811 20 31 00 |- - - малина    |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0811 20 39 00 |- - - чорна     |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |смородина      |   |за 1 кг |за 1 кг |
0811 20 51 00 |- - - червона    |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |смородина (порічки) |   |за 1 кг |за 1 кг |
0811 20 59 00 |- - - плоди     |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |шовковиці, ожина,  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |гібрид ожини з   |   |     |     |
       |малиною (логанова  |   |     |     |
       |ягода)       |   |     |     |
0811 20 90 00 |- - - інші     |   |0,3 євро |0,6 євро | -"
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

замінити цифрами і словами:

"0811 10   |- суниці (полуниці):|   |     |     |
       |- - з доданням цукру|   |     |     |
       |чи інших      |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
0811 10 11 00 |- - - з вмістом   |   |  10  |  10  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %      |   |     |     |
0811 10 19 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
0811 10 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
0811 20    |- малина, ожина,  |   |     |     |
       |плоди шовковиці та |   |     |     |
       |гібрид ожини з   |   |     |     |
       |малиною (логанова  |   |     |     |
       |ягода), червона   |   |     |     |
       |смородина (порічки),|   |     |     |
       |чорна смородина та |   |     |     |
       |агрус:       |   |     |     |
       |- - з доданням цукру|   |     |     |
       |чи інших      |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
0811 20 11 00 |- - - з вмістом   |   |  10  |  10  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %      |   |     |     |
0811 20 19 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
       |- - інші:      |   |     |     |
0811 20 31 00 |- - - малина    |   |  10  |  10  | -
0811 20 39 00 |- - - чорна     |   |  10  |  10  | -
       |смородина      |   |     |     |
0811 20 51 00 |- - - червона    |   |  10  |  10  | -
       |смородина (порічки) |   |     |     |
0811 20 59 00 |- - - плоди     |   |  10  |  10  | -
       |шовковиці, ожина,  |   |     |     |
       |гібрид ожини з   |   |     |     |
       |малиною (логанова  |   |     |     |
       |ягода)       |   |     |     |
0811 20 90 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -";

цифри і слова:

"0811 90 75 00|- - - - вишня кисла |   |0,3 євро |0,6 євро | -
       |(Prunus cerasus)  |   |за 1 кг |за 1 кг |
0811 90 80 00 |- - - - інші    |   |0,3 євро |0,6 євро | -"
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |

замінити цифрами і словами:

"0811 90 75 00|- - - - вишня кисла |   |  10  |  10  | -
       |(Prunus cerasus)  |   |     |     |
0811 90 80 00 |- - - - інші    |   |  10  |  10  | -";

цифри і слова:

"0812 10 00 00|- вишні (черешні)  |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0812 20 00 00 |- суниці (полуниці) |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0812 90    |- інші:       |   |     |     |
0812 90 10 00 |- - абрикоси    |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0812 90 20 00 |- - апельсини    |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0812 90 30 00 |- - папайя     |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0812 90 40 00 |- - плоди рослини  |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |виду Vaccinium   |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |myrtillus      |   |     |     |
0812 90 50 00 |- - смородина чорна |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0812 90 60 00 |- - малина     |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0812 90 70 00 |- - гуаява, манго, |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |мангостан, тамаринд,|   |за 1 кг |за 1 кг |
       |анакардія, личі,  |   |     |     |
       |джекфрут [плід   |   |     |     |
       |хлібного дерева],  |   |     |     |
       |саподила, пасифлора |   |     |     |
       |[страстоцвіт],   |   |     |     |
       |карамбола, пітая та |   |     |     |
       |тропічні горіхи   |   |     |     |
0812 90 95 00 |- - інші      |   |0,15 євро|0,3 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0813     |Плоди сушені, крім |   |     |     |
       |тих, що включені до |   |     |     |
       |товарних позицій  |   |     |     |
       |0801-0806; суміші з |   |     |     |
       |сушених плодів або |   |     |     |
       |горіхів цієї групи: |   |     |     |
0813 10 00 00 |- абрикоси     |   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0813 20 00 00 |- чорнослив     |   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0813 30 00 00 |- яблука      |   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0813 40    |- інші плоди:    |   |     |     |
0813 40 10 00 |- - персики     |   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |(включаючи брюньони |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |та нектарини)    |   |     |     |
0813 40 30 00 |- - груші      |   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0813 40 50 00 |- - папайя     |   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0813 40 60 00 |- - тамаринд    |   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
0813 40 70 00 |- - анакардія, личі,|   |0,1 євро |0,2 євро | -
       |джекфрут [плід   |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |хлібного дерева],  |   |     |     |
       |саподила, пасифлора |   |     |     |
       |[страстоцвіт],   |   |     |     |
       |карамбола та пітая |   |     |     |

0813 40 95 00 |- - інші      |   |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0813 50 |- суміші з горіхів | | | |
|або сушених плодів | | | |
|цієї групи: | | | |
|- - суміші з горіхів| | | |
|або сушених плодів, | | | |
|крім плодів товарних| | | |
|позицій 0801-0806: | | | |
|- - - без | | | |
|чорносливу: | | | |
0813 50 12 00 |- - - - з папайя, | |0,1 євро |0,2 євро | -
|тамаринду, | |за 1 кг |за 1 кг |
|анакардії, личі, | | | |
|джекфрута [плід | | | |
|хлібного дерева], | | | |
|саподили, пасифлори | | | |
|[страстоцвіту], | | | |
|карамболи та пітаї | | | |
0813 50 15 00 |- - - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0813 50 19 00 |- - - з чорносливом | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - суміші, які | | | |
|складаються виключно| | | |
|з горіхів товарних | | | |
|позицій 0801 та | | | |
|0802: | | | |
0813 50 31 00 |- - - з тропічних | |0,1 євро |0,2 євро | -
|горіхів | |за 1 кг |за 1 кг |
0813 50 39 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші суміші: | | | |
0813 50 91 00 |- - - без чорносливу| |0,1 євро |0,2 євро | -
|та інжиру | |за 1 кг |за 1 кг |
0813 50 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0814 00 00 00 |Цедра цитрусових або| |0,1 євро |0,2 євро | -";
|шкірки динь | |за 1 кг |за 1 кг |
|(вклю чаючи шкірки | | | |
|кавунів), свіжі, | | | |
|морожені, вміщені у | | | |
|солону воду, | | | |
|просочені або з | | | |
|доданням інших | | | |
|речовин, що | | | |
|забезпечують їх | | | |
|тимчасове | | | |
|зберігання, або | | | |
|добре висушені | | | |

замінити цифрами і словами:

"0812 10 00 00|- вишні (черешні)  |   |  20  |  20  | -
0812 20 00 00 |- суниці (полуниці) | | 20 | 20 | -
0812 90 |- інші: | | | |
0812 90 10 00 |- - абрикоси | | 20 | 20 | -
0812 90 20 00 |- - апельсини | | 20 | 20 | -
0812 90 30 00 |- - папайя | | 20 | 20 | -
0812 90 40 00 |- - плоди рослини | | 20 | 20 | -
|виду Vaccinium | | | |
|myrtillus | | | |
0812 90 50 00 |- - смородина чорна | | 20 | 20 | -
0812 90 60 00 |- - малина | | 20 | 20 | -
0812 90 70 00 |- - гуаява, манго, | | 20 | 20 | -
|мангостан, тамаринд,| | | |
|анакардія, личі, | | | |
|джекфрут [плід | | | |
|хлібного дерева], | | | |
|саподила, пасифлора | | | |
|[страстоцвіт], | | | |
|карамбола, пітая та | | | |
|тропічні горіхи | | | |
0812 90 95 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
0813 |Плоди сушені, крім | | | |
|тих, що включені до | | | |
|товарних позицій | | | |
|0801-0806; суміші з | | | |
|горіхів або сушених | | | |
|плодів цієї групи: | | | |
0813 10 00 00 |- абрикоси | | 0 | 0 | -
0813 20 00 00 |- чорнослив | | 0 | 0 | -
0813 30 00 00 |- яблука | | 20 | 20 | -
0813 40 |- інші плоди: | | | |
0813 40 10 00 |- - персики | | 12 | 12 | -
|(включаючи брюньони | | | |
|та нектарини) | | | |
0813 40 30 00 |- - груші | | 12 | 12 | -
0813 40 50 00 |- - папайя | | 12 | 12 | -
0813 40 60 00 |- - тамаринд | | 12 | 12 | -
0813 40 70 00 |- - анакардія, личі,| | 12 | 12 | -
|джекфрут [плід | | | |
|хлібного дерева], | | | |
|саподила, пасифлора | | | |
|[страстоцвіт], | | | |
|карамбола та пітая | | | |
0813 40 95 00 |- - інші | | 12 | 12 | -
0813 50 |- суміші з горіхів | | | |
|або сушених плодів | | | |
|цієї групи: | | | |
|- - суміші з горіхів| | | |
|або сушених плодів, | | | |
|крім плодів товарних| | | |
|позицій 0801-0806: | | | |
|- - - без | | | |
|чорносливу: | | | |

0813 50 12 00 |- - - - з папайя,  |   |  5  |  5  | -
|тамаринду, | | | |
|анакардії, личі, | | | |
|джекфрута [плоду | | | |
|хлібного дерева], | | | |
|саподили, пасифлори | | | |
|[страстоцвіту], | | | |
|карамболи та пітаї | | | |
0813 50 15 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
0813 50 19 00 |- - - з чорносливом | | 5 | 5 | -
|- - суміші, які | | | |
|складаються виключно| | | |
|з горіхів товарних | | | |
|позицій 0801 та | | | |
|0802: | | | |
0813 50 31 00 |- - - з тропічних | | 5 | 5 | -
|горіхів | | | |
0813 50 39 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
|- - інші суміші: | | | |
0813 50 91 00 |- - - без чорносливу| | 5 | 5 | -
|та інжиру | | | |
0813 50 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
0814 00 00 00 |Цедра цитрусових або| | 20 | 20 | -
|шкірки динь | | | |
|(включаючи шкірки | | | |
|кавунів), свіжі, | | | |
|морожені, вміщені у | | | |
|солону воду, | | | |
|просочені або з | | | |
|доданням інших | | | |
|речовин, що | | | |
|забезпечують їх | | | |
|тимчасове | | | |
|зберігання, або | | | |
|добре висушені | | | |

в) групи 09-14 ( 2371а-14 ) викласти у такій редакції:

"Група 09
Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі

Примітки:

1. Суміші продуктів товарних позицій 0904-0910 класифікуються таким чином:

а) суміші двох або більше продуктів, що належать до однієї й тієї самої товарної позиції, класифікуються у цій самій товарній позиції;

б) суміші двох або більше продуктів, що належать до різних товарних позицій, класифікуються у товарній позиції 0910.

Стосовно продуктів товарних позицій 0904-0910 (а також сумішей, які належать до пунктів а) або б)), додання інших речовин не повинно впливати на їх класифікацію за умови, що такі суміші містять у собі і зберігають основні характеристики продуктів, що належать до кожної з цих товарних позицій. У противному разі ці суміші не класифікуються у цій групі. Такі продукти, що становлять суміші смакових добавок чи суміші приправ, класифікуються у товарній позиції 2103.

2. До цієї групи не включаються перець кубеба (Piper cubeba) та будь-які інші продукти товарної позиції 1211.

Додаткова примітка:

1. До сумішей, зазначених в примітці 1 а), застосовується ставка мита того компонента, який має найбільш високу ставку мита.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0901 |Кава смажена або | | | |
|несмажена, з | | | |
|кофеїном або без | | | |
|кофеїну; кавова | | | |
|шкаралупа та | | | |
|оболонки зерен | | | |
|кави; замінники | | | |
|кави з вмістом кави | | | |
|у будь-якій | | | |
|пропорції: | | | |
|- кава несмажена: | | | |
0901 11 00 |- - з кофеїном: | | | |
0901 11 00 10 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва | | | |
|компонентів кавових | | | |
|напоїв і кави | | | |
|натуральної, | | | |
|смаженої в зернах, | | | |
|меленої, розчінної | | | |
0901 11 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | -
0901 12 00 00 |- - без кофеїну | | 0 | 0 | -
|- кава смажена: | | | |
0901 21 00 00 |- - з кофеїном | | 5 | 5 | -
0901 22 00 00 |- - без кофеїну | | 5 | 5 | -
0901 90 |- інша: | | | |
0901 90 10 00 |- - шкаралупа та | | 0 | 0 | -
|оболонки зерен кави | | | |
0901 90 90 00 |- - замінники кави, | | 20 | 20 | -
|що містять каву | | | |
0902 |Чай, ароматизований | | | |
|чи неароматизований:| | | |
0902 10 00 |- чай зелений | | | | -
|(неферментований) у | | | |
|первинних упаковках | | | |
|з масою нетто не | | | |
|більш як 3 кг: | | | |
0902 10 00 10 |- - у одноразових | | 10 | 10 | -
|фільтр-пакетах | | | |
0902 10 00 90 |- - інший | | 10 | 10 | -
0902 20 00 |- інший чай зелений | | | |
|(неферментований): | | | |
0902 20 00 10 |- - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках з масою | | | |
|нетто 10 кг і більше| | | |
0902 20 00 20 |- - у одноразових | | 10 | 10 | -
|фільтр-пакетах | | | |

0902 20 00 90 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
0902 30 00 |- чай чорний | | | | -
|(ферментований) і | | | |
|частково | | | |
|ферментований у | | | |
|первинних упаковках | | | |
|з масою нетто не | | | |
|більш як 3 кг | | | |
0902 30 00 10 |- - у одноразових | | 10 | 10 | -
|фільтр-пакетах | | | |
0902 30 00 90 |- - інший | | 10 | 10 | -
0902 40 00 |- інший чай чорний | | | |
|(ферментований) і | | | |
|частково | | | |
|ферментований: | | | |
0902 40 00 10 |- - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках з масою | | | |
|нетто 10 кг і більше| | | |
0902 40 00 20 |- - у одноразових | | 10 | 10 | -
|фільтр-пакетах | | | |
0902 40 00 90 |- - інші | | 10 | 10 | -
0903 00 00 00 |Мате (парагвайський | | 5 | 5 | -
|чай) | | | |
0904 |Перець роду Piper; | | | |
|стручковий перець | | | |
|роду Capsicum або | | | |
|пахучий перець роду | | | |
|Pimenta, сушений або| | | |
|подрібнений або | | | |
|розмелений: | | | |
|- перець: | | | |
0904 11 |- - неподрібнений і | | | |
|нерозмелений: | | | |
0904 11 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій або резиноїдів | | | |
0904 11 90 00 |- - - інший | | 0 | 0 | -
0904 12 00 00 |- - подрібнений або | | 0 | 0 | -
|розмелений | | | |
0904 20 |- стручковий перець | | | |
|роду Capsicum або | | | |
|пахучий перець роду | | | |
|Pimenta, сушений | | | |
|або подрібнений або | | | |
|розмелений: | | | |
|- - неподрібнений і | | | |
|нерозмелений: | | | |
0904 20 10 00 |- - - стручковий | | 0 | 0 | -
|перець солодкий та | | | |
|ямайський перець | | | |
|- - - інший: | | | |
0904 20 31 00 |- - - - роду | | 0 | 0 | -
|Capsicum для | | | |
|виробництва | | | |
|капсицина або | | | |
|олійно-смолистих | | | |
|барвників | | | |
0904 20 35 00 |- - - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій або резиноїдів | | | |
0904 20 39 00 |- - - - інший | | 0 | 0 | -
0904 20 90 00 |- - розмелений і | | 0 | 0 | -
|подрібнений | | | |

0905 00 00 00 |Ваніль       |   |  0  |  0  | -
0906 |Кориця та квіти | | | |
|коричного дерева: | | | |
0906 10 00 00 |- неподрібнені і | | 0 | 0 | -
|нерозмелені | | | |
0906 20 00 00 |- подрібнені або | | 0 | 0 | -
|розмелені | | | |
0907 00 00 00 |Гвоздика (цілі | | 0 | 0 | -
|плоди, квітки та | | | |
|квітконіжки) | | | |
0908 |Мускатний горіх, | | | |
|маціс та кардамон: | | | |
0908 10 |- мускатний горіх: | | | |
0908 10 10 00 |- - неподрібнений і | | 0 | 0 | -
|нерозмелений, для | | | |
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій або резиноїдів | | | |
0908 10 90 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
0908 20 |- оболонка | | | |
|мускатного горіха | | | |
|(маціс): | | | |
0908 20 10 00 |- - неподрібнений і | | 0 | 0 | -
|нерозмелений | | | |
0908 20 90 00 |- - подрібнений або | | 0 | 0 | -
|розмелений | | | |
0908 30 00 00 |- кардамон | | 0 | 0 | -
0909 |Насіння анісу, | | | |
|бад'яну, фенхелю, | | | |
|коріандру, куміну, | | | |
|кмину; ягоди ялівцю:| | | |
0909 10 |- насіння анісу або | | | |
|бад'яну: | | | |
0909 10 10 00 |- - анісу | | 0 | 0 | -
0909 10 90 00 |- - бад'яну | | 0 | 0 | -
0909 20 00 00 |- насіння коріандру | | 0 | 0 | -
0909 30 |- насіння куміну: | | | |
|- - неподрібнене і | | | |
|нерозмелене: | | | |
0909 30 11 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій або резиноїдів | | | |
0909 30 19 00 |- - - інше | | 0 | 0 | -
0909 30 90 00 |- - подрібнене або | | 0 | 0 | -
|розмелене | | | |
0909 40 |- насіння кмину: | | | |
|- - неподрібнене і | | | |
|нерозмелене: | | | |
0909 40 11 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій або резиноїдів | | | |
0909 40 19 00 |- - - інше | | 0 | 0 | -
0909 40 90 00 |- - подрібнене або | | 0 | 0 | -
|розмелене | | | |
0909 50 |- насіння фенхелю; | | | |
|ягоди ялівцю: | | | |
|- - неподрібнені і | | | |
|нерозмелені: | | | |
0909 50 11 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій або резиноїдів | | | |

0909 50 19 00 |- - - інше     |   |  0  |  0  | -
0909 50 90 00 |- - подрібнені або | | 0 | 0 | -
|розмелені | | | |
0910 |Імбир, шафран, | | | |
|турмерик (куркума), | | | |
|тим'ян (чебрець); | | | |
|лаврове листя, каррі| | | |
|та інші прянощі: | | | |
0910 10 |- імбир: | | | |
|- - цілі коріння, | | | |
|шматки або частини: | | | |
0910 10 11 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|виробництва ефірних | | | |
|олій або резиноїдів | | | |
0910 10 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
0910 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
0910 20 |- шафран: | | | |
0910 20 10 00 |- - неподрібнений і | | 0 | 0 | -
|нерозмелений | | | |
0910 20 90 00 |- - подрібнений і | | 0 | 0 | -
|розмелений | | | |
0910 30 00 00 |- турмерик (куркума)| | 0 | 0 | -
0910 40 |- тим'ян (чебрець); | | | |
|лаврове листя: | | | |
|- - тим'ян | | | |
|(чебрець): | | | |
|- - - неподрібнений | | | |
|і нерозмелений: | | | |
0910 40 11 00 |- - - - тим'ян | | 0 | 0 | -
|(чебрець) повзучий | | | |
|(Thymus serpyllum) | | | |
0910 40 13 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
0910 40 19 00 |- - - подрібнений | | 0 | 0 | -
|або розмелений | | | |
0910 40 90 00 |- - лаврове листя | | 0 | 0 | -
0910 50 00 00 |- каррі | | 0 | 0 | -
|- інші прянощі: | | | |
0910 91 |- - суміші, які | | | |
|зазначаються у | | | |
|примітці 1 б) цієї | | | |
|групи: | | | |
0910 91 10 00 |- - - неподрібнені | | 0 | 0 | -
|і нерозмелені | | | |
0910 91 90 00 |- - - подрібнені | | 0 | 0 | -
|або розмелені | | | |
0910 99 |- - інші: | | | |
0910 99 10 00 |- - - насіння гуньби| | 0 | 0 | -
|сінної (Trigonella) | | | |
|- - - інші: | | | |
0910 99 91 00 |- - - - неподрібнені| | 0 | 0 | -
|і нерозмелені | | | |
0910 99 99 00 |- - - - подрібнені | | 0 | 0 | -
|або розмелені | | | |

Група 10
Зернові культури

Примітки:

1. а) Ця група включає тільки зерна, у тому числі не відділені від колосків або стебел.

б) Ця група не включає зерно, яке було лущене або оброблене будь-яким іншим способом. Однак рис лущений, обрушений, полірований, глазурований, пропарений або битий класифікується у товарній позиції 1006.

2. До товарної позиції 1005 не включається цукрова кукурудза (група 07).

Примітка до підпозиції:

1. Термін "тверда пшениця" означає пшеницю виду Triticum durum та гібриди, одержані від міжвидового схрещення Triticum durum з іншими видами, які мають таку саму кількість хромосом (28).

Додаткові примітки:

1. Використані у наступних підкатегоріях терміни мають такі значення:

а) "короткозерний рис" (підкатегорії 1006 10 21 00, 1006 10 92 00, 1006 20 11 00, 1006 20 92 00, 1006 30 21 00, 1006 30 42 00, 1006 30 61 00 та 1006 30 92 00) - рис, довжина зерен якого не більш як 5,2 мм і співвідношення довжина/ширина менш як 2;

б) "середньозерний рис" (підкатегорії 1006 10 23 00, 1006 10 94 00, 1006 20 13 00, 1006 20 94 00, 1006 30 23 00, 1006 30 44 00, 1006 30 63 00 та 1006 30 94 00) - рис, довжина зерен якого понад 5,2 мм і не більш як 6,0 мм і співвідношення довжина/ширина менш як 3;

в) "довгозерний рис" (підкатегорії 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 96 00, 1006 10 98 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 96 00, 1006 20 98 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 46 00, 1006 30 48 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 96 00 та 1006 30 98 00) - рис, довжина зерен якого понад 6,0 мм;

г) "рис-сирець" (підкатегорії 1006 10 21 00, 1006 10 23 00, 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 92 00, 1006 10 94 00, 1006 10 96 00 та 1006 10 98 00) - рис, який зберіг плівку після молотьби;

ґ) "рис лущений" (підкатегорії 1006 20 11 00, 1006 20 13 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 92 00, 1006 20 94 00, 1006 20 96 00 та 1006 20 98 00) - рис, з якого було видалено тільки плівку. До цього визначення рису підпадають такі комерційні назви, як "коричневий рис", "рис карго", "рис лунзен" та "рис сбрамато";

д) "рис напівобрушений" (підкатегорії 1006 30 21 00, 1006 30 23 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 42 00, 1006 30 44 00, 1006 30 46 00 та 1006 30 48 00) - рис, з якого видалено плівку, частину зародку і повністю або частину зовнішнього шару оплодня, але внутрішній його шар залишено неторканим;

е) "рис повністю обрушений" (підкатегорії 1006 30 61 00, 1006 30 63 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 92 00, 1006 30 94 00, 1006 30 96 00 та 1006 30 98 00) - рис, з якого було видалено плівку, зовнішній і внутрішній шари оплодня, повністю зародок, якщо йдеться про довгі і середні зерна рису, або частково, якщо йдеться про рис з короткими зернами, за можливого збереження продовгуватих білих боріздок на не більш як 10 % зерен;

є) "битий рис" (категорія 1006 40 00) - дрібні частини зерна, довжина яких дорівнює або менша 3/4 від середньої довжини цілого зерна.

2. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять в дану групу, повинна бути такою:

а) до сумішей, в яких один з компонентів становить не менш як 90 мас. %, береться ставка мита, що застосовується до цього компонента;

б) до інших сумішей застосовується ставка мита того компонента, який має найбільш високу ставку імпортного мита.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1001 |Пшениця і суміш | | | |
|пшениці та жита | | | |
|(меслин): | | | |
1001 10 00 |- пшениця тверда: | | | |
1001 10 00 10 |- - насіннєва | | 0 | 0 | -
1001 10 00 90 |- - інша | |40 євро |40 євро | -
| | |за 1 т |за 1 т |
1001 90 |- інші: | | | |
1001 90 10 00 |- - полба для сівби | |40 євро |40 євро | -
| | |за 1 т |за 1 т |
|- - інші полба, | | | |
|пшениця м'яка та | | | |
|суміш пшениці та | | | |
|жита (меслин): | | | |
1001 90 91 00 |- - - насіннєві | | 0 | 0 | -
|пшениця м'яка та | | | |
|суміш пшениці та | | | |
|жита (меслин) | | | |
1001 90 99 00 |- - - інші | |40 євро |40 євро | -
| | |за 1 т |за 1 т |
1002 00 00 00 |Жито | |20 євро |20 євро | -
| | |за 1 т |за 1 т |
1003 00 |Ячмінь: | | | |
1003 00 10 00 |- насіннєвий | |20 євро |20 євро | -
| | |за 1 т |за 1 т |
1003 00 90 00 |- інший | |20 євро |20 євро | -
| | |за 1 т |за 1 т |
1004 00 00 00 |Овес | |20 євро |20 євро | -
| | |за 1 т |за 1 т |
1005 |Кукурудза: | | | |
1005 10 |- насіннєва: | | | |
|- - гібриди: | | | |
1005 10 11 00 |- - - гібриди | | 0 | 0 | -
|подвійні та гібриди | | | |
|топ-крос | | | |
1005 10 13 00 |- - - гібриди | | 0 | 0 | -
|потрійні | | | |
1005 10 15 00 |- - - гібриди | | 0 | 0 | -
|прості | | | |
1005 10 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
1005 10 90 00 |- - інша | | 0 | 0 | -
1005 90 00 00 |- інша | |25 %, |25 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |20 євро |20 євро |
| | |за 1 т |за 1 т |
1006 |Рис: | | | |
1006 10 |- рис у плівці | | | |
|(рис-сирець або | | | |
|необроблений): | | | |
1006 10 10 00 |- - для сівби | | 5 | 5 | -
|- - інший: | | | |
|- - - пропарений: | | | |

1006 10 21 00 |- - - -       |   |  5  |  5  | -
|короткозерний | | | |
1006 10 23 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|середньозерний | | | |
|- - - - довгозерний:| | | |
1006 10 25 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини | | | |
|понад 2, але | | | |
|менш як 3 | | | |
1006 10 27 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |
|- - - інший: | | | |
1006 10 92 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|короткозерний | | | |
1006 10 94 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|середньозерний | | | |
|- - - - довгозерний:| | | |
1006 10 96 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини понад| | | |
|2, але менш як 3 | | | |
1006 10 98 00 |- - - - - з | | 5 | 5 |-
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |
| | | | |
1006 20 |- рис лущений | | | |
|(коричневий): | | | |
|- - пропарений: | | | |
1006 20 11 00 |- - - короткозерний | | 5 | 5 | -
1006 20 13 00 |- - - середньозерний| | 5 | 5 | -
|- - - довгозерний: | | | |
1006 20 15 00 |- - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини понад| | | |
|2, але менш як 3 | | | |
1006 20 17 00 |- - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |
|- - інший: | | | |
1006 20 92 00 |- - - короткозерний | | 5 | 5 | -
1006 20 94 00 |- - - середньозерний| | 5 | 5 | -
|- - - довгозерний: | | | |
1006 20 96 00 |- - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини | | | |
|понад 2, але | | | |
|менш як 3 | | | |
1006 20 98 00 |- - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |

1006 30    |- рис напівобрушений|   |     |     |
|або повністю | | | |
|обрушений, | | | |
|полірований чи | | | |
|неполірований, | | | |
|або глазурований чи | | | |
|неглазурований: | | | |
|- - напівобрушений | | | |
|рис: | | | |
|- - - пропарений: | | | |
1006 30 21 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|короткозерний | | | |
1006 30 23 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|середньозерний | | | |
|- - - - довгозерний:| | | |
1006 30 25 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини понад| | | |
|2, але менш як 3 | | | |
1006 30 27 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |
|- - - інший: | | | |
1006 30 42 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|короткозерний | | | |
1006 30 44 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|середньозерний | | | |
|- - - - довгозерний:| | | |
1006 30 46 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини | | | |
|понад 2, але | | | |
|менш як 3 | | | |
1006 30 48 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |
|- - повністю | | | |
|обрушений рис: | | | |
|- - - пропарений: | | | |
1006 30 61 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|короткозерний | | | |
1006 30 63 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|середньозерний | | | |
|- - - - довгозерний:| | | |
1006 30 65 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини | | | |
|понад 2, але | | | |
|менш як 3 | | | |
1006 30 67 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |
|- - - інший: | | | |
1006 30 92 00 |- - - - | | 5 | 5 | -
|короткозерний | | | |

1006 30 94 00 |- - - -       |   |  5  |  5  | -
|середньозерний | | | |
|- - - - довгозерний:| | | |
1006 30 96 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини понад| | | |
|2, але менш як 3 | | | |
1006 30 98 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | -
|співвідношенням | | | |
|довжини/ширини 3 | | | |
|або більше | | | |
1006 40 00 00 |- рис битий | | 5 | 5 | -
1007 00 |Сорго зернове: | | | |
1007 00 10 00 |- гібрид для сівби | | 2 | 2 | -
1007 00 90 00 |- інші | | 2 | 2 | -
1008 |Гречка, просо та | | | |
|насіння канаркової | | | |
|трави; інші зернові | | | |
|культури: | | | |
1008 10 00 00 |- гречка | |0,05 євро|0,05 євро| -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1008 20 00 00 |- просо | |0,05 євро|0,05 євро| -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1008 30 00 00 |- насіння канаркової| |0,05 євро|0,05 євро| -
|трави | |за 1 кг |за 1 кг |
1008 90 |- інші зернові | | | |
|культури: | | | |
1008 90 10 00 |- - тритикале | |0,05 євро|0,05 євро| -
|[пшенично-житній | |за 1 кг |за 1 кг |
|гібрид] | | | |
1008 90 90 |- - інші: | | | |
1008 90 90 10 |- - - дикий | | 1 | 1 |
|нешліфований рис | | | |
|цицанії водяної, або| | | |
|тускарори (Zizania | | | |
|aquatica) | | | |
1008 90 90 90 |- - - інші | |0,05 євро|0,05 євро|
| | |за 1 кг |за 1 кг |

Група 11
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод;
крохмаль; інулін; пшенична клейковина

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) обсмажений солод, який використовується як замінник кави (товарна позиція 0901 або 2101);

б) борошно, крупу та крохмаль після обробки, наведені у товарній позиції 1901;

в) кукурудзяні пластівці або інші продукти, наведені у товарній позиції 1904;

г) овочі, приготовлені або консервовані, наведені у товарних позиціях 2001, 2004 або 2005;

ґ) фармацевтичну продукцію (група 30);

д) крохмалі, що мають властивості парфумерних, косметичних або туалетних засобів (група 33).

