Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст.125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 5, ст. 110, ст. 123, N 14, ст. 242, NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 304), такі зміни:

1. У розділі V:

1) групи 25 та 26 викласти в такій редакції:

"Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали,
вапно та цемент

Примітки:

1. Якщо в контексті або у примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, тоді у цю групу включаються лише сирі (необроблені) або промиті продукти (у тому числі із застосуванням хімічних речовин, які виводять домішки без зміни структури продукту), подрібнені, перетворені у порошок, просіяні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації чи з використанням інших механічних або фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані шляхом змішування чи оброблені іншими способами, не зазначеними у кожній товарній позиції, у цю групу не включаються.

Продукти даної групи можуть вміщувати добавки протипилового агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

2. Ця група не включає:

а) сірку сублімовану, осаджену чи колоїдну (товарна позиція 2802);

б) мінеральні барвники (земельні фарби) з вмістом 70 мас.% або більше хімічно зв'язаного заліза в перерахунку на Fe(2)О(3) (товарна позиція 2821);

в) лікарські засоби та іншу продукцію групи 30;

г) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

ґ) брущатку для бруківки, бордюрний камінь або плити (товарна позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець натуральний для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

д) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

е) штучно вирощені кристали хлориду натрію чи оксиду магнію (крім оптичних елементів), кожний масою не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію чи оксиду магнію (товарна позиція 9001);

є) крейда для більярду (товарна позиція 9504);

ж) крейда для писання чи малювання або кравецька крейда (товарна позиція 9609).

3. Інші продукти, які одночасно можуть включатися до товарної позиції 2517 або до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, включаються у товарну позицію 2517.

4. До товарної позиції 2530, зокрема, включаються: вермикуліт, перліт та хлорити неспучені; барвники мінеральні (земельні фарби), кальциновані чи некальциновані, змішані або ні; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (полірований чи неполірований); бурштин; агломеровані сепіоліти та бурштин у пластинах, прутках, паличках або в аналогічних формах, необроблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронцианіт, кальцинований чи некальцинований, за винятком оксиду стронцію; керамічні уламки.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2501 00 |Сіль (включаючи | | | |
|столову і | | | |
|денатуровану) та | | | |
|хлорид натрію | | | |
|чистий, розчинені | | | |
|або не розчинені у | | | |
|воді, а також ті, | | | |
|що містять добавки | | | |
|речовин, які | | | |
|запобігають | | | |
|агломерації чи | | | |
|перешкоджають | | | |
|злипанню частинок | | | |
|[що забезпечують | | | |
|сипкість сухих | | | |
|продуктів та | | | |
|плинність рідких]; | | | |
|вода морська: | | | |
2501 00 10 00 |- вода морська та | | 2 | 2 | -
|сольові розчини | | | |
|- кухонна сіль | | | |
|(включаючи столову | | | |
|і денатуровану) та | | | |
|хлорид натрію | | | |
|чистий, розчинені чи| | | |
|не розчинені у воді,| | | |
|а також з вмістом | | | |
|речовин, які | | | |
|запобігають | | | |
|агломерації чи | | | |
|перешкоджають | | | |
|злипанню частинок: | | | |
2501 00 31 00 |- - для хімічних | | 2 | 2 | -
|перетворень | | | |
|(відділення натрію | | | |
|від хлору) з | | | |
|використанням у | | | |
|подальшому для | | | |
|виробництва іншої | | | |
|продукції | | | |
|- - інша: | | | |
2501 00 51 00 |- - - денатурована | | 2 | 2 | -
|або для промислового| | | |
|використання | | | |
|(включаючи | | | |
|очищення), крім | | | |
|консервування чи | | | |
|виготовлення | | | |
|харчових продуктів, | | | |
|для людського або | | | |
|тваринного | | | |
|споживання | | | |
|- - - інша: | | | |
2501 00 91 00 |- - - - сіль, | | 2 | 2 | -
|придатна для | | | |
|людського споживання| | | |

2501 00 99 00 |- - - - інша    |   |  2   |  2   | -
2502 00 00 00 |Пірит невипалений | | 2 | 2 | -
2503 00 |Сірка усіх видів, | | | |
|крім сірки | | | |
|сублімованої, | | | |
|осадненої та | | | |
|колоїдної: | | | |
2503 00 10 00 |- сірка сира або | | 1 | 1 | -
|нерафінована | | | |
2503 00 90 00 |- інша | | 1 | 1 | -
2504 |Графіт природний: | | | |
2504 10 00 00 |- у порошку або у | | 2 | 2 | -
|вигляді пластівців | | | |
2504 90 00 00 | інший | | 2 | 2 | -
2505 |Піски природні усіх | | | |
|видів, забарвлені | | | |
|або незабарвлені, | | | |
|крім металоносних | | | |
|пісків групи 26: | | | |
2505 10 00 00 |- пісок кремнеземний| | 2 | 2 | -
|та пісок кварцовий | | | |
2505 90 00 00 |- пісок інший | | 2 | 2 | -
2506 |Кварц (крім | | | |
|природних пісків); | | | |
|кварцит, начорно | | | |
|оброблений або | | | |
|необроблений, | | | |
|розпиляний або | | | |
|нерозпиляний чи | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
2506 10 00 00 |- кварц | | 2 | 2 | -
|- кварцит: | | | |
2506 21 00 00 |- - необроблений або| | 2 | 2 | -
|начорно оброблений | | | |
2506 29 00 00 |- - інший | | 2 | 2 | -
2507 00 |Каолін та глини | | | |
|каолінові інші, | | | |
|кальциновані або | | | |
|некальциновані: | | | |
2507 00 20 00 |- каолін | | 10 | 10 | -
2507 00 80 00 |- глини каолінові | | 10 | 10 | -
|інші | | | |
2508 |Інші глини (крім | | | |
|спучених глин | | | |
|товарної позиції | | | |
|6806), андалузит, | | | |
|кіаніт, силіманіт, | | | |
|кальциновані або | | | |
|некальциновані; | | | |
|муліт; землі | | | |
|шамотні або | | | |
|динасові: | | | |
2508 10 00 00 |- бентоніт | | 20 | 20 | -
2508 20 00 00 |- землі | | 20 | 20 | -
|знебарвлювальні і | | | |
|фулерова земля | | | |
|[знебарвлювальна | | | |
|глина типу | | | |
|флоридину] | | | |
2508 30 00 00 |- глини вогнетривкі | | 20 | 20 | -
2508 40 00 00 |- інші глини | | 10 | 10 | -
2508 50 00 00 |- андалузит, кіаніт | | 20 | 20 | -
|та силіманіт | | | |
2508 60 00 00 |- муліт | | 20 | 20 | -
2508 70 |- землі шамотні або | | | |
|динасові: | | | |
2508 70 10 00 |- - землі шамотні | | 20 | 20 | -
2508 70 90 00 |- - землі динасові | | 20 | 20 | -

2509 00 00 00 |Крейда       |   |  0   |  0   | -
2510 |Фосфати кальцію | | | |
|природні | | | |
|[фосфорити], | | | |
|фосфати алюмінієво- | | | |
|кальцієві природні | | | |
|та крейда фосфатна: | | | |
2510 10 00 00 |- нерозмелені | | 2 | 2 | -
2510 20 00 00 |- розмелені | | 2 | 2 | -
2511 |Сульфат барію | | | |
|природний (барит); | | | |
|карбонат барію | | | |
|природний (вітерит),| | | |
|кальцинований або | | | |
|некальцинований, | | | |
|крім оксиду барію | | | |
|товарної позиції | | | |
|2816: | | | |
2511 10 00 00 |- сульфат барію | | 2 | 2 | -
|природний (барит) | | | |
2511 20 00 00 |- карбонат барію | | 2 | 2 | -
|природний (вітерит) | | | |
2512 00 00 00 |Землі інфузорні | | 10 | 10 | -
|[гірська мука] | | | |
|кремнисті | | | |
|(наприклад, | | | |
|кізельгур, трепел та| | | |
|діатоміт) та | | | |
|аналогічні крем'яні | | | |
|землі з питомою | | | |
|вагою не більш як 1,| | | |
|кальциновані або | | | |
|некальциновані | | | |
2513 |Пемза; наждак; | | | |
|корунд природний, | | | |
|гранат природний та | | | |
|інші природні | | | |
|абразивні матеріали,| | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені: | | | |
|- пемза: | | | |
2513 11 00 00 |- - необроблена або | | 2 | 2 | -
|у грудках | | | |
|неправильної форми, | | | |
|включаючи подрібнену| | | |
|пемзу (пемзовий | | | |
|гравій) | | | |
2513 19 00 00 |- - інша | | 2 | 2 | -
2513 20 00 00 |- наждак, корунд | | 2 | 2 | -
|природний, гранат | | | |
|природний та інші | | | |
|природні абразивні | | | |
|матеріали | | | |
2514 00 00 00 |Сланець, начорно | | 2 | 2 | -
|оброблений або | | | |
|необроблений, | | | |
|розпиляний або | | | |
|нерозпиляний, чи | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми | | | |

2515     |Мармур, травертин  |   |     |     |
|[вапняковий туф], | | | |
|екаусин та інші види| | | |
|вапняків для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва з | | | |
|питомою вагою не | | | |
|менш як 2,5 та | | | |
|алебастр, начорно | | | |
|оброблені або | | | |
|необроблені, | | | |
|розпиляні або | | | |
|нерозпиляні чи | | | |
|розділені інакше на | | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
|- мармур і | | | |
|травертин: | | | |
2515 11 00 00 |- - необроблені або | | 2 | 2 | -
|грубо оброблені | | | |
2515 12 |- - лише розрізані, | | | |
|розпиляні або | | | |
|розділені інакше на | | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
2515 12 20 00 |- - - завтовшки не | | 2 | 2 | -
|більш як 4 см | | | |
2515 12 50 00 |- - - завтовшки | | 2 | 2 | -
|понад 4 см, але менш| | | |
|як 25 см | | | |
2515 12 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | -
2515 20 00 00 |- екаусин та інші | | 2 | 2 | -
|види вапняків для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва; | | | |
|алебастр | | | |
2516 |Граніт, порфір, | | | |
|базальт, пісковик | | | |
|та інші камені для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва, начорно| | | |
|оброблені або | | | |
|необроблені, | | | |
|розпиляні або | | | |
|нерозпиляні, або | | | |
|розділені інакше на | | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
|- граніт: | | | |
2516 11 00 00 |- - необроблений | | 10 | 10 | -
|або начорно | | | |
|оброблений | | | |
2516 12 |- - лише розрізаний,| | | |
|розпиляний чи | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
2516 12 10 00 |- - - завтовшки | | 10 | 10 | -
|25 см або менше | | | |
2516 12 90 00 |- - - інший | | 10 | 10 | -
|- пісковик: | | | |
2516 21 00 00 |- - необроблений або| | 10 | 10 | -
|начорно оброблений | | | |
2516 22 |- - лише розрізаний,| | | |
|розпиляний або | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |

2516 22 10 00 |- - - завтовшки   |   | 20   | 20   | -
|25 см або менше | | | |
2516 22 90 00 |- - - інший | | 20 | 20 | -
2516 90 |- камінь для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва інший: | | | |
2516 90 10 00 |- - порфір, сієніт, | | 10 | 10 | -
|лава, базальт, | | | |
|гнейс, трахіт та | | | |
|аналогічні тверді | | | |
|породи, лише | | | |
|розрізані, | | | |
|розпиляні або | | | |
|розділені інакше | | | |
|на блоки чи плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми | | | |
|завтовшки не більш | | | |
|як 25 см | | | |
2516 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2517 |Галька, гравій, | | | |
|щебінь або | | | |
|подрібнене каміння, | | | |
|що звичайно | | | |
|використовуються як | | | |
|наповнення бетону | | | |
|або для мостіння | | | |
|шосейних доріг та | | | |
|залізниць, або інших| | | |
|видів баласту, | | | |
|галька та гравій, | | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені; | | | |
|макадам [дорожнє | | | |
|покриття з щебеню] | | | |
|з шлаку, окалини чи | | | |
|аналогічних | | | |
|промислових | | | |
|відходів, з вмістом | | | |
|або без вмісту | | | |
|матеріалів, які | | | |
|перелічені на | | | |
|початку цієї | | | |
|товарної позиції; | | | |
|гудронований | | | |
|макадам, гранули, | | | |
|дрібняк та порошок | | | |
|з каменю товарної | | | |
|позиції 2525 | | | |
|або 2516, термічно | | | |
|оброблені або | | | |
|необроблені: | | | |
2517 10 |- галька, гравій, | | | |
|щебінь або | | | |
|подрібнене каміння, | | | |
|що звичайно | | | |
|використовуються як | | | |
|наповнення бетону | | | |
|або для мостіння | | | |
|шосейних доріг та | | | |
|залізниць, або інших| | | |
|видів баласту, | | | |
|галька та гравій, | | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені: | | | |

2517 10 10 00 |- - галька, гравій, |   |  2   |  2   | -
|щебінь | | | |
2517 10 20 00 |- - вапняк, доломіт | | 2 | 2 | -
|та камінь з вмістом | | | |
|вапняку, подрібнені | | | |
2517 10 80 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2517 20 00 00 |- макадам [дорожнє | | 2 | 2 | -
|покриття з щебеню] | | | |
|з шлаку, окалини чи | | | |
|аналогічних | | | |
|промислових відходів| | | |
|з вмістом або без | | | |
|вмісту матеріалів, | | | |
|які перелічені у | | | |
|підпозиції 2517 10 | | | |
2517 30 00 00 |- гудронований | | 2 | 2 | -
|макадам [дорожнє | | | |
|покриття з щебеню] | | | |
|- гранули, дрібняк | | | |
|та порошок з каменю | | | |
|товарної позиції | | | |
|2515 або 2516, | | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені: | | | |
2517 41 00 00 |- - з мармуру | | 2 | 2 | -
2517 49 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2518 |Доломіт, | | | |
|кальцинований або | | | |
|некальцинований; | | | |
|доломіт обтесаний | | | |
|або грубо | | | |
|оброблений, | | | |
|розпиляний або | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми; | | | |
|доломіт | | | |
|агломерований | | | |
|(включаючи | | | |
|гудронований): | | | |
2518 10 00 00 |- доломіт | | 2 | 2 | -
|некальцинований, | | | |
|так званий | | | |
|"необроблений" | | | |
2518 20 00 |- доломіт | | | |
|кальцинований: | | | |
2518 20 00 10 |- - із середнім | | 0 | 0 | -
|діаметром частинок | | | |
|менше 0,3 мм | | | |
2518 20 00 90 |- - інший | | 2 | 2 | -
2518 30 00 00 |- доломіт | | 2 | 2 | -
|агломерований | | | |
|(включаючи | | | |
|гудронований) | | | |
2519 |Карбонат магнію | | | |
|природний | | | |
|(магнезит); | | | |
|магнезія плавлена; | | | |
|магнезія перепалена | | | |
|(агломерована) з | | | |
|вмістом або без | | | |
|вмісту невеликої | | | |
|кількості інших | | | |
|оксидів, доданих | | | |
|перед агломерацією; | | | |
|інші оксиди магнію, | | | |
|з домішками або без | | | |
|домішок: | | | |

2519 10 00 00 |- карбонат магнію  |   |  0   |  0   | -
|природний (магнезит)| | | |
2519 90 |- інші: | | | |
2519 90 10 00 |- - оксид магнію, | | 0,1 | 0,1 | -
|крім кальцинованого | | | |
|природного карбонату| | | |
|магнію | | | |
2519 90 30 00 |- - магнезія | | 0,1 | 0,1 | -
|перепалена | | | |
|(агломерована) | | | |
2519 90 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2520 |Гіпс; ангідрит; | | | |
|штукатурка [у | | | |
|вигляді | | | |
|кальцинованого | | | |
|гіпсу або сульфату | | | |
|кальцію], забарвлена| | | |
|або незабарвлена, з | | | |
|вмістом або без | | | |
|вмісту невеликої | | | |
|кількості | | | |
|прискорювачів або | | | |
|уповільнювачів: | | | |
2520 10 00 00 |- гіпс; ангідрит | | 2 | 2 | -
2520 20 |- штукатурка: | | | |
2520 20 10 00 |- - будівельна | | 2 | 2 | -
2520 20 90 00 |- - інша | | 2 | 2 | -
2521 00 00 00 |Флюс вапнистий; | | 10 | 10 | -
|вапняк та інший | | | |
|вапняковий камінь, | | | |
|використовувані для | | | |
|виготовлення вапна | | | |
|або цементу | | | |
2522 |Вапно негашене, | | | |
|гашене та | | | |
|гідравлічне, крім | | | |
|оксиду та гідроксиду| | | |
|кальцію товарної | | | |
|позиції 2825: | | | |
2522 10 00 00 |- вапно негашене | | 2 | 2 | -
2522 20 00 00 |- вапно гашене | | 2 | 2 | -
2522 30 00 00 |- вапно гідравлічне | | 2 | 2 | -
2523 |Портландцемент, | | | |
|глиноземистий | | | |
|цемент, шлако- | | | |
|портландцемент, | | | |
|сульфатостійкий | | | |
|цемент та подібні | | | |
|цементи, які | | | |
|тверднуть від води, | | | |
|забарвлені або | | | |
|незабарвлені, готові| | | |
|чи у формі | | | |
|клінкерів: | | | |
2523 10 00 00 |- клінкери цементні | | 14 | 14 | -
|- портландцемент: | | | |
2523 21 00 00 |- - цемент білий, | | 10 | 10 | -
|штучно забарвлений | | | |
|або незабарвлений | | | |
2523 29 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2523 30 00 00 |- цемент | | 2 | 2 | -
|глиноземистий | | | |
2523 90 |- цементи | | | |
|гідравлічні | | | |
|інші: | | | |

2523 90 10 00 |- - цемент для   |   | 14   | 14   | -
|доменних печей | | | |
|(жаростійкий) | | | |
2523 90 30 00 |- - цемент | | 14 | 14 | -
|пуцолановий | | | |
2523 90 90 00 |- - інший | | 14 | 14 | -
2524 00 |Азбест: | | | |
2524 00 30 00 |- волокна, пластівці| | 2 | 2 | -
|чи порошок | | | |
2524 00 80 00 |- інший | | 2 | 2 | -
2525 |Слюда, включаючи | | | |
|розщеплену на | | | |
|пластини або луски | | | |
|неправильної форми | | | |
|(splittings); | | | |
|відходи слюди: | | | |
2525 10 00 00 |- слюда необроблена | | 2 | 2 | -
|або слюда розщеплена| | | |
|на пластини або | | | |
|луски неправильної | | | |
|форми | | | |
2525 20 00 00 |- слюда у порошку | | 2 | 2 | -
2525 30 00 00 |- відходи слюди | | 2 | 2 | -
2526 |Стеатит природний, | | | |
|начорно оброблений | | | |
|або необроблений; | | | |
|розпиляний або | | | |
|нерозпиляний чи | | | |
|розділений інакше | | | |
|на блоки або | | | |
|плити прямокутної | | | |
|або квадратної | | | |
|форми; тальк: | | | |
2526 10 00 00 |- неподрібнений і | | 10 | 10 | -
|немелений | | | |
2526 20 00 00 |- подрібнений або | | 5 | 5 | -
|мелений | | | |
2527 00 00 00 |Кріоліт природний; | | 2 | 2 | -
|хіоліт природний | | | |
2528 |Борати натрію | | | |
|природні та їх | | | |
|концентрати | | | |
|(кальциновані або | | | |
|некальциновані), | | | |
|крім боратів, | | | |
|виділених з | | | |
|природних сольових | | | |
|розчинів; борна | | | |
|кислота природна з | | | |
|вмістом не більш як | | | |
|85 мас.% Н(З)ВО(З) у| | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину: | | | |
2528 10 00 00 |- борати природні та| | 2 | 2 | -
|їх концентрати | | | |
|(кальциновані або | | | |
|некальциновані) | | | |
2528 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2529 |Польовий шпат; | | | |
|лейцит; нефелін та | | | |
|сієніт нефеліновий; | | | |
|флюорит [плавиковий | | | |
|шпат]: | | | |
2529 10 00 00 |- польовий шпат | | 2 | 2 | -
|- флюорит | | | |
|[плавиковий шпат]: | | | |

2529 21 00 00 |- - з вмістом    |   |  0   |  0   | -
|фтористого кальцію | | | |
|97 мас.% або менше | | | |
2529 22 00 00 |- - з вмістом | | 0 | 0 | -
|фтористого кальцію | | | |
|97 мас.% або більше | | | |
2529 30 00 00 |- лейцит; нефелін | | 2 | 2 |-
|та сієніт | | | |
|нефеліновий | | | |
2530 |Мінеральні речовини,| | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань: | | | |
2530 10 |- вермикуліт, перліт| | | |
|та хлорити | | | |
|неспінені: | | | |
2530 10 10 00 |- - перліт | | 2 | 2 | -
2530 10 90 00 |- - вермикуліт та | | 2 | 2 | -
|хлорити | | | |
2530 20 00 00 |- кізерит, епсоміт | | 2 | 2 | -
|(природні сульфати | | | |
|магнію) | | | |
2530 40 00 00 |- оксиди заліза | | 2 | 2 | -
|слюдисті природні | | | |
2530 90 |- інші: | | | |
2530 90 20 00 |- - сепіоліт | | 2 | 2 | -
2530 90 95 00 |- - інші | | 2 | 2 | -

Група 26
Руди, шлаки та зола

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) шлаки і аналогічні промислові відходи, виготовлені, наприклад як макадам (товарна позиція 2517);

б) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна позиція 2519);

в) фосфорвмісний шлак (томасшлак) (група 31);

г) мінеральна вата із шлаків (шлакова вата), шерсть мінеральна та аналогічні мінеральні волокна;

ґ) відходи або брухт дорогоцінних металів або недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, які використовують головним чином для видобування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112);

д) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (розділ XV).

2. У товарних позиціях 2601-2617 термін "руди" означає мінерали, що звичайно використовуються у металургійній промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844 або розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей. Однак у товарні позиції 2601-2617 не включаються руди, піддані обробці, яка не властива для металургійної промисловості.

3. До товарної позиції 2620 включаються лише зола та відходи, використовувані у промисловості або для добування металів чи як основа для виробництва хімічних сполук металів.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2601 |Руди та концентрати | | | |
|залізні, включаючи | | | |
|випалений пірит: | | | |
|- руди та | | | |
|концентрати залізні,| | | |
|крім випаленого | | | |
|піриту: | | | |
2601 11 00 |- - неагломеровані: | | | |
2601 11 00 10 |- - - концентрати | | 2 | 2 | -
|залізорудні | | | |
2601 11 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | -
2601 12 00 |- - агломеровані: | | | |
2601 12 00 10 |- - - котуни | | 2 | 2 | -
|залізорудні | | | |
2601 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | -
2601 20 00 00 |- випалений пірит | | 2 | 2 | -
2602 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|марганцеві, | | | |
|включаючи | | | |
|марганцевисті | | | |
|залізні руди та | | | |
|концентрати з | | | |
|вмістом марганцю | | | |
|20 мас.% або більше | | | |
|у перерахунку на | | | |
|сухий продукт | | | |
2603 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|мідні | | | |
2604 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|нікелеві | | | |
2605 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|кобальтові | | | |
2606 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0 | 0 | -
|алюмінієві | | | |
2607 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|свинцеві | | | |
2608 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|цинкові | | | |
2609 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|олов'яні | | | |
2610 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0,1 | 0,1 | -
|хромові | | | |
2611 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0 | 0 | -
|вольфрамові | | | |
2612 |Руди та концентрати | | | |
|уранові або торієві:| | | |
2612 10 |- руди та | | | |
|концентрати уранові:| | | |
2612 10 10 00 |- - руди уранові, | | 2 | 2 | -
|смолка уранова та їх| | | |
|концентрати з | | | |
|вмістом урану понад | | | |
|5 мас.% | | | |

2612 10 90 00 |- - інші      |   |  2   |  2   | -
2612 20 |- руди та | | | |
|концентрати торієві:| | | |
2612 20 10 00 |- - монацит; | | 2 | 2 | -
|ураноторіаніт, інші | | | |
|руди та концентрати | | | |
|торієві з вмістом | | | |
|торію понад 20 мас.%| | | |
2612 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2613 |Руди та концентрати | | | |
|молібденові: | | | |
2613 10 00 00 |- випалені | | 2 | 2 | -
2613 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2614 00 |Руди та концентрати | | | |
|титанові: | | | |
2614 00 10 00 |- ільменіт та його | | 2 | 2 | -
|концентрати | | | |
2614 00 90 00 |- інші | | 1 | 1 | -
2615 |Руди та концентрати | | | |
|ніобієві, танталові,| | | |
|ванадієві або | | | |
|цирконієві: | | | |
2615 10 00 00 |- руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати | | | |
|цирконієві | | | |
2615 90 |- інші: | | | |
2615 90 10 00 |- - руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати ніобієві| | | |
|або танталові | | | |
2615 90 90 00 |- - руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати ванадієв| | | |
2616 |Руди та концентрати | | | |
|дорогоцінних | | | |
|металів: | | | |
2616 10 00 00 |- руди та | | 0 | 0 | -
|концентрати срібні | | | |
2616 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | -
2617 |Руди та концентрати | | | |
|інші: | | | |
2617 10 00 00 |- руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати сурм'яні| | | |
2617 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2618 00 00 00 |Шлак гранульований | | 2 | 2 | -
|(шлаковий пісок), що| | | |
|утворюється на | | | |
|стадії виробництва | | | |
|чорних металів | | | |
2619 00 |Шлак, дрос (крім | | | |
|гранульованого | | | |
|шлаку), окалина та | | | |
|інші відходи | | | |
|виробництва чорних | | | |
|металів: | | | |
2619 00 10 00 |- пил доменного | | 2 | 2 | -
|дуття (колосниковий | | | |
|пил) | | | |
|- інші: | | | |
2619 00 91 00 |- - відходи, | | 2 | 2 | -
|придатні для | | | |
|видобутку з них | | | |
|заліза або марганцю | | | |
2619 00 93 00 |- - шлак, придатний | | 2 | 2 | -
|для видобутку з | | | |
|нього оксиду титану | | | |
2619 00 95 00 |- - відходи, | | 2 | 2 | -
|придатні для | | | |
|видобутку з них | | | |
|ванадію | | | |

2619 00 99 00 |- - інші      |   |  2   |  2   | -
2620 |Зола та інші відходи| | | |
|(крім відходів | | | |
|виробництва чорних | | | |
|металів), що містять| | | |
|метал або сполуки | | | |
|металів: | | | |
|- що містять | | | |
|переважно цинк: | | | |
2620 11 00 00 |- - гартцинк | | 2 | 2 | -
|[цинкозалізний | | | |
|сплав] | | | |
2620 19 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2620 20 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно свинець | | | |
2620 30 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно мідь | | | |
2620 40 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно алюміній | | | |
2620 50 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно ванадій | | | |
2620 90 |- інші: | | | |
2620 90 10 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно нікель | | | |
2620 90 20 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно ніобій або| | | |
|тантал | | | |
2620 90 30 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно вольфрам | | | |
2620 90 40 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно олово | | | |
2620 90 50 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно молібден | | | |
2620 90 60 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно титан | | | |
2620 90 70 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно сурму | | | |
2620 90 80 00 |- - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно кобальт | | | |
2620 90 91 00 | - що містять | | 2 | 2 | -
|переважно цирконій | | | |
2620 90 99 00 | - інші | | 2 | 2 | -
2621 00 00 00 |Інші шлаки та золи, | | 2 | 2 | -";
|включаючи золу з | | | |
|морських водоростей | | | |
|келп) | | | |

2) доповнити розділ абзацами такого змісту:

"Додатков примітка України:

1. У цій групі термін "що використовуються (ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) цифри і слова:

"2701     |Вугілля кам'яне;  |   |     |     |
|брикети, котуни та | | | |
|аналогічні види | | | |
|твердого палива, | | | |
|виготовлені з | | | |
|кам'яного вугілля: | | | |
|- вугілля кам'яне, | | | |
|пиловидне або | | | |
|непиловидне, але | | | |
|неагломероване: | | | |
2701 11 |- - антрацит: | | | |
2701 11 10 00 |- - - з граничним | | 0 | 10 | -
|виходом летких | | | |
|речовин (у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|безмінеральну | | | |
|основу) не більш | | | |
|як 10 мас.% | | | |
2701 11 90 00 |- - - інше | | 0 | 10 | -
2701 12 |- - бітумінозне | | | |
|вугілля: | | | |
2701 12 10 00 |- - - вугілля для | | 0 | 10 | -
|коксування | | | |
2701 12 90 00 |- - - інше | | 0 | 10 | -
2701 19 00 00 |- - вугілля кам'яне | | 0 | 10 | -
|інше | | | |
2701 20 00 00 |- брикети, котуни | | 0 | 10 | -
|та аналогічні види | | | |
|твердого палива, | | | |
|одержані з кам'яного| | | |
|вугілля | | | |
2702 |Лігніт (буре | | | |
|вугілля) | | | |
|агломерований або | | | |
|неагломерований, | | | |
|крім гагату: | | | |
2702 10 00 00 |- лігніт (буре | | 0 | 5 | -
|вугілля) пиловидний | | | |
|або непиловидний, | | | |
|неагломерований | | | |
2702 20 00 00 |- лігніт (буре | | 0 | 5 | -
|вугілля) | | | |
|агломерований | | | |
2703 00 00 00 |Торф (включаючи | | 0 | 5 | -
|торф'яний дрібняк) | | | |
|агломерований або | | | |
|неагломерований | | | |
2704 00 |Кокс та напівкокс з | | | |
|кам'яного вугілля, | | | |
|лігніту (бурого | | | |
|вугілля) або з | | | |
|торфу, агломеровані | | | |
|або неагломеровані; | | | |
|вугілля ретортне: | | | |
|- кокс та напівкокс | | | |
|з кам'яного вугілля:| | | |
2704 00 11 00 |- - для | | 0 | 5 | -
|виготовлення | | | |
|електродів | | | |
2704 00 19 00 |- - інший | | 0 | 5 | -
2704 00 30 00 |- кокс та напівкокс | | 0 | 5 | -
|з лігніту (бурого | | | |
|вугілля) | | | |

2704 00 90 00 |- інші       |   |  0   |  5   | -
2705 00 00 00 |Газ кам'яно- | | 2 | 5 | тис.
|вугільний, водяний, | | | | куб.м
|генераторний та | | | |
|подібні види | | | |
|газів, крім нафтових| | | |
|газів та інших | | | |
|газоподібних | | | |
|вуглеводнів | | | |
2706 00 00 00 |Смоли | | 2 | 5 | -
|кам'яновугільні та | | | |
|буровугільні або | | | |
|торф'яні та інші | | | |
|мінеральні смоли, | | | |
|зневоднені або | | | |
|незневоднені і | | | |
|продукти часткової | | | |
|дистиляції, | | | |
|включаючи | | | |
|"відновлені" смоли | | | |
2707 |Мастила та інші | | | |
|продукти | | | |
|високотемпературної | | | |
|перегонки | | | |
|кам'яновугільних | | | |
|смол; аналогічні | | | |
|продукти, в яких | | | |
|ароматичні складові | | | |
|переважають за масою| | | |
|неароматичні: | | | |
2707 10 |- бензол: | | | |
2707 10 10 00 |- - для використання| | 0 | 5 | -
|як паливо | | | |
2707 10 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 5 | -
2707 20 |- толуол: | | | |
2707 20 10 00 |- - для використання| | 0 | 5 | -
|як паливо | | | |
2707 20 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 5 | -
2707 30 |- ксилол: | | | |
2707 30 10 00 |- - для використання| | 0 | 5 | -
|як паливо | | | |
2707 30 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 5 | -
2707 40 00 00 |- нафталін | | 0 | 5 | -
2707 50 |- інші суміші | | | |
|ароматичних | | | |
|вуглеводнів, з яких | | | |
|65 об.% або більше | | | |
|(включаючи втрати) | | | |
|переганяється при | | | |
|температурі до | | | |
|250 град.С за | | | |
|методом ASTM D 86: | | | |
2707 50 10 00 |- - для використання| | 0 | 5 | -
|як паливо | | | |
2707 50 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 5 | -
2707 60 00 00 |- феноли | | 0 | 5 | -
|- інші: | | | |
2707 91 00 00 |- - мастила | | 0 | 5 | -
|креозотові | | | |
2707 99 |- - інші: | | | |
|- - - мастила | | | |
|неочищені: | | | |
2707 99 11 00 |- - - - неочищені | | 0 | 5 | -
|легкі мастила, | | | |
|90 об.% або більше | | | |
|яких переганяється | | | |
|при температурі | | | |
|до 200 град.С | | | |
2707 99 19 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
2707 99 30 00 |- - - сульфури- | | 0 | 5 | -
|зовані (осірчені) | | | |
|легкі мастила | | | |

2707 99 50 00 |- - - основні    |   |  0   |  5   | -
       |продукти      |   |     |     |
2707 99 70 00 |- - - антрацен   |   |  0   |  5   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2707 99 91 00 |- - - - для     |   |  0   |  5   | -
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів товарної |   |     |     |
       |позиції 2803    |   |     |     |
2707 99 99 00 |- - - - інші    |   |  0   |  5   | -
2708     |Дьоготь (пек) або  |   |     |     |
       |кокс з дьогтю    |   |     |     |
       |(пековий), з    |   |     |     |
       |кам'яновугільної  |   |     |     |
       |смоли або з інших  |   |     |     |
       |мінеральних смол:  |   |     |     |
2708 10 00 00 |- дьоготь (пек)   |   |  2   |  5   | -
2708 20 00 00 |- кокс з дьогтю   |   |  2   |  5   | -
       |(пековий)      |   |     |     |
2709 00    |Нафта або      |   |     |     |
       |нафтопродукти сирі з|   |     |     |
       |бітумінозних    |   |     |     |
       |мінералів:     |   |     |     |
2709 00 10 00 |- газовий конденсат |   |  0   |  0   | -
       |природний      |   |     |     |
2709 00 90 00 |- інші       |   |  0   |  0   | -"

замінити цифрами і словами:

"2701     |Вугілля кам'яне;  |   |     |     |
       |брикети, котуни та |   |     |     |
       |аналогічні види   |   |     |     |
       |твердого палива,  |   |     |     |
       |виготовлені з    |   |     |     |
       |кам'яного вугілля: |   |     |     |
       |- вугілля кам'яне, |   |     |     |
       |пиловидне або    |   |     |     |
       |непиловидне, але  |   |     |     |
       |неагломероване:   |   |     |     |
2701 11    |- - антрацит:    |   |     |     |
2701 11 10 00 |- - - з граничним  |   |  0   |  0   | -
       |виходом летких   |   |     |     |
       |речовин (у     |   |     |     |
       |перерахунку на суху |   |     |     |
       |безмінеральну    |   |     |     |
       |основу) не більш  |   |     |     |
       |як 10 мас.%     |   |     |     |
2701 11 90 00 |- - - інше     |   |  0   |  0   | -
2701 12    |- - бітумінозне   |   |     |     |
       |вугілля:      |   |     |     |
2701 12 10 00 |- - - вугілля для  |   |  0   |  0   | -
       |коксування     |   |     |     |
2701 12 90 00 |- - - інше     |   |  0   |  0   | -
2701 19 00 00 |- - вугілля кам'яне |   |  0   |  0   | -
       |інше        |   |     |     |
2701 20 00 00 |- брикети, котуни  |   |  0   |  0   | -
       |та аналогічні види |   |     |     |
       |твердого палива,  |   |     |     |
       |одержані з кам'яного|   |     |     |
       |вугілля       |   |     |     |
2702     |Лігніт (буре    |   |     |     |
       |вугілля)      |   |     |     |
       |агломерований або  |   |     |     |
       |неагломерований,  |   |     |     |
       |крім гагату:    |   |     |     |
2702 10 00 00 |- лігніт (буре   |   |  0   |  0   | -
       |вугілля) пиловидний |   |     |     |
       |або непиловидний,  |   |     |     |
       |неагломерований   |   |     |     |
2702 20 00 00 |- лігніт (буре   |   |  0   |  0   | -
       |вугілля)      |   |     |     |
       |агломерований    |   |     |     |
2703 00 00 00 |Торф (включаючи   |   |  0   |  0   | -
       |торф'яний дрібняк) |   |     |     |
       |агломерований або  |   |     |     |
       |неагломерований   |   |     |     |
2704 00    |Кокс та напівкокс з |   |     |     |
       |кам'яного вугілля, |   |     |     |
       |лігніту (бурого   |   |     |     |
       |вугілля) або з   |   |     |     |
       |торфу, агломеровані |   |     |     |
       |або неагломеровані; |   |     |     |
       |вугілля ретортне:  |   |     |     |
       |- кокс та напівкокс |   |     |     |
       |з кам'яного вугілля:|   |     |     |
2704 00 11 00 |- - для       |   |  0   |  0   | -
       |виготовлення    |   |     |     |
       |електродів     |   |     |     |
2704 00 19 00 |- - інший      |   |  0   |  0   | -
2704 00 30 00 |- кокс та напівкокс |   |  0   |  0   | -
       |з лігніту (бурого  |   |     |     |
       |вугілля)      |   |     |     |
2704 00 90 00 |- інші       |   |  0   |  0   | -
2705 00 00 00 |Газ кам'яно-    |   |  2   |  2   | тис.
       |вугільний, водяний, |   |     |     | куб.м
       |генераторний та   |   |     |     |
       |подібні види    |   |     |     |
       |газів, крім нафтових|   |     |     |
       |газів та інших   |   |     |     |
       |газоподібних    |   |     |     |
       |вуглеводнів     |   |     |     |

2706 00 00 00 |Смоли        |   |  0   |  0   | -
       |кам'яновугільні та |   |     |     |
       |буровугільні або  |   |     |     |
       |торф'яні та інші  |   |     |     |
       |мінеральні смоли,  |   |     |     |
       |зневоднені або   |   |     |     |
       |незневоднені і   |   |     |     |
       |продукти часткової |   |     |     |
       |дистиляції,     |   |     |     |
       |включаючи      |   |     |     |
       |"відновлені" смоли |   |     |     |
2707     |Мастила та інші   |   |     |     |
       |продукти      |   |     |     |
       |високотемпературної |   |     |     |
       |перегонки      |   |     |     |
       |кам'яновугільних  |   |     |     |
       |смол; аналогічні  |   |     |     |
       |продукти, в яких  |   |     |     |
       |ароматичні складові |   |     |     |
       |переважають за масою|   |     |     |
       |неароматичні:    |   |     |     |
2707 10    |- бензол:      |   |     |     |
2707 10 10 00 |- - для використання|   |  0   |  0   | -
       |як паливо      |   |     |     |
2707 10 90 00 |- - для інших цілей |   |  0   |  0   | -
2707 20    |- толуол:      |   |     |     |
2707 20 10 00 |- - для використання|   |  0   |  0   | -
       |як паливо      |   |     |     |
2707 20 90 00 |- - для інших цілей |   |  0   |  0   | -
2707 30    |- ксилол:      |   |     |     |
2707 30 10 00 |- - для використання|   |  0   |  0   | -
       |як паливо      |   |     |     |
2707 30 90 00 |- - для інших цілей |   |  0   |  0   | -
2707 40 00 00 |- нафталін     |   |  0   |  0   | -
2707 50    |- інші суміші    |   |     |     |
       |ароматичних     |   |     |     |
       |вуглеводнів, з яких |   |     |     |
       |65 об.% або більше |   |     |     |
       |(включаючи втрати) |   |     |     |
       |переганяється при  |   |     |     |
       |температурі до   |   |     |     |
       |250 град.С за    |   |     |     |
       |методом ASTM D 86: |   |     |     |
2707 50 10 00 |- - для використання|   |  0   |  0   | -
       |як паливо      |   |     |     |
2707 50 90 00 |- - для інших цілей |   |  0   |  0   | -
2707 60 00 00 |- феноли      |   |  0   |  0   | -
       |- інші:       |   |     |     |
2707 91 00 00 |- - мастила     |   |  0   |  0   | -
       |креозотові     |   |     |     |
2707 99    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - мастила    |   |     |     |
       |неочищені:     |   |     |     |
2707 99 11 00 |- - - - неочищені  |   |  0   |  0   | -
       |легкі мастила,   |   |     |     |
       |90 об.% або більше |   |     |     |
       |яких переганяється |   |     |     |
       |при температурі   |   |     |     |
       |до 200 град.С    |   |     |     |
2707 99 19 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2707 99 30 00 |- - - сульфури-   |   |  0   |  0   | -
       |зовані (осірковані) |   |     |     |
       |легкі мастила    |   |     |     |
2707 99 50 00 |- - - основні    |   |  0   |  0   | -
       |продукти      |   |     |     |
2707 99 70 00 |- - - антрацен   |   |  0   |  0   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |

2707 99 91 00 |- - - - для     |   |  0   |  0   | -
       |виробництва     |   |     |     |
       |продуктів товарної |   |     |     |
       |позиції 2803    |   |     |     |
2707 99 99 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2708     |Дьоготь (пек) або  |   |     |     |
       |кокс з дьогтю    |   |     |     |
       |(пековий), з    |   |     |     |
       |кам'яновугільної  |   |     |     |
       |смоли або з інших  |   |     |     |
       |мінеральних смол:  |   |     |     |
2708 10 00 00 |- дьоготь (пек)   |   |  2   |  2   | -
2708 20 00 00 |- кокс з дьогтю   |   |  2   |  2   | -
       |(пековий)      |   |     |     |
2709 00    |Нафта або      |   |     |     |
       |нафтопродукти сирі з|   |     |     |
       |бітумінозних    |   |     |     |
       |мінералів:     |   |     |     |
2709 00 10 00 |- газовий конденсат |   |  0   |  0   | -
       |природний      |   |     |     |
2709 00 90 00 |- інші       |   |  0   |  0   | -";

4) цифри і слова:

"2711     |Газ нафтовий та   |   |     |     |
       |інші вуглеводні у  |   |     |     |
       |газоподібному стані:|   |     |     |
       |- скраплені:    |   |     |     |
2711 11 00 00 |- - газ природний  |   |  0   |  5   | тис.
       |          |   |     |     | куб.м
2711 12    |- - пропан:     |   |     |     |
       |- - - пропан    |   |     |     |
       |чистотою не менш  |   |     |     |
       |як 99 %:      |   |     |     |
2711 12 11 00 |- - - - для     |   |  0   |  5   | -
       |використання як   |   |     |     |
       |паливо       |   |     |     |
2711 12 19 00 |- - - - для інших  |   |  0   |  5   | -
       |цілей        |   |     |     |
       |- - - інший:    |   |     |     |
2711 12 91 00 |- - - для      |   |  0   |  5   | -
       |специфічних процесів|   |     |     |
       |переробки      |   |     |     |
2711 12 93 00 |- - - - для     |   |  0   |  5   | -
       |хімічних перетворень|   |     |     |
       |у процесах, крім  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |підкатегорії    |   |     |     |
       |2711 12 91 00    |   |     |     |
       |- - - - для інших  |   |     |     |
       |цілей:       |   |     |     |
2711 12 94 00 |- - - - - чистотою |   |  0   |  5   | -
       |понад 90 %, але не |   |     |     |
       |більш як 99 %    |   |     |     |
2711 12 96 00 |- - - - - суміші  |   |  0   |  5   | -
       |пропану та бутану, |   |     |     |
       |що містять понад  |   |     |     |
       |50 %, але не більш |   |     |     |
       |як 70 % пропану   |   |     |     |
2711 12 97 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  5   | -
2711 13    |- - бутан:     |   |     |     |
2711 13 10 00 |- - - для      |   |  0   |  5   | -
       |специфічних процесів|   |     |     |
       |переробки      |   |     |     |
2711 13 30 00 |- - - для хімічних |   |  0   |  5   | -
       |перетворень у    |   |     |     |
       |процесах, крім   |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |підкатегорії    |   |     |     |
       |2711 13 10 00    |   |     |     |
       |- - - для інших   |   |     |     |
       |цілей:       |   |     |     |
2711 13 91 00 |- - - - чистотою  |   |  0   |  5   | -
       |понад 90 %, але менш|   |     |     |
       |як 95 %       |   |     |     |
2711 13 97 00 |- - - - інші    |   |  0   |  5   | -
2711 14 00 00 |- - етилен,     |   |  0   |  5   | -
       |пропілен, бутилен та|   |     |     |
       |бутадієн      |   |     |     |
2711 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  5   | -
       |- у газоподібному  |   |     |     |
       |стані:       |   |     |     |
2711 21 00 00 |- - газ природний  |   |  0   | 5    | тис.
       |          |   |     |     | куб.м
2711 29 00 00 |- - інші      |   |  0   | 5    | -

2712     |Вазелін нафтовий  |   |     |     |
       |[петролатум];    |   |     |     |
       |парафін, віск    |   |     |     |
       |нафтовий      |   |     |     |
       |мікрокристалічний, |   |     |     |
       |м'який віск,    |   |     |     |
       |озокерит, віск з  |   |     |     |
       |бурого вугілля, віск|   |     |     |
       |торф'яний, інші   |   |     |     |
       |мінеральні воски та |   |     |     |
       |аналогічні продукти,|   |     |     |
       |одержані в     |   |     |     |
       |результаті синтезу |   |     |     |
       |або інших процесів, |   |     |     |
       |забарвлені або   |   |     |     |
       |незабарвлені:    |   |     |     |
2712 10    |- вазелін нафтовий |   |     |     |
       |[петролатум]:    |   |     |     |
2712 10 10 00 |- - сирий      |   |  2   |  5   | -
       |[неочищений]    |   |     |     |
2712 10 90 00 |- - інший      |   |  2   |  5   | -
2712 20    |- парафін з вмістом |   |     |     |
       |масла менш     |   |     |     |
       |як 0,75 мас.%:   |   |     |     |
2712 20 10 00 |- - віск парафіновий|   |  2   |  5   | -
       |синтетичний з    |   |     |     |
       |молекулярною масою |   |     |     |
       |460 або більше, але |   |     |     |
       |не більш як 1 560  |   |     |     |
2712 20 90 00 |- - інші      |   |  2   |  5   | -
2712 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - озокерит,    |   |     |     |
       |віск буровугільний |   |     |     |
       |[лігнітний] або віск|   |     |     |
       |торф'яний (природні |   |     |     |
       |продукти):     |   |     |     |
2712 90 11 00 |- - - сирі     |   |  2   |  5   | -
       |[неочищені]     |   |     |     |
2712 90 19 00 |- - - інші     |   |  2   |  5   | -
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - сирі     |   |     |     |
       |[неочищені]:    |   |     |     |
2712 90 31 00 |- - - - для     |   |  2   |  5   | -
       |специфічних процесів|   |     |     |
       |переробки      |   |     |     |
2712 90 33 00 |- - - - для     |   |  2   |  5   | -
       |хімічних перетворень|   |     |     |
       |у процесах, крім  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |підкатегорії    |   |     |     |
       |2712 90 31 00    |   |     |     |
2712 90 39  |- - - - для інших  |   |     |     |
       |цілей:       |   |     |     |
2712 90 39 10 |- - - - - гідро-  |   | 10   | 20   | -
       |фобний заповнювач  |   |     |     |
       |на основі      |   |     |     |
       |петролатуму     |   |     |     |
2712 90 39 20 |- - - - -гідрофобний|   |  2   | 10   |
       |тиксотропний    |   |     |     |
       |заповнювач на основі|   |     |     |
       |синтетичних     |   |     |     |
       |аліфатичних     |   |     |     |
       |вуглеводнів     |   |     |     |
2712 90 39 90 |- - - - - інші   |   |  2   |  5   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2712 90 91 00 |- - - - суміш    |   |  2   |  5   | -
       |1-алкенів з вмістом |   |     |     |
       |80 мас.% або більше |   |     |     |
       |1-алкенів довжиною |   |     |     |
       |ланцюга 24 атоми  |   |     |     |
       |або більше, але не |   |     |     |
       |більш як 28 атомів |   |     |     |
       |вуглецю       |   |     |     |
2712 90 99 00 |- - - - інші    |   |  2   |  5   | -
2713     |Кокс нафтовий,   |   |     |     |
       |бітум нафтовий та  |   |     |     |
       |інші залишки від  |   |     |     |
       |переробки нафти або |   |     |     |
       |бітумінозних порід: |   |     |     |
       |- кокс нафтовий:  |   |     |     |

2713 11 00 00 |- - некальцинований |   |  0   |  5   | -
2713 12 00 00 |- - кальцинований  |   |  0   |  5   | -
2713 20 00 00 |- бітум нафтовий  |   |  0   |  5   | -
2713 90    |- залишки від    |   |     |     |
       |переробки нафти або |   |     |     |
       |бітумінозних порід, |   |     |     |
       |інші:        |   |     |     |
2713 90 10 00 |- - для виробництва |   |  2   |  5   | -
       |продуктів товарної |   |     |     |
       |позиції 2803    |   |     |     |
2713 90 90 00 |- - інші      |   |  2   |  5   | -
2714     |Бітум та асфальт,  |   |     |     |
       |природні; сланці  |   |     |     |
       |бітумінозні або   |   |     |     |
       |нафтоносні та    |   |     |     |
       |пісковики      |   |     |     |
       |бітумінозні;    |   |     |     |
       |асфальти та     |   |     |     |
       |асфальтові породи: |   |     |     |
2714 10 00 00 |- сланці      |   |  2   |  5   | -
       |бітумінозні або   |   |     |     |
       |нафтоносні та    |   |     |     |
       |пісковики      |   |     |     |
       |бітумінозні     |   |     |     |
2714 90 00 00 |- інші       |   |  2   |  5   | -
2715 00    |Суміші бітумінозні |   |     |     |
       |на основі      |   |     |     |
       |природного асфальту |   |     |     |
       |або природного   |   |     |     |
       |бітуму, нафтового  |   |     |     |
       |бітуму, мінеральних |   |     |     |
       |смол або пеку    |   |     |     |
       |мінеральних смол  |   |     |     |
       |(наприклад,     |   |     |     |
       |бітумінозні мастики,|   |     |     |
       |асфальтові дорожні |   |     |     |
       |покриття):     |   |     |     |
2715 00 10  |- мастики      |   |     |     |
       |бітумінозні:    |   |     |     |
2715 00 10 10 |- - протикорозійні |   | 20   | 20   | -
2715 00 10 90 |- - інші      |   |  2   |  5   | -
2715 00 90 00 |- інші       |   |  2   |  5   | -
2716 00 00 00 |Електроенергія   |   |  2   |  5   | тис.
       |          |   |     |     | кВт.год"

замінити цифрами і словами:

"2711     |Гази нафтові та   |   |     |     |
       |інші вуглеводні у  |   |     |     |
       |газоподібному стані:|   |     |     |
       |- скраплені:    |   |     |     |
2711 11 00 00 |- - газ природний  |   |  0   |  0   | тис.
       |          |   |     |     | куб.м
2711 12    |- - пропан:     |   |     |     |
       |- - - пропан    |   |     |     |
       |чистотою не менш  |   |     |     |
       |як 99 %:      |   |     |     |
2711 12 11 00 |- - - - для     |   |  0   |  0   | -
       |використання як   |   |     |     |
       |паливо       |   |     |     |
2711 12 19 00 |- - - - для інших  |   |  0   |  0   | -
       |цілей        |   |     |     |
       |- - - інший:    |   |     |     |
2711 12 91 00 |- - - для      |   |  0   |  0   | -
       |специфічних процесів|   |     |     |
       |переробки      |   |     |     |
2711 12 93 00 |- - - - для     |   |  0   |  0   | -
       |хімічних перетворень|   |     |     |
       |у процесах, крім  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |підкатегорії    |   |     |     |
       |2711 12 91 00    |   |     |     |
       |- - - - для інших  |   |     |     |
       |цілей:       |   |     |     |
2711 12 94 00 |- - - - - чистотою |   |  0   |  0   | -
       |понад 90 %, але не |   |     |     |
       |більш як 99 %    |   |     |     |
2711 12 96 00 |- - - - - суміші  |   |  0   |  0   | -
       |пропану та бутану, |   |     |     |
       |що містять понад  |   |     |     |
       |50 %, але не більш |   |     |     |
       |як 70 % пропану   |   |     |     |
2711 12 97 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  0   | -
2711 13    |- - бутани:     |   |     |     |
2711 13 10 00 |- - - для      |   |  0   |  0   | -
       |специфічних процесів|   |     |     |
       |переробки      |   |     |     |
2711 13 30 00 |- - - для хімічних |   |  0   |  0   | -
       |перетворень у    |   |     |     |
       |процесах, крім   |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |підкатегорії    |   |     |     |
       |2711 13 10 00    |   |     |     |
       |- - - для інших   |   |     |     |
       |цілей:       |   |     |     |
2711 13 91 00 |- - - - чистотою  |   |  0   |  0   | -
       |понад 90 %, але менш|   |     |     |
       |як 95 %       |   |     |     |
2711 13 97 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2711 14 00 00 |- - етилен,     |   |  0   |  0   | -
       |пропілен, бутилен та|   |     |     |
       |бутадієн      |   |     |     |
2711 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |- у газоподібному  |   |     |     |
       |стані:       |   |     |     |
2711 21 00 00 |- - газ природний  |   |  0   |  0   | тис.
       |          |   |     |     | куб.м
2711 29 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2712     |Вазелін нафтовий  |   |     |     |
       |[петролатум];    |   |     |     |
       |парафін, віск    |   |     |     |
       |нафтовий      |   |     |     |
       |мікрокристалічний, |   |     |     |
       |м'який віск,    |   |     |     |
       |озокерит, віск з  |   |     |     |
       |бурого вугілля, віск|   |     |     |
       |торф'яний, інші   |   |     |     |
       |мінеральні воски та |   |     |     |
       |аналогічні продукти,|   |     |     |
       |одержані в     |   |     |     |
       |результаті синтезу |   |     |     |
       |або інших процесів, |   |     |     |
       |забарвлені або   |   |     |     |
       |незабарвлені:    |   |     |     |
2712 10    |- вазелін нафтовий |   |     |     |
       |[петролатум]:    |   |     |     |
2712 10 10 00 |- - сирий      |   |  2   |  2   | -
       |[неочищений]    |   |     |     |

2712 10 90  |- - інший;     |   |     |     |
2712 10 90 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |(ється) для промис- |   |     |     |
       |лового складання  |   |     |     |
       |моторних      |   |     |     |
       |транспортних    |   |     |     |
       |засобів       |   |     |     |
2712 10 90 90 |- - - інший     |   |  2   |  2   | -
2712 20    |- парафін з вмістом |   |     |     |
       |масла менш     |   |     |     |
       |як 0,75 мас.%:   |   |     |     |
2712 20 10 00 |- - віск парафіновий|   |  2   |  2   | -
       |синтетичний з    |   |     |     |
       |молекулярною масою |   |     |     |
       |460 або більше, але |   |     |     |
       |не більш як 1 560  |   |     |     |
2712 20 90 00 |- - інший      |   |  2   |  2   | -
2712 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - озокерит,    |   |     |     |
       |віск буровугільний |   |     |     |
       |[лігнітний] або віск|   |     |     |
       |торф'яний (природні |   |     |     |
       |продукти):     |   |     |     |
2712 90 11 00 |- - - сирі     |   |  2   |  2   | -
       |[неочищені]     |   |     |     |
2712 90 19 00 |- - - інші     |   |  2   |  2   | -
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - сирі     |   |     |     |
       |[неочищені]:    |   |     |     |
2712 90 31 00 |- - - - для     |   |  2   |  2   | -
       |специфічних процесів|   |     |     |
       |переробки      |   |     |     |
2712 90 33 00 |- - - - для     |   |  2   |  2   | -
       |хімічних перетворень|   |     |     |
       |у процесах, крім  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |підкатегорії    |   |     |     |
       |2712 90 31 00    |   |     |     |
2712 90 39  |- - - - для інших  |   |     |     |
       |цілей:       |   |     |     |
2712 90 39 10 |- - - - - гідро-  |   | 10   | 10   | -
       |фобний заповнювач  |   |     |     |
       |на основі      |   |     |     |
       |петролатуму     |   |     |     |
2712 90 39 20 |- - - - -гідрофобний|   |  2   |  2   | -
       |тиксотропний    |   |     |     |
       |заповнювач на основі|   |     |     |
       |синтетичних     |   |     |     |
       |аліфатичних     |   |     |     |
       |вуглеводнів     |   |     |     |
2712 90 39 90 |- - - - - інші   |   |  2   |  2   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2712 90 91 00 |- - - - суміш    |   |  2   |  2   | -
       |1-алкенів з вмістом |   |     |     |
       |80 мас.% або більше |   |     |     |
       |1-алкенів довжиною |   |     |     |
       |ланцюга 24 атоми  |   |     |     |
       |або більше, але не |   |     |     |
       |більш як 28 атомів |   |     |     |
       |вуглецю       |   |     |     |
2712 90 99 00 |- - - - інші    |   |  2   |  2   | -
2713     |Кокс нафтовий,   |   |     |     |
       |бітум нафтовий та  |   |     |     |
       |інші залишки від  |   |     |     |
       |переробки нафти або |   |     |     |
       |бітумінозних порід: |   |     |     |
       |- кокс нафтовий:  |   |     |     |

2713 11 00 00 |- - некальцинований |   |  0   |  0   | -
2713 12 00 00 |- - кальцинований | | 0 | 0 | -
2713 20 00 00 |- бітум нафтовий | | 0 | 0 | -
2713 90 |- залишки від | | | |
|переробки нафти або | | | |
|бітумінозних порід, | | | |
|інші: | | | |
2713 90 10 00 |- - для виробництва | | 2 | 2 | -
|продуктів товарної | | | |
|позиції 2803 | | | |
2713 90 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2714 |Бітум та асфальт, | | | |
|природні; сланці | | | |
|бітумінозні або | | | |
|нафтоносні та | | | |
|пісковики | | | |
|бітумінозні; | | | |
|асфальти та | | | |
|асфальтові породи: | | | |
2714 10 00 00 |- сланці | | 2 | 2 | -
|бітумінозні або | | | |
|нафтоносні та | | | |
|пісковики | | | |
|бітумінозні | | | |
2714 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2715 00 |Суміші бітумінозні | | | |
|на основі | | | |
|природного асфальту | | | |
|або природного | | | |
|бітуму, нафтового | | | |
|бітуму, мінеральних | | | |
|смол або пеку | | | |
|мінеральних смол | | | |
|(наприклад, | | | |
|бітумінозні мастики,| | | |
|асфальтові дорожні | | | |
|покриття): | | | |
2715 00 10 |- мастики | | | |
|бітумінозні: | | | |
2715 00 10 10 |- - протикорозійні | | 10 | 10 | -
2715 00 10 90 |- - інші | | 2 | 2 | -
2715 00 90 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2716 00 00 00 |Електроенергія | | 2 | 2 | тис.
| | | | | кВт.год".

2. У розділі VI:

1) після приміток до розділу доповнити абзацами такого змісту:

"Додаткова примітка України:

1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) групи 28-38 викласти в такій редакції:

"Група 28
Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або
органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів,
радіоактивних елементів або ізотопів

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

а) окремі хімічні елементи і сполуки певного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

б) водні розчини продуктів, зазначені у пункті а);

в) продукти, зазначені у пункті а), розчинені в інших розчинниках за умови, що розчинення є звичайним і необхідним способом їх збереження або транспортування, при цьому зберігаються властивості певних продуктів, що не допускає їх використання в інших цілях, відмінних від традиційних;

г) продукти, зазначені у пунктах а), б) або в), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агенти, що запобігають злежуванню), необхідних для їх збереження або транспортування;

ґ) продукти, зазначені у пунктах а), б) або г), з доданням протипилових засобів або барвників для полегшення ідентифікації або з міркувань безпеки за умови, що ці добавки не роблять продукт придатним для нетрадиційного використання.

2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836), ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних основ (товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіоціанатів неорганічних основ (товарна позиція 2838), органічних продуктів, зазначених у товарних позиціях 2843-2846, і карбідів (товарна позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки вуглецю:

а) оксиди вуглецю, ціанистий водень, гримуча, ізоціанова, тіоціанова кислоти та інші прості або складні ціанові кислоти (товарна позиція 2811);

б) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);

в) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);

г) тіокарбонати, селенокарбонати і телурокарбонати, селеноціанати і телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші комплексні неорганічні ціанати неорганічних основ (товарна позиція 2842);

ґ) пероксид водню, ствердлий сечовиною (товарна позиція 2847) оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди, ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2851), за винятком ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками (група 31).

3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI, ця група не включає:

а) хлорид натрію та оксид магнію, чисті або з домішками, а також інші продукти розділу V;

б) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2 до цієї групи;

в) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

г) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори (товарна позиція 3206);

ґ) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти у вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і лужноземельних металів кожний масою не менш як 2,5 г товарної позиції 3824;

д) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або синтетичне), порошки і пил природного і синтетичного дорогоцінного каміння (товарних позицій 7102-7105) або дорогоцінні метали та їх сплави групи 71;

е) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або металокераміка, включаючи карбіди металів спечені (карбіди металів, спечені з металом), розділу XV;

є) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або лужноземельних металів (товарна позиція 9001).

4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що складаються з кислоти, яка містить неметал підгрупи II, і кислоти, яка містить метал підгрупи IV, слід класифікувати у товарній позиції 2811.

5. Товарні позиції 2826-2842 включають лише солі та пероксосолі металів і амонію. Якщо у контексті не обумовлене інше, подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції 2842.

6. До товарної позиції 2844 включаються лише:

а) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер 61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими номерами більше 84;

б) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи ізотопи дорогоцінних або недорогоцінних металів розділів XIV і XV), змішані або незмішані;

в) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або ізотопів, певного або невизначеного хімічного складу, змішані або незмішані;

г) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти і суміші, які містять ці елементи або їх ізотопи, а також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів або ізотопів з питомою радіоактивністю понад 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);

ґ) відпрацьовані паливні елементи (твели) ядерних реакторів;

д) радіоактивні залишки, придатні або не придатні для використання.

У цій примітці, а також у товарних позиціях 2844 і 2845 термін "ізотопи" означає:

окремі нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в моноізотопному стані;

суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких було штучно змінено природний ізотопний склад.

7. До товарної позиції 2848 включається фосфід міді, який містить понад 15 мас.% фосфору.

8. Такі хімічні елементи, як, наприклад, кремній і селен, використовувані в електроніці, включаються до цієї групи за умови, що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без подальшої обробки, форму циліндрів або стержнів. Якщо вони мають форму дисків, пластин або подібні форми, то включаються до товарної позиції 3818.

