Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Закону України
"Про Митний тариф України"

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України "Про Митний тариф України" ( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Митний тариф України

Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Стаття 1. Затвердити Митний тариф України згідно з додатком.

Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюються Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.

Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити спеціальне видання тексту цього Закону та додатка до нього".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1109-V

З Додатком (розділами I-V, VI-X, XI-XV, XVI-XXI) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".