2А. Продукти борошномельного виробництва, наведені у таблиці далі, включаються до цієї групи, якщо за масою сухої речовини:

а) вміст крохмалю (визначений методом поляриметрії за Еверсом) перевищує зазначений у графі (2);

б) вміст золи (після внесення поправки на всі додані мінеральні речовини) не перевищує рівень, зазначений у графі (3).

Продукти, що не відповідають вищенаведеним умовам, слід включати до товарної позиції 2302. У будь-якому випадку зародки зернових культур, цілі, плющені, перероблені у пластівці або розмелені, завжди класифікуються у товарній позиції 1104.

2Б. Продукти цієї групи, що відповідають вищенаведеним вимогам положення, слід класифікувати у товарній позиції 1101 або 1102, якщо відсоток проходу крізь сито з металевої сітки з вічком, номінальний розмір якого наведено у графах (4) або (5) таблиці, становить за масою не менше, ніж це передбачено для відповідної зернової культури.

У противному випадку їх слід класифікувати у товарній позиції 1103 або 1104.

Таблиця

-----------------------------------------------------------------
| Зернова | Вміст |Вміст золи| Відсоток проходу |
| культура |крохмалю| | крізь сито з вічком |
| | | |---------------------|
| | | |315 мік- |500 мік- |
| | | |рометрів |рометрів |
| | | |(мікронів)|(мікронів)|
|---------------------+--------+----------+----------+----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------+--------+----------+----------+----------|
|Пшениця і жито | 45 % | 2,5 % | 80 % | - |
|Ячмінь | 45 % | 3 % | 80 % | - |
|Овес | 45 % | 5 % | 80 % | - |
|Кукурудза і зернове | 45 % | 2 % | - | 90 % |
|сорго | | | | |
|Рис | 45 % | 1,6 % | 80 % | - |
|Гречка | 45 % | 4 % | 80 % | - |
|Інші зернові культури| 45 % | 2 % | 50 % | - |
-----------------------------------------------------------------

3. У товарній позиції 1103 терміни "крупа" та "крупка" означають продукти, отримані подрібненням зерен зернових культур, які:

а) у випадку з продуктами з кукурудзи не менш як 95 мас. % проходять крізь сито з металевої сітки з вічком 2 мм;

б) у випадку з продуктами інших зернових культур не менш як 95 мас. % проходять крізь сито з металевої сітки з вічком 1,25 мм.

Додаткові примітки:

1. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять в дану групу, повинна бути такою:

а) до сумішей, в яких один з компонентів становить не менш як 90 мас. %, береться ставка мита, що застосовується до цього компонента;

б) до інших сумішей застосовується ставка мита того компонента, який має найбільш високу ставку імпортного мита.

2. У товарній позиції 1106 терміни "борошно", "крупа" та "порошок" означають продукти (крім подрібненого висушеного кокосу), отримані при помелі або будь-якому іншому процесі подрібнення бобових овочів товарної позиції 0713, серцевини сагової пальми або коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714, або продуктів групи 08, які:

а) у випадку сушених бобових овочів, серцевини сагової пальми, коренеплодів, бульбоплодів, а також продуктів групи 08 (за винятком горіхів товарних позицій 0801 і 0802) не менш як 95 мас. % проходять крізь сито з металевої сітки з вічками 2 мм;

б) у випадку з горіхами товарних позицій 0801 та 0802 не менш як 50 мас. % проходять крізь сито з металевої сітки з вічком 2,5 мм.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1101 00 |Борошно пшеничне або| | | |
|суміші пшениці та | | | |
|жита (меслину): | | | |
|- борошно пшеничне: | | | |
1101 00 11 00 |- - з твердої | |0,1 євро |0,1 євро | -
|пшениці | |за 1 кг |за 1 кг |
1101 00 15 00 |- - з м'якої пшениці| |0,1 євро |0,1 євро | -
|і полби | |за 1 кг |за 1 кг |
1101 00 90 00 |- борошно з суміші | |0,1 євро |0,1 євро | -
|пшениці та жита | |за 1 кг |за 1 кг |
|(меслину) | | | |
1102 |Борошно інших | | | |
|зернових культур, | | | |
|крім пшеничного або | | | |
|суміші пшениці та | | | |
|жита (меслину): | | | |
1102 10 00 00 |- борошно житнє | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1102 20 |- борошно | | | |
|кукурудзяне: | | | |
1102 20 10 00 |- - з вмістом жирних| | 20 | 20 | -
|речовин не більш як | | | |
|1,5 мас. % | | | |
1102 20 90 00 |- - інше | | 20 | 20 | -
1102 30 00 00 |- борошно рисове | | 20 | 20 | -
1102 90 |- інше: | | | |
1102 90 10 00 |- - борошно ячмінне | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1102 90 30 00 |- - борошно вівсяне | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1102 90 90 00 |- - інше | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 |Крупи, крупка та | | | |
|гранули зернових | | | |
|культур: | | | |
|- крупи та крупка: | | | |
1103 11 |- - з пшениці: | | | |
1103 11 10 00 |- - - з твердої | |0,1 євро |0,1 євро | -
|пшениці | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 11 90 00 |- - - м'якої пшениці| |0,1 євро |0,1 євро | -
|(звичайної) і полби | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 12 00 00 |- - з вівса | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 13 |- - з кукурудзи: | | | |
1103 13 10 00 |- - - з вмістом | | 20 | 20 | -
|жирних речовин не | | | |
|більш як 1,5 мас. % | | | |
1103 13 90 00 |- - - інша | | 20 | 20 | -
1103 14 00 00 |- - з рису | | 20 | 20 | -
1103 19 |- - з інших зернових| | | |
|культур: | | | |

1103 19 10 00 |- - - жита     |   |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 19 30 00 |- - - ячменю | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 19 90 00 |- - - інших | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- гранули: | | | |
1103 21 00 00 |- - з пшениці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 29 |- - з інших зернових| | | |
|культур: | | | |
1103 29 10 00 |- - - жита | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 29 20 00 |- - - ячменю | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 29 30 00 |- - - вівса | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1103 29 40 00 |- - - кукурудзи | | 20 | 20 | -
1103 29 50 00 |- - - рису | | 20 | 20 | -
1103 29 90 00 |- - - інших | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 |Зерно зернових | | | |
|культур, оброблене | | | |
|іншими способами | | | |
|(наприклад, лущене, | | | |
|плющене, у вигляді | | | |
|пластівців, | | | |
|шліфоване, різане | | | |
|(ядро) або | | | |
|подрібнене), за | | | |
|винятком рису | | | |
|товарної позиції | | | |
|1006; зародки | | | |
|зернових культур | | | |
|цілі, плющені, у | | | |
|вигляді пластівців | | | |
|або мелені: | | | |
|- зерно, плющене | | | |
|або у вигляді | | | |
|пластівців: | | | |
1104 11 |- - з ячменю: | | | |
1104 11 10 00 |- - - плющене | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 11 90 00 |- - - пластівці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 12 |- - з вівса: | | | |
1104 12 10 00 |- - - плющене | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 12 90 00 |- - - пластівці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 19 |- - з інших зернових| | | |
|культур: | | | |
1104 19 10 00 |- - - пшениці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 19 30 00 |- - - жита | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 19 50 00 |- - - кукурудзи | | 20 | 20 | -
|- - - інших: | | | |
1104 19 91 00 |- - - - пластівці з | | 20 | 20 | -
|рису | | | |
1104 19 99 00 |- - - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інше оброблене | | | |
|зерно (наприклад, | | | |
|лущене, шліфоване, | | | |
|різане (ядро) або | | | |
|подрібнене): | | | |

1104 21    |- - з ячменю:    |   |     |     |
1104 21 10 00 |- - - лущене | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 21 30 00 |- - - лущене та | |0,1 євро |0,1 євро | -
|різане або | |за 1 кг |за 1 кг |
|подрібнене ("Grutze"| | | |
|або "grutten") | | | |
1104 21 50 00 |- - - шліфоване | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 21 90 00 |- - - тільки | |0,1 євро |0,1 євро | -
|подрібнене | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 21 99 00 |- - - інше | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 22 |- - з вівса: | | | |
1104 22 20 00 |- - - лущене | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 22 30 00 |- - - лущене та | |0,1 євро |0,1 євро | -
|різане або | |за 1 кг |за 1 кг |
|подрібнене ("Grutze"| | | |
|або "grutten") | | | |
1104 22 50 00 |- - - шліфоване | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 22 90 00 |- - - тільки | |0,1 євро |0,1 євро | -
|подрібнене | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 22 98 00 |- - - інше | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 23 |- - з кукурудзи: | | | |
1104 23 10 00 |- - - лущене, різане| |0,1 євро |0,1 євро | -
|чи нерізане, | |за 1 кг |за 1 кг |
|подрібнене або | | | |
|неподрібнене | | | |
1104 23 30 00 |- - - шліфоване | | 20 | 20 | -
1104 23 90 00 |- - - тільки | | 20 | 20 | -
|подрібнене | | | |
1104 23 99 00 |- - - інше | | 20 | 20 | -
1104 29 |- - з інших зернових| | | |
|культур: | | | |
|- - - лущене, різане| | | |
|(ядро) чи нерізане, | | | |
|подрібнене або | | | |
|неподрібнене: | | | |
1104 29 11 00 |- - - - пшениці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 15 00 |- - - - жита | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 19 00 |- - - - інше | | 20 | 20 | -
|- - - шліфоване: | | | |
1104 29 31 00 |- - - - пшениці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 35 00 |- - - - жита | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 39 00 |- - - - інше | | 20 | 20 | -
|- - - тільки | | | |
|подрібнене: | | | |
1104 29 51 00 |- - - - пшениці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 55 00 |- - - - жита | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 59 00 |- - - - інше | | 20 | 20 | -
|- - - інше: | | | |
1104 29 81 00 |- - - - пшениці | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 85 00 |- - - - жита | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 29 89 00 |- - - - інше | | 20 | 20 | -
1104 30 |- зародки зернових | | | |
|культур цілі, | | | |
|плющені, у вигляді | | | |
|пластівців або | | | |
|мелені: | | | |

1104 30 10 00 |- - пшениці     |   |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1104 30 90 00 |- - інших зернових | | 20 | 20 | -
|культур | | | |
1105 |Борошно, крупа, | | | |
|порошок, пластівці, | | | |
|гранули з картоплі: | | | |
1105 10 00 00 |- борошно, крупа та | |0,1 євро |0,1 євро | -
|порошок | |за 1 кг |за 1 кг |
1105 20 00 00 |- пластівці, гранули| |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1106 |Борошно, крупа та | | | |
|порошок з сушених | | | |
|бобових овочів | | | |
|товарної позиції | | | |
|0713, з серцевини | | | |
|сагової пальми або | | | |
|з коренеплодів чи | | | |
|бульбоплодів | | | |
|товарної позиції | | | |
|0714 або продуктів | | | |
|групи 08: | | | |
1106 10 00 00 |- з сушених бобових | |0,1 євро |0,1 євро | -
|овочів товарної | |за 1 кг |за 1 кг |
|позиції 0713 | | | |
1106 20 |- з серцевини | | | |
|сагової пальми або | | | |
|з коренеплодів чи | | | |
|бульбоплодів | | | |
|товарної позиції | | | |
|0714: | | | |
1106 20 10 00 |- - денатуровані | | 20 | 20 | -
1106 20 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
1106 30 |- з продуктів | | | |
|групи 08: | | | |
1106 30 10 00 |- - з бананів | | 10 | 10 | -
1106 30 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
1107 |Солод, обсмажений | | | |
|або необсмажений: | | | |
1107 10 |- необсмажений: | | | |
|- - з пшениці: | | | |
1107 10 11 00 |- - - у вигляді | |30 %, |30 %, | -
|борошна | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,1 євро |0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1107 10 19 00 |- - - інший | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,1 євро |0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інший: | | | |
1107 10 91 00 |- - - у вигляді | |30 %, |30 %, | -
|борошна | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,1 євро |0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1107 10 99 00 |- - - інший | | 30 | 30 | -
1107 20 00 00 |- обсмажений | | 30 | 30 | -
1108 |Крохмаль; інулін: | | | |
|- крохмаль: | | | |
1108 11 00 00 |- - пшеничний | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1108 12 00 00 |- - кукурудзяний | | 15 | 15 | -
1108 13 00 00 |- - картопляний | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1108 14 00 00 |- - маніоковий | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1108 19 |- - інший: | | | |
1108 19 10 00 |- - - з рису | | 15 | 15 | -
1108 19 90 00 |- - - інший | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1108 20 00 00 |- інулін | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1109 00 00 00 |Клейковина пшенична,| |0,1 євро |0,1 євро | -
|суха чи сира | |за 1 кг |за 1 кг |

Група 12
Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше,
плоди і зерна; технічні або лікарські рослини;
солома і корми

Примітки:

1. До товарної позиції 1207 включаються насіння олійних рослин: горіхи і ядра пальми, насіння бавовнику, рицини, кунжуту, гірчиці, сафлору, польового або сіяного маку і горіхи сального дерева (каріте). До цієї товарної позиції не включаються продукти товарної позиції 0801 або 0802, а також маслини групи 07 або 20.

2. До товарної позиції 1208 включаються не тільки неочищене від олій борошно чи крупа, але й борошно чи крупа частково очищене, а потім повністю або частково знову просочене своїми первинними оліями. До цієї товарної позиції не включаються відходи, які включені до товарних позицій 2304-2306.

3. До товарної позиції 1209 включаються насіння цукрового буряку, трав, декоративних квітів, овочів, лісових і плодових дерев, вики (крім виду Vicia faba) або люпину, яке розглядається як "насіння для сівби".

Але до цієї товарної позиції не включаються такі товари, навіть якщо вони призначені для сівби:

а) бобові овочеві культури і цукрова кукурудза групи 07;

б) прянощі та інші продукти групи 09;

в) хлібні злаки групи 10;

г) продукти товарних позицій 1201-1207 або 1211.

4. До товарної позиції 1211 включаються такі рослини та їх частини: васильки, огірочник, женьшень, гісоп, солодка, усі види м'яти, розмарин, рута, шавлія і полин.

До товарної позиції 1211 не включаються:

а) фармацевтичні товари групи 30;

б) парфумерні або туалетні та косметичні засоби групи 33;

в) дезінфікуючі засоби, інсектициди, фунгіциди, гербіциди та аналогічні речовини товарної позиції 3808.

5. У товарній позиції 1212 термін "морські та інші водорості" не включає:

а) мертві одноклітинні мікроорганізми товарної позиції 2102;

б) культури мікроорганізмів товарної позиції 3002;

в) добрива товарної позиції 3101 або 3105.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1201 00 |Соєві боби, | | | |
|подрібнені або | | | |
|неподрібнені: | | | |
1201 00 10 00 |- для сівби | | 0 | 0 | -
1201 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | -
1202 |Арахіс (земляні | | | |
|горішки) не смажений| | | |
|і не приготовлений | | | |
|іншим способом, | | | |
|лущений або | | | |
|нелущений, | | | |
|подрібнений або | | | |
|неподрібнений: | | | |
1202 10 |- нелущений: | | | |
1202 10 10 |- - для сівби: | | | |
1202 10 10 10 |- - - в упаковках | | 0 | 0 | -
|масою нетто 25 кг | | | |
|і більше | | | |
1202 10 10 90 |- - - інший | | 5 | 5 | -
1202 10 90 |- - інший: | | | |
1202 10 90 10 |- - - в упаковках | | 0 | 0 | -
|масою нетто 25 кг | | | |
|і більше | | | |
1202 10 90 90 |- - - інший | | 5 | 5 | -
1202 20 00 |- лущений, | | | |
|подрібнений або | | | |
|неподрібнений: | | | |
1202 20 00 10 |- - в упаковках | | 0 | 0 | -
|масою нетто 25 кг | | | |
|і більше | | | |
1202 20 00 90 |- - інший | | 5 | 5 | -
1203 00 00 00 |Копра | | 5 | 5 | -
1204 00 |Насіння льону, | | | |
|подрібнене або | | | |
|неподрібнене: | | | |
1204 00 10 00 |- для сівби | | 0 | 0 | -
1204 00 90 00 |- інше | | 5 | 5 | -
1205 00 |Насіння свиріпи або | | | |
|ріпака, подрібнене | | | |
|або неподрібнене: | | | |
1205 00 10 00 |- для сівби | | 0 | 0 | -
1205 00 90 00 |- інше | | 5 | 5 | -
1206 00 |Насіння соняшнику, | | | |
|подрібнене або | | | |
|неподрібнене: | | | |
1206 00 10 00 |- для сівби | | 0 | 0 | -
|- інше: | | | |
1206 00 91 00 |- - лущене; у | | 15 | 15 | -
|лушпинні, сірого | | | |
|кольору і з білими | | | |
|смугами | | | |
1206 00 99 00 |- - інше | | 15 | 15 | -
1207 |Олійне насіння та | | | |
|плоди інших олійних | | | |
|культур, подрібнені | | | |
|або неподрібнені: | | | |

1207 10    |- горіхи та ядра  |   |     |     |
|пальми: | | | |
1207 10 10 00 |- - для сівби | | 20 | 20 | -
1207 10 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
1207 20 |- насіння бавовнику:| | | |
1207 20 10 00 |- - для сівби | | 20 | 20 | -
1207 20 90 00 |- - інше | | 20 | 20 | -
1207 30 |- насіння рицини: | | | |
1207 30 10 00 |- - для сівби | | 20 | 20 | -
1207 30 90 00 |- - інше | | 20 | 20 | -
1207 40 |- насіння кунжуту: | | | |
1207 40 10 00 |- - для сівби | | 20 | 20 | -
1207 40 90 00 |- - інше | | 20 | 20 | -
1207 50 |- насіння гірчиці: | | | |
1207 50 10 00 |- - для сівби | | 10 | 10 | -
1207 50 90 00 |- - інше | | 10 | 10 | -
1207 60 |- насіння сафлору: | | | |
1207 60 10 00 |- - для сівби | | 20 | 20 | -
1207 60 90 00 |- - інше | | 20 | 20 | -
|- інші: | | | |
1207 91 |- - насіння маку: | | | |
1207 91 10 00 |- - - для сівби | | 5 | 5 | -
1207 91 90 00 |- - - інше | | 5 | 5 | -
1207 92 |- - горіхи сального | | | |
|дерева (каріте): | | | |
1207 92 10 00 |- - - для сівби | | 20 | 20 | -
1207 92 90 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
1207 99 |- - інші: | | | |
1207 99 10 00 |- - - для сівби | | 20 | 20 | -
|- - - інші: | | | |
1207 99 91 00 |- - - - насіння | | 20 | 20 | -
|конопель | | | |
1207 99 99 00 |- - - - інші | | 20 | 20 | -
1208 |Борошно з насіння | | | |
|чи плодів олійних | | | |
|культур, крім | | | |
|борошна з гірчиці: | | | |
1208 10 00 00 |- з соєвих бобів | | 5 | 5 | -
1208 90 00 00 |- інше | | 5 | 5 | -
1209 |Насіння, плоди та | | | |
|спори для сівби: | | | |
|- насіння буряку: | | | |
1209 11 00 00 |- - насіння | |22 євро |22 євро | -
|цукрових буряків | |за 1 кг |за 1 кг |
1209 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- насіння кормових | | | |
|культур, крім | | | |
|насіння буряку: | | | |
1209 21 00 00 |- - насіння люцерни | | 0 | 0 | -
|(Medicago spp.) | | | |
1209 22 |- - насіння конюшини| | | |
|(Trifolium spp.): | | | |

1209 22 10 00 |- - - конюшини   |   |  0  |  0  | -
|лучної (Trifolium | | | |
|pratense L.) | | | |
1209 22 80 00 |- - - інше | | 0 | 0 | -
1209 23 |- - насіння | | | |
|костриці: | | | |
1209 23 11 00 |- - - костриці | | 0 | 0 | -
|лучної (Festuca | | | |
|pratensis Hunds.) | | | |
1209 23 15 00 |- - - костриці | | 0 | 0 | -
|червоної (Festuca | | | |
|rubra L.) | | | |
1209 23 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
1209 24 00 00 |- - насіння | | 0 | 0 | -
|тонконогу лучного | | | |
|(Роа pratensis L.) | | | |
1209 25 |- - насіння | | | |
|пажитниці (Lolium | | | |
|multiflorum Lam.; | | | |
|Lolium perenne L.): | | | |
1209 25 10 00 |- - - пажитниці | | 0 | 0 | -
|багатоквіткої | | | |
|[італійського | | | |
|райграсу] (Lolium | | | |
|multiflorum Lam.) | | | |
1209 25 90 00 |- - пажитниці | | 0 | 0 | -
|багаторічної | | | |
|[англійського | | | |
|райграсу] (Lolium | | | |
|perenne L.) | | | |
1209 26 00 00 |- - насіння | | 0 | 0 | -
|тимофіївки лучної | | | |
1209 29 |- - інші: | | | |
1209 29 10 00 |- - - насіння вики; | | 0 | 0 | -
|насіння рослин видів| | | |
|(Роа palutris L., | | | |
|Роа trivialis L.); | | | |
|грястиці збірної | | | |
|(Dactylis glomerata | | | |
|L.); мітлиці | | | |
|(Agrostis) | | | |
1209 29 50 00 |- - - насіння люпину| | 0 | 0 | -
1209 29 80 00 |- - - інше | | 0 | 0 | -
1209 30 00 00 |- насіння трав'яних | | 0 | 0 | -
|рослин, які | | | |
|вирощують переважно | | | |
|для одержання квіток| | | |
|- інше: | | | |
1209 91 |- - насіння овочевих| | | |
|рослин: | | | |
1209 91 10 00 |- - - насіння | | 0 | 0 | -
|кольрабі (Brassica | | | |
|oleracea, var. | | | |
|Caulorapa та | | | |
|gongylodes L.) | | | |

1209 91 90 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
1209 99 |- - інше: | | | |
1209 99 10 00 |- - - насіння | | 0 | 0 | -
|лісових дерев | | | |
|- - - інше: | | | |
1209 99 91 00 |- - - - насіння | | 0 | 0 | -
|рослин, які | | | |
|вирощуються головним| | | |
|чином для одержання | | | |
|квіток, крім | | | |
|зазначених у | | | |
|підпозиції 1209 30 | | | |
1209 99 99 00 |- - - - інше | | 0 | 0 | -
1210 |Шишки хмелю, свіжі | | | |
|або сухі, | | | |
|подрібнені або | | | |
|неподрібнені, | | | |
|розмелені або у | | | |
|вигляді гранул; | | | |
|лупулін: | | | |
1210 10 00 00 |- шишки хмелю, | | 20 | 20 | -
|неподрібнені, | | | |
|нерозмелені, | | | |
|непресовані | | | |
1210 20 |- шишки хмелю, | | | |
|подрібнені, | | | |
|розмелені або у | | | |
|вигляді гранул; | | | |
|лупулін: | | | |
1210 20 10 00 |- - шишки хмелю | | 20 | 20 | -
|подрібнені, | | | |
|розмелені або у | | | |
|вигляді гранул, з | | | |
|високим вмістом | | | |
|лупуліну; лупулін | | | |
1210 20 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
1211 |Рослини, частини | | | |
|рослин, насіння та | | | |
|плоди, | | | |
|використовувані | | | |
|головним чином у | | | |
|парфумерії, медицині| | | |
|або для боротьби з | | | |
|комахами, паразитами| | | |
|тощо, свіжі або | | | |
|сушені, порізані або| | | |
|непорізані, | | | |
|подрібнені або | | | |
|неподрібнені, | | | |
|розмелені або | | | |
|нерозмелені: | | | |
1211 10 00 00 |- корені солодки | | 0 | 0 | -
|(локриці) | | | |
1211 20 00 00 |- корені женьшеню | | 0 | 0 | -
1211 90 |- інші: | | | |
1211 90 10 00 |- - ромашка | | 0 | 0 | -
|[піретрум] (квіти, | | | |
|листя, стебла, | | | |
|шкірка, корінці) | | | |
1211 90 30 00 |- - плоди дерева | | 0 | 0 | -
|кумару | | | |

1211 90 40 00 |- - м'ята (стебла і |   |  0  |  0  | -
|листя) | | | |
1211 90 60 00 |- - липа (квітки і | | 0 | 0 | -
|листя) | | | |
1211 90 65 00 |- - вербена (листя | | 0 | 0 | -
|і верхівки) | | | |
1211 90 70 00 |- - звичайна | | 0 | 0 | -
|материнка або | | | |
|майоранова трава | | | |
|(Origanum vulgare) | | | |
|(гілки, стебла і | | | |
|листя) | | | |
1211 90 75 00 |- - шавлія (Salvia | | 0 | 0 | -
|officinalis) (квітки| | | |
|і листя) | | | |
1211 90 95 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
1212 |Плоди ріжкового | | | |
|дерева, морські та | | | |
|інші водорості, | | | |
|цукрові буряки та | | | |
|цукрова тростина, | | | |
|свіжі, охолоджені, | | | |
|морожені або сушені,| | | |
|подрібнені або | | | |
|неподрібнені; | | | |
|кісточки, ядра | | | |
|плодів та інші | | | |
|продукти рослинного | | | |
|походження | | | |
|(включаючи несмажені| | | |
|корені цикорію виду | | | |
|Cichorium intybus | | | |
|sativum), | | | |
|використовувані | | | |
|головним чином для | | | |
|харчових цілей, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
1212 10 |- плоди ріжкового | | | |
|дерева, включаючи | | | |
|насіння: | | | |
1212 10 10 00 |- - плоди ріжкового | | 15 | 15 | -
|дерева | | | |
|- - насіння | | | |
|ріжкового дерева: | | | |
1212 10 91 00 |- - - нелущене, | | 15 | 15 | -
|неподрібнене, | | | |
|нерозмелене | | | |
1212 10 99 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
1212 20 00 00 |- водорості морські | | 15 | 15 | -
|та інші | | | |
1212 30 00 00 |- кісточки та ядра | | 15 | 15 | -
|абрикосів, персиків | | | |
|або слив | | | |
|- інші: | | | |
1212 91 |- - цукрові буряки: | | | |
1212 91 20 00 |- - - сушені, | | 20 | 20 | -
|подрібнені або | | | |
|неподрібнені | | | |
1212 91 80 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
1212 92 00 00 |- - цукрова тростина| | 20 | 20 | -
1212 99 |- інші: | | | |
1212 99 10 00 |- - - корені цикорію| | 15 | 15 | -
1212 99 90 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
1213 00 00 00 |Солома та полова | | 20 | 20 | -
|зернових, | | | |
|необроблені, | | | |
|подрібнені або | | | |
|неподрібнені, | | | |
|розмелені або | | | |
|нерозмелені, | | | |
|пресовані або у | | | |
|вигляді таблеток | | | |
1214 |Бруква кормова, | | | |
|буряк кормовий, | | | |
|кормові коренеплоди,| | | |
|сіно, люцерна, | | | |
|конюшина, еспарцет, | | | |
|капуста кормова, | | | |
|люпин, вика та | | | |
|аналогічні кормові | | | |
|продукти, пресовані | | | |
|у вигляді таблеток | | | |
|або непресовані: | | | |
1214 10 00 00 |- борошно та | | 5 | 5 | -
|пресовані брикети | | | |
|з люцерни | | | |
1214 90 |- інші: | | | |
1214 90 10 00 |- - буряк кормовий, | | 5 | 5 | -
|бруква та інші | | | |
|кормові коренеплоди | | | |
|- - інші: | | | |
1214 90 91 00 |- - - пресовані у | | 5 | 5 | -
|вигляді таблеток | | | |
1214 90 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -

Група 13
Камеді, смоли та інші рослинні соки
та екстракти

Примітка:

До товарної позиції 1302 включаються, зокрема, екстракти солодки (локриці), ромашки (піретруму), хмелю, алое та опіуму.

До цієї товарної позиції не включаються:

а) екстракт солодки (локриці), який містить більш як 10 мас. % цукрози або поданий у вигляді кондитерських виробів (товарна позиція 1704);

б) екстракт солоду (товарна позиція 1901);

в) екстракти кави, чаю або мате (товарна позиція 2101);

г) рослинні соки й екстракти, які входять до складу спиртових напоїв (група 22);

ґ) натуральна камфора, гліциризин та інші продукти товарної позиції 2914 або 2938;

д) медикаменти товарної позиції 3003 або 3004 і реактиви, призначені для визначення групи або елементів крові (товарна позиція 3006);

е) екстракти дубильні або фарбувальні (товарна позиція 3201 або 3203);

є) ефірні олії, абсолюти або конкрети, резиноїди та екстракти олеосмоли, водні дистиляти, водні розчини ефірних олій і препаратів, вироблених на основі ароматичних (запашних) речовин, використовуваних для виробництва напоїв (група 33);

ж) натуральний каучук, балата, гутаперча, гваюла, чікл та аналогічні природні камеді (товарна позиція 4001).