Додаткова примітка:

1. Якщо в контексті не обумовлене інше, то солі, зазначені у підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
|I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ | | | |
| | | | |
2801 |Фтор, хлор, бром і | | | |
|йод: | | | |
2801 10 00 00 |- хлор | | 2 | 2 | -
2801 20 00 00 |- йод | | 0 | 0 | -
2801 30 |- фтор; бром: | | | |
2801 30 10 00 |- - фтор | | 5 | 5 | -
2801 30 90 00 |- - бром | | 5 | 5 | -
2802 00 00 00 |Сірка сублімована | | 5 | 5 | -
|або осаджена; сірка | | | |
|колоїдна | | | |
2803 00 |Вуглець (сажа та | | | |
|інші форми вуглецю, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань): | | | |
2803 00 10 00 |- метанова сажа | | 2 | 2 | -
2803 00 80 00 |- інший | | 2 | 2 | -
2804 |Водень, інертні | | | |
|гази та інші | | | |
|неметали: | | | |
2804 10 00 00 |- водень | | 2 | 2 | куб.м
|- інертні гази: | | | |
2804 21 00 00 |- - аргон | | 2 | 2 | куб.м
2804 29 |- - інші: | | | |
2804 29 10 00 |- - - гелій | | 0 | 0 | куб.м
2804 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | куб.м
2804 30 00 00 |- азот | | 5 | 5 | куб.м
2804 40 00 00 |- кисень | | 5 | 5 | куб.м
2804 50 |- бор; телур: | | | |
2804 50 10 00 |- - бор | | 5 | 5 | -
2804 50 90 00 |- - телур | | 5 | 5 | -
|- кремній: | | | |
2804 61 00 00 |- - з вмістом не | | 5 | 5 | -
|менш як 99,99 мас.% | | | |
|кремнію | | | |
2804 69 00 00 |- - інший | | 5 | 5 | -
2804 70 00 00 |- фосфор | | 5 | 5 | -
2804 80 00 00 |- миш'як | | 5 | 5 | -
2804 90 00 00 |- селен | | 5 | 5 | -
2805 |Лужні або | | | |
|лужноземельні | | | |
|метали; | | | |
|рідкісноземельні | | | |
|метали, скандій та | | | |
|ітрій, у чистому | | | |
|вигляді, у сумішах | | | |
|або сплавах; ртуть: | | | |
|- лужні метали: | | | |
2805 11 00 00 |- - натрій | | 5 | 5 | -
2805 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
|- лужноземельні | | | |
|метали: | | | |
2805 21 00 00 |- - кальцій | | 5 | 5 | -
2805 22 00 00 |- - стронцій та | | 5 | 5 | -
|барій | | | |
2805 30 |- рідкісноземельні | | | |
|метали, скандій та | | | |
|ітрій у чистому | | | |
|вигляді, у сумішах | | | |
|або сплавах: | | | |
2805 30 10 00 |- - суміші або | | 5 | 5 | -
|сплави | | | |
2805 30 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
2805 40 |- ртуть: | | | |
2805 40 10 00 |- - у флягах масою | | 5,5 | 5,5 | -
|нетто 34,5 кг | | | |
|(стандартна маса) і | | | |
|вартістю на умовах | | | |
|ФОБ, за флягу не | | | |
|більш як 224 євро | | | |
2805 40 90 00 |- - інша | | 5 | 5 | -
| | | | |

       |II. КИСЛОТИ     |   |     |     |
|НЕОРГАНІЧНІ ТА | | | |
|НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ | | | |
|КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ | | | |
| | | | |
2806 |Водень хлористий | | | |
|(соляна кислота); | | | |
|хлорсульфонова | | | |
|кислота: | | | |
2806 10 00 00 |- водень хлористий | | 5,5 | 5,5 | -
|(соляна кислота) | | | |
2806 20 00 00 |- хлорсульфонова | | 1 | 1 | -
|кислота | | | |
2807 00 |Сірчана кислота; | | | |
|олеум: | | | |
2807 00 10 00 |- сірчана кислота | | 2 | 2 | -
2807 00 90 00 |- олеум | | 2 | 2 | -
2808 00 00 00 |Азотна кислота; | | 2 | 2 | -
|сульфоазотні | | | |
|кислоти | | | |
2809 |Оксид фосфору (V); | | | |
|фосфорна кислота та | | | |
|поліфосфорні | | | |
|кислоти: | | | |
2809 10 00 00 |- оксид фосфору (V) | | 5 | 5 | кг
| | | | |Р(2)О(5)
2809 20 00 00 |- фосфорна кислота | | 0 | 0 | кг
|та поліфосфорні | | | |Р(2)О(5)
|кислоти | | | |
2810 00 |Оксиди бору; борні | | | |
|кислоти: | | | |
2810 00 10 00 |- оксид бору | | 0 | 0 | -
2810 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | -
2811 |Інші неорганічні | | | |
|кислоти та інші | | | |
|неорганічні | | | |
|кисневмісні сполуки | | | |
|неметалів: | | | |
|- інші неорганічні | | | |
|кислоти: | | | |
2811 11 00 00 |- - фтористий | | 0 | 0 | -
|водень (плавикова | | | |
|кислота) | | | |
2811 19 |- - інші: | | | |
2811 19 10 00 |- - - бромистий | | 0 | 0 | -
|водень (бромисто- | | | |
|воднева кислота) | | | |
2811 19 20 00 |- - - ціаністий | | 0 | 0 | -
|водень | | | |
|(ціаністоводнева | | | |
|кислота) | | | |
2811 19 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
|- інші неорганічні | | | |
|кисневмісні сполуки | | | |
|неметалів: | | | |
2811 21 00 00 |- - діоксид вуглецю | | 5 | 5 | -
2811 22 00 00 |- - діоксид кремнію | | 5 | 5 | -
2811 23 00 00 |- - діоксид сірки | | 5 | 5 | -
2811 29 |- - інші: | | | |
2811 29 10 00 |- - - оксид | | 5 | 5 | -
|сірки (VI) (сірчаний| | | |
|ангідрид); оксид | | | |
|миш'яку (III) | | | |
2811 29 30 00 |- - - оксиди азоту | | 5 | 5 | -
2811 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
| | | | |
|III. СПОЛУКИ | | | |
|НЕМЕТАЛІВ З | | | |
|ГАЛОГЕНАМИ АБО | | | |
|СІРКОЮ | | | |

       |          |   |     |     |
2812 |Галогеніди та | | | |
|галогенідоксиди | | | |
|неметалів: | | | |
2812 10 |- хлористі та | | | |
|кисневохлористі | | | |
|сполуки: | | | |
|- - фосфору: | | | |
2812 10 11 00 |- - - окситрихлорид | | 5 | 5 | -
|фосфору (хлорид | | | |
|фосфорилу) | | | |
2812 10 15 00 |- - - трихлорид | | 5 | 5 | -
|фосфору | | | |
2812 10 16 00 |- - - пентахлорид | | 5 | 5 | -
|фосфору | | | |
2812 10 18 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
|- - інші: | | | |
2812 10 91 00 |- - - дихлорид | | 5 | 5 | -
|дисірки | | | |
2812 10 93 00 |- - - дихлорид сірки| | 5 | 5 | -
2812 10 94 00 |- - - фосген | | 5 | 5 | -
|(карбоніл хлориду) | | | |
2812 10 95 00 |- - - дихлорид | | 5 | 5 | -
|тіонілу (хлорид | | | |
|тіонілу) | | | |
2812 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
2812 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | -
2813 |Сульфіди неметалів; | | | |
|трисульфід фосфору | | | |
|технічний: | | | |
2813 10 00 00 |- дисульфід вуглецю | | 5 | 5 | -
2813 90 |- інші: | | | |
2813 90 10 00 |- - сульфіди фосфору, | 5 | 5 | -
|включаючи трисульфід| | | |
|фосфору технічний | | | |
2813 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
| | | | |
|IV. НЕОРГАНІЧНІ | | | |
|ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, | | | |
|ГІДРОКСИДИ I | | | |
|ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ | | | |
| | | | |
2814 |Аміак, безводний або| | | |
|у водному розчині | | | |
|(нашатирний спирт): | | | |
2814 10 00 00 |- аміак безводний | | 2 | 2 | -
2814 20 00 00 |- аміак у водному | | 5,5 | 5,5 | -
|розчині (нашатирний | | | |
|спирт) | | | |
2815 |Гідроксид натрію | | | |
|(каустична сода); | | | |
|гідроксид калію | | | |
|(каустичний поташ); | | | |
|пероксиди натрію чи | | | |
|калію: | | | |
|- гідроксид натрію | | | |
|(сода каустична): | | | |
2815 11 00 00 |- - твердий | | 0 | 0 | -
2815 12 00 |- - у водному | | | |
|розчині (луг | | | |
|каустичної соди): | | | |
2815 12 00 10 |- - - отриманий | | 5,5 | 5,5 | кг NaOH
|діафранмовим методом| | | |
|із масовою долею | | | |
|хлориду (хлористого)| | | |
|натрію не менш як | | | |
|2,0% | | | |

2815 12 00 90 |- - - інший     |   |  0   |  0   | кг NaOH
2815 20 |- гідроксид калію | | | |
|(каустичний поташ): | | | |
2815 20 10 00 |- - твердий | | 0 | 0 | -
2815 20 90 00 |- - у водному | | 0 | 0 | кг КОН
|розчині (луг | | | |
|каустичного поташу) | | | |
2815 30 00 00 |- пероксиди натрію | | 0 | 0 | -
|чи калію | | | |
2816 |Гідроксид і | | | |
|пероксид магнію; | | | |
|оксиди, гідроксиди | | | |
|та пероксиди | | | |
|стронцію або барію: | | | |
2816 10 00 00 |- гідроксид і | | 0 | 0 | -
|пероксид магнію | | | |
2816 20 00 00 |- оксид, гідроксид | | 5 | 5 | -
|та пероксид стронцію| | | |
2816 30 00 00 |- оксид, гідроксид | | 5 | 5 | -
|та пероксид барію | | | |
2817 00 00 00 |Оксид цинку; | | 0 | 0 | -
|пероксид цинку | | | |
2818 |Корунд штучний з | | | |
|точно визначеним чи | | | |
|не визначеним | | | |
|хімічним складом; | | | |
|оксид алюмінію; | | | |
|гідроксид алюмінію: | | | |
2818 10 |- корунд штучний з | | | |
|точно визначеним чи | | | |
|не визначеним | | | |
|хімічним складом: | | | |
2818 10 10 00 |- - білий, рожевий | | 5 | 5 | -
|або рубіново- | | | |
|червоний | | | |
|з вмістом оксиду | | | |
|алюмінію понад | | | |
|97,5 мас.% | | | |
2818 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
2818 20 00 00 |- оксид алюмінію, | | 5 | 5 | -
|крім штучного | | | |
|корунду | | | |
2818 30 00 00 |- гідроксид алюмінію| | 5 | 5 | -
2819 |Оксиди та гідроксиди| | | |
|хрому: | | | |
2819 10 00 00 |- триоксид хрому | | 5 | 5 | -
2819 90 |- інші: | | | |
2819 90 10 00 |- - діоксид хрому | | 5 | 5 | -
2819 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
2820 |Оксиди марганцю: | | | |
2820 10 00 00 |- діоксид марганцю | | 5 | 5 | -
2820 90 |- інші: | | | |
2820 90 10 00 |- - оксид марганцю з| | 5 | 5 | -
|вмістом марганцю | | | |
|77 мас.% або більше | | | |
2820 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
2821 |Оксиди та | | | |
|гідроксиди заліза; | | | |
|мінеральні барвники,| | | |
|що містять не менш | | | |
|як 70 мас.% сполук | | | |
|заліза у перерахунку| | | |
|на Fe(2)О(3): | | | |
2821 10 00 00 |- оксиди та | | 2 | 2 | -
|гідроксиди заліза | | | |
2821 20 00 00 |- мінеральні | | 5 | 5 | -
|барвники (фарби | | | |
|земляні) | | | |

2822 00 00 00 |Оксиди та гідроксиди|   |  5   |  5   | -
       |кобальту; оксиди  |   |     |     |
       |кобальту технічні  |   |     |     |
2823 00 00 00 |Оксиди титану    |   |  0   |  0   | -
2824     |Оксиди свинцю;   |   |     |     |
       |свинцевий сурик   |   |     |     |
       |(червоний та    |   |     |     |
       |оранжевий):     |   |     |     |
2824 10 00 00 |- монооксид свинцю |   |  5   |  5   | -
       |(II) (свинцевий   |   |     |     |
       |глет, масикот)   |   |     |     |
2824 20 00 00 |- свинцевий сурик |   |  0   |  0   | -
       |(червоний та    |   |     |     |
       |оранжевий)     |   |     |     |
2824 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
2825     |Гідразин і     |   |     |     |
       |гідроксиламін та їх |   |     |     |
       |неорганічні солі;  |   |     |     |
       |інші неорганічні  |   |     |     |
       |основи; інші оксиди,|   |     |     |
       |гідроксиди та    |   |     |     |
       |пероксиди металів: |   |     |     |
2825 10 00 00 |- гідразин і    |   |  0   |  0   | -
       |гідроксиламін та їх |   |     |     |
       |неорганічні солі  |   |     |     |
2825 20 00 00 |- оксид та     |   |  0   |  0   | -
       |гідроксид літію   |   |     |     |
2825 30 00 00 |- оксиди та     |   |  0   |  0   | -
       |гідроксиди ванадію |   |     |     |
2825 40 00 00 |- оксиди та     |   |  0   |  0   | -
       |гідроксиди нікелю  |   |     |     |
2825 50 00 00 |- оксиди та     |   |  0   |  0   | -
       |гідроксиди міді   |   |     |     |
2825 60 00 00 |- оксиди германію  |   |  0   |  0   | -
       |та діоксиди цирконію|   |     |     |
2825 70 00 00 |- оксиди та     |   |  0   |  0   | -
       |гідроксиди молібдену|   |     |     |
2825 80 00 00 |- оксиди стибію   |   |  0   |  0   | -
2825 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - оксид,     |   |     |     |
       |гідроксид і пероксид|   |     |     |
       |кальцію:      |   |     |     |
2825 90 11 00 |- - - гідроксид   |   |  0   |  0   | -
       |кальцію, чистотою  |   |     |     |
       |98 мас.% або більше |   |     |     |
       |у вигляді частинок, |   |     |     |
       |з яких: а) не більш |   |     |     |
       |як 1 мас.% мають  |   |     |     |
       |розмір понад 75   |   |     |     |
       |мікрон та      |   |     |     |
       |б) не більш як   |   |     |     |
       |4 мас.% мають розмір|   |     |     |
       |менш як 1,3 мікрон |   |     |     |
2825 90 19 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2825 90 20 00 |- - оксид і     |   |  0   |  0   | -
       |гідроксид берилію  |   |     |     |
2825 90 30 00 |- - оксиди олова  |   |  0   |  0   | -
2825 90 40 00 |- - оксиди і    |   |  0   |  0   | -
       |гідроксиди вольфраму|   |     |     |
2825 90 50 00 |- - оксиди ртуті  |   |  0   |  0   | -
2825 90 60 00 |- - оксид кадмію  |   |  0   |  0   | -
2825 90 80 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |          |   |     |     |

       |V. СОЛІ ТА     |   |     |     |
       |ПЕРОКСОСОЛІ     |   |     |     |
       |НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ |   |     |     |
       |ТА МЕТАЛІВ     |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2826     |Фториди;      |   |     |     |
       |фторосилікати,   |   |     |     |
       |фтороалюмінати та  |   |     |     |
       |інші комплексні   |   |     |     |
       |солі фтору:     |   |     |     |
       |- фториди:     |   |     |     |
2826 11 00 00 |- - амонію або   |   |  5   |  5   | -
       |натрію       |   |     |     |
2826 12 00 00 |- - алюмінію    |   |  5   |  5   | -
2826 19 00 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2826 20 00 00 |- фторосилікати   |   |  5   |  5   | -
       |натрію або калію  |   |     |     |
2826 30 00 00 |- гексафтороалюмінат|   |  5   |  5   | -
       |натрію (синтетичний |   |     |     |
       |кріоліт)      |   |     |     |
2826 90    |- інші:       |   |     |     |
2826 90 10 00 |- - гексафторо-   |   |  5   |  5   | -
       |цирконат дикалію  |   |     |     |
2826 90 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2827     |Хлориди, оксихлориди|   |     |     |
       |та гідроксидхлориди;|   |     |     |
       |броміди та     |   |     |     |
       |оксиброміди; йодиди |   |     |     |
       |та йодидоксиди:   |   |     |     |
2827 10 00 00 |- хлорид амонію   |   |  5,5  |  5,5  | -
2827 20 00 00 |- хлорид кальцію  |   |  0,1  |  0,1  | -
       |- інші хлориди:  |   |     |     |
2827 31 00 00 |- - магнію     |   |  5   |  5   | -
2827 32 00 00 |- - алюмінію    |   |  5   |  5   | -
2827 33 00 00 |- - заліза     |   |  5   |  5   | -
2827 34 00 00 |- - кобальту    |   |  2   |  2   | -
2827 35 00 00 |- - нікелю     |   |  5   |  5   | -
2827 36 00 00 |- - цинку      |   |  5   |  5   | -
2827 38 00 00 |- - барію      |   |  5   |  5   | -
2827 39    |- - інші:      |   |     |     |
2827 39 10 00 |- - - олова     |   |  5   |  5   | -
2827 39 90  |- - - інші     |   |     |     |
2827 39 90 10 |- - - - що     |   |  0   |  0   | -
       |використовуються для|   |     |     |
       |промислового склада-|   |     |     |
       |ння моторних    |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
2827 39 90 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- оксихлориди та  |   |     |     |
       |гідроксидхлориди:  |   |     |     |
2827 41 00 00 |- - міді      |   |  5   |  5   | -
2827 49    |- - інші:      |   |     |     |
2827 49 10 00 |- - - свинцю    |   |  5   |  5   | -
2827 49 90 00 |- - - інші     |   |  2   |  2   | -
       |- броміди та    |   |     |     |
       |оксидброміди:    |   |     |     |
2827 51 00 00 |- - броміди натрію |   |  5   |  5   | -
       |або калію      |   |     |     |
2827 59 00 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2827 60 00 00 |- йодиди та     |   |  2   |  2   | -
       |йодидоксиди     |   |     |     |
2828     |Гіпохлорити;    |   |     |     |
       |гіпохлорит кальцію |   |     |     |
       |технічний; хлорити; |   |     |     |
       |гіпоброміти:    |   |     |     |
2828 10 00 00 |гіпохлорит кальцію |   |  5,5  |  5,5  | -
       |технічний та інші  |   |     |     |
       |гіпохлорити кальцію |   |     |     |

2828 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
2829     |Хлорати та     |   |     |     |
       |перхлорати; бромати |   |     |     |
       |та пербромати;   |   |     |     |
       |йодати та перйодати:|   |     |     |
       |- хлорати:     |   |     |     |
2829 11 00 00 |- - натрію     |   |  5   |  5   | -
2829 19 00 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2829 90    |- інші:       |   |     |     |
2829 90 10 00 |- - перхлорати   |   |  5   |  5   | -
2829 90 40 00 |- - бромат калію або|   |  5   |  5   | -
       |натрію       |   |     |     |
2829 90 80 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2830     |Сульфіди;      |   |     |     |
       |полісульфіди:    |   |     |     |
2830 10 00 00 |- сульфіди натрію  |   |  5   |  5   | -
2830 20 00 00 |- сульфід цинку   |   |  5   |  5   | -
2830 30 00 00 |- сульфід кадмію  |   |  5   |  5   | -
2830 90    |- інші:       |   |     |     |
2830 90 11 00 |- - сульфіди    |   |  5   |  5   | -
       |кальцію, стибію або |   |     |     |
       |заліза       |   |     |     |
2830 90 80 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2831     |Дитіоніти та    |   |     |     |
       |сульфоксилати:   |   |     |     |
2831 10 00 00 |- натрію      |   |  5   |  5   | -
2831 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
2832     |Сульфіти;      |   |     |     |
       |тіосульфати:    |   |     |     |
2832 10 00 00 |- сульфіти натрію  |   |  5   |  5   | -
2832 20 00 00 |- інші сульфіти   |   |  5   |  5   | -
2832 30 00 00 |- тіосульфати    |   |  5   |  5   | -
2833     |Сульфати; галуни;  |   |     |     |
       |пероксосульфати   |   |     |     |
       |(персульфати):   |   |     |     |
       |- сульфати натрію: |   |     |     |
2833 11 00 00 |- - сульфат натрію |   |  0   |  0   | -
2833 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |- інші сульфати:  |   |     |     |
2833 21 00 00 |- - магнію     |   |  0   |  0   | -
2833 22 00 00 |- - алюмінію    |   |  0   |  0   | -
2833 23 00 00 |- - хрому      |   |  0   |  0   | -
2833 24 00 00 |- - нікелю     |   |  0   |  0   | -
2833 25 00 00 |- - міді      |   |  0   |  0   | -
2833 26 00 00 |- - цинку      |   |  0   |  0   | -
2833 27 00 00 |- - барію      |   |  0   |  0   | -
2833 29    |- - інші:      |   |     |     |
2833 29 10 00 |- - - кадмію    |   |  0   |  0   | -
2833 29 30 00 |- - - кобальту,   |   |  0   |  0   | -
       |титану       |   |     |     |
2833 29 50 00 |- - - заліза    |   |  0   |  0   | -
2833 29 70 00 |- - - ртуті, свинцю |   |  0   |  0   | -
2833 29 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2833 30    |- галуни:      |   |     |     |
2833 30 10 00 |- - алюмінію-амонію |   |  0   |  0   | -
       |біс (сульфат)    |   |     |     |
2833 30 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2833 40 00 00 |- пероксосульфати  |   |  0   |  0   | -
       |(персульфати)    |   |     |     |
2834     |Нітрити; нітрати:  |   |     |     |
2834 10 00 00 |- нітрити      |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- нітрати:     |   |     |     |
2834 21 00 00 |- - калію      |   |  5   |  5   | -
2834 22 00 00 |- - вісмуту     |   |  2   |  2   | -
2834 29    |- - інші:      |   |     |     |
2834 29 10 00 |- - - барію;    |   |  5   |  5   | -
       |берилію;      |   |     |     |
       |кадмію; кобальту;  |   |     |     |
       |нікелю       |   |     |     |

2834 29 30 00 |- - - міді; ртуті  |   |  5   |  5   | -
2834 29 50 00 |- - - свинцю    |   |  5   |  5   | -
2834 29 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
2835     |Фосфінати      |   |     |     |
       |(гіпофосфіти),   |   |     |     |
       |фосфонати (фосфіти),|   |     |     |
       |фосфати та     |   |     |     |
       |поліфосфати:    |   |     |     |
2835 10 00 00 |- фосфінати     |   |  5   |  5   | -
       |(гіпофосфіти) та  |   |     |     |
       |фосфонати (фосфіти) |   |     |     |
       |- фосфати:     |   |     |     |
2835 22 00 00 |- - моно- чи    |   |  5   |  5   | -
       |динатрію      |   |     |     |
2835 23 00 00 |- - тринатрію    |   |  0   |  0   | -
2835 24 00 00 |- - калію      |   |  0,1  |  0,1  | -
2835 25    |- - гідрофосфат   |   |     |     |
       |кальцію       |   |     |     |
       |(дикальційфосфат): |   |     |     |
2835 25 10 00 |- - - з вмістом   |   |  5   |  5   | -
       |фтору менше     |   |     |     |
       |0,005 мас.% у    |   |     |     |
       |перерахунку на сухий|   |     |     |
       |безводний продукт  |   |     |     |
2835 25 90 00 |- - - з вмістом   |   |  5   |  5   | -
       |фтору 0,005 мас.%  |   |     |     |
       |або більше, але   |   |     |     |
       |менше 0,2 мас.% у  |   |     |     |
       |перерахунку на сухий|   |     |     |
       |безводний продукт  |   |     |     |
2835 26    |- - інші фосфати  |   |     |     |
       |кальцію:      |   |     |     |
2835 26 10 00 |- - - з вмістом   |   |  5   |  5   | -
       |фтору менше     |   |     |     |
       |0,005 мас.% у    |   |     |     |
       |перерахунку на сухий|   |     |     |
       |безводний продукт  |   |     |     |
2835 26 90 00 |- - - з вмістом   |   |  5   |  5   | -
       |фтору не менш як  |   |     |     |
       |0,005 мас.% у    |   |     |     |
       |перерахунку на сухий|   |     |     |
       |безводний продукт  |   |     |     |
2835 29    |- - інші:      |   |     |     |
2835 29 10 00 |- - - триамонію   |   |  5   |  5   | -
2835 29 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
       |- поліфосфати:   |   |     |     |
2835 31 00 00 |- - трифосфат натрію|   |  0,1  |  0,1  | -
       |(триполіфосфат   |   |     |     |
       |натрію)       |   |     |     |
2835 39    |- - інші:      |   |     |     |
2835 39 10 00 |- - - амонію    |   |  5   |  5   | -
2835 39 30 00 |- - - натрію    |   |  5   |  5   | -
2835 39 70 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
2836     |Карбонати;     |   |     |     |
       |пероксокарбонати  |   |     |     |
       |(перкарбонати);   |   |     |     |
       |карбонат амонію   |   |     |     |
       |технічний, що    |   |     |     |
       |містить карбонат  |   |     |     |
       |амонію:       |   |     |     |
2836 10 00 00 |- карбонат амонію  |   |  5   |  5   | -
       |технічний та інші  |   |     |     |
       |карбонати амонію  |   |     |     |
2836 20 00 00 |- карбонат натрію  |   |  5,5  |  5,5  | -
2836 30 00 00 |- гідрокарбонат   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(бікарбонат) натрію |   |     |     |

2836 40 00 00 |- карбонати калію  |   |  0   |  0   | -
2836 50 00 00 |- карбонат кальцію |   |  5   |  5   | -
2836 60 00 00 |- карбонат барію  |   |  5   |  5   | -
2836 70 00 00 |- карбонат свинцю  |   |  5   |  5   | -
       |- інші:       |   |     |     |
2836 91 00 00 |- - карбонати літію |   |  5   |  5   | -
2836 92 00 00 |- - карбонат    |   |  2   |  2   | -
       |стронцію      |   |     |     |
2836 99    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - карбонати:  |   |     |     |
2836 99 11 00 |- - - - магнію; міді|   |  5   |  5   | -
2836 99 18 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
2836 99 90 00 |- - - пероксо-   |   |  5   |  5   | -
       |карбонати      |   |     |     |
       |(перкарбонати)   |   |     |     |
2837     |Ціаніди, оксиди   |   |     |     |
       |ціанідів та     |   |     |     |
       |комплексні ціаніди: |   |     |     |
       |- ціаніди та оксиди |   |     |     |
       |ціанідів:      |   |     |     |
2837 11 00 00 |- - натрію     |   |  5   |  5   | -
2837 19 00 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2837 20 00 00 |- комплексні ціаніди|   |  5   |  5   | -
2838 00 00 00 |Фульмінати, ціанати |   |  5   |  5   | -
       |та тіоціанати    |   |     |     |
2839     |Силікати; силікати |   |     |     |
       |лужних металів   |   |     |     |
       |технічні:      |   |     |     |
       |- натрію:      |   |     |     |
2839 11 00 00 |- - метасилікати  |   |  5   |  5   | -
2839 19 00  |- - інші      |   |     |     |
2839 19 00 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
2839 19 00 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
2839 20 00 00 |- калію       |   |  5   |  5   | -
2839 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
2840     |Борати;       |   |     |     |
       |пероксоборати    |   |     |     |
       |(перборати):    |   |     |     |
       |- тетраборат натрію |   |     |     |
       |(очищена бура):   |   |     |     |
2840 11 00 00 |- - безводний    |   |  0   |  0   | -
2840 19    |- - інший:     |   |     |     |
2840 19 10 00 |- - - тетраборат  |   |  5   |  5   | -
       |натрію пентагідрат |   |     |     |
2840 19 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
2840 20    |- борати інші:   |   |     |     |
2840 20 10 00 |- - борати натрію  |   |  5   |  5   | -
       |безводні      |   |     |     |
2840 20 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2840 30 00 00 |- пероксоборати   |   |  5   |  5   | -
       |(перборати)     |   |     |     |
2841     |Солі оксометалевих |   |     |     |
       |або пероксометалевих|   |     |     |
       |кислот:       |   |     |     |
2841 10 00 00 |- алюмінати     |   |  5   |  5   | -
2841 20 00 00 |- хромати цинку або |   |  5   |  5   | -
       |свинцю       |   |     |     |
2841 30 00 00 |- дихромат натрію  |   |  5   |  5   | -
2841 40 00 00 |- дихромат калію  |   |  5   |  5   | -

2841 50 00 00 |- хромати та    |   |  5   |  5   | -
       |дихромати інші;   |   |     |     |
       |пероксохромати   |   |     |     |
       |- манганіти,    |   |     |     |
       |манганати та    |   |     |     |
       |перманганати:    |   |     |     |
2841 61 00 00 |- - перманганат   |   |  0   |  0   | -
       |калію        |   |     |     |
2841 69 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2841 70 00 00 |- молібдати     |   |  5   |  5   | -
2841 80 00 00 |- вольфрамати    |   |  5   |  5   | -
2841 90    |- інші:       |   |     |     |
2841 90 10 00 |- - антимонати   |   |  5   |  5   | -
2841 90 30 00 |- - цинкати і    |   |  5   |  5   | -
       |ванадати      |   |     |     |
2841 90 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
2842     |Інші солі      |   |     |     |
       |неорганічних кислот |   |     |     |
       |або пероксокислот, |   |     |     |
       |за винятком азидів: |   |     |     |
2842 10 00 00 |- силікати подвійні |   |  0   |  0   | -
       |або комплексні   |   |     |     |
2842 90    |- інші:       |   |     |     |
2842 90 10 00 |- - солі прості,  |   |  5   |  5   | -
       |подвійні або    |   |     |     |
       |комплексні селенової|   |     |     |
       |або телурової кислот|   |     |     |
2842 90 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
       |          |   |     |     |
       |VI. ІНШІ ПРОДУКТИ  |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2843     |Метали дорогоцінні у|   |     |     |
       |колоїдному стані;  |   |     |     |
       |органічні або    |   |     |     |
       |неорганічні сполуки |   |     |     |
       |дорогоцінних    |   |     |     |
       |металів, з точно  |   |     |     |
       |визначеним чи    |   |     |     |
       |не визначеним    |   |     |     |
       |хімічним складом;  |   |     |     |
       |амальгами      |   |     |     |
       |дорогоцінних    |   |     |     |
       |металів:      |   |     |     |
2843 10    |- дорогоцінні метали|   |     |     |
       |у колоїдному стані: |   |     |     |
2843 10 10 00 |- - срібло     |   |  0   |  0   | -
2843 10 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |- сполуки срібла:  |   |     |     |
2843 21 00 00 |- - нітрат срібла  |   |  0   |  0   | -
2843 29 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2843 30 00 00 |- сполуки золота  |   |  0   |  0   | г
2843 90    |- інші сполуки;  |   |     |     |
       |амальгами:     |   |     |     |
2843 90 10 00 |- - амальгами    |   |  0   |  0   | -
2843 90 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | г
2844     |Хімічні радіоактивні|   |     |     |
       |елементи та     |   |     |     |
       |радіоактивні ізотопи|   |     |     |
       |(включаючи ті, що  |   |     |     |
       |розщеплюються і   |   |     |     |
       |утворюють хімічні  |   |     |     |
       |елементи та ізотопи)|   |     |     |
       |та їх сполуки;   |   |     |     |
       |суміші та залишки, |   |     |     |
       |що містять ці    |   |     |     |
       |продукти:      |   |     |     |

2844 10    |- уран природний та |   |     |     |
|його сполуки; | | | |
|сплави, дисперсії | | | |
|(включаючи | | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші, що | | | |
|містять природний | | | |
|уран або сполуки | | | |
|природного урану: | | | |
|- - природний уран: | | | |
2844 10 10 00 |- - - необроблений; | | 5 | 5 | кг U
|відходи та брухт | | | |
|- - - оброблений: | | | |
2844 10 31 00 |- - - - бруски | | 5 | 5 | кг U
|(прути), профілі, | | | |
|дріт, стрічки та | | | |
|листи | | | |
2844 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | кг U
2844 10 50 00 |- - фероуран | | 5 | 5 | кг U
2844 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | кг U
2844 20 |- уран, збагачений | | | |
|ураном-235, та його | | | |
|сполуки; плутоній | | | |
|та його сполуки; | | | |
|сплави, дисперсії | | | |
|(включаючи | | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші, що | | | |
|містять уран, | | | |
|збагачений | | | |
|ураном-235, плутоній| | | |
|або сполуки цих | | | |
|продуктів: | | | |
|- - уран, збагачений| | | |
|ураном-235, та його | | | |
|сполуки; сплави, | | | |
|дисперсії (включаючи| | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та керамічні суміші,| | | |
|що містять уран, | | | |
|збагачений | | | |
|ураном-235, або | | | |
|сполуки цих | | | |
|продуктів: | | | |
|- - - менше | | | |
|20 мас.%: | | | |
2844 20 21 00 |- - - - фероуран | | 5 | 5 | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп
2844 20 29 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп
|- - - 20 мас.% або | | | |
|більше: | | | |
2844 20 31 00 |- - - - фероуран | | 5 | 5 | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп

2844 20 39 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп
|- - плутоній та | | | |
|його сполуки; | | | |
|сплави, дисперсії | | | |
|(включаючи | | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші, що | | | |
|містять плутоній або| | | |
|сполуки цих | | | |
|продуктів: | | | |
|- - - суміші урану | | | |
|та плутонію: | | | |
2844 20 51 00 |- - - - фероуран | | 5 | 5 | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп
2844 20 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп
|- - - інші: | | | |
2844 20 81 00 |- - - - фероуран | | 5 | 5 | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп
2844 20 89 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | г
| | | | |поділ.
| | | | |ізотоп
2844 30 |- уран, збіднений | | | |
|ураном-235, та його | | | |
|сполуки; торій та | | | |
|його сполуки; | | | |
|сплави, дисперсії | | | |
|(включаючи | | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші, що | | | |
|містять уран, | | | |
|збіднений | | | |
|ураном-235, торій | | | |
|або сполуки цих | | | |
|продуктів: | | | |
|- - уран, збіднений | | | |
|ураном-235; сплави, | | | |
|дисперсії | | | |
|(включаючи | | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші, що | | | |
|містять уран, | | | |
|збіднений | | | |
|ураном-235, або | | | |
|сполуки цього | | | |
|продукту: | | | |
2844 30 11 00 |- - - металокераміка| | 5 | 5 | -
2844 30 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
|- - торій; сплави, | | | |
|дисперсії (включаючи| | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші, що | | | |
|містять торій, або | | | |
|сполуки цього | | | |
|продукту: | | | |
2844 30 51 00 |- - - металокераміка| | 5 | 5 | -
|- - - інші: | | | |
2844 30 55 00 |- - - - необробле- | | 5 | 5 | -
|ний; відходи та | | | |
|брухт | | | |
|- - - - оброблений: | | | |
2844 30 61 00 |- - - - - бруски | | 5 | 5 | -
|(прути), профілі, | | | |
|дріт, листове | | | |
|залізо, стрічки та | | | |
|листи | | | |

2844 30 69 00 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -
|- - сполуки урану, | | | |
|збідненого | | | |
|ураном-235, або | | | |
|торію, змішані | | | |
|або не змішані | | | |
|разом: | | | |
2844 30 91 00 |- - - сполуки торію | | 5 | 5 | -
|або урану, | | | |
|збідненого | | | |
|ураном-235, змішані | | | |
|або не змішані | | | |
|разом, крім солей | | | |
|торію | | | |
2844 30 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
2844 40 |- радіоактивні | | | |
|елементи та ізотопи | | | |
|і сполуки, крім тих,| | | |
|що входять до | | | |
|підпозицій | | | |
|2844 10, 2844 20 або| | | |
|2844 30; сплави, | | | |
|дисперсії (включаючи| | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші, що | | | |
|містять ці елементи,| | | |
|ізотопи або сполуки;| | | |
|радіоактивні | | | |
|залишки: | | | |
|- - уран одержаний | | | |
|з урану-233 та його | | | |
|сполук; сплави, | | | |
|дисперсії (включаючи| | | |
|металокераміку), | | | |
|керамічні продукти | | | |
|та суміші або | | | |
|сполуки, одержані з | | | |
|урану-233, або | | | |
|сполуки цього | | | |
|продукту: | | | |
2844 40 11 00 |- - - фероуран | | 5 | 5 | Кі
2844 40 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | Кі
|- - інші: | | | |
2844 40 20 00 |- - - штучні | | 5 | 5 | Кі
|радіоактивні ізотопи| | | |
2844 40 30 00 |- - - сполуки | | 5 | 5 | Кі
|штучних | | | |
|радіоактивних | | | |
|ізотопів | | | |
2844 40 40 00 |- - - неорганічні | | 5 | 5 | Кі
|продукти, | | | |
|використовувані як | | | |
|люмінофори, що | | | |
|активуються | | | |
|радіоактивними | | | |
|сполуками | | | |
2844 40 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | Кі
2844 50 00 00 |- відпрацьовані | | 5 | 5 | г
|(опромінені) паливні| | | |поділ.
|елементи (твели) | | | |ізотоп
|ядерних реакторів | | | |
2845 |Ізотопи, крім | | | |

       |включених до    |   |     |     |
|товарної позиції | | | |
|2844; їх органічні | | | |
|або неорганічні | | | |
|сполуки, з точно | | | |
|визначеним чи не | | | |
|визначеним хімічним | | | |
|складом: | | | |
2845 10 00 00 |- важка вода (оксид | | 5 | 5 | -
|дейтерію) | | | |
2845 90 |- інші: | | | |
2845 90 10 00 |- - дейтерій та його| | 5 | 5 | -
|сполуки; водень та | | | |
|його сполуки, | | | |
|збагачені дейтерієм;| | | |
|суміші та розчини, | | | |
|що містять ці | | | |
|продукти | | | |
2845 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
2846 |Сполуки, органічні | | | |
|або неорганічні, | | | |
|рідкоземельних | | | |
|металів, ітрію чи | | | |
|скандію або | | | |
|сумішей цих металів:| | | |
2846 10 00 00 |- сполуки церію | | 5 | 5 | -
2846 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | -
2847 00 00 00 |Пероксид водню, | | 5 | 5 | кг
|ствердлий або не | | | |Н(2)О(2)
|ствердлий сечовиною | | | |
2848 00 00 00 |Фосфіди з точно | | 5 | 5 | -
|визначеним чи не | | | |
|визначеним хімічним | | | |
|складом, за винятком| | | |
|ферофосфорних сполук| | | |
2849 |Карбіди з точно | | | |
|визначеним чи не | | | |
|визначеним хімічним | | | |
|складом: | | | |
2849 10 00 00 |- кальцію | | 5,5 | 5,5 | -
2849 20 00 |- кремнію: | | | |
2849 20 00 10 |- - зелений | | 1 | 1 | -
2849 20 00 90 |- - інший | | 5 | 5 | -
2849 90 |- інші: | | | |
2849 90 10 00 |- - бору | | 5 | 5 | -
2849 90 30 00 |- - вольфраму | | 5 | 5 | -
2849 90 50 00 |- - алюмінію; хрому;| | 5 | 5 | -
|молібдену; ванадію; | | | |
|танталу; титану | | | |
2849 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
2850 00 |Гідриди, нітриди, | | | |
|азиди, силіциди та | | | |
|бориди з точно | | | |
|визначеним чи не | | | |
|визначеним | | | |
|хімічним складом, | | | |
|крім сполук, що є | | | |
|карбідами товарної | | | |
|позиції 2849: | | | |
2850 00 10 00 |- гідриди; нітриди | | 5 | 5 | -
2850 00 50 00 |- азиди | | 5 | 5 | -
2850 00 70 00 |- силіциди | | 5 | 5 | -
2850 00 90 00 |- бориди | | 5 | 5 | -

2851 00    |Інші неорганічні  |   |     |     |
|сполуки (включаючи | | | |
|дистильовану або | | | |
|кондуктометричну | | | |
|воду та воду | | | |
|аналогічної | | | |
|чистоти); зріджене | | | |
|повітря (з | | | |
|вилученням або без | | | |
|вилучення інертних | | | |
|газів); стиснене | | | |
|повітря; амальгами, | | | |
|крім амальгам | | | |
|дорогоцінних | | | |
|металів: | | | |
2851 00 10 00 |- дистильована і | | 5 | 5 | -
|кондуктометрична | | | |
|вода та вода | | | |
|аналогічної чистоти | | | |
2851 00 30 00 |- зріджене повітря | | 5 | 5 | -
|(з вилученням або | | | |
|без вилучення | | | |
|інертних газів); | | | |
|стиснене повітря | | | |
2851 00 50 00 |- хлорціан | | 5 | 5 | -
2851 00 80 00 |- інші | | 5 | 5 | -

Група 29
Органічні хімічні сполуки

Примітки:

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

а) окремі органічні сполуки певного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

б) суміші двох або більше ізомерів однієї і тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

в) продукти товарних позицій 2936-2939 або прості та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, з визначеним чи не визначеним хімічним складом;

г) водні розчини продуктів, зазначені у пунктах а),б) або в);

ґ) інші розчини продуктів, зазначені у пунктах а), б) або в), за умови, що розчинення є звичайним і необхідним способом їх зберігання, мотивованим виключно міркуваннями зберігання або транспортування, і що розчинник не робить продукт придатним для нетрадиційного використання;

д) продукти, зазначені у пунктах а), б), в), або ґ), з доданням стабілізувальних речовин (включаючи агенти, які запобігають злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

е) продукти, зазначені у пунктах а), б), в), г), ґ) або д), з доданням протипилових засобів або барвників чи духмяних речовин з метою забезпечення безпеки чи полегшення ідентифікації цих продуктів, за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним до нетрадиційного використання;

є) наступні продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, реагенти для реакції азосполучення, аміни, що діазотуються, та їх солі.

2. Ця група не включає:

а) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

б) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

в) метан або пропан (товарна позиція 2711);

г) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

ґ) сечовину (товарна позиція 3102 або 3105);

д) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини, або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, подані у формах або в упаковках для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

е) ферменти (товарна позиція 3507);

є) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини у формах (наприклад, у таблетках, брикетах або аналогічних формах) для використання як паливо або рідке паливо чи скраплений газ, що використовується як паливо для заповнення або повторного заправляння цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не більш як 300 куб.см (товарна позиція 3606);

ж) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнила, розфасовані для роздрібної торгівлі, товарної позиції 3824;

з) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

3. Товари, які можуть бути включені до двох або кількох товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в тій позиції, яка має найбільший порядковий номер.

4. У товарних позиціях 2904-2906, 2908-2911 і 2913-2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін "функціональні групи з вмістом кисню" стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп з вмістом кисню), зазначених у товарних позиціях 2905-2920.

5. а) Складні ефіри органічних сполук з кислотними функціями підгруп I-VII з органічними сполуками тих самих підгруп повинні бути зазначеними з тими з них, що входять до товарної позиції з найбільшим порядковим номером у цих підгрупах;

б) складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, які мають кислотну функцію і включаються до підгруп I-VII, слід класифікувати у тій самій позиції, що й відповідні сполуки з кислотними функціями;

в) стосовно примітки 1 до розділу VI і примітки 2 до групи 28:

1) неорганічні солі органічних сполук, такі як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціями, або органічні основи підгруп I-X чи товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарних позиціях, до яких включена відповідна органічна сполука;

2) солі, одержані внаслідок хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I-X або товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, в якій зазначені відповідна основа або кислота (включаючи сполучення з фенольною або енольною функцією), з яких вони утворені і які мають найвищий порядковий номер у цій групі;

г) алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що й відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2905);

ґ) галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що й відповідні кислоти.

6. Сполуками товарних позицій 2930 і 2931 є органічні речовини, молекули яких містять, крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш'як, ртуть або свинець), безпосередньо зв'язані з атомами вуглецю.

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші елементоорганічні сполуки) не входять сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які, крім водню, кисню і азоту, мають тільки безпосередньо зв'язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (чи складних похідних).

7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не входять епоксиди з тричленними циклами, кетопероксиди, циклічні полімери альдегідів чи тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри багатоосновних спиртів або фенолів з багатоосновними кислотами або імідами багатоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли гетероциклічна структура є результатом тільки реакції циклізації або реакцій, згаданих вище.

Примітка до підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) слід включати до тієї самої підпозиції, що й цю сполуку (або цю групу сполук) за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції і що немає підпозиції, яка називається "інші" у відповідній серії підпозицій.

Додаткова примітка:

1. У підпозиції 2937 22 00 термін "гормони кори надниркових залоз" означає природні або синтетичні гормони кори надниркових залоз або їх похідні за умови, що останні зберігають гормональну активність.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
|I. ВУГЛЕВОДНІ ТА | | | |
|ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, | | | |
|СУЛЬФОВАНІ, | | | |
|НІТРОВАНІ АБО | | | |
|НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ | | | |
| | | | |
2901 |Вуглеводні | | | |
|ациклічні: | | | |
2901 10 |- насичені: | | | |
2901 10 10 00 |- - для використання| | 0 | 0 | -
|як паливо | | | |
2901 10 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 0 | -
|- ненасичені: | | | |
2901 21 |- - етилен: | | | |
2901 21 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|використання як | | | |
|паливо | | | |
2901 21 90 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | -
|цілей | | | |
2901 22 |- - пропілен: | | | |
2901 22 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|використання як | | | |
|паливо | | | |
2901 22 90 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | -
|цілей | | | |
2901 23 |- - бутилен та його | | | |
|ізомери: | | | |
|- - - бут-1-ен і | | | |
|бут-2-ен: | | | |
2901 23 11 00 |- - - - для | | 0 | 0 | -
|використання як | | | |
|паливо | | | |
2901 23 19 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | -
|цілей | | | |
|- - - інші: | | | |
2901 23 91 00 |- - - - для | | 0 | 0 | -
|використання як | | | |
|паливо | | | |
2901 23 99 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | -
|цілей | | | |
2901 24 |- - бутадієн-1,3 та | | | |
|ізопрен: | | | |
|- - - бутадієн-1,3: | | | |
2901 24 11 00 |- - - - для | | 0 | 0 | -
|використання як | | | |
|паливо | | | |
2901 24 19 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | -
|цілей | | | |
|- - - ізопрен: | | | |
2901 24 91 00 |- - - - для | | 0 | 0 | -
|використання як | | | |
|паливо | | | |
2901 24 99 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | -
|цілей | | | |
2901 29 |- - інші: | | | |
2901 29 20 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|використання як | | | |
|паливо | | | |
2901 29 80 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | -
|цілей | | | |
2902 |Вуглеводні циклічні:| | | |
|- циклани, циклени | | | |
|та циклотерпени: | | | |
2902 11 |- - циклогексан: | | | |

2902 11 10 00 |- - - для      |   |  0   |  0   | -
       |використання як   |   |     |     |
       |паливо       |   |     |     |
2902 11 90 00 |- - - для інших   |   |  0   |  0   | -
       |цілей        |   |     |     |
2902 19    |- - інші:      |   |     |     |
2902 19 10 00 |- - - циклотерпени |   |  0   |  0   | -
2902 19 30 00 |- - - азулен і його |   |  0   |  0   | -
       |алкільні похідні  |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
2902 19 91 00 |- - - - для     |   |  0   |  0   | -
       |використання як   |   |     |     |
       |паливо       |   |     |     |
2902 19 99 00 |- - - - для інших  |   |  0   |  0   | -
       |цілей        |   |     |     |
2902 20    |- бензол:      |   |     |     |
2902 20 10 00 |- - для використання|   |  0   |  0   | -
       |як паливо      |   |     |     |
2902 20 90 00 |- - для інших цілей |   |  0   |  0   | -
2902 30    |- толуол:      |   |     |     |
2902 30 10 00 |- - для використання|   |  0   |  0   | -
       |як паливо      |   |     |     |
2902 30 90 00 |- - для інших цілей |   |  0   |  0   | -
       |- ксилоли:     |   |     |     |
2902 41 00 00 |- - о-ксилол    |   |  0   |  0   | -
2902 42 00 00 |- - м-ксилол    |   |  0   |  0   | -
2902 43 00 00 |- - п-ксилол    |   |  0   |  0   | -
2902 44    |- - суміші ізомерів |   |     |     |
       |ксилолу:      |   |     |     |
2902 44 10 00 |- - - для      |   |  0   |  0   | -
       |використання як   |   |     |     |
       |паливо       |   |     |     |
2902 44 90 00 |- - - для інших   |   |  0   |  0   | -
       |цілей        |   |     |     |
2902 50 00 00 |- стирол      |   |  0   |  0   | -
2902 60 00 00 |- етилбензол    |   |  0   |  0   | -
2902 70 00 00 |- кумол       |   |  0   |  0   | -
2902 90    |- інші:       |   |     |     |
2902 90 10 00 |- - нафталін та   |   |  0   |  0   | -
       |антрацен      |   |     |     |
2902 90 30 00 |- - дифеніл та   |   |  0   |  0   | -
       |терфеніли      |   |     |     |
2902 90 50 00 |- - вінілтолуол   |   |  0   |  0   | -
2902 90 60 00 |- - 1,3-діізопро-  |   |  0   |  0   | -
       |піленбензол     |   |     |     |
2902 90 80 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2903     |Галогеновані похідні|   |     |     |
       |вуглеводнів:    |   |     |     |
       |- похідні ациклічних|   |     |     |
       |вуглеводнів,    |   |     |     |
       |насичені, хлоровані:|   |     |     |
2903 11 00 00 |- - хлорметан    |   |  0   |  0   | -
       |(хлористий метил) та|   |     |     |
       |хлоретан (хлористий |   |     |     |
       |етил)        |   |     |     |
2903 12 00 00 |- - дихлорметан   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(хлористий метилен) |   |     |     |
2903 13 00 00 |- - хлороформ    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(трихлорметан)   |   |     |     |
2903 14 00 00 |- - тетрахлорметан |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(чотирихлористий  |   |     |     |
       |вуглець)      |   |     |     |
2903 15 00 00 |- - 1,2-дихлоретан |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(хлористий етилен) |   |     |     |
2903 16 00 00 |- - 1,2-дихлорпропан|   |  5,5  |  5,5  | -
       |(хлористий пропілен)|   |     |     |
       |та дихлорбутани   |   |     |     |
2903 19    |- - інші:      |   |     |     |

2903 19 10 00 |- - - 1,1,1-трихло- |   |  5,5  |  5,5  | -
       |ретан        |   |     |     |
       |(метилхлороформ)  |   |     |     |
2903 19 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- похідні ациклічних|   |     |     |
       |вуглеводнів,    |   |     |     |
       |ненасичені,     |   |     |     |
       |хлоровані:     |   |     |     |
2903 21 00 00 |- - хлорид вінілу  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(хлоретилен)    |   |     |     |
2903 22 00 00 |- - трихлоретилен  |   |  0   |  0   | -
2903 23 00 00 |- - тетрахлоретилен |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(перхлоретилен)   |   |     |     |
2903 29 00 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -
2903 30    |- похідні ациклічних|   |     |     |
       |вуглеводнів, що   |   |     |     |
       |містять фтор, бром |   |     |     |
       |або йод:      |   |     |     |
2903 30 10 00 |- - фториди     |   |  0   |  0   | -
       |- - броміди:    |   |     |     |
2903 30 31 00 |- - - дибромметан і |   |  5,5  |  5,5  | -
       |вінілбромід     |   |     |     |
2903 30 33 00 |- - - бромметан   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(метилбромід)    |   |     |     |
2903 30 35 00 |- - - дибромметан  |   |  5,5  |  5,5  | -
2903 30 37 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2903 30 90 00 |- - йодиди     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- похідні ациклічних|   |     |     |
       |вуглеводнів,    |   |     |     |
       |галогеновані, з   |   |     |     |
       |вмістом не менше  |   |     |     |
       |двох різних атомів |   |     |     |
       |галогенів:     |   |     |     |
2903 41 00 00 |- - трихлорфторметан|   |  5,5  |  5,5  | -
2903 42 00 00 |- - дихлор-     |   |  0   |  0   | -
       |дифторметан     |   |     |     |
2903 43 00 00 |- - трихлор-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |трифторетани    |   |     |     |
2903 44    |- - дихлортетра-  |   |     |     |
       |фторетани та    |   |     |     |
       |хлорпентафторетан: |   |     |     |
2903 44 10 00 |- - - дихлор-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |тетрафторетани   |   |     |     |
2903 44 90 00 |- - - хлорпента-  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |фторетан      |   |     |     |
2903 45    |- - інші      |   |     |     |
       |пергалогеновані   |   |     |     |
       |похідні, що містять |   |     |     |
       |лише фтор та хлор: |   |     |     |
2903 45 10 00 |- - - хлор-     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |трифторметан    |   |     |     |
2903 45 15 00 |- - - пента-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |хлорфторетан    |   |     |     |
2903 45 20 00 |- - - тетра-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |хлорфторетани    |   |     |     |
2903 45 25 00 |- - - гепта-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |хлорфторпропани   |   |     |     |
2903 45 30 00 |- - - гекса-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |хлордифторпропани  |   |     |     |
2903 45 35 00 |- - - пента-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |хлортрифтор-пропани |   |     |     |
2903 45 40 00 |- - - тетра-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |хлортетрафтор-   |   |     |     |
       |пропани       |   |     |     |
2903 45 45 00 |- - - трихлор-   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |пентафторпропани  |   |     |     |

2903 45 50 00 |- - - дихлор-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |гексафторпропани  |   |     |     |
2903 45 55 00 |- - - хлор-     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |гептафторпропани  |   |     |     |
2903 45 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2903 46    |- - бромхлор-    |   |     |     |
       |дифторметан,    |   |     |     |
       |бромтрифторметан  |   |     |     |
       |та дибромтетра-   |   |     |     |
       |фторетани:     |   |     |     |
2903 46 10 00 |- - - бром-     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |хлордифторметан   |   |     |     |
2903 46 20 00 |- - - бром-     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |трифторметан    |   |     |     |
2903 46 90 00 |- - - дибром-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |тетрафторетани   |   |     |     |
2903 47 00 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -
       |пергалогеновані   |   |     |     |
       |похідні       |   |     |     |
2903 49    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - галогеновані, |   |     |     |
       |лише з фтором і   |   |     |     |
       |хлором:       |   |     |     |
2903 49 10 00 |- - - - метану,   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |етану або пропану  |   |     |     |
2903 49 20 00 |- - - - інші    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- - - галогеновані, |   |     |     |
       |лише з фтором і   |   |     |     |
       |бромом:       |   |     |     |
2903 49 30 00 |- - - - метану,   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |етану або пропану  |   |     |     |
2903 49 40 00 |- - - - інші    |   |  5,5  |  5,5  | -
2903 49 80 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- галогеновані   |   |     |     |
       |похідні цикланових, |   |     |     |
       |цикленових або   |   |     |     |
       |циклотерпенових   |   |     |     |
       |вуглеводнів:    |   |     |     |
2903 51    |- - 1,2,3,4,5,6-  |   |     |     |
       |гексахлорцикло-   |   |     |     |
       |гексан:       |   |     |     |
2903 51 10 00 |- - - ліндан    |   |  5,5  |  5,5  | -
2903 51 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2903 59    |- - інші:      |   |     |     |
2903 59 10 00 |- - - 1,2-дибром-4- |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(1,2-диброметил)  |   |     |     |
       |циклогексан     |   |     |     |
2903 59 30 00 |- - - тетрабром-  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |циклооктани     |   |     |     |
2903 59 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- галогеновані   |   |     |     |
       |похідні       |   |     |     |
       |ароматичних     |   |     |     |
       |вуглеводнів:    |   |     |     |
2903 61 00 00 |- - хлорбензол,   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |о-дихлорбензол та  |   |     |     |
       |п-дихлорбензол   |   |     |     |
2903 62 00 00 |- - гексахлорбензол |   |  2   |  2   | -
       |та ДДТ [1,1,1-   |   |     |     |
       |трихлор-      |   |     |     |
       |2,2-біс(п-хлор-   |   |     |     |
       |феніл)етан]     |   |     |     |
2903 69    |- - інші:      |   |     |     |
2903 69 10 00 |- - - 2,3,4,5,6-  |   |  2   |  2   | -
       |пентабромметил-   |   |     |     |
       |бензол       |   |     |     |

2903 69 90  |- - - інші:     |   |     |     |
2903 69 90 10 |- - - - бензил   |   |  0,1  |  0,1  | -
       |хлористий      |   |     |     |
2903 69 90 90 |- - - - інші    |   |  2   |  2   | -
2904     |Сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
       |вуглеводнів,    |   |     |     |
       |галогеновані або  |   |     |     |
       |негалогеновані:   |   |     |     |
2904 10 00 00 |- похідні з вмістом |   |  0   |  0   | -
       |лише сульфогруп, їх |   |     |     |
       |солі та складні   |   |     |     |
       |етилові ефіри    |   |     |     |
2904 20    |- похідні з вмістом |   |     |     | -
       |лише нітро- або   |   |     |     |
       |нітрозогруп:    |   |     |     |
2904 20 10 00 |- - тринітротолуоли,|   |  0   |  0   | -
       |динітронафталіни  |   |     |     |
2904 20 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2904 90    |- інші:       |   |     |     |
2904 90 20 00 |- - сульфогалоге-  |   |  0   |  0   | -
       |новані похідні   |   |     |     |
2904 90 40 00 |- - трихлоронітро- |   |  0   |  0   | -
       |метан (хлоропікрин) |   |     |     |
2904 90 85 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |          |   |     |     |

       |II. СПИРТИ ТА ЇХ  |   |     |     |
       |ГАЛОГЕНОВАНІ,    |   |     |     |
       |СУЛЬФОВАНІ,     |   |     |     |
       |НІТРОВАНІ АБО    |   |     |     |
       |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2905     |Спирти ациклічні та |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- моноспирти    |   |     |     |
       |насичені:      |   |     |     |
2905 11 00 00 |- - метанол     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(метиловий спирт)  |   |     |     |
2905 12 00  |- - пропанол-1   |   |     |     |
       |(спирт пропіловий) |   |     |     |
       |та пропанол-2 (спирт|   |     |     |
       |ізопропіловий):   |   |     |     |
2905 12 00 10 |- - - пропанол-1  |   |  0,1  |  0,1  | -
       |(спирт пропіловий) |   |     |     |
2905 12 00 20 |- - - пропанол-2  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(спирт       |   |     |     |
       |ізопропіловий)   |   |     |     |
2905 13 00 00 |- - бутанол-1 (спирт|   |  0   |  0   | -
       |н-бутиловий)    |   |     |     |
2905 14    |- - інші бутаноли: |   |     |     |
2905 14 10 00 |- - - 2-метил-   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |пропанол-2 (спирт  |   |     |     |
       |третбутиловий)   |   |     |     |
2905 14 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 15 00 00 |- - пентанол (спирт |   |  5,5  |  5,5  | -
       |аміловий) та його  |   |     |     |
       |ізомери       |   |     |     |
2905 16    |- - октанол (спирт |   |     |     |
       |октиловий) та його |   |     |     |
       |ізомери:      |   |     |     |
2905 16 10 00 |- - -        |   |  0   |  0   | -
       |2-етилгексанол-1  |   |     |     |
2905 16 20 00 |- - - октанол-2   |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 16 80 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 17 00 00 |- - додеканол-1   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(спирт лауриловий), |   |     |     |
       |гексадеканол-1   |   |     |     |
       |(цетиловий спирт) та|   |     |     |
       |октадеканол-1    |   |     |     |
       |(спирт стеариловий) |   |     |     |
2905 19    |- - інші:      |   |     |     |
2905 19 10 00 |- - - алкоголяти  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |металів       |   |     |     |
2905 19 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- ненасичені    |   |     |     |
       |моноспирти:     |   |     |     |
2905 22    |- -ациклічні    |   |     |     |
       |терпенові спирти:  |   |     |     |
2905 22 10 00 |- - - гераніол,   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |цитронелол,     |   |     |     |
       |ліналоол, родинол і |   |     |     |
       |нерол        |   |     |     |
2905 22 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 29    |- - інші:      |   |     |     |
2905 29 10 00 |- - - аліловий спирт|   |  5,5  |  5,5  | -
2905 29 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- діоли:      |   |     |     |
2905 31 00 00 |- - етиленгліколь  |   |  2   |  2   | -
       |(етандіол)     |   |     |     |
2905 32 00 00 |- - пропіленгліколь |   |  0   |  0   | -
       |(пропандіол-1,2)  |   |     |     |
2905 39    |- - інші:      |   |     |     |
2905 39 10 00 |- - - 2-метил-   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |пентандіол-2,4   |   |     |     |
       |(гексиленгліколь)  |   |     |     |

2905 39 20 00 |- - - бутандіол-1,3 |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 39 30 00 |- - - 2,4,7,9-   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |тетраметилдецин-  |   |     |     |
       |діол-5-4,7     |   |     |     |
2905 39 80 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- інші поліспирти: |   |     |     |
2905 41 00 00 |- - 2-етил-2-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(гідроксиметил)   |   |     |     |
       |пропан-1,3-діол   |   |     |     |
       |(триметилолпропан) |   |     |     |
2905 42 00 00 |- - пентаеритретол |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(пентаеритрит)   |   |     |     |
2905 43 00 00 |- - маніт      |   |  0   |  0   | -
2905 44    |- - D-глюцит    |   |     |     |
       |(сорбіт):      |   |     |     |
       |- - - у водному   |   |     |     |
       |розчині:      |   |     |     |
2905 44 11 00 |- - - - з вмістом  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |D-маніту 2 мас.% або|   |     |     |
       |менше у перерахунку |   |     |     |
       |на вміст D-глюциту |   |     |     |
2905 44 19 00 |- - - - інший    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- - - інший:    |   |     |     |
2905 44 91 00 |- - - - з вмістом  |   |  0   |  0   | -
       |D-маніту 2 мас.% або|   |     |     |
       |менше у перерахунку |   |     |     |
       |на вміст D-глюциту |   |     |     |
2905 44 99 00 |- - - - інший    |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 45 00 00 |- - гліцерин    |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 49    |- - інші:      |   |     |     |
2905 49 10 00 |- - - тріоли;    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |тетраоли      |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - складні   |   |     |     |
       |ефіри гліцерину,  |   |     |     |
       |одержані під час  |   |     |     |
       |взаємодії з кислими |   |     |     |
       |сполуками товарної |   |     |     |
       |позиції 2904:    |   |     |     |
2905 49 51 00 |- - - - - з     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |сульфогалогенованими|   |     |     |
       |похідними      |   |     |     |
2905 49 59 00 |- - - - - інші   |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 49 90  |- - - - інші    |   |     |     |
2905 49 90 10 |- - - - - ксиліт  |   |     |     |
       |харчовий      |   |  5   |  5   |
2905 49 90 90 |- - - - - інші   |   |  5,5  |  5,5  |
2905 50    |- галогеновані,   |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
       |ациклічних спиртів: |   |     |     |
2905 50 10  |- - насичених    |   |     |     |
       |моноспиртів:    |   |     |     |
2905 50 10 10 |- - - етилен-    |   |  0   |  0   | -
       |хлоргідрин     |   |     |     |
2905 50 10 30 |- - - метил     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |бромистий      |   |     |     |
2905 50 10 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2905 50 30 00 |- - ненасичених   |   |  0   |  0   | -
       |моноспиртів     |   |     |     |
       |- - поліспиртів:  |   |     |     |
2905 50 91 00 |- - - 2,2-біс    |   |  0   |  0   | -
       |(бромметил)     |   |     |     |
       |пропандіол     |   |     |     |
2905 50 99 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -

