Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін і доповнень до
Митного тарифу України

Верховна Рада України постановляє:

1. У розділі II Митного тарифу України ( 2371а-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188; із змінами, внесеними законами України від 15 травня 2003 року N 745-IV і від 5 червня 2003 року N 916-IV, цифри і слова:

"0902
 
  Чай,ароматизований
чи неароматизований: 

 

 
0902 
10 00 00 
- чай зелений
(неферментований) у
первинних упаковках
з масою нетто не
більш як 3 кг 
0,4 євро
за 1 кг


 
0,4 євро
за 1 кг


 
0902
 
20 00
 
- інший чай зелений
(неферментований): 

 

 
0902

 
20 00 10

 
- - у первинних
упаковках з масою
нетто 10 кг і більше 
0

 
0

 
0902
 
20 00 90
 
- - інші
 
0,4 євро
за 1 кг 
0,4 євро
за 1 кг 
0902

 
30 00 00

 
- чай чорний
(ферментований) і
частково
ферментований у
первинних упаковках
з масою нетто не
більш як 3 кг 
0,4 євро
за 1 кг
 
0,4 євро
за 1 кг
 
0902


 
40 00


 
- інший чай чорний
(ферментований) і
частково
ферментований:   
0902

 
40 00 10

 
- - у первинних
упаковках з масою
нетто 10 кг і більше 
0

 
0

 
0902
 
40 00 90
 
- - інші
 
0,4 євро
за 1 кг 
0,4 євро
за 1 кг 

замінити цифрами і словами:

   "0902    |Чай, ароматизований  |   |     |     |
|чи неароматизований: | | | |
| | | | |
0902 10 00 00|- чай зелений | |0,1 євро |0,1 євро |
|(неферментований) у | |за 1 кг |за 1 кг |
|первинних упаковках з | | | |
|масою нетто не більш | | | |
|як 3 кг | | | |
| | | | |
0902 20 00 |- інший чай зелений | | | |
|(неферментований): | | | |
| | | | |
0902 20 00 10|- - у первинних | |0 |0 |
|упаковках з масою | | | |
|нетто 10 кг і більше | | | |
| | | | |
0902 20 00 20|- - у одноразових | |2,0 євро |2,0 євро |
|фільтр-пакетах | |за 1 кг |за 1 кг |
| | | | |
0902 20 00 90|- - інші | |1,0 євро |1,0 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
| | | | |
0902 30 00 00|- чай чорний | |1,0 євро |1,0 євро |
|(ферментований) і | |за 1 кг |за 1 кг |
|частково | | | |
|ферментований у | | | |
|первинних упаковках | | | |
|з масою нетто не | | | |
|більш як 3 кг | | | |
| | | | |
0902 40 00 |- інший чай чорний | | | |
|(ферментований) і | | | |
|частково | | | |
|ферментований: | | | |
| | | | |
0902 40 00 10|- - у первинних | |0 |0 |
|упаковках з масою | | | |
|нетто 10 кг і більше | | | |
| | | | |
0902 40 00 20|- - у одноразових | |2,0 євро |2,0 євро |
|фільтр-пакетах | |за 1 кг |за 1 кг |
| | | | |
0902 40 00 90|- - інші | |1,0 євро |1,0 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг".|

2. Цей Закон набирає чинності через 45 днів після його опублікування.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1043-IV