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1301 |Шелак; гумі | | | |
|(космеді), смоли, | | | |
|гумі-смоли та | | | |
|маслянисті смоли | | | |
|(наприклад | | | |
|бальзами), природні:| | | |
1301 10 00 00 |- шелак | | 0 | 0 | -
1301 20 00 00 |- гуміарабік | | 0 | 0 | -
1301 90 |- інші: | | | |
1301 90 10 00 |- - природна смола | | 0 | 0 | -
|Chio (смола дерева | | | |
|виду Pistasia | | | |
|lentiscus) | | | |
1301 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
1302 |Соки та екстракти | | | |
|рослинного | | | |
|походження; речовини| | | |
|з вмістом пектину, | | | |
|пектинати та | | | |
|пектати; агар-агар | | | |
|та інші клеї та | | | |
|загусники рослинного| | | |
|походження, | | | |
|видозмінені або | | | |
|невидозмінені: | | | |
|- соки та екстракти | | | |
|рослинного | | | |
|походження: | | | |
1302 11 00 00 |- - опіум | | 0 | 0 | -
1302 12 00 00 |- - з солодки | | 0 | 0 | -
|(локриці) | | | |
1302 13 00 00 |- - з хмелю | | 10 | 10 | -
1302 14 00 00 |- - з ромашки | | 0 | 0 | -
|(піретруму) або | | | |
|з коріння рослин | | | |
|з вмістом ротенону | | | |
1302 19 |- - інші: | | | |
1302 19 05 00 |- - - масляниста | | 0 | 0 | -
|смола (живиця) | | | |
|ванільна | | | |
1302 19 10 00 |- - - з квасії | | 0 | 0 | -
|гіркої (Quassia | | | |
|amara); з алое і | | | |
|маннику | | | |
1302 19 30 00 |- - - змішані | | 0 | 0 | -
|екстракти рослин для| | | |
|виробництва напоїв | | | |
|або харчових виробів| | | |
|- - - інші: | | | |

1302 19 91 00 |- - - - лікарські  |   |  0  |  0  | -
1302 19 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
1302 20 |- речовини з вмістом| | | |
|пектину, пектинати | | | |
|та пектати: | | | |
1302 20 10 00 |- - сухі | | 0 | 0 | -
1302 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- клеї та загусники | | | |
|рослинного | | | |
|походження, | | | |
|видозмінені або | | | |
|невидозмінені: | | | |
1302 31 00 00 |- - агар-агар | | 0 | 0 | -
1302 32 |- - клеї та | | | |
|загусники з насіння | | | |
|та плодів ріжкового | | | |
|дерева або з насіння| | | |
|гуареї (циамопсиса),| | | |
|видозмінені або | | | |
|невидозмінені: | | | |
1302 32 10 00 |- - - з плодів або | | 0 | 0 | -
|насіння ріжкового | | | |
|дерева | | | |
1302 32 90 00 |- - - з насіння | | 0 | 0 | -
|гуареї (циамопсиса) | | | |
1302 39 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -

Група 14
Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів;
інші продукти рослинного походження, не включені
до інших угруповань

Примітки:

1. Ця група не включає рослинні речовини і волокна, які класифіковані у розділі XI та використовуються головним чином для виробництва текстильних матеріалів, незалежно від способу виробництва, а також рослинну сировину, піддану спеціальній обробці з метою її використання як текстильного матеріалу.

2. До товарної позиції 1401 включаються, зокрема, бамбук (розщеплений або нерозщеплений, розпиляний вздовж або нерозпиляний, розрізаний вздовж або нерозрізаний, із закругленими кінцями або неокруглений, вибілений або невибілений, вогнетривкий або невогнетривкий, полірований або неполірований, пофарбований або непофарбований), розщеплена верба, тростина тощо, серцевина ротангової пальми, розщеплений вздовж стебла пальми ротанг. Ця товарна позиція не включає деревину у вигляді трісок, пластинок, стрічок (товарна позиція 4404).

3. До товарної позиції 1402 не включається деревна вовна (товарна позиція 4405).

4. До товарної позиції 1403 не включаються пучки деревного волокна, вироблені для щіткових виробів (товарна позиція 9603).

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1401 |Матеріали рослинного| | | |
|походження, | | | |
|використовувані | | | |
|головним чином для | | | |
|плетіння або | | | |
|виробництва матів | | | |
|(наприклад, бамбук, | | | |
|індійська тростина, | | | |
|тростина, очерет, | | | |
|лоза, рафія, | | | |
|очищена, відбілена | | | |
|або пофарбована | | | |
|солома злаків, | | | |
|липове лико): | | | |
1401 10 00 00 |- бамбук | | 2 | 2 | -
1401 20 00 00 |- індійська | | 2 | 2 | -
|тростина | | | |
|(ротангова | | | |
|пальма) | | | |
1401 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
1402 |Матеріали рослинного| | | |
|походження, | | | |
|використовувані | | | |
|головним чином для | | | |
|набивання меблів | | | |
|(наприклад, капок, | | | |
|рослинні волокна, | | | |
|морська трава), у | | | |
|тому числі у вигляді| | | |
|полотен з підосновою| | | |
|з інших матеріалів | | | |
|чи без неї: | | | |
1402 10 |- капок: | | | |
1402 10 10 00 |- - необроблений | | 2 | 2 | -
|- - інший: | | | |
1402 10 91 00 |- - - у вигляді | | 2 | 2 | -
|полотен з | | | |
|підосновою з інших | | | |
|матеріалів | | | |
1402 10 99 00 |- - - інший | | 2 | 2 | -
1402 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
1403 |Матеріали | | | |
|рослинного | | | |
|походження, | | | |
|використовувані | | | |
|головним чином для | | | |
|виробництва віників | | | |
|або мітел (наприклад| | | |
|сорго, п'ясава, | | | |
|пирій, істль), у | | | |
|в'язках, пучках або | | | |
|жмутах: | | | |
1403 10 00 00 |- сорго для віників | | 2 | 2 | -
|(Sorghum vulgare | | | |
|var. technicum) | | | |
1403 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
1404 |Матеріали рослинного| | | |
|походження, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
1404 10 00 00 |- рослинна сировина,| | 2 | 2 | -
|використовувана | | | |
|головним чином | | | |
|для фарбування | | | |
|або дублення | | | |
1404 20 00 00 |- бавовняний линт | | 2 | 2 | -
1404 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -";

6) групу 15 розділу III ( 2371а-14 ) викласти у такій редакції:

"Група 15
Жири та олії тваринного або рослинного походження;
продукти їх розщеплення; готові харчові жири;
воски тваринного або рослинного походження

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) свиняче сало і жир свинячий або жир свійської птиці товарної позиції 0209;

б) какао-масло і какао-жир товарної позиції 1804;

в) готові харчові продукти, які мають понад 15 мас. % продуктів товарної позиції 0405 (головним чином група 21);

г) шкварки (товарна позиція 2301) і залишки, зазначені у товарних позиціях 2304-2306;

ґ) жирні кислоти, готовий віск, фармацевтичні засоби, фарби, лаки, мило, парфумерні, косметичні або туалетні засоби, сульфіровані олії та інші товари розділу VI;

д) фактис (вулканізована рослинна олія), що виділяється з олій (товарна позиція 4002).

2. До товарної позиції 1509 не включаються олії, одержані з маслин за допомогою розчинників (товарна позиція 1510).

3. До товарної позиції 1518 не включаються жири та олії, денатуровані лише простим способом, які підлягають включенню до товарних позицій, до яких належать відповідні неденатуровані жири та олії або їх фракції.

4. Соапсток, олійні фузи та жирові залишки, стеариновий пек, гліцериновий пек та залишки вовняного жиру (жиропоту) включаються до товарної позиції 1522.

Додаткові примітки:

1. У підпозиціях і підкатегоріях 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 60 10 00, 1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00 - 1515 90 59 00 і 1518 00 31 00:

а) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані під тиском, вважаються "сирими", якщо вони не пройшли ніяких інших обробок, крім таких:

декантування (зливання рідини, що знаходиться над осадом) у межах нормального відрізку часу;

центрифугування або фільтрації за умови, що для відокремлення олії від її твердих складових застосовувалась лише механічна сила, тобто сила тяжіння, сила тиску або відцентрова сила, за винятком будь-якого процесу фільтрації абсорбцією або будь-якого іншого фізичного чи хімічного процесу;

б) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані екстракцією, вважаються "сирими", якщо вони не відрізняються за кольором, за запахом, за смаком, ні за визначеними спеціальними аналітичними властивостями від олій і жирів, одержаних під тиском;

в) термін "олії сирі" поширюється також на олію з сої, рафіновану гідратацією, та олію з бавовника, очищену від госиполу.

2А. До товарних позицій 1509 і 1510 включаються лише олії, одержані виключно під час обробки маслин і які мають такі аналітичні характеристики щодо вмісту (кількості) жирних кислот і стеринів:

Таблиця 1.

Відсотковий вміст жирних кислот щодо загальної
кількості жирних кислот

------------------------------------------------------------------
Жирна кислота | Відсотковий вміст
------------------------------+-----------------------------------
Міристинова кислота | <= 0,05
Ліноленова кислота | <= 0,9
Арахінова кислота | <= 0,6
Ейкосенова кислота | <= 0,4
Бегенова (1) кислота | <= 0,3
Лігноцеринова кислота | <= 0,2
------------------------------------------------------------------
(1) <= 0,2 для олій товарної позиції 1509
------------------------------------------------------------------

Таблиця 2.

Відсотковий вміст стерину щодо загальної кількості
стеринів

------------------------------------------------------------------
      Стерин      |     Відсотковий вміст
------------------------------+-----------------------------------
   Холестерин        |     <= 0,5
   Брасикастерин (1)    |     <= 0,1
   Кампестерин       |     <= 4,0
   Стигмостерин (2)     |     < кампестерину
   Бета-ситостерин (3)   |     >= 93,0
   Дельта-7-стигмостерин  |     <= 0,5
------------------------------------------------------------------
   (1) <= 0,2 % для масел товарної позиції 1509

   (2) Умова, яка недійсна для очищеної олії першого (холодного)
     пресування (підкатегорія 1509 10 10 00) і для олії сирої
     із маслинових залишків (підкатегорія 1510 00 10 00)

   (3) Дельта-5,23-стигмостадієнол   +   холестерин   +
     бета-ситостерин + ситостанол + дельта-5-авенастерин +
     дельта-5,24- -стигмостадієнол
------------------------------------------------------------------

До товарних позицій 1509 і 1510 не включаються оливкова олія, змінена хімічним способом (зокрема переетерифікована оливкова олія), та суміші оливкової олії з олією іншого походження.

2Б. До підпозиції 1509 10 включається лише оливкова олія, визначена у нижчезазначених пунктах I і II, одержана виключно з використанням механічних або інших фізичних засобів за умов, особливо термічних умов, які не призводять до погіршення якості олії, та яка не зазнала ніякого іншого оброблення, крім промивання, декантування, центрифугування або фільтрування. Олія, одержана з маслин за допомогою розчинників, належить до товарної позиції 1510.

I. Очищеною оливковою олією першого (холодного) пресування для освітлювальних цілей (lampantes) у підкатегорії 1509 10 10 00, за будь-якої кислотності, вважається оливкова олія з:

а) вмістом воску не більш як 350 мг/кг;

б) вмістом еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

в) вмістом насичених жирних кислот у другій позиції у тригліцеридів не більш як 1,3 %;

г) сумою трансолеїнових ізомерів не більш як 0,10 % і сумою транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;

ґ) вміст стигмостадієнтів не більш як 0,50 мг/кг;

д) наявністю однієї або більше з таких характеристик:

1) пероксидне число не менш як 20 мекв О(2)/кг;

2) вміст усієї суми летких галогенованих розчинників не менш як 0,20 мг/кг або не менш як 0,10 мг/кг для будь-якого з розчинників;

3) коефіцієнт екстинкції К(270) не менш як 0,250, а після обробки тієї самої олії активованим оксидом алюмінію - не більш як 0,11; насправді деяка олія з вмістом вільних жирних кислот у перерахунку на олеїнову кислоту понад 3,3 г на 100 г і після обробки активованим оксидом алюмінію, може мати коефіцієнт екстинкції К(270) понад 0,10; у цьому випадку після нейтралізації та знебарвлення вони можуть мати такі характеристики:

коефіцієнт екстинкції К(270) не більш як 1,20;

зміна коефіцієнта екстинкції ((дельта)К) в області 270 нм від 0,01 до 0,16, тобто (дельта)К = К(m) - 0,5(К(m-4) + К(m+4)),

де К(m)       - коефіцієнт екстинкції за довжини  хвилі
            максимуму кривої поглинання близько 270 нм,

  К(m-4) і К(m+4) - коефіцієнти екстинкції за довжини хвилі
            відповідно на 4 нм менше і більше щодо
            К(m);

4) органолептичні характеристики, які дозволяють виявити дефекти, що перевищують допустимі рівні;

5) вміст стигмостадієнів не більш як 0,50 мг/кг.

II. У підкатегорії 1509 10 90 00 термін "інша олія першого (холодного) пресування" означає оливкову олію з такими характеристиками:

а) кислотність, у перерахунку на олеїнову кислоту, не більш як 3,3 г/100 г;

б) пероксидне число не більш як 20 мекв О(2)/кг;

в) вміст воску не більш як 250 мг/кг;

г) вміст усієї суми летких галогенованих розчинників не більш як 0,20 мг/кг і не більш як 0,10 мг/кг кожного з розчинників;

ґ) коефіцієнт екстинкції К(270) не більш як 0,250 і після обробки тієї самої олії активованим оксидом алюмінію - не більш як 0,10;

д) зміна коефіцієнта екстинкції ((дельта)К) в області 270 нм не більш як 0,01;

е) органолептичні характеристики, які дозволяють виявити дефект, що перевищує допустимі рівні;

є) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

ж) вміст насичених жирних кислот у другій позиції у тригліцеридах не більш як 1,3 %;

з) сума трансолеїнових ізомерів не більш як 0,05 % та сума транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,05 %;

и) вміст стигмостадієнів не більш як 0,15 мг/кг.

2В. До категорії 1509 90 00 включається оливкова олія, одержана обробленням олії, включеної до підкатегорії 1509 10 10 00 або 1509 10 90 00, відокремлена або невідокремлена від оливкової олії першого пресування і яка має такі характеристики:

а) кислотність, у перерахунку на олеїнову кислоту, не більш як 1,5 г на 100 г;

б) вміст воску не більш як 350 мг/кг;

в) коефіцієнт екстинкції К(270) не більш як 1,0;

г) зміна коефіцієнта екстинкції ((дельта)К) в області 270 нм не більш як 0,13;

ґ) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

д) вміст насичених жирних кислот у другій позиції у тригліцеридах не більш як 1,5 %;

е) сума трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20 % та сума транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,30 %.

2Г. У підкатегорії 1510 00 10 00 термін "олії сирі" означає олії, особливо оливкові із маслинових залишків першого пресування, які мають такі характеристики:

а) кислотність, у перерахунку на олеїнову кислоту, понад 2 г на 100 г;

б) вміст еритродіолу і уваолу не менш як 12 %;

в) вміст насичених жирних кислот у другому положенні у тригліцеридах не більш як 1,8 %;

г) сума трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20 % та сума транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %.

2Ґ. Підкатегорія 1510 00 90 00 включає олію, одержану обробленням олії і включену до підкатегорії 1510 00 10 00, відокремлену або не відокремлену від оливкової олії першого пресування, а також олію, яка не має характеристик олії, зазначених у додаткових примітках 2Б, 2В, 2Г до цієї групи. Олія цієї категорії повинна мати вміст насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридах не більш як 2,0 %, сума трансліноленових ізомерів не більш як 0,4 % та сума транслінолевих + трансліноленових ізомерів не більш як 0,35 %.

3. До підкатегорій 1522 00 31 00 і 1522 00 39 00 не включаються:

а) залишки, що виникають під час обробки жирових речовин з вмістом олії, з йодним індексом менш як 70 або понад 100;

б) залишки, одержані під час обробки жирових речовин з вмістом олії, з йодним індексом понад 70 або менш як 100, пікова область якого визначає утримуючий об'єм бета-ситостерину і становить менш як 93 % від загальної площі піка стерину.

----------------------------------------------------------------------
   Код   |    Назва    |   Ставки мита, %   |Додат-
       |          |--------------------------| кові
       |          |префе-|пільгова | повна | ОВО
       |          | рен- |     |     |
       |          |ційна |     |     |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1501 00    |Жир свинячий    |   |     |     |
       |(включаючи лярд)  |   |     |     |
       |та жир       |   |     |     |
       |свійської птиці,  |   |     |     |
       |крім жиру товарної |   |     |     |
       |позиції 0209 або  |   |     |     |
       |1503:        |   |     |     |
       |- жир свинячий   |   |     |     |
       |(включаючи лярд):  |   |     |     |
1501 00 11 00 |- - для промислового|   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |використання, крім |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1501 00 19 00 |- - інші      |   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
1501 00 90 00 |- жир свійської   |   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |птиці        |   |за 1 кг |за 1 кг |
1502 00    |Жир великої рогатої |   |     |     |
       |худоби, овечий або |   |     |     |
       |козячий, крім жиру |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |1503:        |   |     |     |
1502 00 10  |- для промислового |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |використання для  |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування:     |   |     |     |
1502 00 10 10 |- - топлені,    |   |  0  |  0  | -
       |екстраговані або  |   |     |     |
       |пресувані для    |   |     |     |
       |виробництва мила  |   |     |     |
1502 00 10 90 |- - інші      |   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
1502 00 90 00 |- інші       |   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
1503 00    |Лярд-стеарин,    |   |     |     |
       |смалець,      |   |     |     |
       |олеостеарин,    |   |     |     |
       |олеомаргарин та   |   |     |     |
       |масло тварин не   |   |     |     |
       |емульговані, не   |   |     |     |
       |змішані, не     |   |     |     |
       |приготовлені іншим |   |     |     |
       |чином:       |   |     |     |
       |- лярд-стеарин та  |   |     |     |
       |олеостеарин:    |   |     |     |
1503 00 11 00 |- - для промислового|   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |використання    |   |за 1 кг |за 1 кг |
1503 00 19 00 |- - інші      |   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
1503 00 30 00 |- масло тваринне,  |   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |для промислового  |   |за 1 кг |за 1 кг |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |

1503 00 90 00 |- інші       |   |0,15 євро|0,15 євро| -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
1504     |Жири і масла та їх |   |     |     |
       |фракції з риби або |   |     |     |
       |морських ссавців,  |   |     |     |
       |рафіновані або   |   |     |     |
       |нерафіновані, але  |   |     |     |
       |без зміни їх    |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
1504 10    |- жир з риб'ячої  |   |     |     |
       |печінки та його   |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1504 10 10 00 |- - з вмістом    |   |  10  |  10  | -
       |вітаміну А не менш |   |     |     |
       |як 2500 МО/г    |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
1504 10 91 00 |- - - з палтуса   |   |  10  |  10  | -
1504 10 99 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
1504 20    |- жири і масла з  |   |     |     |
       |риби та їх фракції, |   |     |     |
       |крім жиру з печінки:|   |     |     |
1504 20 10 00 |- - твердої фракції |   |  10  |  10  | -
1504 20 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1504 30    |- жири і масла з  |   |     |     |
       |морських ссавців та |   |     |     |
       |їх фракції:     |   |     |     |
       |- - тверді фракції: |   |     |     |
1504 30 11 00 |- - - китовий жир і |   |  10  |  10  | -
       |спермацетовий жир  |   |     |     |
1504 30 19 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
1504 30 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1505     |Вовнячий жир    |   |     |     |
       |(жиропіт)      |   |     |     |
       |та побічні жирові  |   |     |     |
       |речовини, включаючи |   |     |     |
       |ланолін:      |   |     |     |
1505 10 00 00 |- вовнячий жир   |   |  10  |  10  | -
       |(жиропіт), сирий  |   |     |     |
1505 90 00 00 |- інші       |   |  10  |  10  | -
1506 00 00 00 |Інші тваринні жири |   |  10  |  10  | -
       |і масла та їх    |   |     |     |
       |фракції, рафіновані |   |     |     |
       |або нерафіновані,  |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу  |   |     |     |
1507     |Олія соєва та її  |   |     |     |
       |фракції, рафіновані |   |     |     |
       |або нерафіновані,  |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
1507 10    |- олія неочищена  |   |     |     |
       |(сира), рафінована |   |     |     |
       |гідратацією або   |   |     |     |
       |нерафінована:    |   |     |     |
1507 10 10 00 |- - для технічного |   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |

1507 10 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1507 90    |- інші:       |   |     |     |
1507 90 10 00 |- - для технічного |   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1507 90 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1508     |Олія арахісова та  |   |     |     |
       |її фракції,     |   |     |     |
       |рафіновані або   |   |     |     |
       |нерафіновані,    |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
1508 10    |- олія сира:    |   |     |     |
1508 10 10 00 |- - для технічного |   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1508 10 90 00 |- - інші      |   |  10  |     | -
1508 90    |- інші:       |   |     |     |
1508 90 10 00 |- - для технічного |   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1508 90 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1509     |Олія оливкова та  |   |     |     |
       |її фракції,     |   |     |     |
       |рафіновані або   |   |     |     |
       |нерафіновані,    |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
1509 10    |- олія першого   |   |     |     |
       |(холодного)     |   |     |     |
       |пресування:     |   |     |     |
1509 10 10 00 |- - очищена оливкова|   |  10  |  10  | -
       |олія першого    |   |     |     |
       |(холодного)     |   |     |     |
       |пресування     |   |     |     |
1509 10 90 00 |- - інша      |   |  10  |  10  | -
1509 90 00 00 |- інші       |   |  10  |  10  | -
1510 00    |Інша олія та її   |   |     |     |
       |фракції, вироблені |   |     |     |
       |виключно з маслин  |   |     |     |
       |(оливок),      |   |     |     |
       |рафіновані або   |   |     |     |
       |нерафіновані,    |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу,  |   |     |     |
       |та суміші цих олій |   |     |     |
       |або їх фракцій   |   |     |     |
       |з оліями      |   |     |     |
       |або їх фракціями  |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |1509:        |   |     |     |

1510 00 10 00 |- олії сирі     |   |  10  |  10  | -
1510 00 90 00 |- інші       |   |  20  |  20  | -
1511     |Олія пальмова та її |   |     |     |
       |фракції, рафіновані |   |     |     |
       |або нерафіновані,  |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
1511 10    |- олія сира:    |   |     |     |
1511 10 10 00 |- - для технічного |   |  0  |  0  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1511 10 90 00 |- - інші      |   |  0  |  0  | -
1511 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - тверді фракції: |   |     |     |
1511 90 11 00 |- - - у первинних  |   |  0  |  0  | -
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |
1511 90 19 00 |- - - інші     |   |  0  |  0  | -
       |- - інші:      |   |     |     |
1511 90 91 00 |- - - для технічного|   |  0  |  0  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1511 90 99 00 |- - - інші     |   |  5  |  5  | -
1512     |Олія соняшникова,  |   |     |     |
       |сафлорова або    |   |     |     |
       |бавовняна та її   |   |     |     |
       |фракції, рафіновані |   |     |     |
       |або нерафіновані,  |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
       |- олія соняшникова |   |     |     |
       |або сафлорова та її |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1512 11    |- - олія сира:   |   |     |     |
1512 11 10 00 |- - - для технічного|   |  10  |  10  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
1512 11 91 00 |- - - - соняшникова |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
1512 11 99 00 |- - - - сафлорова  |   |  20  |  20  | -
1512 19    |- - інші:      |   |     |     |
1512 19 10 00 |- - - для технічного|   |  10  |  10  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |

1512 19 91 00 |- - - - соняшникова |   |0,8 євро |0,8 євро | -
       |          |   |за 1 кг |за 1 кг |
1512 19 99 00 |- - - - сафлорова  |   |  20  |  20  | -
       |- олія бавовняна та |   |     |     |
       |її фракції:     |   |     |     |
1512 21    |- - олія сира,   |   |     |     |
       |очищена або     |   |     |     |
       |неочищена від    |   |     |     |
       |госиполу:      |   |     |     |
1512 21 10 00 |- - - для технічного|   |  10  |  10  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1512 21 90 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
1512 29    |- - інші:      |   |     |     |
1512 29 10 00 |- - - для технічного|   |  10  |  10  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1512 29 90 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
1513     |Олія кокосова    |   |     |     |
       |(з копри),     |   |     |     |
       |пальмоядрова або з |   |     |     |
       |бабасу та їх    |   |     |     |
       |фракції, рафіновані |   |     |     |
       |або нерафіновані,  |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
       |- олія кокосова   |   |     |     |
       |(з копри) та її   |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1513 11    |- - олія (сира):  |   |     |     |
1513 11 10 00 |- - - для технічного|   |  0  |  0  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
1513 11 91 00 |- - - - у первинних |   |  0  |  0  | -
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |
1513 11 99 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
1513 19    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - тверді    |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1513 19 11 00 |- - - - у первинних |   |  0  |  0  | -
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |

1513 19 19 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
1513 19 30 00 |- - - - для     |   |  0  |  0  | -
       |технічного або   |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
1513 19 91 00 |- - - - - у     |   |  0  |  0  | -
       |первинних упаковках,|   |     |     |
       |масою нетто 1 кг  |   |     |     |
       |або менше      |   |     |     |
1513 19 99 00 |- - - - - інші   |   |  0  |  0  | -
       |- олія пальмоядрова |   |     |     |
       |або з бабасу та їх |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1513 21    |- - олія сира:   |   |     |     |
       |- - - для технічного|   |     |     |
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування:     |   |     |     |
1513 21 11 00 |- - - - пальмоядрова|   |  0  |  0  | -
1513 21 19 00 |- - - - з бабасу  |   |  0  |  0  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
1513 21 30 00 |- - - - у первинних |   |  0  |  0  | -
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |
1513 21 90 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
1513 29    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - тверді    |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1513 29 11 00 |- - - - у первинних |   |  0  |  0  | -
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |
1513 29 19 00 |- - - - інші    |   |  5  |  5  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
1513 29 30 00 |- - - - для     |   |  0  |  0  | -
       |технічного або   |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
1513 29 50 00 |- - - - - у     |   |  0  |  0  | -
       |первинних упаковках,|   |     |     |
       |масою нетто 1 кг  |   |     |     |
       |або менше      |   |     |     |
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
1513 29 91 00 |- - - - - -     |   |  0  |  0  | -
       |пальмоядрова    |   |     |     |
1513 29 99 00 |- - - - - - з бабасу|   |  0  |  0  | -
1514     |Олії свиріпова,   |   |     |     |
       |ріпакова або    |   |     |     |
       |гірчична та її   |   |     |     |
       |фракції, рафіновані |   |     |     |
       |або нерафіновані,  |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |

1514 10    |- олія сира:    |   |     |     |
1514 10 10 00 |- - для технічного |   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1514 10 90 00 |- - інша      |   |  5  |  5  | -
1514 90    |- інші:       |   |     |     |
1514 90 10 00 |- - для технічного |   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1514 90 90 00 |- - інші      |   |  5  |  5  | -
1515     |Інші жири та олія  |   |     |     |
       |рослинна (включаючи |   |     |     |
       |джоджобову олію) та |   |     |     |
       |їх фракції,     |   |     |     |
       |рафіновані або   |   |     |     |
       |нерафіновані,    |   |     |     |
       |але без зміни їх  |   |     |     |
       |хімічного складу:  |   |     |     |
       |- олія з насіння  |   |     |     |
       |льону та її фракції:|   |     |     |
1515 11 00 00 |- - олія сира    |   |  20  |  20  | -
1515 19    |- - інші:      |   |     |     |
1515 19 10 00 |- - - для технічного|   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1515 19 90 00 |- - - інші     |   |  20  |  20  | -
       |- олія з кукурудзи |   |     |     |
       |та її фракції:   |   |     |     |
1515 21    |- - олія сира:   |   |     |     |
1515 21 10 00 |- - - для технічного|   |  20  |  20  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1515 21 90 00 |- - - інші     |   |  20  |  20  | -
1515 29    |- - інші:      |   |     |     |
1515 29 10 00 |- - - для технічного|   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1515 29 90 00 |- - - інші     |   |  15  |  15  | -
1515 30    |- олія рицинова та |   |     |     |
       |її фракції:     |   |     |     |
1515 30 10 00 |- - для виробництва |   |  0  |  0  | -
       |аміноундеканової  |   |     |     |
       |кислоти, яка    |   |     |     |
       |використовується  |   |     |     |
       |для виробництва   |   |     |     |
       |синтетичних волокон |   |     |     |
       |або полімерних   |   |     |     |
       |матеріалів     |   |     |     |

1515 30 90 00 |- - інші      |   |  0  |  0  | -
1515 40 00 00 |- олія тунгова та  |   |  10  |  10  | -
       |її фракції     |   |     |     |
1515 50    |- олія кунжутова та |   |     |     |
       |її фракції:     |   |     |     |
       |- - олія сира:   |   |     |     |
1515 50 11 00 |- - - для технічного|   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1515 50 19 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
       |- - інші:      |   |     |     |
1515 50 91 00 |- - - для технічного|   |  5  |  5  | -
       |або промислового  |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1515 50 99 00 |- - - інші     |   |  5  |  5  | -
1515 60    |- олія джоджобова  |   |     |     |
       |та її фракції:   |   |     |     |
1515 60 10 00 |- - олія сира    |   |  5  |  5  | -
1515 60 90 00 |- - інші      |   |  5  |  5  | -
1515 90    |- інші:       |   |     |     |
1515 90 10 00 |- - олія ойтикова, |   |  5  |  5  | -
       |віск з мирта,    |   |     |     |
       |японський віск;   |   |     |     |
       |їх фракції     |   |     |     |
       |- - олія з насіння |   |     |     |
       |тютюну та її    |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
       |- - - олія сира:  |   |     |     |
1515 90 21 00 |- - - - для     |   |  5  |  5  | -
       |технічного або   |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1515 90 29 00 |- - - - інші    |   |  5  |  5  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
1515 90 31 00 |- - - - для     |   |  5  |  5  | -
       |технічного або   |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
1515 90 39 00 |- - - - інші    |   |  5  |  5  | -
       |- - інша олія та  |   |     |     |
       |її фракції:     |   |     |     |
       |- - - олія сира:  |   |     |     |
1515 90 40 00 |- - - - для     |   |  5  |  5  | -
       |технічного або   |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
1515 90 51 00 |- - - - - тверді,  |   |  5  |  5  | -
       |у первинних     |   |     |     |
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |

1515 90 59 00 |- - - - - тверді, в |   |  5  |  5  | -
       |іншій упаковці;   |   |     |     |
       |рідкі        |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
1515 90 60 00 |- - - - для     |   |  5  |  5  | -
       |технічного або   |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
1515 90 91 00 |- - - - - тверді,  |   |  5  |  5  | -
       |у первинних     |   |     |     |
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |
1515 90 99 00 |- - - - - тверді, в |   |  5  |  5  | -
       |іншій упаковці;   |   |     |     |
       |рідкі        |   |     |     |
1516     |Жири і масла    |   |     |     |
       |тваринні або    |   |     |     |
       |рослинні та їх   |   |     |     |
       |фракції, частково  |   |     |     |
       |або повністю    |   |     |     |
       |гідрогенізовані,  |   |     |     |
       |інтеретерифіковані, |   |     |     |
       |реетерифіковані або |   |     |     |
       |елаїдинізовані,   |   |     |     |
       |рафіновані або   |   |     |     |
       |нерафіновані,    |   |     |     |
       |але не піддані   |   |     |     |
       |подальшій обробці: |   |     |     |
1516 10    |- жири і масла   |   |     |     |
       |тваринні та їх   |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1516 10 10 00 |- - у первинних   |   |  20  |  20  | -
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або менше|   |     |     |
1516 10 90 00 |- - інші      |   |  20  |  20  | -
1516 20    |- жири і олія    |   |     |     |
       |рослинні та їх   |   |     |     |
       |фракції:      |   |     |     |
1516 20 10 00 |- - олія рицинова  |   |  20  |  20  | -
       |гідрогенізована (так|   |     |     |
       |званий "опаловий  |   |     |     |
       |віск")       |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
1516 20 91  |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто 1 кг або   |   |     |     |
       |менше:       |   |     |     |
1516 20 91 10 |- - - - олія    |   |  10  |  10  | -
       |оливкова      |   |     |     |
1516 20 91 90 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
1516 20 95 00 |- - - - олії з   |   |  20  |  20  | -
       |свиріпи, рапсу,   |   |     |     |
       |льону, соняшнику,  |   |     |     |
       |насіння брасії,   |   |     |     |
       |сального дерева,  |   |     |     |
       |макоре, олія    |   |     |     |
       |стрункої      |   |     |     |
       |макорекарапи або  |   |     |     |
       |бабасу для     |   |     |     |
       |технічного або   |   |     |     |
       |промислового    |   |     |     |
       |використання, крім |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |харчування     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |

1516 20 96 00 |- - - - - олія   |   |  20  |  20  | -
       |арахісова, з    |   |     |     |
       |бавовнику, сої або |   |     |     |
       |соняшнику; інша олія|   |     |     |
       |з вмістом жирних  |   |     |     |
       |вільних кислот   |   |     |     |
       |менш як 50 мас. %, |   |     |     |
       |за винятком олії  |   |     |     |
       |з ядер капустяної  |   |     |     |
       |пальми, з насіння  |   |     |     |
       |брасії, кокоса,   |   |     |     |
       |рапсу, свиріпи або |   |     |     |
       |з копайба      |   |     |     |
1516 20 98  |- - - - - інші:   |   |     |     |
1516 20 98 10 |- - - - - -     |   |  0  |  0  | -
       |рослинні жири та їх |   |     |     |
       |фракції для     |   |     |     |
       |виготовлення    |   |     |     |
       |харчових      |   |     |     |
       |продуктів      |   |     |     |
       |в упаковці чистою  |   |     |     |
       |вагою понад 1 кг  |   |     |     |
1516 20 98 90 |- - - - - - інші  |   |  10  |  10  | -
1517     |Маргарин; харчові  |   |     |     |
       |суміші або продукти |   |     |     |
       |з тваринних та   |   |     |     |
       |рослинних жирів,  |   |     |     |
       |масел та олій    |   |     |     |
       |або фракцій жирів, |   |     |     |
       |масел чи олії з цієї|   |     |     |
       |групи, крім харчових|   |     |     |
       |жирів і масел та їх |   |     |     |
       |фракцій товарної  |   |     |     |
       |позиції 1516:    |   |     |     |
1517 10    |- маргарин, за   |   |     |     |
       |винятком рідкого  |   |     |     |
       |маргарину:     |   |     |     |
1517 10 10 00 |- - з вмістом    |   |1 євро за|1 євро за| -
       |молочних жирів   |   | 1 кг  | 1 кг  |
       |понад 10 мас. %,  |   |     |     |
       |але не більш    |   |     |     |
       |як 15 мас. %    |   |     |     |
1517 10 90 00 |- - інший      |   |1 євро за|1 євро за| -
       |          |   | 1 кг  | 1 кг  |
1517 90    |- інші:       |   |     |     |
1517 90 10 00 |- - з вмістом    |   |1 євро за|1 євро за| -
       |молочних жирів   |   | 1 кг  | 1 кг  |
       |понад 10 мас. %,  |   |     |     |
       |але не більш    |   |     |     |
       |як 15 мас. %    |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
1517 90 91 00 |- - - олія нелетка, |   |1 євро за|1 євро за| -
       |рідка, просто    |   | 1 кг  | 1 кг  |
       |змішана       |   |     |     |
1517 90 93 00 |- - - харчові    |   |1 євро за|1 євро за| -
       |суміші або вироби, |   | 1 кг  | 1 кг  |
       |що використовуються |   |     |     |
       |для змащування форм |   |     |     |

1517 90 99  |- - - інші:     |   |     |     | -
1517 90 99 10 |- - - - суміші | | 0 | 0 | -
|рослинних жирів для | | | |
|виготовлення | | | |
|харчових продуктів | | | |
1517 90 99 90 |- - - - інші | | 15 | 15 | -
1518 00 |Жири і олія тваринні| | | |
|або рослинні та | | | |
|їх фракції, варені, | | | |
|окислені, | | | |
|зневоднені, | | | |
|оброблені сірчаною | | | |
|кислотою, окислені | | | |
|струменем повітря, | | | |
|полімеризовані | | | |
|нагриванням у | | | |
|вакуумі чи в | | | |
|інертному газі | | | |
|або хімічно | | | |
|модифіковані іншим | | | |
|способом, крім | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 1516; | | | |
|нехарчові суміші | | | |
|або продукти | | | |
|з тваринних або | | | |
|рослинних жирів, | | | |
|масел та олії | | | |
|або фракцій різних | | | |
|жирів, масел чи олії| | | |
|з цієї групи, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань: | | | |
1518 00 10 00 |- ліноксин | | 5 | 5 | -
|- олія нелетка, | | | |
|рідка, змішана, | | | |
|для технічного | | | |
|або промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування: | | | |
1518 00 31 00 |- - сира | | 10 | 10 | -
1518 00 39 00 |- - інша | | 10 | 10 | -
|- інші: | | | |
1518 00 91 00 |- - жири та олії | | 10 | 10 | -
|тваринні і рослинні | | | |
|та їх фракції, | | | |
|варені, окислені, | | | |
|зневоднені, | | | |
|оброблені сірчаною | | | |
|кислотою, окислені | | | |
|струменем повітря | | | |
|полімеризовані | | | |
|нагріванням у | | | |
|вакуумі чи в | | | |
|інертному газі | | | |
|або хімічно | | | |
|модифіковані іншим | | | |
|способом, | | | |
|за винятком | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|1516 | | | |
|- - інші: | | | |

1518 00 95 00 |- - - нехарчові   |   |0,1 євро |0,1 євро | -
|суміші і продукти | | за 1 кг | за 1 кг |
|з тваринних | | | |
|і рослинних масел | | | |
|і жирів та їх | | | |
|фракцій | | | |
1518 00 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | | за 1 кг | за 1 кг |
1520 00 00 00 |Гліцерин сирий; | | 0 | 0 | -
|гліцеринова вода та | | | |
|гліцериновий луг | | | |
1521 |Воски рослинні (крім| | | |
|тригліцеридів), віск| | | |
|бджолиний, воски | | | |
|інших комах і | | | |
|спермацет комах, | | | |
|рафіновані чи| | | | |
|нерафіновані або | | | |
|забарвлені чи | | | |
|незабарвлені: | | | |
1521 10 |- воски рослинні: | | | |
1521 10 10 00 |- - неочищені | | 5 | 5 | -
1521 10 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
1521 90 |- інші: | | | |
1521 90 10 00 |- - спермацет, | | 15 | 15 | -
|рафінований чи | | | |
|нерафінований або | | | |
|пофарбований чи | | | |
|непофарбований | | | |
|- - віск бджолиний | | | |
|або інших комах, | | | |
|рафінований чи | | | |
|нерафінований або | | | |
|пофарбований чи | | | |
|непофарбований: | | | |
1521 90 91 00 |- - - неочищений | | 15 | 15 | -
1521 90 99 00 |- - - інший | | 15 | 15 | -
1522 00 |Дегра; залишки після| | | |
|обробки жирових | | | |
|речовин або воску | | | |
|тваринного чи | | | |
|рослинного | | | |
|походження: | | | |
1522 00 10 00 |- дегра | | 20 | 20 | -
|- залишки після | | | |
|обробки жирових | | | |
|речовин або воску | | | |
|тваринного чи | | | |
|рослинного | | | |
|походження: | | | |
|- - що містять олію | | | |
|з властивостями | | | |
|маслинової олії: | | | |
1522 00 31 00 |- - - соапсток | | 20 | 20 | -
1522 00 39 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
|- - інші: | | | |
1522 00 91 00 |- - - олійні фузи | | 20 | 20 | -
|або жирові залишки, | | | |
|соапсток | | | |
1522 00 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -";

7) у розділі IV ( 2371а-14 ):

а) групи 16-21 викласти у такій редакції:

"Група 16
Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних,
молюсків або інших водяних безхребетних

Примітки:

1. До цієї групи не включаються м'ясо, м'ясні субпродукти, риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, виготовлені або консервовані методами, зазначеними у групах 02, 03 або товарній позиції 0504.

2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови, що в них міститься понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи комбінації цих продуктів. Якщо готові продукти містять два або більше вищеназваних продуктів, вони класифікуються у товарних позиціях групи 16 як такі, що відповідають компоненту, який домінує за масою. Це положення не стосується фаршированих продуктів товарної позиції 1902 та виробів товарної позиції 2103 або 2104.

Стосовно готових продуктів, які містять печінку, вказівки, викладені у другому реченні цієї примітки, під час визначення підпозицій товарних позицій 1601 і 1602 не застосовуються.

Примітки до підпозицій:

1. У підпозиції 1602 10 00 00 термін "гомогенізовані готові продукти" означає продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові, тонко гомогенізовані, призначені для роздрібної торгівлі як продукти дитячого харчування або дієтичні, у посудинах нетто - масою місткістю не більш як 250 грамів. При цьому не беруться до уваги різні інгредієнти, які у разі необхідності додаються до готового продукту у невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть містити у невеликій кількості видимі оком шматочки м'яса або субпродуктів. Категорія 1602 10 00 займає провідне положення у товарній позиції 1602.

2. Риба і ракоподібні у підкатегоріях товарної позиції 1604 або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самих видів, що й згадані у групі 03 під тими самими назвами.

Додаткові примітки:

1. У підкатегоріях 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і 1602 90 74 00 термін "сирі" означає продукти, які не пройшли термічної обробки або термічна обробка яких була недостатньою для забезпечення коагуляції м'ясних протеїнів у всьому продукті і в яких у зв'язку з цим (у разі підкатегорій 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і 1602 90 74 00) на поверхні розрізу, зробленого на площині, яка проходить крізь їх найтовщу частину, є сліди рожевої рідини.

2. У підкатегоріях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 і 1602 49 11 00-1602 49 15 00 термін "їх відруби" стосується виключно готового або консервованого м'яса, яке може бути ідентифіковано, виходячи з розмірів та характеристик сполучної м'язової тканини, як таке, що розібране з окостів, лопаток, філейних або інших частин туш свійських свиней, залежно від випадку.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1601 00 |Сосиски, ковбаси та | | | |
|аналогічні вироби | | | |
|з м'яса, м'ясних | | | |
|субпродуктів чи | | | |
|крові; готові | | | |
|харчові продукти, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих виробів: | | | |
1601 00 10 00 |- з печінки | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші: | | | |
1601 00 91 00 |- - сосиски та | |30 %, |30 %, | -
|ковбаси, сухі або | |але не |але не |
|м'які (для | |менш як |менш як |
|бутербродів), сирі | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1601 00 99 00 |- - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 |Готові чи | | | |
|консервовані | | | |
|продукти з м'яса, | | | |
|м'ясних субпродуктів| | | |
|або крові, інші: | | | |
1602 10 00 00 |- гомогенізовані | |30 %, але|30 %, але| -
|готові продукти | |не менш |не менш |
| | |як 0,8 |як 0,8 |
| | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |
1602 20 |- з печінки | | | |
|будь-яких тварин: | | | |
|- - гусячої або | | | |
|качиної: | | | |
1602 20 11 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|75 мас. % або більше| |але не |але не |
|жирної печінки | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 20 19 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |

1602 20 90 00 |- - інші      |   |30 %,  |30 %,  | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- із свійської птиці| | | |
|товарної позиції | | | |
|0105: | | | |
1602 31 |- - з індиків: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 31 11 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|виключно сире м'ясо | |але не |але не |
|індиків | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 19 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 30 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 |- - з курей: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 32 11 00 |- - - - сирого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 19 00 |- - - - іншого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 30 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 90 00 |- - - іншого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 |- - інші: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |

1602 39 21 00 |- - - - сирі    |   |30 %,  |30 %,  | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 29 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 40 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 80 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- із свинини: | | | |
1602 41 |- - окіст та його | | | |
|відруби: | | | |
1602 41 10 00 |- - - свійської | |30 %, |30 %, | -
|свині | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 41 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 42 |- - з лопаток та їх | | | |
|відрубів: | | | |
1602 42 10 00 |- - - свійської | |30 %, |30 %, | -
|свині | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 42 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 49 |- - інші, включаючи | | | |
|суміші: | | | |
|- - - із свійських | | | |
|свиней: | | | |
|- - - - які містять | | | |
|80 мас. % або більше| | | |
|м'яса або м'ясних | | | |
|субпродуктів усіх | | | |
|видів, включаючи | | | |
|свиняче сало (лярд) | | | |
|і жири будь-якого | | | |
|походження: | | | |
1602 49 11 00 |- - - - - філейні | |30%, але |30%, але | -
|частини (за | |не менш |не менш |
|винятком шийних) | |як 0,8 |як 0,8 |
|та їх відруби, | |євро за |євро за |
|включаючи суміші | |1 кг |1 кг |
|філейних частин | | | |
|або окостів | | | |

1602 49 13 00 |- - - - - шийні   |   |30%, але |30%, але | -
|частини та їх | |не менш |не менш |
|відруби, включаючи | |як 0,8 |як 0,8 |
|суміші шийних | |євро за |євро за |
|частин і лопаток | |1 кг |1 кг |
1602 49 15 00 |- - - - - інші | |30%, але |30%, але | -
|суміші, які містять | |не менш |не менш |
|окости, лопаткові | |як 0,8 |як 0,8 |
|частини, філейні | |євро за |євро за |
|частини або шийні | |1 кг |1 кг |
|частини та їх | | | |
|відруби | | | |
1602 49 19 00 |- - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 49 30 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|40 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|80 мас. % | | | |
|м'яса або м'ясних | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів усіх | |за 1 кг |за 1 кг |
|видів, включаючи | | | |
|жири будь-якого виду| | | |
|та походження | | | |
1602 49 50 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|менш як 40 мас. % | |але не |але не |
|м'яса чи м'ясних | |менш як |менш як |
|субпродуктів усіх | |0,8 євро |0,8 євро |
|видів, включаючи | |за 1 кг |за 1 кг |
|жири будь-якого виду| | | |
|та походження | | | |
1602 49 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 50 |- з великої рогатої | | | |
|худоби: | | | |
1602 50 10 00 |- - сирі; суміші | |30 %, |30 %, | -
|м'яса або м'ясних | |але не |але не |
|субпродуктів варених| |менш як |менш як |
|і м'яса або м'ясних | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів сирих | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
|- - - у герметично | | | |
|закритих посудинах: | | | |
1602 50 31 00 |- - - - солонина | |30%, але |30%, але | -
|(Corned beef) | |не менш |не менш |
| | |як 0,8 |як 0,8 |
| | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |

1602 50 39 00 |- - - - інші    |   |30 %,  |30 %,  | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 50 80 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 |- інші, включаючи | | | |
|готові продукти з | | | |
|крові будь-яких | | | |
|тварин: | | | |
1602 90 10 00 |- - продукти з крові| |30 %, |30 %, | -
|будь-яких тварин | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
1602 90 31 00 |- - - з диких тварин| |30 %, |30 %, | -
|або кролика | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 41 00 |- - - з північних | |30 %, |30 %, | -
|оленів | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
1602 90 51 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|м'ясо або м'ясні | |але не |але не |
|субпродукти | |менш як |менш як |
|свійських свиней | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - інші: | | | |
|- - - - - які | | | |
|містять м'ясо або | | | |
|субпродукти великої | | | |
|рогатої худоби: | | | |
1602 90 61 00 |- - - - - - сирі; | |30 %, |30 %, | -
|суміші м'яса або | |але не |але не |
|субпродуктів варених| |менш як |менш як |
|і м'яса або | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів сирих | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 69 00 |- - - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - - інші: | | | |
|- - - - - - з | | | |
|баранини або | | | |
|козлятини: | | | |
|- - - - - - - сирі; | | | |
|суміші м'яса або | | | |
|субпродуктів варених| | | |
|і м'яса або | | | |
|субпродуктів сирих: | | | |

1602 90 72 00 |- - - - - - - - з  |   |30 %,  |30 %,  | -
|баранини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 74 00 |- - - - - - - - з | |30 %, |30 %, | -
|козлятини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - - - - інші: | | | |
1602 90 76 00 |- - - - - - - - з | |30 %, |30 %, | -
|баранини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 78 00 |- - - - - - - - з | |30 %, |30 %, | -
|козлятини | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 90 98 00 |- - - - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1603 00 |Екстракти та соки з | | | |
|м'яса, риби або | | | |
|ракоподібних, | | | |
|молюсків чи інших | | | |
|водяних | | | |
|безхребетних: | | | |
1603 00 10 00 |- у первинних | | 3 | 3 | -
|упаковках, масою | | | |
|нетто не більш як | | | |
|1 кг | | | |
1603 00 30 00 |- у первинних | | 3 | 3 | -
|упаковках, масою | | | |
|нетто понад 1 кг | | | |
|і менш як 20 кг | | | |
1603 00 90 00 |- інші | | 3 | 3 | -
1604 |Готова або | | | |
|консервована риба; | | | |
|ікра осетрових | | | |
|(чорна ікра) та ікра| | | |
|інших риб: | | | |
|- риба ціла або | | | |
|шматками, але не | | | |
|фарширована: | | | |
1604 11 00 00 |- - лосось | | 7 | 7 | -
1604 12 |- оселедці: | | | |
1604 12 10 00 |- - - філе в сирому | | 5 | 5 | -
|вигляді, обкатане | | | |
|у тісті або сухарях,| | | |
|попередньо | | | |
|просмажене в олії | | | |
|чи ні, морожене | | | |
|- - - інші: | | | |
1604 12 91 00 |- - - - у герметично| | 5 | 5 | -
|закритих посудинах | | | |
1604 12 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
1604 13 |- - сардини, | | | |
|сардинели, кілька | | | |
|або шпроти: | | | |
|- - - сардини: | | | |

1604 13 11 00 |- - - - у      |   |  10  |  10  | -
|оливковій олії | | | |
1604 13 19 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 13 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
1604 14 |- - тунець, скіпджек| | | |
|та пеламіда (Sarda | | | |
|spp.): | | | |
|- - - тунець та | | | |
|скіпджек: | | | |
1604 14 11 00 |- - - - в олії | | 10 | 10 | -
|- - - - інші: | | | |
1604 14 16 00 |- - - - - шматочки | | 10 | 10 | -
|спинок (балик) | | | |
1604 14 18 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 14 90 00 |- - - пеламіда | | 10 | 10 | -
|(Sarda spp.) | | | |
1604 15 |- - макрель або | | | |
|скумбрія: | | | |
|- - - видів Scomber | | | |
|scombrus та Scomber | | | |
|japonicus: | | | |
1604 15 11 |- - - - філе: | | | |
1604 15 11 10 |- - - - - скумбрії | | 8 | 8 | -
|звичайної, або | | | |
|європейської | | | |
|(Scomber scombrus) | | | |
1604 15 11 20 |- - - - - скумбрії | | 10 | 10 |
|японської або | | | |
|східної (Scomber | | | |
|japonicus) | | | |
1604 15 19 |- - - - інші: | | | |
1604 15 19 10 |- - - - - скумбрії | | 10 | 10 | -
|звичайної, або | | | |
|європейської | | | |
|(Scomber scombrus) | | | |
1604 15 19 20 |- - - - - скумбрії | | 10 | 10 | -
|японської, або | | | |
|східної (Scomber | | | |
|japonicus) | | | |
1604 15 90 00 |- - - виду Scomber | | 10 | 10 | -
|australasicus | | | |
1604 16 00 00 |- - анчоуси | | 10 | 10 | -
1604 19 |- - інші: | | | |
1604 19 10 00 |- - - лососеві, крім| | 10 | 10 | -
|лосося | | | |
|- - - риби роду | | | |
|Euthynnus, крім | | | |
|скіпджека (Euthynnus| | | |
|(Katsuwonus) | | | |
|pelamis): | | | |
1604 19 31 00 |- - - - шматочки | | 10 | 10 | -
|спинок (балик) | | | |
1604 19 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 19 50 00 |- - - риби виду | | 10 | 10 | -
|Orcynopsis unicolor | | | |
|- - - інші: | | | |
1604 19 91 |- - - - філе сире, у| | | |
|тісті або у сухарях,| | | |
|попередньо смажене | | | |
|або не смажене в | | | |
|олії, морожене: | | | |

1604 19 91 10 |- - - - - окуня   |   |  10  |  10  | -
|морського | | | |
|золотистого | | | |
|(Sebastes marinus) | | | |
1604 19 91 20 |- - - - - червоного | | 10 | 10 | -
|миня (Urophycis | | | |
|chuss) | | | |
1604 19 91 30 |- - - - - хека | | 10 | 10 | -
|сріблястого | | | |
|(Merluccius | | | |
|bilinearis) | | | |
1604 19 91 40 |- - - - - мерлузи | | 10 | 10 | -
|орегонської | | | |
|(Merluccius | | | |
|productus) | | | |
1604 19 91 90 |- - - - - інші | | 10 | 10 | -
|- - - - інші: | | | |
1604 19 92 00 |- - - - - тріска | | 8 | 8 | -
|(Gadus morhua, Gadus| | | |
|ogac, Gadus | | | |
|macrocephalus) | | | |
1604 19 93 00 |- - - - - сайда | | 8 | 8 | -
|(Pollachaius virens)| | | |
1604 19 94 |- - - - - мерлуза | | | |
|(Merluccius spp.) і | | | |
|морський минь | | | |
|(Urophycis spp.): | | | |
1604 19 94 10 |- - - - - - мерлуза | | 10 | 10 | -
|орегонська | | | |
|(Merluccius | | | |
|productus) | | | |
1604 19 94 20 |- - - - - - хек | | 10 | 10 | -
|сріблястий | | | |
|(Merluccius | | | |
|bilinearis) | | | |
1604 19 94 30 |- - - - - - | | 10 | 10 | -
|червоний минь | | | |
|(Urophycis chuss) | | | |
1604 19 94 90 |- - - - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 19 95 00 |- - - - - мінтай | | 10 | 10 | -
|(Theragra | | | |
|chalcogramma) і | | | |
|сріблиста сайда | | | |
|(Pollachius | | | |
|pollachius) | | | |
1604 19 98 |- - - - - інші: | | | |
1604 19 98 10 |- - - - - - окунь | | 10 | 10 | -
|морський золотистий | | | |
|(Sebastes marinus) | | | |
1604 19 98 20 |- - - - - - | | 10 | 10 | -
|осетроподібні | | | |
|(Acipenseriformes) | | | |
1604 19 98 30 |- - - - - - судак | | 10 | 10 | -
|(Stizostedion spp.) | | | |
1604 19 98 90 |- - - - - - інші | | 10 | 10 | -
1604 20 |- інша готова або | | | |
|консервована риба | | | |
|інша: | | | |
1604 20 05 00 |- - готові продукти | | 10 | 10 | -
|з суріми | | | |
|- - інші: | | | |

1604 20 10 00 |- - - з лосося   |   |  10  |  10  | -
1604 20 30 |- - - з лососевих, | | | |
|крім лосося: | | | |
1604 20 30 10 |- - - - з арктичного| | 10 | 10 | -
|гольця (Salvelinus | | | |
|alpinus) | | | |
1604 20 30 90 |- - - - з інших | | 10 | 10 | -
1604 20 40 00 |- - - з анчоусів | | 10 | 10 | -
1604 20 50 00 |- - - з сардин, | | 10 | 10 | -
|пеламіди, скумбрії | | | |
|виду Scomber | | | |
|scombrus та Scomber | | | |
|japonicus і риб виду| | | |
|Orcynopsis unicolor | | | |
1604 20 70 00 |- - - з тунця, | | 10 | 10 | -
|скіпджека та інших | | | |
|риб роду Euthynnus | | | |
1604 20 90 |- - - з інших риб: | | | |
1604 20 90 10 |- - - - з | | 10 | 10 | -
|осетроподібних | | | |
|(Acipenseriformes) | | | |
1604 20 90 20 |- - - - з судака | | 10 | 10 | -
|(Stizostedion spp.) | | | |
1604 20 90 90 |- - - - з інших риб | | 10 | 10 | -
1604 30 |- ікра осетрових | | | |
|(чорна ікра) та | | | |
|ікра інших риб: | | | |
1604 30 10 00 |- - ікра осетрових | | 10 | 10 | -
1604 30 90 00 |- - ікра інших риб | | | |
1605 |Готові або | | | |
|консервовані | | | |
|ракоподібні, молюски| | | |
|та інші водяні | | | |
|безхребетні: | | | |
1605 10 00 00 |- краби | | 0 | 0 | -
1605 20 |- креветки: | | | |
1605 20 10 00 |- - у герметично | | 0 | 0 | -
|закритих посудинах | | | |
|- - інші: | | | |
1605 20 91 00 |- - - у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках, масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 2 кг | | | |
1605 20 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
1605 30 |- омари: | | | |
1605 30 10 00 |- - м'ясо омара | | 0 | 0 | -
|після термообробки, | | | |
|призначене для | | | |
|виготовлення | | | |
|омарового масла або | | | |
|омарового паштету, | | | |
|пасти, супів чи | | | |
|соусів | | | |
1605 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
1605 40 00 00 |- інші ракоподібні | | 10 | 10 | -
1605 90 |- інші: | | | |
|- - молюски: | | | |
|- - - мідії (Mytilus| | | |
|spp., Perna spp.): | | | |
1605 90 11 00 |- - - - у герметично| | 10 | 10 | -
|закритих посудинах | | | |
1605 90 19 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
1605 90 30 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
1605 90 90 00 |- - інші водяні | | 10 | 10 | -
|безхребетні | | | |

Група 17
Цукор і кондитерські вироби з цукру

Примітка:

1. Ця група не включає:

а) кондитерські вироби з цукру, які містять какао (товарна позиція 1806);

б) хімічно чисті цукри (крім цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози) та інші продукти товарної позиції 2940;

в) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30.

Примітка до підпозицій:

1. У підпозиціях 1701 11 і 1701 12 термін "цукор-сирець" означає цукор, у якому вміст цукрози в сухому стані становить менш як 99,5 мас. %, за показаннями поляриметра.

Додаткові примітки:

1. У підкатегоріях 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 12 11 00 і 1701 12 90 00 термін "цукор-сирець" означає цукор без ароматизаторів, без барвників і без вмісту інших добавок, в якому вміст цукрози у сухому стані складає менш як 99,5 мас. % при визначенні поляриметричним методом.

2. У підкатегорії 1701 99 10 00 термін "білий цукор" означає цукор без ароматизаторів, без барвників і без вмісту будь-яких інших добавок, в якому вміст цукрози у сухому стані складає менш як 99,5 мас. % при визначенні поляриметричним методом.

3. У підкатегоріях 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 і 1702 90 30 00 термін "ізоглюкоза" означає продукт, одержаний із глюкози або її полімерів, який містить у сухому стані не менш як 10 мас. % фруктози.

4. Термін "інуліновий сироп" означає:

а) в підкатегорії 1702 60 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або олігофруктози, що містить в сухому стані понад 50 мас. % фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози;

б) в підатегорії 1702 90 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або олігофруктози, що містить в сухому стані не менш як 10 мас. %, але не більш як 50 мас. % фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози.