2906     |Спирти циклічні та |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- цикланові,    |   |     |     |
       |цикленові та    |   |     |     |
       |циклотерпенові:   |   |     |     |
2906 11 00 00 |- - ментол     |   |  0   |  0   | -
2906 12 00 00 |- - циклогексанол, |   |  5,5  |  5,5  | -
       |метилциклогексаноли |   |     |     |
       |та диметилцикло-  |   |     |     |
       |гексаноли      |   |     |     |
2906 13    |- - стероли та   |   |     |     |
       |інозити:      |   |     |     |
2906 13 10 00 |- - - стероли    |   |  5,5  |  5,5  | -
2906 13 90 00 |- - - інозити   |   |  5,5  |  5,5  | -
2906 14 00 00 |- - терпінеоли   |   |  5,5  |  5,5  | -
2906 19 00 00 |- інші       |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- ароматичні:    |   |     |     |
2906 21 00 00 |- - бензиловий спирт|   |  5,5  |  5,5  | -
2906 29    |- - інші:      |   |     |     |
2906 29 10 00 |- - - цинаміловий  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |спирт        |   |     |     |
2906 29 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |          |   |     |     |

       |III. ФЕНОЛИ,    |   |     |     |
       |ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ |   |     |     |
       |ГАЛОГЕНОВАНІ,    |   |     |     |
       |СУЛЬФОВАНІ,     |   |     |     |
       |НІТРОВАНІ АБО    |   |     |     |
       |НІТРОЗОВАНІ     |   |     |     |
       |ПОХІДНІ       |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2907     |Феноли;       |   |     |     |
       |фенолоспирти:    |   |     |     |
       |- монофеноли:    |   |     |     |
2907 11 00 00 |- - фенол      |   |  0   |  0   | -
       |(гідроксибензол) та |   |     |     |
       |його солі      |   |     |     |
2907 12 00  |- - крезоли та їх  |   |     |     |
       |солі:        |   |     |     |
2907 12 00 10 |- - - паракрезол  |   |  1   |  1   | -
2907 12 00 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2907 13 00 00 |- - октилфенол,   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |нонілфенол та їх  |   |     |     |
       |ізомери;      |   |     |     |
       |солі цих речовин  |   |     |     |
2907 14 00 00 |- - ксиленоли та їх |   |  5,5  |  5,5  | -
       |солі        |   |     |     |
2907 15    |- - нафтоли та їх  |   |     |     |
       |солі:        |   |     |     |
2907 15 10 00 |- - - 1-нафтол   |   |  5,5  |  5,5  | -
2907 15 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2907 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |- поліфеноли:    |   |     |     |
2907 21 00 00 |- - резорцин та його|   |  0   |  0   | -
       |солі        |   |     |     |
2907 22    |- - гідрохінон   |   |     |     |
       |(хінол) та його   |   |     |     |
       |солі:        |   |     |     |
2907 22 10 00 |- - - гідрохінон  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(хінол)       |   |     |     |
2907 22 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2907 23    |- - 4,4'-ізопропі- |   |     |     |
       |лідендифенол    |   |     |     |
       |(бісфенол А,    |   |     |     |
       |дифенілолпропан) та |   |     |     |
       |його солі:     |   |     |     |
2907 23 10 00 |- - - 4,4'-ізопро- |   |  5,5  |  5,5  | -
       |пілідендифенол   |   |     |     |
       |(бісфенол А,    |   |     |     |
       |дифенілолпропан)  |   |     |     |
2907 23 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2907 29    |- - інші:      |   |     |     |
2907 29 10 00 |- - - дигідрокси-  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |нафталіни та їх солі|   |     |     |
2907 29 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2907 30 00 00 |- - фенолоспирти  |   |  5,5  |  5,5  | -
2908     |Галогеновані,    |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
       |фенолів або     |   |     |     |
       |фенолоспиртів:   |   |     |     |
2908 10    |похідні з вмістом  |   |     |     |
       |лише галогенів та їх|   |     |     |
       |солі:        |   |     |     |
2908 10 10  |- - бромовані    |   |     |     |
       |похідні:      |   |     |     |
2908 10 10 10 |- - - ксероформ   |   |  0   |  0   | -
2908 10 10 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2908 10 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2908 20 00 00 |- похідні з вмістом |   |  5,5  |  5,5  | -
       |лише сульфогруп, їх |   |     |     |
       |солі та складні   |   |     |     |
       |ефіри        |   |     |     |
2908 90 00 00 |- інші       |   |  5,5  |  5,5  | -

       |          |   |     |     |
       |IV. ЕФІРИ ПРОСТІ,  |   |     |     |
       |ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ, |   |     |     |
       |ПРОСТИХ ЕФІРІВ,   |   |     |     |
       |КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З |   |     |     |
       |ТРИЧЛЕННИМИ     |   |     |     |
       |КІЛЬЦЯМИ, АЦЕТАЛІ  |   |     |     |
       |ТА НАПІВАЦЕТАЛІ ТА |   |     |     |
       |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ,  |   |     |     |
       |СУЛЬФОВАНІ,     |   |     |     |
       |НІТРОВАНІ АБО    |   |     |     |
       |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2909     |Ефіри прості,    |   |     |     |
       |ефіроспирти,    |   |     |     |
       |ефірофеноли,    |   |     |     |
       |ефіроспиртофеноли, |   |     |     |
       |пероксиди спиртів, |   |     |     |
       |простих ефірів,   |   |     |     |
       |кетонів (визначеного|   |     |     |
       |або невизначеного  |   |     |     |
       |хімічного складу) та|   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- ефіри ациклічні та|   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
2909 11 00 00 |- - діетиловий ефір |   |  5,5  |  5,5  | -
2909 19 00  |- - інші:      |   |     |     |
2909 19 00 10 |- - - діаліловий  |   |  1   |  1   | -
       |ефір        |   |     |     |
2909 19 00 20 |- - - метилтрет-  |   |  0   |  0   | -
       |бутиловий ефір   |   |     |     |
2909 19 00 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2909 20 00 00 |- ефіри прості   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |цикланові, цикленові|   |     |     |
       |й циклотерпенові та |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
2909 30    |- ефіри прості   |   |     |     |
       |ароматичні та їх  |   |     |     |
       |галогеновані,    |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
2909 30 10 00 |- - ефір простий  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |дифеніловий     |   |     |     |
       |- - бромовані    |   |     |     |
       |похідні:      |   |     |     |
2909 30 31 00 |- - - пентабром-  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |дифеніловий ефір;  |   |     |     |
       |1,2,4,5-тетрабром- |   |     |     |
       |3,6-біс (пентабром- |   |     |     |
       |фенокси) бензол   |   |     |     |
2909 30 35 00 |- - - 1,2-біс    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(2,4,6-трибромо-  |   |     |     |
       |фенокси)етан для  |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |акрилонітрил    |   |     |     |
       |бутадієнстирену   |   |     |     |
       |(АБС)        |   |     |     |

2909 30 38 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2909 30 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |- ефіроспирти та  |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані      |   |     |     |
       |або нітрозовані   |   |     |     |
       |похідні:      |   |     |     |
2909 41 00 00 |- - 2,2'-окси-   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |діетанол      |   |     |     |
       |(діетиленгліколь)  |   |     |     |
2909 42 00  |- - прості     |   |     |     |
       |монометилові ефіри |   |     |     |
       |етиленгліколю або  |   |     |     |
       |діетиленгліколю:  |   |     |     |
2909 42 00 10 |- - - етилцелозольв|   |  1   |  1   | -
2909 42 00 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2909 43 00 00 |- - прості     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |монобутилові ефіри |   |     |     |
       |етиленгліколю або  |   |     |     |
       |діетиленгліколю   |   |     |     |
2909 44 00  |- - інші прості   |   |     |     | -
       |моноалкілні ефіри  |   |     |     |
       |етиленгліколю або  |   |     |     |
       |діетиленгліколю:  |   |     |     |
2909 44 00 10 |- - - неонол    |   |  0,1  |  0,1  | -
2909 44 00 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2909 49    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - ациклічні:  |   |     |     |
2909 49 11 00 |- - - - 2-(2-хлоро- |   |  0   |  0   | -
       |етокси) етанол   |   |     |     |
2909 49 19 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2909 49 90 00 |- - - циклічні   |   |  5,5  |  5,5  | -
2909 50    |- ефірофеноли,   |   |     |     |
       |ефіроспиртофеноли та|   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
2909 50 10 00 |- - гваякол і    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |гваяколсульфонати  |   |     |     |
       |калію        |   |     |     |
2909 50 90  |- - інші:      |   |     |     |
2909 50 90 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
2909 50 90 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2909 60 00 00 |- пероксиди спиртів,|   |  5,5  |  5,5  | -
       |простих ефірів,   |   |     |     |
       |кетонів та їх    |   |     |     |
       |галогенізовані,   |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
2910     |Епоксиди,      |   |     |     |
       |епоксиспирти,    |   |     |     |
       |епоксифеноли та   |   |     |     |
       |епоксиефіри з    |   |     |     |
       |трьома атомами у  |   |     |     |
       |циклі та їх     |   |     |     |
       |галогеновані,    |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |

2910 10 00 00 |- оксиран (окис   |   |  0   |  0   | -
       |етилену)      |   |     |     |
2910 20 00 00 |- метилоксиран   |   |  0   |  0   | -
       |(окис пропілену)  |   |     |     |
2910 30 00 00 |- 1-хлор-2,3-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |епоксипропан    |   |     |     |
       |(епіхлоргідрин)   |   |     |     |
2910 90 00 00 |- інші       |   |  5,5  |  5,5  | -
2911 00 00 00 |Ацеталі та     |   |  5,5  |  5,5  | -
       |напівацеталі, до  |   |     |     |
       |складу яких входять |   |     |     |
       |або не входять інші |   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню,  |   |     |     |
       |та їх галогеновані, |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |

       |          |   |     |     |
       |V. СПОЛУКИ З    |   |     |     |
       |АЛЬДЕГІДНОЮ     |   |     |     |
       |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ   |   |     |     |
       |ГРУПОЮ       |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2912     |Альдегіди, до складу|   |     |     |
       |яких входять або не |   |     |     |
       |входять       |   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню;  |   |     |     |
       |циклічні полімери  |   |     |     |
       |альдегідів;     |   |     |     |
       |параформальдегід:  |   |     |     |
       |- альдегіди     |   |     |     |
       |ациклічні, до складу|   |     |     |
       |яких не входять інші|   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню:  |   |     |     |
2912 11 00 00 |- - метаналь    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(формальдегід)   |   |     |     |
2912 12 00 00 |- - етаналь     |   |  2   |  2   | -
       |(ацетальдегід)   |   |     |     |
2912 13 00 00 |- - бутаналь    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(бутиральдегід,   |   |     |     |
       |нормальний ізомер) |   |     |     |
2912 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |- альдегіди     |   |     |     |
       |циклічні, до складу |   |     |     |
       |яких не входять інші|   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню:  |   |     |     |
2912 21 00 00 |- - бензальдегід  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(бензойний альдегід)|   |     |     |
2912 29 00 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -
2912 30 00 00 |- альдегідні спирти |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- альдегіди простих |   |     |     |
       |ефірів, альдегіди  |   |     |     |
       |фенолів та     |   |     |     |
       |альдегіди, що мають |   |     |     |
       |інші функціональні |   |     |     |
       |групи з вмістом   |   |     |     |
       |кисню:       |   |     |     |
2912 41 00 00 |- - ванілін     |   |  0   |  0   | -
       |(4-гідрокси-3-   |   |     |     |
       |метоксибензальдегід)|   |     |     |
2912 42 00 00 |- - етилванілін   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(3-етокси-4-гідрок- |   |     |     |
       |сибензальдегід)   |   |     |     |
2912 49 00 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -
2912 50 00 00 |- циклічні полімери |   |  5,5  |  5,5  | -
       |альдегідів     |   |     |     |
2912 60 00 00 |- параформальдегід |   |  5,5  |  5,5  | -
2913 00 00 00 |Галогеновані,    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
       |речовин товарної  |   |     |     |
       |позиції 2912    |   |     |     |
       |          |   |     |     |
       |VI. СПОЛУКИ З    |   |     |     |
       |КЕТОННОЮ АБО    |   |     |     |
       |ХІНОННОЮ      |   |     |     |
       |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ   |   |     |     |
       |ГРУПОЮ       |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2914     |Кетони та хінони, що|   |     |     |
       |містять або не   |   |     |     |
       |містять інші    |   |     |     |
       |функціональні групи,|   |     |     |
       |та їх галогеновані, |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- кетони ациклічні, |   |     |     |
       |що не містять інші |   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню:  |   |     |     |

2914 11 00 00 |- - ацетон     |   |  0   |  0   | -
2914 12 00 00 |- - бутанон     |   |  1   |  1   | -
       |(метилетилкетон)  |   |     |     |
2914 13 00 00 |- - 4-метилпентан- |   |  5,5  |  5,5  | -
       |2-он (метилізо-   |   |     |     |
       |бутилкетон)     |   |     |     |
2914 19    |- - інші:      |   |     |     |
2914 19 10 00 |- - - 5-метилгек-  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |сан-2-он      |   |     |     |
2914 19 90  |- - - інші:     |   |     |     |
2914 19 90 10 |- - - - метил-   |   |  0   |  0   | -
       |піролідон      |   |     |     |
2914 19 90 90 |- - - - інші    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- кетони цикланові, |   |     |     |
       |цикленові або    |   |     |     |
       |циклотерпенові, що |   |     |     |
       |не містять інші   |   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню:  |   |     |     |
2914 21 00 00 |- - камфора     |   |  0   |  0   | -
2914 22 00 00 |- - циклогексанон та|   |  0   |  0   | -
       |метилциклогексанони |   |     |     |
2914 23 00 00 |- - іонони та    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |метиліонони     |   |     |     |
2914 29 00 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- кетони ароматичні,|   |     |     |
       |що не містять інші |   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню:  |   |     |     |
2914 31 00 00 |- - фенілацетон   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |(фенілпропан-2-он) |   |     |     |
2914 39 00  |- - інші:      |   |     |     |
2914 39 00 10 |- - - ацетофенон  |   |  0,1  |  0,1  | -
2914 39 00 30 |- - - ізофорон   |   |  0,1  |  0,1  | -
2914 39 00 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2914 40    |- кетонові спирти та|   |     |     |
       |кетонові альдегіди: |   |     |     |
2914 40 10 00 |- - 4-гідрокси-4-  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |метилпентан-2-он  |   |     |     |
       |(діацетоновий спирт)|   |     |     |
2914 40 90 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -
2914 50 00 00 |- кетонофеноли та  |   |  2   |  2   | -
       |кетони, що містять |   |     |     |
       |інші функціональні |   |     |     |
       |групи з вмістом   |   |     |     |
       |кисню        |   |     |     |
       |- хінони:      |   |     |     |
2914 61 00 00 |- - антрахінон   |   |  5,5  |  5,5  | -
2914 69    |- - інші:      |   |     |     |
2914 69 10 00 |- - - 1,4-нафтохінон|   |  0   |  0   | -
2914 69 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2914 70    |- галогеновані,   |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
2914 70 10 00 |- - 4'-трет-    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |бутил-2',      |   |     |     |
       |6'-диметил-3',   |   |     |     |
       |5'-динітроацетофенон|   |     |     |
       |(кетон-мускус)   |   |     |     |
2914 70 90 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -

       |          |   |     |     |
       |VII. КИСЛОТИ    |   |     |     |
       |КАРБОНОВІ, ЇХ    |   |     |     |
       |АНГІДРИДИ,     |   |     |     |
       |ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ,  |   |     |     |
       |ПЕРОКСИДИ,     |   |     |     |
       |ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА  |   |     |     |
       |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ,  |   |     |     |
       |СУЛЬФОВАНІ,     |   |     |     |
       |НІТРОВАНІ АБО    |   |     |     |
       |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2915     |Кислоти ациклічні  |   |     |     |
       |монокарбонові    |   |     |     |
       |насичені та їх   |   |     |     |
       |ангідриди,     |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксокислоти;   |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- кислота мурашина, |   |     |     |
       |її солі та складні |   |     |     |
       |ефіри:       |   |     |     |
2915 11 00 00 |- - мурашина кислота|   |  0   |  0   | -
2915 12 00 00 |- - солі мурашиної |   |  5,5  |  5,5  | -
       |кислоти       |   |     |     |
2915 13 00 00 |- - складні ефіри  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |мурашиної кислоти  |   |     |     |
       |- оцтова кислота  |   |     |     |
       |та її солі; оцтовий |   |     |     |
       |ангідрид:      |   |     |     |
2915 21 00 00 |- - оцтова кислота |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 22 00 00 |- - ацетат натрію  |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 23 00 00 |- - ацетат кобальту |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 24 00 00 |- - оцтовий ангідрид|   |  2   |  2   | -
2915 29 00 00 |- - інші      |   |  5,5  |  5,5  | -
       |- складні ефіри   |   |     |     |
       |оцтової кислоти:  |   |     |     |
2915 31 00 00 |- - етилацетат   |   |  0   |  0   | -
2915 32 00 00 |- - вінілацетат   |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 33 00 00 |- - н-бутилацетат  |   |  0   |  0   | -
2915 34 00 00 |- - ізобутилацетат |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 35 00 00 |- - 2-етоксиетил-  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |ацетат       |   |     |     |
2915 39    |- - інші:      |   |     |     |
2915 39 10 00 |- - - пропілацетат |   |  5,5  |  5,5  | -
       |та ізопропілацетат |   |     |     |
2915 39 30 00 |- - - метилацетат, |   |  5,5  |  5,5  | -
       |пентилацетат    |   |     |     |
       |(амілацетат),    |   |     |     |
       |ізопентилацетат   |   |     |     |
       |(ізоамілацетат) та |   |     |     |
       |ацетати гліцерину  |   |     |     |
2915 39 50 00 |- - - п-толіл-   |   |  5,5  |  5,5  | -
       |ацетати, фенілпро- |   |     |     |
       |пілацетат, бензил- |   |     |     |
       |ацетат,       |   |     |     |
       |родинілацетат,   |   |     |     |
       |санталілацетат   |   |     |     |
       |та ацетати     |   |     |     |
       |фенілетан-1,2-діолу |   |     |     |
2915 39 90 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 40 00 00 |- кислоти моно-,  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |ди- або       |   |     |     |
       |трихлороцтові, їх  |   |     |     |
       |солі та складні   |   |     |     |
       |ефіри        |   |     |     |
2915 50 00 00 |- пропіонова    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |кислота, її солі та |   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
2915 60    |- масляні кислоти, |   |     |     |
       |валеріанові кислоти,|   |     |     |
       |їх солі та складні |   |     |     |
       |ефіри:       |   |     |     |
       |- - масляні кислоти,|   |     |     |
       |їх солі та складні |   |     |     |
       |ефіри:       |   |     |     |
2915 60 11 00 |- - - діізобутират |   |  5,5  |  5,5  | -
       |1-ізопропіл-2,2-ди- |   |     |     |
       |метилтриметилену  |   |     |     |
2915 60 19 00 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 60 90 00 |- - валеріанові   |   |  0   |  0   | -
       |кислоти, їх солі та |   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
2915 70    |- пальмітинова   |   |     |     |
       |кислота, стеаринова |   |     |     |
       |кислота, їх солі та |   |     |     |
       |складні ефіри:   |   |     |     |
2915 70 15 00 |- - пальмітинова  |   |  5,5  |  5,5  | -
       |кислота       |   |     |     |
2915 70 20 00 |- - солі та складні |   |  5,5  |  5,5  | -
       |ефіри пальмітинової |   |     |     |
       |кислоти       |   |     |     |
2915 70 25 00 |- - стеаринова   |   |  1   |  1   | -
       |кислота       |   |     |     |

2915 70 30 00 |- - солі      |   |  5,5  |  5,5  | -
       |стеаринової кислоти |   |     |     |
2915 70 80  |- - складні ефіри  |   |     |     |
       |стеаринової кислоти:|   |     |     |
2915 70 80 10 |- - - 12-гідроокси- |   |  2   |  2   | -
       |стеаринова кислота |   |     |     |
2915 70 80 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 90    |- інші:       |   |     |     |
2915 90 10 00 |- - лауринова    |   |  5,5  |  5,5  | -
       |кислота       |   |     |     |
2915 90 20 00 |- - хлорформіати  |   |  5,5  |  5,5  | -
2915 90 80  |- - інші:      |   |     |     |
2915 90 80 10 |- - - октоатолова  |   |  2   |  2   | -
       |(II) та його    |   |     |     |
       |розчини       |   |     |     |
2915 90 80 90 |- - - інші     |   |  5,5  |  5,5  | -
2916     |Кислоти ациклічні  |   |     |     |
       |монокарбонові    |   |     |     |
       |ненасичені, кислоти |   |     |     |
       |циклічні моно-   |   |     |     |
       |карбонові, їх    |   |     |     |
       |ангідриди,     |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди та    |   |     |     |
       |пероксикислоти;   |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- ациклічні     |   |     |     |
       |монокарбонові    |   |     |     |
       |кислоти ненасичені, |   |     |     |
       |їх ангідриди,    |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти та  |   |     |     |
       |їх похідні:     |   |     |     |
2916 11    |- - акрилова кислота|   |     |     |
       |та її солі:     |   |     |     |
2916 11 10 00 |- - - кислота    |   |  0   |  0   | -
       |акрилова      |   |     |     |
2916 11 90 00 |- - - солі акрилової|   |  0   |  0   | -
       |кислоти       |   |     |     |
2916 12    |- - складні ефіри  |   |     |     |
       |акрилової кислоти: |   |     |     |
2916 12 10 00 |- - - метилакрилат |   |  0   |  0   | -
2916 12 20 00 |- - - етилакрилат  |   |  0   |  0   | -
2916 12 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2916 13 00 00 |- - метакрилова   |   |  0   |  0   | -
       |кислота та її солі |   |     |     |
2916 14    |- - складні ефіри  |   |     |     |
       |метакрилової    |   |     |     |
       |кислоти:      |   |     |     |
2916 14 10 00 |- - - метил-    |   |  0   |  0   | -
       |метакрилат     |   |     |     |
2916 14 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2916 15 00 00 |- - олеїнова,    |   |  1   |  1   | -
       |лінолева або    |   |     |     |
       |ліноленова кислоти, |   |     |     |
       |їх солі та складні |   |     |     |
       |ефіри        |   |     |     |
2916 19    |- - інші:      |   |     |     |
2916 19 10 00 |- - - ундецилові  |   | 10   | 10   | -
       |кислоти, їх солі та |   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
2916 19 30 00 |- - - гекса-2,4-  |   |  2   |  2   | -
       |дієнова кислота   |   |     |     |
       |(сорбінова кислота) |   |     |     |
2916 19 40 00 |- - - кислота    |   | 10   | 10   | -
       |кротонова      |   |     |     |

2916 19 80 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2916 20 00 00 |- кислоти цикланові,|   |  6,5  |  6,5  | -
       |цикленові та    |   |     |     |
       |циклотерпенові   |   |     |     |
       |монокарбонові, їх  |   |     |     |
       |ангідриди,     |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти   |   |     |     |
       |та їх похідні    |   |     |     |
       |- кислоти ароматичні|   |     |     |
       |монокарбонові,   |   |     |     |
       |їх ангідриди,    |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти   |   |     |     |
       |та їх похідні:   |   |     |     |
2916 31 00 00 |- - бензойна    |   |  0   |  0   | -
       |кислота, її солі  |   |     |     |
       |та складні ефіри  |   |     |     |
2916 32    |- - пероксид    |   |     |     |
       |бензоїлу та     |   |     |     |
       |хлористий бензоїл: |   |     |     |
2916 32 10 00 |- - - пероксид   |   |  1   |  1   | -
       |бензоїлу      |   |     |     |
2916 32 90 00 |- - - хлористий   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |бензоїл       |   |     |     |
2916 34 00  |- - фенілоцтова   |   |     |     |
       |кислота та її солі: |   |     |     |
2916 34 00 10 |- - - фенілсаліцилат|   |  2   |  2   | -
2916 34 00 90 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2916 35 00 00 |- - складні ефіри  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |фенілоцтової кислоти|   |     |     |
2916 39 00  |- - інші:      |   |  6,5  |  6,5  |
2917     |Кислоти       |   |     |     |
       |полікарбонові, їх  |   |     |     |
       |ангідриди,     |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди та    |   |     |     |
       |пероксикислоти;   |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- кислоти ациклічні |   |     |     |
       |полікарбонові, їх  |   |     |     |
       |ангідриди,     |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти   |   |     |     |
       |та їх похідні:   |   |     |     |
2917 11 00 00 |- - щавлева кислота,|   |  6,5  |  6,5  | -
       |її солі та складні |   |     |     |
       |ефіри        |   |     |     |
2917 12    |- - адипінова    |   |     |     |
       |кислота, її солі та |   |     |     |
       |складні ефіри:   |   |     |     |
2917 12 10 00 |- - - адипінова   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кислота та її солі |   |     |     |
2917 12 90 00 |- - - складні ефіри |   |  6,5  |  6,5  | -
       |адипінової кислоти |   |     |     |
2917 13    |- - азелаїнова   |   |     |     |
       |кислота, себацинова |   |     |     |
       |кислота, їх солі та |   |     |     |
       |складні ефіри:   |   |     |     |
2917 13 10 00 |- - - кислота    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |себацинова     |   |     |     |

2917 13 90 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2917 14 00 00 |- - малеїновий   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |ангідрид      |   |     |     |
2917 19    |- - інші:      |   |     |     |
2917 19 10 00 |- - - малонова   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кислота, її солі та |   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
2917 19 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2917 20 00 00 |- кислоти цикланові,|   |  6,5  |  6,5  | -
       |цикленові та    |   |     |     |
       |циклотерпенові,   |   |     |     |
       |полікарбонові,   |   |     |     |
       |їх ангідриди,    |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти та їх|   |     |     |
       |похідні       |   |     |     |
       |- кислоти ароматичні|   |     |     |
       |полікарбонові,   |   |     |     |
       |їх ангідриди,    |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти   |   |     |     |
       |та їх похідні:   |   |     |     |
2917 31 00 00 |- - дибутилорто-  |   |  0   |  0   | -
       |фталати       |   |     |     |
2917 32 00 00 |- - діоктилорто-  |   |  0   |  0   | -
       |фталати       |   |     |     |
2917 33 00 00 |- - динонілорто-  |   |  0   |  0   | -
       |фталати або     |   |     |     |
       |дидецилортофталати |   |     |     |
2917 34 00 00 |- - інші складні  |   |  0   |  0   | -
       |ефіри ортофталевої |   |     |     |
       |кислоти       |   |     |     |
2917 35 00 00 |- - фталевий    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |ангідрид      |   |     |     |
2917 36 00 00 |- - терефталева   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кислота та її солі |   |     |     |
2917 37 00 00 |- - диметил-    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |терефталат     |   |     |     |
2917 39    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - бромовані   |   |     |     |
       |похідні:      |   |     |     |
2917 39 11 00 |- - - - складний  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |ефір або ангідрид  |   |     |     |
       |тетрабромфталевої  |   |     |     |
       |кислоти       |   |     |     |
2917 39 19 00 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
2917 39 30 00 |- - - - кислота   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |бензол-1,2,4-    |   |     |     |
       |трикарбоксилова   |   |     |     |
2917 39 40 00 |- - - - дихлорид  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |ізофталоілу з    |   |     |     |
       |вмістом 0,8 мас. % |   |     |     |
       |або менше      |   |     |     |
       |дихлориду      |   |     |     |
       |терефталоілу    |   |     |     |
2917 39 50 00 |- - - - кислота   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |нафталін-1,4,5,8-  |   |     |     |
       |карбоксилова    |   |     |     |
2917 39 60 00 |- - - - ангідрид  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |тетрахлорфталевий  |   |     |     |
2917 39 70 00 |- - - - сода 3,5-  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |біс(метоксикарбоніл)|   |     |     |
       |бензолсульфонат   |   |     |     |
2917 39 80 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -

2918     |Кислоти карбонові з |   |     |     |
       |додатковими     |   |     |     |
       |функціональними   |   |     |     |
       |групами з вмістом  |   |     |     |
       |кисню та їх     |   |     |     |
       |ангідриди,     |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти;   |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
       |- кислоти карбонові |   |     |     |
       |з вмістом спиртової |   |     |     |
       |групи, але без   |   |     |     |
       |вмісту інших    |   |     |     |
       |функціональних груп |   |     |     |
       |з вмістом кисню,  |   |     |     |
       |їх ангідриди,    |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти   |   |     |     |
       |та їх похідні:   |   |     |     |
2918 11 00 00 |- - молочна     |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кислота, її солі та |   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
2918 12 00 00 |- - винна кислота  |   |  6,5  |  6,5  | -
2918 13 00 00 |- - солі та складні |   |  6,5  |  6,5  | -
       |ефіри винної кислоти|   |     |     |
2918 14 00 00 |- - лимонна кислота |   |  6,5  |  6,5  | -
2918 15 00  |- - солі та складні |   |     |     |
       |ефіри лимонної   |   |     |     |
       |кислоти:      |   |     |     |
2918 15 00 10 |- - - натрій цитрат |   |  2   |  2   | -
2918 15 00 90 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2918 16 00 00 |- - глюконова    |   |  0   |  0   | -
       |кислота, її солі та |   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
2918 17 00 00 |- - фенілгліколева |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(мигдальна) кислота,|   |     |     |
       |її солі та складні |   |     |     |
       |ефіри        |   |     |     |
2918 19    |- - інші:      |   |     |     |
2918 19 30 00 |- - - хольова    |   |  0   |  0   | -
       |кислота,      |   |     |     |
       |3-альфа, 12-альфа- |   |     |     |
       |дигідрокси-5-бета- |   |     |     |
       |холан-24-ова кислота|   |     |     |
       |(дезоксихольова   |   |     |     |
       |кислота), їх солі та|   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
2918 19 40 00 |- - - кислота 2,2- |   |  0   |  0   | -
       |біс (гідроксиметил) |   |     |     |
       |пропіонова     |   |     |     |
2918 19 99  |- - - інші:     |   |     |     |
2918 19 99 10 |- - - - ібупрофен  |   |  2   |  2   | -
2918 19 99 30 |- - - - бромпропілат|   |  0,1  |  0,1  | -
       |95 %        |   |     |     |
2918 19 99 90 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -

       |- кислоти карбонові |   |     |     |
       |з вмістом      |   |     |     |
       |функціональної   |   |     |     |
       |фенольної групи, але|   |     |     |
       |без вмісту інших  |   |     |     |
       |функціональних груп |   |     |     |
       |з вмістом кисню,  |   |     |     |
       |їх ангідриди,    |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди,     |   |     |     |
       |пероксикислоти та їх|   |     |     |
       |похідні:      |   |     |     |
2918 21 00 00 |- - саліцилова   |   |  2   |  2   | -
       |кислота та її солі |   |     |     |
2918 22 00 00 |- - о-ацетилсаліци- |   |  0   |  0   | -
       |лова кислота, її  |   |     |     |
       |солі та складні   |   |     |     |
       |ефіри        |   |     |     |
2918 23    |- - інші складні  |   |     |     |
       |ефіри саліцилової  |   |     |     |
       |кислоти та їх солі: |   |     |     |
2918 23 10 00 |- - - метилсаліцилат|   |  6,5  |  6,5  | -
       |і фенілсаліцилат  |   |     |     |
       |(салол)       |   |     |     |
2918 23 90 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2918 29    |- - інші:      |   |     |     |
2918 29 10  |- - - сульфо-    |   |     |     |
       |саліцилові кислоти, |   |     |     |
       |гідроксинафтойні  |   |     |     |
       |кислоти, їх солі та |   |     |     |
       |складні ефіри:   |   |     |     |
2918 29 10 10 |- - - - Г-сіль,   |   |  0   |  0   | -
       |Р-сіль       |   |     |     |
2918 29 10 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2918 29 30  |- - - 4-гідро-   |   |     |     |
       |ксибензойна     |   |     |     |
       |кислота, її солі та |   |     |     |
       |складні ефіри:   |   |     |     |
2918 29 30 10 |- - - - ніпагін   |   |  0   |  0   | -
2918 29 30 90 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
2918 29 50  |- - - галова кислота|   |     |     |
       |(3,4,5-тригідрокси- |   |     |     |
       |бензойна кислота), |   |     |     |
       |її солі та складні |   |     |     |
       |ефіри:       |   |     |     |
2918 29 50 10 |- - - - дерматол  |   |  0   |  0   | -
2918 29 50 30 |- - - - вісмуту   |   |  0   |  0   | -
       |галати       |   |     |     |
2918 29 50 90 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
2918 29 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
2918 30 00 00 |- кислоти карбонові |   |  6,5  |  6,5  | -
       |з альдегідною або  |   |     |     |
       |кетоновою групою,  |   |     |     |
       |але без інших    |   |     |     |
       |функціональних груп |   |     |     |
       |з вмістом кисню, їх |   |     |     |
       |ангідриди,     |   |     |     |
       |галогенангідриди,  |   |     |     |
       |пероксиди, перо-  |   |     |     |
       |ксикислоти та їх  |   |     |     |
       |похідні       |   |     |     |
2918 90    |- інші:       |   |     |     |
2918 90 10 00 |- - кислота 2,6-ди- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |метоксибензолова  |   |     |     |
2918 90 20 00 |- - дикамба     |   |  0   |  0   | -
2918 90 30 00 |- - феноксіацетат  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |натрію       |   |     |     |
2918 90 90  |- - інші:      |   |     |     |
2918 90 90 10 |- - - напроксен   |   |  0   |  0   | -
2918 90 90 20 |- - - дикамби    |   |  0,1  |  0,1  | -
       |амонієва сіль    |   |     |     |
2918 90 90 30 |- - - гемфіброзил  |   |  0   |  0   | -
2918 90 90 40 |- - - 2,4-Д кислота |   |  0   |  0   | -
2918 90 90 90 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -

       |          |   |     |     |
       |VIII. ЕФІРИ     |   |     |     |
       |НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ |   |     |     |
       |СКЛАДНІ, ЇХ СОЛІ ТА |   |     |     |
       |ГАЛОГЕНОВАНІ,    |   |     |     |
       |СУЛЬФОВАНІ,     |   |     |     |
       |НІТРОВАНІ АБО    |   |     |     |
       |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2919 00    |Ефіри фосфорної   |   |     |     |
       |кислоти складні та |   |     |     |
       |їх солі, включаючи |   |     |     |
       |лактофосфати; їх  |   |     |     |
       |галогеновані,    |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні:|   |     |     |
2919 00 10  |- трибутилфосфати, |   |     |     |
       |трифенілфосфати,  |   |     |     |
       |тритолілфосфати,  |   |     |     |
       |триксилілфосфати,  |   |     |     |
       |трис(2-хлоретил)-  |   |     |     |
       |фосфат:       |   |     |     |
2919 00 10 10 |- - трибутилфосфати,|   |  6,5  |  6,5  | -
       |трифенілфосфати,  |   |     |     |
       |триксилілфосфати,  |   |     |     |
       |трис(2-хлоретил)-  |   |     |     |
       |фосфат       |   |     |     |
2919 00 10 9 |- - тритолілфосфати:|   |     |     |
2919 00 10 91 |- - - фітин     |   |  0   |  0   | -
2919 00 10 99 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2919 00 90  |- інші:       |   |     |     |
2919 00 90 10 |- - три(2-хлорізо- |   |  2   |  2   | -
       |пропіл)фосфат    |   |     |     |
2919 00 90 90 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2920     |Складні ефіри інших |   |     |     |
       |неорганічних кислот |   |     |     |
       |(за винятком    |   |     |     |
       |складних ефірів   |   |     |     |
       |галоїдних сполук  |   |     |     |
       |водню) та їх солі; |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані     |   |     |     |
       |похідні:      |   |     |     |
2920 10 00 00 |- тіофосфорні    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |складні ефіри та їх |   |     |     |
       |солі; їх      |   |     |     |
       |галогеновані,    |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
2920 90    |- інші:       |   |     |     |
2920 90 10 00 |- - ефіри сірчаної |   |  6,5  |  6,5  | -
       |та вуглекислоти, їх |   |     |     |
       |солі та       |   |     |     |
       |галогеновані,    |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
2920 90 20 00 |- - диметилфосфонат |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(диметилфосфіт)   |   |     |     |
2920 90 30 00 |- - триметилфосфіт |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(триметоксифосфін) |   |     |     |

2920 90 40 00 |- - триетилфосфіт  |   |  6,5  |  6,5  | -
2920 90 50 00 |- - діетилфосфонат |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(діетилгідро-    |   |     |     |
       |генфосфіт)     |   |     |     |
       |(діетилфосфіт)   |   |     |     |
2920 90 85 00 |- - інші сполуки  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |          |   |     |     |
       |IX. СПОЛУКИ З    |   |     |     |
       |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ   |   |     |     |
       |ГРУПОЮ З ВМІСТОМ  |   |     |     |
       |АЗОТУ        |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2921     |Сполуки з амінною  |   |     |     |
       |функціональною   |   |     |     |
       |групою:       |   |     |     |
       |- моноаміни     |   |     |     |
       |ациклічні та їх   |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |сполук:       |   |     |     |
2921 11    |- - моно-, ди- або |   |     |     |
       |триметиламін та їх |   |     |     |
       |солі:        |   |     |     |
2921 11 10  |- - - метиламін-,  |   |     |     |
       |ди- або       |   |     |     |
       |триметиламін:    |   |     |     |
2921 11 10 10 |- - - - диметиламін |   |  0   |  0   | -
2921 11 10 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2921 11 90 00 |- - - солі     |   |  0   |  0   | -
2921 12 00 00 |- - діетиламін та  |   |  0   |  0   | -
       |його солі      |   |     |     |
2921 19    |- - інші:      |   |     |     |
2921 19 10 00 |- - - триетиламін та|   |  6,5  |  6,5  | -
       |його солі      |   |     |     |
2921 19 30 00 |- - - ізопропіламін |   |  0   |  0   | -
       |та його солі    |   |     |     |
2921 19 40 00 |- - - 1,1,3,3-тетра-|   |  0   |  0   | -
       |метилбутиламін   |   |     |     |
2921 19 80 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
       |- поліаміни     |   |     |     |
       |ациклічні та їх   |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |сполук:       |   |     |     |
2921 21 00 00 |- - етилендіамін та |   |  0   |  0   | -
       |його солі      |   |     |     |
2921 22 00 00 |- - гексаметилен-  |   |  2   |  2   | -
       |діамін та його солі |   |     |     |
2921 29 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2921 30    |- моно- та поліаміни|   |     |     |
       |цикланові, цикленові|   |     |     |
       |та циклотерпенові  |   |     |     |
       |моноаміни або їх  |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
2921 30 10 00 |- - циклогексиламін,|   |  1   |  1   | -
       |циклогексил-    |   |     |     |
       |диметиламін та їх  |   |     |     |
       |солі        |   |     |     |
2921 30 91 00 |- - циклогекс-1,3- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |іленедіамін     |   |     |     |
       |(1,3-діаміно-    |   |     |     |
       |циклогексан)    |   |     |     |
2921 30 99  |- - інші:      |   |     |     |
2921 30 99 10 |- - - трамадолу   |   |  0   |  0   | -
       |гідрохлорид     |   |     |     |
2921 30 99 90 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -

       |- моноаміни     |   |     |     |
       |ароматичні та їх  |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
2921 41 00 00 |- - анілін та його |   |  2   |  2   | -
       |солі        |   |     |     |
2921 42    |- - похідні аніліну |   |     |     |
       |та їх солі:     |   |     |     |
2921 42 10  |- - - галогеновані, |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані, нітрозо- |   |     |     |
       |вані похідні та їх |   |     |     |
       |солі:        |   |     |     |
2921 42 10 10 |- - - - пен-    |   |  0,1  |  0,1  | -
       |диметалін,     |   |     |     |
       |метолахлор     |   |     |     |
2921 42 10 90 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
2921 42 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2921 43    |- - толуїдини та їх |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
2921 43 10 00 |- - - толуїдини   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |та їх солі     |   |     |     |
2921 43 90 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2921 44 00 00 |- - дифеніламін та |   |  2   |  2   | -
       |його похідні; солі |   |     |     |
       |цих речовин     |   |     |     |
2921 45 00 00 |- - 1-нафтиламін  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(альфа-нафтиламін), |   |     |     |
       |2-нафтиламін (бета- |   |     |     |
       |нафтиламін) та їх  |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
2921 49    |- - інші:      |   |     |     |
2921 49 10 00 |- - - ксилідини   |   |  0   |  0   | -
       |та їх похідні; солі |   |     |     |
       |цих речовин     |   |     |     |
2921 49 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- поліаміни     |   |     |     |
       |ароматичні та їх  |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
2921 51    |- - о-, м-, п-фені- |   |     |     |
       |лендіамін, діаміно- |   |     |     |
       |толуоли та їх    |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
       |- - - о-,м-,п-   |   |     |     |
       |фенілендіамін,   |   |     |     |
       |діамінтолуоли та  |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані,     |   |     |     |
       |нітрозовані похідні;|   |     |     |
       |солі цих речовин:  |   |     |     |
2921 51 11 00 |- - - - м-фенілен- |   |  0   |  0   | -
       |діамін з чистотою  |   |     |     |
       |99 мас.% або більше |   |     |     |
       |і містить:     |   |     |     |
       |а) 1 мас.% або   |   |     |     |
       |менше води;     |   |     |     |
       |б) 200 мг/кг або  |   |     |     |
       |менше        |   |     |     |
       |о-фенілендіаміну;  |   |     |     |
       |в) 450 мг/кг або  |   |     |     |
       |менше        |   |     |     |
       |п-фенілендіаміну  |   |     |     |

2921 51 19 00 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
2921 51 90  |- - - інші:     |   |     |     |
2921 51 90 10 |- - - - амінофеніл- |   |  0   |  0   | -
       |парамінова кислота |   |     |     |
2921 51 90 90 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
2921 59    |- - інші:      |   |     |     |
2921 59 10 00 |- - - м-феніленбіс |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(метиламін)     |   |     |     |
2921 59 20 00 |- - - 2,2'-дихлор- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |4,4'-метилендіамін |   |     |     |
2921 59 30 00 |- - - 4,4'-бі-о-то- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |луїдин       |   |     |     |
2921 59 40 00 |- - - 1,8-нафтилен- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |діамін       |   |     |     |
2921 59 90 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2922     |Аміносполуки, що  |   |     |     |
       |містять функціо-  |   |     |     |
       |нальну групу з   |   |     |     |
       |вмістом кисню:   |   |     |     |
       |- аміноспирти, їх  |   |     |     |
       |прості та складні  |   |     |     |
       |ефіри, крім сполук, |   |     |     |
       |що містять більше  |   |     |     |
       |одного типу     |   |     |     |
       |функціональних груп |   |     |     |
       |з вмістом кисню;  |   |     |     |
       |солі цих речовин:  |   |     |     |
2922 11 00 00 |- - моноетаноламін |   |  0   |  0   | -
       |та його солі    |   |     |     |
2922 12 00 00 |- - діетаноламін та |   |  2   |  2   | -
       |його солі      |   |     |     |
2922 13    |- - триетаноламін та|   |     |     |
       |його солі:     |   |     |     |
2922 13 10 00 |- - - триетаноламін |   |  6,5  |  6,5  | -
2922 13 90 00 |- - - солі     |   |  6,5  |  6,5  | -
       |триетаноламіну   |   |     |     |
2922 19    |- - інші:      |   |     |     |
2922 19 10 00 |- - - N-етил-    |   |  0   |  0   | -
       |діетаноламін    |   |     |     |
2922 19 20 00 |- - -2,2-мети-   |   |  0   |  0   | -
       |лімінодіетанол   |   |     |     |
       |(N -метиліміно-   |   |     |     |
       |діетанол)      |   |     |     |
2922 19 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- амінонафтоли та  |   |     |     |
       |інші амінофеноли,  |   |     |     |
       |їх прості і складні |   |     |     |
       |ефіри, крім сполук, |   |     |     |
       |що містять більше  |   |     |     |
       |одного типу     |   |     |     |
       |функціональних груп |   |     |     |
       |з вмістом кисню;  |   |     |     |
       |солі цих речовин:  |   |     |     |
2922 21 00 00 |- - амінонафтол-  |   |  0   |  0   | -
       |сірчані кислоти та |   |     |     |
       |їх солі       |   |     |     |
2922 22 00 00 |- - анізидини,   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |діанізидини,    |   |     |     |
       |фенетидини та їх  |   |     |     |
       |солі        |   |     |     |
2922 29 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2922 30 00 00 |- аміноальдегіди,  |   |  6,5  |  6,5  | -

       |амінокетони та   |   |     |     |
       |амінохінони, крім  |   |     |     |
       |тих, що містять   |   |     |     |
       |різні функціональні |   |     |     |
       |групи з вмістом   |   |     |     |
       |кисню; солі цих   |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
       |- амінокислоти та їх|   |     |     |
       |складні ефіри, крім |   |     |     |
       |сполук, що містять |   |     |     |
       |більше одного типу |   |     |     |
       |функціональних груп |   |     |     |
       |з вмістом кисню;  |   |     |     |
       |солі цих речовин:  |   |     |     |
2922 41 00 00 |- - лізин та його  |   | 15   | 15   | -
       |складні ефіри;   |   |     |     |
       |солі цих речовин  |   |     |     |
2922 42    |- - глутамінова   |   |     |     |
       |кислота та її солі: |   |     |     |
2922 42 10 00 |- - - гідро-    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |геноглутамат натрію |   |     |     |
       |(глутамат натрію)  |   |     |     |
2922 42 90 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2922 43 00 00 |- - антранілова   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кислота та її солі |   |     |     |
2922 49    |- - інші:      |   |     |     |
2922 49 10 00 |- - - гліцин    |   |  0   |  0   | -
2922 49 20  |- - - бета-аланін: |   |     |     |
2922 49 20 10 |- - - - новокаїн-  |   |  0   |  0   | -
       |основа       |   |     |     |
2922 49 20 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2922 49 70  |- - - інші:     |   |     |     |
2922 49 70 10 |- - - - мефеномінова|   |  0   |  0   | -
       |кислота       |   |     |     |
2922 49 70 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2922 50 00  |- аміноспирти    |   |     |     |
       |фенольні, фенольні |   |     |     |
       |амінокислоти та інші|   |     |     |
       |аміносполуки, що  |   |     |     |
       |містять функціо-  |   |     |     |
       |нальні групи з   |   |     |     |
       |вмістом кисню:   |   |     |     |
2922 50 00 10 |- - фенілеприну   |   |  0   |  0   | -
       |гідрохлорид,    |   |     |     |
       |5-аміносаліцилова  |   |     |     |
       |кислота, тауфон-  |   |     |     |
       |taurin       |   |     |     |
2922 50 00 90 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2923     |Солі та гідроксиди |   |     |     |
       |амонію четвертинні; |   |     |     |
       |лецитини та інші  |   |     |     |
       |фосфоаміноліпіди:  |   |     |     |
2923 10 00  |- холін та його   |   |     |     |
       |солі:        |   |     |     |
2923 10 00 10 |- - хлорид холіну  |   |  0   |  0   | -
2923 10 00 90 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2923 20 00  |- лецитини та інші |   |     |     |
       |фосфоаміноліпіди:  |   |     |     |
2923 20 00 10 |- - лецитин     |   |  0   |  0   | -
       |стандарт,      |   |     |     |
       |кардіоліпін стандарт|   |     |     |
2923 20 00 90 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2923 90 00 00 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2924     |Сполуки, що містять |   |     |     |
       |функціональну    |   |     |     |
       |карбоксамідну    |   |     |     |
       |групу; сполуки   |   |     |     |
       |вуглекислоти, що  |   |     |     |
       |містять функціо-  |   |     |     |
       |нальну амідну групу:|   |     |     |
2924 10 00 00 |- аміди ациклічні  |   |  0   |  0   | -

       |(включаючи     |   |     |     |
       |карбамати) та їх  |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
       |- аміди циклічні  |   |     |     |
       |(включаючи     |   |     |     |
       |карбамати) та    |   |     |     |
       |їх похідні:     |   |     |     |
2924 21    |- - уреїди та їх  |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
2924 21 10 00 |- - - ізопротурон  |   |  0   |  0   | -
2924 21 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2924 22 00 00 |- - 2-ацетамідо-  |   |  0   |  0   | -
       |бензойна кислота  |   |     |     |
2924 29    |- - інші:      |   |     |     |
2924 29 10 00 |- - - лідокаїн   |   |  0   |  0   | -
2924 29 30 00 |- - - парацетамол  |   |  0   |  0   | -
2924 29 90  |- - - інші:     |   |     |     |
2924 29 90 10 |- - - - ацетохлор  |   |  0   |  0   | -
2924 29 90 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2925     |Сполуки, що містять |   |     |     |
       |функціональну    |   |     |     |
       |карбоксімідну групу |   |     |     |
       |(включаючи сахарин |   |     |     |
       |та його солі) або  |   |     |     |
       |функціональну імінну|   |     |     |
       |групу:       |   |     |     |
       |- іміди та їх    |   |     |     |
       |похідні;      |   |     |     |
       |солі цих речовин:  |   |     |     |
2925 11 00 00 |- - сахарин та його |   |  0   |  0   | -
       |солі        |   |     |     |
2925 19    |- - інші:      |   |     |     |
2925 19 10 00 |- - - 3,3',4,4',  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |5,5',6,6'-окта-   |   |     |     |
       |бром-N,N'-етилен-  |   |     |     |
       |дифталімід     |   |     |     |
2925 19 30 00 |- - - N,N'-етиленбіс|   |  6,5  |  6,5  | -
       |(4,5-дибромгекса-  |   |     |     |
       |гідро-3,6-метанфта- |   |     |     |
       |лімід)       |   |     |     |
2925 19 80 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
2925 20 00 00 |- іміни та їх    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
2926     |Сполуки, що містять |   |     |     |
       |функціональну    |   |     |     |
       |нітрильну групу:  |   |     |     |
2926 10 00  |- акрилонітрил:   |   |     |     |
2926 10 00 10 |- - нітрилакрилова |   |  0   |  0   | -
       |кислота       |   |     |     |
2926 10 00 90 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2926 20 00 00 |- 1-ціаногуанідин  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(диціандіамід)   |   |     |     |
2926 90    |- інші:       |   |     |     |
2926 90 20 00 |- - ізофталонітрил |   |  0   |  0   | -
2926 90 99  |- - інші:      |   |     |     |
2926 90 99 10 |- - - верапаміл   |   |  0   |  0   | -
2926 90 99 20 |- - - циперметрин та|   |  0   |  0   | -
       |його ізомери    |   |     |     |
2926 90 99 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2927 00 00 00 |Діазо-, азо- або  |   |  0   |  0   | -
       |азоксисполуки    |   |     |     |

2928 00    |Органічні похідні  |   |     |     |
       |гідразину або    |   |     |     |
       |гідроксиламіну:   |   |     |     |
2928 00 10 00 |- N,N-біс(2-метокси-|   |  6,5  |  6,5  | -
       |етил) гідроксиламін |   |     |     |
2928 00 20  |- інші:       |   |     |     |
2928 00 20 10 |- - фенілгідразин  |   |  0,1  |  0,5  | -
2928 00 20 90 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2929     |Сполуки, що містять |   |     |     |
       |інші функціональні |   |     |     |
       |групи з вмістом   |   |     |     |
       |азоту:       |   |     |     |
2929 10    |- ізоціанати:    |   |     |     |
2929 10 10 00 |- - метилфенілен-  |   |  1   |  1   | -
       |діізоціанати    |   |     |     |
       |(толуолдіізоціанати)|   |     |     |
2929 10 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2929 90 00 00 |- інші       |   |  6,5  |  6,5  | -
       |          |   |     |     |
       |X. ЕЛЕМЕНТО-    |   |     |     |
       |ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, |   |     |     |
       |ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ   |   |     |     |
       |СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВІ |   |     |     |
       |КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ, |   |     |     |
       |СУЛЬФОНАМІДИ    |   |     |     |
       |          |   |     |     |
2930     |Сполуки       |   |     |     |
       |сіркоорганічні:   |   |     |     |
2930 10 00 00 |- дитіокарбонати  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(ксантати,     |   |     |     |
       |ксантогенати)    |   |     |     |
2930 20 00  |- тіокарбамати та  |   |     |     |
       |дитіокарбамати:   |   |     |     |
2930 20 00 10 |- - етилпропіл-   |   |  0,1  |  0,1  | -
       |тіокарбамат     |   |     |     |
       |(s-етил-NN-ді-н-  |   |     |     |
       |- пропілтіокарбамат)|   |     |     |
2930 20 00 90 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2930 30 00 00 |- тіурам моно-, ди- |   |  0   |  0   | -
       |або тетрасульфіди  |   |     |     |
2930 40    |- метіонін:     |   |     |     |
2930 40 10 00 |- - метіонін    |   |  0   |  0   | -
       |(INN-МНС)      |   |     |     |
2930 40 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2930 90    |- інші:       |   |     |     |
2930 90 12 00 |- - цистеїн     |   |  0   |  0   | -
2930 90 14 00 |- - цистин     |   |  0   |  0   | -
2930 90 16 00 |- - похідні     |   |  0   |  0   | -
       |цистеїну або    |   |     |     |
       |цистину       |   |     |     |
2930 90 20 00 |- - тіодигліколь  |   |  0   |  0   | -
       |(2,2'-тіодіетанол) |   |     |     |
2930 90 30 00 |- - DL-2-гідрокси-4-|   |  0   |  0   | -
       |(метилтіо)масляна  |   |     |     |
       |кислота       |   |     |     |
2930 90 40 00 |- - 2,2'-      |   |  0   |  0   | -
       |тіодіетилбіс[3-(3,5-|   |     |     |
       |ди-трет-бутил-4-  |   |     |     |
       |гідроксифеніл)   |   |     |     |
       |пропіонат]     |   |     |     |
2930 90 50 00 |- - суміш ізомерів, |   |  0   |  0   | -
       |що містить 4-метил- |   |     |     |
       |2,6-біс(метилтіо)- |   |     |     |
       |м-фенілендіамін та |   |     |     |
       |2-метил-4,6-    |   |     |     |
       |біс(метилтіо)-м-  |   |     |     |
       |фенілендіамін    |   |     |     |

2930 90 70  |- - інші:      |   |     |     |
2930 90 70 10 |- - - тетурам,   |   |  0   |  0   | -
       |ліпоєва кислота   |   |     |     |
2930 90 70 20 |- - - диметоат   |   |  0   |  0   | -
2930 90 70 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2931 00    |Інші елементо-   |   |     |     |
       |органічні сполуки: |   |     |     |
2931 00 10 00 |-диметил-      |   |  0   |  0   | -
       |метилфосфонат    |   |     |     |
2931 00 20 00 |- метилфосфоноїл  |   |  0   |  0   | -
       |дифторид      |   |     |     |
       |(метилфосфонової  |   |     |     |
       |кислоти дифторан-  |   |     |     |
       |гідрид)       |   |     |     |
2931 00 30 00 |- метилфосфоноїл  |   |  0   |  0   | -
       |дихлорид      |   |     |     |
       |(метилфосфонової  |   |     |     |
       |кислоти       |   |     |     |
       |дихлорангідрид)   |   |     |     |
2931 00 95  |- інші:       |   |     |     |
2931 00 95 10 |- - дилауринат   |   |  0   |  0   | -
       |дибутил олова    |   |     |     |
       |(dibutyltin     |   |     |     |
       |dilauratt)     |   |     |     |
2931 00 95 30 |- - триетилалюміній |   |  5   |  5   | -
2931 00 95 40 |- - гліфосат    |   |  0   |  0   | -
2931 00 95 90 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
2932     |Сполуки       |   |     |     |
       |гетероциклічні лише |   |     |     |
       |з гетероатомом(ами) |   |     |     |
       |кисню:       |   |     |     |
       |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |неконденсоване   |   |     |     |
       |фуранове кільце   |   |     |     |
       |(гідроване або   |   |     |     |
       |негідроване):    |   |     |     |
2932 11 00 00 |- - тетрагідрофуран |   |  6,5  |  6,5  | -
2932 12 00 00 |- - 2-фуральдегід  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |(фурфурол)     |   |     |     |
2932 13 00 00 |- - спирти     |   |  6,5  |  6,5  | -
       |фурфуриловий та   |   |     |     |
       |тетрагідрофуриловий |   |     |     |
2932 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
       |- лактони:     |   |     |     |
2932 21 00 00 |- - кумарин,    |   |  0   |  0   | -
       |метилкумарини та  |   |     |     |
       |етилкумарини    |   |     |     |
2932 29    |- - інші лактони:  |   |     |     |
2932 29 10 00 |- - - фенолфталеїн |   |  0   |  0   | -
2932 29 20 00 |- - - 1-гідрокси-4- |   |  0   |  0   | -
       |[1-(4-гідрокси-3-  |   |     |     |
       |метоксикарбоніл-1- |   |     |     |
       |нафтил)-3-оксо-1Н, |   |     |     |
       |3Н-бензо[ди]-    |   |     |     |
       |ізохромен-1-іл]-6- |   |     |     |
       |окта-децилокси-2-  |   |     |     |
       |нафтенова кислота  |   |     |     |
2932 29 30 00 |- - - 3'-хлор-6'-  |   |  0   |  0   | -
       |циклогексиламіно-  |   |     |     |
       |спіро [ізобензо-  |   |     |     |
       |фуран-1(ЗН), 9'-  |   |     |     |
       |ксантен]-3-он    |   |     |     |
2932 29 40 00 |- - - 6'-(N-етил-р- |   |  0   |  0   | -
       |толуїдин)-2,-    |   |     |     |
       |метиловий спирт[ізо-|   |     |     |
       |бензофуран-1(3Н),  |   |     |     |
       |9'-ксантен]-3-он  |   |     |     |

2932 29 50 00 |- - - метил-6-   |   |  0   |  0   | -
       |докосилокси-1-   |   |     |     |
       |гідрокси-4-[1-(4-  |   |     |     |
       |гідрокси-3-метил-1- |   |     |     |
       |фенантрил)-3-    |   |     |     |
       |оксо-1Н, 3Н-    |   |     |     |
       |нафто[1,8-цд]піран- |   |     |     |
       |1-іл]нафтолен-2-  |   |     |     |
       |карбоксилат     |   |     |     |
2932 29 80  |- - - інші:     |   |     |     |
2932 29 80 10 |- - - - гама    |   |  0   |  0   | -
       |бутиролактон,    |   |     |     |
       |ловастатин     |   |     |     |
       |(lovastatin)    |   |     |     |
2932 29 80 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
       |- інші:       |   |     |     |
2932 91 00 00 |- - ізосафрол    |   |  6,5  |  6,5  | -
2932 92 00 00 |- - 1-(1,3-бензо-  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |діоксол-5-ил)пропан-|   |     |     |
       |2-он        |   |     |     |
2932 93 00 00 |- - піперональ   |   |  6,5  |  6,5  | -
2932 94 00 00 |- - сафрол     |   |  6,5  |  6,5  | -
2932 99    |- - інші:      |   |     |     |
2932 99 10 00 |- - - бензофуран  |   |  0   |  0   | -
       |(кумарон)      |   |     |     |
2932 99 30 00 |- - - внутрішні   |   |  0   |  0   | -
       |ефіри прості    |   |     |     |
2932 99 50 00 |- - - епоксиди з  |   |  0   |  0   | -
       |чотиричленним циклом|   |     |     |
2932 99 70 00 |- - - інші циклічні |   |  0   |  0   | -
       |ацеталі та     |   |     |     |
       |напівацеталі, що  |   |     |     |
       |містять або не   |   |     |     |
       |містять інші    |   |     |     |
       |функціональні групи |   |     |     |
       |з вмістом кисню, та |   |     |     |
       |їх галогеновані,  |   |     |     |
       |сульфовані,     |   |     |     |
       |нітровані або    |   |     |     |
       |нітрозовані похідні |   |     |     |
2932 99 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2933     |Сполуки       |   |     |     |
       |гетероциклічні лише |   |     |     |
       |з гетероатомом(ами) |   |     |     |
       |азоту:       |   |     |     |
       |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |неконденсоване   |   |     |     |
       |піразольне кільце  |   |     |     |
       |(гідроване або   |   |     |     |
       |негідроване):    |   |     |     |
2933 11    |- - феназон     |   |     |     |
       |(антипірин) та   |   |     |     |
       |його похідні:    |   |     |     |
2933 11 10 00 |- - - пропіфеназон |   |  6,5  |  6,5  | -
2933 11 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2933 19    |- - інші:      |   |     |     |
2933 19 10 00 |- - - фенілбутазон |   |  0   |  0   | -
2933 19 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |неконденсоване   |   |     |     |
       |імідазольне кільце |   |     |     |
       |(гідроване або   |   |     |     |
       |негідроване):    |   |     |     |
2933 21 00 00 |- - гідантоїн та  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |його похідні    |   |     |     |

2933 29    |- - інші:      |   |     |     |
2933 29 10 00 |- - - хлоргідрат  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |нафазоліну та нітрат|   |     |     |
       |нафазоліну;     |   |     |     |
       |фентоламін;     |   |     |     |
       |хлоргідрат     |   |     |     |
       |толазоліну     |   |     |     |
2933 29 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |неконденсоване   |   |     |     |
       |піридинове кільце  |   |     |     |
       |(гідроване або   |   |     |     |
       |негідроване):    |   |     |     |
2933 31 00 00 |- - піридин та його |   |  0   |  0   | -
       |солі        |   |     |     |
2933 32 00 00 |- - піперидин та  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |його солі      |   |     |     |
2933 39    |- - інші:      |   |     |     |
2933 39 10 00 |- - - іпроніазид;  |   |  0   |  0   | -
       |хлоргідрат     |   |     |     |
       |кетобемідону;    |   |     |     |
       |бромід       |   |     |     |
       |піридостигміну   |   |     |     |
2933 39 20 00 |- - - 2,3,5,6-тетра-|   |  0   |  0   | -
       |хлоропіридин    |   |     |     |
2933 39 25 00 |- - - 3,6-дихлоро- |   |  0   |  0   | -
       |піридин-2-карбокси- |   |     |     |
       |лова кислота    |   |     |     |
2933 39 35 00 |- - - 3,6-дихлоро- |   |  0   |  0   | -
       |піридин-2-карбокси- |   |     |     |
       |лат, 2-гідрокси-  |   |     |     |
       |етиламоніму     |   |     |     |
2933 39 40 00 |- - - 3,5,6-(три-  |   |  0   |  0   | -
       |хлор-2-піридилоксі |   |     |     |
       |ацетат),      |   |     |     |
       |2-бутоксиетил    |   |     |     |
2933 39 45 00 |- - - 3,5-дихлор-  |   |  0   |  0   | -
       |2,4,6-трифторо-   |   |     |     |
       |піридин       |   |     |     |
2933 39 50 00 |- - - складний ефір |   |  0   |  0   | -
       |метилфтороксипиру  |   |     |     |
2933 39 55 00 |- - - 4-метилпіридин|   |  0   |  0   | -
2933 39 95  |- - - інші:     |   |     |     |
2933 39 95 10 |- - - - флуазіфоп- |   |  0   |  0   | -
       |п-бутил       |   |     |     |
2933 39 95 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
2933 40    |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |хінолінові або   |   |     |     |
       |ізохінолінові    |   |     |     |
       |цикли (гідровані або|   |     |     |
       |негідровані) без  |   |     |     |
       |наступної      |   |     |     |
       |конденсації:    |   |     |     |
2933 40 10 00 |- - галогеновані  |   |  0   |  0   | -
       |похідні хіноліну;  |   |     |     |
       |похідні       |   |     |     |
       |хінолінкарбонових  |   |     |     |
       |кислот       |   |     |     |
2933 40 30 00 |- - декстрометорфан |   |  0   |  0   | -
       |і його солі     |   |     |     |
2933 40 90  |- - інші:      |   |     |     |

2933 40 90 10 |- - - хлор-     |   |  0   |  0   | -
       |хінальдол,     |   |     |     |
       |діоксидин,     |   |     |     |
       |дротоверину     |   |     |     |
       |гідрохлорид,    |   |     |     |
       |лоратадин      |   |     |     |
2933 40 90 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у      |   |     |     |
       |структурі      |   |     |     |
       |піримідинове кільце |   |     |     |
       |(гідроване або   |   |     |     |
       |негідроване):    |   |     |     |
2933 51    |- - малонілсечовина |   |     |     |
       |(барбітурова    |   |     |     |
       |кислота) та її   |   |     |     |
       |похідні; солі цих  |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
2933 51 20 00 |- - - фенобарбітал, |   |  0   |  0   | -
       |барбітал та їх солі |   |     |     |
2933 51 90  |- - - інші:     |   |     |     |
2933 51 90 00 |- - - - піперилен  |   |  0   |  0   | -
2933 51 90 90 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
2933 59    |- - інші:      |   |     |     |
2933 59 10 00 |- - - діазинон   |   |  0   |  0   | -
2933 59 20 00 |- - - 1,4-діазабі- |   |  0   |  0   | -
       |цикло[2.2.2]октан- |   |     |     |
       |триетилендіамін   |   |     |     |
2933 59 70 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |неконденсоване   |   |     |     |
       |триазинове кільце  |   |     |     |
       |(гідроване або   |   |     |     |
       |негідроване):    |   |     |     |
2933 61 00 00 |- - меламін     |   |  0   |  0   | -
2933 69    |- - інші:      |   |     |     |
2933 69 10 00 |- - - атразин;   |   |  0   |  0   | -
       |пропазин; симазин; |   |     |     |
       |гексагідро-1,3,5-  |   |     |     |
       |тринітро-1,3,5-   |   |     |     |
       |триазин(гексоген,  |   |     |     |
       |триметилен-     |   |     |     |
       |тринітроамін)    |   |     |     |
2933 69 20 00 |- - - метенамін   |   | 10   | 10   | -
       |(гексаметилен-   |   |     |     |
       |тетрамін)      |   |     |     |
2933 69 30 00 |- - - 2,6-ди-трет- |   | 10   | 10   | -
       |бутил-4-[4,6-біс-  |   |     |     |
       |(октилтіо)-1,3,5-  |   |     |     |
       |триазин-2-іламін]- |   |     |     |
       |фенол        |   |     |     |
2933 69 80 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
       |- лактами:     |   |     |     |
2933 71 00 00 |- - 6-гексанлактам |   |  0   |  0   | -
       |(епсилон-      |   |     |     |
       |капролактам)    |   |     |     |
2933 79 00 00 |- - інші лактами  |   |  0   |  0   | -
2933 90    |- інші:       |   |     |     |
2933 90 20  |- - бензимідазол-2- |   |     |     | -
       |тіол (меркапто-   |   |     |     |
       |бензимідазол):   |   |     |     |
2933 90 20 10 |- - - дибазол    |   |  0   |  0   | -
2933 90 20 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -

2933 90 40 00 |- - індол, 3-    |   |  0   |  0   | -
       |метиліндол (скатол),|   |     |     |
       |6-аліл-6,7-дигідро- |   |     |     |
       |5Н-дибенз[с,е]   |   |     |     |
       |азепин (азапетин), |   |     |     |
       |хлордіазепоксид,  |   |     |     |
       |феніндамін та їх  |   |     |     |
       |солі; хлоргідрат  |   |     |     |
       |іміпраміну     |   |     |     |
2933 90 50 00 |- - моноазепіни   |   |  0   |  0   | -
2933 90 60 00 |- - діазепіни    |   |  0   |  0   | -
2933 90 65 00 |- - 2,4-ди-трет-  |   |  0   |  0   | -
       |бутил-6-(5-хлоро-  |   |     |     |
       |бензотіазол-2-іл)  |   |     |     |
       |фенол        |   |     |     |
2933 90 95  |- - інші:      |   |     |     |
2933 90 95 10 |- - - карбендазим  |   |  0   |  0   | -
2933 90 95 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
2934     |Нуклеїнові кислоти |   |     |     |
       |та їх солі; інші  |   |     |     |
       |гетероциклічні   |   |     |     |
       |сполуки:      |   |     |     |
2934 10 00 00 |- сполуки, що    |   |  0   |  0   | -
       |містять у структурі |   |     |     |
       |тіазоловий цикл   |   |     |     |
       |(гідрований або   |   |     |     |
       |негідрований) без  |   |     |     |
       |наступної      |   |     |     |
       |конденсації     |   |     |     |
2934 20    |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |бензотіазолові   |   |     |     |
       |цикли (гідровані  |   |     |     |
       |або негідровані)  |   |     |     |
       |без наступної    |   |     |     |
       |конденсації:    |   |     |     |
2934 20 20 00 |- - ди(бензотіазол- |   |  5   |  5   | -
       |2-іл) дисульфід;  |   |     |     |
       |бензотіазол-2-тіол |   |     |     |
       |(меркаптобензо-   |   |     |     |
       |тіазол) і його солі |   |     |     |
2934 20 80 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2934 30    |- сполуки, що    |   |     |     |
       |містять у структурі |   |     |     |
       |фенотіазинові цикли |   |     |     |
       |(гідровані або   |   |     |     |
       |негідровані) без  |   |     |     |
       |наступної      |   |     |     |
       |конденсації:    |   |     |     |
2934 30 10 00 |- - тіетилперазин; |   |  6,5  |  6,5  | -
       |тіоридазин і його  |   |     |     |
       |солі        |   |     |     |
2934 30 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
2934 90    |- інші:       |   |     |     |
2934 90 10 00 |- - тіофен     |   |  0   |  0   | -
2934 90 30 00 |- - хлорпротиксен; |   |  0   |  0   | -
       |теналідин і його  |   |     |     |
       |тартрати та малеати |   |     |     |
2934 90 40 00 |- - фуразолідон   |   |  0   |  0   | -
2934 90 50 00 |- - монотіамоно-  |   |  0   |  0   | -
       |азепіни гідровані  |   |     |     |
       |або негідровані   |   |     |     |
2934 90 60 00 |- - монотіоли,   |   |  0   |  0   | -
       |гідровані або    |   |     |     |
       |негідровані     |   |     |     |
2934 90 70 00 |- - монооксамоно-  |   |  0   |  0   | -
       |азини гідровані або |   |     |     |
       |негідровані     |   |     |     |
2934 90 80 00 |- - монотіїни    |   |  0   |  0   | -

2934 90 85 00 |- - 7-аміноце-   |   |  0   |  0   | -
|фалоспоранова | | | |
|кислота | | | |
2934 90 89 00 |- - нуклеїнові | | 0 | 0 | -
|кислоти та їх солі | | | |
2934 90 91 00 |- - солі та складні | | 0 | 0 | -
|ефіри (6R, 7R)-3- | | | |
|ацетоксиметил-7- | | | |
|[(R)-2-формілокси- | | | |
|2-фенілацетамідо]-8-| | | |
|окси-5-тіа-1-аза- | | | |
|цицикло[4.2.0]окт-2-| | | |
|ен-2-карбоксилові | | | |
|кислоти | | | |
2934 90 93 00 |- - 1-[2-(1,3-діо- | | 0 | 0 | -
|ксан-2-іл)етил]-2- | | | |
|метил-піридиній | | | |
|бромід | | | |
2934 90 97 |- - інші: | | | |
2934 90 97 10 |- - - піроксикам | | 0 | 0 | -
2934 90 97 20 |- - - циклофосфан- | | 0 | 0 | -
|cyclophosphamide | | | |
2934 90 97 30 |- - - левамізол | | 0 | 0 | -
2934 90 97 40 |- - - аденозинтри- | | 0 | 0 | -
|фосфорна кислота | | | |
2934 90 97 50 |- - - пропіконазол | | 0 | 0 | -
2934 90 97 90 |- - - інші | | 0 | 0 | -
2935 00 |Сульфонаміди: | | | |
2935 00 10 00 |- 3-(1-[7-(гексаде- | | 0 | 0 | -
|цилсульфоніламін)-1-| | | |
|Н-індол-3-іл]-3- | | | |
|оксо-1Н, 3Н-нафтол- | | | |
|[1,8-цд]піран-1-іл) | | | |
|-N,N-диметил-1Н- | | | |
|індол-7 сульфонамід | | | |
2935 00 20 00 |- метосулам | | 0 | 0 | -
2935 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | -
| | | | |
|XI. ПРОВІТАМІНИ, | | | |
|ВІТАМІНИ ТА ГОРМОНИ | | | |
| | | | |
2936 |Провітаміни та | | | |
|вітаміни природні | | | |
|або отримані в | | | |
|результаті синтезу | | | |
|(включаючи природні | | | |
|концентрати), їх | | | |
|похідні, що | | | |
|використовуються | | | |
|головним чином як | | | |
|вітаміни, суміші цих| | | |
|речовин, у тому | | | |
|числі розчинені або | | | |
|не розчинені у будь-| | | |
|якому розчиннику: | | | |
2936 10 00 00 |- провітаміни, | | 0 | 0 | -
|незмішані | | | |
|- вітаміни та їх | | | |
|похідні, незмішані: | | | |
2936 21 00 00 |- - вітамін А та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 22 00 00 |- - вітамін В1 та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 23 00 00 |- - вітамін В2 та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |

2936 24 00 00 |- - кислота D- або |   |  0   |  0   | -
|DL-пантотенова | | | |
|(вітамін В3 або | | | |
|вітамін В5) та їх | | | |
|похідні | | | |
2936 25 00 00 |- - вітамін В6 та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 26 00 00 |- - вітамін В12 та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 27 00 00 |- - вітамін С та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 28 00 00 |- - вітамін Е та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 29 |- - інші вітаміни та| | | |
|їх похідні: | | | |
2936 29 10 00 |- - - вітамін В9 та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 29 30 00 |- - - вітамін Н та | | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2936 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
2936 90 |- інші, включаючи | | | |
|природні | | | |
|концентрати: | | | |
|- - природні | | | |
|концентрати | | | |
|вітамінів: | | | |
2936 90 11 00 |- - - природні | | 0 | 0 | -
|концентрати | | | |
|вітамінів А+D | | | |
2936 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
2936 90 90 00 |- - суміші | | 0 | 0 | -
|вітамінів, у тому | | | |
|числі в будь-якому | | | |
|розчиннику | | | |
2937 |Гормони природні або| | | |
|отримані в | | | |
|результаті синтезу; | | | |
|їх похідні, що | | | |
|використовуються | | | |
|головним чином як | | | |
|гормони; інші | | | |
|стероїди, що | | | |
|використовуються | | | |
|головним чином як | | | |
|гормони: | | | |
2937 10 |- гормони передньої | | | |
|частки гіпофізу або | | | |
|аналогічні гормони, | | | |
|їх похідні: | | | |
2937 10 00 10 |- - гормони гіпофізу| | 0 | 0 | г
2937 10 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | г
|- гормони кори | | | |
|надниркової залози | | | |
|та їх похідні: | | | |
2937 21 00 00 |- - кортизон, | | 0 | 0 | г
|гідрокортизон, | | | |
|преднізон | | | |
|(дегідрокортизон) та| | | |
|преднізолон | | | |
|(дегідрогідро- | | | |
|кортизон) | | | |
2937 22 00 00 |- - галогеновані | | 0 | 0 | г
|похідні гормонів | | | |
|кори надниркової | | | |
|залози | | | |
2937 29 |- - інші: | | | |
2937 29 00 10 |- - - ацетати | | 0 | 0 | г
|кортизону або | | | |
|гідрокортизону | | | |

2937 29 00 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | г
|- інші гормони та | | | |
|їх похідні; інші | | | |
|стероїди, що | | | |
|використовуються | | | |
|головним чином | | | |
|як гормони: | | | |
2937 91 00 00 |- - інсулін та його | | 0 | 0 | г
|солі | | | |
2937 92 00 00 |- - естрогени та | | 0 | 0 | г
|прогестини | | | |
|(гестагени) | | | |
2937 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | г
| | | | |
|XII. ГЛІКОЗИДИ ТА | | | |
|АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО| | | |
|ПОХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ| | | |
|АБО СИНТЕЗОВАНІ, ЇХ | | | |
|СОЛІ, ПРОСТІ I | | | |
|СКЛАДНІ ЕФІРИ ТА | | | |
|ІНШІ ПОХІДНІ | | | |
| | | | |
2938 |Глікозиди, природні | | | |
|або отримані шляхом | | | |
|синтезу, їх солі, | | | |
|прості і складні | | | |
|ефіри та інші | | | |
|похідні: | | | |
2938 10 00 00 |- рутозид (рутин) та| | 0 | 0 | -
|його похідні | | | |
2938 90 |- інші: | | | |
2938 90 10 00 |- - глікозиди | | 0 | 0 | -
|наперстянки | | | |
2938 90 30 00 |- - гліциризинова | | 0 | 0 | -
|кислота і | | | |
|гліциризинати | | | |
2938 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
2939 |Алкалоїди рослинного| | | |
|походження, природні| | | |
|або синтезовані, їх | | | |
|солі, прості і | | | |
|складні ефіри та | | | |
|інші похідні: | | | |
2939 10 00 00 |- алкалоїди опіуму | | 0 | 0 | г
|та їх похідні; солі | | | |
|цих сполук | | | |
|- алкалоїди хініну | | | |
|та їх похідні; солі | | | |
|цих сполук: | | | |
2939 21 |- - хінін та його | | | |
|солі: | | | |
2939 21 10 00 |- - - хінін і | | 0 | 0 | -
|сульфат хініну | | | |
2939 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
2939 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
2939 30 00 00 |- кофеїн та його | | 0 | 0 | -
|солі | | | |
|- ефедрини та їх | | | |
|солі: | | | |
2939 41 00 00 |- - ефедрин та його | | 0 | 0 | -
|солі | | | |
2939 42 00 00 |- - псевдоефедрин та| | 0 | 0 | -
|його солі | | | |
2939 49 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -

2939 50    |- теофілін та    |   |     |     |
|амінофілін (тео- | | | |
|філінетилендіамін) | | | |
|та їх похідні; | | | |
|солі цих речовин: | | | |
2939 50 10 00 |- - теофілін та | | 0 | 0 | -
|амінофілін; солі | | | |
|цих речовин | | | |
2939 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- алкалоїди ріжків | | | |
|жита та їх похідні; | | | |
|солі цих речовин: | | | |
2939 61 00 00 |- - ергометрин та | | 0 | 0 | -
|його солі | | | |
2939 62 00 00 |- - ерготамін та | | 0 | 0 | -
|його солі | | | |
2939 63 00 00 |- - лізергінова | | 0 | 0 | -
|кислота та її солі | | | |
2939 69 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
2939 70 00 00 |- нікотин та його | | 0 | 0 | -
|солі | | | |
2939 90 |- інші: | | | |
|- - кокаїн та його | | | |
|солі: | | | |
2939 90 11 00 |- - - неочищений | | 0 | 0 | г
|кокаїн | | | |
2939 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | г
2939 90 30 00 |- - еметин та його | | 0 | 0 | -
|солі | | | |
2939 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
| | | | |

       |XIII. ІНШІ ОРГАНІЧНІ|   |     |     |
|СПОЛУКИ | | | |
| | | | |
2940 00 |Хімічно чисті цукри,| | | |
|за винятком | | | |
|сахарози, лактози, | | | |
|мальтози, глюкози та| | | |
|фруктози (левулози);| | | |
|прості та складні | | | |
|ефіри цукрів та їх | | | |
|солі, крім речовин | | | |
|товарної позиції | | | |
|2937, 2938 або 2939:| | | |
2940 00 10 00 |- рамноза, рафіноза | | 6,5 | 6,5 | -
|та маноза | | | |
2940 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | -
2941 |Антибіотики: | | | |
2941 10 |- пеніциліни та їх | | | |
|похідні, що мають | | | |
|структуру | | | |
|пеніциланової | | | |
|кислоти; солі цих | | | |
|речовин: | | | |
2941 10 10 00 |- - амоксицилін та | | 0 | 0 | -
|його солі | | | |
2941 10 20 00 |- - ампіцилін | | 0 | 0 | -
2941 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
2941 20 |- стрептоміцини та | | | |
|їх похідні; солі цих| | | |
|речовин: | | | |
2941 20 30 00 |- - дигідро- | | 0 | 0 | -
|стрептоміцин; солі, | | | |
|складні ефіри і | | | |
|гідрати | | | |
|дигідрострептоміцину| | | |
2941 20 80 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
2941 30 00 00 |- тетрацикліни та | | 0 | 0 | -
|їх похідні; солі цих| | | |
|речовин | | | |
2941 40 00 00 |- хлорамфенікол та | | 0 | 0 | -
|його похідні; солі | | | |
|цих речовин | | | |
2941 50 00 00 |- еритроміцин та | | 0 | 0 | -
|його похідні; солі | | | |
|цих речовин | | | |
2941 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | -
2942 00 00 00 |Інші органічні | | 0 | 0 | -
|сполуки | | | |

Група 30
Фармацевтична продукція

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) харчові продукти або напої дієтичні, діабетичні, харчові добавки, тонізуючі напої та мінеральні води (розділ IV);

б) спеціально кальциновані або тонко подрібнені гіпси, що використовуються у стоматології (товарна позиція 2520);

в) водні дистиляти і водні розчини ефірних олій, призначених для використання у медицині (товарна позиція 3301);

г) препарати товарних позицій 3303-3307, навіть якщо вони мають терапевтичні або профілактичні властивості;

ґ) мило та інші продукти товарної позиції 3401 з вмістом медикаментозних речовин;

д) препарати на основі гіпсу, що використовуються у стоматології (товарна позиція 3407);

е) альбумін крові, не підготовлений до терапевтичного або профілактичного використання (товарна позиція 3502).

2. У товарній позиції 3002 термін "модифіковані імунологічні продукти" означає лише моноклональні антитіла (МАК, MABs), фрагменти антитіл та зчеплення антитіл і фрагментів антитіл.

3. У товарних позиціях 3003 і 3004 та примітці 4 г) до цієї групи слід розуміти:

а) як "незмішані продукти":

1) незмішані продукти, розчинні у воді;

2) усі товари групи 28 або 29;

3) прості рослинні екстракти товарної позиції 1302, стандартизовані або розчинені у будь-якому розчиннику;

б) як "змішані продукти":

1) колоїдні розчини та суспензії (крім колоїдної сірки);

2) рослинні екстракти, одержані обробленням сумішей рослинної сировини;

3) солі та концентрати, одержані випаровуванням мінеральної води.

4. До товарної позиції 3006 включаються продукти, зазначені тільки у цій товарній позиції і ні в яких інших угрупованнях цієї Класифікації товарів:

а) стерильний хірургічний кетгут, аналогічні стерильні матеріали для накладення швів і стерильні адгезивні тканини для хірургічного закриття ран;

б) ламінарія стерильна та стерильні тампони з ламінарії;

в) стерильні абсорбуючі хірургічні або стоматологічні кровоспинні препарати (гемостатики);

г) контрастні препарати для рентгенографічних обстежень і діагностичні реактиви, призначені для введення хворим, що є незмішаними речовинами, дозовані у певних упаковках або змішані, що складаються з двох або більше компонентів, змішані для аналогічного використання;

ґ) реагенти, призначені для визначення груп або елементів крові;

д) стоматологічні цементи та інші матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток;

е) санітарні сумки та набори для надання першої медичної допомоги;

є) хімічні контрацептивні препарати, виготовлені на основі гормонів або сперміцидів.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3001 |Залози та інші | | | |
|органи, призначені | | | |
|для органотерапев- | | | |
|тичних цілей, | | | |
|висушені, подрібнені| | | |
|або не подрібнені у | | | |
|порошок; екстракти | | | |
|залоз або інших | | | |
|органів або їх | | | |
|секретів, призначені| | | |
|для органотерапев- | | | |
|тичних цілей; | | | |
|гепарин та його | | | |
|солі; інші речовини | | | |
|людського або тва- | | | |
|ринного походження, | | | |
|призначені для | | | |
|терапевтичного або | | | |
|профілактичного | | | |
|застосування, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
3001 10 |- залози та інші | | | |
|органи висушені, | | | |
|подрібнені у | | | |
|порошок або | | | |
|неподрібнені: | | | |
3001 10 10 00 |- - подрібнені у | | 0 | 0 | -
|порошок | | | |
3001 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3001 20 |- екстракти залоз | | | |
|або інших органів | | | |
|або їх секретів | | | |
|(продуктів їх | | | |
|секреції): | | | |
3001 20 10 00 |- - людського | | 0 | 0 | -
|походження | | | |
3001 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3001 90 |- інші: | | | |
3001 90 10 00 |- - людського | | 0 | 0 | -
|походження | | | |
|- - інші: | | | |
3001 90 91 00 |- - - гепарин та | | 0 | 0 | -
|його солі | | | |
3001 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -

3002     |Кров людей; кров  |   |     |     |
|тварин, приготовлена| | | |
|для терапевтичного, | | | |
|профілактичного або | | | |
|діагностичного | | | |
|застосування; сиро- | | | |
|ватки імунні | | | |
|(антисироватки), | | | |
|інші фракції крові | | | |
|та модифіковані | | | |
|імунологічні | | | |
|продукти, у тому | | | |
|числі одержані | | | |
|біотехнологічними | | | |
|процесами; вакцини, | | | |
|токсини, культури | | | |
|мікроорганізмів (за | | | |
|винятком дріжджів) | | | |
|та аналогічна | | | |
|продукція: | | | |
3002 10 |- сироватки імунні | | | |
|та інші фракції | | | |
|крові, модифіковані | | | |
|імунологічні | | | |
|продукти, у тому | | | |
|числі одержані | | | |
|біотехнологічними | | | |
|або іншими | | | |
|процесами: | | | |
3002 10 10 00 |- - сироватки | | 0 | 0 | -
|імунні | | | |
|(антисироватка) | | | |
|- - інші: | | | |
3002 10 91 00 |- - - гемоглобін, | | 0 | 0 | -
|глобуліни крові і | | | |
|сироваткові | | | |
|глобуліни | | | |
|- - - інші: | | | |
3002 10 95 00 |- - - - людського | | 0 | 0 | -
|походження | | | |
3002 10 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
3002 20 00 00 |- вакцини для людей | | 0 | 0 | -
3002 30 00 00 |- вакцини | | 0 | 0 | -
|ветеринарні | | | |
3002 90 |- інші: | | | |
3002 90 10 00 |- - кров людей | | 0 | 0 | -
3002 90 30 00 |- - кров тварин, | | 0 | 0 | -
|приготовлена для | | | |
|терапевтичних, | | | |
|профілактичних або | | | |
|діагностичних цілей | | | |
3002 90 50 00 |- - культури | | 0 | 0 | -
|мікроорганізмів | | | |
3002 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3003 |Лікарські засоби | | | |
|[ліки] (за винятком | | | |
|товарів, включених | | | |
|до товарних позицій | | | |
|3002, 3005 або | | | |
|3006), що | | | |
|складаються із | | | |
|змішаних продуктів | | | |
|для терапевтичного | | | |
|або профілактичного | | | |
|застосування, але не| | | |
|у дозованому вигляді| | | |
|і не розфасовані для| | | |
|роздрібної торгівлі:| | | |
3003 10 00 00 |- що містять | | 0 | 0 | -
|пеніциліни або їх | | | |
|похідні, які мають | | | |
|структуру | | | |
|пеніцилінової | | | |
|кислоти, або | | | |
|стрептоміцини або їх| | | |
|похідні | | | |

3003 20 00 00 |- що містять інші  |   |  0   |  0   | -
|антибіотики | | | |
|- що містять гормони| | | |
|або інші сполуки | | | |
|товарної позиції | | | |
|2937, але без вмісту| | | |
|антибіотиків: | | | |
3003 31 00 00 |- - що містять | | 0 | 0 | -
|інсулін | | | |
3003 39 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3003 40 00 00 |- що містять | | 0 | 0 | -
|алкалоїди або їх | | | |
|похідні, але не | | | |
|містять гормонів, | | | |
|або інших сполук | | | |
|товарної позиції | | | |
|2937, або | | | |
|антибіотиків | | | |
3003 90 |- інші: | | | |
3003 90 10 00 |- - що містять йод | | 0 | 0 | -
|або сполуки йоду | | | |
3003 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3004 |Лікарські засоби | | | |
|[ліки] (за винятком | | | |
|товарів, включених | | | |
|до товарних позицій | | | |
|3002, 3005 або | | | |
|3006), що склада- | | | |
|ються із змішаних | | | |
|або незмішаних | | | |
|продуктів для | | | |
|терапевтичного або | | | |
|профілактичного | | | |
|застосування, у | | | |
|дозованому вигляді | | | |
|або розфасовані для | | | |
|роздрібної торгівлі:| | | |
3004 10 |- що містять | | | |
|пеніциліни або їх | | | |
|похідні, які мають | | | |
|структуру | | | |
|пеніцилінової | | | |
|кислоти, або з | | | |
|вмістом стрептомі- | | | |
|цинів або їх | | | |
|похідних: | | | |
3004 10 10 00 |- - що містять | | 0 | 0 | -
|активні речовини | | | |
|тільки пеніциліни | | | |
|або їх похідні, які | | | |
|мають структуру | | | |
|пеніцилінової | | | |
|кислоти | | | |
3004 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3004 20 |- що містять інші | | | |
|антибіотики: | | | |
3004 20 10 00 |- - розфасовані для | | 0 | 0 | -
|роздрібної торгівлі | | | |
3004 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- що містять гормони| | | |
|або інші сполуки | | | |
|товарної позиції | | | |
|2937, але без вмісту| | | |
|антибіотиків: | | | |
3004 31 |- - що містять | | | |
|інсулін: | | | |

3004 31 10  |- - - розфасовані  |   |     |     |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі: | | | |
3004 31 10 10 |- - - - інсуліни | | 0 | 0 | -
|короткої дії у | | | |
|флаконах | | | |
3004 31 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0 |
3004 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3004 32 |- - що містять | | | |
|гормони кори | | | |
|надниркової | | | |
|залози: | | | |
3004 32 10 00 |- - - розфасовані | | 0 | 0 | -
|для роздрібної | | | |
|торгівлі | | | |
3004 32 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3004 39 |- - інші: | | | |
3004 39 10 00 |- - - розфасовані | | 0 | 0 | -
|для роздрібної | | | |
|торгівлі | | | |
3004 39 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3004 40 |- що містять | | | |
|алкалоїди або їх | | | |
|похідні, але без | | | |
|вмісту гормонів, | | | |
|інших сполук | | | |
|товарної позиції | | | |
|2937 або | | | |
|антибіотиків: | | | |
3004 40 10 00 |- - розфасовані для | | 0 | 0 | -
|роздрібної торгівлі | | | |
3004 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3004 50 |- інші лікарські | | | |
|засоби, що містять | | | |
|вітаміни або інші | | | |
|сполуки товарної | | | |
|позиції 2936: | | | |
3004 50 10 00 |- - розфасовані для | | 0 | 0 | -
|роздрібної торгівлі | | | |
3004 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3004 90 |- інші: | | | |
|- - розфасовані для | | | |
|роздрібної торгівлі:| | | |
3004 90 11 00 |- - - що містять йод| | 0 | 0 | -
|або сполуки йоду | | | |
3004 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
|- - інші: | | | |
3004 90 91 00 |- - - що містять йод| | 0 | 0 | -
|або сполуки йоду | | | |
3004 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3005 |Вата, марля, бинти | | | |
|та аналогічні вироби| | | |
|(наприклад, | | | |
|перев'язувальні | | | |
|матеріали, липкий | | | |
|пластир, гірчични- | | | |
|ки), просочені або | | | |
|вкриті фармацевтич- | | | |
|ними речовинами, | | | |
|підготовлені для | | | |
|роздрібної торгівлі | | | |
|для застосування у | | | |
|медицині, хірургії, | | | |
|стоматології або | | | |
|ветеринарії: | | | |
3005 10 00 00 |- перев'язувальні | | 0 | 0 | -
|адгезивні та інші | | | |
|матеріали, що мають | | | |
|липкий шар [липку | | | |
|поверхню] | | | |

3005 90    |- інші:       |   |     |     |
3005 90 10 00 |- - вата та вироби з| | 0 | 0 | -
|вати | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - з текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
3005 90 31 00 |- - - - марля та | | 0 | 0 | -
|вироби з марлі | | | |
|- - - - інші: | | | |
3005 90 51 00 |- - - - - з нетканих| | 0 | 0 | -
|матеріалів | | | |
3005 90 55 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | -
3005 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3006 |Фармацевтичні | | | |
|товари, зазначені у | | | |
|примітці 4 до цієї | | | |
|групи: | | | |
3006 10 |- кетгут хірургічний| | | |
|стерильний, | | | |
|аналогічні стерильні| | | |
|хірургічні | | | |
|перев'язувальні, | | | |
|шовні та стерильні | | | |
|адгезивні тканини, | | | |
|які застосовуються у| | | |
|хірургії для | | | |
|закривання ран; | | | |
|стерильні прокладки;| | | |
|стерильні | | | |
|кровоспинні | | | |
|поглинальні засоби | | | |
|(гемостатики), що | | | |
|використовуються у | | | |
|хірургії або | | | |
|стоматології: | | | |
3006 10 10 00 |- - кетгут | | 0 | 0 | -
|хірургічний | | | |
|стерильний | | | |
3006 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3006 20 00 00 |- реактиви для | | 0 | 0 | -
|визначення групи | | | |
|або складників крові| | | |
3006 30 00 00 |- контрастні | | 0 | 0 | -
|препарати для | | | |
|рентгенографічних | | | |
|обстежень; | | | |
|діагностичні | | | |
|реактиви для | | | |
|введення хворим | | | |
3006 40 00 00 |- зубні цементи та | | 0 | 0 | -
|інші стоматологічні | | | |
|матеріали для | | | |
|пломбування зубів; | | | |
|цементи для | | | |
|реконструювання | | | |
|(відновлення) кісток| | | |
3006 50 00 00 |- санітарні сумки та| | 0 | 0 | -
|набори для надання | | | |
|першої допомоги | | | |
3006 60 |- хімічні | | | |
|контрацептивні | | | |
|засоби, вироблені на| | | |
|основі гормонів або | | | |
|сперміцидів: | | | |
|- - на основі | | | |
|гормонів: | | | |

3006 60 11 00 |- - - розфасовані  |   |  0   |  0   | -
|для роздрібної | | | |
|торгівлі | | | |
3006 60 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3006 60 90 00 |- - на основі | | 0 | 0 | -
|сперміцидів | | | |

Група 31
Добрива

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) кров тварин товарної позиції 0511;

б) окремі сполуки певного хімічного складу, крім зазначених у примітках 2А), 3А), 4А) або 5, наведених нижче;

в) штучно вирощені кристали хлориду калію, крім оптичних елементів, кожний масою не менше 2,5 г, товарної позиції 3824; оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).

2. До товарної позиції 3102 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

1) нітрат натрію з домішками або без них;

2) нітрат амонію з домішками або без них;

3) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками або без них;

4) сульфат амонію з домішками або без них;

5) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату амонію;

6) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату магнію;

7) ціанамід кальцію з домішками або без них або оброблений оливами;

8) сечовина з домішками або без них;

Б) добрива, що складаються із змішаних між собою речовин, зазначених у пункті 2А);

В) добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якої іншої речовини, зазначені у пунктах 2А) або 2Б), у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами;

Г) рідкі добрива, що складаються з водних або аміачних розчинів продуктів, розглянутих у пунктах 2А 2) або 2А 8), або суміші цих продуктів.

3. До товарної позиції 3103 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

1) фосфорвмісний шлак (томасшлак);

2) природні фосфати (товарна позиція 2510), випалені (кальциновані) або піддані термічній обробці при температурі більшій, ніж необхідно для вилучення домішок;

3) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);

4) гідроортофосфат кальцію з вмістом не менш як 0,2 мас.% фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;

Б) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, розглянутих у пункті 3А), без урахування граничного вмісту фтору;

В) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, розглянутих у пунктах 3А) або 3Б), без урахування граничного вмісту фтору у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних нижче ознак:

1) необроблені природні калійні солі (наприклад, карналіт, каініт, сильвін та інші);

2) хлорид калію з домішками або без них, за винятком згаданого у примітці 1 в);

3) сульфат калію з домішками або без них;

4) сульфат магнієкалійний з домішками або без них;

Б) добрива, що складаються із змішаних продуктів, розглянутих у примітці 4А).

5. Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) і дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) з домішками або без них, а також суміш цих продуктів включаються до товарної позиції 3105.

6. У товарній позиції 3105 термін "інші добрива" означає лише продукти, що використовуються як добрива, з вмістом як основного компонента принаймні одного з таких поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3101 00 00 00 |Добрива тваринного | | 5 | 5 | -
|або рослинного | | | |
|походження, у | | | |
|суміші або ні, | | | |
|піддані хімічній | | | |
|обробці або ні; | | | |
|добрива, одержані у | | | |
|результаті | | | |
|змішування або | | | |
|хімічної обробки | | | |
|речовин тваринного | | | |
|або рослинного | | | |
|походження | | | |
3102 |Добрива мінеральні | | | |
|або хімічні, азотні:| | | |
3102 10 |- сечовина, у тому | | | |
|числі у водному | | | |
|розчині: | | | |
3102 10 10 00 |- - сечовина з | | 2 | 2 | кг N
|вмістом понад | | | |
|45 мас.% азоту у | | | |
|перерахунку на сухий| | | |
|безводний продукт | | | |
3102 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | кг N
|- сульфат амонію; | | | |
|подвійні солі і | | | |
|суміші сульфату | | | |
|амонію та нітрату | | | |
|амонію: | | | |
3102 21 00 00 |- - сульфат амонію | | 5 | 5 | кг N
3102 29 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | Кг N
3102 30 |- нітрат амонію, у | | | |
|тому числі у водному| | | |
|розчині: | | | |
3102 30 10 00 |- - у водному | | 5 | 5 | кг N
|розчині | | | |
3102 30 90 00 |- - інший | | 5 | 5 | кг N
3102 40 |- суміші нітрату | | | |
|амонію і карбонату | | | |
|кальцію або інших | | | |
|неорганічних | | | |
|речовин, що не є | | | |
|добривами: | | | |
3102 40 10 00 |- - з вмістом азоту | | 5 | 5 | кг N
|не більш як 28 мас.%| | | |
3102 40 90 00 |- - з вмістом азоту | | 5 | 5 | кг N
|понад 28 мас.% | | | |
3102 50 |- нітрат натрію: | | | |
3102 50 10 00 |- - нітрат натрію | | 5 | 5 | -
|природний | | | |
3102 50 90 00 |- - інший | | 6,5 | 6,5 | кг N
3102 60 00 00 |- подвійні солі та | | 5 | 5 | кг N
|суміші нітрату | | | |
|кальцію | | | |
|і нітрату амонію | | | |
3102 70 00 00 |- ціанамід кальцію | | 5 | 5 | кг N
3102 80 00 00 |- суміші сечовини з | | 5 | 5 | кг N
|нітратом амонію у | | | |
|водних або аміачних | | | |
|розчинах | | | |
3102 90 00 00 |- добрива інші, | | 5 | 5 | кг N
|включаючи суміші, | | | |
|не включені до | | | |
|інших угруповань | | | |
3103 |Добрива мінеральні | | | |
|або хімічні, | | | |
|фосфорні: | | | |

3103 10    |- суперфосфати:   |   |     |     |
3103 10 10 00 |- - з вмістом понад | | 5 | 5 | кг
|35 мас.% пентаоксиду| | | |Р(2)О(5)
|дифосфору (оксид | | | |
|фосфору V) | | | |
3103 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | кг
| | | | |Р(2)О(5)
3103 20 00 00 |- фосфорвмісний шлак| | 5 | 5 | кг
|(томасшлак) | | | |Р(2)О(5)
3103 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | кг
| | | | |Р(2)О(5)
3104 |Добрива мінеральні | | | |
|або хімічні, | | | |
|калійні: | | | |
3104 10 00 00 |- карналіт, | | 0 | 0 | кг
|сильвініт та інші | | | |К(2)О
|природні солі калію | | | |
3104 20 |- хлористий калій: | | | |
3104 20 10 00 |- - з вмістом К(2)О | | 5 | 5 | кг
|не більш як 40 мас.%| | | |К(2)О
|у перерахунку на | | | |
|сухий безводний | | | |
|продукт | | | |
3104 20 50 00 |- - з вмістом К(2)О | | 5 | 5 | кг
|понад 40 мас.% , але| | | |К(2)О
|не більш як 62 мас.%| | | |
|у перерахунку на | | | |
|сухий безводний | | | |
|продукт | | | |
3104 20 90 00 |- - з вмістом К(2)О | | 5 | 5 | кг
|понад 62 мас.% | | | |К(2)О
|у перерахунку на | | | |
|сухий безводний | | | |
|продукт | | | |
3104 30 00 00 |- сульфат калію | | 5 | 5 | кг
| | | | |К(2)О
3104 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | кг
| | | | |К(2)О
3105 |Добрива мінеральні | | | |
|або хімічні з | | | |
|вмістом двох чи | | | |
|трьох поживних | | | |
|елементів: азоту, | | | |
|фосфору та калію; | | | |
|інші добрива; товари| | | |
|з цієї групи у | | | |
|таблетках чи | | | |
|аналогічних формах | | | |
|або в упаковках | | | |
|масою брутто не | | | |
|більш як 10 кг: | | | |
3105 10 00 00 |- речовини з цієї | | 5 | 5 | -
|групи у таблетках | | | |
|чи аналогічній формі| | | |
|або в упаковках | | | |
|масою брутто не | | | |
|більш як 10 кг | | | |
3105 20 |- добрива мінеральні| | | |
|або хімічні з | | | |
|вмістом трьох | | | |
|поживних елементів: | | | |
|азоту, фосфору та | | | |
|калію: | | | |
3105 20 10 00 |- - з вмістом азоту | | 5 | 5 | -
|понад 10 мас.% у | | | |
|перерахунку на сухий| | | |
|безводний продукт | | | |
3105 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -

3105 30 00 00 |- гідроортофосфат  |   |  5   |  5   | -
|діамонію | | | |
|(фосфатдіамоній) | | | |
3105 40 00 00 |- дигідроортофосфат | | 5 | 5 | -
|амонію | | | |
|(фосфатмоноамоній) | | | |
|та його суміші з | | | |
|гідроортофосфатом | | | |
|амонію | | | |
|(фосфатдіамоній) | | | |
|- добрива мінеральні| | | |
|або хімічні інші з | | | |
|вмістом двох | | | |
|поживних елементів: | | | |
|азоту і фосфору: | | | |
3105 51 00 00 |- - з вмістом | | 5 | 5 | -
|нітратів та | | | |
|фосфатів | | | |
3105 59 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3105 60 |- добрива мінеральні| | | |
|або хімічні з | | | |
|вмістом двох | | | |
|поживних елементів: | | | |
|фосфору та калію: | | | |
3105 60 10 00 |- - суперфосфат | | 5 | 5 | -
|калію | | | |
3105 60 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3105 90 |- інші: | | | |
3105 90 10 00 |- - природний нітрат| | 5 | 5 | -
|калію-натрію, що | | | |
|складається з | | | |
|природної суміші | | | |
|нітрату натрію та | | | |
|нітрату калію | | | |
|(частка калію може | | | |
|досягати 44%) із | | | |
|загальним вмістом | | | |
|азоту не більш як | | | |
|16,30 мас.% у | | | |
|перерахунку на сухий| | | |
|безводний продукт | | | |
|- - інші: | | | |
3105 90 91 00 |- - - з вмістом | | 5 | 5 | -
|азоту понад 10 мас.%| | | |
|у перерахунку на | | | |
|сухий безводний | | | |
|продукт | | | |
3105 90 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -

Група 32
Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні,
пігменти та інші барвники,
фарби і лаки; мастики, чорнила

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) окремі елементи або сполуки певного хімічного складу, за винятком включених до товарних позицій 3203 або 3204, неорганічні продукти, які використовують як люмінофори (товарна позиція 3206), скло, отримане з плавленого кварцу або інших плавлених кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також фарби та інші барвники у різних формах або упаковках для роздрібної торгівлі товарної позиції 3212;

б) танати та інші танінові похідні продуктів товарних позицій 2936-2939, 2941 або 3501-3504;

в) мастики асфальтові та інші бітумінозні мастики товарної позиції 2715.

2. Суміші стабілізованих солей діазонію та компоненти, які використовують для виробництва азобарвників, включаються до товарної позиції 3204.

3. До товарних позицій 3203, 3204, 3205 і 3206 включаються препарати, виготовлені на основі барвників (включаючи у випадку товарної позиції 3206 барвникові пігменти товарної позиції 2530 або групи 28, металеві пластівці і порошки), які використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час виробництва барвників. У той же час до цих товарних позицій не включаються пігменти у дисперсіях у неводних середовищах, у рідкому або пастоподібному стані, використовувані у виробництві фарб, у тому числі емалей (товарна позиція 3212), або інші продукти товарних позицій 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 або 3215.

4. До товарної позиції 3208 включаються розчини (крім колодію), що складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901-3913, в органічних летких розчинниках, коли частка розчинника перевищує 50 мас.% розчину.

5. У цій групі термін "барвники" не поширюється на продукти, використовувані як наповнювачі олійних фарб, незалежно від того, можуть чи не можуть вони бути використані у клейових фарбах.

6. У товарній позиції 3212 термін "фольга для тиснення" означає лише тонкі листові матеріали, використовувані для нанесення відбитків, наприклад, на обкладинки книжок або стрічки на капелюхах, які складаються з:

а) металевих порошків (включаючи порошки дорогоцінних металів) або пігментів, агломерованих за допомогою клею, желатину або інших сполучних речовин;

б) металів (включаючи дорогоцінні) або пігментів, нанесених на листи з будь-якого матеріалу, який править за основу (підкладка).

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3201 |Екстракти дубильні | | | |
|рослинного | | | |
|походження; таніни | | | |
|та їх солі, ефіри | | | |
|прості та складні та| | | |
|інші похідні: | | | |
3201 10 00 00 |- екстракт квебрахо | | 5 | 5 | -
3201 20 00 00 |- екстракт мімози | | 5 | 5 | -
3201 90 |- інші: | | | |
3201 90 20 00 |- - екстракт сумаха,| | 5 | 5 | -
|екстракт | | | |
|крупнолускатого | | | |
|дуба, екстракт дуба | | | |
|або каштана | | | |
3201 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3202 |Синтетичні органічні| | | |
|дубильні речовини; | | | |
|неорганічні дубильні| | | |
|речовини; дубильні | | | |
|препарати з вмістом | | | |
|або без вмісту | | | |
|природних дубильних | | | |
|речовин; ферментні | | | |
|препарати для | | | |
|попереднього | | | |
|дублення: | | | |
3202 10 00 00 |- синтетичні | | 0 | 0 | -
|органічні дубильні | | | |
|речовини | | | |
3202 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | -
3203 00 |Барвники рослинного | | | |
|або тваринного | | | |
|походження | | | |
|(включаючи | | | |
|фарбувальні | | | |
|екстракти, за | | | |
|винятком тваринного | | | |
|вугілля) | | | |
|визначеного чи | | | |
|невизначеного | | | |
|хімічного складу; | | | |
|препарати, зазначені| | | |
|у примітці 3 до цієї| | | |
|групи, виготовлені з| | | |
|барвників рослинного| | | |
|або тваринного | | | |
|походження: | | | |
|- барвники | | | |
|рослинного | | | |
|походження та | | | |
|препарати на їх | | | |
|основі: | | | |
3203 00 11 00 |- - чорний катеху, | | 5 | 5 | -
|акація (Асасіа | | | |
|catechu) | | | |
3203 00 19 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3203 00 90 00 |- барвники | | 5 | 5 | -
|тваринного | | | |
|походження та | | | |
|препарати на їх | | | |
|основі | | | |

3204     |Органічні синтетичні|   |     |     |
|барвники, | | | |
|визначеного чи | | | |
|невизначеного | | | |
|хімічного складу; | | | |
|препарати, зазначені| | | |
|у примітці 3 до цієї| | | |
|групи, виготовлені | | | |
|на основі органічних| | | |
|синтетичних | | | |
|барвників; органічні| | | |
|синтетичні продукти | | | |
|гатунків, які | | | |
|використовують як | | | |
|флуоресцентні | | | |
|відбілювальні | | | |
|препарати або як | | | |
|люмінофори, | | | |
|визначеного або | | | |
|невизначеного | | | |
|хімічного складу: | | | |
|- органічні, | | | |
|синтетичні барвники | | | |
|та препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих | | | |
|барвників, | | | |
|розглянутих у | | | |
|примітці 3 до цієї | | | |
|групи: | | | |
3204 11 00 00 |- - барвники | | 0 | 0 | -
|дисперсні та засоби,| | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих барвників| | | |
3204 12 00 |- - кислотні | | | |
|барвники попередньо | | | |
|металізовані або | | | |
|неметалізовані та | | | |
|препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих | | | |
|барвників; барвники | | | |
|протравлювальні та | | | |
|препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих | | | |
|барвників: | | | |
3204 12 00 10 |- - - фуксин | | 0,1 | 0,1 | -
|кислотний Ф | | | |
3204 12 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3204 13 00 00 |- - основні барвники| | 5 | 5 | -
|та препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих барвників| | | |
3204 14 00 00 |- - прямі барвники | | 0 | 0 | -
|та препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих барвників| | | |
3204 15 00 00 |- - кубові барвники | | 5 | 5 | -
|(включаючи ті, що | | | |
|використовуються як | | | |
|пігменти) та | | | |
|препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих барвників| | | |
3204 16 00 00 |- - барвники | | 0 | 0 | -
|хімічно активні та | | | |
|препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих барвників| | | |
3204 17 00 00 |- - пігменти та | | 0 | 0 | -
|препарати, | | | |
|виготовлені з них | | | |
3204 19 00 00 |- - інші, включаючи | | 2 | 2 | -
|суміші декількох | | | |
|барвників підпозицій| | | |
|3204 11-3204 19 | | | |
3204 20 00 00 |- синтетичні | | 0 | 0 | -
|органічні речовини | | | |
|гатунків, які | | | |
|використовують як | | | |
|флуоресцентні | | | |
|відбілювальні | | | |
|препарати | | | |

3204 90 00 00 |- інші       |   |  0   |  0   |
3205 00 00 00 |Лаки фарбувальні | | 0 | 0 | -
|кольорові; | | | |
|препарати, зазначені| | | |
|у примітці 3 до цієї| | | |
|групи, виготовлені з| | | |
|цих лаків | | | |
3206 |Інші фарбувальні | | | |
|речовини; препарати,| | | |
|зазначені у примітці| | | |
|3 до цієї групи, | | | |
|відмінні від | | | |
|матеріалів товарних | | | |
|позицій 3203, 3204 | | | |
|або 3205; | | | |
|неорганічні речовини| | | |
|гатунків, які | | | |
|використовують як | | | |
|люмінофори, з точно | | | |
|визначеним або | | | |
|невизначеним | | | |
|хімічним складом: | | | |
|- пігменти та | | | |
|препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі діоксиду | | | |
|титану: | | | |
3206 11 00 |- - з вмістом не | | | |
|менше 80 мас.% | | | |
|діоксиду титану у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину: | | | |
3206 11 00 10 |- - - з вмістом не | | 6,5 | 6,5 | -
|менше 80 мас.%, але | | | |
|не більше 93 мас.% | | | |
|діоксиду титану у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину | | | |
3206 11 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3206 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3206 20 00 00 |- пігменти та | | 5 | 5 | -
|препарати, | | | |
|виготовлені із | | | |
|сполук хрому | | | |
3206 30 00 00 |- пігменти та | | 5 | 5 | -
|препарати, | | | |
|виготовлені із | | | |
|сполук кадмію | | | |
|- інші барвники та | | | |
|інші препарати: | | | |
3206 41 00 00 |- - ультрамарин та | | 5 | 5 | -
|препарати з нього | | | |
3206 42 00 00 |- - літопон та інші | | 5 | 5 | -
|пігменти та | | | |
|препарати, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі сульфіду | | | |
|цинку | | | |
3206 43 00 00 |- - пігменти та | | 5 | 5 | -
|препарати, | | | |
|виготовлені з | | | |
|гексаціанфератів | | | |
|(фероціанідів або | | | |
|фериціанідів) | | | |

3206 49    |- - інші:      |   |     |     |
3206 49 10 00 |- - - магнетит | | 5 | 5 | -
3206 49 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3206 50 00 00 |- продукти з | | 5 | 5 | -
|неорганічних речовин| | | |
|гатунків, які | | | |
|використовують як | | | |
|люмінофори | | | |
3207 |Готові пігменти, | | | |
|речовини-глушники та| | | |
|барвники, | | | |
|склоподібна емаль і | | | |
|глазур, ангоби | | | |
|(шлікери), рідкі | | | |
|глянцювальні | | | |
|речовини та | | | |
|аналогічні препарати| | | |
|гатунків, які | | | |
|використовують при | | | |
|виробництві | | | |
|кераміки, емалевих | | | |
|та скляних виробів; | | | |
|скляний фрит та інше| | | |
|скло у вигляді | | | |
|порошку, гранул або | | | |
|пластівців: | | | |
3207 10 00 00 |- готові пігменти, | | 2 | 2 |
|готові речовини- | | | |
|глушники для скла і | | | |
|готові барвники та | | | |
|аналогічні препарати| | | |
3207 20 |- емалі і полива | | | |
|склоподібні, ангоби | | | |
|та аналогічні | | | |
|препарати: | | | |
3207 20 10 00 |- - ангоби (шлікери)| | 2 | 2 | -
3207 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3207 30 00 00 |- рідкі глянцювальні| | 5 | 5 | -
|речовини та | | | |
|аналогічні препарати| | | |
3207 40 |- скляний фрит та | | | |
|інші гатунки скла у | | | |
|вигляді порошку, | | | |
|гранул або | | | |
|пластівців: | | | |
3207 40 10 00 |- - різновидність | | 5 | 5 | -
|скла, так зване | | | |
|"емальоване скло" | | | |
|(глазур) | | | |
3207 40 20 00 |- - скло у вигляді | | 5 | 5 | -
|пластівців завдовжки| | | |
|0,1 мм або більше, | | | |
|але не більш як | | | |
|3,5 мм і завтовшки | | | |
|2 мкм або більше, | | | |
|але не більш як | | | |
|5 мкм | | | |
3207 40 30 00 |- - скло у вигляді | | 5 | 5 | -
|порошку або гранул з| | | |
|вмістом 99 мас.% або| | | |
|більше діоксиду | | | |
|кремнію | | | |
3207 40 80 00 |- - інші | | 5 | 5 | -

3208     |Фарби та лаки    |   |     |     |
|(включаючи емалі та | | | |
|політури) на основі | | | |
|синтетичних | | | |
|полімерів або | | | |
|хімічно | | | |
|модифікованих | | | |
|природних полімерів,| | | |
|дисперговані або | | | |
|розчинені у неводних| | | |
|середовищах; | | | |
|розчини, зазначені у| | | |
|примітці 4 до цієї | | | |
|групи: | | | |
3208 10 |- що містять складні| | | |
|поліефіри: | | | |
3208 10 10 |- - зазначені у | | | |
|примітці 4 | | | |
|до цієї групи: | | | |
3208 10 10 10 |- - - лаки | | 3 | 3 | -
|(емаль-лаки) | | | |
|поліефірні, | | | |
|поліефірідні- | | | |
|електротехнічні для | | | |
|емальпроводів | | | |
|- - - інші: | | | |
3208 10 10 91 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3208 10 10 98 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3208 10 90 |- - інші: | | | |
3208 10 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3208 10 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3208 20 |- на основі | | | |
|акрилових або | | | |
|вінілових | | | |
|полімерів: | | | |
3208 20 10 |- - зазначені у | | | |
|примітці 4 до цієї | | | |
|групи | | | |
3208 20 10 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3208 20 10 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3208 20 90 |- - інші: | | | |
3208 20 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3208 20 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3208 90 |- інші: | | | |
|- - зазначені у | | | |
|примітці 4 до цієї | | | |
|групи: | | | |
3208 90 11 00 |- - - поліуретан на | | 5 | 5 | -
|основі 2,2'-(трет- | | | |
|бутиліміно) | | | |
|діетанолу та | | | |
|4,4'-метилендицикло-| | | |
|гексил діізоціанату | | | |
|у вигляді розчину | | | |
|в N,N-диметилацета- | | | |
|міді з вмістом | | | |
|48 мас.% або більше | | | |
|полімеру | | | |

3208 90 13 00 |- - - сополімер   |   |  5   |  5   | -
|п-крезолу та | | | |
|дивінілбензолу у | | | |
|вигляді розчину в | | | |
|N,N-диметилацетаміді| | | |
|з вмістом 48 мас.% | | | |
|або більше полімеру | | | |
3208 90 19 |- - - інші: | | | |
3208 90 19 10 |- - - - лаки | | 1 | 1 | -
|(емаль-лаки) | | | |
|поліуретанові | | | |
|електротехнічні для | | | |
|емальпроводів | | | |
3208 90 19 20 |- - - - лаки | | 1 | 1 | -
|(емаль-лаки) | | | |
|поліамідні, | | | |
|поліамідімідні | | | |
|електротехнічні для | | | |
|емальпроводів | | | |
|- - - - інші: | | | |
3208 90 19 91 |- - - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3208 90 19 98 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -
|- - інші: | | | |
3208 90 91 |- - - на основі | | | |
|синтетичних | | | |
|полімерів: | | | |
3208 90 91 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3208 90 91 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3208 90 99 00 |- - - на основі | | 1 | 1 | -
|хімічно | | | |
|модифікованих | | | |
|природних полімерів | | | |
3209 |Фарби та лаки | | | |
|(включаючи емалі та | | | |
|політури) на основі | | | |
|синтетичних | | | |
|полімерів або | | | |
|хімічних | | | |
|модифікованих | | | |
|природних полімерів,| | | |
|дисперговані або | | | |
|розчинені у водних | | | |
|середовищах: | | | |
3209 10 00 00 |- на основі | | 0 | 0 | -
|акрилових або | | | |
|вінілових полімерів | | | |
3209 90 00 |- інші: | | | |
3208 90 00 10 |- - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3208 90 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -

3210 00    |Інші фарби та лаки |   |     |     |
|(включаючи емалі, | | | |
|політури та клеєві | | | |
|фарби; готові водні | | | |
|пігменти, які | | | |
|використовують для | | | |
|остаточної обробки | | | |
|шкіри: | | | |
3210 00 10 |- олійні фарби та | | | |
|лаки (включаючи | | | |
|емалі та політури): | | | |
3210 00 10 10 |- - фарби | | 6,5 | 6,5 | -
3210 00 10 90 |- - лаки | | 5 | 5 | -
3210 00 90 00 |- інші | | 5 | 5 | -
3211 00 00 |Готові сикативи: | | | |
3211 00 00 10 |- безсвинцеві | | 0,5 | 0,5 | -
3211 00 00 90 |- інші | | 5 | 5 | -
3212 |Пігменти (включаючи | | | |
|металеві порошки та | | | |
|металеві пластівці),| | | |
|дисперговані у | | | |
|неводних | | | |
|середовищах, у | | | |
|вигляді рідини, | | | |
|пасти або густої | | | |
|маси, гатунків, які | | | |
|використовують для | | | |
|виробництва фарб | | | |
|(включаючи емалі); | | | |
|фольга для тиснення;| | | |
|фарбувальні засоби | | | |
|та інші барвники, | | | |
|подані розфасованими| | | |
|у форми або упаковки| | | |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі: | | | |
3212 10 |- фольга для | | | |
|тиснення: | | | |
3212 10 10 00 |- - з основою з | | 5 | 5 | -
|недорогоцінного | | | |
|металу | | | |
3212 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3212 90 |- інші: | | | |
|- - пігменти | | | |
|(включаючи металеві | | | |
|порошки та | | | |
|пластівці), | | | |
|дисперговані у | | | |
|неводному середовищі| | | |
|у вигляді рідини, | | | |
|пасти або густої | | | |
|маси, гатунків, які | | | |
|використовуються для| | | |
|виробництва фарб | | | |
|(включаючи емалі): | | | |
3212 90 10 00 |- - - перламутрова | | 5 | 5 | -
|есенція | | | |
|- - - інші: | | | |
3212 90 31 00 |- - - - на основі | | 5 | 5 | -
|алюмінієвого порошку| | | |
3212 90 39 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
3212 90 90 00 |- барвники та інші | | 5 | 5 | -
|пігменти, | | | |
|представлені у | | | |
|формах або упаковках| | | |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі | | | |

3213     |Фарби художні всіх |   |     |     |
|видів (для живопису,| | | |
|навчання, оформлення| | | |
|вивісок, | | | |
|модифіковані | | | |
|тональні фарби, | | | |
|фарби для забав | | | |
|тощо) у таблетках, | | | |
|тюбиках, баночках, | | | |
|флаконах, лотках | | | |
|тощо: | | | |
3213 10 00 00 |- фарби у наборах | | 5 | 5 | -
3213 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | -
3214 |Замазки для скла, | | | |
|садові замазки, | | | |
|цементи смоляні, | | | |
|замазки (для | | | |
|ущільнення) та інші | | | |
|мастики; шпаклівки | | | |
|для малярних робіт; | | | |
|невогнетривкі суміші| | | |
|для підготовки | | | |
|поверхонь фасадів, | | | |
|внутрішніх стін | | | |
|будівель, підлоги, | | | |
|стель тощо: | | | |
3214 10 |- замазки для скла, | | | |
|садові замазки, | | | |
|цементи смоляні, | | | |
|замазки (для | | | |
|ущільнення); інші | | | |
|мастики; шпаклівки | | | |
|для малярних робіт: | | | |
3214 10 10 |- - замазки для | | | |
|скла, садові | | | |
|замазки, цементи | | | |
|смоляні, замазки | | | |
|(для ущільнення) | | | |
|та інші мастики: | | | |
3214 10 10 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3214 10 10 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3214 10 90 |- - шпаклівки для | | | |
|малярних робіт: | | | |
3214 10 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3214 10 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3214 90 00 |- інші: | | | |
3214 90 00 10 |- - що | | 2 | 2 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3214 90 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -
3215 |Фарба друкарська, | | | |
|чорнило та туш для | | | |
|писання, малювання | | | |
|або креслення та | | | |
|інші чорнило і туш, | | | |
|концентровані або | | | |
|неконцентровані, у | | | |
|твердому стані чи | | | |
|ні: | | | |

       |- фарби друкарські: |   |     |     |
3215 11 00 00 |- - чорні | | 0 | 0 | -
3215 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3215 90 |- інші: | | | |
3215 90 10 00 |- - чорнило та туш | | 5 | 5 | -
|для писання, | | | |
|малювання або | | | |
|креслення | | | |
3215 90 80 00 |- - інші | | 5 | 5 | -

Група 33
Ефірні олії та резиноїди;
парфумерні, туалетні та косметичні препарати

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) природні живиці або рослинні екстракти товарної позиції 1301 або 1302;

б) мило та інші вироби товарної позиції 3401;

в) живичний, деревний або сульфатний скипидар та інші продукти товарної позиції 3805.

2. У товарній позиції 3302 термін "запашні речовини" означає лише речовини товарної позиції 3301, запашні компоненти, видобуті з цих речовин, і синтетичні ароматичні речовини.

3. До товарних позицій 3303-3307 включаються, крім того, змішані або незмішані продукти (за винятком водних ароматичних дистилятів і водних розчинів ефірних олій), придатні для використання як товари цих позицій і розфасовані для роздрібної торгівлі.