5. Товари підпозиції 1704 90, подані у наборі, класифікуються відповідно до середнього вмісту молочних жирів, протеїнів з молока, цукрози, ізоглюкози, глюкози і крохмалю від усієї суміші.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1701 |Цукор з цукрової | | | |
|тростини або | | | |
|цукрових буряків | | | |
|та хімічно чиста | | | |
|цукроза, у твердому | | | |
|стані: | | | |
|- цукор-сирець без | | | |
|додання ароматичних | | | |
|речовин або | | | |
|барвників: | | | |
1701 11 |- - з тростини: | | | |
1701 11 10 00 |- - - для | |50 %, |50 %, | -
|рафінування | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1701 11 90 00 |- - - інший | |50 %, |50 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1701 12 |- - з цукрових | | | |
|буряків: | | | |
1701 12 10 00 |- - - для | |50 %, |50 %, | -
|рафінування | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1701 12 90 00 |- - - інший | |50%, |50%, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інший: | | | |
1701 91 00 00 |- - з доданням | |50 %, |50 %, | -
|ароматичних речовин | |але не |але не |
|або барвників | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1701 99 |- інші: | | | |
1701 99 10 00 |- - - цукор білий | |50 %, |50 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |

1701 99 90 00 |- - - інші     |   |50 %,  |50 %,  | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,3 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 |Інші види цукру, | | | |
|включаючи хімічно | | | |
|чисті лактозу, | | | |
|мальтозу, глюкозу та| | | |
|фруктозу, у твердому| | | |
|стані; цукрові | | | |
|сиропи без додання | | | |
|ароматичних речовин | | | |
|або барвників; мед | | | |
|штучний, змішаний | | | |
|або не змішаний з | | | |
|натуральним медом; | | | |
|карамелізовані цукор| | | |
|та патока: | | | |
|- лактоза та сироп | | | |
|лактози: | | | |
1702 11 00 00 |- - з вмістом | |0,3 євро |0,3 євро | -
|лактози 99 мас. % | |за 1 кг |за 1 кг |
|або більше, | | | |
|визначеним | | | |
|як безводна лактоза,| | | |
|у перерахунку на | | | |
|суху речовину | | | |
1702 19 00 00 |- - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 20 |- цукор та сироп | | | |
|кленові: | | | |
1702 20 10 00 |- - кленовий цукор | |0,3 євро |0,3 євро | -
|у твердому стані | |за 1 кг |за 1 кг |
|з доданням | | | |
|ароматичних речовин | | | |
|або барвників | | | |
1702 20 90 00 |- - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 30 |- глюкоза та сироп | | | |
|з глюкози без вмісту| | | |
|фруктози або з | | | |
|вмістом менш як | | | |
|20 мас. % фруктози у| | | |
|сухому стані: | | | |
1702 30 10 00 |- - ізоглюкоза | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
|- - - з вмістом у | | | |
|сухому стані | | | |
|90 мас. % або більше| | | |
|глюкози: | | | |
1702 30 51 00 |- - - - у вигляді | |0,3 євро |0,3 євро | -
|білого кристалічного| |за 1 кг |за 1 кг |
|порошку, | | | |
|агломерованого або | | | |
|неагломерованого | | | |
1702 30 59 00 |- - - - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
1702 30 91 00 |- - - - у вигляді | |0,3 євро |0,3 євро | -
|білого кристалічного| |за 1 кг |за 1 кг |
|порошку, | | | |
|агломерованого або | | | |
|неагломерованого | | | |

1702 30 99 00 |- - - - інші    |   |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 40 |- глюкоза та сироп | | | |
|з глюкози з вмістом | | | |
|у сухому стані | | | |
|не менш як | | | |
|20 мас. %,але менш | | | |
|як 50 мас. % | | | |
|фруктози: | | | |
1702 40 10 00 |- - ізоглюкоза | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 40 90 00 |- - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 50 00 00 |- фруктоза хімічно | | 10 | 10 | -
|чиста | | | |
1702 60 |- фруктоза інша та | | | |
|сироп фруктози з | | | |
|вмістом у сухому | | | |
|стані понад | | | |
|50 мас. % фруктози: | | | |
1702 60 10 00 |- - ізоглюкоза | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 60 80 00 |- - сироп інуліновий| |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 60 95 00 |- - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 90 |- інші, включаючи | | | |
|інвертний цукор: | | | |
1702 90 10 00 |- - мальтоза хімічно| |0,3 євро |0,3 євро | -
|чиста | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 90 30 00 |- - ізоглюкоза | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 90 50 00 |- - мальтодекстрин | |0,3 євро |0,3 євро | -
|і мальтодекстриновий| |за 1 кг |за 1 кг |
|сироп | | | |
1702 90 60 00 |- - мед штучний, | |0,3 євро |0,3 євро | -
|змішаний або не | |за 1 кг |за 1 кг |
|змішаний з | | | |
|натуральним медом | | | |
|- - цукор та патока | | | |
|карамелізовані: | | | |
1702 90 71 00 |- - - з вмістом | |0,3 євро |0,3 євро | -
|50 мас. % або більше| |за 1 кг |за 1 кг |
|цукрози у сухому | | | |
|стані | | | |
|- - - інші: | | | |
1702 90 75 00 |- - - - у вигляді | |0,3 євро |0,3 євро | -
|порошку, | |за 1 кг |за 1 кг |
|агломерованого або | | | |
|неагломерованого | | | |
1702 90 79 00 |- - - - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 90 80 00 |- - сироп інуліновий| |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |

1702 90 99  |- - інші:      |   |     |     |
1702 90 99 10 |- - - цукро- | | 0 | 0 | -
|замінник для хворих | | | |
|на діабет | | | |
1702 90 99 90 |- - - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1703 |Патока [меляса], | | | |
|одержана внаслідок | | | |
|екстракції або | | | |
|рафінування цукру: | | | |
1703 10 00 00 |- патока [меляса] з | |0,08 євро|0,08 євро| -
|тростини | |за 1 кг |за 1 кг |
1703 90 00 00 |- інша | |0,08 євро|0,08 євро| -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 |Кондитерські вироби | | | |
|з цукру (включаючи | | | |
|білий шоколад) без | | | |
|вмісту какао: | | | |
1704 10 |- жувальні гумки, у | | | |
|цукровій оболонці | | | |
|або без неї: | | | |
|- - з вмістом | | | |
|цукрози менш як | | | |
|60 мас. % (включаючи| | | |
|інвертний цукор, | | | |
|виражений як | | | |
|цукроза): | | | |
1704 10 11 00 |- - - у вигляді | |1 євро |1 євро | -
|стрічки (смужки) | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 10 19 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - з вмістом | | | |
|цукрози 60 мас. % | | | |
|або більше | | | |
|(включаючи інвертний| | | |
|цукор, виражений як | | | |
|цукроза): | | | |
1704 10 91 00 |- - - у вигляді | |1 євро |1 євро | -
|стрічки (смужки) | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 10 99 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 90 |- інші: | | | |
1704 90 10 00 |- - екстракт | |1 євро |1 євро | -
|лакричний, який | |за 1 кг |за 1 кг |
|містить понад | | | |
|10 мас. % цукрози | | | |
|без додання інших | | | |
|речовин | | | |
1704 90 30 00 |- - білий шоколад | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
1704 90 51 00 |- - - пасти, | |1 євро |1 євро | -
|включаючи марципан, | |за 1 кг |за 1 кг |
|у первинних | | | |
|упаковках, масою | | | |
|нетто 1 кг або | | | |
|більше | | | |

1704 90 55 00 |- - - льодяники від |   |1 євро  |1 євро  | -
|болю у горлі і | |за 1 кг |за 1 кг |
|цукерки від кашлю | | | |
1704 90 61 00 |- - - драже та | |1 євро |1 євро | -
|аналогічні їм | |за 1 кг |за 1 кг |
|солодощі у вигляді | | | |
|драже | | | |
|- - - інші: | | | |
1704 90 65 00 |- - - - кондитерські| |1 євро |1 євро | -
|вироби у вигляді | |за 1 кг |за 1 кг |
|гумки та желе, | | | |
|включаючи фруктові | | | |
|пасти (мармелади) у | | | |
|вигляді | | | |
|кондитерських | | | |
|виробів з цукру | | | |
1704 90 71 00 |- - - - карамель, з | |1 євро |1 євро | -
|вареного цукру без | |за 1 кг |за 1 кг |
|жирових добавок, з | | | |
|начинкою або без | | | |
|начинки | | | |
1704 90 75 00 |- - - - ірис, | |1 євро |1 євро | -
|цукерки та | |за 1 кг |за 1 кг |
|аналогічні солодощі,| | | |
|з вареного цукру з | | | |
|жировими добавками | | | |
|- - - - інші: | | | |
1704 90 81 00 |- - - - - одержані | |1 євро |1 євро | -
|в результаті | |за 1 кг |за 1 кг |
|пресування | | | |
|(у вигляді таблеток)| | | |
1704 90 99 00 |- - - - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |

Група 18
Какао та продукти з нього

Примітки:

1. До цієї групи не включаються продукти товарних позицій 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 або 3004.

2. До товарної позиції 1806 включаються солодощі і кондитерські вироби з цукру, що містять какао, а також, за умови дотримання положень примітки 1 цієї групи, інші харчові продукти, які містять какао.

Додаткові примітки:

1. До підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 00 не включаються шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного типу.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1801 00 00 00 |Какао-боби, цілі та | | 0 | 0 | -
|розмелені, сирі або | | | |
|смажені | | | |
1802 00 00 00 |Шкаралупи, шкірки | | 5 | 5 | -
|(лушпайки) та інші | | | |
|відходи з какао | | | |
1803 |Какао-паста, | | | |
|знежирена або | | | |
|незнежирена: | | | |
1803 10 00 00 |- незнежирена | | 0 | 0 | -
1803 20 00 00 |- повністю або | | 0 | 0 | -
|частково знежирена | | | |
1804 00 00 00 |Какао-масло, | | 0 | 0 | -
|какао-жир | | | |
1805 00 00 |Какао-порошок, без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
1805 00 00 10 |- у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто 10 кг і більше| | | |
1805 00 00 90 |- інше | | 5 | 5 | -
1806 |Шоколад та інші | | | |
|готові харчові | | | |
|продукти з вмістом | | | |
|какао: | | | |
1806 10 |- какао-порошок, з | | | |
|доданням цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
1806 10 15 00 |- - з вмістом або | | 15 | 15 | -
|без вмісту менш як | | | |
|5 мас. % цукрози | | | |
|(включаючи інвертний| | | |
|цукор, перерахований| | | |
|на цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу | | | |

1806 10 20 00 |- - з вмістом    |   |  15  |  15  | -
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|перерахований на | | | |
|цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу, який | | | |
|дорівнює або більше | | | |
|5 мас. % і менш як | | | |
|65 мас. % | | | |
1806 10 30 00 |- - з вмістом | | 15 | 15 | -
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|перерахований на | | | |
|цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу, який | | | |
|дорівнює або більше | | | |
|65 мас. %, але менш | | | |
|як 80 мас. % | | | |
1806 10 90 00 |- - з вмістом | | 15 | 15 | -
|80 мас. % або більше| | | |
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|перерахований на | | | |
|цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, також | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу | | | |
1806 20 |- інші готові вироби| | | |
|у вигляді блоків, | | | |
|плиток чи батонів | | | |
|масою понад 2 кг або| | | |
|у рідкому стані, у | | | |
|вигляді пасти чи | | | |
|порошку, у гранулах | | | |
|тощо, які містяться | | | |
|у контейнерах або | | | |
|у первинній | | | |
|упаковці масою нетто| | | |
|понад 2 кг: | | | |
1806 20 10 00 |- - з вмістом | | 15 | 15 | -
|31 мас. % або більше| | | |
|какао-масла або з | | | |
|вмістом у сумі | | | |
|31 мас. % або більше| | | |
|какао-масла і | | | |
|молочного жиру | | | |
1806 20 30 00 |- - з вмістом у сумі| | 15 | 15 | -
|25 мас. % або | | | |
|більше, але менш як | | | |
|31 мас. % | | | |
|какао-масла та | | | |
|молочного жиру | | | |
|- - інші: | | | |
1806 20 50 00 |- - - з вмістом | | 15 | 15 | -
|18 мас. % або більше| | | |
|какао-масла | | | |

1806 20 70 00 |- - - крихти    |   |  15  |  15  | -
|молочного шоколаду | | | |
1806 20 80 00 |- - - шоколадна | | 15 | 15 | -
|глазур | | | |
1806 20 95 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
|- інші, у вігляді | | | |
|блоків, плиток чи | | | |
|батонів: | | | |
1806 31 00 00 |- - з начинкою | | 15 | 15 | -
1806 32 |- - без начинки: | | | |
1806 32 10 00 |- - - з доданням | | 15 | 15 | -
|зерна зернових | | | |
|культур, горіхів або| | | |
|фруктів | | | |
1806 32 90 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
1806 90 |- інші: | | | |
|- - шоколад і | | | |
|шоколадні вироби: | | | |
|- - - шоколадні | | | |
|цукерки з начинкою | | | |
|або без начинки: | | | |
1806 90 11 00 |- - - - які містять | | 15 | 15 | -
|алкоголь | | | |
1806 90 19 00 |- - - - інші | | 15 | 15 | -
|- - - інші: | | | |
1806 90 31 00 |- - - - з начинкою | | 15 | 15 | -
1806 90 39 |- - - - без | | | |
|начинки: | | | |
1806 90 39 10 |- - - - - вироби з | | 15 | 15 | -
|вмістом неїстівних | | | |
|ігор або сувенірів | | | |
1806 90 39 90 |- - - - - інші | | 15 | 15 | -
1806 90 50 00 |- - кондитерські | | 15 | 15 | -
|вироби з цукру та їх| | | |
|замінники, | | | |
|виготовлені з | | | |
|цукрозамінників, з | | | |
|вмістом какао | | | |
1806 90 60 00 |- - пасти, які | | 15 | 15 | -
|містять какао | | | |
1806 90 70 00 |- - готові вироби, | | 15 | 15 |
|які містять какао і | | | | -
|використовуються для| | | |
|виробництва напоїв | | | |
1806 90 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -

Група 19
Готові продукти із зерна зернових культур,
борошна, крохмалю або молока;
борошняні кондитерські вироби

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних або комбінації цих продуктів (група 16), за винятком виробів з начинкою, зазначених у товарній позиції 1902;

б) сухе печиво або інші вироби на основі борошна або крохмалю, вироблені спеціально для годівлі тварин (товарна позиція 2309);

в) лікарські засоби та інші продукти групи 30.

2. У товарній позиції 1901 термін "борошно, крупи" означає:

а) борошно і крупку зернових культур групи 11;

б) борошно, крупи і порошки рослинного походження будь-якої групи, крім борошна, крупи і порошків із сушених овочів (товарна позиція 0712), картоплі (товарна позиція 1105) або сушених бобових овочів (товарна позиція 1106).

3. До товарної позиції 1904 не включаються вироби з вмістом понад 6 мас. % какао у перерахунку на повністю знежирену основу або ж покриті шоколадом чи інші харчові продукти з вмістом какао (товарна позиція 1806).

4. У товарній позиції 1904 вислів "приготовлені іншим способом" означає, що вироби піддані особливій кулінарній обробці, відмінній від передбачених у товарних позиціях або у примітках групи 10 або 11.

Додаткові примітки:

1. Термін "солодке сухе печиво" у підпозиції 1905 30 означає продукти з вмістом води не більш як 12 мас. % і жиру не більш як 35 мас. % (начинка або покриття під час визначення цього вмісту не враховуються).

2. До підпозиції 1905 30 не включаються вафлі з вмістом води понад 10 мас. % (підкатегорія 1905 90 40 00).

----------------------------------------------------------------------
   Код   |    Назва    |   Ставки мита, %   |Додат-
       |          |--------------------------| кові
       |          |префе-|пільгова | повна | ОВО
       |          | рен- |     |     |
       |          |ційна |     |     |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1901     |Екстракти солодові; |   |     |     |
       |готові харчові   |   |     |     |
       |продукти з борошна, |   |     |     |
       |крупи, крохмалю або |   |     |     |
       |солодових      |   |     |     |
       |екстрактів, без   |   |     |     |
       |вмісту какао або з |   |     |     |
       |вмістом менш як   |   |     |     |
       |40 мас. % какао   |   |     |     |
       |у перерахунку на  |   |     |     |
       |повністю знежирену |   |     |     |
       |основу, не включені |   |     |     |
       |до інших угруповань;|   |     |     |
       |харчові продукти  |   |     |     |
       |із сировини товарних|   |     |     |
       |позицій 0401-0404, |   |     |     |
       |без вмісту або з  |   |     |     |
       |вмістом какао менш |   |     |     |
       |як 5 мас. % у    |   |     |     |
       |перерахунку на   |   |     |     |
       |повністю знежирену |   |     |     |
       |основу, не включені |   |     |     |
       |до інших угруповань:|   |     |     |
1901 10 00 00 |- продукти дитячого |   |  0  |  0  | -
       |харчування,     |   |     |     |
       |розфасовані для   |   |     |     |
       |роздрібної торгівлі |   |     |     |
1901 20 00 00 |- суміші та тісто  |   |  10  |  10  | -
       |для виробництва   |   |     |     |
       |хлібобулочних та  |   |     |     |
       |кондитерських    |   |     |     |
       |виробів товарної  |   |     |     |
       |позиції 1905    |   |     |     |
1901 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - екстракти    |   |     |     |
       |солодові:      |   |     |     |
1901 90 11 00 |- - - з вмістом   |   |  10  |  10  | -
       |сухого екстракту  |   |     |     |
       |90 мас. % або більше|   |     |     |
1901 90 19 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
       |- - інші:      |   |     |     |
1901 90 91 00 |- - - без вмісту  |   |  10  |  10  | -
       |молочних жирів,   |   |     |     |
       |цукрози, ізоглюкози,|   |     |     |
       |глюкози, крохмалю, |   |     |     |
       |або з вмістом менш |   |     |     |
       |як 1,5 мас. %    |   |     |     |
       |молочних жирів,   |   |     |     |
       |менш як 5 мас. %  |   |     |     |
       |цукрози (включаючи |   |     |     |
       |інвертний цукор)  |   |     |     |
       |або ізоглюкози,   |   |     |     |
       |менш як 5 мас.%   |   |     |     |
       |глюкози або     |   |     |     |
       |крохмалю, крім   |   |     |     |
       |харчових продуктів |   |     |     |
       |у вигляді порошку  |   |     |     |
       |з сировини товарних |   |     |     |
       |позицій 0401-0404  |   |     |     |

1901 90 99 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
1902     |Вироби з тіста без |   |     |     |
       |дріжджів, піддані  |   |     |     |
       |або не піддані   |   |     |     |
       |тепловій обробці,  |   |     |     |
       |з начинкою (з м'яса |   |     |     |
       |чи інших продуктів) |   |     |     |
       |або без начинки, або|   |     |     |
       |вироблені іншим   |   |     |     |
       |способом, наприклад,|   |     |     |
       |спагеті, макарони, |   |     |     |
       |локшина та інші   |   |     |     |
       |макаронні вироби;  |   |     |     |
       |кускус, готовий або |   |     |     |
       |не готовий до    |   |     |     |
       |споживання:     |   |     |     |
       |- вироби з тіста без|   |     |     |
       |дріжджів, не піддані|   |     |     |
       |тепловій обробці,  |   |     |     |
       |без начинки або не |   |     |     |
       |виготовлені іншим  |   |     |     |
       |способом:      |   |     |     |
1902 11 00 00 |- - з вмістом яєць |   |  20  |  20  | -
1902 19    |- - інші:      |   |     |     |
1902 19 10 00 |- - - без вмісту  |   |  15  |  15  | -
       |борошна або крупки з|   |     |     |
       |м'якої пшениці   |   |     |     |
1902 19 90 00 |- - - інші     |   |  15  |  15  | -
1902 20    |- вироби з     |   |     |     |
       |дріжджового тіста  |   |     |     |
       |з начинкою (піддані |   |     |     |
       |або не піддані   |   |     |     |
       |тепловій обробці або|   |     |     |
       |виготовлені іншим  |   |     |     |
       |способом):     |   |     |     |
1902 20 10 00 |- - з вмістом понад |   |  20  |  20  | -
       |20 мас. % риби і  |   |     |     |
       |ракоподібних,    |   |     |     |
       |молюсків та інших  |   |     |     |
       |водяних безхребетних|   |     |     |
1902 20 30 00 |- - з вмістом понад |   |  20  |  20  | -
       |20 мас. % сосисок, |   |     |     |
       |ковбас і аналогічних|   |     |     |
       |продуктів, м'яса і |   |     |     |
       |м'ясних субпродуктів|   |     |     |
       |усіх видів,     |   |     |     |
       |включаючи жири   |   |     |     |
       |будь-якого виду   |   |     |     |
       |або походження   |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
1902 20 91 00 |- - - піддані    |   |  20  |  20  | -
       |тепловій обробці  |   |     |     |
1902 20 99 00 |- - - інші     |   |  20  |  20  | -
1902 30    |- інші вироби з   |   |     |     |
       |тіста без дріжджів: |   |     |     |

1902 30 10 00 |- - висушені    |   |  10  |  10  | -
1902 30 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1902 40    |- кускус:      |   |     |     |
1902 40 10 00 |- - неприготовлений |   |  20  |  20  | -
1902 40 90 00 |- - інший      |   |  20  |  20  | -
1903 00 00 00 |Тапіока та її    |   |  20  |  20  | -
       |замінники, вироблені|   |     |     |
       |з крохмалю, у формі |   |     |     |
       |пластівців, гранул, |   |     |     |
       |кульок, крупинок,  |   |     |     |
       |горошин та в інших |   |     |     |
       |аналогічних формах |   |     |     |
1904     |Готові харчові   |   |     |     |
       |продукти, одержані |   |     |     |
       |здуванням або    |   |     |     |
       |смаженням зерна   |   |     |     |
       |зернових культур або|   |     |     |
       |продуктів із зерна |   |     |     |
       |(наприклад,     |   |     |     |
       |кукурудзяні     |   |     |     |
       |пластівці); зернові |   |     |     |
       |культури (крім   |   |     |     |
       |кукурудзи) у вигляді|   |     |     |
       |зерна або у вигляді |   |     |     |
       |пласівців або зерна,|   |     |     |
       |обробленого іншим  |   |     |     |
       |способом (за    |   |     |     |
       |винятком борошна і |   |     |     |
       |крупки), попередньо |   |     |     |
       |проварені або    |   |     |     |
       |приготовлені іншим |   |     |     |
       |способом, не    |   |     |     |
       |включені до інших  |   |     |     |
       |угруповань:     |   |     |     |
1904 10    |- готові харчові  |   |     |     |
       |вироби, одержані  |   |     |     |
       |здуванням або    |   |     |     |
       |смаженням зерна   |   |     |     |
       |зернових культур або|   |     |     |
       |продуктів із зерна: |   |     |     |
1904 10 10 00 |- - виготовлені з  |   |  10  |  10  | -
       |кукурудзи      |   |     |     |
1904 10 30 00 |- - виготовлені з  |   |  10  |  10  | -
       |рису        |   |     |     |
1904 10 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1904 20    |- готові харчові  |   |     |     |
       |продукти,      |   |     |     |
       |одержані з     |   |     |     |
       |несмажених зернових |   |     |     |
       |пластівців або із  |   |     |     |
       |сумішей несмажених |   |     |     |
       |зернових пластівців |   |     |     |
       |зі смаженими    |   |     |     |
       |зерновими      |   |     |     |
       |пластівцями або зі |   |     |     |
       |здутими зернами   |   |     |     |
       |зернових культур:  |   |     |     |

1904 20 10 00 |- - вироби типу   |   |  20  |  20  | -
       |мюслі (Musli) на  |   |     |     |
       |основі несмажених  |   |     |     |
       |пластівців зернових |   |     |     |
       |культур       |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
1904 20 91 00 |- - - виготовлені з |   |  20  |  20  | -
       |кукурудзи      |   |     |     |
1904 20 95 00 |- - - виготовлені з |   |  20  |  20  | -
       |рису        |   |     |     |
1904 20 99 00 |- - - інші     |   |  20  |  20  | -
1904 90    |- інші:       |   |     |     |
1904 90 10 00 |- - рис       |   |  10  |  10  | -
1904 90 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
1905     |Хлібобулочні,    |   |     |     |
       |кондитерські вироби,|   |     |     |
       |з вмістом або без  |   |     |     |
       |вмісту какао;    |   |     |     |
       |вафельні пластини, |   |     |     |
       |порожні капсули,  |   |     |     |
       |придатні для    |   |     |     |
       |використання у   |   |     |     |
       |фармацевтиці,    |   |     |     |
       |вафельні облатки  |   |     |     |
       |для запечатування, |   |     |     |
       |сушене тісто з   |   |     |     |
       |борошна та крохмалю |   |     |     |
       |у вигляді пластин  |   |     |     |
       |тощо:        |   |     |     |
1905 10 00 00 |- хрусткі хлібці  |   |  10  |  10  | -
1905 20    |- пряники:     |   |     |     |
1905 20 10 00 |- - з вмістом не  |   |  10  |  10  | -
       |більш як 30 мас. % |   |     |     |
       |цукрози (включаючи |   |     |     |
       |інвертний цукор,  |   |     |     |
       |виражений як    |   |     |     |
       |цукроза)      |   |     |     |
1905 20 30 00 |- - з вмістом    |   |  10  |  10  | -
       |30 мас. % або    |   |     |     |
       |більше, але не більш|   |     |     |
       |як 50 мас. % цукрози|   |     |     |
       |(включаючи інвертний|   |     |     |
       |цукор, виражений як |   |     |     |
       |цукроза)      |   |     |     |
1905 20 90 00 |- - з вмістом    |   |  10  |  10  | -
       |50 мас. % або більше|   |     |     |
       |цукрози (включаючи |   |     |     |
       |інвертний цукор,  |   |     |     |
       |виражений як    |   |     |     |
       |цукроза)      |   |     |     |
1905 30    |- печиво солодке  |   |     |     |
       |сухе; вафлі та   |   |     |     |
       |вафельні облатки:  |   |     |     |
       |- - повністю або  |   |     |     |
       |частково покриті  |   |     |     |
       |шоколадом чи іншими |   |     |     |
       |виробами, з вмістом |   |     |     |
       |какао:       |   |     |     |
1905 30 11 00 |- - - у первинних  |   |  10  |  10  | -
       |упаковках, масою  |   |     |     |
       |нетто не більш як  |   |     |     |
       |85 г        |   |     |     |

1905 30 19 00 |- - - інші     |   |  10  |  10  | -
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - печиво солодке|   |     |     |
       |сухе:        |   |     |     |
1905 30 30 00 |- - - - з вмістом  |   |  10  |  10  | -
       |8 мас. % або більше |   |     |     |
       |молочних жирів   |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
1905 30 51 00 |- - - - - печиво  |   |  10  |  10  | -
       |сухе з начинкою   |   |     |     |
1905 30 59 00 |- - - - - інші   |   |  10  |  10  | -
       |- - - вафлі та   |   |     |     |
       |вафельні облатки:  |   |     |     |
1905 30 91 00 |- - - - підсолені, |   |  10  |  10  | -
       |з начинкою або без |   |     |     |
       |неї         |   |     |     |
1905 30 99 00 |- - - - інші    |   |  10  |  10  | -
1905 40    |- сухарі, грінки та |   |     |     |
       |аналогічні смажені |   |     |     |
       |вироби:       |   |     |     |
1905 40 10 00 |- - сухарі     |   |  17  |  17  | -
1905 40 90 00 |- - інші      |   |  17  |  17  | -
1905 90    |- інші:       |   |     |     |
1905 90 10 00 |- - прісний хліб  |   |  10  |  10  | -
       |(маца)       |   |     |     |
1905 90 20 00 |- - вафельні    |   |  10  |  10  | -
       |пластини, порожні  |   |     |     |
       |капсули для     |   |     |     |
       |використання у   |   |     |     |
       |фармацевтиці,    |   |     |     |
       |вафельні облатки,  |   |     |     |
       |сухе тісто з    |   |     |     |
       |борошна, крохмалю та|   |     |     |
       |аналогічні продукти |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
1905 90 30 00 |- - - хлібобулочні |   |  10  |  10  | -
       |вироби без додання |   |     |     |
       |меду, яєць, сиру або|   |     |     |
       |фруктів, з вмістом |   |     |     |
       |у сухому стані не  |   |     |     |
       |більш як 5 мас. %  |   |     |     |
       |цукру і не більш як |   |     |     |
       |5 мас. % жиру    |   |     |     |
1905 90 40 00 |- - - вафлі та   |   |  10  |  10  | -
       |вафельні облатки з |   |     |     |
       |вмістом води понад |   |     |     |
       |10 мас. %      |   |     |     |
1905 90 45 00 |- - - печиво сухе  |   |  10  |  10  | -
1905 90 55 00 |- - - продукти   |   |  10  |  10  | -
       |екструдовані або  |   |     |     |
       |експансовані,    |   |     |     |
       |підсолені або    |   |     |     |
       |ароматизовані    |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
1905 90 60 00 |- - - - з додаванням|   |  10  |  10  | -
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
1905 90 90 00 |- - - - інші    |   |  10  |  10  | -

Група 20
Продукти переробки овочів, плодів або
інших частин рослин

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) овочі та плоди, приготовлені або консервовані способами, зазначеними у групі 07, 08 або 11;

б) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків, інших водяних безхребетних або комбінації цих продуктів (група 16);

в) гомогенізовані суміші харчових продуктів товарної позиції 2104.

2. До товарних позицій 2007 і 2008 не включаються фруктові желе і пасти (мармелади), мигдаль у вигляді драже та аналогічні продукти у вигляді кондитерських виробів (товарна позиція 1704) або шоколадні кондитерські вироби (товарна позиція 1806).

3. До товарних позицій 2001, 2004 і 2005 включаються лише ті продукти групи 07 або товарних позицій 1105 або 1106 (крім борошна, крупки, порошків продуктів групи 08), які були приготовлені або консервовані іншими способами, ніж зазначені у примітці 1а).

4. Томатний сік з вмістом 7 мас. % або більше сухої речовини включається до товарної позиції 2002.

5. У товарній позиції 2009 термін "соки незброджені, без додання спирту" означає соки, в яких концентрація спирту не більш як 0,5 об. % (див. примітку 2 до групи 22).

Примітки до підпозицій:

1. У підпозиції 2005 10 термін "овочі гомогенізовані" означає готові продукти з овочів, тонко подрібнені і розфасовані для реалізації в роздрібній торгівлі як дитяче або дієтичне харчування в посудинах, масою нетто не більш як 250 грамів. У цьому разі не беруться до уваги різні інгредієнти, додані у ці продукти у невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть вміщувати у невеликій кількості видимі оком шматочки овочів. Ця підпозиція має першочергове значення у товарній позиції 2005.

2. У підпозиції 2007 10 термін "гомогенізовані готові продукти" означає готові продукти з плодів, що тонко подрібнені і розфасовані для реалізації у роздрібній торгівлі як дитяче або дієтичне харчування, у посудинах масою нетто не більш як 250 грамів. У цьому разі не беруться до уваги різні інгредієнти, додані у ці продукти у невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ця підпозиція має першочергове значення у товарній позиції 2007.

Додаткові примітки:

1. У підпозиції 2001 овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані за допомогою оцту або оцтової кислоти, повинні мати вміст 0,5 мас. % або більше вільної леткої кислоти у перерахунку на оцтову кислоту.

2. Вміст різних видів цукру, виражених як цукроза ("вміст цукру") у продуктах цієї групи, відповідає показнику рефрактометра при температурі 20 град.С помноженому на коефіцієнт:

0,93 для продуктів підпозицій 2008 20-2008 80, 2008 92 і 2008 99,

0,95 для продуктів інших товарних позицій.

3. Продукти підпозицій 2008 20-2008 80, 2008 92 і 2008 99 повинні розглядатися як такі, що мають добавки цукру, якщо "вміст цукру" у них перевищує відсотокза масою, зазначений нижче, залежно від виду плодів чи їстівних частин рослин:

ананаси, виноград: 13 %,

інші плоди, які включають суміші плодів та їстівні частини рослин: 9 %.

4. У підкатегоріях 2008 30 11 00-2008 30 39 00, 2008 40 11 00-2008 40 39 00, 2008 50 11 00-2008 50 59 00, 2008 60 11 00-2008 60 39 00, 2008 70 11 00-2008 70 59 00, 2008 80 11 00-2008 80 39 00, 2008 92 12 00-2008 92 38 00 і 2008 99 11 00-2008 99 40 00 зазначені терміни мають такі значення:

"фактична концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту у 100 кг продукту,

символ "мас. %" позначає концентрацію спирту за масою.

5. Вміст добавки цукру в продуктах товарної позиції 2009 відповідає "вмісту цукру", зменшеному на зазначену нижче величину, залежно від виду соку:

лимонний або томатний соки: 3,

яблучний сік: 11,

виноградний сік: 15,

інші фруктові або овочеві соки, включаючи суміші соків: 13.

6. У підкатегоріях 2009 60 51 00 і 2009 60 71 00 термін "концентрований виноградний сік (включаючи виноградне сусло)" означає виноградний сік (включаючи виноградне сусло), для якого цифровий показник рефрактометра при температурі 20 град.С становить не менш як 50,9 %.

7. У підкатегоріях 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 10 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 59 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00, 2008 92 97 00, 2008 99 36 00, 2008 99 38 00, 2009 80 36 00, 2009 80 73 00, 2009 80 88 00, 2009 80 97 00, 2009 90 92 00, 2009 90 95 00 і 2009 90 97 00 термін "тропічні плоди" включає плоди гуаяви, манго, мангостана [гарцинії], папаї, тамариндового дерева, дерева акажу, личі, джекфрута [плід хлібного дерева], саподили, пасифлори [страстоцвіту], карамболи та пітаї.

8. У підкатегоріях 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 51 00, 2008 19 59 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00 і 2008 92 97 00 термін "тропічні горіхи" включає кокосові горіхи, горіхи кеш'ю, бразильські горіхи, горіхи ареки (або бетель), горіхи коли і горіхи макадамії.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2001 |Овочі, плоди та інші| | | |
|їстівні частини | | | |
|рослин, приготовлені| | | |
|або консервовані з | | | |
|доданням оцту чи | | | |
|оцтової кислоти: | | | |
2001 10 00 00 |- огірки та | | 17 | 17 | -
|корнішони | | | |
2001 20 00 00 |- цибуля | | 20 | 20 | -
2001 90 |- інші: | | | |
2001 90 10 00 |- - мангове чутні | | 20 | 20 | -
2001 90 20 00 |- - плоди роду | | 20 | 20 | -
|Capsicum, крім | | | |
|солодких стручкових | | | |
|або пахучих перців | | | |
2001 90 30 00 |- - цукрова | | 20 | 20 | -
|кукурудза (Zea mays | | | |
|var. Saccharata) | | | |
2001 90 40 00 |- - ямс, батат і | | 20 | 20 | -
|аналогічні їстівні | | | |
|частини рослин з | | | |
|вмістом крохмалю | | | |
|5 мас. % або більше | | | |
2001 90 50 00 |- - гриби | | 20 | 20 | -
2001 90 60 00 |- - пальмова | | 20 | 20 | -
|серцевина | | | |
2001 90 65 00 |- - маслини | | 20 | 20 | -
2001 90 70 00 |- - солодкий | | 20 | 20 | -
|стручковий або | | | |
|пахучий перець | | | |
2001 90 75 00 |- - салатний | | 20 | 20 | -
|столовий буряк | | | |
|(Beta vulgaris var. | | | |
|Conditiva) | | | |
2001 90 85 00 |- - червоноголова | | 20 | 20 | -
|капуста | | | |
2001 90 91 00 |- - тропічні плоди | | 20 | 20 | -
|і тропічні горіхи | | | |
2001 90 96 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2002 |Томати, приготовлені| | | |
|або консервовані | | | |
|без додання оцту чи | | | |
|оцтової кислоти: | | | |

2002 10    |- томати цілі або  |   |     |     |
|розрізані на | | | |
|частини: | | | |
2002 10 10 00 |- - очищені від | | 15 | 15 | -
|шкірки | | | |
2002 10 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
2002 90 |- інші: | | | |
|- - з вмістом сухої | | | |
|речовини менш як | | | |
|12 мас. %: | | | |
2002 90 11 00 |- - - у первинних | | 20 | 20 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 1 кг | | | |
2002 90 19 00 |- - - у первинних | | 20 | 20 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 1 кг | | | |
|- - з вмістом сухої | | | |
|речовини 12 мас. % | | | |
|або більше, але | | | |
|менше або що | | | |
|дорівнює 30 мас. %: | | | |
2002 90 31 00 |- - - у первинних | | 20 | 20 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 1 кг | | | |
2002 90 39 00 |- - - у первинних | | 20 | 20 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 1 кг | | | |
|- - з вмістом сухої | | | |
|речовини понад | | | |
|30 мас. %: | | | |
2002 90 91 00 |- - - у первинних | | 20 | 20 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто понад 1 кг | | | |
2002 90 99 00 |- - - у первинних | | 20 | 20 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 1 кг | | | |
2003 |Гриби та трюфелі, | | | |
|приготовлені або | | | |
|консервовані без | | | |
|додання оцту чи | | | |
|оцтової кислоти: | | | |
2003 10 |- гриби: | | | |
|- - роду Agaricus: | | | |
2003 10 20 00 |- - - попередньо | | 10 | 10 | -
|консервовані, | | | |
|повністю піддані | | | |
|глибокій тепловій | | | |
|обробці | | | |
2003 10 30 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
2003 10 80 00 |- - інші | | | | -
2003 20 00 00 |- трюфелі | | 10 | 10 | -
2004 |Інші овочі, | | | |
|приготовлені або | | | |
|консервовані без | | | |
|додання оцту чи | | | |
|оцтової кислоти, | | | |
|морожені, крім | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 2006: | | | |

2004 10    |- картопля:     |   |     |     |
2004 10 10 00 |- - піддана тільки | | 20 | 20 | -
|тепловій обробці | | | |
|- - інша: | | | |
2004 10 91 00 |- - - у вигляді | | 10 | 10 | -
|борошна, круп або | | | |
|пластівців | | | |
2004 10 99 00 |- - - інша | | 20 | 20 | -
2004 90 |- інші овочі та | | | |
|овочеві суміші: | | | |
2004 90 10 00 |- - цукрова | | 20 | 20 | -
|кукурудза (Zea mays | | | |
|var. Saccharata) | | | |
2004 90 30 00 |- - капуста квашена,| | 20 | 20 | -
|каперси і маслини | | | |
2004 90 50 00 |- - горох (Pisum | | 20 | 20 | -
|sativum) і стручкова| | | |
|квасоля | | | |
|- - інші, включаючи | | | |
|суміші: | | | |
2004 90 91 00 |- - - цибуля | | 20 | 20 | -
|ріпчаста, піддана | | | |
|тільки тепловій | | | |
|обробці | | | |
2004 90 98 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
2005 |Інші овочі, | | | |
|приготовлені або | | | |
|консервовані без | | | |
|додання оцту чи | | | |
|оцтової кислоти, | | | |
|неморожені, крім | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 2006: | | | |
2005 10 00 00 |- овочі | | 20 | 20 | -
|гомогенізовані | | | |
2005 20 |- картопля: | | | |
2005 20 10 00 |- - у вигляді | | 17 | 17 | -
|борошна, круп або | | | |
|пластівців | | | |
|- - інша: | | | |
2005 20 20 00 |- - - нарізана | | 17 | 17 | -
|тонкими шматочками, | | | |
|обсмажена або | | | |
|підсушена, солона чи| | | |
|несолона або | | | |
|ароматизована чи | | | |
|неароматизована, у | | | |
|герметично закритих | | | |
|упаковках, придатна | | | |
|до споживання | | | |
2005 20 80 00 |- - - інша | | 17 | 17 | -
2005 40 00 00 |- горох (Pisum | | 20 | 20 | -
|sativum) | | | |
|- квасоля (Vigna | | | |
|spp., Phaseolus | | | |
|spp.): | | | |
2005 51 00 00 |- - квасоля лущена | | 20 | 20 | -
2005 59 00 00 |- - інша | | 20 | 20 | -
2005 60 00 00 |- спаржа | | 20 | 20 | -
2005 70 |- маслини: | | | |
2005 70 10 00 |- - у первинних | | 10 | 10 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 5 кг | | | |

2005 70 90 00 |- - інші      |   |  10  |  10  | -
2005 80 00 00 |- цукрова кукурудза | | 10 | 10 | -
|(Zea mays var. | | | |
|saccharata) | | | |
2005 90 |- інші овочі та | | | |
|овочеві суміші: | | | |
2005 90 10 00 |- - плоди роду | | 17 | 17 | -
|Capsicum, крім | | | |
|солодких стручкових | | | |
|або пахучого перців | | | |
2005 90 30 00 |- - каперси | | 17 | 17 | -
2005 90 50 00 |- - артишоки | | 17 | 17 | -
2005 90 60 00 |- - морква | | 17 | 17 | -
2005 90 70 00 |- - овочеві суміші | | 17 | 17 | -
2005 90 75 00 |- - капуста квашена | | 17 | 17 | -
2005 90 80 00 |- - інші | | 17 | 17 | -
2006 00 |Овочі, плоди, | | | |
|горіхи, шкірки | | | |
|плодів та інші | | | |
|частини рослин, | | | |
|консервовані з | | | |
|доданням цукру | | | |
|(зацукровані або | | | |
|просочені цукровим | | | |
|сиропом): | | | |
2006 00 10 00 |- імбир | | 20 | 20 | -
|- інші: | | | |
|- - з вмістом цукру | | | |
|понад 13 мас. %: | | | |
2006 00 31 00 |- - - вишня | | 20 | 20 | -
|(черешня) | | | |
2006 00 35 00 |- - - тропічні плоди| | 20 | 20 | -
|і тропічні горіхи | | | |
2006 00 38 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
|- - інші: | | | |
2006 00 91 00 |- - - тропічні плоди| | 20 | 20 | -
|і тропічні горіхи | | | |
2006 00 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
2007 |Варення, ждеми, | | | |
|желе, мармелади, | | | |
|фруктові пюре та | | | |
|пасти | | | |
|плодово-ягідні, | | | |
|які пройшли | | | |
|теплову обробку, | | | |
|з доданням або без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
2007 10 |- гомогенізовані | | | |
|готові продукти: | | | |
2007 10 10 00 |- - з вмістом цукру | | 15 | 15 | -
|понад 13 мас. % | | | |
|- - інші: | | | |

2007 10 91 00 |- - - з тропічних  |   |  15  |  15  | -
|плодів | | | |
2007 10 99 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
|- інші: | | | |
2007 91 |- - цитрусові: | | | |
2007 91 10 00 |- - - з вмістом | | 20 | 20 | -
|цукру понад | | | |
|30 мас. % | | | |
2007 91 30 00 |- - - з вмістом | | 20 | 20 | -
|цукру понад | | | |
|13 мас. %, але не | | | |
|більш як 30 мас. % | | | |
2007 91 90 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
2007 99 |- - інші: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|цукру понад | | | |
|30 мас. %: | | | |
2007 99 10 00 |- - - - пюре і пасти| | 20 | 20 | -
|сливові (мармелади) | | | |
|у первинних | | | |
|упаковках масою | | | |
|нетто понад | | | |
|100 кг, призначені | | | |
|для промислової | | | |
|обробки | | | |
2007 99 20 00 |- - - - пюре і пасти| | 20 | 20 | -
|з каштанів | | | |
|- - - - інші: | | | |
2007 99 31 00 |- - - - - з вишень | | 20 | 20 | -
|та черешень | | | |
2007 99 33 00 |- - - - - з полуниць| | 20 | 20 | -
2007 99 35 00 |- - - - - з малини | | 20 | 20 | -
2007 99 39 00 |- - - - - інші | | 20 | 20 | -
|- - - з вмістом | | | |
|цукру понад | | | |
|13 мас. %, | | | |
|але не більш як | | | |
|30 мас. %: | | | |
2007 99 51 00 |- - - - пюре і пасти| | 20 | 20 | -
|каштанові | | | |
2007 99 55 00 |- - - - пюре і | | 20 | 20 | -
|компоти з яблук | | | |
2007 99 58 00 |- - - - інші | | 20 | 20 | -
|- - - інші: | | | |
2007 99 91 00 |- - - - пюре і | | 20 | 20 | -
|компоти з яблук | | | |
2007 99 93 00 |- - - - з тропічних | | 2 | 2 | -
|плодів і тропічних | | | |
|горіхів | | | |
2007 99 98 |- - - - інші | | | | -
2007 99 98 10 |- - - - - пюре з | | 2 | 2 |
|бананів, без додання| | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджуючих | | | |
|речовин, | | | |
|консервоване | | | |
|асептичним способом,| | | |
|в ємкості, масою | | | |
|нетто понад 190 кг | | | |

2007 99 98 90 |- - - - - інші   |   |  10  |  10  |
2008     |Плоди, горіхи та  |   |     |     |
       |інші їстівні частини|   |     |     |
       |рослин, приготовлені|   |     |     |
       |або консервовані  |   |     |     |
       |іншим способом, з  |   |     |     |
       |доданням або без  |   |     |     |
       |додання цукру чи  |   |     |     |
       |інших        |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин або спирту, |   |     |     |
       |не включені до інших|   |     |     |
       |угруповань:     |   |     |     |
       |- горіхи, земляні  |   |     |     |
       |горіхи (арахіс) та |   |     |     |
       |інше насіння,    |   |     |     |
       |змішане або не   |   |     |     |
       |змішане між собою: |   |     |     |
2008 11    |- - арахіс:     |   |     |     |
2008 11 10 00 |- - - арахісове   |   |  10  |  10  | -
       |масло        |   |     |     |
       |- - - інші, у    |   |     |     |
       |первинних упаковках |   |     |     |
       |масою нетто:    |   |     |     |
       |- - - - понад 1 кг: |   |     |     |
2008 11 92 00 |- - - - - обсмажені |   |  0  |  0  | -
2008 11 94 00 |- - - - - інші   |   |  10  |  10  | -
       |- - - - не більш  |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 11 96 00 |- - - - - обсмажені |   |  10  |  10  | -
2008 11 98 00 |- - - - - інші   |   |  10  |  10  | -
2008 19    |- - інші, включаючи |   |     |     |
       |суміші:       |   |     |     |
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою  |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 19 11 00 |- - - - тропічні  |   |  10  |  10  | -
       |горіхи; суміші з  |   |     |     |
       |вмістом 50 мас. %  |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |горіхів та тропічних|   |     |     |
       |плодів       |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
2008 19 13 00 |- - - - - мигдаль і |   |  0  |  0  | -
       |фісташки, обсмажені |   |     |     |
2008 19 19 00 |- - - - - інші   |   |  0  |  0  | -
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
       |- - - - тропічні  |   |     |     |
       |горіхи; суміші з  |   |     |     |
       |вмістом 50 мас. %  |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |горіхів і тропічних |   |     |     |
       |плодів:       |   |     |     |
2008 19 51 00 |- - - - - тропічні |   |  10  |  10  | -
       |горіхи обсмажені  |   |     |     |
2008 19 59 00 |- - - - - інші   |   |  10  |  10  | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
       |- - - - - горіхи  |   |     |     |
       | обсмажені:     |   |     |     |
2008 19 93 00 |- - - - - - мигдаль |   |  10  |  10  | -
       |і фісташки     |   |     |     |
2008 19 95 00 |- - - - - - інші  |   |  10  |  10  | -
2008 19 99 00 |- - - - - інші   |   |  10  |  10  | -
2008 20    |- ананаси:     |   |     |     |
       |- - з додаванням  |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |

2008 20 11 00 |- - - - з вмістом  |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |17 мас. %      |   |     |     |
2008 20 19 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 20 31 00 |- - - - з вмістом  |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |19 мас. %      |   |     |     |
2008 20 39 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - без додання   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 20 51 00 |- - - - з вмістом  |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |17 мас. %      |   |     |     |
2008 20 59 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 20 71 00 |- - - - з вмістом  |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |19 мас. %      |   |     |     |
2008 20 79 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
2008 20 91 00 |- - - - 4,5 кг або |   |  2  |  2  | -
       |більше       |   |     |     |
2008 20 99 00 |- - - - менш як   |   |  15  |  15  | -
       |4,5 кг       |   |     |     |
2008 30    |- цитрусові:    |   |     |     |
       |- - з доданням   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з вмістом   |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |9 мас. %:      |   |     |     |
2008 30 11 00 |- - - - з фактичною |   |  15  |  15  | -
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш   |   |     |     |
       |як 11,85 мас. %   |   |     |     |
2008 30 19 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2008 30 31 00 |- - - - з фактичною |   |  15  |  15  | -
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш   |   |     |     |
       |як 11,85 мас. %   |   |     |     |
2008 30 39 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - без додання   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 30 51 00 |- - - - дольки   |   |  15  |  15  | -
       |грейпфрута     |   |     |     |
2008 30 55 00 |- - - - мандарини, |   |  15  |  15  | -
       |включаючи танжерини |   |     |     |
       |та сатсуми [уншіу]; |   |     |     |
       |клементини, вілкінги|   |     |     |
       |та аналогічні    |   |     |     |
       |гібриди цитрусових |   |     |     |

2008 30 59 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 30 71 00 |- - - дольки    |   |  15  |  15  | -
       |грейпфрута     |   |     |     |
2008 30 75 00 |- - - - мандарини, |   |  15  |  15  | -
       |включаючи танжерини |   |     |     |
       |та сатсуми [уншіу]; |   |     |     |
       |клементини, вілкінги|   |     |     |
       |та аналогічні    |   |     |     |
       |гібриди цитрусових |   |     |     |
2008 30 79 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
2008 30 91 00 |- - - - 4,5 кг або |   |  2  |  2  | -
       |більше       |   |     |     |
2008 30 99 00 |- - - - менш як   |   |  15  |  15  | -
       |4,5 кг       |   |     |     |
2008 40    |- груші:      |   |     |     |
       |- - з доданням   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
       |- - - - з вмістом  |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %:     |   |     |     |
2008 40 11 00 |- - - - - з     |   |  15  |  15  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією спирту|   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 40 19 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
2008 40 21 00 |- - - - - з     |   |  15  |  15  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією спирту|   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 40 29 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | -
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 40 31 00 |- - - - з вмістом  |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |15 мас. %      |   |     |     |
2008 40 39 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - без додання   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 40 51 00 |- - - - з вмістом  |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %      |   |     |     |

2008 40 59 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 40 71 00 |- - - - з вмістом  |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |15 мас. %      |   |     |     |
2008 40 79 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
2008 40 91 00 |- - - - 4,5 кг або |   |  15  |  15  | -
       |більше       |   |     |     |
2008 40 99 00 |- - - - менш як   |   |  15  |  15  | -
       |4,5 кг       |   |     |     |
2008 50    |- абрикоси:     |   |     |     |
       |- - з доданням   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
       |- - - - з вмістом  |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %:     |   |     |     |
2008 50 11 00 |- - - - - з     |   |  20  |  20  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш   |   |     |     |
       |як 11,85 мас. %   |   |     |     |
2008 50 19 00 |- - - - - інші   |   |  20  |  20  | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
2008 50 31 00 |- - - - - з     |   |  20  |  20  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 50 39 00 |- - - - - інші   |   |  20  |  20  | -
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 50 51 00 |- - - - з вмістом  |   |  20  |  20  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |15 мас. %      |   |     |     |
2008 50 59 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - без додання   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 50 61 00 |- - - - з вмістом  |   |  20  |  20  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %      |   |     |     |
2008 50 69 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |

2008 50 71 00 |- - - - з вмістом  |   |  20  |  20  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |15 мас. %      |   |     |     |
2008 50 79 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
2008 50 92 00 |- - - - 5 кг або  |   |  20  |  20  | -
       |більше       |   |     |     |
2008 50 94 00 |- - - - 4,5 кг або |   |  20  |  20  | -
       |більше, але менш  |   |     |     |
       |як 5 кг       |   |     |     |
2008 50 99 00 |- - - - менш як   |   |  20  |  20  | -
       |4,5 кг       |   |     |     |
2008 60    |- вишні (черешні): |   |     |     |
       |- - з доданням   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з вмістом   |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |9 мас. %:      |   |     |     |
2008 60 11 00 |- - - - з      |   |  20  |  20  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 60 19 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2008 60 31 00 |- - - - з      |   |  20  |  20  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 60 39 00 |- - - - інші    |   |  0  |  0  | -
       |- - без додання   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 60 51 00 |- - - - вишні кислі |   |  20  |  20  | -
       |(Prunus cerasus)  |   |     |     |
2008 60 59 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 60 61 00 |- - - - вишні кислі |   |  20  |  20  | -
       |(Prunus cerasus)  |   |     |     |
2008 60 69 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
       |- - - - 4,5 кг або |   |     |     |
       |більше:       |   |     |     |
2008 60 71 00 |- - - - - вишні   |   |  20  |  20  | -
       |кислі (Prunus    |   |     |     |
       |cerasus)      |   |     |     |
2008 60 79 00 |- - - - - інші   |   |  20  |  20  | -
       |- - - - менш як   |   |     |     |
       |4,5 кг:       |   |     |     |
2008 60 91 00 |- - - - - вишні   |   |  20  |  20  | -
       |кислі (Prunus    |   |     |     |
       |cerasus)      |   |     |     |

2008 60 99 00 |- - - - - інші   |   |  20  |  20  | -
2008 70    |- персики:     |   |     |     |
       |- - з доданням   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
       |- - - - з вмістом  |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %:     |   |     |     |
2008 70 11 00 |- - - - - з     |   |  20  |  20  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 70 19 00 |- - - - - інші   |   |  20  |  20  | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
2008 70 31 00 |- - - - - з     |   |  20  |  20  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 70 39 00 |- - - - - інші   |   |  20  |  20  | -
       |- - - у первинних  |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 70 51 00 |- - - - з вмістом  |   |  20  |  20  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |15 мас. %      |   |     |     |
2008 70 59 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - без додання   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 70 61 00 |- - - - з вмістом  |   |  20  |  20  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %      |   |     |     |
2008 70 69 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 70 71 00 |- - - - з вмістом  |   |  20  |  20  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |15 мас. %      |   |     |     |
2008 70 79 00 |- - - - інші    |   |  20  |  20  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
2008 70 92 00 |- - - - 5 кг або  |   |  20  |  20  | -
       |більше       |   |     |     |
2008 70 94 00 |- - - - 4,5 кг або |   |  20  |  20  | -
       |більше, але менш  |   |     |     |
       |як 5 кг       |   |     |     |
2008 70 99 00 |- - - - менш як   |   |  20  |  20  | -
       |4,5 кг       |   |     |     |
2008 80    |- суниці і полуниці:|   |     |     |
       |- - з доданням   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - з вмістом   |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |9 мас. %:      |   |     |     |

2008 80 11 00 |- - - - з      |   |  15  |  15  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 80 19 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2008 80 31 00 |- - - - з      |   |  15  |  15  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 80 39 00 |- - - - інші    |   |  15  |  15  | -
       |- - без додання   |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
2008 80 50 00 |- - - з доданням  |   |  15  |  15  | -
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг  |   |     |     |
2008 80 70 00 |- - - з доданням  |   |  15  |  15  | -
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг       |   |     |     |
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
2008 80 91 00 |- - - - 4,5 кг або |   |  15  |  15  | -
       |більше       |   |     |     |
2008 80 99 00 |- - - - менш як   |   |  15  |  15  | -
       |4,5 кг       |   |     |     |
       |- інші, включаючи  |   |     |     |
       |суміші, за винятком |   |     |     |
       |тих, які включаються|   |     |     |
       |до підпозиції    |   |     |     |
       |2008 19:      |   |     |     |
2008 91 00 00 |- - серцевина пальми|   |  5  |  5  | -
2008 92    |- - суміші:     |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - - з вмістом  |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |9 мас. %:      |   |     |     |
       |- - - - - з     |   |     |     |
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %:    |   |     |     |
2008 92 12 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші з |   |     |     |
       |вмістом 50 мас. %  |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 14 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
2008 92 16 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 18 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
       |- - - - - з     |   |     |     |
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %:    |   |     |     |

2008 92 32 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 34 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
2008 92 36 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 38 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - - з доданням |   |     |     |
       |цукру:       |   |     |     |
       |- - - - - у     |   |     |     |
       |первинних упаковках |   |     |     |
       |масою нетто     |   |     |     |
       |понад 1 кг:     |   |     |     |
2008 92 51 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 59 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
       |- - - - - -     |   |     |     |
       |плодово-ягідні   |   |     |     |
       |суміші, в яких   |   |     |     |
       |частка кожної з   |   |     |     |
       |складових не більш |   |     |     |
       |як 50 мас. % усієї |   |     |     |
       |маси:        |   |     |     |
2008 92 72 00 |- - - - - - - з   |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 74 00 |- - - - - - - інші |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - - інші:  |   |     |     |
2008 92 76 00 |- - - - - - - з   |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 78 00 |- - - - - - - інші |   |  15  |  15  | -
       |- - - - без додання |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто:       |   |     |     |
       |- - - - - 5 кг або |   |     |     |
       |більше:       |   |     |     |

2008 92 92 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 93 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - 4,5 кг  |   |     |     |
       |або більше,     |   |     |     |
       |але менш як 5 кг:  |   |     |     |
2008 92 94 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 96 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - менш   |   |     |     |
       |як 4,5 кг:     |   |     |     |
2008 92 97 00 |- - - - - - з    |   |  15  |  15  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |з вмістом 50 мас. % |   |     |     |
       |або більше тропічних|   |     |     |
       |плодів і тропічних |   |     |     |
       |горіхів)      |   |     |     |
2008 92 98 00 |- - - - - - інші  |   |  15  |  15  | -
2008 99    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - з доданням  |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - - імбир:   |   |     |     |
2008 99 11 00 |- - - - - з     |   |  15  |  15  | -
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %    |   |     |     |
2008 99 19 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | -
       |- - - - виноград:  |   |     |     |
2008 99 21 00 |- - - - - з вмістом |   |  15  |  15  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |13 мас. %      |   |     |     |
2008 99 23 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | -
       |- - - - інші    |   |     |     |
       |- - - - - з вмістом |   |     |     |
       |цукру понад     |   |     |     |
       |9 мас. %:      |   |     |     |
       |- - - - - - з    |   |     |     |
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш   |   |     |     |
       |як 11,85 мас. %:  |   |     |     |
2008 99 25 00 |- - - - - - - плоди |   |  15  |  15  | -
       |пасифлори      |   |     |     |
       |[страстоцвіту]   |   |     |     |
       |і гуаяви      |   |     |     |
2008 99 26 00 |- - - - - - - плоди |   |  15  |  15  | -
       |манго, мангостана  |   |     |     |
       |[гарцинії], папаї, |   |     |     |
       |тамаринду,     |   |     |     |
       |анакардії [акажу], |   |     |     |
       |личі, джекфрута   |   |     |     |
       |[плоди хлібного   |   |     |     |
       |дерева], плоди   |   |     |     |
       |саподили, карамболи |   |     |     |
       |і пітаї       |   |     |     |