4. Термін "парфумерні, косметичні або туалетні засоби" у товарній позиції 3307 означає, зокрема, такі вироби: пакети з ароматичними рослинами; запашну речовину, що розповсюджує запах під час горіння; ароматизовані серветки чи папір, просочений або вкритий косметичними сполуками; речовини для зберігання контактних лінз або протезів (штучних очей); вату і повсть, неткані матеріали, просочені, покриті або збризнуті парфумерними або косметичними сполуками; туалетні засоби для тварин.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3301 |Олії ефірні | | | |
|(детерпенізовані чи | | | |
|недетерпенізовані), | | | |
|включаючи так звані | | | |
|"конкрети" та | | | |
|"абсолюти" | | | |
|(екстракти | | | |
|квіткових ефірних | | | |
|олій); резиноїди; | | | |
|екстракти ефірних | | | |
|олій із смолистих | | | |
|речовини; | | | |
|концентрати | | | |
|ефірних олій у | | | |
|жирах, жирних оліях,| | | |
|восках або в інших | | | |
|подібних речовинах, | | | |
|одержані методом | | | |
|анфлеражу або | | | |
|мацерації; терпенові| | | |
|побічні продукти | | | |
|детерпенізації | | | |
|ефірних олій; водні | | | |
|дистиляти та водні | | | |
|розчини ефірних | | | |
|олій: | | | |
|- ефірні олії | | | |
|цитрусових плодів: | | | |
3301 11 |- - бергамоту: | | | |
3301 11 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 11 90 00 |- - - детерпенізо- | | 6,5 | 6,5 | -
|вані | | | |
3301 12 |- - апельсина: | | | |
3301 12 10 00 |- - - недетерпе- | | 0 | 0 | -
|нізовані | | | |
3301 12 90 00 |- - - детерпені- | | 0 | 0 | -
|зовані | | | |
3301 13 |- - лимона: | | | |
3301 13 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 13 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 14 |- - солодкого лимона| | | |
|(лайм справжній): | | | |
3301 14 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 14 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 19 |- - інші: | | | |
3301 19 10 00 |- - - недетерпе- | | 0 | 0 | -
|нізовані | | | |
3301 19 90 00 |- - - детерпені- | | 0 | 0 | -
|зовані | | | |
|- ефірні олії, крім | | | |
|ефірних олій | | | |
|цитрусових плодів: | | | |
3301 21 |- - герані: | | | |
3301 21 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 21 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 22 |- - жасмину: | | | |
3301 22 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 22 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 23 |- - лаванди або | | | |
|лавандину: | | | |
3301 23 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 23 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 24 |- - перцевої м'яти | | | |
|(Mentha piperita): | | | |
3301 24 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 24 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 25 |- - інших видів | | | |
|м'яти: | | | |
3301 25 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 25 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 26 |- - бородачу: | | | |
3301 26 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 26 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | -
|зовані | | | |
3301 29 |- - інші: | | | |
|- - - гвоздичне, | | | |
|неролієве, іланг- | | | |
|ілангове: | | | |
3301 29 11 00 |- - - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 29 31 00 |- - - - детерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
|- - - інші: | | | |
3301 29 61 00 |- - - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 29 91 00 |- - - - детерпе- | | 6,5 | 6,5 | -
|нізовані | | | |
3301 30 00 00 |- резиноїди | | 6,5 | 6,5 | -
3301 90 |- інші: | | | |
3301 90 10 00 |- - терпенові | | 6,5 | 6,5 | -
|побічні продукти | | | |
|детерпенізації | | | |
|ефірних олій | | | |
|- - витяжка ефірних | | | |
|олій: | | | |

3301 90 21 00 |- - - з локриці та |   |  6,5  |  6,5  | -
|хмелю | | | |
3301 90 29 00 |- - - з піретруму | | 6,5 | 6,5 | -
|або коріння рослин, | | | |
|що мають вміст | | | |
|ротенону; суміші | | | |
|рослинних екстрактів| | | |
|для виробництва | | | |
|напоїв або готових | | | |
|харчових продуктів | | | |
|- - - інші: | | | |
3301 90 31 00 |- - - - лікарські | | 6,5 | 6,5 | -
3301 90 39 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3301 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3302 |Суміші запашних | | | |
|речовин та суміші | | | |
|(включаючи спиртові | | | |
|розчини), одержані | | | |
|на основі однієї або| | | |
|кількох таких | | | |
|речовин, які | | | |
|застосовуються як | | | |
|промислова сировина;| | | |
|інші препарати із | | | |
|запашних речовин, | | | |
|які застосовуються у| | | |
|виробництві напоїв: | | | |
3302 10 |- для використання у| | | |
|харчовій | | | |
|промисловості та у | | | |
|виробництві напоїв: | | | |
|- - для використання| | | |
|у виробництві | | | |
|напоїв: | | | |
|- - - препарати, що | | | |
|містять усі | | | |
|ароматизуючі | | | |
|компоненти приправ і| | | |
|спецій, які | | | |
|характеризують | | | |
|напій: | | | |
3302 10 10 00 |- - - - з вмістом | | 5 | 5 | -
|понад 0,5% об'єму | | | |
|спирту | | | |
|- - - - інші: | | | |
3302 10 21 00 |- - - - - без вмісту| | 5 | 5 | -
|молочних жирів, | | | |
|цукрози, ізоглюкози,| | | |
|глюкози або | | | |
|крохмалю, або з | | | |
|вмістом менш як | | | |
|1,5% молочних | | | |
|жирів, менш як 5% | | | |
|цукрози або | | | |
|ізоглюкози, 5% | | | |
|глюкози або крохмалю| | | |
3302 10 29 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -
3302 10 40 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3302 10 90 00 |- - для використання| | 0 | 0 | -
|у харчовій | | | |
|промисловості | | | |

3302 90    |- інші:       |   |     |     |
3302 90 10 00 |- - спиртові розчини| | 5 | 5 | -
3302 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3303 00 |Парфуми (духи) і | | | |
|туалетна вода: | | | |
3303 00 10 00 |- парфуми (духи) | | 6,5 | 6,5 | -
3303 00 90 00 |- туалетна вода | | 6,5 | 6,5 | -
3304 |Косметичні препарати| | | |
|або засоби для | | | |
|макіяжу та препарати| | | |
|для догляду за | | | |
|шкірою, крім | | | |
|лікарських | | | |
|препаратів, | | | |
|включаючи | | | |
|сонцезахисні | | | |
|препарати або | | | |
|препарати для | | | |
|загару; засоби для | | | |
|манікюру та | | | |
|педикюру: | | | |
3304 10 00 00 |- засоби для макіяжу| | 6,5 | 6,5 | -
|губ | | | |
3304 20 00 00 |- засоби для макіяжу| | 6,5 | 6,5 | -
|очей | | | |
3304 30 00 00 |- засоби для | | 6,5 | 6,5 | -
|манікюру або | | | |
|педикюру | | | |
|- інші: | | | |
3304 91 00 00 |- - пудри, включаючи| | 6,5 | 6,5 | -
|компактні | | | |
3304 99 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3305 |Засоби для догляду | | | |
|за волоссям: | | | |
3305 10 00 00 |- шампуні | | 6,5 | 6,5 | -
3305 20 00 00 |- засоби для | | 6,5 | 6,5 | -
|тривалого завивання | | | |
|або розпрямлення | | | |
|волосся | | | |
3305 30 00 00 |- лаки для волосся | | 6,5 | 6,5 | -
3305 90 |- інші: | | | |
3305 90 10 00 |- - лосьйони для | | 6,5 | 6,5 | -
|волосся | | | |
3305 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3306 |Засоби для гігієни | | | |
|порожнини рота або | | | |
|зубів, включаючи | | | |
|порошки та пасти для| | | |
|зубних протезів; | | | |
|нитки, | | | |
|використовувані для | | | |
|очищення проміжків | | | |
|між зубами | | | |
|(зубоочисні нитки), | | | |
|упаковані для | | | |
|роздрібної торгівлі:| | | |
3306 10 00 00 |- зубні порошки та | | 6,5 | 6,5 | -
|пасти | | | |
3306 20 00 00 |- нитки, | | 6,5 | 6,5 | -
|використовувані для | | | |
|очищення проміжків | | | |
|між зубами | | | |
|(зубоочисні нитки) | | | |

3306 90 00 00 |- інші       |   |  6,5  |  6,5  | -
3307 |Засоби, які | | | |
|використовують перед| | | |
|голінням, під час | | | |
|гоління або після | | | |
|гоління; дезодоранти| | | |
|для тіла, препарати | | | |
|для приготування | | | |
|ванн, депілятори, | | | |
|інші парфумерні або | | | |
|туалетні і | | | |
|косметичні | | | |
|препарати, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань; | | | |
|дезодоранти для | | | |
|приміщень, | | | |
|ароматизовані або | | | |
|неароматизовані, | | | |
|з дезінфікуючими | | | |
|властивостями чи без| | | |
|них: | | | |
3307 10 00 00 |- засоби, які | | 6,5 | 6,5 | -
|використовують перед| | | |
|голінням, під час | | | |
|гоління або після | | | |
|гоління | | | |
3307 20 00 00 |- дезодоранти для | | 6,5 | 6,5 | -
|тіла та протипотові | | | |
|препарати | | | |
3307 30 00 00 |- Запашні | | 6,5 | 6,5 | -
|(ароматизуючі) солі | | | |
|та інші препарати | | | |
|для приготування | | | |
|ванн | | | |
|- препарати для | | | |
|надання пахощів або | | | |
|дезодорування | | | |
|повітря приміщень, | | | |
|включаючи | | | |
|ароматизуючі | | | |
|препарати для | | | |
|проведення | | | |
|релігійних обрядів: | | | |
3307 41 00 00 |- - "агарбатти" та | | 6,5 | 6,5 | -
|інші ароматизуючі | | | |
|препарати, які | | | |
|дають пахощі при | | | |
|горінні | | | |
3307 49 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3307 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 34
Мило, поверхнево-активні органічні речовини,
мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск,
готовий віск, суміші для чищення або полірування,
свічки та аналогічні вироби, пасти для
ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші
на основі гіпсу для стоматологічних цілей

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) харчові суміші або готові продукти з тваринних або рослинних жирів або олій, які використовують для змащування форм (товарна позиція 1517);

б) окремі сполуки певного хімічного складу;

в) шампуні, зубні пасти і порошки, креми і піни для гоління, суміші для прийняття ванн з вмістом мила або інших органічних поверхнево-активних речовин (товарні позиції 3305, 3306 або 3307).

2. У товарній позиції 3401 термін "мило" застосовується тільки до розчинного у воді мила. Мило та інші продукти цієї товарної позиції можуть мати добавки інших речовин (наприклад, засобів для дезінфекції, абразивних порошків, наповнювачів, лікарських речовин). Продукти з вмістом абразивних порошків включаються до цієї товарної позиції лише у формі брусків, шматків або фігурних виробів. Ці продукти в інших формах слід включати до товарної позиції 3405 як "пасти і порошки для чищення та аналогічні препарати".

3. У товарній позиції 3402 термін "поверхнево-активні органічні речовини" означає такі продукти, які при змішуванні з водою у концентрації 0,5% при температурі 20 град.С та витримуванні упродовж 1 години при тій самій температурі:

а) дають прозору або напівпрозору рідину або стабільну емульсію без випадання нерозчинної речовини;

б) знижують поверхневий натяг води до 4,5 х 10(-2) Н/м (45 дин/см) або менше.

4. У товарній позиції 3403 термін "оливи з нафти або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів" стосується продуктів, визначених у примітці 2 до групи 27.

5. У товарній позиції 3404, ураховуючи винятки, зазначені нижче, терміни "штучний віск і готовий віск" застосовуються лише:

А) до отриманих хімічним способом органічних продуктів воскоподібного характеру, розчинених або не розчинених у воді;

Б) до продуктів, одержаних змішуванням різних видів воску;

В) до продуктів воскоподібного характеру на основі одного або кількох видів воску і з вмістом жирів, мінеральних речовин або інших речовин.

До товарної позиції 3404 не включаються:

а) продукти товарних позицій 1516, 3402 або 3823, навіть якщо вони мають властивість воску;

б) незмішані тваринні воски і рослинні воски (товарна позиція 1521), включаючи очищені або неочищені, забарвлені або незабарвлені;

в) мінеральні воски та аналогічні продукти товарної позиції 2712, змішані або незмішані або лише забарвлені; або

г) воски, змішані з рідким середовищем, дисперговані або розчинені у ньому (товарні позиції 3405, 3809 тощо).

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3401 |Мило; поверхнево- | | | |
|активні органічні | | | |
|речовини та мийні | | | |
|засоби, які | | | |
|застосовуються як | | | |
|мило, у формі | | | |
|брусків, брикетів | | | |
|або фігурних виробів| | | |
|з вмістом або без | | | |
|вмісту мила; папір, | | | |
|вата, повсть, фетр | | | |
|та неткані | | | |
|матеріали, | | | |
|просочені, або | | | |
|покриті (частково | | | |
|або повністю) милом | | | |
|чи детергентом: | | | |
|- мило, органічна | | | |
|поверхнево-активна | | | |
|продукція та мийні | | | |
|засоби у формі | | | |
|брусків, брикетів | | | |
|або фігурних | | | |
|виробів; папір, | | | |
|повсть, вата, фетр | | | |
|та неткані | | | |
|матеріали, просочені| | | |
|або покриті | | | |
|(частково або | | | |
|повністю) милом чи | | | |
|детергентом: | | | |
3401 11 00 00 |- - мило туалетне | | 6,5 | 6,5 | -
|(включаючи і | | | |
|лікувальне) | | | |
3401 19 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3401 20 |- мило в інших | | | |
|формах: | | | |
3401 20 10 00 |- - пластівці, | | 6,5 | 6,5 | -
|пластини, гранули | | | |
|або порошок | | | |
3401 20 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3402 |Поверхнево-активні | | | |
|органічні речовини | | | |
|(крім мила); | | | |
|поверхнево-активні | | | |
|препарати, засоби | | | |
|для прання | | | |
|(включаючи допоміжні| | | |
|мийні засоби) та | | | |
|засоби для чищення з| | | |
|вмістом або без | | | |
|вмісту мила (крім | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|3401): | | | |
|- органічні, | | | |
|поверхнево-активні | | | |
|речовини, | | | |
|розфасовані або ні | | | |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі: | | | |

3402 11 00 00 |- - аніоноактивні  |   |  2   |  2   | -
3402 12 00 |- - катіоноактивні: | | | |
3402 12 00 10 |- - - бензалконію | | 0 | 0 | -
|хлорид (Benzalkon- | | | |
|sum chloride) | | | |
3402 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | -
3402 13 00 00 |- - неіоногенні | | 2 | 2 | -
3402 19 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
3402 20 |- засоби, | | | |
|розфасовані для | | | |
|роздрібної торгівлі:| | | |
3402 20 10 00 |- - поверхнево- | | 6,5 | 6,5 | -
|активні засоби | | | |
3402 20 90 00 |- - мийні засоби та | | 6,5 | 6,5 | -
|засоби для чищення | | | |
3402 90 |- інші: | | | |
3402 90 10 |- - поверхнево- | | | |
|активні засоби: | | | |
3402 90 10 10 |- - - на основі | | 6,5 | 6,5 | -
|кремнієорганічних | | | |
|речовин | | | |
3402 90 10 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3402 90 90 00 |- - мийні засоби та| | 6,5 | 6,5 | -
|засоби для чищення | | | |
3403 |Засоби змащувальні | | | |
|(включаючи | | | |
|змащувально- | | | |
|охолоджувальні | | | |
|емульсії для | | | |
|різальних | | | |
|інструментів, засоби| | | |
|для змащування | | | |
|різьби болтів і | | | |
|гайок, засоби для | | | |
|видалення іржі або | | | |
|антикорозійні засоби| | | |
|та засоби для | | | |
|змащування форм для | | | |
|кращого видалення | | | |
|виробів з форм, | | | |
|виготовлених на | | | |
|основі мастильних | | | |
|матеріалів), а також| | | |
|засобів, які | | | |
|використовують для | | | |
|просочення | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів, шкіри, | | | |
|хутра та інших | | | |
|матеріалів, за | | | |
|винятком засобів, що| | | |
|містять 70 мас.% і | | | |
|більше нафти або | | | |
|нафтопродуктів, | | | |
|одержаних з | | | |
|бітумінозних | | | |
|мінералів: | | | |
|- з вмістом нафти | | | |
|або нафтопродуктів, | | | |
|одержаних з | | | |
|бітумінозних | | | |
|мінералів: | | | |
3403 11 00 00 |- - засоби для | | 0 | 0 | -
|обробки текстильних | | | |
|матеріалів, шкіри, | | | |
|хутра та інших | | | |
|матеріалів | | | |
3403 19 |- - інші: | | | |
3403 19 10 00 |- - - з вмістом | | 6,5 | 6,5 | -
|70 мас.% або більше | | | |
|мінеральної оливи з | | | |
|нафти чи | | | |
|нафтопродуктів, | | | |
|одержаних з | | | |
|бітумінозних | | | |
|мінералів, які не | | | |
|вважаються основними| | | |
|складовими | | | |
|- - - інші: | | | |

3403 19 91 00 |- - - - засоби для |   |  0   |  0   | -
|змащування машин, | | | |
|механізмів і | | | |
|транспортних засобів| | | |
3403 19 99 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
|- інші: | | | |
3403 91 00 00 |- - засоби для | | 0 | 0 | -
|обробки текстильних | | | |
|матеріалів, шкіри, | | | |
|хутра та інших | | | |
|матеріалів | | | |
3403 99 |- - інші: | | | |
3403 99 10 00 |- - - засоби для | | 0 | 0 | -
|змащування машин, | | | |
|механізмів і | | | |
|транспортних | | | |
|засобів | | | |
|- - - інші: | | | |
3403 99 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3403 99 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3404 |Воски штучні та | | | |
|готові воски: | | | |
3404 10 00 00 |- з хімічно | | 6,5 | 6,5 | -
|модифікованого | | | |
|лігніту (бурого | | | |
|вугілля) | | | |
3404 20 00 00 |- з поліетиленглі- | | 6,5 | 6,5 | -
|колю | | | |
3404 90 |- інші: | | | |
3404 90 10 00 |- - воски готові, | | 6,5 | 6,5 | -
|включаючи сургучі | | | |
3404 90 90 |- - інші: | | | | -
3404 90 90 10 |- - - поліетиленовий| | 5 | 5 | -
|віск | | | |
3404 90 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3404 90 90 |- - - інші: | | | |
3404 90 90 91 |- - - - що | | 2,5 | 2,5 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3404 90 90 98 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3405 |Вакси та креми для | | | |
|чищення взуття, | | | |
|воскові мастики, | | | |
|полірувальні засоби | | | |
|для догляду за | | | |
|меблями, підлогою, | | | |
|кузовами | | | |
|транспортних | | | |
|засобів, склом або | | | |
|металом, пасти для | | | |
|чищення, порошки та | | | |
|аналогічні засоби (у| | | |
|тому числі папір, | | | |
|вата, повсть, фетр, | | | |
|неткані матеріали, | | | |
|пластмаси або гума | | | |
|пориста, просочені | | | |
|або вкриті цими | | | |
|речовинами), за | | | |
|винятком восків | | | |
|товарної позиції | | | |
|3404: | | | |

3405 10 00 00 |- вакси, креми та  |   |  6,5  |  6,5  | -
|аналогічні засоби | | | |
|для чищення взуття | | | |
|або шкіри | | | |
3405 20 00 00 |- воскові мастики та| | 6,5 | 6,5 | -
|аналогічні засоби | | | |
|для догляду за | | | |
|дерев'яними меблями,| | | |
|підлогами та іншими | | | |
|дерев'яними | | | |
|поверхнями | | | |
3405 30 00 |- полірувальні та | | | |
|аналогічні засоби | | | |
|для догляду за | | | |
|кузовами | | | |
|транспортних | | | |
|засобів, крім | | | |
|полірувальних | | | |
|засобів для металів:| | | |
3405 30 00 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3405 30 00 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3405 40 00 00 |- пасти, порошки та | | 6,5 | 6,5 | -
|інші очисні засоби | | | |
3405 90 |- інші: | | | |
3405 90 10 00 |- - засоби для | | 6,5 | 6,5 | -
|полірування | | | |
|металевих поверхонь | | | |
3405 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3405 90 10 |- - засоби для | | | |
|полірування | | | |
|металевих поверхонь:| | | |
3405 90 10 10 |- - - для промисло- | | 0 | 0 | -
|вого складання | | | |
|моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3405 90 10 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3405 90 90 |- - інші: | | | |
3405 90 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3405 90 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3406 00 |Свічки будь-які | | | |
|(парафінові, | | | |
|стеаринові, сальні, | | | |
|воскові, прості та | | | |
|фігурні) та | | | |
|аналогічні вироби: | | | |
|- свічки: | | | |
3406 00 11 00 |- - прості, | | 6,5 | 6,5 | -
|неароматизовані | | | |
3406 00 19 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3406 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | -

3407 00 00 00 |Пасти для ліплення, |   |  0   |  0   | -
|включаючи ті, що | | | |
|виготовляються для | | | |
|дитячих розваг; | | | |
|препарати, які | | | |
|називають | | | |
|"стоматологічними | | | |
|восками", або суміші| | | |
|для одержання | | | |
|зліпків зубів, | | | |
|розфасовані у | | | |
|наборах, в | | | |
|упаковках | | | |
|для роздрібної | | | |
|торгівлі або у | | | |
|вигляді плиток, | | | |
|підковок, брусків | | | |
|тощо; інші | | | |
|препарати для | | | |
|зуболікувальних | | | |
|цілей, виготовлені | | | |
|на основі гіпсу | | | |
|(кальцинованого | | | |
|гіпсу або сульфату | | | |
|кальцію) | | | |

Група 35
Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) дріжджі (товарна позиція 2102);

б) фракції крові (крім альбуміну, виділеного із сироватки крові, не призначеного для профілактичного або терапевтичного використання), лікарські засоби та інші продукти групи 30;

в) ферментні препарати для дублення (товарна позиція 3202);

г) ферментні препарати для відмочування або прання та інші продукти групи 34;

ґ) затверділі протеїни (білки) (товарна позиція 3913);

д) продукти із желатину для поліграфічної промисловості на основі желатину (група 49).

2. У товарній позиції 3505 термін "декстрини" означає продукти розщеплення крохмалю з вмістом редукованого цукру декстрози не більш як 10% сухої речовини. Такі продукти з вмістом понад 10% редукованого цукру включаються до товарної позиції 1702.

Додаткова примітка:

1. До товарної позиції 3504 включаються концентровані молочні протеїни з вмістом понад 85 мас.% протеїнів у перерахунку на суху речовину.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3501 |Казеїн, казеїнати та| | | |
|інші похідні | | | |
|казеїнів; казеїнові | | | |
|клеї: | | | |
3501 10 |- казеїн: | | | |
3501 10 10 00 |- - для виробництва | | 5 | 5 | -
|регенерованих | | | |
|текстильних волокон | | | |
3501 10 50 00 |- - для промислових | | 5 | 5 | -
|цілей, крім | | | |
|виробництва харчових| | | |
|продуктів і корму | | | |
|для тварин | | | |
3501 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3501 90 |- інші: | | | |
3501 90 10 00 |- - клеї казеїнові | | 5 | 5 | -
3501 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3502 |Альбуміни [білки] | | | |
|(включаючи | | | |
|концентрати з | | | |
|кількох сироваткових| | | |
|білків з вмістом | | | |
|понад 80 мас.% | | | |
|сироваткових білків | | | |
|у перерахунку на | | | |
|суху речовину); | | | |
|альбумінати та інші | | | |
|похідні альбумінів: | | | |
|- альбумін яєчний: | | | |
3502 11 |- - висушений: | | | |
3502 11 10 00 |- - - не придатний | | 2 | 2 | -
|для вживання як їжа | | | |
|або придатний для | | | |
|переробки в інших | | | |
|цілях, крім харчових| | | |
3502 11 90 00 |- - - інший | | 2 | 2 | -
3502 19 |- - інший: | | | |
3502 19 10 00 |- - - не придатний | | 5 | 5 | -
|для вживання як їжа | | | |
|або придатний для | | | |
|переробки в інших | | | |
|цілях | | | |
3502 19 90 00 |- - - інший | | 5 | 5 | -
3502 20 |- альбумін молочний,| | | |
|включаючи | | | |
|концентрати з двох | | | |
|або кількох білків | | | |
|молочної сироватки: | | | |
3502 20 10 00 |- - не придатний для| | 5 | 5 | -
|вживання як їжа або | | | |
|придатний для | | | |
|переробки в інших | | | |
|цілях | | | |
|- - інший: | | | |
3502 20 91 00 |- - - висушений | | 5 | 5 | -
|(наприклад, у | | | |
|пластинах, лусочках,| | | |
|пластівцях, порошку)| | | |
3502 20 99 00 |- - - інший | | 5 | 5 | -
3502 90 |- інші: | | | |
|- - альбуміни, крім | | | |
|яєчного та молочного| | | |
|(лактальбуміну): | | | |
3502 90 20 00 |- - - не придатний | | 5 | 5 | -
|для вживання як їжа | | | |
|або придатний для | | | |
|переробки в інших | | | |
|цілях | | | |
3502 90 70 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -

3502 90 90 00 |- - альбумінати та |   |  5   | 10   | -
|інші похідні | | | |
|альбумінів | | | |
3503 00 |Желатин (включаючи | | | |
|вироблений у формі | | | |
|квадратних або | | | |
|прямокутних листків,| | | |
|з поверхневою | | | |
|обробкою або без | | | |
|обробки, забарвлений| | | |
|або незабарвлений) | | | |
|та його похідні; | | | |
|риб'ячий клей; інші | | | |
|клеї тваринного | | | |
|походження, за | | | |
|винятком казеїнових | | | |
|клеїв товарної | | | |
|позиції 3501: | | | |
3503 00 10 00 |- желатин та його | | 10 | 10 | -
|похідні | | | |
3503 00 80 |- інші: | | | |
3503 00 80 10 |- - клей кістковий | | 6,5 | 6,5 | -
|гранульований та | | | |
|лускоподібний | | | |
3503 00 80 90 |- - інші | | 5 | 5 | -
3504 00 00 00 |Пептони та їх | | 5 | 5 | -
|похідні; інші | | | |
|білкові речовини та | | | |
|їх похідні, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань; порошок | | | |
|із шкіри, оброблений| | | |
|чи не оброблений | | | |
|хромом | | | |
3505 |Декстрини та інші | | | |
|модифіковані | | | |
|крохмалі (наприклад,| | | |
|попередньо | | | |
|желатинізовані або | | | |
|естерифіковані | | | |
|крохмалі); клеї на | | | |
|основі крохмалів, | | | |
|декстринів або інших| | | |
|модифікованих | | | |
|крохмалів: | | | |
3505 10 |- декстрини та інші | | | |
|модифіковані | | | |
|крохмалі: | | | |
3505 10 10 00 |- - декстрини | | 5 | 5 | -
|- - інші | | | |
|модифіковані | | | |
|крохмалі: | | | |
3505 10 50 00 |- - - крохмалі, | | 5 | 5 | -
|естерифіковані та | | | |
|етерифіковані | | | |
3505 10 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3505 20 |- клеї: | | | |
3505 20 10 00 |- - з вмістом менш | | 5 | 5 | -
|як 25 мас.% | | | |
|крохмалів або | | | |
|декстринів або | | | |
|інших модифікованих | | | |
|крохмалів | | | |
3505 20 30 00 |- - з вмістом | | 5 | 5 | -
|25 мас.% або | | | |
|більше, але менш як | | | |
|55 мас.% крохмалів | | | |
|або декстринів або | | | |
|інших модифікованих | | | |
|крохмалів | | | |

3505 20 50 00 |- - з вмістом    |   |  5   |  5   | -
|55 мас.% або більш, | | | |
|але менш як | | | |
|80 мас.% крохмалів | | | |
|або декстринів або | | | |
|інших модифікованих | | | |
|крохмалів | | | |
3505 20 90 00 |- - з вмістом | | 5 | 5 | -
|80 мас.% крохмалів | | | |
|або декстринів або | | | |
|інших модифікованих | | | |
|крохмалів | | | |
3506 |Готові клеї та інші | | | |
|готові клеїльні | | | |
|препарати | | | |
|(адгезиви), не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань; | | | |
|продукти, які | | | |
|використовують як | | | |
|клеї або клеїльні | | | |
|засоби (адгезиви), | | | |
|розфасовані для | | | |
|роздрібної торгівлі | | | |
|як клеї або клеїльні| | | |
|засоби (адгезиви), | | | |
|масою нетто не більш| | | |
|як 1 кг: | | | |
3506 10 00 |- продукти, які | | | |
|використовують як | | | |
|клеї або клеїльні | | | |
|препарати | | | |
|(адгезиви), | | | |
|розфасовані для | | | |
|роздрібної торгівлі | | | |
|як клеї або клеїльні| | | |
|засоби (адгезиви), | | | |
|масою нетто не більш| | | |
|як 1 кг: | | | |
3506 10 00 10 |- - клей на основі | | 0,1 | 0,1 | -
|карбоксиметил- | | | |
|целюлози | | | |
|- інші: | | | |
3506 10 00 91 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3506 10 00 98 |- - - інші | | 5 | 5 | -
|- інші: | | | |
3506 91 00 |- - клеїльні засоби | | | |
|(адгезиви), | | | |
|вироблені на основі | | | |
|каучуку або | | | |
|пластмаси (включаючи| | | |
|штучні смоли): | | | |
3506 91 00 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3506 91 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | -
3506 99 00 |- - інші: | | | |
3506 99 00 10 |- - - що | | 2 | 2 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3506 99 00 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3507 |Ферменти; ферментні | | | |
|препарати, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
3507 10 00 00 |- ренін та його | | 5 | 5 | -
|концентрати | | | |
3507 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 36
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби;
сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються

Примітки:

1. Ця група не включає окремі сполуки певного хімічного складу, крім сполук, розглянутих нижче у примітці 2 а) або 2 б).

2. У товарній позиції 3606 термін "вироби з горючих матеріалів" застосовується до таких продуктів:

а) метальдегід, гексаметилентетрамін і аналогічні речовини, виготовлені у формі, наприклад, таблеток, стрижнів або аналогічних формах, для використання як пальне; пальне на основі спирту й аналогічне пальне у твердому або пастоподібному стані;

б) рідке паливо і зріджене газоподібне паливо в ємкостях, які використовуються для заповнення і повторного заправлення цигаркових запальничок місткістю не більш як 300 куб.см;

в) смолоскипи, гноти й аналогічні вироби.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3601 00 00 00 |Порох | | 6,5 | 6,5 | -
3602 00 00 00 |Готові вибухові | | 6,5 | 6,5 | -
|речовини, крім | | | |
|пороху | | | |
3603 00 |Шнури вогнепровідні,| | | |
|шнури детонаторні; | | | |
|капсули ударні чи | | | |
|детонаторні, запали,| | | |
|електродетонатори: | | | |
3603 00 10 00 |- шнури вогнепрові- | | 6,5 | 6,5 | м
|дні; | | | |
|шнури детонаторні | | | |
3603 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | шт
3604 |Вироби для | | | |
|влаштування | | | |
|феєрверків, | | | |
|сигнальні, дощові та| | | |
|протиградові ракети | | | |
|тощо: | | | |
3604 10 00 00 |- вироби для | | 6,5 | 6,5 | шт
|влаштування | | | |
|феєрверків | | | |
3604 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | шт
3605 00 00 00 |Сірники, крім | | 10 | 10 | -
|піротехнічних | | | |
|виробів товарної | | | |
|позиції 3604 | | | |
3606 |Фероцерій та інші | | | |
|пірофорні сплави у | | | |
|будь-яких формах; | | | |
|вироби з горючих | | | |
|матеріалів, | | | |
|перелічені у | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи: | | | |
3606 10 00 00 |- пальне рідке та | | 6,5 | 6,5 | -
|зріджений газ у | | | |
|ємкостях, для | | | |
|заповнювання | | | |
|або зарядження | | | |
|запальничок чи | | | |
|запальників об'ємом | | | |
|не більш як | | | |
|300 куб.см або | | | |
|аналогічних | | | |
|запальничок | | | |
3606 90 |- інші: | | | |
3606 90 10 00 |- - фероцерій та | | 6,5 | 6,5 | -
|сплави пірофорні у | | | |
|будь-яких формах | | | |
3606 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 37
Фотографічні або кінематографічні товари

Примітки:

1. Ця група не включає відходи або лом.

2. У цій групі термін "фотографічний" характеризує процес, завдяки якому прямо або непрямо отримуються видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі поверхні.

Додаткові примітки:

1. У разі, коли звукові фільми імпортуються в двох стрічках (одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як звукова), кожна стрічка повинна бути включена до відповідної товарної позиції.

2. Термін "хронікальні фільми" категорії 3706 90 51 00 означає фільми з метражем менше 330 м, які відображають події політичного, спортивного, військового, наукового, літературного, фольклорного, туристичного, суспільного характеру тощо.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3701 |Фотоплатівки та | | | |
|фотоплівки плоскі, | | | |
|сенсибілізовані, | | | |
|неекспоновані, з | | | |
|будь-яких | | | |
|матеріалів, крім | | | |
|паперу, картону чи | | | |
|тканини; плівки | | | |
|плоскі для | | | |
|моментальної | | | |
|фотографії, | | | |
|сенсибілізовані, | | | |
|неекспоновані, в | | | |
|упаковках або без | | | |
|них: | | | |
3701 10 |- рентгенівські: | | | |
3701 10 10 00 |- - для медичних, | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|стоматологічних і | | | |
|ветеринарних цілей | | | |
3701 10 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | кв.м
3701 20 00 00 |- фотоплівки для | | 6,5 | 6,5 | шт
|моментальної | | | |
|фотографії | | | |
3701 30 00 00 |- платівки та плівки| | 6,5 | 6,5 | кв.м
|інші, довжина будь- | | | |
|якого боку яких | | | |
|перевищує 255 мм | | | |
|- інші: | | | |
3701 91 00 00 |- - для кольорової | | 6,5 | 6,5 | -
|фотографії | | | |
|(поліхромні) | | | |
3701 99 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | кв.м
3702 |Фотоплівки | | | |
|сенсибілізовані, | | | |
|неекспоновані, з | | | |
|будь-яких | | | |
|матеріалів, крім | | | |
|паперу, картону чи | | | |
|тканини; плівки для | | | |
|моментальної | | | |
|фотографії у | | | |
|рулонах, | | | |
|сенсибілізовані, | | | |
|неекспоновані: | | | |
3702 10 00 00 |- рентгенівські | | 6,5 | 6,5 | кв.м
3702 20 00 00 |- для моментальної | | 6,5 | 6,5 | шт
|фотографії | | | |
|- плівки інші, | | | |
|неперфоровані, | | | |
|завширшки не більш | | | |
|як 105 мм: | | | |
3702 31 |- - для кольорової | | | |
|фотографії | | | |
|(поліхромні): | | | |
3702 31 10 00 |- - - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | шт
|більш як 30 м | | | |
3702 31 90 00 |- - - завдовжки | | 6,5 | 6,5 | м
|понад 30 м | | | |
3702 32 |- - інші, з | | | |
|емульсією з | | | |
|галогенними | | | |
|сполуками срібла: | | | |
|- - - завширшки не | | | |
|більш як 35 мм: | | | |
3702 32 11 00 |- - - - мікроплівка;| | 6,5 | 6,5 | кв.м
|плівка для художньої| | | |
|фотографії | | | |
3702 32 19 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|- - - завширшки | | | |
|понад 35 мм: | | | |

3702 32 31 00 |- - - - мікроплівки |   |  6,5  |  6,5  | кв.м
3702 32 51 00 |- - - - плівка для | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|художньої фотографії| | | |
3702 32 90 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | кв.м
3702 39 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|- плівки інші, | | | |
|неперфоровані, | | | |
|завширшки понад | | | |
|105 мм: | | | |
3702 41 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|610 мм і завдовжки | | | |
|понад 200 м, для | | | |
|кольорової | | | |
|фотографії | | | |
|(поліхромні) | | | |
3702 42 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|610 мм і завдовжки | | | |
|понад 200 м, крім | | | |
|плівки для | | | |
|кольорової | | | |
|фотографії | | | |
3702 43 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|610 мм і завдовжки | | | |
|не більш як 200 м | | | |
3702 44 00 |- - завширшки понад | | | |
|105 мм, але не більш| | | |
|як 610 мм: | | | |
3702 44 00 10 |- - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | кв.м
|більш як 200 м | | | |
3702 44 00 90 |- - завдовжки | | 2 | 2 | кв.м
|понад 200 м | | | |
|- інші плівки для | | | |
|кольорової | | | |
|фотографії | | | |
|(поліхромні): | | | |
3702 51 00 00 |- - завширшки не | | 6,5 | 6,5 | шт
|більш як 16 мм | | | |
|і завдовжки не | | | |
|більш як 14 м | | | |
3702 52 |- - завширшки не | | | |
|більш як 16 мм і | | | |
|завдовжки більше | | | |
|14 м: | | | |
3702 52 10 00 |- - - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | шт
|більш як 30 м | | | |
3702 52 90 00 |- - - завдовжки | | 6,5 | 6,5 | м
|понад 30 м | | | |
3702 53 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | шт
|16 мм, але не більш | | | |
|як 35 мм і | | | |
|завдовжки не більш | | | |
|як 30 м, для | | | |
|діапозитивів | | | |
3702 54 |- - завширшки понад | | | |
|16 мм, але не більш | | | |
|як 35 мм і | | | |
|завдовжки не більш | | | |
|як 30 м, крім плівок| | | |
|для діапозитивів: | | | |
3702 54 10 00 |- - - завширшки | | 6,5 | 6,5 | шт
|понад 16 мм, але не | | | |
|більш як 24 мм | | | |
3702 54 90 00 |- - - завширшки | | 6,5 | 6,5 | шт
|понад 25 мм, але | | | |
|не більш як 35 мм | | | |
3702 55 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | м
|16 мм, але не більш | | | |
|як 35 мм і завдовжки| | | |
|понад 30 м | | | |

3702 56    |- - завширшки понад |   |     |     |
|35 мм: | | | |
3702 56 10 00 |- - - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | шт
|більш як 30 м | | | |
3702 56 90 00 |- - - завдовжки | | 6,5 | 6,5 | м
|понад 30 м | | | |
|- інші: | | | |
3702 91 |- - завширшки не | | | |
|більш як 16 мм | | | |
|і завдовжки не | | | |
|більш як 14 м: | | | |
3702 91 10 00 |- - - плівки для | | 6,5 | 6,5 | м
|художньої | | | |
|фотографії | | | |
3702 91 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | шт
3702 92 |- - завширшки не | | | |
|більш як 16 мм і | | | |
|завдовжки понад | | | |
|14 м: | | | |
3702 92 10 00 |- - - плівки для | | 6,5 | 6,5 | м
|художньої фотографії| | | |
3702 92 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | м
3702 93 |- - завширшки понад | | | |
|16 мм, але не більш | | | |
|як 35 мм і завдовжки| | | |
|не більш як 30 м: | | | |
3702 93 10 00 |- - - мікрофільми; | | 6,5 | 6,5 | м
|плівки для художньої| | | |
|фотографії | | | |
3702 93 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | шт
3702 94 |- - завширшки понад | | | |
|16 мм, але не більш | | | |
|як 35 мм і завдовжки| | | |
|понад 30 м: | | | |
3702 94 10 00 |- - - мікрофільми; | | 6,5 | 6,5 | м
|плівки для художньої| | | |
|фотографії | | | |
3702 94 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | м
3702 95 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | м
|35 мм | | | |
3703 |Фотопапір, картон і | | | |
|текстильні | | | |
|матеріали, | | | |
|сенсибілізовані, | | | |
|неекспоновані: | | | |
3703 10 00 00 |- у рулонах, | | 6,5 | 6,5 | -
|завширшки понад | | | |
|610 мм | | | |
3703 20 |- інші, для | | | |
|кольорової | | | |
|фотографії | | | |
|(поліхромні): | | | |
3703 20 10 00 |- - для зображень, | | 6,5 | 6,5 | -
|що отримуються з | | | |
|плівки зворотного | | | |
|типу | | | |
3703 20 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3703 90 |- інші: | | | |
3703 90 10 00 |- - сенсибілізовані | | 6,5 | 6,5 | -
|з вмістом солі | | | |
|срібла або платини | | | |

3703 90 90 00 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
3704 00 |Фотографічні | | | |
|платівки, плівки, | | | |
|папір, картон і | | | |
|текстильні | | | |
|матеріали, | | | |
|експоновані, але | | | |
|не проявлені: | | | |
3704 00 10 00 |- платівки та плівки| | 6,5 | 6,5 | -
3704 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | -
3705 |Фотоплатівки та | | | |
|фотоплівки, | | | |
|експоновані та | | | |
|проявлені, крім | | | |
|кіноплівок: | | | |
3705 10 00 00 |- для офсетного | | 6,5 | 6,5 | -
|друку | | | |
3705 20 00 00 |- мікроплівки | | 6,5 | 6,5 | -
3705 90 |- інші: | | | |
3705 90 10 00 |- - для художньої | | 6,5 | 6,5 | -
|фотографії | | | |
3705 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3706 |Кіноплівки, | | | |
|експоновані та | | | |
|проявлені, із | | | |
|звуковою доріжкою чи| | | |
|без звукової | | | |
|доріжки, або які | | | |
|складаються лише із | | | |
|звукової доріжки: | | | |
3706 10 |- завширшки 35 мм | | | |
|або більше: | | | |
|- - з вмістом лише | | | |
|звукової доріжки: | | | |
3706 10 11 00 |- - - негативні; | | 0 | 0 | м
|проміжні позитивні | | | |
3706 10 19 00 |- - - позитивні інші| | 0 | 0 | м
|- - інші: | | | |
3706 10 91 00 |- - - негативні; | | 0 | 0 | м
|проміжні позитивні | | | |
3706 10 99 00 |- - - позитивні інші| | 0 | 0 | м
3706 90 |- інші: | | | |
|- - з вмістом лише | | | |
|звукової доріжки: | | | |
3706 90 11 00 |- - - негативні, | | 6,5 | 6,5 | м
|проміжні позитивні | | | |
3706 90 19 00 |- - - позитивні інші| | 6,5 | 6,5 | м
|- - інші: | | | |
3706 90 31 00 |- - - негативні, | | 6,5 | 6,5 | м
|проміжні позитивні | | | |
|- - - позитивні | | | |
|інші: | | | |
3706 90 51 00 |- - - - хронікальні | | 6,5 | 6,5 | м
|фільми | | | |
|- - - - інші | | | |
|завширшки: | | | |
3706 90 91 00 |- - - - - менш як | | 6,5 | 6,5 | м
|10 мм | | | |
3706 90 99 00 |- - - - - 10 мм або | | 6,5 | 6,5 | м
|більше | | | |
3707 |Фотохімікати (крім | | | |
|лаків, клеїв, | | | |
|клеїльних засобів | | | |
|(адгезивів) тощо); | | | |
|речовини незмішані, | | | |
|дозовані для | | | |
|застосування у | | | |
|фотографії або | | | |
|розфасовані для | | | |
|роздрібної | | | |
|торгівлі і готові | | | |
|до користування: | | | |

3707 10 00 00 |- емульсії     |   |  6,5  |  6,5  | -
|сенсибілізовані | | | |
3707 90 |- інші: | | | |
|- - проявники та | | | |
|фіксатори: | | | |
|- - - для кольорової| | | |
|фотографії | | | |
|(поліхромні): | | | |
3707 90 11 00 |- - - - для | | 6,5 | 6,5 | -
|фотографічних | | | |
|плівок і | | | |
|платівок | | | |
3707 90 19 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3707 90 30 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3707 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 38
Інші продукти хімічної промисловості

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) окремі елементи або сполуки певного хімічного складу, за винятком таких:

1) штучний графіт (товарна позиція 3801);

2) інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, інгібітори пророщування і регулятори росту рослин, дезінфекційні речовини та аналогічні продукти, у формах або упаковках, передбачених у товарній позиції 3808;

3) вогнегасні продукти, використовувані як заряди для вогнегасників або заряджених вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

4) продукти, розглянуті у примітці 2 а) або в);

б) суміші хімічних речовин з харчовими продуктами або іншими поживними речовинами, що використовуються під час виробництва продуктів харчування (головним чином товарна позиція 2106);

в) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004);

г) відпрацьовані каталізатори, використовувані для вилучення недорогоцінних металів або для виробництва хімічних сполук недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), відпрацьовані каталізатори, що використовуються в основному для вилучення дорогоцінних металів (товарна позиція 7112), або каталізатори, які складаються з металів або сплавів металів, що подаються, наприклад, у формі дрібного порошку або плетеної сітки (розділи XIV або XV).

2. До товарної позиції 3824 включаються такі товари, що не включені до інших угруповань:

а) штучні кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію або галогенів лужних або лужноземельних металів з масою кожного кристала не менш як 2,5 г;

б) сивушна олія, олія сорту "діппель";

в) сполуки для вилучення чорнила, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі;

г) суміші для виправлення друкованих текстів та інші коректурні рідини, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі;

ґ) плавкі елементи для контролю температури печі (наприклад, конуси Зегера).

----------------------------------------------------------------------
   Код   |    Назва    |   Ставки мита, %   |Додат-
       |          |--------------------------| кові
       |          |префе-|пільгова | повна | ОВО
       |          | рен- |     |     |
       |          |ційна |     |     |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
3801     |Графіт штучний;   |   |     |     |
       |графіт колоїдний або|   |     |     |
       |напівколоїдний;   |   |     |     |
       |вироби з графіту або|   |     |     |
       |інших форм вуглецю у|   |     |     |
       |вигляді паст,    |   |     |     |
       |брусків, пластинок |   |     |     |
       |або інших      |   |     |     |
       |напівфабрикатів:  |   |     |     |
3801 10 00 00 |- графіт штучний  |   |  5   |  5   | -
3801 20    |- графіт колоїдний |   |     |     |
       |або напівколоїдний: |   |     |     |
3801 20 10 00 |- - графіт колоїдний|   |  5   |  5   | -
       |у вигляді суспензії |   |     |     |
       |в оливі; графіт   |   |     |     |
       |напівколоїдний   |   |     |     |
3801 20 90 00 |- - інший      |   |  5   |  5   | -
3801 30 00 00 |- вуглецеві пасти  |   |  5   |  5   | -
       |для електродів та  |   |     |     |
       |аналогічні маси для |   |     |     |
       |футеровки печей   |   |     |     |
3801 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
3802     |Вугілля активоване; |   |     |     |
       |речовини мінеральні |   |     |     |
       |природні активовані;|   |     |     |
       |вугілля тваринного |   |     |     |
       |походження,     |   |     |     |
       |включаючи      |   |     |     |
       |використане тваринне|   |     |     |
       |вугілля:      |   |     |     |
3802 10 00 00 |- вугілля активоване|   |  0   |  0   | -
3802 90 00  |- інші:       |   |     |     |
3802 90 00 10 |- - глина      |   |  2   |  2   | -
       |відбілювальна    |   |     |     |
3802 90 00 90 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3803 00    |Олія талова,    |   |     |     |
       |рафінована або   |   |     |     |
       |нерафінована:    |   |     |     |
3803 00 10 00 |- неочищена     |   |  5   |  5   | -
3803 00 90 00 |- інша       |   |  5   |  5   | -
3804 00    |Відходи лужні від  |   |     |     |
       |виробництва деревної|   |     |     |
       |целюлози,      |   |     |     |
       |концентровані або  |   |     |     |
       |ні, з вилученими або|   |     |     |
       |невилученими    |   |     |     |
       |цукрами, або піддані|   |     |     |
       |чи не піддані    |   |     |     |
       |хімічній обробці,  |   |     |     |
       |включаючи      |   |     |     |
       |лігносульфонати, але|   |     |     |
       |за винятком талової |   |     |     |
       |олії товарної    |   |     |     |
       |позиції 3803:    |   |     |     |
3804 00 10 00 |- лужний сульфід  |   |  5   |  5   | -
       |концентрований   |   |     |     |
3804 00 90 00 |- інший       |   |  5   |  5   | -
3805     |Скипидар живичний з |   |     |     |
       |деревини (осмолу)  |   |     |     |
       |або сульфатний і  |   |     |     |
       |олії терпенові інші,|   |     |     |
       |отримані шляхом   |   |     |     |
       |перегонки або іншим |   |     |     |
       |видом обробки    |   |     |     |
       |хвойної деревини;  |   |     |     |
       |дипентен неочищений;|   |     |     |
       |скипидар сульфітний |   |     |     |
       |і пара-цимол    |   |     |     |
       |неочищений інший;  |   |     |     |
       |олія соснова з   |   |     |     |
       |вмістом альфа-   |   |     |     |
       |терпінеолу як    |   |     |     |
       |головного      |   |     |     |
       |компонента:     |   |     |     |

3805 10    |- скипидар живичний |   |     |     |
       |з деревини (осмолу) |   |     |     |
       |або сульфатний:   |   |     |     |
3805 10 10 00 |- - скипидар    |   |  5   |  5   | -
       |живичний      |   |     |     |
3805 10 30 00 |- - скипидар з   |   |  5   |  5   | -
       |деревини (осмолу)  |   |     |     |
3805 10 90 00 |- - скипидар    |   |  5   |  5   | -
       |сульфатний     |   |     |     |
3805 20 00 00 |- олія соснова   |   |  5   |  5   | -
3805 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
3806     |Каніфоль та смоляні |   |     |     |
       |кислоти, їх похідні;|   |     |     |
       |спирт каніфольний та|   |     |     |
       |каніфольні олії;  |   |     |     |
       |смоляні залишки   |   |     |     |
       |після перегонки   |   |     |     |
       |[переплавлені    |   |     |     |
       |смоли]:       |   |     |     |
3806 10    |- каніфоль та    |   |     |     |
       |смоляні кислоти:  |   |     |     |
3806 10 10 00 |- - одержані із   |   |  5   |  5   | -
       |натуральних живиць |   |     |     |
3806 10 90  |- - інші:      |   |     |     |
3806 10 90 10 |- - - каніфоль   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |соснова       |   |     |     |
3806 10 90 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3806 20 00 00 |- солі каніфолі,  |   |  5   |  5   | -
       |смоляних кислот або |   |     |     |
       |похідних каніфолі чи|   |     |     |
       |смоляних кислот   |   |     |     |
       |(резинати), крім  |   |     |     |
       |солей адуктів    |   |     |     |
       |каніфолі      |   |     |     |
3806 30 00 00 |- складноефірні   |   |  5   |  5   | -
       |смоли        |   |     |     |
3806 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
3807 00    |Дьоготь деревний;  |   |     |     |
       |масло з деревного  |   |     |     |
       |дьогтю; креозот   |   |     |     |
       |деревний; нафта   |   |     |     |
       |деревна; пек    |   |     |     |
       |рослинний; пек   |   |     |     |
       |пивоварний та    |   |     |     |
       |аналогічні продукти |   |     |     |
       |на основі каніфолі, |   |     |     |
       |смоляних кислот або |   |     |     |
       |рослинного пеку:  |   |     |     |
3807 00 10 00 |- дьоготь деревний |   |  5   |  5   | -
3807 00 90 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
3808     |Інсектициди,    |   |     |     |
       |родентициди,    |   |     |     |
       |фунгіциди,     |   |     |     |
       |гербіциди, засоби, |   |     |     |
       |що запобігають   |   |     |     |
       |проростанню     |   |     |     |
       |паростків, та    |   |     |     |
       |регулятори росту  |   |     |     |
       |рослин,       |   |     |     |
       |дезінфікуючі    |   |     |     |
       |речовини та     |   |     |     |
       |аналогічні речовини,|   |     |     |
       |в упаковках,    |   |     |     |
       |призначені для   |   |     |     |
       |роздрібної торгівлі |   |     |     |
       |або предсавлені як |   |     |     |
       |готові препарати чи |   |     |     |
       |вироби,       |   |     |     |
       |наприклад, стрічки, |   |     |     |
       |оброблені сіркою,  |   |     |     |
       |свічки і папір   |   |     |     |
       |липкий від мух:   |   |     |     |

3808 10    |- інсектициди:   |   |     |     |
3808 10 10 00 |- - на основі    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |піретроїдів     |   |     |     |
3808 10 20 00 |- - на основі    |   |  0   |  0   | -
       |хлорованих     |   |     |     |
       |вуглеводнів     |   |     |     |
3808 10 30 00 |- - на основі    |   |  0   |  0   | -
       |карбаматів     |   |     |     |
3808 10 40  |- - на основі    |   |     |     |
       |фосфорорганічних  |   |     |     |
       |сполук       |   |     |     |
3808 10 40 10 |- - - на основі   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |диметоату      |   |     |     |
3808 10 40 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
3808 10 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3808 20    |- фунгіциди:    |   |     |     |
       |- - неорганічні:  |   |     |     |
3808 20 10 00 |- - - препарати на |   |  0   |  0   | -
       |основі сполук міді |   |     |     |
3808 20 15 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- - інші:      |   |     |     |
3808 20 30  |- - - на основі   |   |     |     |
       |дитіокарбаматів   |   |     |     |
3808 20 30 10 |- - - - на основі  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |тіураму       |   |     |     |
3808 20 30 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
3808 20 40  |- - - на основі   |   |     |     |
       |бензимідазолів   |   |     |     |
3808 20 40 10 |- - - - на основі  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |карбендазиму    |   |     |     |
3808 20 40 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
3808 20 50  |- - - на основі   |   |     |     |
       |діазолів або    |   |     |     |
       |тріазолів      |   |     |     |
3808 20 50 10 |- - - - на основі  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |пропіконазолу    |   |     |     |
3808 20 50 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
3808 20 60 00 |- - - на основі   |   |  0   |  0   | -
       |діазинів або    |   |     |     |
       |морфолінів     |   |     |     |
3808 20 80 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
3808 30    |- гербіциди,    |   |     |     |
       |засоби, що     |   |     |     |
       |запобігають     |   |     |     |
       |проростанню     |   |     |     |
       |паростків, та    |   |     |     |
       |регулятори росту  |   |     |     |
       |рослин:       |   |     |     |
       |- - гербіциди:   |   |     |     |
3808 30 11  |- - - на основі   |   |     |     |
       |феноксифітогормонів |   |     |     |
3808 30 11 10 |- - - - на основі  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |2,4-Д кислоти    |   |     |     |
3808 30 11 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
3808 30 13 00 |- - - на основі   |   |  0   |  0   | -
       |тріазинів      |   |     |     |
3808 30 15  |- - - на основі   |   |     |     |
       |амідів:       |   |     |     |
3808 30 15 10 |- - - - на основі  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |ацетохлору     |   |     |     |
3808 30 15 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
3808 30 17 00 |- - - на основі   |   |  0   |  0   | -
       |карбаматів     |   |     |     |
3808 30 21 00 |- - - на основі   |   |  0   |  0   | -
       |похідних      |   |     |     |
       |динітроаніліну   |   |     |     |
3808 30 23 00 |- - - на основі   |   |  0   |  0   | -
       |похідних сечовини, |   |     |     |
       |урацилу або     |   |     |     |
       |сульфонілсечовини  |   |     |     |

3808 30 27  |- - - інші:     |   |     |     |
3808 30 27 10 |- - - - на основі  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |дикамби       |   |     |     |
3808 30 27 20 |- - - - на основі  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |гліфосату      |   |     |     |
3808 30 27 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
3808 30 30 00 |- - засоби, що   |   |  0   |  0   | -
       |запобігають     |   |     |     |
       |проростанню     |   |     |     |
       |паростків      |   |     |     |
3808 30 90 00 |- - регулятори   |   |  0   |  0   | -
       |росту рослин    |   |     |     |
3808 40    |- речовини     |   |     |     |
       |дезінфікуючі:    |   |     |     |
3808 40 10 00 |- - на основі    |   |  0   |  0   | -
       |четвертинних    |   |     |     |
       |амонієвих солей   |   |     |     |
3808 40 20 00 |- - на основі    |   |  0   |  0   | -
       |галогенованих    |   |     |     |
       |сполук       |   |     |     |
3808 40 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3808 90    |- інші:       |   |     |     |
3808 90 10 00 |- - родентициди   |   |  0   |  0   | -
3808 90 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3809     |Апретуючі речовини |   |     |     |
       |(текстильно-    |   |     |     |
       |допоміжні      |   |     |     |
       |речовини),     |   |     |     |
       |препарати для    |   |     |     |
       |прискорення     |   |     |     |
       |фарбування або   |   |     |     |
       |закріплення     |   |     |     |
       |барвників, а також |   |     |     |
       |інші речовини та  |   |     |     |
       |готові препарати  |   |     |     |
       |(наприклад, речовини|   |     |     |
       |та засоби для    |   |     |     |
       |обробки і      |   |     |     |
       |травлення), які   |   |     |     |
       |використовують у  |   |     |     |
       |текстильній,    |   |     |     |
       |паперовій, шкіряній |   |     |     |
       |промисловості або  |   |     |     |
       |аналогічних     |   |     |     |
       |виробництвах, не  |   |     |     |
       |включені до інших  |   |     |     |
       |груп:        |   |     |     |
3809 10    |- на основі     |   |     |     |
       |крохмалистих    |   |     |     |
       |речовин:      |   |     |     |
3809 10 10 00 |- - з вмістом цих  |   |  5   |  5   | -
       |речовин менш як   |   |     |     |
       |55 мас.%      |   |     |     |
3809 10 30 00 |- - з вмістом цих  |   |  5   |  5   | -
       |речовин 55 мас.% або|   |     |     |
       |більше, але не більш|   |     |     |
       |як 70 мас.%     |   |     |     |
3809 10 50 00 |- - з вмістом цих  |   |  5   |  5   | -
       |речовин 70 мас.% або|   |     |     |
       |більше, але не більш|   |     |     |
       |як 83 мас.%     |   |     |     |
3809 10 90 00 |- - з вмістом цих  |   |  5   |  5   | -
       |речовин 83 мас.% або|   |     |     |
       |більше       |   |     |     |
       |- інші:       |   |     |     |

3809 91 00  |- - гатунків, які  |   |     |     |
       |використовують у  |   |     |     |
       |текстильній     |   |     |     |
       |промисловості    |   |     |     |
       |або аналогічних   |   |     |     |
       |виробництвах:    |   |     |     |
3809 91 00 10 |- - - рідини    |   |  0   |  0   | -
       |кремнійорганічні  |   |     |     |
       |(силіконові)    |   |     |     |
       |гідрофобізуючі   |   |     |     |
3809 91 00 90 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
3809 92 00  |- - які       |   |     |     |
       |використовують у  |   |     |     |
       |паперовій      |   |     |     |
       |промисловості або  |   |     |     |
       |аналогічних     |   |     |     |
       |виробництвах:    |   |     |     |
3809 92 00 10 |- - - рідини    |   |  0   |  0   | -
       |кремнійорганічні  |   |     |     |
       |(силіконові), що  |   |     |     |
       |використовуються в |   |     |     |
       |паперовому або   |   |     |     |
       |подібних      |   |     |     |
       |виробництвах    |   |     |     |
3809 92 00 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3809 93 00 00 |- - які       |   |  0   |  0   | -
       |використовують у  |   |     |     |
       |шкіряній      |   |     |     |
       |промисловості або  |   |     |     |
       |аналогічних     |   |     |     |
       |виробництвах    |   |     |     |
3810     |Засоби для травлення|   |     |     |
       |металевих поверхонь;|   |     |     |
       |флюси та інші    |   |     |     |
       |допоміжні засоби для|   |     |     |
       |паяння або     |   |     |     |
       |зварювання металів; |   |     |     |
       |пасти та порошки для|   |     |     |
       |паяння або     |   |     |     |
       |зварювання з металів|   |     |     |
       |та інших матеріалів;|   |     |     |
       |речовини, які    |   |     |     |
       |використовують як  |   |     |     |
       |осердя або покриття |   |     |     |
       |для зварювальних  |   |     |     |
       |електродів, стрижнів|   |     |     |
       |та прутків:     |   |     |     |
3810 10 00 00 |- засоби для    |   |  5   |  5   | -
       |травлення металевих |   |     |     |
       |поверхонь; порошки і|   |     |     |
       |пасти для паяння та |   |     |     |
       |зварювання з металів|   |     |     |
       |та інших матеріалів |   |     |     |
3810 90    |- інші:       |   |     |     |
3810 90 10 00 |- - речовини, які  |   |  5   |  5   | -
       |використовують як  |   |     |     |
       |покриття або осердя|   |     |     |
       |для зварювальних  |   |     |     |
       |електродів, стрижнів|   |     |     |
       |та прутків     |   |     |     |
3810 90 90  |- - інші:      |   |     |     |
3810 90 90 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |

3810 90 90 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3811     |Антидетонатори,   |   |     |     |
       |антиоксиданти,   |   |     |     |
       |інгібітори     |   |     |     |
       |смолоутворення,   |   |     |     |
       |загусники,     |   |     |     |
       |антикорозійні    |   |     |     |
       |речовини та інші  |   |     |     |
       |готові присадки,  |   |     |     |
       |добавки для     |   |     |     |
       |нафтопродуктів   |   |     |     |
       |(включаючи бензин) |   |     |     |
       |або для інших    |   |     |     |
       |рідин, які     |   |     |     |
       |використовують з  |   |     |     |
       |тією самою метою,  |   |     |     |
       |що й нафтопродукти: |   |     |     |
       |- антидетонатори:  |   |     |     |
3811 11    |- - на основі сполук|   |     |     |
       |свинцю:       |   |     |     |
3811 11 10 00 |- - - на основі   |   |  3   |  3   | -
       |тетраетилсвинцю   |   |     |     |
3811 11 90 00 |- - - інші     |   |  3   |  3   | -
3811 19 00 00 |- - інші      |   |  3   |  3   | -
       |- присадки до    |   |     |     |
       |мастильних олив:  |   |     |     |
3811 21 00 00 |- - з вмістом нафти |   |  2   |  2   | -
       |або нафтопродуктів, |   |     |     |
       |одержаних з     |   |     |     |
       |бітумінозних    |   |     |     |
       |мінералів      |   |     |     |
3811 29 00 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3811 90 00 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
3812     |Прискорювачі    |   |     |     |
       |вулканізації каучуку|   |     |     |
       |готові;       |   |     |     |
       |багатоскладові   |   |     |     |
       |пластифікатори для |   |     |     |
       |каучуку або     |   |     |     |
       |пластмаси, не    |   |     |     |
       |включені до інших  |   |     |     |
       |угруповань;     |   |     |     |
       |антиоксиданти та  |   |     |     |
       |інші стабілізатори |   |     |     |
       |для каучуку або   |   |     |     |
       |пластмаси:     |   |     |     |
3812 10 00  |- прискорювачі   |   |     |     |
       |вулканізації каучуку|   |     |     |
       |готові:       |   |     |     |
3812 10 00 10 |- - дитіодиморфолін |   |  6,5  |  6,5  | -
       |- sulfasan,     |   |     |     |
       |perhacit, rhenolran |   |     |     |
       |DTDM, rhenocure М  |   |     |     |
3812 10 00 90 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3812 20    |- багатоскладові  |   |     |     |
       |пластифікатори для |   |     |     |
       |каучуку або     |   |     |     |
       |пластмаси:     |   |     |     |
3812 20 10 00 |- - реакційна    |   |  0   |  0   | -
       |суміш, що      |   |     |     |
       |складається з    |   |     |     |
       |бензил-3-ізобути-  |   |     |     |
       |рилокси-1-ізопро-  |   |     |     |
       |піл-2,2-диметил-  |   |     |     |
       |пропілфталату та  |   |     |     |
       |бензил-3-ізобутир- |   |     |     |
       |илокси-2,2,4-три-  |   |     |     |
       |метилпентилфталату |   |     |     |

3812 20 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3812 30    |- антиоксиданти та |   |     |     |
       |інші стабілізатори |   |     |     |
       |для каучуку або   |   |     |     |
       |пластмаси:     |   |     |     |
3812 30 20 00 |- - антиоксиданти  |   |  0   |  0   | -
3812 30 80 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3813 00 00 00 |Суміші, препарати та|   |  5   |  5   | -
       |заряди для     |   |     |     |
       |вогнегасників;   |   |     |     |
       |готові вогнегасні  |   |     |     |
       |гранати та бомби  |   |     |     |
3814 00    |Розчинники та    |   |     |     |
       |розріджувачі складні|   |     |     |
       |органічні, не    |   |     |     |
       |включені до інших  |   |     |     |
       |угруповань; готові |   |     |     |
       |суміші для видалення|   |     |     |
       |фарб або лаків:   |   |     |     |
3814 00 10 00 |- на основі     |   |  0   |  0   | -
       |бутилацетату    |   |     |     |
3814 00 90  |- інші:       |   |     |     |
3814 00 90 10 |- - що       |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3814 00 90 90 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3815     |Ініціатори реакцій, |   |     |     |
       |прискорювачі    |   |     |     |
       |реакцій та     |   |     |     |
       |каталізатори, не  |   |     |     |
       |включені до інших  |   |     |     |
       |угруповань:     |   |     |     |
       |- каталізатори на  |   |     |     |
       |носіях:       |   |     |     |
3815 11 00  |- - з вмістом як  |   |     |     |
       |активного компонента|   |     |     |
       |нікелю або його   |   |     |     |
       |сполук:       |   |     |     |
3815 11 00 10 |- - - вторинного  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |риформінгу метану  |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
3815 11 00 91 |- - - - що     |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3815 11 00 98 |- - - - інші    |   |  2   |  2   | -
3815 12 00 00 |- - з вмістом як  |   |  2   |  2   | -
       |активного компонента|   |     |     |
       |дорогоцінного металу|   |     |     |
       |або його сполук   |   |     |     |
3815 19    |- - інші:      |   |     |     |
3815 19 10 00 |- - - каталізатор у |   |  2   |  2   | -
       |формі гранул, у яких|   |     |     |
       |90% або більше за  |   |     |     |
       |масою мають розміри |   |     |     |
       |частинок не більш як|   |     |     |
       |10 мкм, які     |   |     |     |
       |складаються з    |   |     |     |
       |сумішей оксидів на |   |     |     |
       |магнієво-силікатній |   |     |     |
       |основі, які мають в |   |     |     |
       |своєму складі за  |   |     |     |
       |масою:       |   |     |     |
       |а) 20% або більше, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |35% міді; та    |   |     |     |
       |б) 2% або більше,  |   |     |     |
       |але не більш як 3% |   |     |     |
       |вісмуту, з відносною|   |     |     |
       |питомою вагою 0,2 |   |     |     |
       |або більше, але не |   |     |     |
       |більш як 1     |   |     |     |
3815 19 90  |- - - інші:     |   |     |     |
3815 19 90 10 |- - - - каталізатори|   |  6,5  |  6,5  | -
       |низькотемпературної |   |     |     |
       |конверсії СО,    |   |     |     |
       |цинкові поглиначі  |   |     |     |
       |сірчаних сполук,  |   |     |     |
       |каталізатори синтезу|   |     |     |
       |аміаку       |   |     |     |
3815 19 90 90 |- - - - інші    |   |  2   |  2   | -
3815 90    |- інші:       |   |     |     |
3815 90 10 00 |- - каталізатор,  |   |  2   |  2   | -
       |який складається з |   |     |     |
       |етилтрифенілфосфор- |   |     |     |
       |ного ацетату у   |   |     |     |
       |вигляді розчину в  |   |     |     |
       |метанолі      |   |     |     |
3815 90 90  |- - інші:      |   |     |     |
3815 90 90 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |

3815 90 90 90 |- - - інші     |   |  2   |  2   | -
3816 00 00 00 |Цементи вогнетривкі,|   |  5   |  5   | -
       |розчини будівельні, |   |     |     |
       |бетони та аналогічні|   |     |     |
       |суміші, крім товарів|   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |3801        |   |     |     |
3817     |Алкілбензоли та   |   |     |     |
       |алкілнафталіни, у  |   |     |     |
       |сумішах, крім    |   |     |     |
       |включених до    |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |2707 або 2902:   |   |     |     |
3817 10    |- алкілбензоли у  |   |     |     |
       |сумішах:      |   |     |     |
3817 10 10 00 |- - додецилбензол  |   |  2   |  2   | -
3817 10 50 00 |- - алкілбензол   |   |  0,1  |  0,1  | -
       |лінійний      |   |     |     |
3817 10 80 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3817 20 00 00 |- алкілнафталіни у |   |  5   |  5   | -
       |сумішах       |   |     |     |
3818 00    |Елементи хімічні  |   |     |     |
       |леговані, призначені|   |     |     |
       |для використання в |   |     |     |
       |електроніці, у формі|   |     |     |
       |дисків, платівок  |   |     |     |
       |тощо; хімічні    |   |     |     |
       |сполуки леговані,  |   |     |     |
       |призначені для   |   |     |     |
       |використання в   |   |     |     |
       |електроніці:    |   |     |     |
3818 00 10 00 |- кремній легований |   |  5   |  5   | -
3818 00 90 00 |- інші       |   |  5   |  5   | -
3819 00 00  |Рідини для     |   |     |     |
       |гідравлічних гальм |   |     |     |
       |та інші готові рідкі|   |     |     |
       |суміші для     |   |     |     |
       |гідравлічних    |   |     |     |
       |трансмісій, без   |   |     |     |
       |вмісту нафти або  |   |     |     |
       |нафтопродуктів,   |   |     |     |
       |одержаних з     |   |     |     |
       |бітумінозних    |   |     |     |
       |мінералів або з   |   |     |     |
       |вмістом їх не    |   |     |     |
       |більш як 70 мас.%: |   |     |     |
3819 00 00 10 |- що        |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3819 00 00 90 |- інші       |   |  5   |  5   | -
3820 00 00  |Антифризи та готові |   |     |     |
       |рідкі суміші проти |   |     |     |
       |обмерзання:     |   |     |     |
3820 00 00 10 |- що        |   |  2,5  |  2,5  | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3820 00 00 90 |- інші       |   |  6,5  |  6,5  | -
3821 00 00 00 |Середовища культурні|   |  2   |  2   | -
       |для вирощування   |   |     |     |
       |мікроорганізмів   |   |     |     |

3822 00 00 00 |Реагенти      |   |  0   |  0   | -
       |діагностичні або  |   |     |     |
       |лабораторні на   |   |     |     |
       |підкладках і    |   |     |     |
       |приготовлені    |   |     |     |
       |діагностичні або  |   |     |     |
       |лабораторні реагенти|   |     |     |
       |на підкладці або без|   |     |     |
       |неї, крім      |   |     |     |
       |перелічених у    |   |     |     |
       |товарній позиції  |   |     |     |
       |3002 або 3006    |   |     |     |
3823     |Промислові     |   |     |     |
       |монокарбонові жирні |   |     |     |
       |кислоти; кислотні  |   |     |     |
       |олії після     |   |     |     |
       |рафінування;    |   |     |     |
       |промислові жирні  |   |     |     |
       |спирти:       |   |     |     |
       |- промислові    |   |     |     |
       |монокарбонові жирні |   |     |     |
       |кислоти; кислотні  |   |     |     |
       |олії після     |   |     |     |
       |рафінування:    |   |     |     |
3823 11 00 00 |- - стеаринова   |   |  1   |  1   | -
       |кислота       |   |     |     |
3823 12 00 00 |- - олеїнова кислота|   |  1   |  1   | -
3823 13 00 00 |- - жирні талові  |   |  5   |  5   | -
       |кислоти       |   |     |     |
3823 19    |- - інші:      |   |     |     |
3823 19 10 00 |- - - дистильовані |   |  5   |  5   | -
       |жирні кислоти    |   |     |     |
3823 19 30 00 |- - - дистилят   |   |  5   |  5   | -
       |кислотний жирний  |   |     |     |
3823 19 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3823 70 00 00 |- промислові жирні |   |  5   |  5   | -
       |спирти       |   |     |     |
3824     |Суміші сполучні   |   |     |     |
       |готові,       |   |     |     |
       |використовувані у  |   |     |     |
       |виробництві     |   |     |     |
       |ливарних форм або  |   |     |     |
       |стрижнів; хімічні  |   |     |     |
       |речовини або    |   |     |     |
       |продукти хімічного |   |     |     |
       |виробництва або   |   |     |     |
       |суміжних виробництв |   |     |     |
       |(включаючи суміші  |   |     |     |
       |природних речовин), |   |     |     |
       |не включені до інших|   |     |     |
       |угруповань;     |   |     |     |
       |залишкові продукти |   |     |     |
       |хімічного      |   |     |     |
       |виробництва або   |   |     |     |
       |суміжних виробництв,|   |     |     |
       |не включені до інших|   |     |     |
       |угруповань:     |   |     |     |
3824 10 00  |- речовини сполучні |   |     |     |
       |готові,       |   |     |     |
       |використовувані у  |   |     |     |
       |виробництві ливарних|   |     |     |
       |форм або стрижнів  |   |     |     |
3824 10 00 10 |- - що       |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |

3824 10 00 90 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3824 20 00 00 |- кислоти нафтенові,|   |  5   |  5   | -
       |їх солі, не розчинні|   |     |     |
       |у воді, та їх    |   |     |     |
       |складні ефіри    |   |     |     |
3824 30 00 00 |- карбіди металів  |   |  5   |  5   | -
       |неагломеровані,   |   |     |     |
       |змішані між собою  |   |     |     |
       |або з іншими    |   |     |     |
       |металевими     |   |     |     |
       |сполучними     |   |     |     |
       |речовинами     |   |     |     |
3824 40 00 00 |- добавки готові для|   |  5   |  5   | -
       |цементів, вапняних |   |     |     |
       |розчинів чи бетонів |   |     |     |
3824 50    |- невогнетривкі   |   |     |     |
       |вапняні розчини та |   |     |     |
       |бетони:       |   |     |     |
3824 50 10 00 |- - бетон, готовий |   |  5   |  5   | -
       |до заливки     |   |     |     |
3824 50 90 00 |- - інший      |   |  5  |  5   |-
3824 60    |- сорбіт, крім   |   |     |     |
       |сорбіту підпозиції |   |     |     |
       |2905 44:      |   |     |     |
       |- - у водному    |   |     |     |
       |розчині:      |   |     |     |
3824 60 11 00 |- - - з вмістом   |   |  5   |  5   | -
       |2 мас.% або менше  |   |     |     |
       |D-маніту у     |   |     |     |
       |перерахунку на вміст|   |     |     |
       |D-глюциту      |   |     |     |
3824 60 19 00 |- - - інший     |   |  5   |  5   | -
       |- - інший:     |   |     |     |
3824 60 91 00 |- - - з вмістом   |   |  5   |  5   | -
       |2 мас.% або менше  |   |     |     |
       |D-маніту у     |   |     |     |
       |перерахунку на вміст|   |     |     |
       |D-глюциту      |   |     |     |
3824 60 99 00 |- - - інший     |   |  5   |  5   | -
       |- суміші з вмістом |   |     |     |
       |пергалогенованих  |   |     |     |
       |похідних ациклічних |   |     |     |
       |вуглеводнів з двома |   |     |     |
       |або більше різними |   |     |     |
       |галогенами:     |   |     |     |
3824 71 00 00 |- - з вмістом    |   |  5   |  5   | -
       |ациклічних     |   |     |     |
       |вуглеводнів,    |   |     |     |
       |пергалогенованих  |   |     |     |
       |лише фтором та   |   |     |     |
       |хлором       |   |     |     |
3824 79 00 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3824 90    |- інші:       |   |     |     |
3824 90 10 00 |- - сульфонати   |   |  0   |  0   | -
       |нафтові, за     |   |     |     |
       |винятком сульфонатів|   |     |     |
       |лужних металів,   |   |     |     |
       |амонію або     |   |     |     |
       |етаноламінів;    |   |     |     |
       |тіофеновані     |   |     |     |
       |сульфокислоти олій, |   |     |     |
       |одержаних з     |   |     |     |
       |бітумінозних    |   |     |     |
       |мінералів, та їх  |   |     |     |
       |солі        |   |     |     |

3824 90 15 00 |- - іоніти     |   |  5   |  5   | -
3824 90 20 00 |- - газопоглиначі  |   |  5   |  5   | -
       |для вакуумних    |   |     |     |
       |приладів      |   |     |     |
3824 90 25 00 |- - піролігніти   |   |  5   |  5   | -
       |(наприклад,     |   |     |     |
       |кальцію);      |   |     |     |
       |тартрат кальцію   |   |     |     |
       |неочищений;     |   |     |     |
       |цитрат кальцію   |   |     |     |
       |неочищений     |   |     |     |
3824 90 30 00 |- - оксид заліза  |   |  5   |  5   | -
       |лужний для очищення |   |     |     |
       |газів        |   |     |     |
3824 90 35 00 |- - сполуки     |   |  5   |  5   | -
       |антикорозійні з   |   |     |     |
       |вмістом амінів як  |   |     |     |
       |активних складових |   |     |     |
3824 90 40 00 |- - розчинники та  |   |  5   |  5   | -
       |розріджувачі складні|   |     |     |
       |неорганічні для   |   |     |     |
       |лаків та аналогічних|   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
3824 90 45 00 |- - - сполуки, що  |   |  5   |  5   | -
       |перешкоджають    |   |     |     |
       |утворенню окалини, |   |     |     |
       |та аналогічні    |   |     |     |
       |продукти      |   |     |     |
3824 90 50  |- - - сполуки для  |   |     |     |
       |гальванізації:   |   |     |     |
3824 90 50 10 |- - - - що     |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3824 90 50 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3824 90 55 00 |- - - суміші    |   |     |     |
       |складних моно-, ді- |   |     |     |
       |і триефірів жирних |   |     |     |
       |кислот і гліцерину |   |     |     |
       |(емульгатори для  |   |     |     |
       |жирів)       |   |     |     |
       |- - - продукти та  |   |     |     |
       |препарати, які   |   |     |     |
       |використовують у  |   |     |     |
       |фармакології або  |   |     |     |
       |хірургії:      |   |     |     |
3824 90 61 00 |- - - - проміжні  |   |  5   |  5   | -
       |продукти виробництва|   |     |     |
       |антибіотиків,    |   |     |     |
       |одержані в результа-|   |     |     |
       |ті ферментації   |   |     |     |
       |Streptomyces    |   |     |     |
       |tenebrarius,    |   |     |     |
       |висушені або    |   |     |     |
       |невисушені,     |   |     |     |
       |застосовувані в   |   |     |     |
       |процесі виробництва |   |     |     |
       |ліків товарної   |   |     |     |
       |позиції 3004    |   |     |     |
3824 90 62 00 |- - - - проміжні  |   |  5   |  5   | -
       |продукти виробництва|   |     |     |
       |солей моненсину   |   |     |     |
3824 90 64 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3824 90 65 00 |- - - допоміжні   |   |  5   |  5   | -
       |продукти для    |   |     |     |
       |ливарних виробництв |   |     |     |
       |(крім зазначених у |   |     |     |
       |підпозиції     |   |     |     |
       |3824 10 00)     |   |     |     |

3824 90 70 00 |- - - препарати,  |   |  5   |  5   | -
|засоби вогнезахисні,| | | |
|водонепроникні та | | | |
|інші захисні засоби,| | | |
|використовувані у | | | |
|будівництві | | | |
|- - - інші: | | | |
3824 90 75 00 |- - - - пластини з | | 5 | 5 | -
|ніобату літію без | | | |
|легувальних домішків| | | |
3824 90 80 00 |- - - - суміш | | 5 | 5 | -
|амінів, одержана | | | |
|розщепленням жирних | | | |
|кислот, середня | | | |
|молекулярна маса | | | |
|яких 520 або більше,| | | |
|але менш як 550 | | | |
3824 90 85 00 |- - - - 3-(1-етил-1-| | 5 | 5 | -
|метилпропіл) | | | |
|ізоксазол-5-іламін у| | | |
|вигляді розчину у | | | |
|толуолі | | | |
3824 90 95 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -".

3. У розділі VII:

1) після приміток до розділу доповнити абзацами такого змісту:

"Додаткова примітка України:

1. У цьому розділі терміни "що використовуються (ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) групи 39 і 40 викласти в такій редакції:

"Група 39
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

Примітки:

1. Термін "пластмаси" означає речовини товарних позицій 3901-3914, які під дією зовнішнього впливу (звичайно високої температури і тиску, а за необхідності - дії розчинника або пластифікатора), здатні або були здатні під час полімеризації або на будь-якій наступній стадії набувати у процесі пресування, лиття, екструзії чи іншого процесу заданої форми, яку вони здатні зберігати і після закінчення цього впливу. Термін "пластмаси" стосується також вулканізованого волокна, однак він не поширюється на матеріали, що розглядаються як текстильні матеріали розділу XI.

2. Ця група не включає:

а) воски товарної позиції 2712 або 3404;

б) окремі органічні сполуки певного хімічного складу (група 29);

в) гепарин та його солі (товарна позиція 3001);

г) розчини (крім колодію), які складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901-3913 в летких органічних розчинниках, за умови, що частка розчинника становить понад 50 мас.% розчину (товарна позиція 3208); фольгу для тиснення товарної позиції 3212;

ґ) органічні поверхнево-активні речовини та препарати товарної позиції 3402;

д) природні переплавлені смоли і складні ефіри цих смол (товарна позиція 3806);

е) діагностичні або лабораторні реактиви на підкладці з пластмаси (товарна позиція 3822);

є) синтетичний каучук групи 40 і вироби з нього;

ж) шорно-сідлові вироби (товарна позиція 4201), різні валізи, кейси, сумки та інші вироби товарної позиції 4202;

з) плетені вироби, матеріали для плетіння групи 46;

и) настінні покриття товарної позиції 4814;

і) товари розділу XI (текстильні матеріали та вироби з них);

ї) вироби розділу XII (наприклад, взуття, головні убори, парасольки від сонця і дощу, палиці, ціпки, пуги, батоги та їх частини);

й) штучні дорогоцінності (біжутерія) товарної позиції 7117;

к) товари розділу XVI (машини та апарати, електричні прилади);

л) частини літаків та інших транспортних засобів розділу XVII;

м) вироби групи 90 (наприклад, оптичні елементи, оправи для окулярів, креслярські інструменти);

н) вироби групи 91 (наприклад, корпуси годинників);

о) вироби групи 92 (наприклад, музичні інструменти та їх частини);

п) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади, світлові вивіски, збірні будівельні конструкції);

р) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

с) вироби групи 96 (наприклад, щітки, ґудзики, застібки-блискавки, гребінці, мундштуки, чубуки до люльок, частини для термосів, авторучки, цангові олівці).

3. До товарних позицій 3901-3911 включаються лише товари, що отримані в результаті хімічного синтезу:

а) рідкі синтетичні поліолефіни, менше 60 об.% яких переганяється при температурі 300 град.С і тиску 1013 мбар у разі проведення дистиляції при низькому тиску (товарні позиції 3901 і 3902);

б) слабополімеризовані смоли кумарон-інденового типу товарної позиції 3911;

в) інші синтетичні полімери, які містять у середньому щонайменше 5 мономірних ланок;

г) силікони (товарна позиція 3910);

ґ) резоли (товарна позиція 3909) та інші форполімери.

4. Термін "сополімери" означає усі полімери, в яких частка жодного з мономерів не становить 95 мас.% або більше від загального вмісту полімеру.

Якщо у контексті не обумовлено інше, у цій групі сополімери (включаючи сополіконденсати, продукти адитивної сополімерізації, блоксополімери і прищеплені сополімери) і суміші полімерів повинні включатися до тієї самої товарної позиції, що й полімери сомономеру, що переважає за масою порівняно з будь-яким іншим індивідуальним сомономером. У цьому разі сомономери, які утворюють полімери, потрапляють до однієї й тієї самої товарної позиції, розглядаються як один сомономер, тому сополімери або полімерні суміші повинні зазначатися в останній з товарних позицій, до яких вони можуть бути включені.

5. Хімічно модифіковані полімери, в яких тільки бокові ланцюги змінено хімічним впливом, зазначаються у товарній позиції, що відповідає немодифікованому полімеру. Ця умова не стосується прищеплених сополімерів.

6. У товарних позиціях 3901-3914 термін "первинні форми" застосовується виключно до таких форм:

а) рідини і пасти, включаючи дисперсії (емульсії та суспензії) і розчини;

б) блоки неправильної форми, шматки (грудки), порошки (включаючи формувальні порошки), гранули, пластівці та подібні об'ємні форми.

7. Товарна позиція 3915 не включає відходи, обрізки і скрап однорідного термопластичного матеріалу, перетвореного в первинні форми (товарні позиції 3901-3914).

8. У товарній позиції 3917 терміни "труби, трубки, шланги" означає порожнисту продукцію незалежно від того, чи йдеться про напівфабрикати, чи про готову продукцію, яку використовують, як правило, для транспортування, проводки або розподілу газів та рідин (наприклад, ребристі шланги для поливу, перфоровані труби). Цей термін стосується також трубкових оболонок сосисок або ковбас та інших плоских труб і трубок. Проте, за винятком продукції, яка має інший поперечний переріз, ніж круглий, овальний, прямокутний (довжина не більш як у 1,5 раза перевищує ширину) або у формі правильного багатокутника, слід вважати не трубами, трубками або шлангами, а профілями.

9. У товарній позиції 3918 термін "пластмасові покриття для стін або стелі" стосується продукції у рулонах із шириною не менш як 45 см, яку використовують як оздоблення стін або стель і яка складається з пластмаси, нерозривно з'єднаної з основою з будь-якого матеріалу, крім паперу, і шар пластмаси на лицьовій поверхні має рельєф, рельєфний малюнок, розфарбований або декорований інакше.

10. У товарних позиціях 3920 і 3921 терміни "плити, листи, плівки, стрічки і смужки" означають тільки плити, листи, плівки, стрічки і смужки (крім включених до групи 54) і блоки правильної геометричної форми, включаючи ті, що мають рельєф або поверхню, оброблену інакше, не розрізані або розрізані на прямокутники (включаючи квадрати), але без подальшої обробки (навіть якщо ці операції надають їм характер виробів, готових до вживання).

11. До товарної позиції 3925 включаються лише такі вироби, за умови, що вони не включені до попередніх товарних позицій підгрупи II цієї групи:

а) резервуари, баки (включаючи септик-баки), бочки та аналогічні ємності місткістю понад 300 л;

б) конструкційні елементи, наприклад, для підлог, стін, перегородок, стель тощо;

в) ринви та фітинги до них;

г) двері, вікна та рами, наличники та пороги для дверей;

ґ) балкони, балюстради, перила та аналогічні огорожі;

д) віконниці, штори (включаючи жалюзі) та аналогічні вироби, їх частини та доповнення;

е) великогабаритні конструкційні елементи полиць для складання і стаціонарного встановлення, наприклад, у магазинах, майстернях, складах;

є) декоративні архітектурні деталі, зокрема, канелюри, куполи, голуб'ятні;

ж) арматура та фурнітура, призначені для стаціонарного встановлення у/або на дверях, вікнах, сходах, стінах або інших частинах будівель, наприклад, кнопки, ручки, гаки, скоби, гачки для рушників, плати для вимикачів та інші захисні плати.

Примітки до підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи полімери (включаючи сополімери) і хімічно модифіковані полімери слід включати відповідно до таких положень:

а) якщо існує підпозиція "інші" на тому самому рівні:

1) префікс "полі" у назві специфічного полімеру у формулюванні підпозиції (наприклад, поліетилен або поліамід-6,6) означає, що складна мономерна ланка або складові мономерні ланки зазначеного полімеру, взяті разом, повинні становити 95 мас.% або більше від загального вмісту полімеру;

2) сополімери, наведені у підпозиціях 3901 30, 3903 20, 3903 30 і 3904 30, слід класифікувати у цих підпозиціях за умови, що сомономерні ланки вказаного сополімеру становлять 95 мас.% або більше загального вмісту полімеру;

3) хімічно модифіковані полімери включаються до підпозиції "інші" за умови, що ці хімічно модифіковані полімери не включені до іншої підпозиції;

4) полімери, що не відповідають умовам, наведеним у пунктах 1, 2 або 3, повинні включатися до тієї самої підпозиції з числа тих, що залишилися, підпозицій того самого рівня, яка включає полімери з мономерною ланкою, що домінує за масою серед будь-яких інших індивідуальних сомономерів. З цією метою мономерні ланки, з яких складаються полімери, зазначені в одній і тій самій підпозиції, мають розглядатися разом. Порівнювати необхідно тільки ті сополімерні ланки, з яких складаються полімери підпозицій одного рівня;

б) у разі відсутності підпозиції "інші" на тому самому рівні:

1) полімери слід включати до підпозицій, які охоплюють полімери з мономерною ланкою, яка домінує за масою серед будь-яких інших індивідуальних сомономерів. З цією метою мономерні ланки, з яких складаються полімери, зазначені в одній і тій самій підпозиції, повинні розглядатися разом. Порівнюватися повинні тільки сополімерні ланки, з яких складаються полімери підпозиції одного рівня;

2) хімічно модифіковані полімери потрібно зазначати у підпозиції, яка відповідає немодифікованому полімеру.

Суміші полімерів потрібно зазначати у тій самій підпозиції, що й полімери, отримані з тих самих мономерних ланок у тих самих пропорціях.

Додаткова примітка України:

До товарної підкатегорії 3926 90 99 10 включують пломби з пластмас, кожна з яких має своє номерне маркування та на які може бути нанесене зображення чи текст. Такі пломби встановлюються, як правило, без застосування спеціальних пристроїв. До цієї товарної підкатегорії включають також пристрої контролю доступу, які мають спеціальну пломбувальну камеру для номерної одноразової пломби або своє номерне маркування та на які може бути нанесене зображення або текст. Пломби та пристрої контролю доступу використовують для пломбування транспортних засобів, приміщень, мішків, дверних замків, лічильників, приладів, сейфів, дверей, ключів, шухляд тощо.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
| I. ПЕРВИННІ ФОРМИ | | | |
| | | | |
3901 |Полімери етилену в | | | |
|первинних формах: | | | |
3901 10 |- поліетилен з | | | |
|питомою густиною | | | |
|менш як 0,94: | | | |
3901 10 10 00 |- - поліетилен | | 0,1 | 0,1 | -
|лінійний | | | |
3901 10 90 00 |- - інший | | 0,1 | 0,1 | -
3901 20 |- поліетилен питомою| | | |
|густиною 0,94 або | | | |
|більше: | | | |
3901 20 10 00 |- - поліетилен, | | 0 | 0 | -
|згаданий в примітці | | | |
|6 б) до цієї групи, | | | |
|питомою густиною | | | |
|0,958 або більше | | | |
|при температурі | | | |
|23 град.С з | | | |
|вмістом: а) 50 мг/кг| | | |
|або менше алюмінію; | | | |
|б) 2 мг/кг або менше| | | |
|кальцію; в) 2 мг/кг | | | |
|або менше хрому; | | | |
|г) 2 мг/кг або менше| | | |
|заліза; ґ) 2 мг/кг | | | |
|або менше нікелю; | | | |
|д) 2 мг/кг або менше| | | |
|титану; е) 8 мг/кг | | | |
|або менше ванадію, | | | |
|що використовується | | | |
|для виробництва | | | |
|хлорсульфованого | | | |
|поліетилену | | | |
3901 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3901 30 00 00 |- сополімери етилену| | 0,05 | 0,05 | -
|з вінілацетатом | | | |
3901 90 |- інші: | | | |
3901 90 10 00 |- - іонометр смоли, | | 5 | 5 | -
|який складається із | | | |
|солі тримеру етилену| | | |
|з ізобутил | | | |
|акрилатом та | | | |
|метакрилової | | | |
|кислоти | | | |
3901 90 20 00 |- - А-В-А блок | | 5 | 5 | -
|сополімеру з | | | |
|полістиролу, | | | |
|сополімеру, | | | |
|етиленбутилену та | | | |
|полістиролу, з | | | |
|вмістом стиролу | | | |
|35 мас.% або більше | | | |
|в одному з видів, | | | |
|зазначених у | | | |
|примітці 6 б) до | | | |
|цієї групи | | | |

3901 90 90  |- - інші:      |   |     |     |
3901 90 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3901 90 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3902 |Полімери пропілену | | | |
|або інших олефінів | | | |
|у первинних формах: | | | |
3902 10 00 00 |- поліпропілен | | 0 | 0 | -
3902 20 00 00 |- поліізобутилен | | 5 | 5 | -
3902 30 00 |- сополімери | | | |
|пропілену: | | | |
3902 30 00 10 |- - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3902 30 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -
3902 90 |- інші: | | | |
3902 90 10 00 |- - А-В-А блок | | 5 | 5 | -
|сополімер | | | |
|полістиролу | | | |
|сополімеру, | | | |
|етиленбутилену та | | | |
|полістиролу з | | | |
|вмістом стиролу | | | |
|35 мас.% або більше | | | |
|в одному з видів, | | | |
|зазначених у | | | |
|примітці 6 б) до | | | |
|цієї групи | | | |
3902 90 20 00 |- - полі(бут-1-ен) | | 5 | 5 | -
|[полібутадієн-1], | | | |
|сополімер з | | | |
|бут-1-ен | | | |
|[бутадієном-1] та | | | |
|етилену з вмістом | | | |
|10 мас.% або менше | | | |
|етилену, або суміш з| | | |
|полі(бут-1-ен) | | | |
|[полібутадієном-1], | | | |
|поліетилену та/або | | | |
|поліпропілену з | | | |
|вмістом 10 мас.% або| | | |
|менше поліетилену | | | |
|та/або 25 мас.% або | | | |
|менше поліпропілену,| | | |
|в одному з видів, | | | |
|зазначених у | | | |
|примітці 6 б) до | | | |
|цієї групи | | | |
3903 |Полімери стиролу у | | | |
|первинних формах: | | | |
|- полістироли: | | | |
3903 11 00 00 |- - спучені | | 0 | 0 | -
3903 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3903 20 00 00 |- сополімери | | 0 | 0 | -
|стиролакрилонітрилу | | | |
|(SAN) | | | |
3903 30 00 00 |- сополімери | | 0 | 0 | -
|акрилонітрилбута- | | | |
|дієнстиролу (ABS) | | | |
3903 90 |- інші: | | | |

3903 90 10 00 |- - сополімери   |   |  0   |  0   | -
|тільки стиролу з | | | |
|аліловим спиртом, з | | | |
|ацетильним числом | | | |
|175 або більше | | | |
3903 90 20 00 |- - полістирол | | 0 | 0 | -
|бромований з вмістом| | | |
|брому 58 мас.% або | | | |
|більше, але не більш| | | |
|як 71 мас.% в одному| | | |
|з видів, визначених | | | |
|у примітці 6б) до | | | |
|цієї групи | | | |
3903 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
3904 |Полімери хлористого | | | |
|вінілу або інших | | | |
|галогенованих | | | |
|олефінів, у | | | |
|первинних формах: | | | |
3904 10 00 |- поліхлорвініл, | | | |
|не змішаний з іншими| | | |
|речовинами: | | | |
3904 10 00 10 |- - отриманий | | 0 | 0 | -
|емульсійним або | | | |
|мікросуспензійним | | | |
|способом, за умови | | | |
|відповідності усім | | | |
|зазначеним нижче | | | |
|показникам: | | | |
|Константа Фікентчера| | | |
|65 і більше, але не | | | |
|більш як 100; | | | |
|залишок після | | | |
|просіювання на ситі | | | |
|із сіткою N 02 не | | | |
|більш як 0,2 %, із | | | |
|сіткою N 0063 не | | | |
|більш як 5%; частка | | | |
|сульфатної золи не | | | |
|більш як 1,5 мас. %;| | | |
|вміст вологи в | | | |
|полімері не більш як| | | |
|0,5 мас. % | | | |
3904 10 00 90 |- - інший | | 6,5 | 6,5 | -
|- поліхлорвініл | | | |
|інший: | | | |
3904 21 00 00 |- - непластифі- | | 5 | 5 | -
|кований | | | |
3904 22 00 00 |- - пластифікований | | 0 | 0 | -
3904 30 00 00 |- сополімери | | 0 | 0 | -
|хлористого вінілу та| | | |
|вінілацетату | | | |
3904 40 00 00 |- інші сополімери | | 0 | 0 | -
|хлористого вінілу | | | |
3904 50 |- полімери | | | |
|вініліденхлориду: | | | |
3904 50 10 00 |- - сополімери | | 0 | 0 | -
|вініліденхлориду з | | | |
|акрилонітрилом у | | | |
|вигляді розтягнутих | | | |
|крапель діаметром | | | |
|4 мкм або більше, | | | |
|але не більш як | | | |
|20 мкм | | | |
3904 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- фторполімери: | | | |

3904 61 00 00 |- - політетрафтор- |   |  0   |  0   | -
|етилен | | | |
3904 69 |- - інші: | | | |
3904 69 10 00 |- - - поліфторвініл | | 0 | 0 | -
|в одному з видів, | | | |
|зазначених у | | | |
|примітці 6 б) до | | | |
|цієї групи | | | |
3904 69 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
3904 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | -
3905 |Полімери | | | |
|вінілацетату або | | | |
|інших складних | | | |
|ефірів вінілу у | | | |
|первинних формах; | | | |
|інші вінільні | | | |
|полімери у первинних| | | |
|формах: | | | |
|- полівінілацетат: | | | |
3905 12 00 00 |- - диспергований у | | 5 | 5 | -
|воді | | | |
3905 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
|- сополімери | | | |
|вінілацетату: | | | |
3905 21 00 00 |- - диспергований у | | 2 | 2 | -
|воді | | | |
3905 29 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3905 30 00 00 |- спирт | | 2 | 2 | -
|полівініловий, який | | | |
|містить або не | | | |
|містить | | | |
|негідролізовані | | | |
|ацетатні групи | | | |
|- інші: | | | |
3905 91 00 00 |- - сополімери | | 5 | 5 | -
3905 99 |- - інші: | | | |
3905 99 10 00 |- - - полівініл | | 5 | 5 | -
|одного з видів, | | | |
|зазначених у | | | |
|примітці 6 б) цієї | | | |
|групи, молекулярна | | | |
|маса якого 10 000 | | | |
|або більше, але менш| | | |
|як 40 000 та | | | |
|містить: | | | |
|а) 9,5 мас.% або | | | |
|більше, але не більш| | | |
|як 13 мас.% | | | |
|ацетильних груп, | | | |
|віднесених до | | | |
|вінілацетату; | | | |
|б) 5 мас.% або | | | |
|більше, але не більш| | | |
|як 6,5 мас.% | | | |
|гідроксильних груп, | | | |
|віднесених до | | | |
|вінілового спирту | | | |
3905 99 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3906 |Акрилові полімери у | | | |
|первинних формах: | | | |
3906 10 00 00 |- поліметилмета- | | 0 | 0 | -
|крилат | | | |
3906 90 |- інші: | | | |
3906 90 10 00 |- - полі [N- | | 0,5 | 0,5 | -
|(3-гідро- | | | |
|ксиіміно-1,1- | | | |
|диметил-бутил) | | | |
|акриламід] | | | |

3906 90 20 00 |- - сополімер    |   |  0,5  |  0,5  | -
       |2-диізопропіл-   |   |     |     |
       |аміноетилметакрилат |   |     |     |
       |з децилметакрилатом |   |     |     |
       |у вигляді розчину в |   |     |     |
       |N,N-диметилацетаміді|   |     |     |
       |з вмістом 55 мас.% |   |     |     |
       |або більше     |   |     |     |
       |сополімерів     |   |     |     |
3906 90 30 00 |- - сополімери   |   |  0,5  |  0,5  | -
       |акрилової кислоти з |   |     |     |
       |2-етилгексила-   |   |     |     |
       |крилатом з вмістом |   |     |     |
       |10 мас.% або більше,|   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |11 мас.%      |   |     |     |
       |2-етилгексилакрилату|   |     |     |
3906 90 40 00 |- - сополімери   |   |  0,5  |  0,5  | -
       |акрилонітрилу з   |   |     |     |
       |метилакрилатом,   |   |     |     |
       |модифіковані    |   |     |     |
       |полібутадієн-    |   |     |     |
       |акрилонітрилом (NBR)|   |     |     |
3906 90 50 00 |- - продукти    |   |  0,5  |  0,5  | -
       |полімеризації    |   |     |     |
       |акрилової кислоти з |   |     |     |
       |алкілметилметал-  |   |     |     |
       |акрилатом та з   |   |     |     |
       |невеликим вмістом  |   |     |     |
       |інших мономерів для |   |     |     |
       |використання як   |   |     |     |
       |згущувач для    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |текстильних паст для|   |     |     |
       |трафаретного друку |   |     |     |
3906 90 60 00 |- - сополімери   |   |  0,5  |  0,5  | -
       |метилакрилату з   |   |     |     |
       |етиленом та з    |   |     |     |
       |мономером, який   |   |     |     |
       |містить як замісник |   |     |     |
       |не кінцеву     |   |     |     |
       |карбоксильну групу з|   |     |     |
       |вмістом 50 мас.% або|   |     |     |
       |більше метил-    |   |     |     |
       |акрилату, у тому  |   |     |     |
       |числі в сполуках з |   |     |     |
       |кремнієм      |   |     |     |
3906 90 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3907     |Поліацетати, інші  |   |     |     |
       |поліефіри та    |   |     |     |
       |епоксидні смоли, у |   |     |     |
       |первинних формах;  |   |     |     |
       |полікарбонати,   |   |     |     |
       |алкідні смоли,   |   |     |     |
       |складні поліалільні |   |     |     |
       |ефіри та інші    |   |     |     |
       |поліестери у    |   |     |     |
       |первинних формах:  |   |     |     |
3907 10 00 00 |- поліацетати    |   |  5   |  5   | -
3907 20    |- поліефіри прості |   |     |     |
       |інші:        |   |     |     |
       |- - прості спиртові |   |     |     |
       |поліефіри:     |   |     |     |
3907 20 11 00 |- - - поліетилен-  |   |  5   |  5   | -
       |гліколі       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |

3907 20 21 00 |- - - - з      |   |  1   |  1   | -
       |гідроксильним    |   |     |     |
       |числом не більш як |   |     |     |
       |100         |   |     |     |
3907 20 29 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
       |- - інші:      |   |     |     |
3907 20 91 00 |- - - сополімери  |   |  5   |  5   | -
       |1-хлор-2,3-     |   |     |     |
       |епоксипропан і   |   |     |     |
       |етилен оксид    |   |     |     |
3907 20 99 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3907 30 00 00 |- смоли епоксидні  |   |  0   |  0   | -
3907 40 00 00 |- полікарбонати   |   |  0   |  0   | -
3907 50 00 00 |- смоли алкідні   |   |  0   |  0   | -
3907 60 00 00 |- поліетилен-    |   |  1   |  1   | -
       |терефталат     |   |     |     |
       |- поліефіри складні |   |     |     |
       |інші:        |   |     |     |
3907 91    |- - ненасичені:   |   |     |     |
3907 91 10 00 |- - - рідкі     |   |  2   |  2   | -
3907 91 10  |- - - рідкі:    |   |     |     |
3907 91 10 10 |- - - - що     |   |  1   |  1   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3907 91 10 90 |- - - - інші    |   |  2   |  2   | -
3907 91 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3907 99    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - з гідро-   |   |     |     |
       |ксильним числом не |   |     |     |
       |більш як 100:    |   |     |     |
3907 99 11 00 |- - - - полі    |   |  5   |  5   | -
       |(етиленнаф-     |   |     |     |
       |талін-2,6-     |   |     |     |
       |дикарбоксилат)   |   |     |     |
3907 99 19  |- - - - інші:    |   |     |     |
3907 99 19 10 |- - - - - полі-   |   |  2   |  2   |
       |бутилен-      |   |     |     |
       |терефталат з питомою|   |     |     |
       |вагою від 1,29 до  |   |     |     |
       |1,33 г/см(в ступ. 3)|   |     |     |
       |включно       |   |     |     |
3907 99 19 90 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   |
       |- - - інші:     |   |     |     |
3907 99 91 00 |- - - - полі    |   |  5   |  5   | -
       |(етиленнафталін-2,6-|   |     |     |
       |дикарбоксилат)   |   |     |     |
3907 99 99 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   | -
3908     |Поліаміди у    |   |     |     |
       |первинних формах:  |   |     |     |
3908 10 00  |- поліамід-6,-11,  |   |     |     |
       |-12,-6,6,-6,9,-6,10 |   |     |     |
       |або -6,12:     |   |     |     |
3908 10 00 10 |- - що       |   |  2   |  2   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3908 10 00 90 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3908 90 00 00 |- інші       |   |  6,5  |  6,5  | -
3909     |Смоли амінові,   |   |     |     |
       |фенольні та     |   |     |     |
       |поліуретани у    |   |     |     |
       |первинних формах:  |   |     |     |

3909 10 00 00 |- смоли карбамідні; |   |  5   |  5   | -
       |смоли тіокарбамідні |   |     |     |
3909 20 00 00 |- смоли меламінові |   |  5   |  5   | -
3909 30 00 00 |- смоли амінові інші|   |  5   |  5   | -
3909 40 00 00 |- смоли фенольні  |   |  0   |  0   | -
3909 50    |- поліуретани:   |   |     |     |
3909 50 10 00 |- - поліуретан 2,2'-|   |  5   |  5   | -
       |(трет-бутиліміно)  |   |     |     |
       |діетанолу та 4,4'- |   |     |     |
       |метилендициклогек- |   |     |     |
       |силдиізоціанату у  |   |     |     |
       |вигляді розчину в  |   |     |     |
       |N,N-диметилацетаміді|   |     |     |
       |з вмістом 50 мас.% |   |     |     |
       |або більше полімеру |   |     |     |
3909 50 90 10 |- - інші:      |   |     |     |
3909 50 90 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3909 50 90 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3910 00 00  |Силікон у первинних|   |     |     |
       |формах:       |   |     |     |
3910 00 00 10 |- силіконові оливи |   |  6,5  |  6,5  | -
3910 00 00 30 |- силіконові смоли |   |  5   |  5   | -
3910 00 00 50 |- силіконові    |   |  2   |  2   | -
       |еластомери     |   |     |     |
3911     |Смоли нафтові,   |   |     |     |
       |кумаронові,     |   |     |     |
       |інденові, кумарон- |   |     |     |
       |інденові та     |   |     |     |
       |політерпени,    |   |     |     |
       |полісульфіди,    |   |     |     |
       |полісульфони та інші|   |     |     |
       |речовини, зазначені |   |     |     |
       |у примітці 3 до цієї|   |     |     |
       |групи, у первинних |   |     |     |
       |формах, не включені |   |     |     |
       |до інших угруповань:|   |     |     |
3911 10 00 00 |- смоли нафтові,  |   |  0   |  0   | -
       |кумаронові,     |   |     |     |
       |інденові, кумарон- |   |     |     |
       |інденові та     |   |     |     |
       |політерпени     |   |     |     |
3911 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - продукти,    |   |     |     |
       |отримані      |   |     |     |
       |конденсацією або  |   |     |     |
       |полімеризацією з  |   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |
3911 90 11 00 |- - - полі(окси-1,4-|   |  5   |  5   | -
       |феніленсульфоніл-1,4|   |     |     |
       |-феніленокси-1,4 - |   |     |     |
       |феніленізопропі-  |   |     |     |
       |ліден-1,4-фенілен) в|   |     |     |
       |одному з видів,   |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |примітці 6б) до цієї|   |     |     |
       |групи        |   |     |     |

3911 90 13 00 |- - - полі(тіо-1,4- |   |  5   |  5   | -
       |фенілен)      |   |     |     |
3911 90 19 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
       |- - інші:      |   |     |     |
3911 90 91 00 |- - - сополімер   |   |  5   |  5   | -
       |п-крезолу та    |   |     |     |
       |дивінілбензолу у  |   |     |     |
       |вигляді розчину в  |   |     |     |
       |N,N-диметилацетаміді|   |     |     |
       |з вмістом 50 мас.% |   |     |     |
       |або більше полімеру |   |     |     |
3911 90 93 00 |- - - гідрогеновані |   |  5   |  5   | -
       |сополімери     |   |     |     |
       |вінілтолуолу та   |   |     |     |
       |альфа-метилстиролу |   |     |     |
3911 90 99 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3912     |Целюлоза та її   |   |     |     |
       |хімічні похідні у  |   |     |     |
       |первинних формах,  |   |     |     |
       |не включені до інших|   |     |     |
       |угруповань:     |   |     |     |
       |- ацетати целюлози: |   |     |     |
3912 11 00 00 |- - непластифіковані|   |  0   |  0   | -
3912 12 00 00 |- - пластифіковані |   |  0   |  0   | -
3912 20    |- нітрати целюлози |   |     |     |
       |(включаючи колодій):|   |     |     |
       |- - непластифіко-  |   |     |     |
       |вані:        |   |     |     |
3912 20 11 00 |- - - колодій і   |   |  0   |  0   | -
       |цилоїдин      |   |     |     |
3912 20 19 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
3912 20 90 00 |- - пластифіковані |   |  0   |  0   | -
       |- ефіри целюлози  |   |     |     |
       |прості:       |   |     |     |
3912 31 00 00 |- -карбоксиметилце- |   |  0   |  0   | -
       |люлоза та її солі  |   |     |     |
3912 39    |- - інші:      |   |     |     |
3912 39 10 00 |- - - етилцелюлоза |   |  0   |  0   | -
3912 39 20 00 |- - - гідроксипро- |   |  0   |  0   | -
       |пілцелюлоза     |   |     |     |
3912 39 80 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
3912 90    |- інші:       |   |     |     |
3912 90 10 00 |- - ефіри целюлози |   |  0   |  0   | -
       |складні       |   |     |     |
3912 90 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
3913     |Полімери природні  |   |     |     |
       |(наприклад альгінова|   |     |     |
       |кислота) та полімери|   |     |     |
       |природні      |   |     |     |
       |модифіковані    |   |     |     |
       |(наприклад,     |   |     |     |
       |затверділі протеїни |   |     |     |
       |(білки), хімічні  |   |     |     |
       |похідні натурального|   |     |     |
       |каучуку), у     |   |     |     |
       |первинних формах, не|   |     |     |
       |включені до інших  |   |     |     |
       |угруповань:     |   |     |     |
3913 10 00 00 |- кислота альгінова,|   |  5   |  5   | -
       |її солі та складні |   |     |     |
       |ефіри        |   |     |     |
3913 90    |- інші:       |   |     |     |
3913 90 10 00 |- - хімічні похідні |   |  5   |  5   | -
       |натурального каучуку|   |     |     |
3913 90 20 00 |- - амілопектин   |   |  5   |  5   | -
3913 90 30 00 |- - амілоза     |   |  5   |  5   | -
3913 90 80  |- - інші:      |   |     |     |
3913 90 80 10 |- - - декстран   |   |  0,1  |  0,1  | -
3913 90 80 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -

3914 00 00 00 |Смоли іонообмінні, |   |  6,5  |  6,5  | -
       |одержані на основі |   |     |     |
       |полімерів товарних |   |     |     |
       |позицій 3901-3913  |   |     |     |
       |у первинних формах |   |     |     |
       |          |   |     |     |
       |II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ|   |     |     |
       |ТА СКРАП;      |   |     |     |
       |НАПІВФАБРИКАТИ;   |   |     |     |
       |ВИРОБИ       |   |     |     |
       |          |   |     |     |
3915     |Відходи, обрізки та |   |     |     |
       |скрап з пластмаси: |   |     |     |
3915 10 00 00 |- полімерів етилену |   |  5   |  5   | -
3915 20 00 00 |- полімерів стиролу |   |  5   |  5   | -
3915 30 00 00 |- полімерів     |   |  5   |  5   | -
       |вінілхлориду    |   |     |     |
3915 90    |- інших пластмас:  |   |     |     |
       |- - продуктів    |   |     |     |
       |поліприєднання:   |   |     |     |
3915 90 11 00 |- - - полімерів   |   |  2   |  2   | -
       |пропілену      |   |     |     |
3915 90 13 00 |- - - полімерів   |   |  2   |  2   | -
       |акрилових      |   |     |     |
3915 90 19 00 |- - - інші     |   |  2   |  2   | -
       |- - інші:      |   |     |     |
3915 90 91 00 |- - - епоксидних  |   |  2   |  2   | -
       |смол        |   |     |     |
3915 90 93 00 |- - - целюлози та її|   |  2   |  2   | -
       |хімічних похідних  |   |     |     |
3915 90 99 00 |- - - інші     |   |  2   |  2   | -
3916     |Моноволокна з    |   |     |     |
       |максимальним    |   |     |     |
       |поперечним перетином|   |     |     |
       |понад 1 мм     |   |     |     |
       |(мононитки), прутки,|   |     |     |
       |стрижні та профілі |   |     |     |
       |фігурні з обробленою|   |     |     |
       |або необробленою  |   |     |     |
       |поверхнею, але без |   |     |     |
       |будь-якої іншої   |   |     |     |
       |обробки, з     |   |     |     |
       |полімерних     |   |     |     |
       |матеріалів:     |   |     |     |
3916 10 00  |- з полімерів   |   |     |     |
       |етилену:      |   |     |     |
3916 10 00 10 |- - що       |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3916 10 00 90 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3916 20    |- з полімерів    |   |     |     |
       |вінілхлориду:    |   |     |     |
3916 20 10  |- - з        |   |     |     |
       |полівінілхлориду:  |   |     |     |
3916 20 10 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |

3916 20 10 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3916 20 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3916 90    |- з інших пластмас: |   |     |     |
       |- - продукти, які  |   |     |     |
       |отримані      |   |     |     |
       |конденсацією    |   |     |     |
       |або полімеризацією з|   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |
3916 90 11  |- - - із складних  |   |     |     |
       |поліефірів:     |   |     |     |
3916 90 11 10 |- - - - що     |   |  2   |  2   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3916 90 11 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3916 90 13 00 |- - - з поліамідів |   |  5   |  5   | -
3916 90 15 00 |- - - з епоксидних |   |  5   |  5   | -
       |смол        |   |     |     |
3916 90 19 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
       |- - з продуктів   |   |     |     |
       |поліприєднання:   |   |     |     |
3916 90 51 00 |- - - з полімерів  |   |  5   |  5   | -
       |пропілену      |   |     |     |
3916 90 59 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3916 90 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3917     |Труби, трубки і   |   |     |     |
       |шланги та їх фітинги|   |     |     |
       |(наприклад,     |   |     |     |
       |з'єднання,     |   |     |     |
       |коліна, муфти) з  |   |     |     |
       |пластмаси:     |   |     |     |
3917 10    |- оболонки штучні із|   |     |     |
       |затверділих     |   |     |     |
       |протеїнів чи із   |   |     |     |
       |целюлозних     |   |     |     |
       |матеріалів:     |   |     |     |
3917 10 10 00 |- - із затверділих |   |  6,5  |  6,5  | -
       |протеїнів      |   |     |     |
3917 10 90 00 |- - із целюлозних  |   |  5  |  5   | -
       |матеріалів     |   |     |     |
       |- труби, трубки та |   |     |     |
       |шланги, жорсткі:  |   |     |     |
3917 21    |- - з полімерів   |   |     |     |
       |етилену:      |   |     |     |
3917 21 10 00 |- - - безшовні,   |   |  5   |  5   | -
       |нарізані на     |   |     |     |
       |відрізки, довжина  |   |     |     |
       |яких перевищує   |   |     |     |
       |максимальний розмір |   |     |     |
       |поперечного     |   |     |     |
       |перетину, з     |   |     |     |
       |обробленою або   |   |     |     |
       |необробленою    |   |     |     |
       |поверхнею, але без |   |     |     |
       |будь-якої іншої   |   |     |     |
       |обробки       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
3917 21 91 00 |- - - - обладнані  |   |  3   |  3   | -
       |фітингами, для   |   |     |     |
       |цивільної авіації  |   |     |     |
3917 21 99  |- - - - інші:    |   |     |     |
3917 21 99 10 |- - - - - ПЕТ-   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |преформи      |   |     |     |
       |(напівфабрикати)  |   |     |     |
       |тари з твердого   |   |     |     |
       |поліетилен-     |   |     |     |
       |терефталату     |   |     |     |
       |- - - - - інші:   |   |     |     |

3917 21 99 91 |- - - - - - що   |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3917 21 99 98 |- - - - - - інші  |   |  5   |  5   | -
3917 22    |- - з полімерів   |   |     |     |
       |пропілену:     |   |     |     |
3917 22 10 00 |- - - безшовні,   |   |  5   |  5   | -
       |нарізні, довжина  |   |     |     |
       |яких перевищує   |   |     |     |
       |максимальний розмір |   |     |     |
       |поперечного     |   |     |     |
       |перетину, з     |   |     |     |
       |обробленою або   |   |     |     |
       |необробленою    |   |     |     |
       |поверхнею, але без |   |     |     |
       |будь-якої іншої   |   |     |     |
       |обробки       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
3917 22 91 00 |- - - - обладнані  |   |  3   |  3   | -
       |фітингами, для   |   |     |     |
       |цивільної авіації  |   |     |     |
3917 22 99 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3917 23    |- - з полімерів   |   |     |     |
       |вінілхлориду:    |   |     |     |
3917 23 10 00 |- - - безшовні,   |   |  5   |  5   | -
       |нарізані на     |   |     |     |
       |відрізки, довжина  |   |     |     |
       |яких перевищує   |   |     |     |
       |максимаьний розмір |   |     |     |
       |поперечного     |   |     |     |
       |перетину, з     |   |     |     |
       |обробленою або   |   |     |     |
       |необробленою    |   |     |     |
       |поверхнею, але без |   |     |     |
       |будь-якої іншої   |   |     |     |
       |обробки       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
3917 23 91 00 |- - - - обладнані  |   |  3   |  3   | -
       |фітингами, для   |   |     |     |
       |цивільної авіації  |   |     |     |
3917 23 99 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3917 29    |- - з інших     |   |     |     |
       |пластмас:      |   |     |     |
       |- - - безшовні,   |   |     |     |
       |нарізані на     |   |     |     |
       |відрізки, довжина  |   |     |     |
       |яких перевищує   |   |     |     |
       |максимальний розмір |   |     |     |
       |поперечного     |   |     |     |
       |перетину, з     |   |     |     |
       |обробленою або   |   |     |     |
       |необробленою    |   |     |     |
       |поверхнею, але без |   |     |     |
       |будь-якої іншої   |   |     |     |
       |обробки:      |   |     |     |
       |- - - - продукти,  |   |     |     |
       |отримані      |   |     |     |
       |конденсацією або  |   |     |     |
       |полімеризацією з  |   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |

3917 29 11 00 |- - - - - з     |   |  5   |  5   | -
       |епоксидних смол   |   |     |     |
3917 29 13 00 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -
3917 29 15 00 |- - - - з продуктів |   |  5   |  5   | -
       |поліприєднання   |   |     |     |
3917 29 19 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
3917 29 91 00 |- - - - обладнані  |   |  3   |  3   | -
       |фітингами, для   |   |     |     |
       |цивільної авіації  |   |     |     |
3917 29 99  |- - - - інші:    |   |     |     |
3917 29 99 10 |- - - - -      |   |  0   |  0   | -
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3917 29 99 90 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -
       |- труби, трубки та |   |     |     |
       |шланги гнучкі, інші:|   |     |     |
3917 31    |- - труби, трубки та|   |     |     |
       |шланги, що можуть  |   |     |     |
       |витримувати тиск не |   |     |     |
       |більш як 27,6 МПа: |   |     |     |
3917 31 10 00 |- - - обладнані   |   |  2   |  2   | -
       |фітингами для    |   |     |     |
       |цивільної авіації  |   |     |     |
3917 31 90 00 |- - - інші     |   |  2   |  2   | -
3917 32    |- - інші, не    |   |     |     |
       |армовані і не    |   |     |     |
       |комбіновані з іншими|   |     |     |
       |матеріалами і без  |   |     |     |
       |фітингів:      |   |     |     |
       |- - - безшовні,   |   |     |     |
       |нарізані на     |   |     |     |
       |відрізки, довжина  |   |     |     |
       |яких перевищує   |   |     |     |
       |максимальний розмір |   |     |     |
       |поперечного     |   |     |     |
       |перетину, з     |   |     |     |
       |обробленою або   |   |     |     |
       |необробленою    |   |     |     |
       |поверхнею, але без |   |     |     |
       |будь-якої іншої   |   |     |     |
       |обробки:      |   |     |     |
       |- - - - продукти,  |   |     |     |
       |які отримані    |   |     |     |
       |конденсацією або  |   |     |     |
       |полімеризацією з  |   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |
3917 32 11 00 |- - - - - з     |   |  5   |  5   | -
       |епоксидних смол   |   |     |     |
3917 32 19 00 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -
       |- - - - з продуктів |   |     |     |
       |поліприєднання:   |   |     |     |
3917 32 31  |- - - - - з     |   |     |     |
       |полімерів етилену: |   |     |     |
3917 32 31 10 |- - - - - - що   |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3917 32 31 90 |- - - - - - інші  |   |  5   |  5   | -
3917 32 35 00 |- - - - - з     |   |  5   |  5   | -
       |полімерів      |   |     |     |
       |вінілхлориду    |   |     |     |

3917 32 39 00 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -
3917 32 51 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
3917 32 91 00 |- - - - оболонки  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |штучні для     |   |     |     |
       |ковбасних виробів  |   |     |     |
3917 32 99 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3917 33    |- - інші, не    |   |     |     |
       |армовані і не    |   |     |     |
       |комбіновані з іншими|   |     |     |
       |матеріалами і з   |   |     |     |
       |фітингами:     |   |     |     |
3917 33 10 00 |- - - обладнані   |   |  3   |  3   | -
       |фітингами, для   |   |     |     |
       |цивільної авіації  |   |     |     |
3917 33 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3917 39    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - безшовні,   |   |     |     |
       |нарізані на     |   |     |     |
       |відрізки, довжина  |   |     |     |
       |яких перевищує   |   |     |     |
       |максимальний розмір |   |     |     |
       |поперечного     |   |     |     |
       |перетину, з     |   |     |     |
       |обробленою або   |   |     |     |
       |необробленою    |   |     |     |
       |поверхнею, але без |   |     |     |
       |будь-якої іншої   |   |     |     |
       |обробки:      |   |     |     |
       |- - - - продукти,  |   |     |     |
       |отримані      |   |     |     |
       |конденсацією або  |   |     |     |
       |полімеризацією з  |   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |
3917 39 11 00 |- - - - - з     |   |  5   |  5   | -
       |епоксидних смол   |   |     |     |
3917 39 13 00 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -
3917 39 15 00 |- - - - з продуктів |   |  5   |  5   | -
       |поліприєднання   |   |     |     |
3917 39 19 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
3917 39 91 00 |- - - - обладнані  |   |  3   |  3   | -
       |фітингами, для   |   |     |     |
       |цивільної авіації  |   |     |     |
3917 39 99 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3917 40    |- фітинги:     |   |     |     |
3917 40 10 00 |- - для цивільної  |   |  3   |  3   | -
       |авіації       |   |     |     |
3917 40 90 00 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
3918     |Покриття пластмасові|   |     |     |
       |для підлог,     |   |     |     |
       |самоклейні або   |   |     |     |
       |несамоклейні, у   |   |     |     |
       |рулонах або у    |   |     |     |
       |пластинах; покриття |   |     |     |
       |пластмасові для стін|   |     |     |
       |або стелі, визначені|   |     |     |
       |у примітці 9 цієї  |   |     |     |
       |групи:       |   |     |     |
3918 10    |- з полімерів    |   |     |     |
       |вінілхлориду:    |   |     |     |
3918 10 10  |- - що складаються з|   |     |     |
       |основи, просоченої |   |     |     |
       |або покритої    |   |     |     |
       |полівінілхлоридом: |   |     |     |

3918 10 10 10 |- - - що      |   |  2   |  2   | кв.м
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3918 10 10 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | кв.м
3918 10 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | кв.м
3918 90 00 00 |- з інших пластмас |   |  5   |  5   | кв.м
3919     |Плити, листи,    |   |     |     |
       |смужки, стрічки,  |   |     |     |
       |плівки та інші   |   |     |     |
       |плоскі пластмасові |   |     |     |
       |вироби, самоклейні, |   |     |     |
       |у рулонах або не у |   |     |     |
       |рулонах:      |   |     |     |
3919 10    |- у рулонах     |   |     |     |
       |завширшки не більш |   |     |     |
       |як 20 см:      |   |     |     |
       |- - стрічки з    |   |     |     |
       |покриттям з     |   |     |     |
       |невулканізованого  |   |     |     |
       |натурального або  |   |     |     |
       |синтетичного    |   |     |     |
       |каучуку:      |   |     |     |
3919 10 11 00 |- - - з пластифіко- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |ваного       |   |     |     |
       |полівінілхлориду або|   |     |     |
       |поліетилену     |   |     |     |
3919 10 13 00 |- - - з непластифі- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кованого      |   |     |     |
       |полівінілхлориду  |   |     |     |
3919 10 15 00 |- - - з поліпропі- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |лену        |   |     |     |
3919 10 19 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - продукти,   |   |     |     |
       |отримані конденса- |   |     |     |
       |цією або полімери- |   |     |     |
       |зацією з перегрупу- |   |     |     |
       |ванням, хімічно   |   |     |     |
       |модифіковані чи   |   |     |     |
       |немодифіковані:   |   |     |     |
3919 10 31 00 |- - - - із складних |   |  5   |  5   | -
       |поліефірів     |   |     |     |
3919 10 35 00 |- - - - з епоксидних|   |  5   |  5   | -
       |смол        |   |     |     |
3919 10 39 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- - - із продуктів |   |     |     |
       |поліприєднання:   |   |     |     |
3919 10 61 00 |- - - - із     |   |  5   |  5   | -
       |пластифікованого  |   |     |     |
       |полівінілхлориду  |   |     |     |
       |або поліетилену   |   |     |     |
3919 10 69 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3919 10 90  |- - - інші:     |   |     |     |
3919 10 90 10 |- - - - що     |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3919 10 90 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3919 90    |- інші:       |   |     |     |

3919 90 10 00 |- - піддані     |   |  5   |  5   | -
       |подальшій обробці, |   |     |     |
       |крім обробки    |   |     |     |
       |поверхні, або    |   |     |     |
       |нарізані на форми, |   |     |     |
       |крім квадратної чи |   |     |     |
       |прямокутної     |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - продукти,   |   |     |     |
       |отримані      |   |     |     |
       |конденсацією або  |   |     |     |
       |полімеризацією з  |   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |
3919 90 31 00 |- - - - з      |   |  5   |  5   | -
       |полікарбонатів,   |   |     |     |
       |алкідних смол,   |   |     |     |
       |алілових складних  |   |     |     |
       |поліефірів або інших|   |     |     |
       |складних поліефірів |   |     |     |
3919 90 35 00 |- - - - з епоксидних|   |  5   |  5   | -
       |смол        |   |     |     |
3919 90 39 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- - - з продуктів  |   |     |     |
       |поліприєднання:   |   |     |     |
3919 90 61 00 |- - - - з пластифі- |   |  5   |  5   | -
       |кованого      |   |     |     |
       |полівінілхлориду  |   |     |     |
       |або поліетилену   |   |     |     |
3919 90 69 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3919 90 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3920     |Інші плити, листи, |   |     |     |
       |плівки, стрічки та |   |     |     |
       |пластини з     |   |     |     |
       |пластмаси, не-   |   |     |     |
       |пористі, не-    |   |     |     |
       |укріплені і не-  |   |     |     |
       |ламіновані (не-   |   |     |     |
       |багатошарові), не  |   |     |     |
       |сполучені паралельно|   |     |     |
       |з іншими      |   |     |     |
       |матеріалами, без  |   |     |     |
       |підкладки та не   |   |     |     |
       |з'єднані аналогічним|   |     |     |
       |способом з іншими  |   |     |     |
       |матеріалами:    |   |     |     |
3920 10    |- з полімерів    |   |     |     |
       |етилену:      |   |     |     |
       |- - завтовшки не  |   |     |     |
       |більш як 0,125 мм: |   |     |     |
       |- - - з поліетилену |   |     |     |
       |питомою густиною:  |   |     |     |
       |- - - - менше 0,94: |   |     |     |
3920 10 23 00 |- - - - - плівка  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |поліетиленова    |   |     |     |
       |завтовшки 20 мкм  |   |     |     |
       |або більше, але не |   |     |     |
       |більш як 40 мкм, для|   |     |     |
       |виготовлення    |   |     |     |
       |фоторезистивних   |   |     |     |
       |плівок, які     |   |     |     |
       |використовують у  |   |     |     |
       |виробництві     |   |     |     |
       |напівпровідників або|   |     |     |
       |друкованих плат   |   |     |     |
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
       |- - - - - - недру- |   |     |     |
       |ковані:       |   |     |     |