2008 99 28 00 |- - - - - - - інші |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - - інші:  |   |     |     |
2008 99 32 00 |- - - - - - - плоди |   |     |     | -
       |пасифлори      |   |     |     |
       |[страстоцвіту]   |   |     |     |
       |і гуаяви      |   |     |     |
2008 99 33 00 |- - - - - - - плоди |   |  15  |  15  | -
       |манго, мангостана  |   |     |     |
       |[гарцинії], папаї, |   |     |     |
       |тамаринду, анакардії|   |     |     |
       |[акажу], личі,   |   |     |     |
       |джекфрута [плоди  |   |     |     |
       |хлібного дерева],  |   |     |     |
       |плоди саподили,   |   |     |     |
       |карамболи і пітаї  |   |     |     |
2008 99 34 00 |- - - - - - - інші |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
       |- - - - - - з    |   |     |     |
       |фактичною      |   |     |     |
       |концентрацією    |   |     |     |
       |спирту не більш як |   |     |     |
       |11,85 мас. %:    |   |     |     |
2008 99 36 00 |- - - - - - -    |   |  15  |  15  | -
       |тропічні плоди   |   |     |     |
2008 99 37 00 |- - - - - - - інші |   |  15  |  15  | -
       |- - - - - - інші:  |   |     |     |
2008 99 38 00 |- - - - - - -    |   |  15  |  15  | -
       |тропічні плоди   |   |     |     |
2008 99 40 00 |- - - - - - - інші |   |  15  |  15  | -
       |- - - без додання  |   |     |     |
       |спирту:       |   |     |     |
       |- - - - з доданням |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто понад 1 кг:  |   |     |     |
2008 99 41 00 |- - - - - імбир   |   |  15  |  15  | -
2008 99 43 00 |- - - - - виноград |   |  15  |  15  | -
2008 99 45 00 |- - - - - сливи   |   |  15  |  15  | -
2008 99 46 00 |- - - - - плоди   |   |  15  |  15  | -
       |пасифлори      |   |     |     |
       |[страстоцвіту],   |   |     |     |
       |гуаяви і плоди   |   |     |     |
       |тамаринду      |   |     |     |
2008 99 47 00 |- - - - - плоди   |   |  15  |  15  | -
       |манго, мангостана  |   |     |     |
       |[гарцинії], папаї, |   |     |     |
       |тамаринду, анакардії|   |     |     |
       |[акажу], личі,   |   |     |     |
       |джекфрута [плоди  |   |     |     |
       |хлібного дерева],  |   |     |     |
       |плоди саподили,   |   |     |     |
       |карамболи і пітаї  |   |     |     |
2008 99 49 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | -
       |- - - - з доданням |   |     |     |
       |цукру, у первинних |   |     |     |
       |упаковках масою   |   |     |     |
       |нетто не більш   |   |     |     |
       |як 1 кг:      |   |     |     |
2008 99 51 00 |- - - - - імбир   |   |  15  |  15  | -
2008 99 53 00 |- - - - - виноград |   |  15  |  15  | -
2008 99 55 00 |- - - - - сливи   |   |  15  |  15  | -
2008 99 61 00 |- - - - - плоди   |   |  15  |  15  | -
       |пасифлори      |   |     |     |
       |[страстоцвіту]   |   |     |     |
       |і гуаяви      |   |     |     |
2008 99 62 00 |- - - - - плоди   |   |  15  |  15  | -
       |манго, мангостана  |   |     |     |
       |[гарцинії], папаї, |   |     |     |
       |тамаринду, анакардії|   |     |     |
       |[акажу], личі,   |   |     |     |
       |джекфрута [плоди  |   |     |     |
       |хлібного дерева],  |   |     |     |
       |плоди саподили,   |   |     |     |
       |карамболи і пітаї  |   |     |     |
2008 99 68 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | -
       |- - - - без додання |   |     |     |
       |цукру:       |   |     |     |
       |- - - - - сливи, у |   |     |     |
       |первинних упаковках |   |     |     |
       |масою нетто:    |   |     |     |

2008 99 72 00 |- - - - - - 5 кг  |   |  15  |  15  | -
       |або більше     |   |     |     |
2008 99 74 00 |- - - - - - 4,5 кг |   |  15  |  15  | -
       |або більше,     |   |     |     |
       |але менш як 5 кг  |   |     |     |
2008 99 79 00 |- - - - - - менш  |   |  15  |  15  | -
       |як 4,5 кг      |   |     |     |
2008 99 85 00 |- - - - - кукурудза,|   |  15  |  15  | -
       |крім цукрової    |   |     |     |
       |кукурудзи (Zea mays |   |     |     |
       |var. saccharata)  |   |     |     |
2008 99 91 00 |- - - - - ямс, батат|   |  15  |  15  | -
       |і аналогічні їстівні|   |     |     |
       |частини рослин   |   |     |     |
       |з вмістом крохмалю |   |     |     |
       |5 мас. % або більше |   |     |     |
2008 99 99 00 |- - - - - інші   |   |  15  |  15  | -
2009     |Соки фруктові    |   |     |     |
       |(включаючи     |   |     |     |
       |виноградне сусло)  |   |     |     |
       |або соки овочеві  |   |     |     |
       |незброджені, без  |   |     |     |
       |додання спирту,   |   |     |     |
       |з доданням або без |   |     |     |
       |додання цукру чи  |   |     |     |
       |інших        |   |     |     |
       |підсолоджувальних  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
       |- сік апельсиновий: |   |     |     |
2009 11    |- - заморожений:  |   |     |     |
       |- - - густиною понад|   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 11 11 00 |- - - - вартістю не |   |  2  |  2  | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 11 19 00 |- - - - інший    |   |  2  |  2  | -
       |- - - густиною   |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 11 91 00 |- - - - вартістю не |   |     |     | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
       |і з доданням цукру |   |     |     |
       |понад 30 мас. %   |   |     |     |
2009 11 99  |- - - - інший:   |   |     |     |
2009 11 99 10 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 11 99 20 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений), без|   |     |     |
       |додання цукру,   |   |     |     |
       |вартістю понад 30  |   |     |     |
       |євро за 100 кг маси |   |     |     |
       |нетто, в ємкості,  |   |     |     |
       |масою нетто понад  |   |     |     |
       |190 кг       |   |     |     |
2009 11 99 90 |- - - - - інший   |   |  2  |  2  | -
2009 19    |- - інший:     |   |     |     |
       |- - - густиною понад|   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |

2009 19 11 00 |- - - - вартістю не |   |  5  |  5  | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 19 19 00 |- - - - інший:   |   |  2  |  2  |
       |- - - густиною не  |   |     |     |
       |більш як      |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 19 91 00 |- - - - вартістю не |   |  5  |  5  | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
       |і з доданням цукру |   |     |     |
       |понад 30 мас. %   |   |     |     |
2009 19 99  |- - - - інший:   |   |     |     |
2009 19 99 10 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 19 99 20 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений) або |   |     |     |
       |консервований    |   |     |     |
       |асептичним     |   |     |     |
       |способом, без    |   |     |     |
       |додання цукру,   |   |     |     |
       |вартістю понад   |   |     |     |
       |30 євро за 100 кг  |   |     |     |
       |маси нетто, в    |   |     |     |
       |ємкості, масою   |   |     |     |
       |нетто понад 190 кг |   |     |     |
2009 19 99 90 |- - - - - інший   |   |  5  |  5  | -
2009 20    |- сік грейпфрутовий:|   |     |     |
       |- - густиною понад |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 20 11 00 |- - - вартістю не  |   |  5  |  5  | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 20 19 00 |- - - інший:    |   |  2  |  2  | -
       |- - густиною не   |   |     |     |
       |більш як      |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 20 91 00 |- - - вартістю не  |   |  5  |  5  | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто і |   |     |     |
       |з доданням цукру  |   |     |     |
       |понад 30 мас. %   |   |     |     |
2009 20 99  |- - - інший:    |   |     |     |
2009 20 99 10 |- - - -       |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 20 99 20 |- - - -       |   |  2  |  2  | -
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений),  |   |     |     |
       |заморожений або   |   |     |     |
       |консервований    |   |     |     |
       |асептичним     |   |     |     |
       |способом, без    |   |     |     |
       |додання цукру,   |   |     |     |
       |вартістю понад   |   |     |     |
       |30 євро за 100 кг  |   |     |     |
       |маси нетто, в    |   |     |     |
       |ємкості, масою   |   |     |     |
       |нетто понад 190 кг |   |     |     |

2009 20 99 90 |- - - - інший    |   |  5  |  5  | -
2009 30    |- сік інших     |   |     |     |
       |цитрусових:     |   |     |     |
       |- - густиною понад |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 30 11 00 |- - - вартістю не  |   |  5  |  5  | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 30 19 00 |- - - інші     |   |  2  |  2  | -
       |- - густиною не   |   |     |     |
       |більш як      |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
       |- - - вартістю понад|   |     |     |
       |30 євро за 100 кг  |   |     |     |
       |маси нетто:     |   |     |     |
2009 30 31 00 |- - - - з доданням |   |  5  |  5  | -
       |цукру        |   |     |     |
2009 30 39  |- - - - інші:    |   |     |     |
2009 30 39 10 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 30 39 20 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений),  |   |     |     |
       |заморожений або   |   |     |     |
       |консервований    |   |     |     |
       |асептичним     |   |     |     |
       |способом, без    |   |     |     |
       |додання цукру, в  |   |     |     |
       |ємкості, масою   |   |     |     |
       |нетто понад 190 кг |   |     |     |
2009 30 39 90 |- - - - - інший   |   |  5  |  5  | -
       |- - - вартістю не  |   |     |     |
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто: |   |     |     |
       |- - - - сік з    |   |     |     |
       |лимонів:      |   |     |     |
2009 30 51 00 |- - - - - з доданням|   |  5  |  5  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 30 55 00 |- - - - - з доданням|   |  5  |  5  | -
       |цукру не більш як  |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 30 59 00 |- - - - - без    |   |  5  |  5  | -
       |додання цукру    |   |     |     |
       |- - - - інші    |   |     |     |
       |цитрусові соки:   |   |     |     |
2009 30 91 00 |- - - - - з доданням|   |  5  |  5  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 30 95 00 |- - - - - з доданням|   |  5  |  5  | -
       |цукру не більш як  |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 30 99 00 |- - - - - без    |   |  5  |  5  | -
       |додання цукру    |   |     |     |
2009 40    |- сік ананасовий:  |   |     |     |
       |- - густиною понад |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 40 11 00 |- - - вартістю не  |   |  10  |  10  | -
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 40 19 00 |- - - інший     |   |  10  |  10  | -
       |- - густиною не   |   |     |     |
       |більш як      |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 40 30 00 |- - - вартістю понад|   |  10  |  10  | -
       |30 євро за 100 кг  |   |     |     |
       |маси нетто з    |   |     |     |
       |доданням цукру   |   |     |     |
       |- - - інший:    |   |     |     |

2009 40 91 00 |- - - - з доданням |   |  10  |  10  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 40 93 00 |- - - - з доданням |   |  10  |  10  | -
       |цукру не більш як  |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 40 99  |- - - - без додання |   |     |     |
       |цукру:       |   |     |     |
2009 40 99 10 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 40 99 20 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений),  |   |     |     |
       |заморожений або   |   |     |     |
       |консервований    |   |     |     |
       |асептичним способом,|   |     |     |
       |артістю понад    |   |     |     |
       |30 євро за 100 кг  |   |     |     |
       |маси нетто, в    |   |     |     |
       |ємкості, масою нетто|   |     |     |
       |понад 190 кг    |   |     |     |
2009 40 99 90 |- - - - - інший   |   |  10  |  10  | -
2009 50    |- сік томатний:   |   |     |     |
2009 50 10 00 |- - з доданням цукру|   |  10  |  10  | -
2009 50 90 00 |- - інший      |   |  10  |  10  | -
2009 60    |- сік виноградний  |   |     |     |
       |(включаючи     |   |     |     |
       |виноградне сусло): |   |     |     |
       |- - густиною понад |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 60 11 00 |- - - вартістю не  |   |  10  |  10  | -
       |більш як 22 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 60 19 00 |- - - інший     |   |  2  |  2  | -
       |- - густиною не   |   |     |     |
       |більш як 1,33    |   |     |     |
       |г/куб.см при    |   |     |     |
       |20 град.С:     |   |     |     |
       |- - - вартістю   |   |     |     |
       |понад 18 євро за  |   |     |     |
       |100 кг маси нетто: |   |     |     |
2009 60 51 00 |- - - -       |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 60 59 00 |- - - - інший    |   |  10  |  10  | -
       |- - - вартістю не  |   |     |     |
       |більш як 18 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто: |   |     |     |
       |- - - - з доданням |   |     |     |
       |цукру не більш як  |   |     |     |
       |30 мас. %:     |   |     |     |
2009 60 71 00 |- - - - -      |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 60 79 00 |- - - - - інший   |   |  10  |  10  | -
2009 60 90 00 |- - - - інший    |   |  10  |  10  | -
2009 70    |- сік яблучний:   |   |     |     |
       |- - густиною понад |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 70 11 00 |- - - вартістю не  |   |  10  |  10  | -
       |більш як 22 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 70 19 00 |- - - інший     |   |  10  |  10  | -
       |- - густиною не   |   |     |     |
       |більш як      |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
2009 70 30 00 |- - - вартістю понад|   |  10  |  10  | -
       |18 євро за     |   |     |     |
       |100 кг маси нетто, |   |     |     |
       |з доданням цукру  |   |     |     |
       |- - - інший:    |   |     |     |
2009 70 91 00 |- - - - з доданням |   |  10  |  10  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |

2009 70 93 00 |- - - - з доданням |   |  10  |  10  | -
       |цукру не більш як  |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 70 99 00 |- - - - без додання |   |  10  |  10  | -
       |цукру        |   |     |     |
2009 80    |- сік інших плодів |   |     |     |
       |(фруктів) або    |   |     |     |
       |овочів:       |   |     |     |
       |- - густиною понад |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
       |- - - сік грушевий: |   |     |     |
2009 80 11 00 |- - - - вартістю не |   |  10  |  10  | -
       |більш як 22 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 80 19 00 |- - - - інший    |   |  10  |  10  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - вартістю не |   |     |     |
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто: |   |     |     |
2009 80 32 00 |- - - - - сік плодів|   |  2  |  2  | -
       |пасифлори      |   |     |     |
       |[страстоцвіту]   |   |     |     |
       |і гуаяви:      |   |     |     |
2009 80 33 00 |- - - - - сік плодів|   |  10  |  10  | -
       |манго, мангостана  |   |     |     |
       |[гарцинії], папаї, |   |     |     |
       |тамаринду, анакардії|   |     |     |
       |[акажу], личі,   |   |     |     |
       |джекфрута [плодів  |   |     |     |
       |хлібного дерева],  |   |     |     |
       |плодів саподили,  |   |     |     |
       |карамболи і пітаї  |   |     |     |
2009 80 35 00 |- - - - - інші   |   |  2  |  2  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2009 80 36 00 |- - - - - сік    |   |  8  |  8  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
2009 80 38 00 |- - - - - інші   |   |  2  |  2  | -
       |- - густиною не   |   |     |     |
       |більш як      |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
       |- - - сік грушевий: |   |     |     |
2009 80 50 00 |- - - - вартістю  |   |  10  |  10  | -
       |понад 18 євро за  |   |     |     |
       |100 кг маси нетто, |   |     |     |
       |з доданням цукру  |   |     |     |
       |- - - - інший:   |   |     |     |
2009 80 61 00 |- - - - - з доданням|   |  10  |  10  | -
       |цукру понад     |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 80 63 00 |- - - - - з доданням|   |  10  |  10  | -
       |цукру не більш як  |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 80 69 00 |- - - - - без    |   |  10  |  10  | -
       |додання цукру    |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - вартістю  |   |     |     |
       |понад 30 євро за  |   |     |     |
       |100 кг маси нетто, |   |     |     |
       |з доданням цукру:  |   |     |     |
2009 80 71 00 |- - - - - сік вишень|   |  10  |  10  | -
       |(черешень)     |   |     |     |
2009 80 73 00 |- - - - - сік    |   |  10  |  10  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
2009 80 79 00 |- - - - - інші   |   |  10  |  10  | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
       |- - - - - з     |   |     |     |
       |доданням цукру   |   |     |     |
       |понад 30 мас. %:  |   |     |     |
2009 80 83 00 |- - - - - - сік   |   |  10  |  10  | -
       |плодів пасифлори  |   |     |     |
       |[страстоцвіту]   |   |     |     |
       |і гуаяви      |   |     |     |

2009 80 84 00 |- - - - - - сік   |   |  10  |  10  | -
       |плодів манго,    |   |     |     |
       |мангостана     |   |     |     |
       |[гарцинії], папаї, |   |     |     |
       |тамаринду, анакардії|   |     |     |
       |[акажу], личі,   |   |     |     |
       |джекфрута [плодів  |   |     |     |
       |хлібного дерева],  |   |     |     |
       |плодів саподили,  |   |     |     |
       |карамболи і пітаї  |   |     |     |
2009 80 86 00 |- - - - - - інші  |   |  10  |  10  | -
       |- - - - - з доданням|   |     |     |
       |цукру не більш як  |   |     |     |
       |30 мас. %:     |   |     |     |
2009 80 88 00 |- - - - - - сік   |   |  10  |  10  | -
       |тропічних плодів  |   |     |     |
2009 80 89 00 |- - - - - - інші  |   |  10  |  10  | -
       |- - - - - без    |   |     |     |
       |додання цукру:   |   |     |     |
2009 80 95  |- - - - - - сік   |   |     |     |
       |плодів рослин виду |   |     |     |
       |Vaccinium      |   |     |     |
       |macrocarpon:    |   |     |     |
2009 80 95 10 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 80 95 90 |- - - - - - - інший |   |  10  |  10  | -
2009 80 96 00 |- - - - - - сік   |   |  10  |  10  | -
       |вишень (черешень)  |   |     |     |
2009 80 97  |- - - - - - сік   |   |     |     |
       |тропічних плодів:  |   |     |     |
2009 80 97 10 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 80 97 20 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений),  |   |     |     |
       |заморожений або   |   |     |     |
       |консервований    |   |     |     |
       |асептичним     |   |     |     |
       |способом, вартістю |   |     |     |
       |понад 30 євро за  |   |     |     |
       |100 кг маси нетто, |   |     |     |
       |в ємкості, масою  |   |     |     |
       |нетто понад 190 кг |   |     |     |
2009 80 97 90 |- - - - - - - інші |   |  10  |  10  | -
2009 80 99  |- - - - - - інші:  |   |     |     |
2009 80 99 10 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |концентрований   |   |     |     |
2009 80 99 20 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |сік банановий,   |   |     |     |
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений),  |   |     |     |
       |заморожений або   |   |     |     |
       |консервований    |   |     |     |
       |асептичним способом,|   |     |     |
       |вартістю понад   |   |     |     |
       |30 євро за 100 кг  |   |     |     |
       |маси нетто, в    |   |     |     |
       |ємкості, масою нетто|   |     |     |
       |понад 190 кг    |   |     |     |
2009 80 99 90 |- - - - - - - інший |   |  10  |  10  | -
2009 90    |- суміші соків:   |   |     |     |
       |- - густиною понад |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
       |- - - суміші соків |   |     |     |
       |з яблук і груш:   |   |     |     |
2009 90 11 00 |- - - - вартістю не |   |  10  |  10  | -
       |більш як 22 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто  |   |     |     |
2009 90 19 00 |- - - - інші    |   |  10  |  10  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2009 90 21 00 |- - - - вартістю не |   |  10  |  10  | -
       |більш як 30 євро  |   |     |     |
       |за 100 кг маси нетто|   |     |     |

2009 90 29 00 |- - - - інші    |   |  2  |  2  |
       |- - густиною не   |   |     |     |
       |більш як      |   |     |     |
       |1,33 г/куб. см   |   |     |     |
       |при 20 град.С:   |   |     |     |
       |- - - суміші соків |   |     |     |
       |з яблук і груш:   |   |     |     |
2009 90 31 00 |- - - - вартістю не |   |  10  |  10  | -
       |більш як 18 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто, |   |     |     |
       |з доданням цукру  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 90 39 00 |- - - - інші    |   |  10  |  10  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - вартістю  |   |     |     |
       |понад 30 євро з   |   |     |     |
       |100 кг маси нетто: |   |     |     |
       |- - - - - суміші  |   |     |     |
       |соків цитрусових і |   |     |     |
       |ананасового:    |   |     |     |
2009 90 41 00 |- - - - - - з    |   |  10  |  10  | -
       |доданням цукру   |   |     |     |
2009 90 49  |- - - - - - інші:  |   |     |     |
2009 90 49 10 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |концентровані    |   |     |     |
2009 90 49 20 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |натуральний     |   |     |     |
       |(невідновлений),  |   |     |     |
       |заморожений або   |   |     |     |
       |консервований    |   |     |     |
       |асептичним способом,|   |     |     |
       |в ємкості, масою  |   |     |     |
       |нетто понад 190 кг |   |     |     |
2009 90 49 90 |- - - - - - - інший |   |  10  |  10  | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
2009 90 51 00 |- - - - - - з    |   |  10  |  10  | -
       |доданням цукру   |   |     |     |
2009 90 59  |- - - - - - інші:  |   |     |     |
2009 90 59 10 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |концентровані    |   |     |     |
2009 90 59 20 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |суміші соків з   |   |     |     |
       |тропічних плодів  |   |     |     |
       |натуральні     |   |     |     |
       |(невідновлені),   |   |     |     |
       |заморожені або   |   |     |     |
       |консервовані    |   |     |     |
       |асептичним способом,|   |     |     |
       |в ємкості, масою  |   |     |     |
       |нетто понад 190 кг |   |     |     |
2009 90 59 30 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |суміші цитрусових  |   |     |     |
       |соків, натуральні  |   |     |     |
       |(невідновлені),   |   |     |     |
       |заморожені або   |   |     |     |
       |консервовані    |   |     |     |
       |асептичним способом,|   |     |     |
       |в ємкості, масою  |   |     |     |
       |нетто понад 190 кг |   |     |     |

2009 90 59 90 |- - - - - - - інший |   |  10  |  10  | -
       |- - - - вартістю не |   |     |     |
       |більш як 30 євро за |   |     |     |
       |100 кг маси нетто: |   |     |     |
       |- - - - - суміші  |   |     |     |
       |соків цитрусових і |   |     |     |
       |ананасового:    |   |     |     |
2009 90 71 00 |- - - - - - з    |   |  10  |  10  | -
       |доданням цукру понад|   |     |     |
       |30 мас. %      |   |     |     |
2009 90 73 00 |- - - - - - з    |   |  10  |  10  | -
       |доданням цукру не  |   |     |     |
       |більш як 30 мас. % |   |     |     |
2009 90 79  |- - - - - - без   |   |     |     |
       |додання цукру:   |   |     |     |
2009 90 79 10 |- - - - - - -    |   |  2  |  2  | -
       |концентровані    |   |     |     |
2009 90 79 90 |- - - - - - - інший |   |  10  |  10  | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
       |- - - - - - з    |   |     |     |
       |доданням цукру   |   |     |     |
       |понад 30 мас. %:  |   |     |     |
2009 90 92 00 |- - - - - - - суміші|   |  10  |  10  | -
       |соків з тропічних  |   |     |     |
       |плодів       |   |     |     |
2009 90 94 00 |- - - - - - - інші |   |  10  |  10  | -
       |- - - - - - з    |   |     |     |
       |доданням цукру не  |   |     |     |
       |більш як 30 мас. %: |   |     |     |
2009 90 95 00 |- - - - - - - суміші|   |  10  |  10  | -
       |соків з тропічних  |   |     |     |
       |плодів       |   |     |     |
2009 90 96 00 |- - - - - - - інші |   |  10  |  10  | -
       |- - - - - - без   |   |     |     |
       |додання цукру:   |   |     |     |
2009 90 97  |- - - - - - - суміші|   |     |     |
       |соків з тропічних  |   |     |     |
       |плодів:       |   |     |     |
2009 90 97 10 |- - - - - - - -   |   |  2  |  2  | -
       |концентровані    |   |     |     |
2009 90 97 90 |- - - - - - - - інші|   |  10  |  10  | -
2009 90 98  |- - - - - - - інші: |   |     |     |
2009 90 98 10 |- - - - - - - -   |   |     |     | -
       |концентровані    |   |  2  |  2  | -
2009 90 98 90 |- - - - - - - - інші|   |  10  |  10  | -

Група 21
Різні харчові продукти

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) овочеві суміші товарної позиції 0712;

б) смажені замінники натуральної кави з вмістом кави у будь-якій пропорції (товарна позиція 0901);

в) ароматизований чай (товарна позиція 0902);

г) прянощі та інші продукти товарних позицій 0904-0910;

ґ) готові харчові продукти, крім продуктів товарної позиції 2103 або 2104, з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, субпродуктів, крові, риби, ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи будь-які суміші цих продуктів (група 16);

д) дріжджі, використовувані як лікарські засоби, або інші продукти товарної позиції 3003 або 3004;

е) ферментні препарати товарної позиції 3507.

2. Екстракти смажених замінників натуральної кави, зазначені у примітці 1б), включаються до товарної позиції 2101.

3. У товарній позиції 2104 термін "гомогенізовані складові харчові продукти" означає продукти, що складаються з тонко подрібненої суміші багатьох основних компонентів, таких як м'ясо, риба, овочі, плоди, розфасовані для роздрібної торгівлі як дитяче або дієтичне харчування, в упаковках масою нетто не більш як 250 грамів. У цьому разі не беруться до уваги різні інгредієнти, які додані у суміш у невеликій кількості як приправа або для забезпечення збереження чи з іншою метою. Ці продукти можуть мати у невеликій кількості окремі шматочки основних компонентів, які можна бачити неозброєним оком.

Додаткові примітки:

1. У підкатегоріях 2106 10 20 00 і 2106 90 92 00 термін "крохмаль" означає також продукти розпаду крохмалю.

2. У підкатегорії 2106 90 10 00 термін "сири плавлені" означає готові продукти з вмістом молочних жирів 12 мас. % або більше, але менш як 18 мас. %, та виготовлені виключно з плавлених сирів ементальського і грюєр з доданням білого вина, вишнівки, крохмалю і спецій та розфасовані у первинні упаковки масою нетто 1 кг або менше.

3. У підкатегорії 2106 90 30 00 термін "ізоглюкоза" означає продукт, одержаний з глюкози або її полімерів, з вмістом фруктози у сухому стані не менш як 10 мас. %.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2101 |Екстракти, есенції | | | |
|та концентрати з | | | |
|кави, чаю або мате | | | |
|[парагвайський чай] | | | |
|та готові продукти | | | |
|на їх основі або на | | | |
|основі кави, чаю чи | | | |
|мате | | | |
|[парагвайського | | | |
|чаю]; смажений | | | |
|цикорій та інші | | | |
|смажені замінники | | | |
|кави та екстракти, | | | |
|есенції і | | | |
|концентрати з них: | | | |
|- екстракти, есенції| | | |
|та концентрати з | | | |
|кави і готові | | | |
|продукти на основі | | | |
|цих екстрактів, | | | |
|есенцій та | | | |
|концентратів або на | | | |
|основі кави: | | | |
2101 11 |- - екстракти, | | | |
|есенції та | | | |
|концентрати: | | | |
2101 11 11 |- - - з вмістом | | | |
|сухої речовини на | | | |
|основі кави | | | |
|95 мас. % або | | | |
|більше: | | | |
2101 11 11 11 | - - - - розчинна | | 10 | 10 | -
| кава в упаковці | | | |
| до 10 кг | | | |
2101 11 11 12| - - - - розчинна | | 5 | 5 | -
| кава в упаковці | | | |
| більше 10 кг | | | |
2101 11 11 90 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
2101 11 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
2101 12 |- - готові продукти | | | |
|на основі цих | | | |
|екстрактів, есенцій | | | |
|та концентратів або | | | |
|на основі кави: | | | |

2101 12 92 00 |- - - готові    |   |  10  |  10  | -
|продукти на основі | | | |
|цих екстрактів, | | | |
|есенцій та | | | |
|концентратів кави | | | |
2101 12 98 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
2101 20 |- екстракти, есенції| | | |
|та концентрати з чаю| | | |
|або мате | | | |
|[парагвайського чаю]| | | |
|та готові продукти | | | |
|на їх основі або на | | | |
|основі чаю чи мате | | | |
|[парагвайський чай]:| | | |
2101 20 20 00 |- - екстракти, | | 10 | 10 | -
|есенції або | | | |
|концентрати | | | |
|- - готові продукти:| | | |
2101 20 92 00 |- - - на основі | | 10 | 10 | -
|екстрактів, есенцій | | | |
|або концентратів з | | | |
|чаю чи мате | | | |
|[парагвайського чаю]| | | |
2101 20 98 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
2101 30 |- смажений цикорій | | | |
|та інші смажені | | | |
|замінники кави та | | | |
|екстракти, есенції | | | |
|і концентрати з них:| | | |
|- - смажений цикорій| | | |
|та інші смажені | | | |
|замінники кави: | | | |
2101 30 11 00 |- - - смажений | | 10 | 10 | -
|цикорій | | | |
2101 30 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
|- - екстракти, | | | |
|есенції і | | | |
|концентрати | | | |
|смаженого цикорію та| | | |
|інших смажених | | | |
|замінників кави: | | | |
2101 30 91 00 |- - - смаженого | | 10 | 10 | -
|цикорію | | | |
2101 30 99 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
2102 |Дріжджі (активні чи | | | |
|неактивні); інші | | | |
|мертві одноклітинні | | | |
|мікроорганізми | | | |
|(крім вакцин | | | |
|товарної позиції | | | |
|3002); готові | | | |
|пекарські порошки: | | | |
2102 10 |- дріжджі активні: | | | |
2102 10 10 00 |- - дріжджі | | 20 | 20 | -
|культурні | | | |
|- - дріжджі | | | |
|пекарські: | | | |
2102 10 31 00 |- - - сухі | | 20 | 20 | -
2102 10 39 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
2102 10 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2102 20 |- дріжджі неактивні;| | | |
|інші мертві | | | |
|одноклітинні | | | |
|мікроорганізми: | | | |
|- - дріжджі | | | |
|неактивні: | | | |

2102 20 11 00 |- - - у вигляді   |   |  20  |  20  | -
|таблеток, кубиків чи| | | |
|аналогічних форм або| | | |
|у первинних | | | |
|упаковках масою | | | |
|нетто не більш | | | |
|як 1 кг | | | |
2102 20 19 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
2102 20 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2102 30 00 00 |- порошки пекарські | | 20 | 20 | -
|готові | | | |
2103 |Продукти для | | | |
|приготування соусів | | | |
|та готові соуси; | | | |
|смакові добавки та | | | |
|приправи змішані; | | | |
|порошок гірчиці та | | | |
|готова гірчиця: | | | |
2103 10 00 00 |- соус соєвий | | 15 | 15 | -
2103 20 00 00 |- кетчуп та інші | | 15 | 15 | -
|томатні соуси | | | |
2103 30 |- порошок гірчиці | | | |
|та готова гірчиця: | | | |
2103 30 10 00 |- - порошок гірчиці | | 15 | 15 | -
2103 30 90 00 |- - гірчиця готова | | 15 | 15 | -
2103 90 |- інші: | | | |
2103 90 10 00 |- - мангове чутні | | 10 | 10 | -
|рідке | | | |
2103 90 30 00 |- - настоянки гіркі | | 10 | 10 |л 100 %
|ароматичні з вмістом| | | |спирту
|44,2 - 49,2 об. % | | | |
|спирту та | | | |
|1,5 - 6 мас. % | | | |
|тирличу (генціану), | | | |
|прянощів і різних | | | |
|інгредієнтів з | | | |
|вмістом 4 - 10 % | | | |
|цукру, у посудинах | | | |
|місткістю не більш | | | |
|як 0,5 л | | | |
2103 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2104 |Супи чи бульйони | | | |
|готові і заготовки | | | |
|для їх приготування;| | | |
|гомогенізовані | | | |
|складені харчові | | | |
|продукти: | | | |
2104 10 |- супи чи бульйони | | | |
|готові і заготовки | | | |
|для їх приготування:| | | |
2104 10 10 00 |- - сухі | | 10 | 10 | -
2104 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2104 20 00 00 |- гомогенізовані | | 10 | 10 |
|складені харчові | | | |
|продукти | | | |
2105 00 |Морозиво та інші | | | |
|види харчового | | | |
|льоду, що містять | | | |
|або не містять | | | |
|какао: | | | |
2105 00 10 |- без вмісту | | | |
|молочних жирів або з| | | |
|вмістом менш як | | | |
|3 мас. %: | | | |

2105 00 10 10 |- - фруктове моро- |   |  5  |   5  | -
|зиво, виготовлене | | | |
|із сумішей товарної | | | |
|підкатегорії | | | |
|2106 90 98 60 | | | |
2105 00 10 90 |- - інше | | 10 | 10 | -
|- з вмістом молочних| | | |
|жирів: | | | |
2105 00 91 00 |- - 3 мас. % або | | 10 | 10 | -
|більше, але менш | | | |
|як 7 мас. % | | | |
2105 00 99 00 |- - 7 мас. % або | | 10 | 10 | -
|більше | | | |
2106 |Харчові продукти, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань: | | | |
2106 10 |- білкові | | | |
|концентрати та | | | |
|речовини з білковою | | | |
|структурою: | | | |
2106 10 20 00 |- - без вмісту | | 10 | 10 | -
|молочних жирів, | | | |
|цукрози, ізоглюкози,| | | |
|глюкози, крохмалю | | | |
|або з вмістом | | | |
|молочних жирів менш | | | |
|як 1,5 мас. %, менш | | | |
|як 5 мас. % цукрози | | | |
|чи ізоглюкози, менш | | | |
|як 5 мас. % глюкози | | | |
|або крохмалю | | | |
2106 10 80 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2106 90 |- інші: | | | |
2106 90 10 00 |- - сири плавлені | | 10 | 10 | -
2106 90 20 00 |- - складені | | 10 | 10 |л 100 %
|спиртні продукти, | | | |спирту
|крім продуктів, | | | |
|виготовлених на | | | |
|основі ароматичних | | | |
|речовин, що | | | |
|використовуються | | | |
|під час виробництва | | | |
|напоїв | | | |
|- - сиропи цукрові, | | | |
|ароматизовані або | | | |
|з доданням | | | |
|барвників: | | | |
2106 90 30 00 |- - - з ізоглюкози | | 5 | 5 | -
|- - - інші: | | | |
2106 90 51 00 |- - - - з лактози | | 5 | 5 | -
2106 90 55 00 |- - - - з глюкози | | 5 | 5 | -
|або мальтодекстрину | | | |
2106 90 59 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
|- - інші: | | | |
2106 90 92 00 |- - - без вмісту | | 10 | 10 | -
|молочних жирів, | | | |
|цукрози, ізоглюкози,| | | |
|глюкози, крохмалю | | | |
|або з вмістом | | | |
|молочних жирів менш | | | |
|як 1,5 мас. %, менш | | | |
|як 5 мас. % цукрози | | | |
|чи ізоглюкози, менш | | | |
|як 5 мас. % глюкози | | | |
|або крохмалю | | | |
2106 90 98 |- - - інші: | | | |
2106 90 98 10 |- - - - | | 0 | 0 | -
|ароматизатори | | | |
2106 90 98 30 |- - - - емульгатори | | 0 | 0 | -
2106 90 98 50 |- - - - | | 0 | 0 | -
|стабілізатори | | | |
2106 90 98 60 |- - - - суміші | | 5 | 5 | -
|(основи) для | | | |
|виготовлення | | | |
|фруктового морозива,| | | |
|які містять | | | |
|концентрований | | | |
|фруктовий сік або | | | |
|безалкогольний | | | |
|напій, з вмістом | | | |
|цукру не більш як | | | |
|30 мас. % та не | | | |
|містять молочних | | | |
|жирів | | | |
2106 90 98 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -";

б) у групі 22 ( 2371а-14 ):

цифри і слова:

"       |- - води мінеральні |   |     |     |
|природні: | | | |
2201 10 11 00 |- - - негазовані | |0,6 євро |1,2 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
2201 10 19 00 |- - - інші | |0,6 євро |1,2 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
|- - інші: | | | |
2201 10 91 00 |- - - негазовані | |0,6 євро |1,2 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
2201 10 99 00 |- - - інші | |0,6 євро |1,2 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
2201 90 00 00 |- інші | |0,6 євро |1,2 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
2202 |Води, включаючи | | | |
|мінеральні та | | | |
|газовані, з доданням| | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|або ароматизувальних| | | |
|речовин, та інші | | | |
|безалкогольні напої,| | | |
|крім фруктових або | | | |
|овочевих соків | | | |
|товарної позиції | | | |
|2009: | | | |
2202 10 00 00 |- води, включаючи | |0,6 євро |1,2 євро | л
|мінеральні та | |за 1 л |за 1 л |
|газовані, з доданням| | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|або ароматизувальних| | | |
|речовин | | | |
2202 90 |- інші: | | | |
| | | | |
2202 90 10 00 |- - без вмісту | |0,6 євро |1,2 євро | л
|продуктів товарних | |за 1 л |за 1 л |
|позицій 0401-0404 | | | |
|або жирів, одержаних| | | |
|з продуктів товарних| | | |
|позицій 0401-0404 | | | |
|- - інші, з вмістом | | | |
|жирів, одержаних з | | | |
|продуктів товарних | | | |
|позицій 0401-0404: | | | |
2202 90 91 00 |- - - менш як | |0,6 євро |1,2 євро | л
|0,2 мас. % | |за 1 л |за 1 л |
2202 90 95 00 |- - - 0,2 мас. % або| |0,6 євро |1,2 євро | л
|більше, але менш як | |за 1 л |за 1 л |
|2 мас. % | | | |
2202 90 99 00 |- - - 2 мас. % або | |0,6 євро |1,2 євро | л"
|більше | |за 1 л |за 1 л |

замінити цифрами і словами:

"       |- - води мінеральні |   |     |     |
|природні: | | | |
2201 10 11 00 |- - - негазовані | | 10 | 10 | л
2201 10 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | л
|- - інші: | | | |
2201 10 91 00 |- - - негазовані | | 10 | 10 | л
2201 10 99 00 |- - - інші | | 10 | 10 | л
2201 90 00 00 |- інші | | 10 | 10 | л
2202 |Води, включаючи | | | |
|мінеральні та | | | |
|газовані, з доданням| | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|або ароматизувальних| | | |
|речовин, та інші | | | |
|безалкогольні напої,| | | |
|крім фруктових або | | | |
|овочевих соків | | | |
|товарної позиції | | | |
|2009: | | | |
2202 10 00 00 |- води, включаючи | | 15 | 15 | л
|мінеральні та | | | |
|газовані, з доданням| | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|або ароматизувальних| | | |
|речовин | | | |
2202 90 |- інші: | | | |
2202 90 10 00 |- - без вмісту | | 15 | 15 | л
|продуктів товарних | | | |
|позицій 0401-0404 | | | |
|або жирів, одержаних| | | |
|з продуктів товарних| | | |
|позицій 0401-0404 | | | |
|- - інші, з вмістом | | | |
|жирів, одержаних з | | | |
|продуктів товарних | | | |
|позицій 0401-0404: | | | |
2202 90 91 00 |- - - менш як | | 15 | 15 | л
|0,2 мас. % | | | |
2202 90 95 00 |- - - 0,2 мас. % або| | 15 | 15 | л
|більше, але менш як | | | |
|2 мас. % | | | |
2202 90 99 00 |- - - 2 мас. % або | | 15 | 15 | л";
|більше | | | |

цифри і слова:

"       |- оцет винний, у  |   |     |     |
|посудинах місткістю:| | | |
2209 00 11 00 |- - не більш як 2 л | |0,15 євро|0,3 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
2209 00 19 00 |- - понад 2 л | |0,15 євро|0,3 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
|- інші, у посудинах | | | |
|місткістю: | | | |
2209 00 91 00 |- - не більш як 2 л | |0,15 євро|0,3 євро | л
| | |за 1 л |за 1 л |
2209 00 99 00 |- - понад 2 л | |0,15 євро|0,3 євро | л"
| | |за 1 л |за 1 л

замінити цифрами і словами:

"       |- оцет винний, у  |   |     |     |
|посудинах місткістю:| | | |
2209 00 11 00 |- - не більш як 2 л | | 10 | 10 | л
2209 00 19 00 |- - понад 2 л | | 10 | 10 | л
|- інші, у посудинах | | | |
|місткістю: | | | |
2209 00 91 00 |- - не більш як 2 л | | 10 | 10 | л
2209 00 99 00 |- - понад 2 л | | 10 | 10 | л";
| | | | |

в) групу 23 ( 2371а-14 ) викласти у такій редакції:

"Група 23
Залишки і відходи харчової промисловості;
готові корми для тварин

Примітка:

1. До товарної позиції 2309 включаються продукти, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені, одержані в результаті переробки рослинної або тваринної сировини до такого ступеня, за яким вони втратили основні властивості вихідної сировини, крім рослинних відходів і побічних продуктів такої переробки.

Додаткові примітки:

1. До підкатегорії 2303 10 11 00 і 2303 10 19 00 включені лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи і не включені суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої іншим способом, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження.

Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас. % у перерахунку на суху речовину, та вміст жирних речовин не повинен перевищувати 4,5 мас. % у перерахунку на суху речовину.

2. Товарна підкатегорія 2306 70 00 00 включає лише залишки від добування олії із зародків кукурудзи, які містять такі компоненти в певних кількостях у перерахунку на суху речовину:

(а) залишки з вмістом олії менш як 3 мас. %:

крохмаль - менш як 45 мас. %,

білок (вміст азоту х 6,25) - не менш як 13 мас. %.

Крім цього, ці залишки не містять компонентів, що не добуваються з кукурудзяних зерен.

Продукти, що містять компоненти частин зерен кукурудзи, які були додані після переробки й не були піддані процесу добування олії, не включаються.

3. У підкатегоріях 2307 00 11 00, 2307 00 19 00, 2308 90 11 00 і 2308 90 19 00 зазначені терміни означають:

"фактична концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту у 100 кг продукту,

"потенційна концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту, яку можна одержати в результаті повного бродіння цукрів, що містяться у 100 кг продукту,

"загальна концентрація спирту за масою" - сума фактичної і потенційної концентрації спирту за масою,

"мас. %" - концентрація спирту за масою.

4. У підкатегоріях 2309 10 11 00-2309 10 70 00 і 2309 90 31 00-2309 90 70 00 термін "молочні продукти" означає продукти, що включаються до товарних позицій 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 і до підкатегорій та підпозицій 0403 10 11 00-0403 10 39 00, 0403 90 11 00-0403 90 69 00, 1702 11 00, 1702 19 00 і 2106 90 51 00.

5. До товарної підкатегорії 2309 90 20 00 включено лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи й не включено суміші цих залишків з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої іншим способом, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження, які містять:

- висівки кукурудзи, що використовується в процесі вимивання, у співвідношенні, яке не перевищує 15 мас. %, і/або

- залишки води для замочування кукурудзи в процесі вимивання, включаючи залишки води для замочування, що викорістовуються для виробництва спирту або інших продуктів, що отримують із крохмалю.

Ці продукти можуть містити залишки, одержані при добуванні олії із зародків зерен кукурудзи в процесі вологого подрібнення.

Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас. % у перерахунку на суху речовину, вміст жирних речовин - не більш як 4,5 мас. % у перерахунку на суху ручовину та вміст білка - не більш як 40 мас. % у перерахунку на суху речовину.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2301 |Борошно, крупи та | | | |
|гранули з м'яса або | | | |
|м'ясних | | | |
|субпродуктів, риби | | | |
|або ракоподібних, | | | |
|молюсків чи інших | | | |
|водяних | | | |
|безхребетних, не | | | |
|придатні для | | | |
|споживання; шкварки:| | | |
2301 10 00 00 |- борошно, крупи | | 0 | 0 | -
|та гранули з м'яса | | | |
|або м'ясних | | | |
|субпродуктів; | | | |
|шкварки | | | |
2301 20 00 00 |- борошно, крупи | | 0 | 0 | -
|та гранули з риби | | | |
|або ракоподібних, | | | |
|молюсків чи інших | | | |
|водяних безхребетних| | | |
2302 |Висівки, кормове | | | |
|борошно та інші | | | |
|відходи від | | | |
|просіювання, мелення| | | |
|або інших способів | | | |
|обробки зерна | | | |
|зернових культур або| | | |
|бобових культур, | | | |
|гранульовані чи | | | |
|негранульовані: | | | |
2302 10 |- кукурудзяні: | | | |
2302 10 10 00 |- - з вмістом | | 20 | 20 | -
|крохмалю не більш | | | |
|як 35 мас. % | | | |
2302 10 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2302 20 |- рисові: | | | |
2302 20 10 00 |- - з вмістом | | 20 | 20 | -
|крохмалю не більш | | | |
|як 35 мас. % | | | |
2302 20 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2302 30 |- пшеничні: | | | |
2302 30 10 00 |- - з вмістом | | 20 | 20 | -
|крохмалю не більш | | | |
|як 28 мас. % і в | | | |
|яких частка | | | |
|продукту, | | | |
|пропущеного через | | | |
|сито діаметром | | | |
|вічка 0,2 мм, | | | |
|не перевищує | | | |
|10 мас. % або в | | | |
|яких частка | | | |
|продукту, | | | |
|пропущеного через | | | |
|це ж сито, має | | | |
|зольність у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину 1,5 мас. % | | | |
|чи більше | | | |

2302 30 90 00 |- - інші      |   |  20  |  20  | -
2302 40 |- інших зернових: | | | |
2302 40 10 00 |- - з вмістом | | 20 | 20 | -
|крохмалю не більш як| | | |
|28 мас. % і в яких | | | |
|частка продукту, | | | |
|пропущеного через | | | |
|сито діаметром вічка| | | |
|0,2 мм, не перевищує| | | |
|10 мас. % або в яких| | | |
|частка продукту, | | | |
|пропущеного через | | | |
|це ж сито, має | | | |
|зольність у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину 1,5 мас. % | | | |
|чи більше | | | |
2302 40 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2302 50 00 00 |- бобових | | 20 | 20 | -
2303 |Відходи й залишки | | | |
|від виробництва | | | |
|крохмалю та | | | |
|аналогічні відходи, | | | |
|буряковий жмих, жмих| | | |
|цукрової тростини | | | |
|та інші відходи й | | | |
|залишки від | | | |
|виробництва цукру, | | | |
|барда та інші | | | |
|відходи й залишки | | | |
|від пивоваріння | | | |
|і винокуріння, | | | |
|гранульовані або | | | |
|негранульовані: | | | |
2303 10 |- відходи й залишки | | | |
|від виробництва | | | |
|крохмалю та | | | |
|аналогічні відходи | | | |
|й залишки: | | | |
|- - відходи й | | | |
|залишки від | | | |
|виробництва крохмалю| | | |
|з кукурудзи (за | | | |
|винятком | | | |
|концентрованих вод | | | |
|для замочування) з | | | |
|вмістом білка у | | | |
|перерахунку на | | | |
|суху речовину: | | | |
2303 10 11 00 |- - - понад | | 20 | 20 | -
|40 мас. % | | | |
2303 10 19 00 |- - - не більш як | | 20 | 20 | -
|40 мас. % | | | |
2303 10 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2303 20 |- буряковий жом, | | | |
|багаса (жом | | | |
|цукрової тростини) | | | |
|та інші відходи й | | | |
|залишки від | | | |
|виробництва цукру: | | | |
|- - буряковий жом | | | |
|з вмістом сухої | | | |
|речовини: | | | |

2303 20 11 00 |- - - 87 мас. % або |   |  20  |  20  | -
|більше | | | |
2303 20 18 00 |- - - менш як | | 20 | 20 | -
|87 мас. % | | | |
2303 20 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2303 30 00 00 |- барда та інші | | 20 | 20 | -
|відходи й залишки | | | |
|від пивоваріння і | | | |
|винокуріння | | | |
2304 00 00 00 |Макуха та інші | | 0 | 0 | -
|тверді відходи, | | | |
|одержані під час | | | |
|добування соєвої | | | |
|олії, мелені або | | | |
|немелені, | | | |
|негранульовані або | | | |
|гранульовані | | | |
2305 00 00 00 |Макуха та інші | | 20 | 20 | -
|тверді відходи й | | | |
|залишки, | | | |
|одержані під час | | | |
|добування | | | |
|арахісової олії, | | | |
|мелені або | | | |
|немелені, | | | |
|гранульовані | | | |
|або негранульовані | | | |
2306 |Макуха та інші | | | |
|тверді відходи й | | | |
|залишки, | | | |
|одержані під час | | | |
|добування рослинних | | | |
|жирів та олій, за | | | |
|винятком відходів | | | |
|товарної позиції | | | |
|2304 або 2305, | | | |
|пресовані у | | | |
|брикети, мелені або | | | |
|немелені, | | | |
|гранульовані або | | | |
|негранульовані: | | | |
2306 10 00 00 |- з насіння | | 20 | 20 | -
|бавовнику | | | |
2306 20 00 00 |- з насіння льону | | 20 | 20 | -
2306 30 00 00 |- з насіння | | 20 | 20 | -
|соняшнику | | | |
2306 40 00 00 |- з насіння ріпаку | | 15 | 15 | -
2306 50 00 00 |- з кокосових | | 20 | 20 | -
|горіхів або копри | | | |
2306 60 00 00 |- з навколоплідника | | 20 | 20 | -
|або ядра горіха | | | |
|олійної пальми | | | |
2306 70 00 00 |- із зародків зерен | | 20 | 20 | -
|кукурудзи (корну) | | | |
2306 90 |- інші: | | | |
|- - макуха та інші | | | |
|залишки, одержані | | | |
|під час добування | | | |
|оливкової олії: | | | |
2306 90 11 00 |- - - з вмістом | | 20 | 20 | -
|3 мас. % або менше | | | |
|оливкової олії | | | |

2306 90 19 00 |- - - з вмістом   |   |  20  |  20  | -
|понад 3 мас. % | | | |
|оливкової олії | | | |
|- - інші: | | | |
2306 90 93 00 |- - - з насіння | | 20 | 20 | -
|кунжуту | | | |
2306 90 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
2307 00 |Винний осад; винний | | | |
|камінь: | | | |
|- винний осад: | | | |
2307 00 11 00 |- - із загальною | | 20 | 20 | -
|концентрацією спирту| | | |
|не більш як | | | |
|7,9 мас. % із | | | |
|вмістом сухої | | | |
|речовини не | | | |
|менш як 25 мас. % | | | |
2307 00 19 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2307 00 90 00 |- винний камінь | | 20 | 20 | -
2308 |Продукти рослинного | | | |
|походження і | | | |
|рослинні відходи, | | | |
|рослинні залишки й | | | |
|побічні продукти, | | | |
|негранульовані або | | | |
|гранульовані, | | | |
|використовувані для | | | |
|годівлі тварин, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань: | | | |
2308 10 00 00 |- жолуді та кінські | | 20 | 20 | -
|каштани | | | |
2308 90 |- інші: | | | |
|- - виноградні | | | |
|вичавки: | | | |
2308 90 11 00 |- - - із загальною | | 20 | 20 | -
|концентрацією спирту| | | |
|не більш як | | | |
|4,3 мас. % і з | | | |
|вмістом сухої | | | |
|речовини не менш | | | |
|як 40 мас. % | | | |
2308 90 19 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
2308 90 30 00 |- - вичавки з яблук | | 20 | 20 | -
|або вичавки з інших | | | |
|плодів, крім | | | |
|виноградних | | | |
2308 90 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2309 |Продукти, що | | | |
|використовуються для| | | |
|годівлі тварин: | | | |
2309 10 |- корм для собак або| | | |
|котів, розфасований | | | |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі: | | | |
|- - з вмістом | | | |
|крохмалю, глюкози | | | |
|або сиропу глюкози, | | | |
|мальтодекстрину | | | |
|або сиропу | | | |
|мальтодекстрину, | | | |
|який включено до | | | |
|підкатегорій | | | |
|1702 30 51 00 - | | | |
|1702 30 99 00, | | | |
|1702 40 90 00, | | | |
|1702 90 50 00 і | | | |
|2106 90 55 00, або | | | |
|молочні продукти: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|крохмалю, глюкози | | | |
|або сиропу глюкози, | | | |
|мальтодекстрину | | | |
|або сиропу | | | |
|мальтодекстрину: | | | |
|- - - - без вмісту | | | |
|крохмалю або з | | | |
|вмістом 10 мас. % | | | |
|або менше крохмалю: | | | |

2309 10 11 00 |- - - - - без вмісту|   |  10  |  10  | -
|молочних продуктів | | | |
|або з вмістом | | | |
|молочних продуктів | | | |
|менш як 10 мас. % | | | |
2309 10 13 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|10 мас. % або більше| | | |
|і менш як 50 мас. % | | | |
|молочних продуктів | | | |
2309 10 15 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|50 мас. % або більше| | | |
|і менш як 75 мас. % | | | |
|молочних продуктів | | | |
2309 10 19 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|75 мас. % або більше| | | |
|молочних продуктів | | | |
|- - - - з вмістом | | | |
|10 мас. %, але не | | | |
|більш як 30 мас. % | | | |
|крохмалю: | | | |
2309 10 31 00 |- - - - - без вмісту| | 10 | 10 | -
|молочних продуктів | | | |
|або з вмістом | | | |
|менш як 10 мас. % | | | |
|цих продуктів | | | |
2309 10 33 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|10 мас. % або більше| | | |
|і менш як 50 мас. % | | | |
|молочних продуктів | | | |
2309 10 39 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|50 мас. % або більше| | | |
|молочних продуктів | | | |
|- - - - з вмістом | | | |
|понад 30 мас. % | | | |
|крохмалю: | | | |
2309 10 51 00 |- - - - - без вмісту| | 10 | 10 | -
|молочних продуктів | | | |
|або з вмістом | | | |
|менш як 10 мас. % | | | |
|цих продуктів | | | |
2309 10 53 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|10 мас. % або більше| | | |
|і менш як 50 мас. % | | | |
|молочних продуктів | | | |
2309 10 59 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|50 мас. % або більше| | | |
|молочних продуктів | | | |
2309 10 70 00 |- - - без вмісту | | 10 | 10 | -
|крохмалю, глюкози | | | |
|або сиропу глюкози, | | | |
|мальтодекстрину | | | |
|або сиропу | | | |
|мальтодекстрину і | | | |
|з вмістом молочних | | | |
|продуктів | | | |
2309 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2309 90 |- інші: | | | |
2309 90 10 00 |- - розчинні рибні | | 10 | 10 | -
|продукти або | | | |
|продукти з морських | | | |
|ссавців | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|крохмалю, глюкози | | | |
|або сиропу глюкози, | | | |
|мальтодекстрину | | | |
|або сиропу | | | |
|мальтодекстрину, | | | |
|що включені до | | | |
|підкатегорій | | | |
|1702 30 51 00 - | | | |
|1702 30 99 00, | | | |
|1702 40 90 00, | | | |
|1702 90 50 00 і | | | |
|2106 90 55 00, або | | | |
|молочні продукти: | | | |
|- - - - з вмістом | | | |
|крохмалю, глюкози | | | |
|або сиропу глюкози, | | | |
|мальтодекстрину | | | |
|або сиропу | | | |
|мальтодекстрину: | | | |
|- - - - - без вмісту| | | |
|крохмалю або з | | | |
|вмістом 10 мас. % | | | |
|або менше: | | | |

2309 90 31 00 |- - - - - - без   |   |  10  |  10  | -
|вмісту молочних | | | |
|продуктів або з | | | |
|вмістом менш як | | | |
|10 мас. % цих | | | |
|продуктів | | | |
2309 90 33 00 |- - - - - - з | | 10 | 10 | -
|вмістом 10 мас. % | | | |
|або більше і менш як| | | |
|50 мас. % молочних | | | |
|продуктів | | | |
2309 90 35 00 |- - - - - - з | | 10 | 10 | -
|вмістом 50 мас. % | | | |
|або більше і менш як| | | |
|75 мас. % молочних | | | |
|продуктів | | | |
2309 90 39 00 |- - - - - - з | | 10 | 10 | -
|вмістом 75 мас. % | | | |
|або більше молочних | | | |
|продуктів | | | |
|- - - - - з вмістом | | | |
|крохмалю або | | | |
|крохмалепродуктів | | | |
|понад 10 мас. % і не| | | |
|більш як 30 мас. %: | | | |
2309 90 41 00 |- - - - - - без | | 10 | 10 | -
|вмісту молочних | | | |
|продуктів або з | | | |
|вмістом менш як | | | |
|10 мас. % цих | | | |
|продуктів | | | |
2309 90 43 00 |- - - - - - з | | 10 | 10 | -
|вмістом 10 мас. % | | | |
|або більше і менш як| | | |
|50 мас. % продуктів | | | |
2309 90 49 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|50 мас. % або більше| | | |
|молочних продуктів | | | |
|- - - - - з вмістом | | | |
|понад 30 мас. % | | | |
|крохмалю: | | | |
2309 90 51 00 |- - - - - - без | | 10 | 10 | -
|вмісту молочних | | | |
|продуктів або з | | | |
|вмістом менш як | | | |
|10 мас. % цих | | | |
|продуктів | | | |
2309 90 53 00 |- - - - - - з | | 10 | 10 | -
|вмістом 10 мас. % | | | |
|або більше і менш як| | | |
|50 мас. % молочних | | | |
|продуктів | | | |
2309 90 59 00 |- - - - - - з | | 10 | 10 | -
|вмістом 50 мас. % | | | |
|або більше молочних | | | |
|продуктів | | | |
2309 90 70 00 |- - - - без вмісту | | 10 | 10 | -
|крохмалю, глюкози | | | |
|або сиропу глюкози, | | | |
|мальтодекстрину | | | |
|або сиропу | | | |
|мальтодекстрину | | | |
|і з вмістом | | | |
|молочних продуктів | | | |
|- - - інші: | | | |
2309 90 91 00 |- - - - буряковий | | 10 | 10 | -
|жом з добавкою | | | |
|меляси | | | |
2309 90 93 00 |- - - - премікси | | 15 | 15 | -
|- - - - інші: | | | |
2309 90 95 00 |- - - - - з вмістом | | 10 | 10 | кг
|49 мас. % або більше| | | |С(5)Н(14)Cl
|хлориду холіну | | | | NO
|на органічній або | | | |
|неорганічній основі | | | |
2309 90 97 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | -".

2. Пункт "в" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259) викласти у такій редакції:

"в) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали;".

3. Статтю 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частинами такого змісту:

"Установити, що при відвантаженні спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам підприємницької діяльності з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу, акцизний збір справляється у розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Перелік виробників спирту технічного для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, перелік підприємств-виробників продуктів органічного синтезу та порядок відпуску спирту технічного затверджуються Кабінетом Міністрів України. Відвантаження спирту проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, та за наявності спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючої домішки. На підприємствах, що виробляють продукти органічного синтезу, встановлюються податкові пости.

До отримання спирту етилового технічного суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення продуктів органічного синтезу видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом підприємницької діяльності - виробником продуктів органічного синтезу, який є виробником товарів, визначених цією статтею.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується суб'єктами підприємницької діяльності - виробниками продуктів органічного синтезу, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім ставок ввізного мита по товарній підкатегорії 2001 10 00 00 та товарній позиції 2002, які набирають чинності з 1 грудня 2005 року, а також по товарних підкатегоріях 0207 14 10 00-0207 14 60 00, які набирають чинності з моменту вступу України до Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 7 липня 2005 року
N 2775-IV