3920 10 24 00 |- - - - - - - елас- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |тична плівка    |   |     |     |
3920 10 26 00 |- - - - - - - інші |   |  6,5  |  6,5  |
3920 10 27 00 |- - - - - - - дру- |   |  6,5  |  6,5  |
       |ковані       |   |     |     |
3920 10 28  |- - - - 0,94 або  |   |     |     |
       |більше:       |   |     |     |
3920 10 28 10 |- - - - -      |   |  6,5  |  6,5  |
       |орієнтовані плівки |   |     |     |
       |із залишковою    |   |     |     |
       |деформацією при   |   |     |     |
       |скручуванні     |   |     |     |
       |(твіст-ефект)    |   |     |     |
3920 10 28 90 |- - - - - інші   |   |  6,5  |  6,5  |
3920 10 40 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
       |- - завтовшки понад |   |     |     |
       |0,125 мм:      |   |     |     |
3920 10 81 00 |- - - пульпа    |   |  6,5  |  6,5  | -
       |синтетична паперова |   |     |     |
       |у вигляді вологих  |   |     |     |
       |шматків, з окремих |   |     |     |
       |поліетиленових   |   |     |     |
       |волокон, які легко |   |     |     |
       |відділяються один  |   |     |     |
       |від одного, у тому |   |     |     |
       |числі змішані з   |   |     |     |
       |целюлозою не більш |   |     |     |
       |як 15 %, з вмістом |   |     |     |
       |полівінілового   |   |     |     |
       |спирту, розчиненого |   |     |     |
       |у воді, яка є    |   |     |     |
       |зволожувальним   |   |     |     |
       |агентом       |   |     |     |
3920 10 89  |- - - інші:     |   |     |     |
3920 10 89 10 |- - - - що     |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3920 10 89 90 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
3920 20    |- з полімерів    |   |     |     |
       |пропілену:     |   |     |     |
       |- - завтовшки не  |   |     |     |
       |більш як 0,10 мм:  |   |     |     |
3920 20 21 00 |- - - біаксеально  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |орієнтовані     |   |     |     |
3920 20 29 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- - завтовшки понад |   |     |     |
       |0,10 мм:      |   |     |     |
       |- - - стрічки    |   |     |     |
       |завширшки понад   |   |     |     |
       |5 мм, але не більш |   |     |     |
       |як 20 мм,      |   |     |     |
       |використовувані для |   |     |     |
       |пакування:     |   |     |     |
3920 20 71 00 |- - - - стрічки   |   |  5   |  5   | -
       |декоративні     |   |     |     |
3920 20 79 00 |- - - - інші    |   |  6,5  |  6,5  | -
3920 20 90  |- - - інші:     |   |     |     |
3920 20 90 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3920 20 90 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3920 30 00  |- з полімерів сти- |   |     |     |
       |ролу:        |   |     |     |

3920 30 00 10 |- - що       |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3920 30 00 90 |- - інші      |   |  2   |  2   | -
       |- з полімерів    |   |     |     |
       |полівінілхлориду:  |   |     |     |
3920 41    |- - жорсткі:    |   |     |     |
       |- - - непласти-   |   |     |     |
       |фіковані,      |   |     |     |
       |завтовшки:     |   |     |     |
3920 41 11 00 |- - - - не більш  |   |  5   |  5   | -
       |як 1 мм       |   |     |     |
3920 41 19 00 |- - - - понад 1 мм |   |  5   |  5   | -
       |- - - пласти-    |   |     |     |
       |фіковані,      |   |     |     |
       |завтовшки:     |   |     |     |
3920 41 91 00 |- - - - не більш  |   |  5   |  5   | -
       |як 1 мм       |   |     |     |
3920 41 99 00 |- - - - понад 1 мм |   |  5   |  5   | -
3920 42    |- - гнучкі:     |   |     |     |
       |- - - непласти-   |   |     |     |
       |фіковані,      |   |     |     |
       |завтовшки:     |   |     |     |
3920 42 11 00 |- - - - не більш  |   |  5   |  5   | -
       |як 1 мм       |   |     |     |
3920 42 19 00 |- - - - понад 1 мм |   |  5   |  5   | -
       |- - - пластифі-   |   |     |     |
       |ковані, завтовшки: |   |     |     |
3920 42 91 00 |- - - - не більш  |   |  0   |  0   | -
       |як 1 мм       |   |     |     |
3920 42 99  |- - - - понад 1 мм: |   |     |     |
3920 42 99 10 |- - - - що     |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3920 42 99 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- з акрилових    |   |     |     |
       |полімерів:     |   |     |     |
3920 51 00 00 |- - з поліметил-  |   |  0   |  0   | -
       |метакрилату     |   |     |     |
3920 59    |- - інші:      |   |     |     |
3920 59 10 00 |- - - сополімер   |   |  5   |  5   | -
       |акрилового та    |   |     |     |
       |метакрилового    |   |     |     |
       |складного ефіру у  |   |     |     |
       |вигляді плівки   |   |     |     |
       |завтовшки не більш |   |     |     |
       |як 150 мкм     |   |     |     |
3920 59 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
       |- з полікарбонатів, |   |     |     |
       |з алкідних смол, з |   |     |     |
       |поліалільних    |   |     |     |
       |складних ефірів або |   |     |     |
       |поліефірів складних |   |     |     |
       |інших:       |   |     |     |
3920 61 00 00 |- - з        |   |  5   |  5   | -
       |полікарбонатів   |   |     |     |
3920 62    |- - з поліетил-   |   |     |     |
       |ентерефталату:   |   |     |     |
       |- - - завтовшки не |   |     |     |
       |більш як 0,35 мм:  |   |     |     |

3920 62 11 00 |- - - - плівка з  |   |  2   |  2   | -
       |поліетилентерефта- |   |     |     |
       |лату завтовшки   |   |     |     |
       |72 мкм або більше, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |79 мкм, для     |   |     |     |
       |виробництва гнучких |   |     |     |
       |магнітних дисків  |   |     |     |
3920 62 13 00 |- - - - плівка з  |   |  2   |  2   | -
       |поліетилентере-   |   |     |     |
       |фталату завтовшки  |   |     |     |
       |100 мкм або більше, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |150 мкм, для    |   |     |     |
       |виробництва     |   |     |     |
       |фотополімерних   |   |     |     |
       |друкованих плат   |   |     |     |
3920 62 19  |- - - - інші:    |   |     |     |
3920 62 19 10 |- - - - - плівка з |   |  2   |  2   |
       |полі-        |   |     |     |
       |етилентерефталату  |   |     |     |
       |завтовшки не більш |   |     |     |
       |як 50 мкм      |   |     |     |
3920 62 19 90 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   |
3920 62 90 00 |- - - завтовшки   |   |  5   |  5   | -
       |понад 0,35 мм    |   |     |     |
3920 63 00 00 |- - з ненасичених  |   |  5   |  5   | -
       |складних поліефірів |   |     |     |
3920 69 00 00 |- - з інших складних|   |  5   |  5   | -
       |поліефірів     |   |     |     |
       |- з целюлози або її |   |     |     |
       |хімічних похідних: |   |     |     |
3920 71    |- - з регенерованої |   |     |     |
       |целюлози:      |   |     |     |
       |- - - листи, плівки,|   |     |     |
       |смуги або платівки, |   |     |     |
       |намотані або    |   |     |     |
       |ненамотані,     |   |     |     |
       |завтовшки менше   |   |     |     |
       |0,75 мм:      |   |     |     |
3920 71 11 00 |- - - - без     |   |  5   |  5   | -
       |друкованих зображень|   |     |     |
3920 71 19 00 |- - - - з      |   |  5   |  5   | -
       |друкованими     |   |     |     |
       |зображеннями    |   |     |     |
3920 71 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3920 72 00  |- - з        |   |     |     |
       |вулканізованого   |   |     |     |
       |волокна:      |   |     |     |
3920 72 00 10 |- - - що      |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3920 72 00 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3920 73    |- - з ацетату   |   |     |     |
       |целюлози:      |   |     |     |
3920 73 10 00 |- - - плівки у   |   |  5   |  5   | -
       |рулонах, котушках  |   |     |     |
       |або у вигляді    |   |     |     |
       |стрічок для     |   |     |     |
       |кінематографії чи  |   |     |     |
       |фотозйомки     |   |     |     |
3920 73 50 00 |- - - листи, плівки,|   |  5   |  5   | -
       |стрічки або     |   |     |     |
       |платівки, намотані |   |     |     |
       |або ненамотані,   |   |     |     |
       |завтовшки менше   |   |     |     |
       |0,75 мм       |   |     |     |

3920 73 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3920 79 00 00 |- - з інших похідних|   |  5   |  5   | -
       |целюлози      |   |     |     |
       |- з інших пластичних|   |     |     |
       |матеріалів:     |   |     |     |
3920 91 00 00 |- - з полівінілбу- |   |  2   |  2   | -
       |тиралю       |   |     |     |
3920 92 00 00 |- - з поліамідів  |   |  5   |  5   | -
3920 93 00 00 |- - з амінових смол |   |  5   |  5   | -
3920 94 00 00 |- - з фенольних смол|   |  5   |  5   | -
3920 99    |- - з інших     |   |     |     |
       |пластмас:      |   |     |     |
       |- - - продукти,   |   |     |     |
       |отримані      |   |     |     |
       |конденсацією або  |   |     |     |
       |полімеризацією з  |   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |
3920 99 11 00 |- - - - з епоксидних|   |  5   |  5   | -
       |смол        |   |     |     |
3920 99 21 00 |- - - - листи та  |   |  2   |  2   | -
       |стрічки поліімідні, |   |     |     |
       |не покриті або   |   |     |     |
       |покриті тільки   |   |     |     |
       |пластмасою     |   |     |     |
3920 99 29 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
       |- - - із продуктів |   |     |     |
       |поліприєднання:   |   |     |     |
3920 99 51 00 |- - - - листи    |   |  5   |  5   | -
       |полівінілфториду  |   |     |     |
3920 99 53 00 |- - - - іонообмінні |   |  5   |  5   | -
       |мембрани з     |   |     |     |
       |фторованої     |   |     |     |
       |пластмаси, для   |   |     |     |
       |використання в   |   |     |     |
       |гальванічних    |   |     |     |
       |елементах з     |   |     |     |
       |хлоро-лужним    |   |     |     |
       |електролітом    |   |     |     |
3920 99 55 00 |- - - - плівки з  |   |  5   |  5   | -
       |полівінілового   |   |     |     |
       |спирту двовісьної  |   |     |     |
       |орієнтації з вмістом|   |     |     |
       |97 мас.% або більше |   |     |     |
       |полівінілового   |   |     |     |
       |спирту, без     |   |     |     |
       |покриття, завтовшки |   |     |     |
       |не більш як 1 мм  |   |     |     |
3920 99 59 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3920 99 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3921     |Інші плити, листи, |   |     |     |
       |плівки та стрічки з |   |     |     |
       |пластмаси:     |   |     |     |
       |- пористі:     |   |     |     |
3921 11 00 00 |- - з полімерів   |   |  5   |  5   | -
       |стиролу       |   |     |     |
3921 12 00 00 |- - з полімерів   |   |  0   |  0   | -
       |вінілхлориду    |   |     |     |
3921 13    |- - з поліуретанів: |   |     |     |
3921 13 10  |- - - гнучкі:    |   |     |     |
3921 13 10 10 |- - - - листи    |   |  6,5  |  6,5  | -
3921 13 10 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3921 13 90  |- - - інші:     |   |     |     |
3921 13 90 10 |- - - - листи    |   |  6,5  |  6,5  | -
3921 13 90 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3921 14 00 00 |- - з регенерованої |   |  5   |  5   | -
       |целюлози      |   |     |     |

3921 19    |- - з інших    |   |     |     |
       |пластмас:      |   |     |     |
3921 19 10 00 |- - - з епоксидних |   |  2   |  2   | -
       |смол        |   |     |     |
3921 19 90  |- - - інші:     |   |     |     |
3921 19 90 10 |- - - - що     |   |  0   |  0   | -
       |використовуються  |   |     |     |
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3921 19 90 90 |- - - - інші    |   |  2   |  2   | -
3921 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - продукти,    |   |     |     |
       |отримані      |   |     |     |
       |конденсацією або  |   |     |     |
       |полімеризацією з  |   |     |     |
       |перегрупуванням,  |   |     |     |
       |хімічно модифіковані|   |     |     |
       |чи немодифіковані: |   |     |     |
       |- - - із складних  |   |     |     |
       |поліефірів:     |   |     |     |
3921 90 11 00 |- - - - листи та  |   |  5   |  5   | -
       |плити гофровані   |   |     |     |
3921 90 19 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3921 90 20 00 |- - - з епоксидних |   |  5   |  5   | -
       |смол        |   |     |     |
3921 90 30 00 |- - - з фенольних  |   |  5   |  5   | -
       |смол        |   |     |     |
       |- - - з амінових  |   |     |     |
       |смол:        |   |     |     |
       |- - - - ламіновані |   |     |     |
       |(багатошарові):   |   |     |     |
3921 90 41 00 |- - - - - ламіновані|   |  5   |  5   | -
       |(багатошарові) під |   |     |     |
       |високим тиском з  |   |     |     |
       |декоративним шаром з|   |     |     |
       |однієї або з обох  |   |     |     |
       |сторін       |   |     |     |
3921 90 43 00 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -
3921 90 49 00 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
3921 90 50 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
3921 90 60 00 |- - з продуктів   |   |  5   |  5   | -
       |поліприєднання   |   |     |     |
3921 90 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3922     |Ванни, душі,    |   |     |     |
       |умивальники, біде, |   |     |     |
       |унітази та їх    |   |     |     |
       |сидіння і кришки  |   |     |     |
       |для них, бачки   |   |     |     |
       |зливні та аналогічні|   |     |     |
       |вироби санітарно-  |   |     |     |
       |гігієнічного    |   |     |     |
       |призначення,    |   |     |     |
       |з пластмаси:    |   |     |     |
3922 10 00 00 |- ванни, душі та  |   |  6,5  |  6,5  | шт
       |умивальники     |   |     |     |
3922 20 00 00 |- сидіння та кришки |   |  6,5  |  6,5  | шт
       |для унітазів    |   |     |     |
3922 90 00 00 |- інші       |   |  6,5  |  6,5  | шт
3923     |Вироби з пластмаси |   |     |     |
       |для транспортування |   |     |     |
       |та пакування    |   |     |     |
       |товарів; корки,   |   |     |     |
       |кришки, ковпачки та |   |     |     |
       |інші пристрої з   |   |     |     |
       |пластмаси для    |   |     |     |
       |герметизації:    |   |     |     |

3923 10 00 00 |- коробки, ящики,  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кошики та аналогічні|   |     |     |
       |вироби       |   |     |     |
       |- мішки, пакети,  |   |     |     |
       |сумочки та кульки: |   |     |     |
3923 21 00 00 |- - з полімерів   |   |  6,5  |  6,5  | -
       |етилену       |   |     |     |
3923 29    |- - з інших     |   |     |     |
       |пластмас:      |   |     |     |
3923 29 10 00 |- - - з полівініл- |   |  6,5  |  6,5  | -
       |хлориду       |   |     |     |
3923 29 90 00 |- - - інші     |   |  2   |  2   | -
3923 30    |- сулії, пляшки,  |   |     |     |
       |флакони та     |   |     |     |
       |аналогічні вироби: |   |     |     |
3923 30 10 00 |- - вмістом не більш|   |  6,5  |  6,5  | -
       |як 2 л       |   |     |     |
3923 30 90 00 |- - вмістом понад  |   |  6,5  |  6,5  | -
       |2 л         |   |     |     |
3923 40    |- бобіни, котушки, |   |     |     |
       |шпулі та аналогічні |   |     |     |
       |основи для     |   |     |     |
       |намотування:    |   |     |     |
3923 40 10 00 |- - бобіни, котушки |   |  5   |  5   | -
       |та аналогічні вироби|   |     |     |
       |для намотування   |   |     |     |
       |фото- та кіноплівок |   |     |     |
       |або стрічок, плівок |   |     |     |
       |тощо, зазначені у  |   |     |     |
       |товарних позиціях  |   |     |     |
       |8523 і 8524     |   |     |     |
3923 40 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3923 50    |- корки, кришки,  |   |     |     |
       |ковпачки та інші  |   |     |     |
       |пристосування для  |   |     |     |
       |герметизації:    |   |     |     |
3923 50 10 00 |- - корки та вироби |   |  6,5  |  6,5  | -
       |для закупорки пляшок|   |     |     |
3923 50 90 00 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
3923 90    |- інші:       |   |     |     |
3923 90 10 00 |- - сітка      |   |  6,5  |  6,5  | -
       |екструдована    |   |     |     |
       |трубовидної форми  |   |     |     |
3923 90 90 00 |- - інші      |   |  6,5  |  6,5  | -
3924     |Посуд столовий,   |   |     |     |
       |кухонний, інші речі |   |     |     |
       |домашнього вжитку і |   |     |     |
       |туалетно-гігієнічні |   |     |     |
       |вироби з пластмаси: |   |     |     |
3924 10 00 00 |- посуд столовий та |   |  6,5  |  6,5  | -
       |кухонний      |   |     |     |
3924 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - з регенерованої |   |     |     |
       |целюлози:      |   |     |     |
3924 90 11 00 |- - - губки     |   |  6,5  |  6,5  | -
3924 90 19 00 |- - - інші     |   |  6,5  |  6,5  | -
3924 90 90 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3925     |Вироби будівельні з |   |     |     |
       |пластмаси, не    |   |     |     |
       |включені до інших  |   |     |     |
       |угруповань:     |   |     |     |
3925 10 00 00 |- резервуари,    |   |  5   |  5   | -
       |цистерни, баки,   |   |     |     |
       |чани, бочки, діжки |   |     |     |
       |та аналогічні    |   |     |     |
       |ємкості місткістю  |   |     |     |
       |понад 300 л     |   |     |     |

3925 20 00 00 |- двері, вікна та їх|   |  5   |  5   | -
       |рами, наличники та |   |     |     |
       |пороги       |   |     |     |
3925 30 00 00 |- віконниці, штори |   |  5   |  5   | -
       |(включаючи жалюзі) |   |     |     |
       |та аналогічні речі |   |     |     |
       |та їх частини    |   |     |     |
3925 90    |- інші:       |   |     |     |
3925 90 10 00 |- - додаткові    |   |  2   |  2   | -
       |предмети та     |   |     |     |
       |комплекти,     |   |     |     |
       |призначені для   |   |     |     |
       |встановлення на   |   |     |     |
       |двері, вікна,    |   |     |     |
       |сходові клітки,   |   |     |     |
       |стіни або інші   |   |     |     |
       |частини будинку   |   |     |     |
3925 90 20 00 |- - профілі та   |   |  5   |  5   | -
       |оболонки для    |   |     |     |
       |електричних кабелів |   |     |     |
3925 90 80 00 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3926     |Вироби інші з    |   |     |     |
       |пластмаси та вироби |   |     |     |
       |з інших матеріалів |   |     |     |
       |товарних позицій  |   |     |     |
       |3901-3914:     |   |     |     |
3926 10 00 00 |- приладдя     |   |  5   |  5   | -
       |конторське і    |   |     |     |
       |шкільне       |   |     |     |
3926 20 00 00 |- одяг та додаткові |   |  5   |  5   | -
       |речі (включаючи   |   |     |     |
       |рукавички)     |   |     |     |
3926 30 00  |- пристосування до |   |     |     |
       |меблів,       |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
       |тощо:        |   |     |     |
3926 30 00 10 |- -         |   |  0   |  0   | -
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3926 30 00 90 |- - інші      |   |  5   |  5   | -
3926 40 00 00 |- статуетки та інші |   |  5   |  5   | -
       |декоративні вироби |   |     |     |
3926 90    |- інші:       |   |     |     |
3926 90 10 00 |- - для технічних  |   |  3   |  3   | -
       |цілей, для цивільної|   |     |     |
       |авіації       |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
3926 90 50 00 |- - - ємності    |   |  5   |  5   | -
       |перфоровані та   |   |     |     |
       |аналогічні вироби  |   |     |     |
       |для фільтрування  |   |     |     |
       |води на входах до  |   |     |     |
       |дренажної системи  |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
3926 90 91 00 |- - - - виготовлені |   |  5   |  5   | -
       |з листового     |   |     |     |
       |матеріалу      |   |     |     |
3926 90 99  |- - - інші:     |   |     |     |
3926 90 99 10 |- - - - -      |   |  0   |  0   | -
       |для промислового  |   |     |     |
       |складання моторних |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
3926 90 99 90 |- - - - - інші   |   |  5   |  5   | -

Група 40
Каучук, гума та вироби з них

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами Класифікації товарів термін "каучук та гума" означає наступну продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або незатверділу: природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та каучукоподібні природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олив, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.

2. Ця група не включає:

а) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні вироби);

б) взуття та частини взуття групи 64;

в) головні убори та частини головних уборів, включаючи купальні шапочки, групи 65;

г) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи електротовари усіх видів, з твердої гуми (ебоніту) розділу XVI;

ґ) вироби груп 90, 92, 94, або 96;

д) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів товарних позицій 4011-4013.

3. У товарних позиціях 4001-4003 та 4005 термін "первинні форми" означає:

а) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або непідвулканізований та інші дисперсії і розчини);

б) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, крихти та аналогічні насипні форми.

4. У примітці 1 до цієї групи і у товарній позиції 4002 термін "каучук синтетичний" означає:

а) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації сіркою можуть бути необоротно перетворені у нетермопластичні речовини, які при температурі від 18 град.С до 29 град.С спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх первинну довжину у 3 рази, і зазнавши збільшення первинної довжини у 2 рази, протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує первинну довжину не більш як у 1,5 раза. Під час згаданого випробування дозволяється додання речовин, необхідних для утворення поперечних зв'язків, таких як активатори або прискорювачі вулканізації; допускається також присутність речовин, розглянутих у примітці 5 б) 2-0) і 3-0). Водночас не допускається наявність будь-яких речовин, не призначених для створення поперечних зв'язків, таких як розріджувачі, пластифікатори та наповнювачі;

б) тіопласти (ТМ);

в) природний каучук, модифікований прищепленням або змішуванням з пластмасами, деполімеризований природний каучук і суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними високомолекулярними полімерами, за умови, що ці продукти відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 а) до цієї примітки, щодо вулканізації, розтягування і поновлення розмірів.

5. а) Товарні позиції 4001 і 4002 не включають каучук або суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:

1-0) прискорювачами, уповільнювачами, активаторами або іншими речовинами вулканізації (крім тих, які були додані для виробництва підвулканізованого каучукового латексу);

2-0) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що використовуються тільки з метою ідентифікації;

3-0) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних олив у разі маслонаповненого каучуку), наповнювачами, армуючими речовинами, органічними розчинниками або будь-якою іншою речовиною, крім згаданих у пункті 5 б);

б) каучук та суміші каучуку з вмістом деяких речовин залишаються у товарних позиціях 4001 або 4002, за умови, якщо цей каучук або суміш каучуків зберігають основний характер сировини; до цих речовин належать:

1-0) емульгатори або антиадгезиви [реагенти, що перешкоджають злипанню];

2-0) невеликі кількості продуктів розпаду емульгаторів;

3-0) дуже невеликі кількості: термочутливих речовин (здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів), катіонних поверхнево-активних речовин (здебільшого з метою отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидантів, коагулянтів, речовин, що сприяють перетворенню каучуку у крихту, реагентів, які забезпечують морозостійкість пептизаторів, консервантів, стабілізаторів, агентів, які регулюють в'язкість, або інших добавок спеціального призначення.

6. У товарній позиції 4004 термін "відходи, обрізки та скрап" означає відходи, обрізки та скрап, утворювані під час виробництва або обробки каучуку і виробів з каучуку, не придатних для використання через порізи, зношеність або з інших причин.

7. Нитки, що складаються з вулканізованої гуми будь-якого профілю з найбільшим поперечним перерізом понад 5 мм, включаються до товарної позиції 4008.

8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та транспортерні стрічки, приводні паси з текстильних матеріалів, насичені, покриті або ламіновані (прошаровані) гумою, а також вироблені з текстильних ниток або корду, насичених або покритих гумою.

9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни "плити, листи та стрічки" означають лише плити, листи, стрічки та блоки правильної геометричної форми, не розрізані або розрізані на квадрати чи прямокутники, які є або готовими виробами з тисненням або без тиснення, чи оброблені або не оброблені іншим чином, крім матеріалів, нарізаних на шматки іншої форми або придатних для подальшої обробки.

Терміни "прутки" та "профілі" товарної позиції 4008 означають лише вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки, розрізані або не розрізані за визначеною довжиною, але без іншої подальшої обробки.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4001 |Каучук натуральний, | | | |
|балата, гутаперча, | | | |
|гваюла, чикл та | | | |
|аналогічні природні | | | |
|смоли у первинних | | | |
|формах або у вигляді| | | |
|пластин, листів або | | | |
|стрічок: | | | |
4001 10 00 00 |- каучуковий латекс | | 0 | 0 | -
|натуральний, | | | |
|підвулканізований | | | |
|або | | | |
|непідвулканізований | | | |
|- каучук натуральний| | | |
|в інших формах: | | | |
4001 21 00 00 |- - смокед-шитс | | 0 | 0 | -
|[марка каучуку | | | |
| натурального] | | | |
4001 22 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | -
|натуральний, | | | |
|технічно | | | |
|специфікований | | | |
|(TSNR) | | | |
4001 29 |- - інший: | | | |
4001 29 10 00 |- - - креп [каучук | | 0 | 0 | -
|натуральний] | | | |
4001 29 90 00 |- - - інший | | 0 | 0 | -
4001 30 00 00 |- балата, гутаперча,| | 0 | 0 | -
|гваюла, чикл та | | | |
|аналогічні природні | | | |
|смоли | | | |
4002 |Каучук синтетичний і| | | |
|фактис, одержані з | | | |
|олій і мінеральних | | | |
|олив, у первинних | | | |
|формах або у вигляді| | | |
|пластин, листів або | | | |
|стрічок; суміші | | | |
|речовин товарної | | | |
|позиції 4001 з | | | |
|будь-якими | | | |
|речовинами цієї | | | |
|товарної позиції у | | | |
|первинних формах або| | | |
|у вигляді пластин, | | | |
|листів або стрічок: | | | |
|- каучук стирол- | | | |
|бутадієновий (SBR); | | | |
|карбоксил-стирол- | | | |
|бутадієновий каучук | | | |
|(XSBR): | | | |
4002 11 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 19 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
4002 20 00 00 |- каучук | | 0 | 0 | -
|бутадієновий (BR) | | | |
|- каучук ізобутилен-| | | |
|ізопреновий | | | |
|(бутилкаучук) (IIR);| | | |
|каучук галоген- | | | |
|ізобутилен- | | | |
|ізопреновий (CIIR | | | |
|або BIIR): | | | |

4002 31 00 00 |- - каучук     |   |  0   |  0   | -
|ізобутилен- | | | |
|ізопреновий | | | |
|(бутилкаучук) (IIR) | | | |
4002 39 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
|- каучук | | | |
|хлоропреновий | | | |
|(хлорбутадієновий) | | | |
|(CR): | | | |
4002 41 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 49 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
|- каучук | | | |
|акрилонітрилбута- | | | |
|дієновий (NBR): | | | |
4002 51 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 59 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
4002 60 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | -
|ізопреновий (IR) | | | |
4002 70 00 00 |- каучук етиленпро- | | 0 | 0 | -
|пілендієновий | | | |
|неспряжений (EPDM) | | | |
4002 80 00 00 |- суміші речовин | | 0 | 0 | -
|товарної позиції | | | |
|4001 з речовинами | | | |
|з цієї товарної | | | |
|позиції | | | |
|- інший: | | | |
4002 91 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 99 |- - інші: | | | |
4002 99 10 00 |- - - вироби, | | 10 | 10 | -
|модифіковані | | | |
|включенням пластмас | | | |
4002 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4003 00 00 00 |Каучук регенерований| | 5 | 5 | -
|у первинних формах | | | |
|або у вигляді | | | |
|пластин, листів або | | | |
|стрічок | | | |
4004 00 00 00 |Відходи, уламки та | | 5 | 5 | -
|скрап каучука або | | | |
|гуми (крім твердого | | | |
|каучука (ебоніту), | | | |
|порошки та гранули, | | | |
|отримані з каучука | | | |
|або гуми | | | |
4005 |Невулканізовані | | | |
|гумові суміші у | | | |
|первинних формах | | | |
|або у вигляді | | | |
|пластин, листів | | | |
|та стрічок: | | | |
4005 10 00 00 |- гумова суміш з | | 5 | 5 | -
|доданням сажі або | | | |
|діоксиду кремнію | | | |
4005 20 00 00 |- розчини; дисперсії| | 5 | 5 | -
|інші, крім | | | |
|зазначених у | | | |
|підпозиції 4005 10 | | | |
|- інші: | | | |
4005 91 00 |- - пластини, листи | | | |
|та стрічки: | | | |
4005 91 00 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |

4005 91 00 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
4005 99 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
4006 |Інші форми | | | |
|(наприклад, прутки, | | | |
|трубки, профілі | | | |
|фасонні) і заготівки| | | |
|(наприклад, кільця, | | | |
|диски) з | | | |
|невулканізованої | | | |
|гуми: | | | |
4006 10 00 00 |- протекторні | | 5 | 5 | -
|заготівки для | | | |
|відновлення | | | |
|гумових шин | | | |
4006 90 00 |- інші: | | | |
4006 90 00 10 |- - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
4006 90 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -
4007 00 00 00 |Нитки та корд з | | 5 | 5 | -
|вулканізованої гуми | | | |
4008 |Пластини, листи, | | | |
|стрічки, прутки та | | | |
|фасонні профілі з | | | |
|вулканізованої | | | |
|незатверділої гуми: | | | |
|- з пористої гуми: | | | |
4008 11 00 00 |- - пластини, листи | | 5 | 5 | -
|та стрічки | | | |
4008 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
|- з непористої гуми:| | | |
4008 21 |- - пластини, листи | | | |
|та стрічки: | | | |
4008 21 10 00 |- - - покриття для | | 2 | 2 | кв.м
|підлоги і мати | | | |
4008 21 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | -
4008 29 |- - інші: | | | |
4008 29 10 00 |- - - профілі | | 3 | 3 | -
|фасонні, нарізані за| | | |
|розміром, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
4008 29 90 |- - - інші: | | | |
4008 29 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
4008 29 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
4009 |Труби, шланги і | | | |
|рукава з | | | |
|вулканізованої | | | |
|незатверділої гуми, | | | |
|з фітингами | | | |
|або без фітингів | | | |
|(наприклад, | | | |
|прокладками, | | | |
|колінами, | | | |
|з'єднаннями): | | | |
4009 10 00 00 |- не армовані, | | 0 | 0 | -
|не комбіновані | | | |
|інакше з іншими | | | |
|матеріалами, без | | | |
|фітингів | | | |
4009 20 00 00 |- армовані чи | | 0 | 0 | -
|комбіновані інакше | | | |
|лише металом, без | | | |
|фітингів | | | |

4009 30 00 00 |- армовані чи    |   |  0   |  0   | -
|комбіновані інакше | | | |
|лише текстильними | | | |
|матеріалами, без | | | |
|фітингів | | | |
4009 40 00 00 |- армовані чи | | 0 | 0 | -
|комбіновані інакше з| | | |
|іншими матеріалами, | | | |
|без фітингів | | | |
4009 50 |- з фітингами: | | | |
4009 50 10 00 |- - придатні для | | 0 | 0 | -
|пропускання газів | | | |
|або рідин, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
4009 50 30 00 |- - - не армовані, | | 0 | 0 | -
|не комбіновані | | | |
|інакше з іншими | | | |
|матеріалами | | | |
4009 50 50 00 |- - - армовані або | | 0 | 0 | -
|комбіновані інакше | | | |
|лише з металом | | | |
4009 50 70 00 |- - - армовані або | | 0 | 0 | -
|комбіновані інакше | | | |
|лише з текстильними | | | |
|матеріалами | | | |
4009 50 90 00 |- - - армовані або | | 0 | 0 | -
|комбіновані інакше з| | | |
|іншими матеріалами | | | |
4010 |Конвеєрні стрічки | | | |
|або привідні паси | | | |
|або бельтинг із | | | |
|вулканізованої гуми:| | | |
|- конвеєрні стрічки | | | |
|або бельтинг: | | | |
4010 11 00 00 |- - армовані лише | | 0 | 0 | -
|металом | | | |
4010 12 00 00 |- - армовані лише | | 0 | 0 | -
|текстильними | | | |
|матеріалами | | | |
4010 13 00 00 |- - армовані лише | | 0 | 0 | -
|пластмасами | | | |
4010 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- паси привідні | | | |
|або бельтинг: | | | |
4010 21 00 00 |- - паси привідні зі| | 0 | 0 | -
|з'єднаними кінцями | | | |
|трапецієподібного | | | |
|поперечного | | | |
|перетину, з | | | |
|рифленням або без | | | |
|рифлення, з довжиною| | | |
|кола понад 60 см, | | | |
|але не більш | | | |
|як 180 см | | | |
4010 22 00 00 |- - паси привідні зі| | 0 | 0 | -
|з'єднаними кінцями | | | |
|трапецієподібного | | | |
|поперечного | | | |
|перетину, з | | | |
|рифленням або без | | | |
|рифлення, з довжиною| | | |
|кола понад 180 см, | | | |
|але не більш | | | |
|як 240 см | | | |

4010 23 00 00 |- - паси синхронні |   |  0   |  0   | -
|привідні зі | | | |
|з'єднаними кінцями з| | | |
|довжиною кола понад | | | |
|60 см, але не більш | | | |
|як 150 см | | | |
4010 24 00 00 |- - паси синхронні | | 0 | 0 | -
|привідні із | | | |
|з'єднаними кінцями | | | |
|з довжиною кола | | | |
|понад 150 см, але не| | | |
|більш як 198 см | | | |
4010 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4011 |Шини пневматичні | | | |
|гумові нові: | | | |
4011 10 00 00 |- для легкових | |15, але |15, але | шт
|автомобілів | |не менш |не менш |
|(включаючи | | як | як |
|автомобілі з кузовом| |5 євро за|5 євро за|
|типу "універсал" та | | 1 шт | 1 шт |
|спортивні | | | |
|автомобілі) | | | |
4011 20 |- для автобусів та | | | |
|вантажних | | | |
|автомобілів: | | | |
4011 20 10 00 |- - з індексом | |15, але |15, але | шт
|навантаження не | |не менш |не менш |
|більш як 121 | | як | як |
| | |5 євро за|5 євро за|
| | | 1 шт | 1 шт |
4011 20 90 |- - з індексом | | | |
|навантаження понад | | | |
|121: | | | |
4011 20 90 10 |- - з індексом | | 7 | 7 | шт
|навантаження більше | | | |
|220, але менше 244 | | | |
4011 20 90 90 |- - - інші | | 7 | 7 | шт
4011 30 |- для використання в| | | |
|авіації: | | | |
4011 30 10 00 |- - для цивільної | | 12 | 12 | шт
|авіації | | | |
4011 30 90 00 |- - інші | | 12 | 12 | шт
4011 40 |- для мотоциклів: | | | |
4011 40 10 00 |- - для ободів | | 20 | 20 | шт
|діаметром не більш | | | |
|як 30,5 см | | | |
|- - інші масою: | | | |
4011 40 91 00 |- - - не більш як | | 20 | 20 | шт
|1,4 кг | | | |
4011 40 99 00 |- - - понад 1,4 кг | | 20 | 20 | шт
4011 50 |- для велосипедів: | | | |
4011 50 10 00 |- - безкамерні шини | | 20 | 20 | шт
4011 50 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | шт
|- інші: | | | |
4011 91 |- - з протектором | | | |
|типу "ялинка" або | | | |
|подібним | | | |
|протектором: | | | |
4011 91 10 00 |- - - для | | 20 | 20 | шт
|транспортних засобів| | | |
|і механізмів, які | | | |
|використовують у | | | |
|сільському та | | | |
|лісовому | | | |
|господарстві | | | |

4011 91 30 00 |- - - для      |   | 20   | 20   | шт
|транспортних засобів| | | |
|і механізмів, які | | | |
|використовують у | | | |
|будівництві | | | |
4011 91 90 00 |- - - інші | | 7 | 7 | шт
4011 99 |- - інші: | | | |
4011 99 10 00 |- - - для | | 20 | 20 | шт
|транспортних засобів| | | |
|і механізмів, які | | | |
|використовують у | | | |
|сільському та | | | |
|лісовому | | | |
|господарстві | | | |
4011 99 30 00 |- - - для | | 20 | 20 | шт
|транспортних засобів| | | |
|і механізмів, які | | | |
|використовують у | | | |
|будівництві | | | |
4011 99 90 00 |- - - інші | | 7 | 7 | шт
4012 |Шини пневматичні | | | |
|гумові, відновлені | | | |
|або ті, що вже | | | |
|використовувались; | | | |
|литі шини або | | | |
|еластик-шини | | | |
|із змінними | | | |
|протекторами та | | | |
|ободні стрічки, | | | |
|гумові: | | | |
4012 10 |- шини пневматичні | | | |
|відновлені: | | | |
4012 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
4012 10 30 00 |- - - для легкових | |15, але |15, але | шт
|автомобілів | |не менш |не менш |
|(включаючи | | як | як |
|автомобілі з кузовом| |5 євро за|5 євро за|
|типу "універсал" та | | 1 шт | 1 шт |
|спортивні | | | |
|автомобілі) | | | |
4012 10 50 00 |- - - для автобусів | |15, але |15, але | шт
|або вантажних | |не менш |не менш |
|автомобілів | | як | як |
| | |5 євро за|5 євро за|
| | | 1 шт | 1 шт |
4012 10 80 00 |- - - інші | | 15 | 15 | шт
4012 20 |- шини пневматичні, | | | |
|що використову- | | | |
|валися: | | | |
4012 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
4012 20 90 00 |- - інші | |15, але |15, але | шт
| | |не менш |не менш |
| | | як | як |
| | |10 євро |15 євро |
| | | за 1 шт | за 1 шт |
4012 90 |- інші: | | | |
4012 90 10 00 |- - шини суцільні | |15, але |15, але | шт
|або напівпневматичні| |не менш |не менш |
|та шини із змінним | | як | як |
|протектором | |5 євро за|5 євро за|
| | | 1 шт | 1 шт |

4012 90 90 00 |- - стрічки ободні |   |  15  |  15  | шт
4013 |Камери гумові: | | | |
4013 10 |- для легкових | | | |
|автомобілів, | | | |
|(включаючи | | | |
|автомобілі з кузовом| | | |
|типу "універсал" та | | | |
|спортивні | | | |
|автомобілі), | | | |
|автобусів або | | | |
|вантажних | | | |
|автомобілів: | | | |
4013 10 10 00 |- - для легкових | |15, але |15, але | шт
|автомобілів | |не менш |не менш |
|(включаючи | | як | як |
|автомобілі з кузовом| |5 євро за|5 євро за|
|типу "універсал" та | | 1 шт | 1 шт |
|спортивні | | | |
|автомобілі) | | | |
4013 10 90 00 |- - для автобусів і | | 2 | 2 | шт
|вантажних | | | |
|автомобілів | | | |
4013 20 00 00 |- для велосипедів | | 5 | 5 | шт
4013 90 |- інші: | | | |
4013 90 10 00 |- - для мотоциклів | | 15 | 15 | шт
4013 90 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | шт
4014 |Вироби гігієнічні | | | |
|або фармацевтичні | | | |
|(включаючи соски) з | | | |
|вулканізованої гуми,| | | |
|крім твердої | | | |
|(ебоніту), з | | | |
|фітингами з твердої | | | |
|гуми або без них: | | | |
4014 10 00 00 |- оболонкові | | 5 | 5 | -
|контрацептиви | | | |
4014 90 |- інші: | | | |
4014 90 10 00 |- - різні типи сосок| | 5 | 5 | -
|та аналогічні вироби| | | |
|для дітей | | | |
4014 90 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
4015 |Одяг та додаткові | | | |
|речі (включаючи | | | |
|рукавички) з | | | |
|незатверділої | | | |
|вулканізованої гуми,| | | |
|будь-якого | | | |
|призначення: | | | |
|- рукавички: | | | |
4015 11 00 00 |- - хірургічні | | 5 | 5 | пар
4015 19 |- - інші: | | | |
4015 19 10 00 |- - - рукавички | | 10 | 10 | пар
|господарські | | | |
4015 19 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | пар
4015 90 00 00 |- інші | | 10 | 10 | -
4016 |Інші вироби з | | | |
|незатверділої | | | |
|вулканізованої гуми:| | | |
4016 10 |- з пористої гуми: | | | |
4016 10 10 00 |- - для технічних | | 15 | 15 | -
|цілей, для цивільної| | | |
|авіації | | | |
4016 10 90 |- - інші: | | | |
4016 10 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
4016 10 90 90 |- - - інші | | 15 | 15 | -

       |- інші:       |   |     |     |
4016 91 00 00 |- - покриття та | | 5 | 5 | -
|килими для підлоги | | | |
4016 92 00 00 |- - гумки | | 2 | 2 | -
|(канцелярські) | | | |
4016 93 |- - прокладки, шайби| | | |
|тощо: | | | |
4016 93 10 00 |- - - для технічних | | 3 | 3 | -
|цілей, для цивільної| | | |
|авіації | | | |
4016 93 90 |- - - інші: | | | |
4016 93 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
4016 93 90 90 |- - - - інші | | 12 | 12 | -
4016 94 00 00 |- - амортизатори для| | 5 | 5 | -
|причалювання човнів,| | | |
|надувні або | | | |
|ненадувні | | | |
4016 95 00 00 |- - речі надувні | | 5 | 5 | -
|інші | | | |
4016 99 |- - інші: | | | |
4016 99 10 00 |- - - для технічних | | 3 | 3 | -
|цілей, для цивільної| | | |
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
4016 99 30 00 |- - - - еспандер | | 12 | 12 | -
|ручний | | | |
|- - - - інші: | | | |
|- - - - - для | | | |
|автомобілів товарних| | | |
|позицій 8701-8705: | | | |
4016 99 52 |- - - - - - частини | | | |
|гумометалеві: | | | |
4016 99 52 10 |- - - - - - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
4016 99 52 90 |- - - - - - - інші | | 12 | 12 | -
4016 99 58 |- - - - - - інші: | | | |
4016 99 58 10 |- - - - - - - для | | 0 | 0 | -
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
4016 99 58 90 |- - - - - - - інші | | 12 | 12 | -
4016 99 82 00 |- - - - - - частини | | 12 | 12 | -
|гумометалеві | | | |
4016 99 88 |- - - - - - інші: | | | |
4016 99 88 10 |- - - - - - - що | | 6 | 6 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
4016 99 88 90 |- - - - - - - інші | | 12 | 12 | -
4017 00 |Гума тверда | | | |
|(наприклад, ебоніт) | | | |
|у будь-яких формах, | | | |
|включаючи відходи, | | | |
|скрап та уламки; | | | |
|вироби з твердої | | | |
|гуми: | | | |
|- гума тверда | | | |
|(наприклад, ебоніт) | | | |
|у будь-яких формах, | | | |
|включаючи відходи та| | | |
|уламки: | | | |

4017 00 11 00 |- - розсипом або у |   |  5   |  5   | -
|блоках, пластинах, | | | |
|листах або стрічках,| | | |
|палицях, рулонах, у | | | |
|вигляді профілів чи | | | |
|труб | | | |
4017 00 19 00 |- - відходи, скрап, | | 5 | 5 | -
|порошок та уламки з | | | |
|твердої гуми | | | |
|- вироби з твердої | | | |
|гуми: | | | |
4017 00 91 00 |- - трубопроводи з | | 3 | 3 | -
|установленими | | | |
|фітингами, придатні | | | |
|для транспортування | | | |
|газів або рідин, для| | | |
|цивільної авіації | | | |
4017 00 99 00 |- - інші | | 12 | 12 | -".

4. У розділі VIII групи 41-43 викласти в такій редакції:

"Група 41
Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра)
та шкіра

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) обрізки та аналогічні відходи шкур та шкір необроблених (шкірсировини) (товарна позиція 0511);

б) шкурки птахів або їх частини, покриті пір'ям або пухом (товарна позиція 0505 або 6701);

в) невичинені, дублені або вичинені шкури та шкіри тварин з волосяним або шерстним покровом (група 43); однак необроблені шкури та шкіри з волосяним або шерстним покровом великої рогатої худоби (включаючи буйволів), тварин родини конячих, овець або ягнят (крім ягнят астраханської, курдючної, каракульової, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської порід), кіз або козенят (крім єменської, монгольської або тибетської порід), свиней (включаючи американських диких свиней), сарн, газелей, північних оленів, лосів, косуль або інших тварин родини оленів або собак, класифікуються у групі 41.

2. Термін "композиційна шкіра" означає лише шкіру, класифіковану в товарній позиції 4111.

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4101 |Шкури необроблені | | | |
|великої рогатої | | | |
|худоби або тварин | | | |
|родини конячих | | | |
|(свіжі або солоні, | | | |
|сушені, оброблені | | | |
|вапном, протравлені | | | |
|чи консервовані | | | |
|іншим способом, але | | | |
|не дублені, не | | | |
|вироблені під | | | |
|пергамент і не | | | |
|піддані подальшій | | | |
|обробці), з | | | |
|волосяним покровом | | | |
|або без волосяного | | | |
|покрову, спилок | | | |
|або неспилок: | | | |
4101 10 |- шкури великої | | | |
|рогатої худоби цілі,| | | |
|кожна масою | | | |
|не більше 8 кг | | | |
|у прісносухому, | | | |
|10 кг у сухосолоному| | | |
|або 14 кг у парному,| | | |
|мокросолоному або | | | |
|іншому | | | |
|консервованому | | | |
|вигляді: | | | |
4101 10 10 00 |- - свіжі або | | 0 | 0 | -
|мокросолоні | | | |
4101 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- шкури великої | | | |
|рогатої худоби, | | | |
|свіжі або | | | |
|мокросолоні: | | | |
4101 21 00 00 |- - цілі | | 0 | 0 | -
4101 22 00 00 |- - тулуби та | | 0 | 0 | -
|напівтулуби | | | |
4101 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4101 30 |- шкури великої | | | |
|рогатої худоби інші,| | | |
|консервовані іншим | | | |
|способом: | | | |
4101 30 10 00 |- - сушені або | | 0 | 0 | -
|сухосолоні | | | |
4101 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4101 40 00 00 |- шкури тварин | | 0 | 0 | -
|родини конячих | | | |
4102 |Необроблені шкури | | | |
|овець або шкурки | | | |
|ягнят (свіжі або | | | |
|солоні, сушені, | | | |
|оброблені вапном, | | | |
|зольні, нікельовані | | | |
|чи консервовані | | | |
|іншим способом, але | | | |
|не дублені, | | | |
|не вироблені під | | | |
|пергамент і | | | |
|не піддані подальшій| | | |
|обробці), з вовняним| | | |
|покровом або без | | | |
|вовняного покрову, | | | |
|спилок або неспилок,| | | |
|крім зазначених у | | | |
|примітці 1в) | | | |
|до цієї групи: | | | |

4102 10    |- з вовняним    |   |     |     |
|покровом: | | | |
4102 10 10 00 |- - ягнят | | 0 | 0 | шт
4102 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт
|- без вовняного | | | |
|покрову: | | | |
4102 21 00 00 |- - пікельовані | | 0 | 0 | шт
4102 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт
4103 |Інші шкури та шкіри | | | |
|необроблені | | | |
|(шкірсировина) | | | |
|(свіжа або солона, | | | |
|сушена, оброблена | | | |
|вапном, зольна, | | | |
|пікельована чи | | | |
|консервована іншим | | | |
|способом, але | | | |
|не дублена, | | | |
|не вироблена під | | | |
|пергамент і | | | |
|не піддана подальшій| | | |
|обробці), з | | | |
|волосяним покровом | | | |
|або без волосяного | | | |
|покрову, спилок або | | | |
|неспилок, крім | | | |
|зазначених у | | | |
|примітках 1б) або | | | |
|1в) до цієї групи: | | | |
4103 10 |- кіз або козенят: | | | |
4103 10 10 00 |- - парна, солона | | 3 | 3 | шт
|або сушена | | | |
4103 10 90 00 |- - інша | | 3 | 3 | шт
4103 20 00 00 |- плазунів | | 3 | 3 | -
4103 90 00 00 |- інша | | 3 | 3 | -
4104 |Шкіра із шкур | | | |
|великої рогатої | | | |
|худоби та шкур | | | |
|тварин родини | | | |
|конячих, без | | | |
|волосяного покрову, | | | |
|крім зазначеної у | | | |
|товарній позиції | | | |
|4108 або 4109: | | | |
4104 10 |- шкіра з цілих | | | |
|шкур великої рогатої| | | |
|худоби, площа | | | |
|поверхні якої | | | |
|не перевищує | | | |
|2,6 кв. м | | | |
|(28 квадратних | | | |
|футів): | | | |
4104 10 10 00 |- - шкіра із цілих | | 3 | 3 | -
|шкур телят | | | |
|індійського зебу, | | | |
|без голови або ніг, | | | |
|або з головою і | | | |
|ногами, масою нетто | | | |
|кожна не більш як | | | |
|4,5 кг, дублена | | | |
|рослинними | | | |
|речовинами без | | | |
|подальшої обробки, | | | |
|або оброблена певним| | | |
|чином, але явно | | | |
|непридатна для | | | |
|безпосереднього | | | |
|використання для | | | |
|виробництва виробів | | | |
|із шкіри | | | |

4104 10 30 00 |- - інша шкіра із  |   |  3   |  3   | -
|шкур хромового | | | |
|дубленя, без | | | |
|подальшої обробки | | | |
|у стадії вологого | | | |
|хромового | | | |
|напівфабрикату | | | |
|- - інші: | | | |
4104 10 91 00 |- - - дублена без | | 3 | 3 | -
|подальшої обробки | | | |
|- - - оброблена | | | |
|інакше: | | | |
4104 10 95 00 |- - - - опойок бокс | | 3 | 3 | кв. м
4104 10 99 00 |- - - - інша | | 3 | 3 | кв. м
|- інша шкіра із | | | |
|шкури великої | | | |
|рогатої худоби і | | | |
|шкур тварин родини | | | |
|конячих, дублені або| | | |
|додублені, але без | | | |
|подальшої обробки, | | | |
|спилок або неспилок:| | | |
4104 21 00 00 |- - шкіра із шкури | | 5 | 5 | -
|великої рогатої | | | |
|худоби, з попереднім| | | |
|дубленням рослинними| | | |
|речовинами | | | |
4104 22 |- - шкіра із шкури | | | |
|великої рогатої | | | |
|худоби з попереднім | | | |
|дубленням іншими | | | |
|способами: | | | |
4104 22 10 00 |- - - дублена | | 3 | 3 | -
|хромом, без | | | |
|подальшої обробки, | | | |
|у стадії вологого | | | |
|хромового | | | |
|напівфабрикату | | | |
4104 22 90 00 |- - - інша | | 3 | 3 | -
4104 29 00 00 |- - інша | | 3 | 3 | -
|- інша шкіра із | | | |
|шкури великої | | | |
|рогатої худоби та | | | |
|шкури тварин родини | | | |
|конячих, вироблена | | | |
|під пергамент або | | | |
|оброблена після | | | |
|дублення: | | | |
4104 31 |- - шкіра з повністю| | | |
|непідшліфованою | | | |
|лицьовою поверхнею і| | | |
|повністю лицьовий | | | |
|спилок: | | | |
|- - - із шкур | | | |
|великої рогатої | | | |
|худоби: | | | |
|- - - - з повністю | | | |
|непідшліфованою | | | |
|лицьовою поверхнею: | | | |
4104 31 11 00 |- - - - - для підошв| | 3 | 3 | -
4104 31 19 00 |- - - - - інші | | 3 | 3 | -
4104 31 30 00 |- - повністю | | 3 | 3 | кв. м
|лицьовий спилок | | | |
4104 31 90 00 |- - - із шкур тварин| | 3 | 3 | кв. м
|родини конячих | | | |
4104 39 |- - інші: | | | |
4104 39 10 00 |- - - із шкур | | 3 | 3 | кв. м
|великої рогатої | | | |
|худоби | | | |

4104 39 90 00 |- - - із шкур тварин|   |  3   |  3   | кв. м
|родини конячих | | | |
4105 |Шкіра із шкур овець | | | |
|чи шкурок ягнят, без| | | |
|вовняного покрову, | | | |
|крім шкіри товарної | | | |
|позиції 4108 або | | | |
|4109: | | | |
|- дублена або | | | |
|додублена, але без | | | |
|будь-якої подальшої | | | |
|обробки, спилок чи | | | |
|неспилок: | | | |
4105 11 |- - з попереднім | | | |
|дубленням рослинними| | | |
|речовинами: | | | |
4105 11 10 00 |- - - із шкур | | 5 | 5 | -
|індійських | | | |
|грубововняних овець,| | | |
|підданих чи | | | |
|не підданих певній | | | |
|обробці, але явно | | | |
|непридатних для | | | |
|безпосереднього | | | |
|використання для | | | |
|виготовлення виробів| | | |
|із шкіри | | | |
|- - - інші: | | | |
4105 11 91 00 |- - - - неспилок | | 5 | 5 | -
4105 11 99 00 |- - - - спилок | | 5 | 5 | -
4105 12 |- - з попереднім | | | |
|дубленням іншим | | | |
|способом: | | | |
4105 12 10 00 |- - - неспилок | | 3 | 3 | -
4105 12 90 00 |- - - спилок | | 3 | 3 | -
4105 19 |- - інші: | | | |
4105 19 10 00 |- - - неспилок | | 3 | 3 | -
4105 19 90 00 |- - - спилок | | 3 | 3 | -
4105 20 00 00 |- пергаментована або| | 3 | 3 | кв. м
|оброблена після | | | |
|дублення | | | |
4106 |Шкіра із шкури кіз | | | |
|чи шкурок козенят, | | | |
|без волосяного | | | |
|покрову, крім шкіри | | | |
|товарної позиції | | | |
|4108 або 4109: | | | |
|- дублена або | | | |
|додублена, але без | | | |
|будь-якої подальшої | | | |
|обробки, спилок чи | | | |
|неспилок: | | | |
4106 11 |- - з попереднім | | | |
|дубленням рослинними| | | |
|речовинами: | | | |
4106 11 10 00 |- - - із шкур | | 5 | 5 | -
|індійських кіз або | | | |
|козенят, підданих | | | |
|чи не підданих | | | |
|певній обробці, але | | | |
|явно не придатних | | | |
|для безпосереднього | | | |
|використання для | | | |
|виготовлення виробів| | | |
|із шкіри | | | |

4106 11 90 00 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
4106 12 00 00 |- - з попереднім | | 5 | 5 | -
|дубленням іншим | | | |
|способом | | | |
4106 19 00 00 |- - інші | | 3 | 3 | -
4106 20 00 00 |- вироблена під | | 3 | 3 | кв. м
|пергамент або | | | |
|оброблена після | | | |
|дублення | | | |
4107 |Шкіра із шкур інших | | | |
|тварин без | | | |
|волосяного покрову, | | | |
|крім шкіри товарної | | | |
|позиції 4108 або | | | |
|4109: | | | |
4107 10 |- свиняча: | | | |
4107 10 10 00 |- - дублена, без | | 3 | 3 | -
|подальшої обробки | | | |
4107 10 90 00 |- - інша | | 3 | 3 | кв. м
|- плазунів: | | | |
4107 21 00 00 |- - з попереднім | | 5 | 5 | -
|дубленням рослинними| | | |
|речовинами | | | |
4107 29 |- - інша: | | | |
4107 29 10 00 |- - - дублена, без | | 5 | 5 | -
|подальшої обробки | | | |
4107 29 90 00 |- - - інша | | 5 | 5 | -
4107 90 |- інших тварин: | | | |
4107 90 10 00 |- - дублена, без | | 3 | 3 | -
|подальшої обробки | | | |
4107 90 90 00 |- - інша | | 3 | 3 | кв. м
4108 00 |Замша (включаючи | | | |
|замшу комбіновану): | | | |
4108 00 10 00 |- із шкур овець та | | 5 | 5 | -
|шкурок ягнят | | | |
4108 00 90 00 |- із шкур інших | | 5 | 5 | -
|тварин | | | |
4109 00 00 00 |Шкіра лакована та | | 5 | 5 | кв. м
|шкіра лакована | | | |
|багатошарова | | | |
|(ламінована); шкіра | | | |
|металізована | | | |
4110 00 00 00 |Обрізки та інші | | 12 | 12 | -
|відходи натуральної | | | |
|шкіри або | | | |
|композиційної шкіри,| | | |
|не придатні для | | | |
|виробництва шкіряних| | | |
|виробів; шкіряний | | | |
|пил, порошок та | | | |
|борошно | | | |
4111 00 00 00 |Шкіра композиційна | | 10 | 10 | -
|на основі | | | |
|натуральної шкіри | | | |
|або шкіряних | | | |
|волокон, у вигляді | | | |
|пластин, листів або | | | |
|стрічок, у рулонах | | | |
|або не в рулонах | | | |

Група 42
Вироби із шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж;
дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари;
вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) кетгут хірургічний та аналогічні стерильні матеріали для накладення швів (товарна позиція 3006);

б) одяг та речі до одягу (крім рукавичок) з підкладкою з натурального або штучного хутра, крім випадків, коли хутро є тільки оздобленням (товарна позиція 4303 або 4304);

в) плетені вироби товарної позиції 5608;

г) вироби групи 64;

ґ) головні убори та частини головних уборів групи 65;

д) батоги та інші вироби товарної позиції 6602;

е) запонки, браслети та іншу біжутерію (товарна позиція 7117);

є) деталі та оздоблення упряжі, наприклад, стремена, пряжки для кінської збруї, металеву фурнітуру, подані окремо (в основному у розділі XV);

ж) струни, шкіру до барабанів або аналогічних виробів, а також інші частини музичних інструментів (товарна позиція 9209);

з) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади);

й) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

і) ґудзики, кнопки, заготовки до ґудзиків та інші частини цих виробів товарної позиції 9606.

2А. На додаток до примітки 1 до товарної позиції 4202 не включаються:

а) сумки пластмасові з малюнком або без малюнка, з ручками, не призначені для тривалого використання (товарна позиція 3923);

б) вироби з матеріалів для плетіння (товарна позиція 4602).

2Б. Вироби товарних позицій 4202 і 4203, які мають частини з дорогоцінних металів, недорогоцінних металів, покритих дорогоцінним металом, з природних або культивованих перлів, з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного або реконструйованого), включаються до цих товарних позицій, навіть якщо зазначені частини мають оздоблювальні деталі або невеликі орнаменти, за умови, що ці частини не змінюють основного характеру виробу. У противному разі зазначені вироби включаються до групи 71.

3. У товарній позиції 4203 термін "одяг та речі до одягу" означає, зокрема, рукавички (включаючи спортивні та захисні), фартухи та інший захисний одяг, підтяжки, пояси, патронташі та напульсники, за винятком ремінців до наручних годинників (товарна позиція 9113).

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4201 00 00 00 |Вироби | | 12 | 12 | -
|шорно-сідельні та | | | |
|упряж для різних | | | |
|тварин (включаючи | | | |
|постромки, поводи, | | | |
|наколінники, | | | |
|намордники, попони | | | |
|для сідел, сідельні | | | |
|кобури, попонки для | | | |
|собак тощо), | | | |
|виготовлені з | | | |
|будь-яких матеріалів| | | |
4202 |Саквояжі, чемодани, | | | |
|дорожні дамські | | | |
|сумки-чемоданчики | | | |
|для косметики і | | | |
|речей туалету, кейси| | | |
|для документів, | | | |
|портфелі, шкільні | | | |
|ранці, футляри для | | | |
|окулярів, біноклів, | | | |
|фото- та | | | |
|кіноапаратів, для | | | |
|музичних | | | |
|інструментів, зброї,| | | |
|кобура та аналогічні| | | |
|футляри; сумки | | | |
|дорожні, несесери, | | | |
|рюкзаки, сумочки | | | |
|жіночі, сумки | | | |
|господарські, | | | |
|портмоне, гаманці, | | | |
|футляри для | | | |
|географічних карт, | | | |
|портсигари, кисети, | | | |
|сумки для робочих | | | |
|інструментів, сумки | | | |
|спортивні, футляри | | | |
|для пляшок, | | | |
|пудрениці, скриньки | | | |
|для ювелірних | | | |
|виробів, футляри | | | |
|для різальних | | | |
|предметів та | | | |
|аналогічні | | | |
|речі, виготовлені | | | |
|з натуральної або | | | |
|композиційної шкіри,| | | |
|пластмасових листів | | | |
|або текстильних | | | |
|матеріалів, | | | |
|вулканізованих | | | |
|волокон [фібри] або | | | |
|картону, або | | | |
|з покриттям всієї | | | |
|поверхні чи її | | | |
|частин з цих | | | |
|матеріалів: | | | |
|- саквояжі, | | | |
|чемодани, дорожні | | | |
|дамські | | | |
|сумки-чемоданчики | | | |
|для косметики і | | | |
|речей туалету, кейси| | | |
|для документів, | | | |
|портфелі, шкільні | | | |
|ранці та аналогічні | | | |
|речі: | | | |

4202 11    |- - з лицьовою   |   |     |     |
|поверхнею з | | | |
|натуральної, | | | |
|композиційної або | | | |
|з лакованої шкіри: | | | |
4202 11 10 00 |- - - кейси для | | 12,5 | 12,5 | шт
|документів, | | | |
|портфелі, шкільні | | | |
|ранці та аналогічні | | | |
|вироби | | | |
4202 11 90 00 |- - - інші | | 12,5 | 12,5 | -
4202 12 |- - з лицьовою | | | |
|поверхнею з | | | |
|пластмаси або | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
|- - - з пластмасових| | | |
|листів: | | | |
4202 12 11 00 |- - - - кейси для | | 12,5 | 12,5 | шт
|документів, | | | |
|портфелі, шкільні | | | |
|ранці та аналогічні | | | |
|вироби | | | |
4202 12 19 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт
4202 12 50 00 |- - - з пластмаси | | 12,5 | 12,5 | шт
|формованої | | | |
|- - - з інших | | | |
|матеріалів, | | | |
|включаючи | | | |
|вулканізоване | | | |
|полотно [фібру]: | | | |
4202 12 91 00 |- - - - кейси для | | 12,5 | 12,5 | шт
|документів, | | | |
|портфелі, шкільні | | | |
|ранці та аналогічні | | | |
|вироби | | | |
4202 12 99 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт
4202 19 |- - інші: | | | |
4202 19 10 00 |- - - з алюмінію | | 12,5 | 12,5 | шт
4202 19 90 00 |- - - з інших | | 12,5 | 12,5 | шт
|матеріалів | | | |
|- сумки жіночі з | | | |
|плечевим ремінцем | | | |
|або без нього, | | | |
|включаючи сумки | | | |
|без ручок: | | | |
4202 21 00 00 |- - з лицьовою | | 12,5 | 12,5 | шт
|поверхнею з | | | |
|натуральної, | | | |
|композиційної або | | | |
|лакованої шкіри | | | |
4202 22 |- - з лицьовою | | | |
|поверхнею з | | | |
|пластмасових листів | | | |
|або текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
4202 22 10 00 |- - - з пластмасових| | 12,5 | 12,5 | шт
|листів | | | |
4202 22 90 00 |- - - з текстильних | | 12,5 | 12,5 | шт
|матеріалів | | | |
4202 29 00 00 |- - інші | | 12,5 | 12,5 | шт
|- вироби, що | | | |
|носяться у кишенях | | | |
|або жіночих сумочках| | | |
|[шкіргалантерея]: | | | |

4202 31 00 00 |- - з лицьовою   |   | 12,5  | 12,5  | -
|поверхнею з | | | |
|натуральної, | | | |
|композиційної або | | | |
|лакованої шкіри | | | |
4202 32 |- - з лицьовою | | | |
|поверхнею з | | | |
|пластмасових листів | | | |
|або текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
4202 32 10 00 |- - - з пластмасових| | 12,5 | 12,5 | -
|листів | | | |
4202 32 90 00 |- - - з текстильних | | 12,5 | 12,5 | -
|матеріалів | | | |
4202 39 00 00 |- - інші | | 12,5 | 12,5 | -
|- інші: | | | |
4202 91 |- - з лицьовою | | | |
|поверхнею з | | | |
|натуральної, | | | |
|композиційної або | | | |
|лакованої шкіри: | | | |
4202 91 10 00 |- - - сумки дорожні,| | 12,5 | 12,5 | шт
|несесери та сумочки | | | |
|косметичні, рюкзаки | | | |
|та сумки спортивні | | | |
4202 91 80 00 |- - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт
4202 92 |- - з лицьовою | | | |
|поверхнею з листів | | | |
|полімерних | | | |
|матеріалів або | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
|- - - з листів | | | |
|полімерних | | | |
|матеріалів: | | | |
4202 92 11 00 |- - - - сумки | | 12,5 | 12,5 | шт
|дорожні, несесери та| | | |
|сумочки косметичні, | | | |
|рюкзаки та сумки | | | |
|спортивні | | | |
4202 92 15 00 |- - - - футляри для | | 12,5 | 12,5 | шт
|музичних | | | |
|інструментів | | | |
4202 92 19 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт
|- - - з текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
4202 92 91 00 |- - - - сумки | | 12,5 | 12,5 | шт
|дорожні, несесери та| | | |
|сумочки косметичні, | | | |
|рюкзаки та сумки | | | |
|спортивні | | | |
4202 92 98 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт
4202 99 00 00 |- - інші | | 12,5 | 12,5 | шт
4203 |Одяг та речі до | | | |
|одягу, з натуральної| | | |
|або композиційної | | | |
|шкіри: | | | |
4203 10 00 |- предмети одягу: | | | |
4203 10 00 10 |- - одяг з | | 12 | 12 | шт
|натуральної шкіри | | | |
4203 10 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -
|- рукавички, мітенки| | | |
|та рукавиці: | | | |
4203 21 00 00 |- - спеціально | | 5 | 5 | пар
|призначені для | | | |
|занять спортом | | | |
4203 29 |- - інші: | | | |

4203 29 10 00 |- - - захисні для  |   |  5   |  5   | пар
|всіх професій | | | |
|- - - інші: | | | |
4203 29 91 00 |- - - - для | | 12 | 12 | пар
|чоловіків і | | | |
|хлопчиків | | | |
4203 29 99 00 |- - - - інші | | 12 | 12 | пар
4203 30 00 00 |- пояси, паски, | | 12 | 12 | -
|портупеї | | | |
4203 40 00 00 |- інші речі до одягу| | 5 | 5 | -
4204 00 |Вироби з натуральної| | | |
|або композиційної | | | |
|шкіри, для | | | |
|технічного | | | |
|застосування: | | | |
4204 00 10 00 |- транспортерні | | 25 | 25 | -
|стрічки та приводні | | | |
|паси (прогумовані | | | |
|тканини для пасів) | | | |
4204 00 90 00 |- інші | | 25 | 25 | -
4205 00 00 00 |Інші вироби з | | 25 | 25 | -
|натуральної або | | | |
|композиційної шкіри | | | |
4206 |Вироби з кишок | | | |
|тварин (крім кетгуту| | | |
|з натурального | | | |
|шовку), шлунків, | | | |
|сечових міхурів або | | | |
|сухожиль: | | | |
4206 10 00 00 |- кетгут | | 25 | 25 | -
4206 90 00 00 |- інші | | 12 | 12 | -

Група 43
Натуральне хутро та штучне; вироби з них

Примітки:

1. Термін "натуральне хутро", крім необроблених хутрових шкурок товарної позиції 4301, означає дублені або вичинені шкіри усіх тварин, з волосяним або шерстним покровом.

2. Ця група не включає:

а) шкурки або частини шкурок птиці з пір'ям або пухом (товарна позиція 0505 або 6701);

б) сирі шкіри з волосяним або шерстним покровом, які включаються до групи 41 (див. примітку 1в) до зазначеної групи);

в) рукавички шкіряні з натуральним або штучним хутром (товарна позиція 4203);

г) вироби групи 64;

ґ) головні убори та частини головних уборів групи 65;

д) вироби групи 95 (наприклад, ігри, іграшки, спортивний інвентар).

3. До товарної позиції 4303 включаються вичинені хутрові шкурки та їх частини, з'єднані з іншими матеріалами, а також вичинені хутрові шкурки та їх частини, зшиті разом у формі одягу або його частин чи речей до одягу або у вигляді інших виробів.

4. До товарної позиції 4303 або 4304, залежно від обставин, включаються одяг та речі до одягу (за винятком згаданих у примітці 2), з підкладкою з натурального або штучного хутра, а також предмети одягу та речі до одягу, в яких натуральне або штучне хутро прикріплено із зовнішньої сторони, крім хутра, що використовується як оздоблення.

5. В УКТ ЗЕД термін "штучне хутро" означає будь-які матеріали, що імітують хутро з вовни, волосу або інших волокон, наклеєних або нашитих на шкіру, тканину або інші матеріали, крім імітацій хутра, одержаних ткацтвом або в'язанням (вони в основному включаються до товарних позицій 5801 або 6001).

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4301 |Сировина | | | |
|пушно-хутрова | | | |
|(включаючи голови, | | | |
|хвости, лапи та інші| | | |
|обрізки, придатні | | | |
|для використання у | | | |
|виробництві хутрових| | | |
|виробів), крім | | | |
|шкірсировини та шкур| | | |
|товарних позицій | | | |
|4101, 4102 або 4103:| | | |
4301 10 00 00 |- норки, цілі, з | | 3 | 3 | шт
|головою, хвостом чи | | | |
|лапами або без них | | | |
4301 20 00 00 |- кроля або зайця, | | 5 | 5 | шт
|цілі, з головою, | | | |
|хвостом чи лапами | | | |
|або без них | | | |
4301 30 00 00 |- ягнят таких порід:| | 1 | 1 | шт
|астраханської, | | | |
|курдючної, | | | |
|каракульської, | | | |
|персидської або | | | |
|аналогічних порід, | | | |
|а також індійської, | | | |
|китайської, | | | |
|монгольської або | | | |
|тибетської порід, | | | |
|цілі, з головою, | | | |
|хвостом чи лапами | | | |
|або без них | | | |
4301 40 00 00 |- бобра, цілі, з | | 5 | 5 | шт
|головою, хвостом чи | | | |
|лапами або без них | | | |
4301 50 00 00 |- ондатри, цілі, з | | 5 | 5 | шт
|головою, хвостом чи | | | |
|лапами або без них | | | |
4301 60 00 00 |- лисиці, цілі, з | | 5 | 5 | шт
|головою, хвостом чи | | | |
|лапами або без них | | | |
4301 70 |- тюленя, цілі, з | | | |
|головою, хвостом чи | | | |
|лапами або без них: | | | |
4301 70 10 00 |- - більків з білим | | 5 | 5 | шт
|"манто" або більків | | | |
|з "капюшоном" (з | | | |
|голубою спинкою) | | | |
4301 70 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
4301 80 |- хутра інші, цілі, | | | |
|з головою, хвостом | | | |
|чи лапами або без | | | |
|них: | | | |
4301 80 10 00 |- - видри або нутрії| | 3 | 3 | шт
4301 80 30 00 |- - бабака | | 3 | 3 | шт
4301 80 50 00 |- - диких тварин | | 3 | 3 | шт
|родини котячих | | | |
4301 80 90 00 |- - інші | | 3 | 3 | -
4301 90 00 00 |- голови, хвости, | | 5 | 5 | -
|лапи та інші частини| | | |
|або обрізки шкурок, | | | |
|придатні для | | | |
|використання у | | | |
|виробництві хутрових| | | |
|виробів | | | |
4302 |Хутрові шкурки | | | |
|дублені або вичинені| | | |
|(включаючи голови, | | | |
|хвости, лапи та інші| | | |
|частини або обрізки | | | |
|хутрових шкурок), | | | |
|нез'єднані або | | | |
|з'єднані (без | | | |
|додання інших | | | |
|матеріалів), крім | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|4303: | | | |
|- шкурки, цілі, без | | | |
|голів, хвостів чи | | | |
|лап або з ними, | | | |
|незібрані: | | | |

4302 11 00 00 |- - норки      |   |  8   |  8   | шт
4302 12 00 00 |- - кроля або зайця | | 5 | 5 | шт
4302 13 00 00 |- - ягнят таких | | 5 | 5 | шт
|порід: | | | |
|астраханської, | | | |
|курдючної, | | | |
|каракульської, | | | |
|персидської або | | | |
|аналогічних порід, | | | |
|а також індійської, | | | |
|китайської, | | | |
|монгольської або | | | |
|тибетської порід | | | |
4302 19 |- - інші: | | | |
4302 19 10 00 |- - - бобра | | 8 | 8 | шт
4302 19 20 00 |- - - ондатри | | 8 | 8 | шт
4302 19 30 00 |- - - лисиці | | 8 | 8 | шт
|- - - тюленя: | | | |
4302 19 41 00 |- - - - шкурки | | 8 | 8 | шт
|більків з білим | | | |
|"манто" або більків | | | |
|з "капюшоном" | | | |
|(з голубою спинкою) | | | |
4302 19 49 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт
4302 19 50 00 |- - - видри або | | 8 | 8 | шт
|нутрії | | | |
4302 19 60 00 |- - - бабака | | 8 | 8 | шт
4302 19 70 00 |- - - диких тварин | | 8 | 8 | шт
|родини котячих | | | |
4302 19 80 00 |- - - овець або | | 8 | 8 | шт
|ягнят | | | |
4302 19 95 00 |- - - інші | | 8 | 8 | шт
4302 20 00 00 |- голови, хвости, | | 8 | 8 | -
|лапи та інші частини| | | |
|або обрізки, | | | |
|незібрані | | | |
4302 30 |- пушно-хутрові | | | |
|шкурки цілі та їх | | | |
|частини або залишки | | | |
|зібрані: | | | |
4302 30 10 00 |- - пластини | | 8 | 8 | -
|- - інші: | | | |
4302 30 21 00 |- - - норки | | 8 | 8 | шт
4302 30 25 00 |- - - кроля або | | 8 | 8 | шт
|зайця | | | |
4302 30 31 00 |- - - ягнят таких | | 8 | 8 | шт
|порід: | | | |
|астраханської, | | | |
|курдючної, | | | |
|каракульської, | | | |
|персидської або | | | |
|аналогічних порід, | | | |
|а також індійської, | | | |
|китайської, | | | |
|монгольської або | | | |
|тибетської порід | | | |
4302 30 35 00 |- - - бобра | | 8 | 8 | шт
4302 30 41 00 |- - - ондатри | | 8 | 8 | шт
4302 30 45 00 |- - - лисиці | | 8 | 8 | шт
|- - - тюленів: | | | |
4302 30 51 00 |- - - - більків з | | 8 | 8 | шт
|білим "манто" або | | | |
|більків | | | |
|з "капюшоном" | | | |
|(з голубою спинкою) | | | |

4302 30 55 00 |- - - - інші    |   |  8   |  8   | шт
4302 30 61 00 |- - - видри або | | 8 | 8 | шт
|нутрії | | | |
4302 30 65 00 |- - - бабака | | 8 | 8 | шт
4302 30 71 00 |- - - диких тварин | | 8 | 8 | шт
|родини котячих | | | |
4302 30 75 00 |- - - інші | | 8 | 8 | шт
4303 |Одяг з хутра та | | | |
|речі до одягу з | | | |
|хутра та інші | | | |
|пушно-хутрові | | | |
|вироби: | | | |
4303 10 |- одяг з хутра та | | | |
|речі до одягу: | | | |
4303 10 10 00 |- - з шкурок більків| | 12 | 12 | -
|з білим "манто" або | | | |
|більків | | | |
|з "капюшоном" | | | |
|(з голубою спинкою) | | | |
4303 10 90 |- - інші: | | | |
4303 10 90 10 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | шт
|з норки | | | |
4303 10 90 20 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | шт
|з нутрії, песця або | | | |
|лисиці | | | |
4303 10 90 30 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | -
|з кролика або зайця | | | |
4303 10 90 40 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | -
|з овчини | | | |
4303 10 90 90 |- - - інші | | 12 | 12 | -
4303 90 00 00 |- інші | | 12 | 12 | -
4304 00 00 00 |Хутро штучне та | | 12 | 12 | -".
|вироби з нього | | | |

5. У розділі IX групи 44-46 викласти в такій редакції:

"Група 44
Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля

Примітки:

1. Ця група не включає:

а) деревну тріску і стружку, подрібнену деревину або деревину у вигляді дріб'язку чи порошку, які використовуються головним чином у парфумерії, фармакології або як інсектициди та фунгіциди чи для аналогічних цілей (товарна позиція 1211);

б) бамбук або інші деревні матеріали, які використовуються головним чином для плетіння, необроблені, розщеплені або нерозщеплені, розпиляні або розрізані уздовж (товарна позиція 1401);

в) деревну тріску і стружку, деревину у вигляді дріб'язку або порошку, що використовуються головним чином для фарбування або дублення (товарна позиція 1404);

г) активоване деревне вугілля (товарна позиція 3802);

ґ) вироби товарної позиції 4202;

д) товари групи 46;

е) взуття та його частини групи 64;

є) товари групи 66 (наприклад, парасольки, палиці та їх частини);

ж) товари товарної позиції 6808;

з) біжутерію товарної позиції 7117;

и) товари розділу XVI або XVII (наприклад, частини машин, ящики, футляри, кабіни машин та апаратів, деталі для коліс);

і) товари розділу XVIII (наприклад, футляри, корпуси годинників, музичних інструментів та їх частини);

ї) частини вогнепальної зброї (товарна позиція 9305);

й) вироби групи 94 (наприклад, меблі, світильники та їх частини, збірні будівельні конструкції);

к) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

л) вироби групи 96 (наприклад, люльки для куріння та їх частини, ґудзики й олівці), за винятком дерев'яних корпусів та ручок до виробів товарної позиції 9603;

м) вироби групи 97 (наприклад, вироби мистецтва).

2. У цій групі термін "пресована деревина" означає деревину, піддану хімічній або фізичній обробці, за якої шари деревини з'єднуються для забезпечення міцного зв'язку, в результаті чого підвищується її щільність або твердість разом з поліпшенням міцності або опору до хімічного або електричного впливу.

3. До товарних позицій 4414-4421 включаються вироби з деревостружкових або аналогічних плит, деревноволокнистих плит шарової або пресованої деревини як такі, що відносяться до виробів з деревини.

4. Вироби товарних позицій 4410, 4411 або 4412 можуть мати профіль виробів, характерний для виробів товарної позиції 4409, вони можуть бути гнуті, гофровані, перфоровані, розрізані або сформовані за формою, крім квадратної або прямокутної, або піддані будь-якій іншій обробці, за умови, що це не надає їм властивостей виробів інших товарних позицій.

5. До товарної позиції 4417 не включаються інструменти, в яких лезо, робочий край, робоча поверхня або будь-яка інша робоча частина виконана з матеріалів, перелічених у примітці 1 до групи 82.

6. За умови дотримання положень примітки 1 та якщо в контексті не зазначено інше, термін "деревина" у товарних позиціях цієї групи стосується також бамбука та інших деревоподібних матеріалів.

Примітка:

1. У підпозиціях 4403 41-4403 49, 4407 24-4407 29, 4408 31-4408 39 та 4412 13-4412 99 термін "деревина тропічних порід" означає деревину таких рослин: мітрагіна прилистникова, кайя іворензис, афрормозія, брахістегія, фагрея духмяна, карапа гвіанська, анінгре, туреантус африканський, лофіра крилата, балау, бальза заяча, гварея духмяна з блідо-рожевою деревиною, гварея духмяна з рожево-коричневою деревиною, пріорія копаіфера, цедрела, піптаденія африканська, шорея з темно-червоною деревиною, ловоя, дусьє, терміналія іворензис, кордія Гоелда, фромаже, фума, кратоксилон деревоподібний, пікнантус ангельський, феба пориста, паратекома, хлорофора висока, бразильський копал, дієра тонкоребриста, карініана легаліс, джонгконг, дриобаланопс ароматний, коомпасія, двокрилоплідник, ентандрофрагма Кандоля, цистантера макоцвітна, кото, шорея з блідо-червоною деревиною, терміналія пишна, кордія, плантимісціум, махогонієве дерево, мімузопс Геккеля, мансонія висока, тарієтія, шорея бакау, хопея, інтсія Бейкера, мерпау, анізоптера, моабі, тарієтія корисна, дієра тонкоребриста, триплохітон твердосмолий, аукумея Клайна, онзабілі, орей, овенгколь, пахілобус Батнера, птерокарпус, драконтомелум дао, палісандр Гватемала, палісандр Пара, палісандр Ріо, бразильське рожеве дерево, пау-марфім, альстонія, тетрамериста оголена, гоністилюс Варбурга, ентандрофрагма циліндрична, бомбакопсис, синдора, ентандрофрагма корисна, сукупіра, сурен, тик, ентандрофрагма ангольська, госвейлеродендрон бальзамний, вірола суринамська, деревина різних видів шореї, парашореї, пентакме, заболонна деревина шореї усіх видів, парашорея, шорея фагуцина та інші види шореї.

Додаткові примітки:

1. У товарній позиції 4405 термін "борошно деревне" означає деревний порошок, який містить не більш як 8 мас.% частинок розміром 0,63 мм.

2. У підкатегоріях 4414 00 10 00, 4418 10 10 00, 4418 20 10 00, 4419 00 10 00, 4420 10 11 00, 4420 90 11 00 і 4420 90 91 00 термін "деревина тропічних порід" означає такі тропічні дерева: аукумея Клайна, триплохітон твердосмолий, ентандрофрагма циліндрична, ентандрофрагма корисна, кайя іворензис, мімузопс Геккеля, хлорофора висока, ентандрофрагма ангольська, мансонія висока, пікнантус ангольський, ловоя, терміналія пишна, лофіра крилата, деревина різних видів шореї, парашорея, шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блідо-червоною деревиною, шорея бакау, пентакме, заболонна деревина шореї усіх видів, парашорея, шорея фагуцина та інші види шореї, фагрея духмяна, двокрилоплідник, гоністилюс Варбурга, дріобаланопс ароматний, тик, джонгконг, інтсія Бейкера, дієра тонкоребриста, коомпасія, вірола суринамська, махогонієве дерево (Swietenia spp.), феба пориста, бальза заяча, палісандр Ріо, палісандр Пара та бразильське рожеве дерево.

----------------------------------------------------------------------
   Код   |    Назва    |   Ставки мита, %   |Додат-
       |          |--------------------------| кові
       |          |префе-|пільгова | повна | ОВО
       |          | рен- |     |     |
       |          |ційна |     |     |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4401     |Деревина паливна у |   |     |     |
       |вигляді колод,   |   |     |     |
       |полін, хмизу, гілок |   |     |     |
       |тощо; деревна тріска|   |     |     |
       |або стружка; тирса, |   |     |     |
       |тріска, стружка,  |   |     |     |
       |уламки та відходи  |   |     |     |
       |деревини та скрап, |   |     |     |
       |агломеровані або  |   |     |     |
       |неагломеровані,   |   |     |     |
       |у вигляді полін,  |   |     |     |
       |брикетів, гранул  |   |     |     |
       |тощо:        |   |     |     |
4401 10 00 00 |- деревина паливна |   |  0   |  0   | -
       |у вигляді колод,  |   |     |     |
       |полін, хмизу, гілок |   |     |     |
       |тощо        |   |     |     |
       |- тріска або стружка|   |     |     |
       |деревна:      |   |     |     |
4401 21 00 00 |- - хвойних порід  |   |  0   |  0   | -
4401 22 00 00 |- - листяних порід |   |  0   |  0   | -
4401 30    |- тирса, тріска,  |   |     |     |
       |стружка, уламки та |   |     |     |
       |відходи деревини,  |   |     |     |
       |агломеровані або  |   |     |     |
       |неагломеровані,   |   |     |     |
       |пресовані у вигляді |   |     |     |
       |полін, брикетів,  |   |     |     |
       |гранул тощо:    |   |     |     |
4401 30 10 00 |- - тирса, тріска, |   |  0   |  0   | -
       |стружка       |   |     |     |
4401 30 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
4402 00 00 00 |Вугілля деревне   |   |  0   |  0   | -
       |(включаючи вугілля |   |     |     |
       |з шкаралупи або з  |   |     |     |
       |горіхів),      |   |     |     |
       |агломероване або  |   |     |     |
       |неагломероване   |   |     |     |
4403     |Лісоматеріали    |   |     |     |
       |необроблені,    |   |     |     |
       |обкоровані або   |   |     |     |
       |необкоровані,    |   |     |     |
       |начорно брусовані  |   |     |     |
       |або небрусовані:  |   |     |     |
4403 10    |- оброблені фарбою, |   |     |     |
       |протруювачами,   |   |     |     |
       |креозотом або іншими|   |     |     |
       |консервантами:   |   |     |     |
4403 10 10 00 |- - колоди з    |   |  0   |  0   |куб. м
       |деревини хвойних  |   |     |     |
       |порід завдовжки від |   |     |     |
       |6 м до 18 м включно,|   |     |     |
       |що мають окружність |   |     |     |
       |прикоренка від 45 см|   |     |     |
       |до 90 см включно,  |   |     |     |
       |просочені до певної |   |     |     |
       |міри за допомогою  |   |     |     |
       |ін'єкції чи іншим  |   |     |     |
       |способом      |   |     |     |
4403 10 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   |куб. м
4403 20    |- інші, з хвойних  |   |     |     |
       |порід:       |   |     |     |
4403 20 10 00 |- - ялини виду Pisea|   |  0   |  0   |куб. м
       |abies Karst або   |   |     |     |
       |ялиці (ялина срібна,|   |     |     |
       |ялина вогезька)   |   |     |     |
       |(Abies alba Mill.) |   |     |     |
4403 20 30 00 |- - сосни звичайної |   |  0   |  0   |куб. м
       |виду Pinus     |   |     |     |
       |silvestrus L.    |   |     |     |
4403 20 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   |куб. м
       |- інші, з деревини |   |     |     |
       |тропічних порід,  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |примітці 1 до    |   |     |     |
       |підпозиції цієї   |   |     |     |
       |групи:       |   |     |     |
4403 41 00 00 |- - шорея з     |   |  0   |  0   |куб. м
       |темно-червоною   |   |     |     |
       |деревиною, шорея  |   |     |     |
       |з блідо-червоною  |   |     |     |
       |деревиною та шорея |   |     |     |
       |бакау        |   |     |     |
4403 49    |- - інші:      |   |     |     |

4403 49 10 00 |- - - ентандрофрагма|   |  0   |  0   |куб. м
       |циліндрична, кайя  |   |     |     |
       |іворензис та    |   |     |     |
       |хлорофора висока  |   |     |     |
4403 49 20 00 |- - - аукумея Клайна|   |  0   |  0   |куб. м
4403 49 30 00 |- - - триплохітон  |   |  0   |  0   |куб. м
       |твердосмолий    |   |     |     |
4403 49 40 00 |- - - ентандрофрагма|   |  0   |  0   |куб. м
       |корисна       |   |     |     |
4403 49 50 00 |- - - терміналія  |   |  0   |  0   |куб. м
       |пишна        |   |     |     |
4403 49 60 00 |- - - ентандрофрагма|   |  0   |  0   |куб. м
       |ангольська,     |   |     |     |
       |мансонія висока,  |   |     |     |
       |пікнантус      |   |     |     |
       |ангольський, ловоя |   |     |     |
       |та лофіра крилата  |   |     |     |
4403 49 70 00 |- - - вірола    |   |  0   |  0   |куб. м
       |суринамська,    |   |     |     |
       |махагонієве дерево |   |     |     |
       |(Swietenia spp.),  |   |     |     |
       |феба пориста,    |   |     |     |
       |бальза заяча,    |   |     |     |
       |палісандр Ріо,   |   |     |     |
       |палісандр Пара та  |   |     |     |
       |бразильське рожеве |   |     |     |
       |дерево       |   |     |     |
4403 49 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   |куб. м
       |- інші:       |   |     |     |
4403 91 00 00 |- - з дуба     |   |  0   |  0   |куб. м
       |(Quercus spp.)   |   |     |     |
4403 92 00 00 |- - з бука     |   |  0   |  0   |куб. м
       |(Fagus spp.)    |   |     |     |
4403 99    |- - інші:      |   |     |     |
4403 99 10 00 |- - - з тополі   |   |  0   |  0   |куб. м
4403 99 20 00 |- - - з каштана   |   |  2   |  2   |куб. м
4403 99 30 00 |- - - з евкаліпта  |   |  2   |  2   |куб. м
4403 99 50 00 |- - - з берези   |   |  2   |  2   |куб. м
4403 99 99 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   |куб. м
4404     |Деревина бондарна; |   |     |     |
       |колоди колоті;   |   |     |     |
       |дерев'яні палі та  |   |     |     |
       |кілки, загострені, |   |     |     |
       |але не розпиляні  |   |     |     |
       |вздовж; деревина  |   |     |     |
       |обтесана або    |   |     |     |
       |закруглена, але не |   |     |     |
       |обточена, не вигнута|   |     |     |
       |і не оброблена іншим|   |     |     |
       |способом,      |   |     |     |
       |використовувана для |   |     |     |
       |виробництва палиць, |   |     |     |
       |парасольок, ручок  |   |     |     |
       |для інструментів  |   |     |     |
       |тощо; деревина у  |   |     |     |
       |вигляді трісок,   |   |     |     |
       |пластинок, стрічок |   |     |     |
       |тощо:        |   |     |     |
4404 10 00 00 |- хвойних порід   |   |  0   |  0   | -
4404 20 00 00 |- листяних порід  |   |  0   |  0   | -
4405 00 00 00 |Шерсть деревна;   |   |  0   |  0   | -
       |борошно деревне   |   |     |     |
4406     |Шпали дерев'яні для |   |     |     |
       |залізничних або   |   |     |     |
       |аналогічних колій: |   |     |     |
4406 10 00 00 |- непросочені    |   |  0   |  0   |куб. м
4406 90 00 00 |- інші       |   |  0   |  0   |куб. м

4407     |Лісоматеріали    |   |     |     |
       |розпиляні або    |   |     |     |
       |стругані уздовж,  |   |     |     |
       |колоті або лущені, |   |     |     |
       |обтесані або    |   |     |     |
       |необтесані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані,    |   |     |     |
       |з'єднані або    |   |     |     |
       |нез'єднані у шип,  |   |     |     |
       |завтовшки      |   |     |     |
       |понад 6 мм:     |   |     |     |
4407 10    |- хвойних порід:  |   |     |     |
4407 10 10 00 |- - з'єднані у шип, |   |  0   |  0   |куб. м
       |стругані або    |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - стругані:   |   |     |     |
4407 10 31 00 |- - - - з ялини виду|   |  0   |  0   |куб. м
       |Рісеа abies Karst  |   |     |     |
       |або з ялиці (ялина |   |     |     |
       |срібна, ялина    |   |     |     |
       |вогезька)      |   |     |     |
       |(Abies alba Mill.) |   |     |     |
4407 10 33 00 |- - - - із сосни  |   |  0   |  0   |куб. м
       |виду Pinus     |   |     |     |
       |sylvestris L.    |   |     |     |
       |(сосна срібна)   |   |     |     |
4407 10 38 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4407 10 50 00 |- - - шліфовані   |   |  0   |  0   |куб. м
       |- - - інші:     |   |     |     |
4407 10 71 00 |- - - - дощечки для |   |  0   |  0   |куб. м
       |виробництва олівців |   |     |     |
4407 10 79 00 |- - - -       |   |  0   |  0   |куб. м
       |лісоматеріали    |   |     |     |
       |завдовжки 125 см або|   |     |     |
       |менше і завтовшки  |   |     |     |
       |менш як 12,5 мм   |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
4407 10 91 00 |- - - - - з ялини  |   |  0   |  0   |куб. м
       |виду Рісеа abies  |   |     |     |
       |Karst або з ялиці  |   |     |     |
       |(ялина срібна, ялина|   |     |     |
       |вогезька)      |   |     |     |
       |(Abies alba Mill.) |   |     |     |
4407 10 93 00 |- - - - - сосни   |   |  0   |  0   |куб. м
       |звичайної виду   |   |     |     |
       |Pinus sylvestris L. |   |     |     |
4407 10 99 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  0   |куб. м
       |- з деревини    |   |     |     |
       |тропічних порід,  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |примітці 1 до    |   |     |     |
       |підпозицій цієї   |   |     |     |
       |групи:       |   |     |     |
4407 24    |- - вірола     |   |     |     |
       |суринамська,    |   |     |     |
       |махогонієве дерево |   |     |     |
       |(Swietenia spp.),  |   |     |     |
       |феба пориста та   |   |     |     |
       |бальза заяча:    |   |     |     |

4407 24 10 00 |- - - з'єднані   |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
4407 24 30 00 |- - - - стругані  |   |  0   |  0   |куб. м
4407 24 50 00 |- - - - шліфовані  |   |  0   |  0   | -
4407 24 90 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4407 25    |- - шорея з     |   |     |     |
       |темно-червоною   |   |     |     |
       |деревиною, шорея  |   |     |     |
       |з блідо-червоною  |   |     |     |
       |деревиною та шорея |   |     |     |
       |бакау:       |   |     |     |
4407 25 10 00 |- - - з'єднані   |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - стругані:  |   |     |     |
4407 25 31 00 |- - - - - бруски,  |   |  0   |  0   |кв. м
       |планки та фриз для |   |     |     |
       |паркету або     |   |     |     |
       |дерев'яного покриття|   |     |     |
       |підлоги, незібрані |   |     |     |
4407 25 39 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  0   |куб. м
4407 25 50 00 |- - - - шліфовані  |   |  0   |  0   | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
4407 25 60 00 |- - - - - шорея з  |   |  0   |  0   |куб. м
       |темно-червоною   |   |     |     |
       |деревиною та шорея |   |     |     |
       |з блідо-червоною  |   |     |     |
       |деревиною      |   |     |     |
4407 25 80 00 |- - - - - шорея   |   |  0   |  0   |куб. м
       |бакау        |   |     |     |
4407 26    |- - деревина різних |   |     |     |
       |видів шореї,    |   |     |     |
       |парашореї, пентакме,|   |     |     |
       |заболонна деревина |   |     |     |
       |усіх видів шореї,  |   |     |     |
       |парашореї, шорея  |   |     |     |
       |фагуцина та інші  |   |     |     |
       |види шореї і фагрея |   |     |     |
       |духмяна:      |   |     |     |
4407 26 10 00 |- - - з'єднані   |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - стругані:  |   |     |     |
4407 26 31 00 |- - - - - бруски,  |   |  0   |  0   |кв. м
       |планки та фриз для |   |     |     |
       |паркету або     |   |     |     |
       |дерев'яного покриття|   |     |     |
       |підлоги, незібрані |   |     |     |
4407 26 39 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  0   |куб. м
4407 26 50 00 |- - - - шліфовані  |   |  0   |  0   | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
4407 26 70 00 |- - - - - деревина |   |  0   |  0   |куб. м
       |різних видів шореї, |   |     |     |
       |парашореї, пентакме |   |     |     |
       |та заболонна    |   |     |     |
       |деревина шореї всіх |   |     |     |
       |видів        |   |     |     |
4407 26 80 00 |- - - - - парашорея,|   |  0   |  0   |куб. м
       |шорея фагуцина та  |   |     |     |
       |інші види шореї і  |   |     |     |
       |фагрея духмяна   |   |     |     |

4407 29    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - -        |   |     |     |
       |двокрилоплідник,  |   |     |     |
       |гоністилюс Варбурга,|   |     |     |
       |дріобаланонс    |   |     |     |
       |духмяний, тик,   |   |     |     |
       |джонгконг, інтсія  |   |     |     |
       |Бейкера, дієра   |   |     |     |
       |тонкоребриста    |   |     |     |
       |(jelutjng),     |   |     |     |
       |коомпасія, аукумея |   |     |     |
       |Клайна, триплохітон |   |     |     |
       |твердосмолий,    |   |     |     |
       |ентандрофрагма   |   |     |     |
       |циліндрична,    |   |     |     |
       |ентандрофрагма   |   |     |     |
       |корисна, кайя    |   |     |     |
       |іворензис, мімузопс |   |     |     |
       |Геккеля, хлорофора |   |     |     |
       |висока, пікнантус  |   |     |     |
       |ангольський, ловоя, |   |     |     |
       |ентандрофрагма   |   |     |     |
       |ангольська, мансонія|   |     |     |
       |висока, терміналія |   |     |     |
       |пишна, палісандр  |   |     |     |
       |Ріо, палісандр Пара |   |     |     |
       |та бразильське   |   |     |     |
       |рожеве дерево    |   |     |     |
       |[Dalbergia spp.]:  |   |     |     |
4407 29 10 00 |- - - - з'єднані  |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
       |- - - - - стругані: |   |     |     |
4407 29 20 00 |- - - - - -     |   |  0   |  0   |куб. м
       |палісандр Ріо,   |   |     |     |
       |палісандр Пара та  |   |     |     |
       |бразильське рожеве |   |     |     |
       |дерево       |   |     |     |
       |[Dalbergia spp.]  |   |     |     |
       |- - - - - - інші:  |   |     |     |
4407 29 31 00 |- - - - - - -    |   |  0   |  0   |кв. м
       |бруски, планки та  |   |     |     |
       |фриз для паркету або|   |     |     |
       |дерев'яного покриття|   |     |     |
       |підлоги, незібрані |   |     |     |
4407 29 39 00 |- - - - - - - інші |   |  0   |  0   |куб. м
4407 29 50 00 |- - - - - шліфовані |   |  0   |  0   | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
4407 29 61 00 |- - - - - - лофіра |   |  0   |  0   |куб. м
       |крилата       |   |     |     |
4407 29 69 00 |- - - - - - інші  |   |  0   |  0   |куб. м
       |- - - інші:     |   |     |     |
4407 29 70 00 |- - - - з'єднані  |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
4407 29 83 00 |- - - - - стругані |   |  0   |  0   |куб. м
4407 29 85 00 |- - - - - шліфовані |   |  0   |  0   | -
4407 29 99 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  0   |куб. м
       |- інші:       |   |     |     |
4407 91    |- - з дуба     |   |     |     |
       |(Quercus spp.):   |   |     |     |

4407 91 10 00 |- - - з'єднані   |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - стругані:  |   |     |     |
4407 91 31 00 |- - - - - бруски,  |   |  0   |  0   |кв. м
       |планки та фриз для |   |     |     |
       |паркету або     |   |     |     |
       |дерев'яного покриття|   |     |     |
       |підлоги, незібрані |   |     |     |
4407 91 39 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  0   |куб. м
4407 91 50 00 |- - - - шліфовані  |   |  0   |  0   | -
4407 91 90 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4407 92    |- - з бука     |   |     |     |
       |(Fagus spp.):    |   |     |     |
4407 92 10 00 |- - - з'єднані   |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
4407 92 30 00 |- - - - стругані  |   |  0   |  0   |куб. м
4407 92 50 00 |- - - - шліфовані  |   |  0   |  0   | -
4407 92 90 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4407 99    |- - інші:      |   |     |     |
4407 99 10 00 |- - - з'єднані   |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
4407 99 30 00 |- - - - стругані  |   |  0   |  0   |куб. м
4407 99 50 00 |- - - - шліфовані  |   |  0   |  0   | -
       |- - - - інші:    |   |     |     |
4407 99 91 00 |- - - - - з тополі |   |  0   |  0   |куб. м
4407 99 93 00 |- - - - - з горіха |   |  0   |  0   |куб. м
4407 99 98 00 |- - - - - інші   |   |  0   |  0   |куб. м
4408     |Листи одношарової  |   |     |     |
       |фанери та шпону і  |   |     |     |
       |листи для клеєної  |   |     |     |
       |фанери (клеєні або |   |     |     |
       |неклеєні) та інші  |   |     |     |
       |види деревини,   |   |     |     |
       |розпиляної уздовж, |   |     |     |
       |розрізаної на    |   |     |     |
       |частини або лущеної,|   |     |     |
       |струганої або    |   |     |     |
       |неструганої,    |   |     |     |
       |з шліфованою або  |   |     |     |
       |нешліфованою    |   |     |     |
       |поверхнею, з'єднані |   |     |     |
       |або нез'єднані   |   |     |     |
       |у шип, завтовшки  |   |     |     |
       |не більш як 6 мм:  |   |     |     |
4408 10    |- хвойних порід:  |   |     |     |
4408 10 10 00 |- - з'єднані    |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
4408 10 30 00 |- - - стругані   |   |  0   |  0   |куб. м
4408 10 50 00 |- - - шліфовані   |   |  0   |  0   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
4408 10 91 00 |- - - - дощечки для |   |  0   |  0   | -
       |виробництва олівців |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |

4408 10 93 00 |- - - - - завтовшки |   |  0   |  0   |куб. м
       |не більш як 1 мм  |   |     |     |
4408 10 99 00 |- - - - - завтовшки |   |  0   |  0   |куб. м
       |понад 1 мм     |   |     |     |
       |- з деревини    |   |     |     |
       |тропічних порід,  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |примітці 1 до    |   |     |     |
       |підпозицій цієї   |   |     |     |
       |групи:       |   |     |     |
4408 31    |- - шорея      |   |     |     |
       |з темно-червоною  |   |     |     |
       |деревиною, шорея  |   |     |     |
       |з блідо-червоною  |   |     |     |
       |деревиною та шорея |   |     |     |
       |бакау:       |   |     |     |
4408 31 11 00 |- - - з'єднані   |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
4408 31 21 00 |- - - - стругані  |   |  0   |  0   |куб. м
4408 31 25 00 |- - - - шліфовані  |   |  0   |  0   | -
4408 31 30 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4408 39    |- - інші:      |   |     |     |
       |- - - деревина   |   |     |     |
       |різних видів шореї, |   |     |     |
       |парашореї, пентакме,|   |     |     |
       |ентандрофрагма   |   |     |     |
       |корисна, терміналія |   |     |     |
       |пишна, аукумея   |   |     |     |
       |Клайна, триплохітон |   |     |     |
       |твердосмолий, кайя |   |     |     |
       |іворензис,     |   |     |     |
       |ентандрофрагма   |   |     |     |
       |циліндрична, вірола |   |     |     |
       |суринамська,    |   |     |     |
       |махогонієве дерево |   |     |     |
       |(Swienta spp.),   |   |     |     |
       |палісандр Пара,   |   |     |     |
       |палісандр Ріо,   |   |     |     |
       |бразильське рожеве |   |     |     |
       |дерево       |   |     |     |
       |[Dalbergia spp.]:  |   |     |     |
4408 39 11 00 |- - - - з'єднані  |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
4408 39 21 00 |- - - - - стругані |   |  0   |  0   |куб. м
4408 39 25 00 |- - - - - шліфовані |   |  0   |  0   | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
4408 39 31 00 |- - - - - -     |   |  0   |  0   |куб. м
       |завтовшки не більш |   |     |     |
       |як 1 мм       |   |     |     |
4408 39 35 00 |- - - - - -     |   |  0   |  0   |куб. м
       |завтовшки понад 1 мм|   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
4408 39 51 00 |- - - - з'єднані  |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |

4408 39 61 00 |- - - - - стругані |   |  0   |  0   |куб. м
4408 39 65 00 |- - - - - шліфовані |   |  0   |  0   | -
       |- - - - - інші:   |   |     |     |
4408 39 70 00 |- - - - - - дощечки |   |  0   |  0   | -
       |для виробництва   |   |     |     |
       |олівців       |   |     |     |
       |- - - - - - інші:  |   |     |     |
       |- - - - - - -    |   |     |     |
       |завтовшки не більш |   |     |     |
       |як 1 мм:      |   |     |     |
4408 39 81 00 |- - - - - - - -   |   |  0   |  0   |куб. м
       |мімузопс Геккеля,  |   |     |     |
       |хлорофора висока,  |   |     |     |
       |ентандрофрагма   |   |     |     |
       |ангольська,     |   |     |     |
       |мансонія висока,  |   |     |     |
       |пікнантус      |   |     |     |
       |ангольський, ловоя, |   |     |     |
       |лофіра крилата,   |   |     |     |
       |заболонна деревина |   |     |     |
       |шореї всіх видів,  |   |     |     |
       |парашорея, шорея  |   |     |     |
       |фагуцина та інші  |   |     |     |
       |види шореї,     |   |     |     |
       |фагрея духмяна,   |   |     |     |
       |двокрилоплідник,  |   |     |     |
       |гоністилюс Варбурга,|   |     |     |
       |дріобаланопс    |   |     |     |
       |ароматний, тик,   |   |     |     |
       |джонгконг, дієра  |   |     |     |
       |тонкоребриста,   |   |     |     |
       |коомпасія, феба   |   |     |     |
       |пориста та     |   |     |     |
       |бальза заяча    |   |     |     |
4408 39 89 00 |- - - - - - - - інші|   |  0   |  0   |куб. м
       |- - - - - - -    |   |     |     |
       |завтовшки      |   |     |     |
       |понад 1 мм:     |   |     |     |
4408 39 91 00 |- - - - - - - -   |   |  0   |  0   |куб. м
       |мімузопс Геккеля,  |   |     |     |
       |хлорофора висока,  |   |     |     |
       |ентандрофрагма   |   |     |     |
       |ангольська, мансонія|   |     |     |
       |висока, пікнантус  |   |     |     |
       |ангольський, ловоя, |   |     |     |
       |лофіра крилата,   |   |     |     |
       |заболонна деревина |   |     |     |
       |шореї всіх видів,  |   |     |     |
       |парашорея, шорея  |   |     |     |
       |фагуцина та інші  |   |     |     |
       |види шореї, фагрея |   |     |     |
       |духмяна,      |   |     |     |
       |двокрилоплідник,  |   |     |     |
       |гоністилюс Варбурга,|   |     |     |
       |дріобаланопс    |   |     |     |
       |ароматний, тик,   |   |     |     |
       |джонгконг, інтсія  |   |     |     |
       |Бейкера, дієра   |   |     |     |
       |тонкоребриста,   |   |     |     |
       |коомпасія, феба   |   |     |     |
       |пориста та     |   |     |     |
       |бальза заяча    |   |     |     |
4408 39 99 00 |- - - - - - - - інші|   |  0   |  0   |куб. м
4408 90    |- інші:       |   |     |     |

4408 90 11 00 |- - з'єднані    |   |  0   |  0   | -
       |у шип, стругані або |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані     |   |     |     |
       |- - інші:      |   |     |     |
4408 90 21  |- - - стругані:   |   |     |     |
4408 90 21 10 |- - - - шпон    |   |  0   |  0   |куб. м
       |струганий з деревини|   |     |     |
       |волоського і    |   |     |     |
       |анатолійського   |   |     |     |
       |горіха та      |   |     |     |
       |маньчжурського ясеня|   |     |     |
4408 90 21 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4408 90 25 00 |- - - шліфовані   |   |  0   |  0   | -
       |- - - інші:     |   |     |     |
4408 90 35 00 |- - - - дощечки для |   |  0   |  0   | -
       |виробництва олівців |   |     |     |
       |- - - - інші:    |   |     |     |
4408 90 81 00 |- - - - - завтовшки |   |  0   |  0   |куб. м
       |не більш як 1 мм  |   |     |     |
4408 90 89 00 |- - - - - завтовшки |   |  0   |  0   |куб. м
       |понад 1 мм     |   |     |     |
4409     |Деревина,      |   |     |     |
       |пиломатеріали    |   |     |     |
       |(включаючи незібрані|   |     |     |
       |паркетні дощечки та |   |     |     |
       |фриз) у вигляді   |   |     |     |
       |профільованого   |   |     |     |
       |погонажу (з     |   |     |     |
       |гребенями, пазами, |   |     |     |
       |шпунтовані, із   |   |     |     |
       |скісними краями, із |   |     |     |
       |з'єднанням у вигляді|   |     |     |
       |напівкруглої    |   |     |     |
       |кальовки, фасонні, |   |     |     |
       |закруглені тощо)  |   |     |     |
       |вздовж будь-яких  |   |     |     |
       |країв чи площин,  |   |     |     |
       |стругані або    |   |     |     |
       |нестругані,     |   |     |     |
       |шліфовані або    |   |     |     |
       |нешліфовані,    |   |     |     |
       |з'єднані або    |   |     |     |
       |нез'єднані у шип:  |   |     |     |
4409 10    |- з хвойних порід: |   |     |     |
       |- - вироби із    |   |     |     |
       |закругленими краями |   |     |     |
       |і фасонні вироби,  |   |     |     |
       |включаючи фасонні  |   |     |     |
       |плінтуси та інші  |   |     |     |
       |фасонні дошки:   |   |     |     |
4409 10 11 00 |- - - фасонні рамки |   |  0   |  0   | м
       |для картин,     |   |     |     |
       |фотографій, дзеркал |   |     |     |
       |або аналогічних   |   |     |     |
       |предметів      |   |     |     |
4409 10 19 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
4409 10 90 00 |- - інші      |   |  0   |  0   | -
4409 20    |- з листяних порід: |   |     |     |
       |- - вироби із    |   |     |     |
       |закругленими краями |   |     |     |
       |і фасонні вироби,  |   |     |     |
       |включаючи фасонні  |   |     |     |
       |плінтуси та інші  |   |     |     |
       |фасонні дошки:   |   |     |     |

4409 20 11 00 |- - - фасонні рамки |   |  0   |  0   | м
       |для картин,     |   |     |     |
       |фотографій, дзеркал |   |     |     |
       |або аналогічних   |   |     |     |
       |предметів      |   |     |     |
4409 20 19 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
       |- - інші:      |   |     |     |
4409 20 91 00 |- - - бруски, планки|   |  0   |  0   |кв. м
       |та фриз для паркету |   |     |     |
       |або дерев'яного   |   |     |     |
       |покриття підлоги,  |   |     |     |
       |незібрані      |   |     |     |
4409 20 99 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   | -
4410     |Плити        |   |     |     |
       |деревностружкові та |   |     |     |
       |аналогічні плити з |   |     |     |
       |деревини або з інших|   |     |     |
       |здерев'янілих    |   |     |     |
       |матеріалів,     |   |     |     |
       |агломеровані або  |   |     |     |
       |неагломеровані з  |   |     |     |
       |використанням смол |   |     |     |
       |або інших органічних|   |     |     |
       |сполучних речовин: |   |     |     |
       |- з деревини:    |   |     |     |
4410 11    |- - плити вафельні, |   |     |     |
       |включаючи плити з  |   |     |     |
       |орієнтованими    |   |     |     |
       |шарами:       |   |     |     |
4410 11 10 00 |- - - необроблені  |   | 10   | 10   |куб. м
       |або тільки шліфовані|   |     |     |
4410 11 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   |куб. м
4410 19    |- - інші:      |   |     |     |
4410 19 10 00 |- - - необроблені  |   | 10   | 10   |куб. м
       |або тільки шліфовані|   |     |     |
4410 19 30 00 |- - - покриті    |   | 15   | 15   |куб. м
       |декоративним    |   |     |     |
       |шаруватим пластиком |   |     |     |
       |або листовим    |   |     |     |
       |матеріалом,     |   |     |     |
       |виробленим під   |   |     |     |
       |високим тиском   |   |     |     |
4410 19 50 00 |- - - покриті    |   | 15   | 15   |куб. м
       |папером, просоченим |   |     |     |
       |меламіновою смолою |   |     |     |
4410 19 90  |- - - інші:     |   |     |     |
4410 19 90 10 |- - - - покриті   |   | 15   | 15   |куб. м
       |папером, просоченим |   |     |     |
       |смолами або іншими |   |     |     |
       |зв'язувальними   |   |     |     |
       |речовинами     |   |     |     |
4410 19 90 90 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4410 90 00 00 |- з інших      |   |  0   |  0   |куб. м
       |здерев'янілих    |   |     |     |
       |матеріалів     |   |     |     |
4411     |Плити        |   |     |     |
       |деревноволокнисті  |   |     |     |
       |з деревини або з  |   |     |     |
       |інших здерев'янілих |   |     |     |
       |матеріалів,     |   |     |     |
       |агломеровані або  |   |     |     |
       |неагломеровані з  |   |     |     |
       |використанням смол |   |     |     |
       |або інших органічних|   |     |     |
       |сполучних речовин: |   |     |     |
       |- плити       |   |     |     |
       |деревноволокнисті  |   |     |     |
       |щільністю понад   |   |     |     |
       |0,8 г/куб. см:   |   |     |     |

4411 11 00 00 |- - не піддані   |   | 10   | 10   |кв. м
       |механічному     |   |     |     |
       |обробленню     |   |     |     |
       |і без облицьовування|   |     |     |
4411 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   |кв. м
       |- плити       |   |     |     |
       |деревноволокнисті  |   |     |     |
       |щільністю понад   |   |     |     |
       |0,5 г/куб. см,   |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |0,88 г/куб. см:   |   |     |     |
4411 21 00 00 |- - не піддані   |   |  0   |  0   |кв. м
       |механічному     |   |     |     |
       |обробленню і без  |   |     |     |
       |облицьовування   |   |     |     |
4411 29 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   |кв. м
       |- плити       |   |     |     |
       |деревноволокнисті  |   |     |     |
       |густиною понад   |   |     |     |
       |0,35 г/куб. см,   |   |     |     |
       |але не більш    |   |     |     |
       |як 0,5 г/куб. см:  |   |     |     |
4411 31 00 00 |- - не піддані   |   |  0   |  0   |кв. м
       |механічному     |   |     |     |
       |обробленню і без  |   |     |     |
       |облицьовування   |   |     |     |
4411 39 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   |кв. м
       |- інші:       |   |     |     |
4411 91 00 00 |- - не піддані   |   |  0   |  0   |кв. м
       |механічному     |   |     |     |
       |обробленню і без  |   |     |     |
       |облицьовування   |   |     |     |
4411 99 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   |кв. м
4412     |Фанера клеєна,   |   |     |     |
       |панелі дерев'яні  |   |     |     |
       |фанеровані та    |   |     |     |
       |аналогічні матеріали|   |     |     |
       |з шарованої     |   |     |     |
       |деревини:      |   |     |     |
       |- фанера клеєна, яка|   |     |     |
       |складається     |   |     |     |
       |винятково з листів |   |     |     |
       |деревини, кожний  |   |     |     |
       |лист завтовшки не  |   |     |     |
       |більш як 6 мм:   |   |     |     |
4412 13    |- - що має хоча б  |   |     |     |
       |один зовнішній шар |   |     |     |
       |деревини тропічних |   |     |     |
       |порід, зазначених у |   |     |     |
       |примітці 1 до    |   |     |     |
       |підпозицій цієї   |   |     |     |
       |групи:       |   |     |     |
4412 13 11 00 |- - - з аукумеї   |   |  0   |  0   |куб. м
       |Клайна       |   |     |     |

4412 13 19 00 |- - - з шореї    |   |  0   |  0   |куб. м
       |з темно-червоною  |   |     |     |
       |деревиною, шореї  |   |     |     |
       |з блідо-червоною  |   |     |     |
       |деревиною, деревини |   |     |     |
       |різних видів шореї, |   |     |     |
       |парашореї, пентакме,|   |     |     |
       |ентандрофрагми   |   |     |     |
       |корисної, терміналії|   |     |     |
       |пишної, триплохітона|   |     |     |
       |твердосмолого, кайї |   |     |     |
       |іворензис,     |   |     |     |
       |ентандрофрагми   |   |     |     |
       |циліндричної, віроли|   |     |     |
       |суринамської,    |   |     |     |
       |махогонієвого дерева|   |     |     |
       |(Swietenia spp.),  |   |     |     |
       |палісандри Ріо,   |   |     |     |
       |палісандри Пара та |   |     |     |
       |бразильського    |   |     |     |
       |рожевого дерева   |   |     |     |
       |[Dalbergia spp.]  |   |     |     |
4412 13 90 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   |куб. м
4412 14 00 00 |- - інша, що має  |   |  0   |  0   |куб. м
       |хоча б один     |   |     |     |
       |зовнішній шар шпону |   |     |     |
       |з деревини листяних |   |     |     |
       |порід        |   |     |     |
4412 19 00 00 |- - інші      |   |  0   |  0   |куб. м
       |- інші, що мають  |   |     |     |
       |хоча б один     |   |     |     |
       |зовнішній шар шпону |   |     |     |
       |з деревини листяних |   |     |     |
       |порід:       |   |     |     |
4412 22    |- - що мають хоча б |   |     |     |
       |один зовнішній шар |   |     |     |
       |шпону з деревини  |   |     |     |
       |тропічних порід,  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |примітці 1 до    |   |     |     |
       |підпозицій цієї   |   |     |     |
       |групи:       |   |     |     |
4412 22 10 00 |- - - що містять  |   |  0   |  0   |куб. м
       |щонайменше один шар |   |     |     |
       |деревностружкової  |   |     |     |
       |плити        |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
4412 22 91 00 |- - - - блокові,  |   |  0   |  0   |куб. м
       |шарові та рейкові  |   |     |     |
       |деревні вироби   |   |     |     |
4412 22 99 00 |- - - - інші    |   |  0   |  0   |куб. м
4412 23 00 00 |- - інші, що містять|   |  0   |  0   |куб. м
       |щонайменше один шар |   |     |     |
       |деревностружкових  |   |     |     |
       |плит        |   |     |     |
4412 29    |- - інші:      |   |     |     |
4412 29 20 00 |- - - блокові,   |   |  0   |  0   |куб. м
       |шарові та рейкові  |   |     |     |
       |деревні вироби   |   |     |     |
4412 29 80 00 |- - - інші     |   |  0   |  0   |куб. м
       |- інші:       |   |     |     |
4412 92    |- - що мають хоча б |   |     |     |
       |один зовнішній шар |   |     |     |
       |шпону з деревини  |   |     |     |
       |тропічних порід,  |   |     |     |
       |зазначених у    |   |     |     |
       |примітці 1 до    |   |     |     |
       |підпозицій цієї   |   |     |     |
       |групи:       |   |     |     |
4412 92 10 00 |- - - що містять  |   |  0   |  0   |куб. м
       |щонайменше один шар |   |     |     |
       |деревностружкових  |   |     |     |
       |плит        |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |

4412 92 91 00 |- - - - блокові,  |   |  0   |  0   |куб. м
|шарові та рейкові | | | |
|деревні вироби | | | |
4412 92 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 |куб. м
4412 93 00 00 |- - інші, що містять| | 0 | 0 |куб. м
|щонайменше один шар | | | |
|деревностружкових | | | |
|плит | | | |
4412 99 |- - інші: | | | |
4412 99 20 00 |- - - блокові, | | 0 | 0 |куб. м
|шарові та рейкові | | | |
|деревні вироби | | | |
4412 99 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 |куб. м
4413 00 00 00 |Деревина пресована, | | 0 | 0 |куб. м
|у вигляді блоків, | | | |
|плит, брусків або | | | |
|форм профільованих | | | |
|виробів | | | |
4414 00 |Рами дерев'яні для | | | |
|картин, фотографій, | | | |
|дзеркал тощо: | | | |
4414 00 10 00 |- з деревини | | 0 | 0 | -
|тропічних порід, | | | |
|зазначених у | | | |
|додатковій | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи | | | |
4414 00 90 00 |- з деревини інших | | 0 | 0 | -
|порід | | | |
4415 |Ящики, коробки, | | | |
|пакувальні корзини, | | | |
|барабани та | | | |
|аналогічна тара | | | |
|з деревини; | | | |
|дерев'яні барабани | | | |
|(котушки) для | | | |
|кабелів; піддони, | | | |
|піддони з бортами та| | | |
|інші дерев'яні | | | |
|завантажувальні | | | |
|щити; дерев'яні | | | |
|борти для піддонів: | | | |
4415 10 |- ящики, коробки, | | | |
|пакувальні корзини, | | | |
|барабани та інша | | | |
|аналогічна тара; | | | |
|барабани (котушки) | | | |
|для кабелів: | | | |
4415 10 10 00 |- - ящики, коробки, | | 0 | 0 | -
|пакувальні корзини, | | | |
|барабани та | | | |
|аналогічна тара | | | |
4415 10 90 00 |- - барабани для | | 0 | 0 | -
|кабелів | | | |
4415 20 |- піддони, дерев'яні| | | |
|піддони з бортами та| | | |
|інші завантажувальні| | | |
|щити; дерев'яні | | | |
|борти для піддонів: | | | |
4415 20 20 00 |- - піддони плоскі; | | 0 | 0 | -
|борти для піддонів | | | |
4415 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4416 00 |Бочки, чани, діжки | | | |
|та інші бондарні | | | |
|вироби та їх частини| | | |
|з деревини, | | | |
|включаючи клепку: | | | |

4416 00 10 00 |- клепка, розпиляна |   |  0   |  0   | -
|або не розпиляна по | | | |
|одній основній | | | |
|поверхні, але не | | | |
|оброблена інакше | | | |
4416 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | -
4417 00 |Інструменти, оправи | | | |
|та ручки для | | | |
|інструментів з | | | |
|деревини, частини | | | |
|та ручки для мітел | | | |
|або щіток; дерев'яні| | | |
|форми, колодки та | | | |
|розтяжки для взуття:| | | |
4417 00 20 00 |- колодочки для | | 0 | 0 | -
|ножових виробів | | | |
|(крім столових | | | |
|ножів, виделок | | | |
|тощо); корпуси щіток| | | |
4417 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | -
4418 |Вироби столярні та | | | |
|теслярські | | | |
|будівельні деталі, | | | |
|включаючи пористі | | | |
|дерев'яні панелі, | | | |
|паркетні плити | | | |
|збірні, гонт і | | | |
|дранку для | | | |
|покрівель: | | | |
4418 10 |- вікна, двері | | | |
|балконні та їх рами | | | |
|і наличники: | | | |
4418 10 10 00 |- - з деревини | | 0 | 0 | -
|тропічних порід, | | | |
|зазначених у | | | |
|додатковій | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи | | | |
4418 10 50 00 |- - з хвойних порід | | 0 | 0 | -
4418 10 90 00 |- - з деревини інших| | 0 | 0 | -
|порід | | | |
4418 20 |- двері та їх рами, | | | |
|наличники і пороги: | | | |
4418 20 10 00 |- - з деревини | | 0 | 0 | -
|тропічних порід, | | | |
|зазначених у | | | |
|додатковій | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи | | | |
4418 20 50 00 |- - з хвойних порід | | 0 | 0 | -
4418 20 80 00 |- - з інших порід | | 0 | 0 | -
|деревини | | | |
4418 30 |- паркет щитовий: | | | |
4418 30 10 00 |- - для мозаїчної | | 0 | 0 |кв. м
|підлоги | | | |
|- - інший: | | | |
4418 30 91 00 |- - - що складається| | 0 | 0 |кв. м
|з декількох шарів | | | |
|деревини | | | |
4418 30 99 00 |- - - інший | | 0 | 0 |кв. м
4418 40 00 00 |- опалубка для | | 0 | 0 | -
|бетонування | | | |
4418 50 00 00 |- гонт і дранка для | | 0 | 0 | -
|покрівель | | | |
4418 90 |- інші: | | | |
4418 90 10 00 |- - з клеєно- | | 0 | 0 | -
|шарованої деревини | | | |
4418 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -

4419 00    |Прибори столові або |   |     |     |
|кухонні дерев'яні: | | | |
4419 00 10 00 |- з деревини | | 0 | 0 | -
|тропічних порід, | | | |
|зазначених у | | | |
|додатковій | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи | | | |
4419 00 90 00 |- з деревини інших | | 0 | 0 | -
|порід | | | |
4420 |Вироби дерев'яні | | | |
|мозаїчні та | | | |
|інкрустовані; | | | |
|шкатулки, коробки | | | |
|для ювелірних та | | | |
|аналогічних виробів;| | | |
|дерев'яні статуетки | | | |
|та інші декоративні | | | |
|вироби; дерев'яні | | | |
|меблі, що не | | | |
|належать до | | | |
|групи 94: | | | |
4420 10 |- статуетки та інші | | | |
|декоративні вироби | | | |
|з дерева: | | | |
4420 10 11 00 |- - з деревини | | 0 | 0 | -
|тропічних порід, | | | |
|зазначених у | | | |
|додатковій | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи | | | |
4420 10 19 00 |- - з деревини інших| | 0 | 0 | -
|порід | | | |
4420 90 |- інші: | | | |
|- - дерев'яні | | | |
|набірні (мозаїчні) | | | |
|та інкрустовані | | | |
|вироби: | | | |
4420 90 11 00 |- - - з деревини | | 0 | 0 |куб. м
|тропічних порід, | | | |
|зазначених у | | | |
|додатковій | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи | | | |
4420 90 19 00 |- - - з деревини | | 0 | 0 |куб. м
|інших порід | | | |
|- - інші: | | | |
4420 90 91 00 |- - - з деревини | | 0 | 0 | -
|тропічних порід, | | | |
|зазначених у | | | |
|додатковій | | | |
|примітці 2 до цієї | | | |
|групи | | | |
4420 90 99 00 |- - - з деревини | | 0 | 0 | -
|інших порід | | | |
4421 |Інші вироби з | | | |
|дерева: | | | |
4421 10 00 00 |- вішалки для одягу | | 0 | 0 | шт
4421 90 |- інші: | | | |
4421 90 10 00 |- - котушки, шпулі, | | 0 | 0 | -
|бобіни для прядіння;| | | |
|котушки для ниток та| | | |
|аналогічні токарні | | | |
|вироби з дерева | | | |
4421 90 30 00 |- - ролики для штор | | 0 | 0 | -
|з пружинами або | | | |
|без них | | | |

4421 90 50 00 |- - сірникова    |   |  0   |  0   | -
|соломка; дерев'яні | | | |
|цвяхи для взуття | | | |
4421 90 70 00 |- - колодочки для | | 0 | 0 | -
|столових приборів | | | |
|- - інші: | | | |
4421 90 91 00 |- - - з волокнистих | | 0 | 0 | -
|плит | | | |
4421 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -

Група 45
Пробка та вироби з неї

Примітка:

Ця група не включає:

а) взуття та його частини групи 64;

б) головні убори та їх частини групи 65;

в) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар).

----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
|